Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul National Constantin Cantacuzino Viză director, Viză şef catedră,

Profesor Văsii Elenuta


Număr ore/săpt: 2
Clasele XII A L2
Manualul folosit: Inside Out Advanced
Editura: Macmillan Publishing House
Autori: Ceri Jones, Tania Bastow & Amanda Jeffries
Programa şcolară aprobată cu O.M. nr. 3488/23.03.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ, ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Conţinuturi ale unităţii de învăţare.


Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
Observarea
Saptaman
sistematică
 Viaţa personală a 1 16-
1.1, 1.2, 2.1, Autoevalua
 Timpuri 20.09-
1 Revision 2.2, 3.1, 3.2, 2 S2 rea
 A solicita şi a oferi informaţii de ordin practica
4.1, 4.2 Coevaluare
personal comasata
a
Test iniţial
Lucru
individual
Testarea

1
Conţinuturi ale unităţii de învăţare.
Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
Observarea
 Viaţa personală (stil de viaţă), relaţii
sistematică
1.1, 1.2, 2.1, interpersonale
U 1. Autoevalua
2 2.2, 3.1, 3.2,  Adverbe, verbe frazale 5 S 3-4-5
Identity rea
4.1, 4.2  A exprima şi a motiva acordul/dezacordul
Coevaluare
faţă de opiniile altora
a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
Observarea
 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul
sistematică
1.1, 1.2, 2.1, profesional
Autoevalua
3 U 2. Taste 2.2, 3.1, 3.2,  Adjective şi pronume 5 S 5-6-7
rea
4.1, 4.2  A solicita opinii, a contrazice opiniile
Coevaluare
altora
a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
 Aspecte din viaţa contemporană (socio- Observarea
economice) sistematică
1.1, 1.2, 2.1,
 Adverbe Autoevalua
4 U 3. City 2.2, 3.1, 3.2, 4 S 8-9
 A solicita şi a oferi informaţii generale, a rea
4.1, 4.2
exprima opinii/puncte de vedere personale, Coevaluare
a face comparaţii între persoane, locuri a
Lucru
individual
2
Conţinuturi ale unităţii de învăţare.
Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
Observarea
 Viaţa personală (stil de viaţă), relaţii
sistematică
1.1, 1.2, 2.1, interpersonale
Autoevalua
5 U 4. Talk 2.2, 3.1, 3.2,  Tenses 4 S 10-11
rea
4.1, 4.2  A da sfaturi, a formula propuneri,
Coevaluare
sugestii
a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
Observarea
sistematică
 Viaţa personală (cultură)
1.1, 1.2, 2.1, Autoevalua
 Fraza condiţională
6 U 5. Luck 2.2, 3.1, 3.2, 5 S 12-13-14 rea
 A exprima condiţii, a exprima diverse
4.1, 4.2 Coevaluare
grade de certitudine
a
Lucru
individual
Testarea

3
Conţinuturi ale unităţii de învăţare.
Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul Observarea
profesional sistematică
1.1, 1.2, 2.1,
 Participial Clauses Autoevalua
7 U 6. Mind 2.2, 3.1, 3.2, 5 S 14-15-16
 A formula comparaţii între obiecte, rea
4.1, 4.2
procese, a exprima opinii/puncte de vedere Coevaluare
personale a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
Observarea
 Viaţa personală
sistematică
1.1, 1.2, 2.1,  Timpuri
U 7. Autoevalua
8 2.2, 3.1, 3.2,  A solicita şi a oferi informaţii de ordin 4 S 17-18
Review 1 rea
4.1, 4.2 personal, a exprima opinii/puncte de
Coevaluare
vedere personale
a
Lucru
individual

4
Conţinuturi ale unităţii de învăţare.
Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
Observarea
1.1, 1.2, 1.3,  Viaţa personală (strategii de studiu,
sistematică
1.4, 2.1, 2.2, hobby-uri), aspecte din viaţa
Autoevalua
U 8. 2.3, 2.4, 3.1, contemporană (ştiinţifice, tehnice)
9 4 S 19-20 rea
Cyberspace 3.2, 3.3, 3.4,  Will pentru preziceri şi presupuneri
Coevaluare
4.1, 4.2, 4.3,  A solicita şi a oferi informaţii despre
a
4.4 produse şi servicii (costuri, preţuri)
Lucru
individual
Testarea
Chestionar
 Aspecte din viaţa contemporană (socio- e orală
1.1, 1.2, 1.3, economice), mass-media, aspecte legate de Observarea
1.4, 2.1, 2.2, profesiuni sistematică
2.3, 2.4, 3.1,  Modale pentru trecut, inversiunea Autoevalua
10 U 9. Law 4 S 21-22
3.2, 3.3, 3.4, neither, nor, so, such rea
4.1, 4.2, 4.3,  A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza Coevaluare
4.4 ajutorul, a exprima diverse grade de a
certitudine Lucru
individual

5
Conţinuturi ale unităţii de învăţare.
Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
1.1, 1.2, 1.3, Observarea
1.4, 2.1, 2.2,  Viaţa personală, relaţii interpersonale sistematică
U 10. 2.3, 2.4, 3.1,  Diateza pasivă, idiomuri şi verbe frazale Autoevalua
11 4 S 23-24
Firsts 3.2, 3.3, 3.4,  A solicita opinii, a contrazice opiniile rea
4.1, 4.2, 4.3, altora Coevaluare
4.4 a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
1.1, 1.2, 1.3,  Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul Observarea
1.4, 2.1, 2.2, profesional, aspecte din viaţa sistematică
Saptamana
U 11. 2.3, 2.4, 3.1, contemporană (cultură) Autoevalua
12 4 S 25-26 27 Scoala
Stories 3.2, 3.3, 3.4,  Future in the Past, adjective compuse rea
Altfel
4.1, 4.2, 4.3,  A solicita şi a oferi informaţii generale, a Coevaluare
4.4 exprima opinii/puncte de vedere personale a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
1.1, 1.2, 1.3, Observarea
1.4, 2.1, 2.2,  Viaţa personală (educaţie), aspecte din sistematică
U 12. 2.3, 2.4, 3.1, viaţa contemporană (cultură) Autoevalua
13 4 S 28-S 29
Words 3.2, 3.3, 3.4,  Whatever, however, wherever rea
4.1, 4.2, 4.3,  A formula propuneri, sugestii Coevaluare
4.4 a
Lucru
individual
6
Conţinuturi ale unităţii de învăţare.
Competenţe Modalităţi Observaţii
Nr. Unitatea  detalieri tematice Nr.
specifice Perioada de (amendamen
crt. de învăţare  elemente de construcţie a comunicării ore
vizate evaluare te)
 funcţii comunicative
Chestionar
e orală
1.1, 1.2, 1.3, Observarea
1.4, 2.1, 2.2,  Democraţie, civism şi drepturile omului sistematică Saptaman
U 13. 2.3, 2.4, 3.1,  Past Simple, rather Autoevalua a 31 –
14 4 S 30-32
Conscience 3.2, 3.3, 3.4,  A exprima opinii/puncte de vedere rea practica
4.1, 4.2, 4.3, personale Coevaluare comasata
4.4 a
Lucru
individual
Chestionar
e orală
Observarea
1.1, 1.2, 1.3,
sistematică
1.4, 2.1, 2.2,
 Aspecte din viaţa contemporană Autoevalua
Final 2.3, 2.4, 3.1,
15  Timpuri, fraza condiţională 2 S 33 rea Test final
Revision 3.2, 3.3, 3.4,
 A raporta, a comenta păreri Coevaluare
4.1, 4.2, 4.3,
a
4.4
Lucru
individual
Testarea