Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR ...............................

Disciplina: Dezbatere, oratorie şi retorică


Clasa:
Timp: 1 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Dezbaterea formală. Tipuri, principii, istoric I
Moţiunea. Tipuri de moţiuni. Condiţii pe care trebuie să le
îndeplinească o moţiune pentru a putea fi dezbătută
Analiza/interpretarea unei moţiuni
Definirea termenilor. Tipuri de definiţii şi importanţa acestora
Elemente necesare susţinerii
1.1, 3.1, 3.3 Alegerea termenilor cheie 7 S1 – S7
unei dezbateri
Stabilirea unei legături între interpretarea moţiunii şi definirea
termenilor acesteia
Criteriu/scop/valoare. Legătura cu moţiunea
Documentarea. Surse de documentare. Tipuri de dovezi
Etica în căutarea şi prezentarea dovezilor
Argumentul 1.1, 1.2, 2.1, Structură 7 S8 – S14
3.2 Tipuri de argumente
Modalităţi de selectare şi organizare a argumentelor în cadrul
unui discurs
Erori în argumentare
Contraargumentul. Tipuri de contraargumentare
Construirea cazului şi Elementele cazului
1.1, 1.2, 3.2 2 S15 – S16
respingerea cazului Obiective şi strategii
Recapitulare semestrială 1 S17
Consemnarea şi analiza Consemnarea dezbaterii II
2.1, 2.3, 2.4 2 S18 – S19
dezbaterii Reguli şi principii ale arbitrajului

Elemente de retorică
Prezentarea 1.2 2 S20 – S21
Elementele unui stil de prezentare a discursului

Competenţe Număr de Observaţii


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul

Componenţa echipelor care se confruntă Formatul Ka


Structura dezbaterii Popper este
Roluri ale vorbitorilor recomandat
1.4, 1.5, 2.2,
Formatul Karl Popper (KP) Desfăşurarea dezbaterii 8 S22 – S29 îndeosebi
2.3, 2.4, 3.4
Întrebări încrucişate/intervenţii. Rolul în cadrul dezbaterii. elevilor de l
Reguli ale chestionării. Tipuri de întrebări clasele a IX-
Evaluarea dezbaterii şi a X-a
Formatul
Componenţa echipelor care se confruntă
World
Structura dezbaterii
Schools este
Roluri ale vorbitorilor
Formatul World Schools 1.4, 1.5, 2.2, recomandat
Desfăşurarea dezbaterii 8 S22 – S29
Styles (WSS) 2.3, 2.4, 3.4 îndeosebi
Întrebări încrucişate/intervenţii. Rolul în cadrul dezbaterii
elevilor de l
Reguli ale chestionării. Tipuri de întrebări
clasele a XI-
Evaluarea dezbaterii
şi a XII-a
1.1, 2.2, 3.1, Dezbateri pe diferite teme, respectând formate de dezbateri
Dezbateri 5 S30 – S34
3.3, 3.4 academice

Recapitulare anuală 2 S35 – S36 II