Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ

privind rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemarea/rechemarea în activitatea

Nr

Gradul (după caz), numele și

Examinare

Evaluare

Evaluarea nivelului de pregătire fizică

.

prenumele candidatului

medicală

psihologică

crt

 

Ofițer cu relațiile publice la U.M. 02192 Constanța

 

1.

BOCAI Adina-Elena

ADMIS

ADMIS

ADMIS

2.

ISPAS Antonia-Carmina

ADMIS

ADMIS

RESPINS

 

Ofițer cu relațiile publice la U.M. 02145 Constanța

 

1.

TURTURICĂ Alexandru

ADMIS

ADMIS

ADMIS

 

Ofițer cu INFORMAREA relațiile publice la U.M. 02196 Mangalia

1.

ROȘU Alexandra-Gabriela

NEPREZENTAT

-

-

2.

SUIUGAN Ioana-Antonia

ADMIS

ADMIS

ADMIS

3.

ȘTEFAN Alexandra-Ina

ADMIS

ADMIS

RESPINS

 

Ofițer de stat major în biroul management personal la U.M. 02022 Constanța

1.

ARDELEANU Liliana

ADMIS

ADMIS

ADMIS

2.

BARBU Mihaela

NEPREZENTAT

-

-

3.

BATACHE Ionela-Mariana

ADMIS

ADMIS

RESPINS

4.

BÎRLEANU Victoria

NEPREZENTAT

-

-

5.

Slt. (rez.) BÎRLUȚ Eugen

ADMIS

ADMIS

RESPINS

6.

BUREAC Vali-Elena

ADMIS

ADMIS

ADMIS

7.

CIOARĂ Corina-Mihaela

ADMIS

ADMIS

RESPINS

8.

COJOCARU Elena-Amelia

ADMIS

ADMIS

ADMIS

9.

CURBĂT Margareta

NEPREZENTAT

-

-

10.

DOROBANȚU Claudia- Simona

ADMIS

ADMIS

RESPINS

11.

ENACHE Mihai-Gabriel

NEPREZENTAT

-

-

12.

ILIE Luminița

NEPREZENTAT

-

-

13.

KUNGL Cristina-Mirela

ADMIS

ADMIS

RESPINS

14.

Matei Elena

ADMIS

NEPREZENTAT

NEPREZENTAT

15.

NACEADES Ecaterina

ADMIS

ADMIS

RESPINS

16.

OPRIȘAN Eduard-Gigi

ADMIS

NEPREZENTAT

-

17.

POPA Marius-Constantin

ADMIS

ADMIS

ADMIS

18.

RUSU Gabriela

NEPREZENTAT

-

-

19.

URDEA Gina

NEPREZENTAT

-

-

 

Ofițer specialist la centrul de cercetare hidrografică la U.M. 02133 Constanța

1.

BROASCĂ Raluca-Ana

NEPREZENTAT

-

-

2.

 

PAVEL Robert-Cătălin

ADMIS

RESPINS

ADMIS

3.

VĂIDEANU Virgil-Mihai

NEPREZENTAT

-

-

Nr

Gradul (după caz), numele și

Examinare

Evaluare

Evaluarea nivelului de pregătire fizică

.

prenumele candidatului

medicală

psihologică

crt

 

Ofițer specialist la centrul analiză și validare date la U.M. 02133 Constanța

1.

BROASCĂ Raluca-Ana

NEPREZENTAT

-

-

1 din 3

Nr

Gradul (după caz), numele și

Examinare

Evaluare

Evaluarea nivelului de pregătire fizică

.

prenumele candidatului

medicală

psihologică

crt

2.

MIHAIU Alexandra-Florina

ADMIS

ADMIS

RESPINS

3.

VĂIDEANU Virgil-Mihai

NEPREZENTAT

-

-

 

Ofițer specialist la centrul de prelucrare și validare informații spațiale marine la U.M. 02133 Constanța

1.

BROASCĂ Raluca-Ana

NEPREZENTAT

-

-

2.

MOISE Oana-Mădălina

ADMIS

RESPINS

RESPINS

3.

VĂIDEANU Virgil-Mihai

NEPREZENTAT

-

-

 

Ofițer de stat major la biroul conducere logistică la U.M. 02052 Constanța

1.

CIREAȘĂ Nicușor-Cătălin

NEPREZENTAT

-

-

2.

CONSTANDA Florența

NEPREZENTAT

-

-

3.

 

GAVRILĂ Mihaela

ADMIS

ADMIS

ADMIS

4.

ILIE Andreea

NEPREZENTAT

-

-

5.

MARIOARA Lilian-Gabriel

ADMIS

ADMIS

RESPINS

6.

PĂUNEȚ Elena

ADMIS

ADMIS

ADMIS

7.

ȘANDRU Cristina-Mariana

ADMIS

ADMIS

ADMIS

 

Ofițer de stat major la biroul managementul mentenanței și dezvoltare capabilități tehnice la U.M. 02103 Brăila

1.

Lt.cdor.(r.) ICHIM Dragoș- Răzvan

ADMIS

ADMIS

ADMIS

 

Maistru militar specialist la timonerie la U.M. 02054

 

1.

M.m.V. (r). SUBȚIRICĂ Mihai

ADMIS

ADMIS

RESPINS

 

Subofițer specialist la formația croitorie la U.M. 02022 Constanta

1.

BOANCĂTĂ Sevastița

ADMIS

ADMIS

ADMIS

2.

CALANCIANSCHI Mihaela

INAPT

-

-

 

CAZACENCU-ANDREI

     

3.

Domnica

NEPREZENTAT

-

-

4.

CURBĂT Margareta

NEPREZENTAT

-

-

5.

DAMIAN Angela

NEPREZENTAT

-

-

6.

DIACU Florentina

ADMIS

ADMIS

ADMIS

7.

DOBRE Mihaiela

ADMIS

RESPINS

RESPINS

8.

DRÂNCEANU Nicoleta

ADMIS

ADMIS

RESPINS

9.

GORUN Gabriela

ADMIS

ADMIS

ADMIS

10.

IGNAT Mariana

NEPREZENTAT

-

-

11.

OLTEANU Gina

NEPREZENTAT

-

-

12.

PASCAL Verona-Lisi

ADMIS

ADMIS

RESPINS

13.

PÎRVAN Elena

NEPREZENTAT

-

-

14.

TOMA Voica

INAPT

-

-

15.

URLUIALĂ Gina

ADMIS

ADMIS

RESPINS

16.

VÎRDOL Cristina

ADMIS

ADMIS

RESPINS

2 din 3

Notă: În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 6 din Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124 din 04.10.2017, pentru aprobarea instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile ministerului apărării naționale, candidații declarați ADMIS pentru funcțiile de ofițer de stat major la biroul conducere

logistică la U.M. 02052 Constanța respectiv, ofițer de stat major în biroul management personal la

U.M. 02022 Constanța vor avea asupra lor în data desfășurării concursului documentele (în original și copii) care atestă media generală de absolvire a studiilor obligatorii prevăzute în anunț.

SECRETARUL GENERAL AL COMISIEI DE CONCURS

Colonel

Adrian TURICIANU

3 din 3