Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ

privind rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul în vederea


încadrării funcțiilor vacante prin chemarea/rechemarea în activitatea

Nr
Gradul (după caz), numele și Examinare Evaluare Evaluarea nivelului de
.
prenumele candidatului medicală psihologică pregătire fizică
crt
Ofițer cu relațiile publice la U.M. 02192 Constanța
1. BOCAI Adina-Elena ADMIS ADMIS ADMIS
2. ISPAS Antonia-Carmina ADMIS ADMIS RESPINS
Ofițer cu relațiile publice la U.M. 02145 Constanța
1. TURTURICĂ Alexandru ADMIS ADMIS ADMIS
Ofițer cu INFORMAREA relațiile publice la U.M. 02196 Mangalia
1. ROȘU Alexandra-Gabriela NEPREZENTAT - -
2. SUIUGAN Ioana-Antonia ADMIS ADMIS ADMIS
3. ȘTEFAN Alexandra-Ina ADMIS ADMIS RESPINS
Ofițer de stat major în biroul management personal la U.M. 02022 Constanța
1. ARDELEANU Liliana ADMIS ADMIS ADMIS
2. BARBU Mihaela NEPREZENTAT - -
3. BATACHE Ionela-Mariana ADMIS ADMIS RESPINS
4. BÎRLEANU Victoria NEPREZENTAT - -
5. Slt. (rez.) BÎRLUȚ Eugen ADMIS ADMIS RESPINS
6. BUREAC Vali-Elena ADMIS ADMIS ADMIS
7. CIOARĂ Corina-Mihaela ADMIS ADMIS RESPINS
8. COJOCARU Elena-Amelia ADMIS ADMIS ADMIS
9. CURBĂT Margareta NEPREZENTAT - -
DOROBANȚU Claudia-
10. ADMIS ADMIS RESPINS
Simona
11. ENACHE Mihai-Gabriel NEPREZENTAT - -
12. ILIE Luminița NEPREZENTAT - -
13. KUNGL Cristina-Mirela ADMIS ADMIS RESPINS
14. Matei Elena ADMIS NEPREZENTAT NEPREZENTAT
15. NACEADES Ecaterina ADMIS ADMIS RESPINS
16. OPRIȘAN Eduard-Gigi ADMIS NEPREZENTAT -
17. POPA Marius-Constantin ADMIS ADMIS ADMIS
18. RUSU Gabriela NEPREZENTAT - -
19. URDEA Gina NEPREZENTAT - -
Ofițer specialist la centrul de cercetare hidrografică la U.M. 02133 Constanța
1. BROASCĂ Raluca-Ana NEPREZENTAT - -
2. PAVEL Robert-Cătălin ADMIS RESPINS ADMIS
3. VĂIDEANU Virgil-Mihai NEPREZENTAT - -
Nr
Gradul (după caz), numele și Examinare Evaluare Evaluarea nivelului de
.
prenumele candidatului medicală psihologică pregătire fizică
crt
Ofițer specialist la centrul analiză și validare date la U.M. 02133 Constanța
1. BROASCĂ Raluca-Ana NEPREZENTAT - -

1 din 3
Nr
Gradul (după caz), numele și Examinare Evaluare Evaluarea nivelului de
.
prenumele candidatului medicală psihologică pregătire fizică
crt
2. MIHAIU Alexandra-Florina ADMIS ADMIS RESPINS
3. VĂIDEANU Virgil-Mihai NEPREZENTAT - -
Ofițer specialist la centrul de prelucrare și validare informații spațiale marine la U.M. 02133
Constanța
1. BROASCĂ Raluca-Ana NEPREZENTAT - -
2. MOISE Oana-Mădălina ADMIS RESPINS RESPINS
3. VĂIDEANU Virgil-Mihai NEPREZENTAT - -

Ofițer de stat major la biroul conducere logistică la U.M. 02052 Constanța


1. CIREAȘĂ Nicușor-Cătălin NEPREZENTAT - -

2. CONSTANDA Florența NEPREZENTAT - -

3. GAVRILĂ Mihaela ADMIS ADMIS ADMIS


4. ILIE Andreea NEPREZENTAT - -
5. MARIOARA Lilian-Gabriel ADMIS ADMIS RESPINS
6. PĂUNEȚ Elena ADMIS ADMIS ADMIS
7. ȘANDRU Cristina-Mariana ADMIS ADMIS ADMIS
Ofițer de stat major la biroul managementul mentenanței și dezvoltare capabilități tehnice
la U.M. 02103 Brăila
Lt.cdor.(r.) ICHIM Dragoș-
1. ADMIS ADMIS ADMIS
Răzvan
Maistru militar specialist la timonerie la U.M. 02054
M.m.V. (r). SUBȚIRICĂ
1. ADMIS ADMIS RESPINS
Mihai
Subofițer specialist la formația croitorie la U.M. 02022 Constanta
1. BOANCĂTĂ Sevastița ADMIS ADMIS ADMIS
2. CALANCIANSCHI Mihaela INAPT - -
CAZACENCU-ANDREI
3. NEPREZENTAT - -
Domnica
4. CURBĂT Margareta NEPREZENTAT - -
5. DAMIAN Angela NEPREZENTAT - -
6. DIACU Florentina ADMIS ADMIS ADMIS
7. DOBRE Mihaiela ADMIS RESPINS RESPINS
8. DRÂNCEANU Nicoleta ADMIS ADMIS RESPINS
9. GORUN Gabriela ADMIS ADMIS ADMIS
10. IGNAT Mariana NEPREZENTAT - -
11. OLTEANU Gina NEPREZENTAT - -
12. PASCAL Verona-Lisi ADMIS ADMIS RESPINS
13. PÎRVAN Elena NEPREZENTAT - -
14. TOMA Voica INAPT - -
15. URLUIALĂ Gina ADMIS ADMIS RESPINS
16. VÎRDOL Cristina ADMIS ADMIS RESPINS

2 din 3 
Notă: În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 6 din Ordinului ministrului apărării
naționale nr. M.124 din 04.10.2017, pentru aprobarea instrucțiunilor privind
chemarea/rechemarea în activitate în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al
subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile ministerului apărării
naționale, candidații declarați ADMIS pentru funcțiile de ofițer de stat major la biroul conducere
logistică la U.M. 02052 Constanța respectiv, ofițer de stat major în biroul management personal la
U.M. 02022 Constanța vor avea asupra lor în data desfășurării concursului documentele (în
original și copii) care atestă media generală de absolvire a studiilor obligatorii prevăzute în
anunț.

SECRETARUL GENERAL AL COMISIEI DE CONCURS


Colonel
Adrian TURICIANU

3 din 3

S-ar putea să vă placă și