Sunteți pe pagina 1din 1

Structura raportului individual:

5. Creați o funcție care va colecta automat datele din mai multe fișiere într-un singur tabel

rezumativ (ca baza de date, luati tabelul scop din lucrarea individuală, vezi p. 4.3).

a) Descrieți și prezentați funcția creată.

b) Prezentați panoul Work Queries.

c) Formulați și prezentați raportul Pivot Tabel pe baza tabelului rezultat.

Structura raportului individual:

5.1. Creați un raport sub forma unei structuri ierarhice pentru reprezentarea datelor (a se vedea

p. 5.5).

a) Formulați și prezentați raportul bazat pe diagrama rezultantă.

5.2. Creați un raport animat pentru a reprezenta datele (a se vedea p. 5.12).

a) Formulați și prezentați raportul bazat pe diagrama rezultantă