Sunteți pe pagina 1din 7

Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina

Stația de epurare a apelor uzate Glina este aplasată pe malul dret al râului
Dâmbovița, la cca. 11 km sud-est de centrul Municipiului București, în zona cu
același nume. Scopul stației de epurare este de a curăța apele uzate menajere,
pluviale și cele industriale preepurate, provenite din aglomerarea urbană. Etapa I
care a fost dată în exploatare în luna iulie 2011 pentru 1,7 Mil. locuitori echivalenți
are capacitatea de a epuara parțial, măcar mecanic până la 10 m3/s, din care numai
5 m3/s cu epurare completă, biologică și terțiară. De asemenea, un aport
suplimentar de până la 3 m3/s este tratat mecanic în bazinele de retenție,
funcționând ca decantoare primare.

LINIA APEI cuprinde următorele etape:

Tratarea mecanică prin grătare rare și dese deznisipatoare și decantoare primare.

Grătarele rare, 10 unități cu deschiderea între bare de 50 mm și dese, 6 unități


cu deschiderea între bare de 6 mm au rolul de a reține deșeurile solide din apă spre
a fi colectate și evacuate din stație.

Stația de pompare apă brută, formată din grupuri de 2 m3/s, ridică apa la
cota necesară funcționării gravitaționale a procesului în continuare.

Decantoarele primare, 2 baterii a câte 4 unități radiale de 55 m diametru,


rețin prin sedimentare susensiile fine și coloidale în nămolul primar racalt pe baza
acestora. O parte din efluentul primar de cca. 5 m3/s este introdus în treapta
biologică, debitul rămas fiind restituit în râu preintr-un canal de by-pass.

Tratarea biologică presupune asigurarea condițiilor de nitrificare/ denitrificare a


amestecului de efluent( debitul de apă epurată care iese din stație și care se
descarcă în râul Dâmbovița) primar cu nămol activ recirculat și regenerat în cicluru
secvențiale de aerare/amestec și sedimentarea finală a efluentului. Tot în etapa
biologică are loc reținerea fosforului, atât prin procedee biologice cât și chimice.

Deznisipatoarele aerate echipate și cu separatoare de grăsimi, în nr. de 6


unități, servesc la colectarea pietrișului și nisipului din apa uzată, care este spălat și
evacuat din stație. Grăsimile reținute sunt reintroduse în fluxul nămolului sre a fi
valorificate prin potențialul energetic.

Bazinele cu nămol activat sunt în nr. de 14 unități, din care 8 bazine cu nămol
activat, 4 bazine de regenere/ recirculare nămol activat și 2 bazine anaerobe BIO-P.
Epurarea biologică cu biomasă bacteriană duce la mineralizarea substanțelor
organice coloidale și dizolvate pe bază de carbon și la reținere nutrienților, azotul
și fosforul. Adiția de clorură ferică contribuie la o eliminare mai eficientă a
fosforului și la îmbunătățirea procesului de sedimentare secundară.

Decantoarele secundare, în nr. de 48 unități asigură limpezire finală a


efluentului. La descărcarea în râul Dâmbovița a efluentului combinat (biologic și
mecanic), funcționează o microhidrocentrală cu 3 turbine având o putere instalată
de 400 kW.

LINIA NĂMOLULUI cuprinde următoarele etape:

Îngroșătoarele primare, în nr de 4 unități, reduc volumul de nămol evacuat din


decantoarele primare, gravitațional, prin creșterea concentrației de substanță uscată
la cca. 6%.

Mesele de îngroșare, 4 unități, funcționând cu adaos de polimer, aduc nămolul


activ în exces la o concentrație de cca 6%.

Rezervoarele de fermentare a nămolului în nr de 5 unități de 8.000 m3


fiecare, reprezintă locul în care nămolul de amestec îngroșat este stabilizat anaerob
prin fermentare în condiții de amestec și recirculare permanentă la 36-37 ºC.

În stația de deshidratare, nămolul fermentat este deshidratat pe 7 filtre presă și


3 centrifuge cu adaos de polimer și alte materiale până la obținerea unei
concentrații de 30% substanță uscată, care să permită utilizarea lui în agrricultură.

Facilitatea reutilizării gazului

În urma procesului de fermentare se produce biogaz care este stocat în două


gazometre a câte 3000 m3, apoi purificat și uscat în unitatea de desulfurizare, în
scopul valorificării.
În stația de cogenerare funcționează două gazmotoare de 2MWh fiecare, care
produc energie electrică și termică.

Alte utilități care asigură buna funcționare a procesului de producție sunt:


substațiile electrice, stația de tratare apă industrială, atelierul de mentenanță,
magazia, laboratorul de proces și camera de comandă și control SCADA.