Sunteți pe pagina 1din 11

CLASA : a – II – a

PROPUNĂTOARE: CRISTINA JIBU


UNITATEA ŞCOLARĂ: VADU MOLDOVEI
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Educaţie plastică
TEMA PLASTICĂ: Nuanţe. Amestecuri cromatice
SUBIECTUL: „Culorile toamnei”
TIPUL LECŢIEI: consolidare
SCOPUL:
- formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza nuanţele în realizarea unei compoziţii plastice;
- dezvoltarea limbajului plastic şi operarea cu noţiunile însuşite;
- dezvoltarea imaginaţiei şi a gustului estetic şi cultivarea sensibilităţii artistice.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să folosească un limbaj artistico-plastic adecvat, asociind culorile cu schimbările petrecute în
natură în acest anotimp;
O2 – Să recunoască culorile în cercul cromatic, clasificările şi semnificaţiile culorilor;
O3 – Să combine două culori vecine în cercul cromatic, pentru a obţine nuanţele, folosind materiale
necesare şi tehnicile învăţate;
O4 – Să realizeze o compoziţie plastică originală ( pe fond uscat) folosind diverse tehnici de lucru;
O5 – Să îmbine armonios activitatea artistico-plastică cu cea muzicală;
O6 – Să se autoevalueze şi să co-evalueze lucrările realizate, cu ajutorul criteriilor de evaluare.

1
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia, exerciţiul, explicaţia, citirea explicativă, învăţarea prin descoperire, observaţia, autoevaluarea.
b) MATERIAL DIDACTIC:
- foi de desen, acuarele, pensule, planşe model, planşa: „ Steaua culorilor”, planşele: „ Nuanţe. Game
cromatice”, CD.- audiţie muzicală.
c) FORME DE ORGANIZARE:
- activitate frontală, independentă, în grup.
d) MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- „ Educaţie plastică” – Ghid metodic – clasele I-IV, Lucian Stan – Editura Aramis 2003.
- „ Educaţie plastică” – Ghid metodic – clasele I-IV ( + 80 planşe ), Silvia Drăghicescu,
Editura Aramis Print 2007;
- „ Artă şi îndemânare”- Cartea micilor artişti, Editura Rao-2007.
CRITERII DE EVALUARE: - realizarea temei plastice şi a subiectului;
- diversitatea şi semnificaţia nuanţelor ;
- organizarea spaţiului de lucru;
- expresivitatea elementelor de limbaj;
- creativitatea şi expresivitatea lucrărilor;
- gradul de finalizare a lucrării.

2
Strategii/Metode/Mater
Evenimente Ob CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII iale/ Forme de org. EVALUARE
didactice .
1. Moment - Se creează condiţiile optime. activitate frontală
organizatoric -Se verifică materialele şi instrumentele de lucru ale elevilor conversaţia Pe parcursul orei se va
necesare unei bune desfăşurări a activităţii. acuarele, pensoane, evalua:
vase cu apă, creioane
2.Captarea - Pentru ce oră v-aţi pregătit?
atenţiei - În ce anotimp al anului ne aflăm? activitate frontală - - capacitatea elevilor
- Care sunt lunile toamnei? conversaţia euristică - de a stabili relaţii între
- Spuneţi fiecare câte o culoare sau o nuanţă care se potriveşte - culorile toamnei şi
toamnei. brainstormingul - schimbările care au loc
„Coşuleţul culorilor”: Joc - exerciţiu - în acest anotimp;
- Fiecare elev va extrage din coşuleţ câte o floare sau o frunză
pe spatele căreia este scrisă câte o strofă a poeziei exerciţiu – joc - capacitatea elevilor
„Curcubeul” de Vasile Poenaru. - Fiecare elev este invitat poezia de a respecta cerinţele
să citească nr. scris pe spatele florii şi să vină în faţa clasei în frontal primite în vederea
ordine crescătoare conform nr. scris pe fiecare floare. panou didactic din plăci realizării sarcinilor primite;
- Prin citirea succesivă a strofelor din poezie, se va completa, de polistiren
conform cerinţelor un panou cu flori şi frunze, reprezentând flori colorate în culorile
cercul cromatic. curcubeului
jocul didactic

3
- Se va aranja pe panou şi poezia. (Anexa 1) Capacitatea de a realiza
- Ce aţi obţinut pe panou? citirea explicativă o miniexpoziţie cu florile
învăţarea colorate;
prin descoperire
3.Reactualiza - Care sunt culorile cercului cromatic?
rea - Care sunt culorile primare? conversaţia euristică - capacitatea de a
cunoştinţelor - Care sunt culorile binare? planşă: „Cercul formula răspunsuri clare
O1 - Cum se obţin culorile binare? cromatic” la întrebările primite;
- Care sunt culorile reci? - capacitatea de a
activitate frontală
- Care sunt culorile calde? recunoaşte culorile, de a
- Ce reprezintă albul şi negrul? le denumi, de a explica
- Ce am realizat ultima oră la educaţia plastică? modul cum se pot obţine
- Cum se obţin nuanţele? acestea;
- Daţi exemple de nuanţe!
exemplificarea
4. Anunţarea
subiectului şi - Elevii sunt anunţaţi că pe parcursul acestei ore vor explicaţia
a obiectivelor continua lucrarea începută ora anterioară
( când au obţinut nuanţe ale culorilor calde). frontal
- Vor realiza o compoziţie plastică pe fond uscat în care vor
folosi culori calde şi nuanţe ale acestora, astfel încât să redea
un aspect al toamnei.
- Subiectele sunt la alegere.
- Se vor expune câteva modele, prezentându-se tehnicile de

4
lucru aplicate, sugerându-se să nu se copieze exact ceea ce
reprezintă lucrările expuse.
- Se vor utiliza toate tehnicile învăţate anterior.

5. Executarea
lucrării O2 - Elevii vor realiza o compoziţie plastică respectând folosirea Exerciţiul plastic
plastice nuanţelor pentru a crea o lucrare plastică originală. creativ Capacitatea de a
O3 - Se vor da explicaţii suplimentare acolo unde este cazul, se executa o lucrare
vor ajuta elevii cu unele sugestii când se va cere sprijinul de activitate individuală plastică originală
O4 către elevi. elevii vor audia un respectând tema dată
cântec despre toamnă precum şi criteriile de
sau din Vivaldi. evaluare ;
6. Analiza - Se verifică dacă elevii au aplicat tehnica nuanţării în lucrările
temei plastice pe care le-au realizat. observaţia capacitatea elevilor de a
- Se insistă pe obţinerea diferitelor nuanţe (R+O, O+G, frontal aplica în lucrările proprii
O1 G+Ve). conversaţia de tehnici de lucru
- Ce sunt tonurile? verificare învăţate pentru a obţine
- Cum se obţin tonurile? demonstraţia nuanţele unor culori;
O4 - Spuneţi la ce vă gândiţi când spun: roşu; oranj; galben;
verde; albastru; indigo; violet?
- Se încurajează elevii pentru a colabora şi finaliza lucrările, brainstormingul capacitatea elevilor de

5
se dau unele sugestii unde este cazul.da conversaţia a exprima prin cuvinte proprii
euristică semnificaţiile culorilor, relaţiile
dintre culori şi
propriile sentimente;

7.Analiza - Fiecare elev va expune lucrarea realizată în faţa clasei, într-o individual
aprecierea expoziţie. capacitatea de a evalua
miniexpoziţie cu
lucrărilor - Se va face autoevaluarea şi co-evaluarea în funcţie de propria lucrare şi pe
lucrările copiilor;
O. criteriile stabilite şi apoi evaluarea învăţătoarei. cea a colegilor respectând
autoevaluarea şi co-
6 - Voi aprecia în mod deosebit lucrările originale dar şi pe criteriile date la începutul
evaluarea,
celelalte pentru efortul depus de elevi. orei;
panou pentru afişarea
O. - Se va cânta după negativ cântecul: capacitatea de a interpreta un
lucrărilor;
5 „Copilul şi rândunelele” cântec pe aceeaşi temă, după
C.D player, cântecul
negativ;
după negativ;

- Ce aţi lucrat astăzi la ora de educaţie plastică?


8.Fixarea - Cum v-aţi simţit într-un singur cuvânt pe parcursul conversaţie de încheiere capacitatea de a reda
cunoştinţelor activităţii? activităţi de strângere a propriile trăiri printr – un
NOTĂ: În funcţie de timpul rămas se pot picta frunze în materialelor de lucru singur cuvânt.
culorile toamnei.

6
7
8
9
10
11