Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 20.05.2011
Clasa: a II – a
Scoala u clasele I – VIII Gherta Mica
Aria curriculara: Tehnologii
Disciplina: Abilităţi practice
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice
Conţinutul: Ruperea şi mototolirea hârtiei
Subiectul lectiei: Meri în floare
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi

Obiective de referinta:
1.2. să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi
sintetice
1.3. să recunoască instrumente specifice prelucrării materialelor din natură şi a
materialelor sintetice
2.1. să observe caracteristici ale unor modele date
2.2. să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale
3.1. să participe, în grupuri de lucru, la realizarea componentelor unui produs simplu
3.2. să verbalizeze acţiunile desfăşurate în timpul jocului
4.1. să identifice modalităţi de folosire a produselor executate

Obiective operaţionale:
O1: – să recunoască materialele şi tehnicile necesare pentru realizarea compoziţiei;
O2: – să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea compoziţii;
O3: – să respecte ordinea etapelor de lucru;
O4: – să găsească variante originale de realizare a compoziţei;
O5: – să aprecieze calitatea compoziţiilor realizate, pe baza criteriilor de evaluare
date.
O6: – să păstreze acurateţea lucrării;
OA: – stimularea interesului pentru obţinerea unor produse proprii, originale.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: jocul didactic, expunerea, observaţia, conversaţia, explicatia,
demonstraţia, exerciţiul, munca în perechi, auditia muzicala.
Mijloace de realizare: planşa cu etapele de lucru, planşe cu meri înfloriţi, casetofon,
CD
Materiale şi ustensile: hârtie creponată, crenguţe de copac montate pe suport din
p polistiren, lipici, foarfece, lucrarea model.
F Forme de organizare: frontală, în perechi.

Durata: 45 minute

Material bibliografic:
1. ***Programa şcolară, clasele I şi a II-a,Bucureşti, 2004
2. Lucian Stan, Ileana Stan, Gabriela Dorobanţu, Ecaterina Ghiţă –
Abilităţi practice – ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea
activităţilor de predare – învăţare – evaluare, clasele I – IV, Editura Aramis,
2002.
3. Marcela Peneş – “Activităţi practice pentru clasa a II-a”, Ed. Aramis,
Bucureşti, 2000
4. Daniela Stoica – “Abilităţi practice, clasa a II-a”, Ed. Carminis, Piteşti, 2000;
5. Areta Tauru – “Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a
copilului”, revista “Învăţământul primar”, nr.1/2001
Propunator: profesor invatamant primar Palincas Natalia
Desfasurarea activitatii
Secvenţele Ob. Conţinutul instructiv – educativ Strategii Evaluare
lecţiei op. didactice

I. Moment Asigur climatul necesar


organizatoric desfăşurării orei. Conversaţia

Elevii pregătesc materialele -crenguţe de


necesare bunei desfasurari a copac, hârtie
orei de abilitati practice, a creponată,
realizării lucrărilor. lipici.

II. Reactualizarea Propun elevilor să prezinte


cunostintelor lucrările din lecţia anterioară:
studiate anterior -Ce am lucrat ora trecută? Conversaţia
(Colierul păpuşii)
-Ce materiale am folosit? (hârtie
creponată, ac mare, sfoară mai Activitate
O1 subţire, foarfece) frontală
-Cum ati realizat acest colier?
-Ce tehnici aţi folosit? (ruperea şi
mototolirea hârtiei creponate, apoi
trecerea acului cu sfoară subţire Aprecieri
prin mijlocul biluţelor formate) verbale
-Care dintre aceste coliere vă plac
mai mult? De ce? (sunt lucrate
frumos şi îngrijit)
Lucrările cele mai reuşite vor fi
expuse.

III. Captarea Propun elevilor o discuţie


atentiei despre anotimpul primăvara:
-În ce anotimp ne aflăm?
-Ce se întâmplă în livadă, în Conversaţia
anotimpul primăvara? Activitate
-Cu ce se împodobesc pomii? frontală
-Ce pomi fructiferi cunoaşteti?
 Se intoneazâ cântecul
Prin pomii plini de floare cantec – CD
IV. Anuntarea Anunţ elevii că astăzi vom
temei si a realiza lucrarea Meri în floare.
obiectivelor Vom folosi tot tehnicile conversatia
utilizate ora trecută, ruperea şi
mototolirea hârtiei creponate şi explicatia
lipirea compoziţiilor decorative
pe crenguţe de copac.

V. Dirijarea Prezint lucrarea model. plansa model


invatarii -Acesta este mărul în floare.
O1 -Din ce este realizat? (hârtie expunerea
creponată, crenguţe de copac)
-Pentru realizarea lucrării trebuie
să parcurgem etapele de lucru Evaluare
prevăzute în procesul tehnologic. frontala

Explic şi demonstrez fiecare Explicatia


etapă indicând pe planşă etapa demonstratia
demonstrată.
1. Tăierea rulourilor de hârtie
creponată în bucăţi mici;
O2 2. Ruperea bucăţelelor de hârtie şi
O3 mototolirea acestora, obţinându-se
O4 biluţe (verzi, pentru frunzuliţe,
roz, pentru flori)
3. Lipirea biluţele pe crenguţa de
copac.

VI. Asigurarea Cer elevilor să explice cum au


feedback-ului înţeles etapele de lucru ajutându-se Explicaţia
de planşă. Demonstraţia
O6 Invăţătoarea solicită ca 1-2 elevi să
repete etapele de lucru, iar în final
să se reia toată procedura.
Se precizează criteriile de
evaluare:
1) corectitudinea execuţiei;
2) aspectul îngrijit;
3) gradul de finalizare;
4) originalitatea lucrării.
VII. Asigurarea Elevii încep activitatea după ce,
retentiei si a mai întâi, fac exerciţii de Exercitiul
transferului OA încălzire a muşchilor mici ai Evaluez
mâinilor. Munca in capacitatea
perehi de a lucra
Coordonez munca, având în în perechi
vedere întreaga clasă, interve- Auditia în vederea
nind cu explicaţii individuale muzicala – obţinerii
unde este necesar. casetofon, unei
Voi avea în vedere ţinuta corectă CD lucrări
în bancă, ordinea şi disciplina.
Munca în perechi se va desfăşura Exerciţiul
pe un fond muzical. Activitate în

VIII. Încheierea Elevii încheie activitatea. Apreciez


activităţii Iau măsuri privind ordinea şi capacitatea
05 curăţenia la locul de munca. de
Cer elevilor să prezinte lucrările autoeva-
şi se analizează rezultatul Conversaţia luare a
muncii prin conversaţie cu ei. Activitate elevilor
Elevii îşi prezintă autoevaluarea frontală
faţă de activitatea susţinută, Aprecieri
desenând o faţă zâmbitoare/ verbale
tristă, sub propria compoziţie,
în funcţie de cât de mult i-a
plăcut activitatea desfăşurată.
Se încheie activitatea cu
aprecieri asupra modului în care
s-a desfăşurat întreaga
activitate.
Se aleg lucrările cele mai
reuşite şi se aşază la expoziţie .
Proces tehnologic

Subiectul: Meri în floare


Conţinutul: Ruperea şi mototolirea hârtiei
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice
Materiale: hârtie creponată, lipici, crenguţe de copac montate pe suporturi din
polistiren, foarfece.
Operaţii de lucru (etape de realizare a lucrării):
 Etapa I: Tlegerea culorilor corespunzatoare temei de lucru
 Etapa II: Tăierea rulourilor de hârtie creponată în bucăti mici;
 Etapa a II-a: Ruperea şi mototolirea hârtiei;
 Etapa a III-a: Lipirea biluţelor pe crenguţele marului.
Etape de lucru –
tehnica mototolirii
hartiei

Etapa I – alegerea culorilor corespunzatoare


temei de lucru

Etapa II – tăierea rulourilor de hârtie


creponată în bucăţi mici

Etapa III – ruperea şi mototolirea hârtiei

Etapa IV – lipirea biluţelor pe crenguţele


marului
(“Mărul“ a fost “plantat” de către elevi în “pământul înverzit” în ora de
Cunoaşterea mediului, în cadrul lecţiei “Protejarea mediului inconjurator”)