Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

DOMENIUL/PROGRAMUL DE STUDIU: MEDICINĂ DENTARĂ

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific:

Conf. Univ. Dr. Camelia Buhaș

Absolvent:

Budae Paula

Oradea

2017