Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE NETE ŞI A ALTOR DREPTURI PREVĂZUTE DE ACTE NORMATIVE CU U


CARACTER SPECIAL, ALE ANGAJAŢILOR DIN APARATUL PROPRIU, ÎN LUNA OCTOMBRIE 2018

Drepturi de natură salarială


Nr. - lei -
Funcția
crt.

1 preşedinte-secretar de stat 8,892

2 vicepreşedinte-subsecretar de stat 7,802

3 secretar general 8,526

4 secretar general adjunct 8,736


5 director de cabinet 4,106
6 secretar cabinet gr. 1 1,680
7 consilier gr. 3 3,983
8 auditor superior gr. 3 6,275
9 auditor superior gr. 3 6,169
10 șef birou gr.II 5,691
11 consilier superior gr. 5 5,285
12 consilier superior gr. 5 5,345
13 consilier superior gr. 5 5,376
14 consilier juridic superior gr. 2 4,811

15 consilier juridic principal gr. 2 6,528


16 referent superior gr. 5 2,465
17 director gr. II 9,676
18 manager public superior gr. 4 8,177
19 manager public principal gr. 3 7,336
20 șef serviciu gr.II 9,308
21 consilier superior gr. 4 7,438
22 expert superior gr. 3 7,341
23 expert superior gr. 4 7,409
24 inspector superior gr. 4 7,409
25 expert superior gr. 4 7,438
26 expert superior gr. 2 5,114
27 director gr. II 9,303
28 șef serviciu gr.II 8,421
29 consilier superior gr. 4 6,026
30 expert superior gr. 3 5,858
31 expert superior gr. 3 6,268
32 consilier superior gr. 4 4,889
33 expert superior gr. 5 4,116
34 expert principal gr. 5 2,682
35 consilier superior gr. 5 5,314
36 referent 1 A gr.5 1,318
37 consilier superior gr. 5 5,224
38 consilier superior gr. 4 5,066
39 consilier asistent gr. 2 1,981
40 expert superior gr. 4 5,295
41 șef serviciu gr.II 8,563
42 consilier superior gr. 4 5,036
43 referent superior gr. 5 2,823
44 expert principal gr. 3 4,456
45 consilier superior gr. 4 4,658
46 expert superior gr. 4 6,085
47 consilier superior gr. 3 4,810
48 director general gr. II 7,292
49 director general adjunct gr. II 7,260
50 expert principal gr. 5 4,745
51 expert superior gr. 5 5,071
52 director gr. II 8,153
53 expert asistent gr.1 3,134
54 expert superior gr. 5 5,376
55 consilier 1 A gr. 5 3,162
56 expert superior gr. 5 5,334
57 expert asistent 2,539
58 expert superior gr. 3 4,753
59 expert superior gr. 5 4,063
60 manager public principal gr. 3 7,336
61 expert superior gr. 5 5,426
62 expert superior gr. 4 5,154
63 expert principal gr. 2 4,147
64 expert superior gr. 5 3,850
65 consilier juridic superior gr. 5 5,314
66 expert superior gr. 5 5,396
67 director gr. II 6,518
68 expert superior gr. 3 3,125
69 expert principal gr. 1 4,112
70 expert superior gr. 5 5,283
71 consilier juridic asistent gr. 1 2,068
72 expert superior gr. 4 5,126
73 expert superior gr. 4 8,329
74 expert superior gr. 5 5,285
75 expert principal gr. 3 2,803
76 expert asistent 2,539
77 expert principal gr. 2 4,197
78 expert superior gr. 2 4,756
79 expert superior gr. 5 5,376
80 expert asistent gr.1 2,068
81 director general gr. II 8,719
82 șef serviciu gr.II 7,806
83 consilier juridic superior gr. 3 4,925
84 consilier juridic superior gr. 5 5,376
85 referent de specialitate superior gr.5 3,308
86 consilier juridic superior gr. 3 4,953
87 consilier juridic superior gr. 4 4,098
88 director gr. II 7,095
89 şef birou gr.II 5,695
90 consilier juridic superior gr. 5 5,376
91 consilier juridic superior gr. 4 5,019
92 consilier juridic superior gr. 5 5,205
93 consilier juridic superior gr. 5 5,376
94 consilier juridic superior gr. 3 4,953
95 consilier juridic principal gr. 3 2,821
96 consilier juridic asistent gr.1 2,035
97 consilier juridic superior gr. 3 3,709
98 consilier superior gr. 4 5,125
99 inspector superior gr. 2 4,839
100 director gr. II 5,861
101 manager public principal gr. 3 6,712
102 manager public superior gr. 4 1,804
103 consilier juridic asistent gr.1 2,389
104 consilier superior gr. 5 5,969
105 consilier juridic asistent 1,894
106 consilier juridic asistent gr. 1 2,068
107 consilier juridic asistent gr. 2 2,025
108 director gr. II 6,903
109 consilier juridic superior gr. 5 4,583
110 șef serviciu gr.II 8,770
111 consilier superior gr. 5 4,556
112 consilier superior gr. 4 5,095
113 expert superior gr. 5 5,376
114 consilier superior gr. 5 5,376
115 expert superior gr. 5 5,376
116 referent de specialitate superior gr.5 3,008
117 consilier superior gr. 5 4,086
118 expert superior gr. 3 4,606
119 consilier superior gr. 3 4,896
120 consilier superior gr. 4 3,679
121 expert superior gr. 5 5,314
122 consilier superior gr. 5 6,626
123 consilier asistent gr. 2 2,025
124 şofer 1,584
125 şofer 1,573
126 şofer 1,584

Notă
ANFP are dreptul la 9 autoturisme reglementate astfel: conform HG nr. 1000/2006 art.16. (2), ANFP are dreptul la 5 autoturisme; confo
OG 80/2001, Anexa nr. 3, ANFP are dreptul la 4 autoturisme.
În prezent, parcul auto al ANFP cuprinde un total de 8 autoturisme din care: 4 autoturisme deservesc conducerea instituţiei; 4 autoturism
află în parcul comun al instituţiei.

*) Salarii calculate conform Hotărârii civile nr. 4536 din 12 iulie 2017 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 10109/3/2017, definitivă prin Decizia nr. 106 din 11.01.2018 pronunțată de Curtea de Apel Bucur

Preşedinte
Vasile - Felix COZMA
Autoturism
ĂZUTE DE de serviciu
ACTE conform OUG
NORMATIVE CUnr.UN
80/2001, Anexa nr. 3.
U, ÎN LUNA OCTOMBRIE 2018

Alte drepturi
Autoturism/locuință de serviciu/fond de
protocol

Locuință de serviciu, conform OUG nr.


101/2011, art. 14.8.
Fond protocol: 361 lei/ lună conform O.G. Nr.
80/2001
Autoturism de serviciu conform OUG nr.
80/2001, Anexa nr. 3.
Autoturism de serviciu conform OUG nr.
80/2001, Anexa nr. 3.
Autoturism de serviciu conform OUG nr.
80/2001, Anexa nr. 3.
* SC nr. 4536/2017
-
-
-
-
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017

include indemnizaţia de detaşare în valoare de


463 lei; cheltuieli de transport în valoare de
500 lei şi cheltuieli de cazare în valoare de
1.305 lei
-
* SC nr. 4536/2017
-
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
-
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
-
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017

-
-
-
-
-
-

-
-
* SC nr. 4536/2017
-
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
-
-
* SC nr. 4536/2017

* SC nr. 4536/2017
* SC nr. 4536/2017
-
-
-
-

), ANFP are dreptul la 5 autoturisme; conform

eservesc conducerea instituţiei; 4 autoturisme se

lul București, Secția a II-a Contencios


1.2018 pronunțată de Curtea de Apel București
Secretar General,
Carmen - Dorina DRĂGAN