Sunteți pe pagina 1din 302

Varian BrachyTherapy

Instrucţiuni de utilizare pentru GammaMedplusTM iX


inclusiv GammaMedplusTM 3/24 iX

C O D A R T. G M 1 1 0 2 0 4 7 0 NOIEMBRIE 2011
Rezumat Instrucţiunile de utilizare GammaMedplus iX (cod art. GM11020470) oferă utilizatorilor
sistemului GammaMedplus iX instrucţiunile de bază pentru utilizarea software-ului de
control a postîncărcătorului cu postîncărcătoarele la distanţă GammaMedplus iX şi
GammaMedplus 3/24 iX.
Fabricant legal Varian Medical Systems, Inc.
3100 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304-1030 SUA
Locaţia Varian BrachyTherapy
fabricării 700 Harris Street, Suite 109
Charlottesville, VA 22903 SUA
2011-08
Reprezentant Varian Medical Systems UK Ltd.
european autorizat Gatwick Road, Crawley
EC REP
West Sussex, RH10 9RG
Marea Britanie
Notificare Informaţiile din aceste Instrucţiuni de utilizare pot fi modificate fără notificare prealabilă şi
nu reprezintă un angajament din partea Varian Medical Systems, Inc. Varian Medical
Systems nu îşi asumă responsabilitatea pentru erorile conţinute de aceste Instrucţiuni de
utilizare sau pentru daunele accidentale sau rezultate în legătură cu furnizarea sau
utilizarea acestui material.
Prezentul document conţine informaţii proprietare, protejate prin drepturi de autor.
Niciun fragment din acest document nu poate fi reprodus, tradus sau transmis fără acordul
explicit, exprimat în scris al Varian Medical Systems, Inc.
FDA 21 CFR 820 Reglementările de calitate a sistemelor (cGMPs): Produsele Varian Medical Systems
sunt concepute şi fabricate în conformitate cu cerinţele specificate în cadrul acestor
reglementări federale.
ISO 13485: 2003 Produsele Varian Medical Systems sunt concepute şi fabricate în conformitate cu cerinţele
specificate în standardul de calitate ISO 13485:2003.
CE 0086 Produsele Varian Medical Systems îndeplinesc cerinţele Directivei Consiliului
MDD 93/42/CEE.

EU REACH SVHC Legătura către declaraţia curentă de divulgare a informaţiilor EU REACH SVHC se găseşte
Divulgarea la adresa: http://www.varian.com/us/corporate/legal/reach.html
informaţiilor
HIPAA Produsele şi serviciile Varian sunt concepute în mod specific pentru a include caracteristici
care îi ajută pe clienţii noştri să respecte prevederile Health Insurance Portability and
Accountability Act (Legea responsabilităţii şi a transferabilităţii asigurărilor medicale -
HIPAA) din 1996. Aplicaţia software utilizează un proces securizat de conectare, care
necesită un nume de utilizator şi parolă, fapt care acceptă accesul pe bază de roluri.
Utilizatorii sunt atribuiţi unor grupuri, fiecare dintre ele având anumite drepturi de acces,
care pot include posibilitatea de a edita şi adăuga date sau pot limita accesul la date. Atunci
când un utilizator adaugă sau modifică date în baza de date, se realizează o înregistrare
care include datele care au fost modificate, ID-ul utilizatorului şi data şi ora la care s-au
efectuat modificările. Acest lucru stabileşte o cale de audit care poate fi analizată de
administratorii de sistem autorizaţi.

ATENŢIE: Conform legii federale din SUA acest dispozitiv poate fi comercializat
doar de către medici sau cu recomandarea unui medic.

Mărci înregistrate ARIA™, BrachyVision™, GammaMed™, GammaMedplus™, GammaMedplus™ iX,


GammaMedplus™ 3/24 iX, VariSource™, VariSource™ iX şi VariSource™ iX(t) sunt mărci
comerciale înregistrate ale Varian Medical Systems, Inc. Toate celelalte mărci comerciale
din acest manual sunt proprietatea deţinătorilor lor corespunzători.
Drepturi de autor © 2011 Varian Medical Systems, Inc.
Toate drepturile rezervate. Produs în Statele Unite ale Americii.
MyVarian.com
Copiile electronice ale acestor Instrucţiuni de utilizare sunt disponibile pe site-ul
MyVarian.com la Product Documentation/ BrachyTherapy GammaMed/ Manuals
(Documentaţie produs / Brahiterapie GammaMed / Manuale). Puteţi solicita un cont de
utilizator pe pagina de start.

Birou de asistenţă
Dacă nu puteţi găsi informaţii în aceste Instrucţiuni de utilizare, ne puteţi contacta la unul
dintre numerele de telefon gratuite disponibile în zona dvs.:

Australia Austria Belgia Canada Danemarca Finlanda


1 800 144 130 0800 297 427 0800 74 248 1 888 226 8633 80 88 07 45 0800 11 68 92

Franţa Germania Olanda Hong Kong Ungaria Indonezia


0800 905 397 0800 182 6937 0800 022 5072 0800 96 21 42 06 80013 318 001 803 0441

Irlanda Israel Italia Japonia Luxemburg Malaiezia


1 800 551 716 1 800 944 11 80 800 790 535 00531 78 22 21 0800 25 67 1 800 808 605

Noua Zeelandă Norvegia Portugalia Singapore Africa de Sud Spania


0800 445 938 800 16 327 800 880 183 800 44 11 100 0800 992 872 900 957 680

Suedia Elveţia Taiwan Marea Britanie SUA


0200 21 45 08 0800 83 75 77 0080 04 40 99 0800 068 06 88 1800 360 7909

Pentru ţările care nu sunt enumerate mai sus, asistenţa tehnică poate fi obţinută prin
intermediul următoarelor numere:
Marea Britanie: SUA:
Telefon:+0800-068-06-88 Telefon: +1-800-360-7909
Fax: +44-1293-601-397 Fax: +1-434-979-1481
eFax: +1-866-385-1322
Asistenţă tehnică E-mail: brachyhelp@varian.com

Despre acest manual


Documentaţia GammaMedplus iX utilizează următoarele convenţii de
notare:

Notă: O notă descrie acţiunile sau condiţiile care îl ajută pe utilizator să


obţină performanţe optime de la echipamente sau software.

ATENŢIE: Un mesaj „Atenţie” descrie acţiunile sau condiţiile care


pot duce la rănirea uşoară sau moderată a pacientului sau a
utilizatorilor produsului sau care pot cauza deteriorarea
echipamentului.
AVERTISMENT FM-1: Un avertisment descrie acţiunile sau condiţiile
care pot cauza deteriorarea echipamentului, rănirea gravă sau decesul
pacienţilor sau al utilizatorilor produsului.

Software, aplicatoare şi surse neautorizate


ATENŢIE: Software neautorizat
Sistemul GammaMedplus iX şi hardware-ul şi software-ul asociate
acestuia constituie dispozitive medicale. Software-ul instalat pe
calculatorul de control de către Varian Medical Systems a fost supus
testărilor riguroase într-o configuraţie de sistem controlată. Utilizarea
şi/sau adăugarea altui software pe acest calculator încalcă configuraţia
de sistem aprobată şi creează riscul posibilei funcţionări defectuoase a
sistemului. Deşi există mecanisme de protecţie în sistem pentru
minimizarea riscurilor de operare periculoasă, sistemul se poate opri
totuşi dacă detectează fişiere de date corupte sau modalităţi
necorespunzătoare de operare a calculatorului, care împiedică
finalizarea tratamentului pacientului. Calculatorul de control trebuie să
funcţioneze „în timp real” pentru a administra în mod corect tratamentul
unui pacient. Orice software de la terţi sau viruşi informatici introduşi de
către un software neaprobat pot cauza instabilitatea sistemului şi o
oprire ulterioară a sistemului, repornirea necesitând un apel taxabil la
service.

Pe scurt, nu încărcaţi şi nici nu rulaţi software neautorizat pe sistemul


GammaMedplus iX. Varian nu îşi asumă responsabilitatea pentru
funcţionarea sistemului dacă acest avertisment este ignorat. Orice apel
la service necesar ca urmare a unei astfel de folosiri incorecte va fi
considerat a fi suplimentar la garanţia standard sau contractele de
service Varian.

iv GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT FM-2: Aplicatoare neautorizate
Toate aplicatoarele Varian aprobate au fost testate şi au îndeplinit criterii
de siguranţă stricte. Utilizarea aplicatoarelor sau cateterelor neaprobate
de către Varian este strict interzisă în combinaţie cu sistemul
GammaMedplus iX. Varian nu îşi asumă responsabilitatea pentru
funcţionarea sistemului dacă acest avertisment este ignorat. Orice apel
la service necesar ca urmare a unei astfel de folosiri incorecte va fi
considerat a fi suplimentar la garanţia standard sau contractele de
service Varian.

AVERTISMENT FM-3: Surse neautorizate


Toate firele sursă Varian aprobate au fost testate şi au îndeplinit criterii
de siguranţă stricte. Utilizarea firelor sursă neaprobate de către Varian
este strict interzisă în combinaţie cu sistemul GammaMedplus iX. Varian
nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea sistemului dacă
acest avertisment este ignorat. Orice apel la service necesar ca urmare
a unei astfel de folosiri incorecte va fi considerat a fi suplimentar la
garanţia standard sau contractele de service Varian.

Limitări traseu fire


Toate testele de siguranţă ale firelor sursă GammaMedplus iX au fost
efectuate luându-se în considerare o limitare de traseu egală cu
specificaţia aparatului la o rază de 1,3 cm. Trecerea firului printr-o
limitare de traseu cu dimensiuni mai mici decât această specificaţie va
avea un efect negativ asupra duratei de viaţă a acestuia.
Trebuie exercitată o grijă deosebită pentru a asigura faptul că traseul
firului nu este limitat cu mai puţin de 1,3 cm.

v
Eliminarea la deşeuri a echipamentelor electrice şi electronice

Echipamentul GammaMedplus iX a fost marcat cu


simbolul următor:

Acest simbol indică faptul că echipamentele marcate


astfel au fost desemnate drept echipamente electrice şi
electronice (EEE) care, la sfârşitul duratei de viaţă, nu
trebuie eliminate la deşeuri împreună cu deşeurile
menajere nesortate. EEE conţin substanţe care pot
prezenta pericole pentru sănătatea umană şi mediul
înconjurător. Acestea trebuie recuperate, reutilizate,
reciclate sau tratate în alt fel şi eliminate în mod
corespunzător.
Contactaţi reprezentantul departamentului de asistenţă
clienţi Varian pentru a obţine informaţii suplimentare
legate de returnare, pentru a asigura manipularea
adecvată a acestui echipament la sfârşitul duratei sale
de viaţă.

vi GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Simbolurile şi etichetele utilizate pe echipament

Locaţia fabricantului

Data fabricaţiei

Serial Number (Număr de serie)


SN

Indică o aplicaţie de tip B

Împământare de protecţie (masă)

Împământare primară de protecţie

Simbol radioactiv
(aspectul efectiv al simbolului variază
de la o ţară la alta şi ca plasare pe
postîncărcător)

vii
Indică eliminarea adecvată la deşeuri a
echipamentelor electronice şi electrice

Stare de alarmă

Atenţie, consultaţi documentaţia


însoţitoare.

Marcaj din lista ETL de la Intertek care


înseamnă că produsul îndeplineşte
standardele de siguranţă şi cerinţele
minime pentru comercializare sau
distribuire în America de Nord

Marcaj CE care indică faptul că


produsul este conform cu Directivele
UE privind siguranţa şi sănătatea
consumatorului sau cerinţele de mediu

0 Tensiunea bateriei decuplată

1 Tensiunea bateriei cuplată

viii GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Simboluri utilizate în acest manual

Declaraţie de avertizare din text

Declaraţie de atenţionare din text

Notă în text

ix
x GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare
Cuprins
CAPITOLUL 1 INTRODUCERE...........................................................................1
Glosar de termeni de reglementare ............................................................................ 2
Persoane interesate..................................................................................................... 3
Informaţii importante de siguranţă ............................................................................ 4
Operare ........................................................................................................... 4
Notificări de siguranţă .................................................................................... 5
Măsuri de precauţie la operare........................................................................ 7
Pericole potenţiale .......................................................................................... 7
Mediul de operare......................................................................................... 11
Componentele sistemului GammaMedplus iX........................................................ 12
Postîncărcătorul GammaMedplus iX............................................................ 13
Consola de control ........................................................................................ 19
Telecomanda ................................................................................................. 24
Control indicator........................................................................................... 27
Funcţionalitatea pentru lumina de impuls .................................................... 29
Funcţionalitatea de ton repetat...................................................................... 29
Funcţionalitatea de sunet extins.................................................................... 30
Funcţionalitate Last Man Out (Ultimul om a ieşit) ...................................... 30
Echipamentul hardware şi software pentru calculatorul de control ............. 31
Sisteme de interblocare de siguranţă ............................................................ 32
Pornirea sistemului GammaMedplus iX.................................................................. 35
Prezentarea generală a software-ului de control al postîncărcătorului .................... 37
Elementele unei pagini ................................................................................. 38
Pagina de conectare a utilizatorului.............................................................. 39
Bandă pentru starea sistemului ..................................................................... 42
Conectivitatea în reţea .................................................................................. 44
Accesul la distanţă ........................................................................................ 44

CAPITOLUL 2 DATE DESPRE PACIENT ŞI TRATAMENT .............................45


Selectarea sau importarea unui fişier de tratament .................................................. 47
Selectarea unui fişier de tratament al pacientului......................................... 47
Editarea unei înregistrări active de tratament ............................................... 47
Importarea unui fişier de tratament al pacientului........................................ 49

xi
Creare fişă nouă de pacient...................................................................................... 57
Introducere date pacient................................................................................ 57
Introducere date plan .................................................................................... 58
Crearea şi executarea unui plan de testare fizică ..................................................... 60
Adăugarea unui nou plan de testare.............................................................. 61
Editarea unui plan de testare fizică............................................................... 63
Ştergerea unui plan de testare fizică ............................................................. 63
Copierea unui plan al pacientului pentru a fi utilizat ca plan de testare....... 63
Copierea unui plan de testare........................................................................ 63
Trecerea la pagina Fraction View (Vizualizare fracţie) ................................ 64
Tipărirea unui raport de testare fizică ........................................................... 64
Executarea unui plan de testare fizică .......................................................... 64
Efectuarea întreţinerii înregistrării........................................................................... 66
Schimbarea stării de activare a unei înregistrări........................................... 66
Exportarea unui fişier de tratament .............................................................. 67
Ştergerea unei înregistrări............................................................................. 69
Vizualizarea şi tipărirea rapoartelor......................................................................... 69
Vizualizarea şi modificarea fracţiilor....................................................................... 73
Copierea şi adăugarea unei fracţii ................................................................ 76
Ştergerea unei fracţii neadministrate ............................................................ 76
Exportarea unei fracţii într-o bază de date ARIA sau într-un folder
de exportare DICOM......................................................................... 77
Tipărirea unui raport al fracţiei..................................................................... 78
Vizualizare şi editare date canal .............................................................................. 80
Banda Channel View (Vizualizare canal) ..................................................... 81
Banda Channel Edit (Editare canal) ............................................................. 83

CAPITOLUL 3 ADMINISTRAREA TRATAMENTULUI PACIENTULUI ............93


Secvenţa tipică de tratament .................................................................................... 93
Efectuarea testelor şi verificărilor din ziua de tratament ......................................... 95
Inserarea aplicatorului ............................................................................................. 96
Determinarea planului de tratament......................................................................... 98
Pregătirea pacientului, postîncărcătorului şi software-ului de control .................... 99
Plasarea pacientului în poziţia de tratament ................................................. 99
Ajustarea înălţimii GammaMedplus iX...................................................... 100
Măsurarea şi conectarea tuburilor de ghidare sursă.................................... 100

xii GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Fixarea aplicatorului ................................................................................... 103
Instruirea pacientului .................................................................................. 104
Pregătirea software-ului de control............................................................. 104
Administrarea şi monitorizarea tratamentului ....................................................... 105
Iniţierea unui tratament............................................................................... 106
Revizuirea raportului de tratament planificat ............................................. 108
Începerea administrării tratamentului......................................................... 110
Monitorizarea tratamentului ....................................................................... 113
Finalizarea administrării tratamentului.................................................................. 125
Revizuirea rezultatelor tratamentului ......................................................... 126
Actualizarea bazei de date de programări ARIA (opţional) ....................... 128
Actualizarea sumarului RT în ARIA (opţional) ......................................... 128
Îngrijirea pacientului................................................................................... 129
Fixarea postîncărcătorului .......................................................................... 130
Întreruperea unui tratament.................................................................................... 131
Banda tratament parţial.......................................................................................... 132
Continuarea tratamentului după o cădere a alimentării
postîncărcătorului ............................................................................ 133
Continuarea tratamentului după defectarea software-ului de control......... 134

CAPITOLUL 4 CONFIGURAREA SISTEMULUI.............................................137


Accesarea paginii de configurare a sistemului ...................................................... 138
Definirea accesului utilizatorilor şi informaţiilor de localizare ............................. 139
Definirea utilizatorilor ................................................................................ 141
Specificarea privilegiilor de acces pentru grupuri...................................... 144
Specificarea informaţiilor despre locaţie.................................................... 147
Configurarea folderelor de fişiere............................................................... 149
Vizualizarea şi editarea informaţiilor despre proprietar ............................. 152
Configurarea consolei şi postîncărcătorului .......................................................... 153
Verificarea stării sistemului ........................................................................ 154
Verificarea jurnalelor de erori şi de evenimente......................................... 155
Adnotarea mesajelor de eroare ................................................................... 159
Definirea unui plan standard....................................................................... 160
Întreţinerea definiţiilor aplicatorilor ........................................................... 165
Copii de rezervă şi restaurarea fişierelor .................................................... 167
Schimbarea setărilor sistemului.................................................................. 170

xiii
Efectuarea funcţiilor fizice şi de service................................................................ 177
Introducerea intensităţii sursei calibrate ..................................................... 178
Vizualizarea datelor despre schimbarea sursei ........................................... 181
Specificarea parametrilor de service........................................................... 185
Efectuarea comenzilor de sistem ................................................................ 186

CAPITOLUL 5 PROCEDURI DE URGENŢĂ...................................................187


Informaţii de contact de urgenţă ............................................................................ 188
Definiţia urgenţei ................................................................................................... 188
Măsuri de precauţie, limitări şi cerinţe prealabile ................................................. 189
Măsuri de precauţie .................................................................................... 190
Limitări ....................................................................................................... 190
Cerinţe prealabile........................................................................................ 191
Caracteristici şi funcţii de urgenţă ......................................................................... 192
Indicatoarele de alarmă............................................................................... 192
Oprirea semnalului sonor de alarmă........................................................... 193
Soluţionarea cauzei alarmei........................................................................ 193
Resetarea alarmei........................................................................................ 194
Indicatoarele de radiaţii .............................................................................. 195
Retragerea automată şi de urgenţă a sursei............................................................ 197
Procedurile de intervenţie de urgenţă .................................................................... 200
Apăsarea butonului Interrupt (Întrerupere) sau a butonului
Emergency Return (Revenire de urgenţă) ....................................... 200
Apăsarea butonului Emergency (URGENŢĂ) ........................................... 201
Efectuarea retragerii de urgenţă cu manivela de urgenţă............................ 203
Îndepărtarea manuală a sursei..................................................................... 205
Îndepărtarea aplicatorului de pe pacient..................................................... 206
Scoaterea firului sursă din aplicator ........................................................... 206
Modul de continuare a unui tratament întrerupt .................................................... 207

CAPITOLUL 6 FUNCŢII EFECTUATE DE PERSONALUL DE SERVICE...... 211


Instalarea sistemului .............................................................................................. 211
Lucrările de întreţinere anuale şi vizitele de service ............................................. 212
Schimbul firului sursă şi manechin........................................................................ 213
Verificarea sistemului după întreruperea funcţionării............................................ 214

xiv GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


CAPITOLUL 7 SISTEMUL GAMMAMEDPLUS 3/24 IX..................................215
Descrierea sistemului............................................................................................. 215
Bandă vizualizare canal ......................................................................................... 216
Introducerea aplicatorului în pacient ..................................................................... 217
Conectarea tubului de ghidare sursă........................................................... 218
Transportul 3/24..................................................................................................... 220

ANEXA A ERORI ŞI MESAJE ALE SISTEMULUI.....................................221


Erori şi mesaje pentru postîncărcător .................................................................... 221
Erori şi mesaje ale software-ului de control .......................................................... 228

ANEXA B CALCULELE GAMMAMEDPLUS IX ........................................239


Timp de oprire demultiplicat ................................................................................. 239
Diminuare sursă ..................................................................................................... 240
Tabel diminuare sursă Ir 192 ...................................................................... 241
Doză tranzit............................................................................................................ 242
Algoritm doză tranzit.................................................................................. 242
Doză absorbită de tranzit ............................................................................ 245

ANEXA C DESCRIEREA TEHNICĂ A POSTÎNCĂRCĂTORULUI............247


Descrierea postîncărcătorului ................................................................................ 247
Conexiunile componentelor sistemului ................................................................. 249

ANEXA D INFORMAŢII ŞI TESTE DE SIGURANŢĂ .................................251


Informaţii suplimentare privind siguranţa ............................................................. 251
Cerinţe IEC ................................................................................................. 251
Teste şi verificări în ziua de tratament ................................................................... 254
Întreruperea tratamentului .......................................................................... 255
Comutatorul EMERGENCY RETURN (Revenire de urgenţă) ................. 256
Interblocare uşă........................................................................................... 257
Alimentarea şi căderea alimentării ............................................................. 258
Teste pentru chei ......................................................................................... 258
Monitorul de radiaţii din cameră ................................................................ 260
Monitorul de radiaţii postîncărcător ........................................................... 260
Conectarea greşită a tubului de ghidare sursă ............................................ 260
Sistemele de vizualizare şi intercomunicaţie.............................................. 260

xv
Curăţarea aparatului............................................................................................... 261
Proceduri de răspuns în caz de urgenţă (pentru afişare) ........................................ 261
Apăsarea butonului Interrupt (Întrerupere) sau a butonului
Emergency Return (Revenire de urgenţă) ....................................... 261
Apăsarea butonului Emergency (URGENŢĂ) ........................................... 262
Efectuarea retragerii de urgenţă cu manivela de urgenţă............................ 263
Îndepărtarea manuală a sursei..................................................................... 264
Îndepărtarea aplicatorului din pacient ........................................................ 264
Scoaterea firului sursă din aplicator ........................................................... 265

ANEXA E TRANSPORTUL GAMMAMEDPLUS .......................................267


Pregătirea GammaMedplus iX pentru transport .................................................... 267
Inserarea firului de blocare a sursei ....................................................................... 268
Deplasarea GammaMedplus iX............................................................................. 270

xvi GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Capitolul 1 Introducere

Seria GammaMedplus iX™ de postîncărcătoare include sistemul


GammaMedplus iX şi sistemul GammaMedplus 3/24 iX. Seria
GammaMedplus iX este destinată utilizării ca dispozitiv de
postîncărcare telecomandat pentru brahiterapia cu High Dose Rate
(HDR) (Rată doză crescută) şi Pulsed Dose Rate (PDR) (Rată doză
impuls). Sistemul utilizează o sursă mică de Iridiu-192 cu activitate
ridicată fixată pe un cablu metalic flexibil şi condusă, prin intermediul
unuia sau mai multor tuburi de ghidare sursă, într-un aplicator sau ac
introdus în pacient într-un scop clinic specificat.
O prescripţie de tratament predeterminată controlează numărul de
canale, numărul de poziţii de oprire şi durata timpilor de oprire
pentru sursa radioactivă pentru un tratament dat. Sursa poate fi
extinsă în mod secvenţial până la maxim 24 de catetere pentru
sistemul GammaMedplus iX (3 pentru GammaMedplus 3/24 iX) şi
poziţionată în până la 60 de puncte individuale (poziţii de oprire)
pentru timpi de oprire individuali de 0,1 până la 9999,9 secunde.
Astfel, sistemul poate să controleze distribuţia dozei pentru volumul
de tratament necesar şi să minimizeze dozele asupra ţesutului sănătos.
Seria GammaMedplus iX™ este indicată pentru utilizarea atât în
tratarea afecţiunilor benigne, cât şi maligne, în scopuri curative şi
paliative, la administrarea telecomandată a brahiterapiei cu rată de
doză crescută şi rată de doză de impuls.
AVERTISMENT 1-1: Seria GammaMedplus iX a fost testată pentru
siguranţă electrică în conformitate cu IEC 60601-1 şi este clasificată
exclusiv ca dispozitiv de tip B. Aceasta înseamnă că dispozitivul
respectă setul de norme cel mai puţin riguros cu privire la un eventual
curent de scurgere la pacient şi nu este adecvat pentru aplicarea
cardiacă directă. Posibilitatea unui curent de scurgere la pacient ar
trebui luată în calcul şi atunci când decideţi să utilizaţi sau nu acest
dispozitiv pentru tratarea altor organe sensibile din punct de vedere
electric, precum creierul şi sistemul nervos central. Nerespectarea
acestui avertisment poate determina rănirea pacientului.

1
Cu excepţia aspectelor descrise în Capitolul 7 „Sistemul
GammaMedplus 3/24 iX”, GammaMedplus 3/24 iX nu diferă din punct
de vedere al operării şi funcţiilor de bază faţă de sistemul cu 24 de
canale. Consultaţi Capitolul 7 „Sistemul GammaMedplus 3/24 iX”
pentru informaţii specifice despre GammaMedplus 3/24 iX.
Notă: Tratamentele PDR nu sunt disponibile pe GammaMedplus 3/24 iX.
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu procesele implicate în
pregătirea, administrarea şi monitorizarea tratamentelor HDR şi PDR
utilizând sistemul GammaMedplus iX. Atunci când există diferenţe
importante între funcţionalităţile şi procedurile HDR şi PDR, este
utilizat unul sau ambele dintre simbolurile următoare pentru a vă
atrage atenţia:

HDR PDR

ATENŢIE: Software-ul de control al postîncărcătorului vă permite să


importaţi, să editaţi şi să administraţi o prescripţie de tratament
predeterminată. Software-ul NU efectuează calcule dozimetrice legate
de determinarea planului adecvat de tratament, cu excepţia calculării
diminuării sursei. Planul de tratament efectiv este creat de obicei
utilizând un sistem de planificare a tratamentului brahiterapic, care, cu
excepţia interfeţei de fişiere la software-ul de control, nu face obiectul
acestui document. Aveţi grijă să verificaţi integritatea şi precizia clinică
a datelor importate sau introduse înainte de a administra un tratament.
În caz contrar, rezultatul poate fi un tratament incorect şi poate cauza
rănirea pacientului.

Glosar de termeni de reglementare


Această secţiune defineşte termenii şi conceptele de reglementare
utilizate în contextul acestui ghid. Este responsabilitatea utilizatorului
final să respecte cerinţele de reglementare.
„ Stat semnatar (numai pentru SUA)
Legislaţia federală permite unui stat să încheie un acord cu
USNRC (United States Nuclear Regulatory Commission), ceea
ce oferă statului respectiv posibilitatea să reglementeze
utilizarea materialelor radioactive licenţiate de USNRC de pe
teritoriul acestuia. Statul respectiv este denumit Stat semnatar.

2 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Utilizator autorizat
O persoană care este specificată într-un document (o licenţă
emisă de o autoritate competentă sau un alt document în
conformitate deplină cu o licenţă) ca utilizator al
echipamentului de brahiterapie.
„ Autoritate competentă
Orice organism de administrare sau de reglementare care
stabileşte şi implementează reglementări, emite licenţe pentru
deţinerea şi utilizarea materialelor radioactive sau stabileşte în
orice alt mod impunerea de politici şi norme. În Statele Unite,
autoritatea competentă este USNRC sau entitatea echivalentă
dintr-un stat semnatar. Drept exemple, în Canada, autoritatea
competentă este Canadian Nuclear Safety Commission; în
Germania, Bezirksregierung (agenţii regionale); în Mexic,
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; şi
în Marea Britanie, Environment Agency.
„ Material radioactiv sub formă normală
Material radioactiv care nu a fost demonstrat a se califica drept
material radioactiv sub formă specială.
„ Utilizator calificat
O persoană care este autorizată şi şi-a păstrat competenţa în
utilizarea echipamentului de brahiterapie.
„ Material radioactiv sub formă specială
Material radioactiv care respectă cerinţele de formă specială
specificate în Seria de standarde de siguranţă ale IAEA nr.
TS-R-1 „Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Material” (Reglementări pentru transportul în condiţii de
siguranţă al materialelor radioactive) 1996 (modificat în 2003).

Persoane interesate
Instrucţiunile de utilizare pentru GammaMedplus iX sunt destinate
radio-oncologilor, radioterapeuţilor şi fizicienilor medicali care
utilizează sistemul GammaMedplus iX pentru a administra tratamente
pentru pacienţi la o unitate sau clinică.
Sistemul GammaMedplus iX este destinat utilizării de către un
utilizator expert. Sistemul poate fi periculos în cazul utilizării
neadecvate. Conform legii, USNRC (United States Nuclear Regulatory

Introducere 3
Commission), statele semnatare şi autoritatea competentă din alte ţări
permit numai utilizatorilor autorizaţi şi calificaţi să deţină şi să
utilizeze surse de brahiterapie. În plus, trebuie aprobate şi
implementate procedurile de asigurare a calităţii şi de siguranţă legate
de toate operaţiile de brahiterapie şi pentru siguranţa radioactivă. Toţi
utilizatorii GammaMedplus iX vor fi instruiţi pe deplin cu privire la
procedurile de brahiterapie şi sistemul GammaMedplus iX, inclusiv
software-ul de control al postîncărcătorului. Toţi utilizatorii trebuie să
citească acest manual şi să înţeleagă funcţia fiecărei comenzi, dar şi
acţiunea directă determinată de utilizarea acesteia.

Notă: Citiţi secţiunea „Glosar de termeni de reglementare” de mai sus pentru


a vă asigura că înţelegeţi semnificaţia termenului autoritate competentă în
contextul acestui document.

Informaţii importante de siguranţă


Sistemul GammaMedplus iX este proiectat cu atenţie, astfel încât să
minimizeze pericolele potenţiale; totuşi, toţi utilizatorii sunt sfătuiţi să
citească cu atenţie următoarele informaţii de siguranţă. Pentru
informaţii de siguranţă suplimentare, inclusiv teste şi verificări de
siguranţă, consultaţi Anexa D „Informaţii şi teste de siguranţă”.

Operare
Sistemul GammaMedplus iX trebuie operat numai de acele persoane
instruite în domeniul siguranţei radioactive şi care au fost instruite în
utilizarea acestui dispozitiv.
La faţa locului vor exista unităţi ecranate în mod corespunzător pentru
a facilita operarea şi stocarea GammaMedplus iX. Sala de tratament şi
uşa acesteia trebuie să fie suficient protejate pentru a respecta
reglementările USNRC, ale statului semnatar sau ale altor autorităţi
competente.

4 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Notificări de siguranţă
Sistemul GammaMedplus iX este un dispozitiv medical cu licenţă
utilizat pentru administrarea radiaţilor ionizante asupra pacientului.
Pentru a preveni expunerea accidentală la radiaţii, trebuie urmate
notificările şi directivele de siguranţă specificate mai jos:
„ Dispozitivul va fi operat în conformitate cu licenţa pentru
materiale radioactive a utilizatorului, obţinută de la USNRC,
statul semnatar sau altă autoritate competentă.
„ Pe parcursul tratamentului brahiterapic, dispozitivul va fi
supravegheat de către un utilizator autorizat şi calificat, care a
fost instruit cu privire la operarea în condiţii de siguranţă a
dispozitivului.
„ Dispozitivul va fi utilizat numai în sala de tratament cu acces
limitat.
„ Utilizatorul va securiza dispozitivul împotriva operării
neautorizate îndepărtând cheia SOURCE
RELEASED/LOCKED (SURSĂ DEBLOCATĂ/BLOCATĂ) şi
asigurând controlul sigur al cheii.
„ Întreţinerea dispozitivului va fi efectuată numai de către
ingineri de service Sisteme medicale Varian sau de acele
persoane autorizate de către Varian şi care deţin o licenţă
pentru materiale radioactive în acest sens.
„ Deschiderea carcasei dispozitivului poate fi efectuată numai de
către ingineri de service Sisteme medicale Varian sau de acele
persoane autorizate de către Varian şi care deţin o licenţă
pentru materiale radioactive în acest sens.
„ Schimbarea sursei va fi efectuată numai de către ingineri de
service Sisteme medicale Varian sau de acele persoane
autorizate de către Varian şi care deţin o licenţă pentru
materiale radioactive în acest sens.
„ Împreună cu dispozitivul vor fi utilizate numai componente şi
accesorii autorizate de Sisteme medicale Varian. Aceasta se
referă la sursă, aplicatoare, tuburile de ghidare sursă sau
catetere, instrumente de service şi orice alte accesorii.
Utilizarea componentelor şi accesoriilor neaprobate poate
determina o configuraţie nesigură sau periculoasă a
dispozitivului.

Introducere 5
„ Containerul de urgenţă se va afla în sala de tratament, în
apropierea dispozitivului, alături de instrumentul de tăiere a
firelor şi de o pensetă lungă.
„ GammaMedplus iX este certificat ca un container de tip A şi
poate fi transportat cu o sursă activă instalată. Într-un astfel de
caz (chiar şi la mutarea dispozitivului între două săli de
tratament), sursa va fi securizată în dispozitiv prin
introducerea firului de blocare a sursei în canalul 1 şi oprirea
alimentării de la baterie prin rotirea comutatorului cu cheie
pentru baterie la poziţia 0 (OPRIT). Consultaţi Anexa E
„Transportul GammaMedplus” pentru informaţii
suplimentare.

AVERTISMENT 1-2: Respectaţi toate reglementările aplicabile privind


transportul materialelor radioactive. Reglementările au rolul de a
asigura transportul în condiţii de siguranţă al materialelor radioactive şi
de a reduce potenţialul de accidente. Nerespectarea reglementărilor
aplicabile sporeşte posibilitatea unui incident la transport sau de
primire a unei citaţii în cazul inspectării vehiculului.

„ Operarea şi depozitarea postîncărcătorului va fi permisă


numai în săli care au fost aprobate de conducerea unităţii,
inclusiv responsabilul pentru siguranţa radioactivă.
„ O verificare de siguranţă a sistemului GammaMedplus iX va fi
efectuată zilnic, înainte de utilizare, în conformitate cu licenţa
dvs. pentru materiale radioactive.
„ Dispozitivul va fi utilizat numai într-o sală cu mediu controlat
şi va fi protejat împotriva infiltraţiilor de apă sau alte lichide.
„ Dispozitivul nu va fi operat în prezenţa gazelor inflamabile,
deoarece nu este protejat împotriva aprinderii gazelor
combustibile.
„ Aplicatoarele vor fi curăţate şi uscate (în cazul sterilizării cu
abur) înainte de conectarea la dispozitiv.

6 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Măsuri de precauţie la operare
„ În sala de tratament trebuie să existe un sistem independent de
monitorizare a radiaţiilor cu ieşire vizuală şi sonoră. Trebuie să
fie disponibilă o baterie de rezervă capabilă să menţină
sistemul în stare de funcţionare, în cazul întreruperii
alimentării de la reţea.
„ În sala de tratament trebuie instalate sisteme de vizualizare şi
intercomunicaţie. Acest echipament va fi utilizat pe parcursul
tratamentului brahiterapic.
„ Dispozitivul GammaMedplus iX nu va fi mutat cât timp
pacientul este conectat la dispozitiv.
„ Nu trebuie amplasate obiecte pe dispozitivul GammaMedplus iX.
„ Cablurile de conectare sau de date nu trebuie să fie înfăşurate
în jurul dispozitivului GammaMedplus iX sau al mânerelor
acestuia.
„ Amplasarea cablurilor de conectare şi de date trebuie realizată
cu atenţie pentru a preveni împiedicarea.
„ Atunci când dispozitivul GammaMedplus iX nu este mutat,
frâna de picior trebuie să fie în permanenţă blocată, pentru a
preveni mişcarea accidentală.
„ Suprafaţa dispozitivului GammaMedplus iX trebuie curăţată
regulat utilizând doar o cârpă umedă. Suprafaţa membranelor
de plastic de pe tastatura postîncărcătorului şi consolele la
distanţă va fi curăţată cu un dezinfectant adecvat.

Pericole potenţiale

Electrocutare
Postîncărcătorul GammaMedplus iX respectă cerinţele privind
siguranţa electrică ale standardelor internaţionale, precum IEC
(International Electrotechnical Commission). Pericolul de electrocutare
este asemănător cu cel existent în orice alt laborator electric sau la orice
echipament medical. Acelaşi lucru este valabil pentru calculatorul de
control şi monitor, care sunt utilizate pentru pregătirea şi controlul
tratamentului. Postîncărcătorul este alimentat de o linie electrică de
100 V, 115 V sau 230 V. În situaţii de urgenţă, o baterie de 24 de volţi

Introducere 7
c.c. poate alimenta mecanismul de acţionare şi sistemul de control al
dispozitivului. Un încărcător intern pentru baterie conectat la linia
principală de alimentare reîncarcă bateria.

AVERTISMENT 1-3: Activităţile de service, întreţinere, modificare sau


demontare a dispozitivului vor fi efectuate numai de personal de service
autorizat Varian. Nerespectarea acestui avertisment poate determina
răniri.

Rănirea persoanelor
GammaMedplus iX este un dispozitiv deplasabil cu o greutate de
aproximativ 130 kg (287 lb.) Datorită învelişului masiv împotriva
radiaţiilor, centrul de greutate se află în secţiunea superioară a
dispozitivului. Ca urmare, dispozitivul ar trebui transportat cu capul
sursei coborât, pentru a asigura o stabilitate sporită. Trebuie avut grijă
la mutarea dispozitivului pe suprafeţe înclinate, pentru a preveni
înclinarea. Atunci când dispozitivul se află pe poziţia finală, trebuie
securizat cu frâna de picior, pentru a preveni mişcarea accidentală.
Cablurile care conectează GammaMedplus iX şi componentele
electronice de control trebuie întinse pe podea, pentru a permite
poziţionarea adecvată a dispozitivului lângă pacient. Nu călcaţi pe
cabluri.

Elemente privitoare la radiaţii


Sursele de Iridiu-192 au un nivel ridicat de radioactivitate. Ca urmare,
siguranţa radioactivă reprezintă o prioritate ridicată la lucrul cu şi în
jurul dispozitivului GammaMedplus iX. Dispozitivul este supus
reglementărilor USNRC, ale statului semnatar şi ale altor autorităţi
competente pentru manipularea materialelor radioactive. Personalul
va respecta cu exactitate toate instrucţiunile de siguranţă din motive
de siguranţă şi de reglementare.
„ Sursa şi aparatul
Sursa de Iridiu-192 şi dispozitivul GammaMedplus iX sunt
incluse în Registry of Radioactive Sealed Sources and Devices
(Registrul de surse şi dispozitive radioactive etanşate)
menţinut de USNRC.

8 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Sursa de Iridiu-192 este de formă metalică, încapsulată în oţel
inoxidabil şi a întrunit condiţiile pentru materiale radioactive
sub formă specială. Ca urmare, aceasta are proprietăţi de
siguranţă intrinseci crescute împotriva scurgerilor, căldurii şi
stresului mecanic.
„ Schimbarea sursei
Numai personalul de service autorizat de Varian Medical
Systems va efectua schimbarea sursei. Sursele vor fi livrate la
clinică în containere de transport aprobate.
„ Intensitatea sursei
Intensitatea maximă a sursei care poate fi instalată sau utilizată
este definită în licenţa specifică locaţiei dvs.
„ Extinderea sursei
Utilizatorii GammaMedplus iX pot extinde firul activ numai în
timpul tratamentelor pacienţilor şi în timpul verificărilor de
siguranţă şi calitate ale sistemului.
„ Transportul
La expedierea surselor în containere aprobate, trebuie
respectate reglementările naţionale sau internaţionale
corespunzătoare pentru transportul în condiţii de siguranţă al
materialelor radioactive. Dispozitivul şi, dacă este cazul,
ambalajul acestuia vor fi etichetate conform acestor
reglementări.
„ Situaţii de urgenţă
Personalul trebuie să fie familiarizat cu şi instruit în toate
procedurile de siguranţă pentru brahiterapie. Personalul
trebuie să pregătească şi să simuleze proceduri de intervenţie
de urgenţă dezvoltate la locaţia dvs., pentru a asigura un
răspuns imediat şi rapid în caz de urgenţă. Consultaţi
Capitolul 5 „Proceduri de urgenţă” pentru informaţii
suplimentare.
„ Sisteme de interblocare de siguranţă
Funcţionarea corespunzătoare a tuturor sistemelor de
interblocare de siguranţă şi a controalelor de interblocare ale
GammaMedplus iX va fi verificată înainte de începerea
pregătirii pacientului şi a tratamentului acestuia.
ATENŢIE: Orice încercare de dezactivare a sistemului de interblocare de
siguranţă poate determina răniri. Modificarea acestui sistem de
siguranţă este interzisă de reglementări.

Introducere 9
Contaminarea radioactivă
Ansamblul sursei de Ir-192 este proiectat şi construit ca un material
radioactiv sub formă specială. Ca urmare, nu ar trebui să existe
niciodată scurgeri de material radioactiv la nivelul acestuia. Totuşi, în
cazul în care există bănuieli că sursa este avariată sau că există scurgeri
de material radioactiv, trebuie să informaţi imediat responsabilul
pentru siguranţa radioactivă (RSO) de la locaţia dvs. şi un
reprezentant de service Varian şi trebuie efectuate verificări de
contaminare.

Incendiu
În cazul izbucnirii unui incendiu în timpul tratării pacientului,
retrageţi imediat sursa în poziţia protejată. După ce a fost stabilită
siguranţă radiologică şi fizică a pacientului, continuaţi cu procedurile
normale de combatere a incendiilor.
Datorită proprietăţilor sursei, nu sunt necesare restricţii pentru
stingerea incendiilor atunci când sursa este retrasă în poziţia protejată.
Consultaţi autorităţile locale responsabile pentru prevenirea
incendiilor şi asiguraţi-vă că există extinctoare corespunzătoare
disponibile în imediata apropiere a dispozitivului GammaMedplus iX.
În cazul unui incendiu, RSO trebuie să monitorizeze nivelul de radiaţii
din zonele aflate în jurul dispozitivului şi să notifice autorităţile
conform cerinţelor din condiţiile de licenţiere sau alte acorduri.
Compania Varian Medical Systems trebuie anunţată, de asemenea, cât
de curând posibil.

Explozii
Există o şansă extrem de redusă de apariţie a unor scântei minore la
relee sau motoare în timpul funcţionării normale a acestor dispozitive.
La fel ca pentru toate releele şi motoarele, aceste scântei minore pot fi
suficiente pentru a aprinde gaze inflamabile sau obiecte dintr-un
mediu cu un conţinut sporit de oxigen.

10 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT 1-4: Nu utilizaţi acest dispozitiv la o distanţă mai mică
de 25 cm faţă de orice punct în care poate fi eliberat un amestec
anestezic inflamabil cu oxigen sau protoxid de azot, sau într-o
atmosferă cu un conţinut sporit de oxigen, deoarece există pericol de
explozie.

ATENŢIE: În situaţii rare, precum un defect la circuitul de alimentare a


bateriei, bateria poate produce gaz explozibil. Din acest motiv, ţineţi
dispozitivul departe de scântei sau flăcări. Trebuie asigurată o ventilaţie
corespunzătoare.

Mediul de operare
Sistemul GammaMedplus iX este proiectat pentru a fi operat şi
depozitat într-o zonă cu mediu controlat, precum un spital sau un
laborator. Sistemul GammaMedplus iX nu trebuie expus la umiditate
excesivă, temperaturi ridicate sau scăzute sau cantităţi anormale de
praf şi murdărie. Condiţiile de mediu recomandate sunt următoarele:

Interval de de la +15°C la +35°C (de la +59°F la +95°F)


temperatură:
Umiditate relativă: Să nu depăşească 75%, fără condens
Calitatea aerului: Nivelurile tipice pentru un spital sau un
laborator.
Atmosferă: Nivelurile tipice pentru un spital sau un
laborator. Nu utilizaţi acest dispozitiv în
prezenta anestezicelor sau a altor gaze
inflamabile, sau într-o atmosferă cu
conţinut ridicat de oxigen, deoarece există
pericol de explozie.
Şoc şi vibraţii: Nivelurile tipice pentru un spital sau un
laborator. Dispozitivul poate să suporte
nivelurile de şoc şi vibraţii asociate cu
deplasarea într-un vehicul.

Introducere 11
S-ar putea ca sistemul GammaMedplus iX să nu funcţioneze
corespunzător dacă este expus la condiţii de mediu alternante pentru o
perioadă lungă de timp. Sistemul GammaMedplus iX trebuie depozitat
în mediul recomandat, pentru a asigura funcţionarea sigură şi
longevitatea echipamentului.
În timpul transportului, s-ar putea ca dispozitivul GammaMedplus iX
să fie supus la condiţii aflate în afara condiţiilor de mediu
recomandate. În acest caz, înainte de utilizare, dispozitivul
GammaMedplus iX trebuie lăsat suficient timp pentru a se acomoda la
condiţiile de mediu recomandate.

Componentele sistemului GammaMedplus iX


Sistemul GammaMedplus iX este alcătuit din următoarele
componente/funcţionalităţi:
„ Postîncărcător GammaMedplus iX cu tastatura postîncărcătorului
„ Consolă de control
„ Telecomandă (numai PDR)
„ Control indicator (numai PDR)
„ Funcţionalitate lumină de impuls (numai PDR)
„ Funcţionalitate ton repetat
„ Funcţionalitate sunet extins (opţional)
„ Funcţionalitate Last Man Out (Ultimul om a ieşit)
„ Echipament hardware şi software pentru calculatorul de control
„ Sisteme de interblocare de siguranţă
„ Container de urgenţă
Fiecare dintre aceste componente este descrisă mai jos.

AVERTISMENT 1-5: Utilizarea incorectă sau defectarea sistemului


GammaMedplus iX poate expune operatorul şi/sau pacientul la şocuri
electrice şi/sau radiaţii. Oricare dintre aceste pericole poate determina
rănirea gravă sau chiar moartea. În cazul în care oricare dintre comenzi
nu funcţionează conform descrierii din aceste instrucţiuni de utilizare, nu
utilizaţi echipamentul până când funcţionarea corespunzătoare a acestuia
nu a fost verificată de către un inginer de service Varian autorizat.

12 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Postîncărcătorul GammaMedplus iX
Postîncărcătorul GammaMedplus iX este dotat cu o sursă de Iridiu-192
(Ir-192). Sursa poate fi mutată în ordine în 24 de canale prin
intermediul capului de indexare. În fiecare dintre aceste canale, sursa
poate fi programată să se oprească în până la 60 de poziţii de oprire.
Aplicatorul din pacient este conectat la postîncărcător prin unul sau
mai multe tuburi de ghidare sursă.

Notă: Există trei cantităţi diferite care descriu sursa din punct de vedere al
HDR intensităţii, dintre care două reprezintă activitatea — becquerel (Bq) şi curie
(Ci). A treia este kerma în aer (U), care descrie doza la o distanţă. Intensitatea
iniţială tipică a sursei de Ir-192 utilizată pentru un tratament HDR este de
370 GBq (10 Ci). Valoarea kerma în aer (U) pentru o sursă HDR de 10 Ci este
de 40.700 cGy cm2/h.

Notă: Intensitatea iniţială tipică a sursei de Ir-192 utilizată pentru un


PDR tratament PDR este de 37 GBq (1 Ci). Valoarea kerma în aer (U) pentru o
sursă PDR de 1 Ci este de 4070 cGy cm2/h.
În plus faţă de sursa de Ir-192 , sistemul GammaMedplus iX este dotat
cu un al doilea fir, inactiv. Acest fir manechin este destinat verificării
traseului pentru obstrucţii şi a lungimii totale a ansamblului de 130 de
cm format din tubul de ghidare sursă şi aplicator.
Firele utilizate pentru sursa manechin şi cea activă sunt deplasate de
motoare electrice cuplate la roţi de acţionare care sunt în contact cu
firul. Acest sistem de acţionare permite deplasarea precisă a firului cu
un minim de componente. Toate mişcările normale ale firului, atât în
interior, cât şi în exterior, sunt realizate de motoare. Sistemul de
retragere de urgenţă este utilizat numai în urma defectării sistemului
principal de acţionare.

Introducere 13
Cap de indexare

Carcasă dispozitiv
(cu înălţime reglabilă)

Cadru

Roţi fixe

Roţi pivotante

Sistemul GammaMedplus iX funcţionează pe bază de c.a. de la reţea.


În cazul defectării reţelei de alimentare, bateria încorporată
alimentează automat cu curent circuitele de siguranţă ale
GammaMedplus iX. Bateria este încărcată constant în timpul
funcţionării normale, alimentate de la reţea a dispozitivului.
Carcasa dispozitivului are o înălţime reglabilă, fapt care vă permite să
îl aşezaţi în poziţia optimă pentru tratarea pacientului. Carcasa
dispozitivului conţine sursa (fixată la capătul firului sursă) într-un
container protejat, firul manechin, mecanismele de acţionare pentru
firele sursă şi manechin, capul de indexare, tastatura
postîncărcătorului, comanda de reglare a înălţimii (în interiorul
tastaturii) şi unitatea electrică de control. Cadrul conţine bateria şi
unităţile de alimentare. Puteţi înşuruba un suport opţional pentru
tubul de ghidare sursă în orificiul din zona superioară medie a capului
de indexare.
ATENŢIE: Carcasa GammaMedplus iX poate fi deschisă numai pentru
service de către ingineri de service Varian Medical Systems sau acele
persoane autorizate de Varian Medical Systems şi care deţin o licenţă
pentru materiale radioactive în acest sens. Nu deschideţi dispozitivul,
deoarece acest lucru poate cauza o defecţiune şi pune în pericol
siguranţa.

14 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Dispozitivul GammaMedplus iX se sprijină pe patru roţi pe care le
puteţi bloca cu ajutorul unei frâne centrale de picior. Atunci când frâna
de picior este eliberată, puteţi muta uşor dispozitivul cu ajutorul
mânerelor laterale mari.

Tastatură
postîncărcător

Manivelă

Frână de picior

Comutator cu cheie
pentru alimentarea de
la baterie

ATENŢIE: Atunci când mutaţi dispozitivul, aveţi grijă la cablurile de


conectare. Nu treceţi peste cabluri. Plasaţi cu grijă cablurile în sală,
pentru a evita riscul de împiedicare. Cablurile rămase trebuie amplasate
în spirale mari lângă GammaMedplus iX. Nu înfăşuraţi niciodată
cablurile în jurul mânerelor dispozitivului.

Manivela se află pe faţa posterioară a GammaMedplus iX. În cazul


puţin probabil al defectării sistemului de retragere automată a sursei,
aceasta poate fi retrasă manual utilizând manivela.
Comutatorul cu cheie pentru baterie se află în partea de jos a
postîncărcătorului, în apropierea frânei de picior. În mod normal,
comutatorul cu cheie trebuie să fie în poziţia I (PORNIT). Dacă
transportaţi dispozitivul, trebuie să comutaţi cheia la poziţia 0
(OPRIT). Consultaţi Anexa E „Transportul GammaMedplus” pentru
informaţii suplimentare.

Introducere 15
Tastatura postîncărcătorului
Tastatura postîncărcătorului se află în partea din spate a
GammaMedplus iX. Tastatura este alcătuită din următoarele zone:
„ Secţiunea SOURCE (SURSĂ) şi comutatorul cu cheie
„ Secţiunea DUMMY (MANECHIN)
„ Secţiunea HEAD (CAP)
„ Secţiunea RADIATION (RADIAŢII)
„ Butonul EMERGENCY (URGENŢĂ)

Secţiune DUMMY (MANECHIN)


Controlul firului MANECHIN
OUT (IEŞIT) = extensie Secţiune HEAD (CAP)
IN (INTRAT) = retragere Reglarea pe înălţime a carcasei
Secţiune SOURCE dispozitivului
(SURSĂ) UP (SUS) = ridicare
RELEASED DOWN (JOS) = coborâre
(DEBLOCAT)
Sursă pregătită
pentru extensie Secţiune
RADIATION
LOCKED
(RADIAŢII)
(BLOCAT)
Lampă
Sursă blocată
RADIATION
Comutator cu (RADIAŢII)
cheie utilizat Indică prezenţa
pentru eliberarea radiaţiilor
sau blocarea sursei
Buton EMERGENCY
POWER (URGENŢĂ)
(ALIMENTARE) Asigură retragerea
Alimentare c.a. rapidă a sursei în
conectată caz de urgenţă
CHARGE
(ÎNCĂRCARE)
Se încarcă bateria
de rezervă

Secţiunea SOURCE (SURSĂ) şi comutatorul cu cheie


Secţiunea SOURCE (SURSĂ) conţine comutatorul cu cheie utilizat
pentru blocarea sursei de Ir-192 sau pentru eliberarea acesteia pentru
extensie în timpul tratamentelor şi al testelor. Indicatorul luminos
LOCKED (BLOCAT) luminează intermitent atunci când cheia se află
în poziţia verticală. Indicatorul luminos RELEASED (DEBLOCAT)
luminează intermitent atunci când cheia se află în poziţia orizontală.

16 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Notă: Din motive de siguranţă, comutatorul cu cheie ar trebui să rămână în
poziţia LOCKED (BLOCAT) cu cheia scoasă şi păstrată într-o locaţie sigură,
cu excepţia cazului în care efectuaţi un tratament sau un test.
Lampa POWER (ALIMENTARE) indică faptul că postîncărcătorul este
conectat la sursa de c.a., iar lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) indică
faptul că se încarcă bateria de rezervă.

Notă: În mod normal nu ar trebui să deconectaţi alimentarea sistemului, decât


dacă există un motiv specific în aceste sens. Dacă dispozitivul a fost deconectat
de la priză de mult timp, s-ar putea să fie nevoie să reîncărcaţi bateria de
rezervă înainte de utilizare.

Secţiunea DUMMY (MANECHIN)

Împreună cu instrumentul Channel Editor (Editor canale) din


software-ul de control, puteţi utiliza secţiunea DUMMY
(MANECHIN) a tastaturii pentru a schimba poziţia distală a sursei.
Consultaţi secţiunea „Modificarea poziţiei distale a sursei” din
Capitolul 2 „Date despre pacient şi tratament” pentru informaţii
suplimentare.

Secţiunea HEAD (CAP)

Secţiunea HEAD (CAP) conţine butoanele UP (SUS) şi DOWN (JOS)


care controlează reglarea motorizată a înălţimii postîncărcătorului.
Intervalul de reglare este între 90 şi 130 cm (35 şi 51 inch) de la podea
la centrul capului de indexare.
ATENŢIE: Atunci când transportaţi dispozitivul, coborâţi complet capul
sursei, pentru a asigura o stabilitate maximă.

Secţiunea RADIATION (RADIAŢII)

Indicatorul luminos RADIATION (RADIAŢII) se aprinde atunci când


GammaMedplus iX detectează radiaţii în afara containerului protejat.
Aceasta arată că sursa nu se mai află în poziţia protejată şi că există
pericol de radiaţii. Detectorul Geiger-Müller încorporat al
GammaMedplus iX detectează radiaţiile din sala de tratament cât timp
este pornit postîncărcătorul. Mai exact, acest dispozitiv detectează
radiaţii din momentul în care sursa părăseşte poziţia protejată şi
continuă să monitorizeze nivelul de radiaţii până când sursa este
retrasă în condiţii de siguranţă în poziţia protejată.

Introducere 17
Notă: În sala de tratament trebuie să existe un sistem independent de
monitorizare a radiaţiilor cu ieşire vizuală şi sonoră.

Butonul EMERGENCY (URGENŢĂ)

În situaţii de urgenţă, puteţi retrage imediat sursa apăsând butonul


EMERGENCY (URGENŢĂ). Consultaţi Capitolul 5 „Proceduri de
urgenţă” pentru informaţii detaliate despre procedurile de intervenţie
de urgenţă.

AVERTISMENT 1-6: Butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) sare peste


software-ul calculatorului de control şi interfaţează direct cu
mecanismul de acţionare a sursei, pentru a retrage sursa la viteză
maximă. Indicatorul RADIATION (RADIAŢII) se stinge imediat ce sursa
se află în poziţia protejată. Trebuie să controlaţi sala cu un aparat
portabil pentru semnalizarea radiaţiilor, pentru a vă asigura că sursa
este înapoi în poziţia protejată. Neefectuarea acestui control poate
determina rănirea gravă a dvs. sau a pacientului.

Orificiul de service pentru firul manechin


Accesul pentru firul manechin se află în partea dreaptă, sub tastatura
postîncărcătorului. Firul manechin poate fi înlocuit numai de către
personal de service autorizat Varian.

Orificiu de service
pentru firul
manechin

18 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Consola de control
Consola de control reprezintă panoul principal de control pentru
HDR PDR
postîncărcătorul GammaMedplus iX. Acest dispozitiv trebuie să se afle
lângă calculatorul de control. Consola de control este utilizată pentru a
alimenta alte dispozitive GammaMedplus iX, pentru a activa modul
pentru funcţii speciale şi pentru a monitoriza starea sursei,
tratamentului şi circuitelor de alarmă. O lumină roşie de pe consola de
control poate indica o situaţie de alarmă care necesită intervenţia
imediată, culoarea galben indică prezenţa radiaţiilor, iar verde indică
funcţionarea corectă.

Consola de control este alcătuită din următoarele zone:


„ Secţiunea POWER (ALIMENTARE) şi comutatorul cu cheie
„ Secţiunea MODE (MOD) şi comutatorul cu cheie
„ Secţiunea SOURCE (SURSĂ)
„ Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT)
„ Secţiunea ALARM (ALARMĂ)

Introducere 19
Secţiunile POWER (ALIMENTARE), MODE (MOD) şi SOURCE
(SURSĂ) din partea stângă a consolei de control sunt etichetate în
graficul de mai jos şi apoi descrise.

Simbolul RADIATION INDICATOARE LUMINOASE


(RADIAŢII) OUT (IEŞIT)
Indică prezenţa Sursă neprotejată, sunt prezente
radiaţiilor radiaţii
SAFE (SIGUR)
Sursă în poziţia protejată
LOCKED (BLOCAT)
Sursă blocată în poziţia protejată

NORMAL (NORMAL)
Sunt operabile toate funcţiile de
tratament
Comutator cu cheie
SPECIAL (SPECIAL)
MODE (MOD)
Mod pentru funcţii speciale

MAINS (REŢEA)
Sistemul este conectat la tensiunea
Comutator cu cheie de la reţea
POWER BATTERY (BATERIE)
(ALIMENTARE) Se încarcă bateria

Secţiunea POWER (ALIMENTARE) şi comutatorul cu cheie


Comutatorul cu cheie principal se află în secţiunea POWER
(ALIMENTARE). Atunci când porniţi sistemul rotind cheia în poziţie
orizontală, trebuie să se aprindă indicatoarele MAINS (REŢEA) şi
BATTERY (BATERIE). Funcţionarea corectă a alimentării cu c.a. de la
reţea este indicată de lumina MAINS (REŢEA). Lumina BATTERY
(BATERIE) indică funcţionarea corectă a bateriei încărcate, care
alimentează retragerea în condiţii de siguranţă a sursei în cazul
întreruperii alimentării de la reţea.

20 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


La pornirea comutatorului POWER (ALIMENTARE) este pornit, este
efectuat un test automat al indicatoarelor consolei de control.
Consultaţi secţiunea „Pornirea sistemului GammaMedplus iX” de mai
jos pentru informaţii suplimentare.

Secţiunea MODE (MOD) şi comutatorul cu cheie


Secţiunea MODE (MOD) conţine un al doilea comutator cu cheie unic,
utilizat de personalul de service autorizat Varian în scopuri de testare
şi service şi pentru a activa funcţii speciale, precum schimbarea
decalajului distal al sursei prin intermediul butoanelor IN (INTRAT) şi
OUT (IEŞIT) din secţiunea DUMMY (MANECHIN) de pe tastatura
postîncărcătorului.
Când cheia este în poziţie orizontală, se aprinde indicatorul luminos
SPECIAL (SPECIAL). Pentru toate celelalte funcţii ale sistemului
GammaMedplus iX, comutatorul cu cheie trebuie să se afle în poziţie
verticală, cu indicatorul NORMAL aprins.

Notă: Din motive de siguranţă, introduceţi cheia MODE (MOD) numai când
este nevoie şi păziţi-o împotriva utilizării neautorizate.

Secţiunea SOURCE (SURSĂ)


Secţiunea SOURCE (SURSĂ) indică starea sursei şi serveşte ca
indicator de siguranţă. Indicatorul galben RADIATION (RADIAŢII)
se aprinde dacă sunt detectate radiaţii în sala de tratament. Indicatorul
luminos OUT (IEŞIT) luminează intermitent atunci când este extinsă
sursa activă şi luminează permanent atunci când sursa a ajuns într-o
poziţie de oprire. Când sursa se mişcă din nou, indicatorul OUT
(IEŞIT) luminează intermitent până când ajunge la o altă poziţie de
oprire sau revine la poziţia protejată. Indicatorul luminos SAFE
(SIGUR) se aprinde atunci când sursa este complet retrasă în poziţia
protejată. Indicatorul luminos LOCKED (BLOCAT) luminează
intermitent atunci când sursa este blocată de la comutatorul cu cheie
de pe tastatura postîncărcătorului.

Introducere 21
AVERTISMENT 1-7: Dacă unul dintre cele două indicatoare galbene
(SOURCE OUT (SURSĂ IEŞITĂ) şi simbolul pentru RADIATION
(RADIAŢII)) nu se aprinde în timpul unui tratament, există posibilitate
unei defecţiuni a sistemului şi va fi afişat un mesaj de eroare pe
calculatorul de control. Tratamentul trebuie întrerupt imediat. Verificaţi
cauzele erorii şi corectaţi problema. În caz contrar se poate ajunge la
rănirea pacientului.

Secţiunile TREATMENT (TRATAMENT) şi ALARM (ALARMĂ) din


partea dreaptă a consolei de control sunt etichetate în graficul de mai
jos şi apoi descrise.

INDICAtTOARE
LUMINOASE
STARTED (ÎNCEPUT)
Buton START (ÎNCEPERE) Lumină intermitentă: înainte de
Începe tratamentul apăsarea butonului
START (ÎNCEPERE)
Buton INTERRUPT Lumină continuă: tratament în curs
(ÎNTRERUPERE) COMPLETED (FINALIZAT)
Întrerupe tratamentul Tratament finalizat
Semnal ALARM (ALARMĂ) INTERRUPTED (ÎNTRERUPT)
Alarma care luminează Tratament întrerupt
intermitent indică o defecţiune şi DOOR (UŞĂ)
un posibil pericol de radiaţii Lumină constantă dacă este
deschisă uşa sălii de tratament
Buton ALARM RESET DOSE (DOZĂ)
(RESETARE ALARMĂ) Lumină continuă dacă unitatea de
Resetează semnalul de alarmă sonor
măsurare externă a dozei a depăşit
Buton BUZZER OFF pragul de avertizare
(SONERIE OPRITĂ) BUZZER OFF (SONERIE
Opreşte semnalul de avertizare OPRITĂ)
sonor Indică oprirea semnalului de
avertizare sonor

Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT)


Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT) controlează începutul
tratamentului, întreruperea tratamentului şi afişează informaţii despre
starea tratamentului. După ce alegeţi să administraţi un tratament din
software-ul de control, indicatorul luminos STARTED (ÎNCEPUT)
luminează intermitent şi este emis un semnal sonor constant de la
consola de control.

22 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Când apăsaţi butonul START (ÎNCEPERE), semnalul sonor este oprit
şi indicatorul STARTED (ÎNCEPUT) luminează continuu, indicând
faptul că tratamentul este în desfăşurare. La sfârşitul tratamentului, se
aprinde indicatorul luminos COMPLETED (FINALIZAT) şi este emis
un semnal sonor intermitent. Puteţi opri semnalul sonor apăsând
butonul BUZZER OFF (SONERIE OPRITĂ).
Puteţi întrerupe tratamentul apăsând butonul INTERRUPT
(ÎNTRERUPERE), care determină retragerea sursei la viteză normală.
Indicatorul luminos INTERRUPTED (ÎNTRERUPT) luminează
intermitent şi este emis un semnal sonor.
După alte întreruperi (de ex. când a fost deschisă uşa sălii de
tratament) indicatorul luminos INTERRUPTED (ÎNTRERUPT)
luminează intermitent, însoţit de semnalul sonor (şi, în acest caz,
indicatorul luminos DOOR (UŞĂ)).
În mod normal puteţi continua un tratament întrerupt apăsând
butonul START (ÎNCEPERE) de pe consola de control. Consultaţi
Capitolul 5 „Proceduri de urgenţă” pentru informaţii detaliate despre
întreruperea unui tratament în timpul unei urgenţe.

Notă: Apăsarea butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) determină


retragerea sursei la viteză normală, în timp ce apăsarea butonului
EMERGENCY (URGENŢĂ) determină retragerea sursei la viteză maximă.

Secţiunea ALARM (ALARMĂ)


Alarmele urgente sunt indicate în secţiunea ALARM (ALARMĂ).
Dacă apare o eroare în secvenţa de tratament sau dacă există o
defecţiune a GammaMedplus iX (de ex. dacă sursa nu este retrasă
automat), simbolul de alarmă roşu luminează intermitent şi este emis
simultan un semnal sonor.
Puteţi opri semnalul sonor apăsând butonul BUZZER OFF (SONERIE
OPRITĂ). În acest caz, se va aprinde indicatorul luminos BUZZER
OFF (SONERIE OPRITĂ). Dacă situaţia de eroare nu este eliminată,
semnalul sonor va fi emis din nou în 5 minute.

Introducere 23
După eliminarea cauzei alarmei, puteţi reseta semnalele de alarmă
vizuale şi sonore apăsând butonul ALARM RESET (RESETARE
ALARMĂ). Dacă nu este executată resetarea alarmei, dar a fost
eliminată cauza alarmei, alarma va fi resetată când apăsaţi butonul
START (ÎNCEPERE).
Notă: În cazul în care cauza alarmei nu a fost eliminată, semnalul de alarmă
este repetat după apăsarea butonului START (ÎNCEPERE).
Indicatorul luminos roşu DOSE (DOZĂ) se aprinde dacă o unitate de
măsurare externă a dozei a depăşit un prag de avertizare setat.
Dispozitivul GammaMedplus iX retrage imediat firul sursă în poziţia
protejată. Înainte de a continua tratamentul, dispozitivul extern
trebuie resetat pentru a porni cu valorile iniţiale şi pentru a seta doza
de intrare a GammaMedplus iX la o stare pregătită pentru utilizare.
Indicatorul luminos roşu DOOR (UŞĂ) se aprinde dacă uşa sălii de
tratament este deschisă în orice moment. Dacă uşa este deschisă în
timpul tratamentului, tratamentul este întrerupt automat şi sursa
revine la poziţia protejată. Asiguraţi-vă că nu există nicio altă persoană
în sală în afară de pacient. După închiderea uşii, tratamentul poate fi
continuat apăsând butonul START (ÎNCEPERE).

Telecomanda
Pentru tratamentele PDR este necesară o unitate de telecomandă
PDR pentru controlul şi monitorizarea în condiţii de siguranţă a
tratamentului din afara sălii de tratament. Asemănătoare cu consola
de control, telecomanda conţine indicatoare pentru monitorizarea
tratamentului şi taste pentru controlul tratamentului.

Notă: Tratamentele PDR trebuie iniţiate de pe telecomandă.

24 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Secţiune OPERATION
(OPERARE)
I = DISABLED (DEZACTIVAT)
(comutator cu cheie în poziţie
verticală), Indicator
cu LED: DISABLED
(DEZACTIVAT)
Sunt dezactivate toate funcţiile
de tratament
— = ENABLED (ACTIVAT)
(comutator cu cheie în poziţie
orizontală), indicator cu LED:
ENABLED (ACTIVAT)
Toate funcţiile de tratament
sunt operaţionale

Afişajul din partea de sus a telecomenzii indică date importante


despre tratamentul curent:
REMAINING TREATMENT TIME (TIMP RĂMAS TRATAMENT)
furnizează informaţii despre timpul total rămas din tratament.
REMAINING PULSE TIME (TIMP IMPULS RĂMAS) indică timpul
rămas din tratament pentru impulsul curent. NEXT PULSE AFTER
(IMPULS URMĂTOR DUPĂ) indică timpul până la începerea
următorului impuls ACTUAL PULSE NUMBER (NUMĂR IMPULS
EFECTIV) indică numărul impulsului curent.

Introducere 25
Notă: Valorile REMAINING TREATMENT TIME (TIMP RĂMAS
TRATAMENT) şi ACTUAL PULSE NUMBER (NUMĂR IMPULS
EFECTIV) sunt emise şi în fereastra de tratament a software-ului de control.

Secţiunea OPERATION (OPERARE)


Secţiunea OPERATION (OPERARE) conţine comutatorul cu cheie de
siguranţă pentru activarea operării de la distanţă. Telecomanda este
activată pentru operare numai atunci când cheia este în poziţia
orizontală cu indicatorul ENABLED (ACTIVAT) pornit.

Notă: Cheia OPERATION (OPERARE) trebuie să rămână introdusă numai


sub supraveghere atentă. În caz contrar, rotiţi cheia în poziţia verticală,
scoateţi cheia şi păstraţi-o într-o locaţie sigură. În poziţia verticală este aprins
indicatorul DISABLED (DEZACTIVAT).

Secţiunea SOURCE (SURSĂ)


Secţiunea SOURCE (SURSĂ) conţine indicatoare pentru starea sursei
şi un indicator de pericol de radiaţii. Consultaţi secţiunea „Consola de
control” de mai sus pentru informaţii suplimentare.

Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT)


Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT) conţine indicatoare pentru
starea tratamentului şi butoane pentru controlul tratamentului.
Consultaţi secţiunea „Consola de control” de mai sus pentru
informaţii suplimentare.

Secţiunea ALARM (ALARMĂ)


Alarmele urgente sunt raportate în secţiunea ALARM (ALARMĂ).
Dacă apare o eroare în secvenţa de tratament sau dacă există o
defecţiune a GammaMedplus iX (de ex., dacă sursa nu este retrasă
automat), simbolul de alarmă roşu ((•)) luminează intermitent şi este
emis simultan un semnal sonor. Consultaţi secţiunea „Consola de
control” de mai sus pentru informaţii suplimentare.

26 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Control indicator
Controlul indicator este o unitate de afişare pentru monitorizarea unui
PDR tratament PDR, de ex. de la biroul asistentelor. Acesta nu are funcţii de
operare în afara tastei BUZZER OFF (SONERIE OPRITĂ)

Afişajul din partea de sus a consolei cu indicatoare afişează date


importante despre tratamentul curent:
REMAINING TREATMENT TIME (TIMP RĂMAS TRATAMENT)
furnizează informaţii despre timpul total rămas din tratament.
REMAINING PULSE TIME (TIMP IMPULS RĂMAS) indică timpul
rămas din tratament pentru impulsul curent. NEXT PULSE AFTER
(IMPULS URMĂTOR DUPĂ) indică timpul până la începerea
următorului impuls ACTUAL PULSE NUMBER (NUMĂR IMPULS
EFECTIV) indică numărul impulsului curent.

Introducere 27
Notă: Valorile REMAINING TREATMENT TIME (TIMP RĂMAS
TRATAMENT) şi ACTUAL PULSE NUMBER (NUMĂR IMPULS
EFECTIV) sunt emise şi în fereastra de tratament a software-ului de control.

Secţiunea SOURCE (SURSĂ)


Secţiunea SOURCE (SURSĂ) conţine indicatoare pentru starea sursei
şi un indicator de pericol de radiaţii. Consultaţi secţiunea „Consola de
control” de mai sus pentru informaţii suplimentare.

Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT)


Secţiunea TREATMENT (TRATAMENT) conţine indicatoare pentru
starea tratamentului. Consola de indicatoare nu conţine niciun buton
pentru controlul tratamentului. Consultaţi secţiunea „Consola de
control” de mai sus pentru informaţii suplimentare.

Secţiunea ALARM (ALARMĂ)


Alarmele urgente sunt raportate în secţiunea ALARM (ALARMĂ).
Dacă apare o eroare în secvenţa de tratament sau dacă există o
defecţiune a GammaMedplus iX (de ex., dacă sursa nu este retrasă
automat), simbolul de alarmă roşu ((•)) luminează intermitent şi este
emis simultan un semnal sonor. Nu puteţi reseta alarma de pe consola
de indicatoare. Consultaţi secţiunea „Consola de control” de mai sus
pentru informaţii suplimentare.

28 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Funcţionalitatea pentru lumina de impuls
Această caracteristică PDR este furnizată ca dotare standard împreună
PDR cu sistemul. Totuşi, utilizatorii pot alege să nu instaleze această
caracteristică.
Sistemul de impuls luminos permite personalului spitalului să
vizualizeze rapid starea unui tratament în desfăşurare. Sistemul de
lumină de impuls este activ cât timp este pornit postîncărcătorul.
Lumina de impuls trebuie plasată în apropierea intrării în sala de
tratament.
Cât timp este aprinsă lumina de impuls verde, sala de tratament este
sigură şi se poate intra. Lumina de impuls roşie indică faptul că nu este
sigur să intraţi în sală. Lumina roşie este aprinsă atunci când
tratamentul este în faza activă pe parcursul întregului impuls şi atunci
când extensia sursei este iminentă. Lumina roşie se aprinde şi imediat
ce este extinsă sursa, atunci când postîncărcătorul este în modul de
service. La pornirea sistemului este aprinsă lumina de impuls verde.

Notă: Indicatorul luminos de impuls nu înlocuieşte monitorul independent de


radiaţii, care este necesar pentru a indica prezenţa radiaţiilor în sala de
tratament.

Funcţionalitatea de ton repetat


Dacă survine o solicitare din partea sistemului, o întrerupere sau o
HDR PDR
alarmă, postîncărcătorul aprinde intermitent indicatoarele luminoase
corespunzătoare şi emite un semnal sonor. Tonul poate fi oprit
apăsând butonul BUZZER OFF (SONERIE OPRITĂ).
Pentru a vă reaminti să rezolvaţi cauza solicitării, întreruperii sau
alarmei, tonul va fi repetat la 5 minute după oprirea soneriei. Dacă
există alte motive suplimentare pentru emiterea tonului sonor, soneria
va fi repornită.
Funcţionalitatea de repetare a soneriei poate fi utilizată de un număr
nelimitat de ori.

Introducere 29
Funcţionalitatea de sunet extins
Această caracteristică este un articol non-standard care nu este
HDR PDR
furnizat în mod normal cu sistemul.
Funcţionalitatea de sunet extinsă asigură suport sonor pentru
determinarea stării tratamentului. Sistemul de sunet utilizează trei
tonuri distincte pentru identificarea stărilor diferite ale
postîncărcătorului:
„ Ton standard — un ton constant, invariabil care poate fi auzit
la fiecare mişcare a unităţii de acţionare a sursei şi atunci când
este necesar răspunsul fiecărui utilizator
„ Ton de atenţionare — un ton ascendent poate fi auzit în cazul
în care survine orice întrerupere normală a tratamentului şi
atunci când un tratament este finalizat în mod normal.
Întreruperile normale includ deschiderea uşii sălii de tratament
şi apăsarea butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE).
„ Ton de eroare — un ton alternant grav-acut poate fi auzit dacă
survine o eroare în timpul tratamentului
Tonurile sunt produse de un difuzor inclus într-o versiune specială a
consolei de control. Consola este poziţionată în aceeaşi locaţie cu cea a
consolei pentru mediul GammaMedplus iX standard — lângă
calculatorul de control.

Funcţionalitate Last Man Out (Ultimul om a ieşit)


Caracteristica Last Man Out (Ultimul om a ieşit) este furnizată ca
HDR PDR
dotare standard cu sistemul. Totuşi, puteţi alege să nu instalaţi această
caracteristică. Respectaţi toate reglementările locale aplicabile cu
privire la funcţionalitatea pentru ieşirea ultimei persoane.
Sistemul Last Man Out (Ultimul om a ieşit) acţionează ca o
caracteristică de siguranţă suplimentară pentru supravegherea uşii
sălii de tratament. Sistemul este activ atâta timp cât postîncărcătorul
este pornit. Butonul Last Man Out (Ultimul om a ieşit) se află în
interiorul sălii de tratament, lângă uşă. Pentru a putea începe un
tratament, acest buton trebuie să fie apăsat înainte de închiderea uşii
sălii de tratament.

30 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


După pregătirea pacientului pentru tratament, trebuie să verificaţi că
în sala de tratament nu se mai află nicio persoană în afara pacientului.
Apoi apăsaţi butonul Last Man Out (Ultimul om a ieşit) înainte de a
părăsi sala de tratament. Indicatorul luminos verde din interiorul
butonului Last Man Out (Ultimul om a ieşit) va începe să lumineze
intermitent. După ce a fost apăsat butonul Last Man Out (Ultimul om
a ieşit), aveţi la dispoziţie o perioadă de timp predefinită pentru a
părăsi sala de tratament şi închide uşa. Această perioadă de timp este
setată de personalul de service.
Dacă urmaţi în mod corect secvenţa de Last Man Out (Ultimul om a
ieşit) în perioada de timp dată, va putea începe tratamentul.
Indicatorul luminos verde intermitent de pe butonul Last Man Out
(Ultimul om a ieşit) va lumina verde continuu. Indicatorul luminos
DOOR (UŞĂ) de pe consola de control este oprit.
După ce apăsaţi butonul Last Man Out (Ultimul om a ieşit), dacă nu
închideţi uşa sau nu închideţi uşa în perioada de timp dată, sala nu va
fi acceptată ca certificată pentru tratament. Indicatorul luminos verde
intermitent de pe butonul Last Man Out (Ultimul om a ieşit) se va
stinge şi nu veţi putea începe tratamentul. Indicatorul luminos DOOR
(UŞĂ) de pe consola de control va rămâne aprins.

Echipamentul hardware şi software pentru calculatorul de


control
Calculatorul de control al GammaMedplus iX controlează şi
monitorizează introducerea datelor şi administrarea tratamentului. În
timpul unui tratament, calculatorul de control comunică cu
postîncărcătorul şi trimite instrucţiuni pentru administrarea
prescripţiei specificate în planul de tratament. Calculatorul de control
monitorizează progresul tratamentului şi raportează erorile detectate.
Sunt generate diverse materiale tipărite legate de pacient şi informaţii
despre sistem, automat sau în baza unei solicitări.
Calculatorul de control este alcătuit dintr-un procesor central, hard
disk, unitatea CD/DVD-RW, tastatură, monitor şi imprimantă.
Software-ul de control pentru postîncărcător instalat pe calculator este
iniţializat automat atunci când porniţi calculatorul. Consultaţi
secţiunile „Pornirea sistemului GammaMedplus iX” şi „Prezentarea
generală a software-ului de control al postîncărcătorului” de mai jos
pentru informaţii suplimentare despre pornirea sistemului şi

Introducere 31
utilizarea software-ului de control. Consultaţi secţiunea „Conexiunile
componentelor sistemului” din Anexa C „Descrierea tehnică a
postîncărcătorului” pentru informaţii suplimentare despre
componentele hardware ale calculatorului.
Imprimanta este conectată la calculatorul de control prin intermediul
unei interfeţe USB standard. Imprimanta vă ajută să documentaţi paşii
efectuaţi în timpul tratamentului şi produce totodată rapoarte cu
privire la eventuale defecţiuni ale sistemului. Puteţi tipări rapoarte de
divulgare a datelor, istoric de tratament, rapoarte de eroare, rapoarte
de diagnosticare şi alte rapoarte legate de utilizarea sistemului.
Imprimanta trebuie să fie pornită în cadrul funcţionării normale şi
trebuie să conţină o rezervă adecvată de hârtie. Consultaţi manualul
de utilizare furnizat împreună cu imprimanta pentru detalii de
utilizare.

Sisteme de interblocare de siguranţă


Sistemul GammaMedplus iX conţine o serie de sisteme de interblocare
de siguranţă şi de controale ale interblocării care trebuie respectate
înainte de a putea începe tratamentul. Unele dintre aceste sisteme de
interblocare sunt reprezentate de pictograme din banda Treatment
Delivery (Administrare tratament) şi pagina pentru administrarea
tratamentului. Pictogramele pentru interblocările respectate sunt
afişate în culoarea verde, iar cele pentru interblocările nerespectate
sunt afişate în culoarea roşie.

32 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Mai jos se află o listă cu sistemele de interblocare de siguranţă:
„ Interblocarea cu cheie MODE (MOD)
Acest sistem de interblocare previne începerea tratamentului
cu excepţia cazului în care comutatorul cu cheie MODE (MOD)
de pe consola de control se află în poziţia NORMAL
(NORMAL).
„ Interblocarea cu cheie SOURCE (SURSĂ)
Acest sistem de interblocare previne începerea tratamentului
cu excepţia cazului în care comutatorul cu cheie SOURCE
(SURSĂ) de pe tastatura postîncărcătorului se află în poziţia
RELEASED (DEBLOCAT).
„ Interblocarea pentru uşă
Acest sistem de interblocare întrerupe tratamentul aflat în
desfăşurare şi retrage sursa în poziţia protejată, dacă este
deschisă uşa sălii de tratament în timpul desfăşurării unui
tratament. După ce personalul a părăsit sala de tratament şi a
fost închisă uşa, tratamentul poate fi reluat prin apăsarea
butonului START (ÎNCEPERE) de pe consola de control. De
asemenea, acest sistem de interblocare previne începerea
tratamentului dacă uşa este în continuare deschisă.
„ Comutatorul Emergency return (Revenire de urgenţă)
Acest sistem de interblocare detectează starea comutatoarelor
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ) (cel
puţin unul se află în sala de control, iar al doilea în sala de
tratament) şi dezactivează sau întrerupe tratamentul dacă acest
comutator a fost apăsat şi a rămas apăsat. Consultaţi secţiunea
„Retragerea automată şi de urgenţă a sursei” din Capitolul 5
„Proceduri de urgenţă” pentru informaţii suplimentare.

Notă: Dacă ţineţi cursorul mouse-ului peste o anumită pictogramă, în partea


stângă a pictogramelor din banda Treatment Delivery (Administrare
tratament) sunt afişate numele şi starea (acceptată/respinsă) interblocării.

Notă: În cazul în care configuraţia sistemului dvs. include un sistem de


interblocare Dose (Doză) sau Enable/Disable (Activare/Dezactivare),
software-ul de control va verifica starea corespunzătoare a interblocării înainte
de începerea tratamentului.

Introducere 33
Condiţiile următoare trebuie, de asemenea, satisfăcute înainte de
începerea tratamentului:
„ Trebuie să existe alimentare de la reţea.
„ Bateria trebuie să fie complet încărcată, iar comutatorul cu
cheie al bateriei trebuie să fie în poziţia ON (PORNIT).
„ Comutatorul cu cheie POWER (ALIMENTARE) trebuie să fie
în poziţia ON (PORNIT).
„ Comutatorul cu cheie MODE (MOD) trebuie să fie în poziţia
NORMAL (NORMAL).
„ Comutatorul cu cheie SOURCE (SURSĂ) trebuie să fie în
poziţia RELEASED (DEBLOCAT).
„ Trebuie să existe suficiente cicluri de fir pentru finalizarea
tratamentului.
„ Postîncărcătorul nu trebuie să fie într-o stare de întrerupere
manuală sau de eroare.
„ Toate comutatoarele de urgenţă trebuie să fie eliberate.

Sistemele de vizualizare şi intercomunicaţie


Sistemele de vizualizare şi intercomunicaţie sunt obligatorii pentru
observarea pacientului în timpul tratamentului. Dacă utilizaţi o
cameră video, va trebui să reglaţi camera astfel încât să puteţi urmări
pacientul. De asemenea, este necesar şi un sistem de comunicaţie
pentru comunicarea verbală permanentă. în ambele sensuri, cu
pacientul.

Notă: Sistemele de vizualizare şi intercomunicaţie nu fac parte din


echipamentul furnizat de Varian, decât dacă acestea sunt comandate în mod
specific. Consultaţi instrucţiunile producătorului pentru aceste dispozitive.

Containerul de urgenţă
Deoarece GammaMedplus iX utilizează o sursă radioactivă, sunt
necesare măsuri de siguranţă pentru situaţii de urgenţă. Containerul
de urgenţă trebuie să fie localizat în sala de tratament şi trebuie să fie
accesibil în timpul fiecărui tratament. În cazul unei urgenţe, dacă nu
poate fi retrasă în poziţia protejată din GammaMedplus iX, sursa
radioactivă poate fi depozitată în siguranţă în containerul de urgenţă.

34 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Containerul este fabricat din oţel, cu un înveliş de plumb şi capac de
etanşare din plumb. Instrumentele de tăiere ataşate la container permit
tăierea sursei de pe firul de extensie. Pentru prinderea sursei poate fi
utilizată o pensetă lungă. Penseta vă permite să ţineţi sursa la o
distanţă mai mare de corp, reducând astfel expunerea la radiaţii.

AVERTISMENT 1-8: Recuperarea manuală a sursei reprezintă o situaţie


excepţională şi poate expune operatorul la o rată de radiaţii relativ
ridicată. Recuperarea manuală a unei surse trebuie efectuată numai de
persoane care sunt instruite în proceduri de urgenţă. Femeile
însărcinate sunt avertizate cu privire la faptul că fătul este mai sensibil
la radiaţii decât un adult. O femeie însărcinată care lucrează cu radiaţii
ar trebui să discute aspectul sarcinii cu responsabilul pentru siguranţa
radioactivă al unităţii, acordând o atenţie sporită intervenţiilor în situaţii
de urgenţă. Simulaţi şi urmaţi procedurile de intervenţie de urgenţă.

Consultaţi Capitolul 5 „Proceduri de urgenţă” pentru informaţii


detaliate despre procedurile de retragere de urgenţă.

Pornirea sistemului GammaMedplus iX


Atunci când nu este utilizat postîncărcătorul, cablul de alimentare
trebuie să rămână conectat în permanenţă, cu indicatoarele POWER
(ALIMENTARE) şi CHARGE (ÎNCĂRCARE) aprinse pe tastatura
postîncărcătorului. Comutatorul cu cheie SOURCE (SURSĂ) de pe
tastatura postîncărcătorului trebuie să fie în poziţie verticală, cu cheia
scoasă. Comutatoarele cu cheie POWER (ALIMENTARE) şi MODE
(MOD) de pe consola de control trebuie să fie, de asemenea, în poziţie
verticală cu cheile scoase. Toate cheile trebuie păstrate într-o locaţie
sigură.
Pentru a porni sistemul GammaMedplus iX, introduceţi cheia de
securitate în comutatorul cu cheie din secţiunea POWER
(ALIMENTARE) a consolei de control şi rotiţi-o în poziţie orizontală.
Sistemul GammaMedplus iX realizează automat un test al
indicatoarelor în care toate indicatoarele de pe consola de control (şi
orice alte console externe) clipesc scurt şi, în acelaşi timp, este generat
un semnal sonor. La finalizarea testului pentru indicatoare, mai multe
indicatoare luminoase rămân aprinse pe consola de control —
indicatoarele MAINS (REŢEA) şi BATTERY (BATERIE) din secţiunea

Introducere 35
POWER (ALIMENTARE), indicatorul NORMAL (NORMAL) din
secţiunea MODE (MOD) şi indicatorul SAFE (SIGUR) din secţiunea
SOURCE (SURSĂ). În plus, indicatorul LOCKED (BLOCAT) din
secţiunea SOURCE (SURSĂ) a consolei de control şi
postîncărcătorului luminează intermitent.
Notă: În timpul testului automat pentru indicatoare, indicatorul galben
RADIATION (RADIAŢII) se aprinde pentru scurt timp.
Atunci când porniţi calculatorul de control, software-ul de control al
postîncărcătorului este iniţializat automat pe calculator. În timpul
secvenţei de pornire, software-ul de control efectuează o serie de teste
automate. În cazul în care vreunul dintre aceste teste este finalizat cu
eroare, software-ul de control afişează informaţii detaliate prin care
descrie problema, cauzele probabile şi măsurile sugerate.
Exemple de teste automate sunt:
„ Testează dacă postîncărcătorul este accesibil prin linia de
comunicare şi dacă răspunde.
„ Verifică dacă există o versiune acceptată a firmware-ului
postîncărcătorului; dacă aceasta nu este găsită, opreşte
iniţializarea şi notifică utilizatorul.
„ Verifică dacă ceasurile postîncărcătorului şi calculatorului de
control sunt sincronizate la maxim 15 minute unul de celălalt.
Notă: Pentru o anumită configuraţie a sistemului GammaMedplus iX, la
fiecare pornire a calculatorului de control, acesta interoghează postîncărcătorul
pentru informaţii relevante, precum numărul de serie al aparatului, numărul
de serie al firului sursă şi ciclurile firului activ şi firului manechin. În cazul în
care calculatorul de control este conectat ulterior la un alt postîncărcător,
această schimbare va fi detectată la conectare şi datele interogate vor fi
actualizate în filele de configurare a sistemului. Vi se va solicita să recalibraţi
intensitatea sursei şi să introduceţi din nou datele de calibrare în fila Source
Strength (Intensitate sursă).

Notă: Software-ul de control interzice tratamentul dacă modul de tratament al


HDR PDR
calculatorului de control este setat pentru HDR şi modul de tratament al
postîncărcătorului este setat pentru PDR şi vice-versa.

36 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Prezentarea generală a software-ului de control al
postîncărcătorului
Software-ul de control furnizează o interfaţă sigură şi uşor de utilizat
pentru toate funcţiile GammaMedplus iX, inclusiv introducerea
datelor pacienţilor, importul şi editarea planului de tratament şi
administrarea unei prescripţii predeterminate de tratament. Interfaţa
cu utilizatorul este împărţită într-o serie de pagini pe tot ecranul,
fiecare pagină fiind dedicată unui set mic de paşi necesari pentru
administrarea tratamentului. Toate datele obligatorii de pe orice
pagină dată trebuie să fie prezente şi validate înainte de a vi se permite
să treceţi la pagina următoare. Organizarea interfeţei în acest mod vă
permite să parcurgeţi procesul de tratament într-un mod organizat.
Informaţiile de bază despre starea sistemului sunt vizibile în
permanenţă în partea de jos a ecranului.
Administratorul software-ului de control al postîncărcătorului
specifică utilizatorii care au acces la sistem. Fiecare utilizator are un
cont de conectare care aparţine unui grup de utilizatori. Membrii unui
grup pot efectua anumite funcţii bazate pe privilegiile de acces
asociate grupului. Interfaţa cu utilizatorul asigură flexibilitate în
alocarea privilegiilor de utilizator, inclusiv a privilegiilor grupului de
administratori.
Părţi ale software-ului de control sunt proiectate ca zone controlate,
care pot fi accesate numai de către personal autorizat, precum
personalul de service autorizat Varian şi fizicieni. Există utilităţi
disponibile pentru efectuarea funcţiilor de siguranţă şi întreţinere şi
pentru testarea sistemului şi măsurarea parametrilor esenţiali.
Consultaţi secţiunea „Definirea accesului utilizatorilor şi informaţiilor
de localizare” din Capitolul 4 „Configurarea sistemului” pentru
informaţii suplimentare.

Notă: Din motive de siguranţă, numai personalul de service autorizat Varian


poate părăsi sistemul de operare din software-ul de control.

Introducere 37
Elementele unei pagini
Fiecare pagină a interfeţei cu utilizatorul este împărţită într-un set de
benzi orizontale. Fiecare bandă este dedicată afişării sau introducerii
seturilor de date conexe, precum informaţiile demografice ale
pacientului, informaţiile de oprire pentru canale şi starea sistemului.
Unele benzi, precum banda pentru starea sistemului, sunt afişate pe
toate paginile interfeţei, furnizând în permanenţă informaţii despre
starea generală a sistemului.
Benzile pot apărea ca „deschise” sau „închise”. O bandă închisă este
afişată sub forma unei fâşii înguste cu numai unul sau două butoane.
Apăsarea unui buton va deschide banda, prezentând câmpuri de
editare suplimentare şi alte comenzi. În plus faţă de benzi, interfaţa cu
utilizatorul conţine experţi care vă îndrumă pas cu pas la efectuarea de
sarcini individuale, precum importul unui fişier de tratament.
Ecranul exemplu de mai jos afişează pagina de selectare a pacientului.

Bandă informaţii
utilizator

Bandă selectare
pacient

Bandă stare sistem

Datele şi orele de pe oricare pagină dată sunt afişate în formatul


standard ISO 8601 — aaaa-ll-zz pentru date şi hh:mm:ss pentru ore.
Formatele numerice reflectă setările selectate din caseta de dialog
Regional Settings (Setări regionale) a Windows în timpul configurării
sistemului.

38 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Pagina de conectare a utilizatorului
Pagina de conectare a utilizatorului este prima pagină afişată atunci
când porniţi calculatorul de control. Această pagină vă permite să
introduceţi numele de utilizator şi parola, să specificaţi locaţia fizică a
postîncărcătorului, să selectaţi fluxul de lucru şi să vă conectaţi la
software-ul de control. Butoanele din partea de jos a paginii vă permit
să schimbaţi parola şi să opriţi software-ul de control.

Notă: Dacă modificaţi câmpul Location (Locaţie) de pe pagina de conectare a


utilizatorului, software-ul de control va afişa un mesaj indicând că s-ar putea
să fie necesară recalibrarea intensităţii sursei. Dacă postîncărcătorul este
mutat în orice locaţie aflată în afara unităţii, USNRC impune efectuarea unei
calibrări complete înainte de tratarea pacienţilor. La fiecare mutare a unităţii,
această trebuie supusă unei calibrări complete. Software-ul de control nu
verifică pentru a se asigura de realizarea recalibrării. Pentru celelalte ţări, în
afară de Statele Unite, verificaţi reglementările stabilite de autoritatea locală
competentă.

Introducere 39
Notă: În anumite circumstanţe, un utilizator fără privilegii de inginer de
service poate primi instrucţiuni de la un inginer de service Varian
BrachyTherapy cu privire la modul de generare a unei parole cu utilizare
unică, cu privilegii de inginer de service. Parola este valabilă pentru un singur
flux de lucru.
Administratorul dvs. configurează conturi de utilizator în opţiunile de
configurare a sistemului. Introduceţi numele dvs. de utilizator în
câmpul Operator (Operator). Apăsaţi tasta Tab sau faceţi clic pe
câmpul Password (Parolă) şi introduceţi parola.

Editarea unei parole


Pentru a schimba parola, apăsaţi butonul Edit Password (Editare
parolă) şi introduceţi datele corespunzătoare în câmpurile Operator
(Operator), Current password (Parolă curentă), New password
(Parolă nouă) şi Confirm password (Confirmare parolă) ale benzii de
editare a parolei. Parola trebuie să cuprindă între 4 şi 15 caractere, fără
spaţii. Apoi apăsaţi butonul Save (Salvare). Numele de utilizator şi
parolele sunt setate de către administratorul dvs. în opţiunile de
configurare a sistemului.

Notă: Atunci când vă conectaţi pentru prima dată la software-ul de control,


trebuie să schimbaţi parola care v-a fost alocată de către administrator. Va
apărea un mesaj care vă v-a solicita acest lucru. Atunci când confirmaţi
mesajul, este afişată banda de editare a parolei.
Butonul Cancel (Revocare) închide banda de editare a parolei fără a
salva modificările.

Selectarea unei locaţii


Pentru dispozitivele portabile, lista derulantă Location (Locaţie) vă
permite să selectaţi locaţia curentă dintr-o listă de locaţii specificate de
administratorul dvs. în opţiunile de configurare a sistemului.

40 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Selectarea unui flux de lucru
Lista derulantă Workflow (Flux de lucru) furnizează opţiuni pentru
două fluxuri de lucru majore:
„ Treatment (Tratament)
Acest flux de lucru vă permite să importaţi un fişier de
tratament pentru pacient dintr-un sistem de planificare
precum BrachyVision™, să creaţi un plan de tratament nou
pentru pacient în software-ul de control, să verificaţi
integritatea planului importat sau creat, să modificaţi planul în
funcţie de caz şi să trimiteţi planul către postîncărcător pentru
administrarea tratamentului. De asemenea, puteţi efectua
activităţi de întreţinere a înregistrărilor şi crea şi rula un plan
de testare fizică.
„ System Configuration (Configurare sistem)
Acest flux de lucru permite unui utilizator cu privilegii de
acces corespunzătoare să configureze conturi de utilizator noi,
să seteze preferinţe de sistem, să specifice intensitatea sursei şi
să efectueze funcţii de asigurare a calităţii şi alte funcţii de
rutină. Există, de asemenea, trei opţiuni care asistă personalul
de service Varian la sarcini precum diagnosticarea problemelor
şi schimbarea sursei.
Fluxurile de lucru Treatment (Tratament) şi System Configuration
(Configurare sistem) sunt descrise în detaliu în capitolele următoare.
Consultaţi Capitolul 2 „Date despre pacient şi tratament” şi
Capitolul 3 „Administrarea tratamentului pacientului” pentru
informaţii suplimentare despre fluxul de lucru Treatment (Tratament)
şi Capitolul 4 „Configurarea sistemului” pentru informaţii
suplimentare despre opţiunile System Configuration (Configurare
sistem).

Conectarea la software-ul de control


Apăsaţi butonul Log On (Conectare) pentru a vă conecta la
software-ul de control.

Notă: Atunci când vă conectaţi, software-ul de control verifică să vadă dacă


există motive care vă împiedică să administraţi tratamentul pacientului şi
afişează orice mesaje relevante în partea de jos a ecranului.

Introducere 41
Notă: Dacă un tratament nu este în curs de desfăşurare şi nu a fost detectată
nicio activitate a utilizatorului pentru o perioadă de timp setată în opţiunile de
configurare a sistemului, veţi fi comutat automat la modul de sistem securizat
şi, în cazul continuării inactivităţii, deconectat de la sistem.

Oprirea software-ului de control


Utilizaţi butonul Shut Down (Oprire) pentru a opri în mod elegant
software-ul de control şi calculatorul de control.

Bandă pentru starea sistemului


Banda pentru starea sistemului afişează date critice cu privire la stare
sistemului pe întreaga perioadă de conectare la software-ul de control.
Această bandă se află în partea de jos a fiecărui ecran. Sunt incluse
următoarele indicatoare:
„ System Status (Stare sistem)
Acest indicator afişează „HDR” sau „PDR”, în funcţie de tipul
postîncărcătorului utilizat.
„ Remote access (Acces la distanţă)
Acest indicator apare şi este de culoare albastră pentru starea
Enabled (Activat), atunci când software-ul de control este
într-o stare în care poate primi un apel de la distanţă.
Pictograma este roşie şi este însoţită de starea Active (Activ),
dacă software-ul de control este accesat de un inginer de
service în momentul respectiv. Consultaţi secţiunea „Accesul la
distanţă” de mai jos pentru informaţii suplimentare.
„ Error code & class (Cod şi clasă eroare)
Acest indicator îşi schimbă culoarea şi afişează un cod şi o clasă
de eroare atunci când survine o eroare.
„ Cycles (Cicluri)
Acest indicator afişează ciclurile rămase pentru firul activ (A)
şi manechin (D) şi este actualizat la fiecare finalizare a unui
tratament de test sau pentru pacient. Dacă numărul de cicluri
rămase pentru firul activ sau cel manechin este mai mic de 10%
din numărul maxim de cicluri permise, pictograma este afişată
în culoarea roşie. Consultaţi secţiunea „Schimbul firului sursă

42 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


şi manechin” din Capitolul 6 „Funcţii efectuate de personalul
de service” pentru mai multe informaţii despre numărul
maxim de cicluri permise pentru firul activ şi firul manechin.

Notă: Dacă nu poate fi determinat numărul de cicluri pentru firul activ şi firul
manechin, fie din cauza unei erori în aşteptare de pe postîncărcător sau a unei
probleme de comunicaţie, în banda pentru starea sistemului vor apărea numai
etichetele (A) şi (D).
„ Days since last source exchange (Zile de la ultima schimbare a
sursei)
Acest indicator se bazează pe setarea Exchange Date (Dată
schimbare) din fila Source Exchange (Schimbare sursă) a benzii
Source & Wire (Sursă şi fir) din fluxul de lucru System
Configuration (Configurare sistem). Acesta arată numărul de
zile care au trecut de la ultima schimbare a sursei. Numărul de
zile disponibile pentru un fir dat este de 120. Dacă numărul de
zile de la ultima schimbare este mai mare de 90, pictograma
este afişată în roşu şi va apărea un mesaj de avertizare la
conectarea utilizatorului. După ce au trecut 120 de zile, vi se va
interzice să administraţi tratamente.
ATENŢIE: Postîncărcătorul nu poate fi utilizat în cazul în care a fost
depăşită limita de cicluri sau de zile de la ultima schimbare a sursei.
Neschimbarea sursei înainte de atingerea limitelor poate determina
incapacitatea de tratare la timp a pacientului sau necesitatea de
reprogramare a pacientului. Contactaţi un inginer de service Varian
Medical Systems pentru a programa schimbarea sursei înainte de a
atinge aceste limite.

Notă: Nu utilizaţi valoarea pentru Days since last source exchange (Zile de
la ultima schimbare a sursei) pentru a calcula diminuarea sursei. Este posibil
ca această valoare să nu furnizeze un calcul precis, deoarece descreşte începând
cu data de instalare a firului sursă. Consultaţi secţiunea „Introducerea
intensităţii sursei calibrate” din Capitolul „Configurarea sistemului” şi
secţiunile „Diminuare sursă” şi „Doză tranzit” din Anexa B „Calculele
GammaMedplus iX” pentru informaţii suplimentare.
„ Current source strength (Intensitate curentă sursă)
Acest indicator afişează intensitatea curentă a sursei instalate
în dispozitiv, bazată pe valoarea specificată în opţiunile de
configurare a sistemului.

Introducere 43
Conectivitatea în reţea
Software-ul de control al postîncărcătorului acceptă o conexiune
opţională la o reţea locală de date. Această conexiune vă permite să
accesaţi directoare la distanţă partajate pentru planuri de tratament,
teste de tratament şi istoric de tratament. De asemenea, vă permite să
efectuaţi copii de rezervă ale bazei de date cu pacienţi pe un server de
rezervă şi să tipăriţi pe o imprimantă din reţea.

Accesul la distanţă
Un inginer de service calificat se poate conecta la software-ul de
control dintr-o locaţie aflată în afara unităţii, în scopuri de depanare,
utilizând protocolul Varian SmartConnect. Accesul la distanţă trebuie
să fie activat din setările de configurare a sistemului. Dacă modul de
acces la distanţă este setat la Manual (Manual), apăsaţi Ctrl-Shift-V
pentru a activa sesiunea la distanţă. Pe durata sesiunii la distanţă,
pictograma Remote access (Acces la distanţă) din banda pentru starea
sistemului indică faptul că este activat accesul la distanţă şi că
utilizatorul conectat în momentul respectiv beneficiază de vizibilitate
completă asupra tuturor interacţiunilor cu sistemul ale utilizatorului la
distanţă.

Notă: Software-ul de control previne orice operaţie care ar putea determina


extinderea firului activ sau manechin în timpul accesului la distanţă. De
asemenea, previne editarea informaţiilor pacienţilor sau datelor despre
planurile de tratament cât timp este conectat un utilizator la distanţă.

44 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Capitolul 2 Date despre pacient şi tratament

Acest capitol descrie toate procesele implicate în lucrul cu datele


despre pacienţi şi tratament. Aceste procese includ importarea unui
fişier de tratament al pacientului dintr-un sistem de planificare, cum ar
fi BrachyVision™, crearea unei noi fişe şi plan de tratament pentru
pacient, editarea datelor pacientului după cum este necesar precum şi
vizualizarea şi editarea datelor canalului. Administrarea tratamentului
este prezentată în detaliu în Capitolul 3 „Administrarea tratamentului
pacientului”.
Atunci când vă conectaţi în software-ul de control, apare pagina
Patient Selection (Selectare pacient). Implicit, benzile User Info
(Informaţii utilizator), Patient Selection (Selectare pacient) şi System
Status (Stare sistem) sunt deschise, în timp ce benzile Plan Import
Wizard (Expert importare plan), Create Patient (Creare pacient), Test
Plans (Testare planuri) şi Treatment Record Maintenance (Întreţinere
înregistrare tratament) sunt închise.

Bandă informaţii utilizator

Bandă selectare pacient

Benzi expert Plan Import


(Importare plan), Create
Patient (Creare pacient),
Test Plans (Testare
planuri) şi Record
Maintenance (Întreţinere
înregistrare) (închise)
Bandă stare sistem

45
Banda User Info (Informaţii utilizator) furnizează date protejate la
scriere despre cine este conectat curent în software-ul de control,
inclusiv Operator, Location şi Current date/ time (Operator, Locaţie,
Data/Ora curentă). Butonul Workflow (Flux de lucru) vă permite să
comutaţi la fluxul de lucru System Configuration (Configurare
sistem) sau să aduceţi sistemul în modul Secure System (Securizare
sistem), iar butonul Log Out (Deconectare) vă permite să reveniţi la
pagina de conectare utilizatori.
Secure System (Securizare sistem) protejează temporar sistemul
împotriva utilizării neautorizate dacă sunteţi nevoit să plecaţi de lângă
calculatorul de control. Această caracteristică protejează şi datele
confidenţiale ale pacienţilor în absenţa dvs. Pagina Secure System
(Securizare sistem) afişează numele de utilizator al persoanei care a
securizat sistemul şi un câmp pentru introducerea parolei. Numai
persoana care a securizat sistemul, un administrator sau un inginer de
service poate scoate sistemul din modul de securizare a sistemului.
După un interval de timp specificat în opţiunile de configurare a
sistemului, fereastra de dialog expiră şi sunteţi deconectat automat.
Notă: Dacă momentan nu se efectuează niciun tratament şi nu s-a detectat
activitate din partea vreunui utilizator pe durata intervalului de timp setat în
opţiunile de configurare a sistemului, software-ul de control comută automat
în modul Secure System (Securizare sistem).

Notă: Butonul Log Out (Deconectare) şi opţiunea Secure System


(Securizare sistem) sunt dezactivate dacă momentan este în desfăşurare un
tratament.
Pagina Patient Selection (Selectare pacient) vă permite să efectuaţi
următoarele operaţii:
„ Selectarea unui fişier de tratament al pacientului din baza de
date a software-ului de control
„ Editarea unei înregistrări active de tratament
„ Importarea unui fişier de tratament al pacientului de pe o unitate
de reţea, mediu amovibil sau dintr-o bază de date ARIATM
„ Crearea unei noi fişe de pacient cu un plan de tratament asociat
„ Crearea şi executarea unui plan de testare fizică
„ Efectuarea întreţinerii înregistrării
„ Vizualizarea şi tipărirea rapoartelor
Fiecare dintre aceste operaţii este descrisă mai jos.

46 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Selectarea sau importarea unui fişier de tratament
Pagina Patient Selection (Selectare pacient) vă permite să selectaţi un
fişier de tratament al pacientului din baza de date a software-ului de
control sau să importaţi un fişier de tratament de pe o unitate de reţea,
un mediu amovibil sau dintr-o bază de date ARIA.

Selectarea unui fişier de tratament al pacientului


Baza de date Active treatment records (Înregistrări de tratament
active) din banda Patient Selection (Selectare pacient) este un tabel cu
posibilitate de sortare care afişează informaţii despre pacienţii definiţi
curent în software-ul de control, împreună cu datele lor de tratament
corespunzătoare. Software-ul de control stochează baza de date pe
hard discul local. Tabelul afişează doar înregistrările pentru locaţia pe
care o selectaţi în pagina de conectare utilizatori. Datele pentru fiecare
înregistrare din tabel vă permit să identificaţi în mod corespunzător
pacientul şi datele de tratament curente.
Puteţi face clic pe o înregistrare de tratament pentru a o selecta şi
evidenţia în tabel. Faceţi clic pe antetul unui câmp pentru a sorta
înregistrările în ordine crescătoare sau descrescătoare, folosind
valorile din câmpul selectat. În mod implicit, înregistrările sunt sortate
în Console entry date and time (Data şi ora introducerii la consolă) în
ordine descrescătoare. Datele Selected patient (Pacient selectat) de
deasupra tabelului Active treatment records (Înregistrări de tratament
active) afişează date demografice suplimentare despre pacientul
selectat.

Notă: Aveţi doar posibilitatea să răsfoiţi înregistrările pacienţilor pentru acele


locaţii pentru care dispuneţi de drepturi de acces. Administratorul dvs.
specifică locaţia sau locaţiile în opţiunile de configurare a sistemului.

Editarea unei înregistrări active de tratament


Puteţi edita datele Selected patient (Pacient selectat) selectând o
înregistrare de tratament din tabelul Active treatment records
(Înregistrări de tratament active) şi apăsând butonul Edit Record
(Editare înregistrare). Toate câmpurile statice pentru pacient (cu
excepţia numelui fişierului de tratament) devin casete de text editabil.

Date despre pacient şi tratament 47


Faceţi clic pe câmpul sau câmpurile pe care doriţi să le editaţi şi faceţi
modificările necesare. Apăsaţi butonul Save Changes (Salvare
modificări) pentru a salva modificările efectuate în baza de date sau
butonul Cancel Changes (Revocare modificări) pentru a revoca
modificările. Nu puteţi executa alte acţiuni cât timp editarea este în
desfăşurare, cu excepţia revocării sau salvării modificărilor.

Notă: Pentru a edita înregistrările pacienţilor trebuie să dispuneţi de drepturi


de Edit treatment plan (Editare plan de tratament), alocate de către
administrator.

Notă: Butonul Edit Record (Editare înregistrare) nu este disponibil dacă


banda Plan Import Wizard (Expert importare plan) sau Treatment Record
Maintenance (Întreţinere înregistrare tratament) este deschisă.

Notă: Nu puteţi edita câmpul Patient ID1 (ID1 pacient) dacă fişierul de
tratament al pacientului a fost importat dintr-o bază de date ARIA sau în
format DICOM.

Notă: Software-ul de control afişează casete galbene de text pentru toate


câmpurile obligatorii, prin intermediul interfeţei cu utilizatorul.

48 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Importarea unui fişier de tratament al pacientului
Software-ul de control suportă următoarele tipuri de fişiere de
tratament:
„ Fişierele create în software-ul de control (format .xml). Puteţi
importa fişierele XML create pe un alt calculator de control,
atâta vreme cât fiecare calculator de control este conectat la
acelaşi model de postîncărcător.
„ Fişierele GammaWin™ în format .##g (unde ## reprezintă un
număr de fracţie, de ex. 02g) stocate pe o unitate de reţea, hard
disc sau mediu amovibil.
„ Fişierele create în sistemul de planificare a tratamentului
BrachyVision™ în format .g12, .##g şi .dcm (DICOM) şi stocate
pe o unitate de reţea, hard disc sau mediu amovibil.
„ Datele de plan create în sistemul de planificare a tratamentului
BrachyVision™ şi stocate într-o bază de date ARIA. ARIA este
un sistem comprehensiv de gestionare a informaţiilor şi
imaginilor, care compilează datele pacientului într-o singură
fişă medicală organizată, specifică domeniului oncologic.

Date despre pacient şi tratament 49


AVERTISMENT 2-1: Pentru o cură de tratament dat, dacă apar situaţii în
care o fracţie este importată într-un format (de ex. dintr-o bază de date
ARIA), iar următoarea fracţie este importată în alt format (de ex. DICOM),
trebuie să vă asiguraţi că numărul de fracţii administrate coincide cu cel
din planul de tratament. În acest caz, verificaţi încrucişat numărul de
fracţii din software-ul de control cu sistemul de planificare a
tratamentului şi/sau ARIA şi efectuaţi modificările necesare.
Nerespectarea acestui avertisment poate determina rănirea pacientului.

AVERTISMENT 2-2: Pentru a asigura o demultiplicare precisă a timpului


de oprire pentru tratamentele administrate de sistemul
GammaMedplus iX, BrachyVision™ trebuie configurat astfel încât
planurile să se bazeze pe activitatea nominală a sursei atunci când se
salvează fişierele de tratament în format DICOM. Această cerinţă se
aplică şi datelor de plan create în BrachyVision™ şi stocate într-o bază
de date ARIA.

Notă: Dacă folosiţi un postîncărcător PDR, nu puteţi importa un fişier de


PDR tratament al pacientului dintr-o bază de date ARIA cu număr de versiune mai
mic decât 11.
Dacă apăsaţi butonul Import Plan (Importare plan) din partea
inferioară a paginii Patient Selection (Selectare pacient), se deschide
banda Plan Import Wizard (Expert importare plan). Această bandă vă
conduce pas cu pas prin procesul de importare a unui fişier de plan de
tratament, inclusiv:
„ Selectare fişier tratament
„ Verificare date pacient
„ Reconciliere cu planurile existente
Fiecare sarcină este descrisă mai jos.

Notă: Software-ul de control interzice importarea unui plan de tratament PDR


HDR PDR
dacă sistemul este configurat pentru tratamentele HDR şi viceversa.

50 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Selectare fişier tratament
Administratorul dvs. specifică una sau mai multe locaţii de import de
fişiere în opţiunile de configurare a sistemului. O locaţie poate fi o
unitate de reţea, un hard disc local, USB sau alt mediu amovibil. Dacă
este activată integrarea ARIA, opţiunea ARIA apare la rândul ei ca
locaţie de importare a fişierului.
Dacă apăsaţi butonul File Location (Locaţie fişier), este afişată lista
locaţiilor curente. Selectaţi locaţia potrivită pentru fişierele dvs. de
tratament.

Selectarea fişierelor de tratament dintr-o bază de date ARIA

Dacă selectaţi ARIA din lista File Location (Locaţie fişier), expertul de
importare planuri afişează una sau două pagini, în funcţie de setările
de comunicaţie ARIA din opţiunile de configurare a sistemului.
„ Dacă sunt activate opţiunile Enable ARIA integration
(Activare integrare ARIA) şi Enable appointment integration
(Activare integrare programare), expertul de importare planuri
afişează un tabel Appointments (Programări) care listează
programările ce corespund celor mai recente criterii de selecţie.
Tabelul afişează programările pentru data curentă. Tabelul
Appointments (Programări) prezintă următoarele informaţii:
ID pacient, nume pacient, nume aparat, procedură, ora
începerii, ora terminării şi starea.
„ Dacă este activată doar opţiunea Enable ARIA integration
(Activare integrare ARIA), expertul de importare planuri
afişează pagina Change Patient Filter (Schimbare filtru
pacienţi).

Notă: „Programări” în contextul selecţiei fişierelor de tratament se referă la


înregistrările create în programatorul (cunoscut anterior ca Planificator de
timp) din ARIA.

Notă: Dacă au fost înregistrate programări, software-ul de control importă pe


rând câte o fracţie pentru fiecare plan de tratament dat. Dacă un plan de
tratament conţine fracţii multiple, trebuie să stabiliţi câte o programare pentru
fiecare fracţie separată. Câmpul Delivery Status (Stare administrare) din
tabelul Active treatment records (Înregistrări de tratament active) din
pagina Patient Selection (Selectare pacient) urmăreşte numărul de fracţii
administrate.

Date despre pacient şi tratament 51


Selectarea fişierelor cu ARIA şi integrarea programării activate

În pagina Appointments (Programări), selectaţi programarea adecvată


şi apăsaţi butonul Continue (Continuare). În tabelul Plans (Planuri),
selectaţi planul adecvat, asociat cu programarea şi apăsaţi butonul
Continue (Continuare). Continuaţi cu expertul de importare planuri
până când planul este importat.

Notă: Planul pe care îl selectaţi trebuie să aibă starea APPROVED


(APROBAT).

Notă: Nu puteţi importa un plan dacă un pacient are mai multe planuri cu
acelaşi ID de plan. În acest caz trebuie să atribuiţi planului de interes un ID
unic în BrachyVision™ înainte ca importarea planului din ARIA să fie
permisă.
În pagina Appointments (Programări), butonul Change Filter
(Schimbare filtru) vă permite să specificaţi unul sau mai multe criterii
şi să preluaţi toate programările care îndeplinesc respectivele criterii.
Apăsaţi butonul şi introduceţi sau selectaţi datele pentru unul sau mai
multe câmpuri (Patient ID1 (ID1 pacient), Machine name (Nume
aparat), Status (Stare)) şi apăsaţi butonul Continue (Continuare)
pentru a prelua programările corespunzătoare. Selectaţi o înregistrare
din lista programărilor şi apăsaţi butonul Continue (Continuare). În
tabelul Plans (Planuri), selectaţi planul adecvat, asociat cu
programarea şi apăsaţi butonul Continue (Continuare). Continuaţi cu
expertul de importare planuri până când planul este importat.

Selectarea fişierelor doar cu integrarea ARIA activată

Dacă este activată doar caseta de bifare Enable ARIA Integration


(Activare integrare ARIA) în opţiunile de configurare a sistemului,
expertul de importare planuri afişează pagina Change Patient Filter
(Schimbare filtru pacienţi), unde puteţi folosi un Patient ID1 (ID1
pacient) sau Last Name (Nume de familie) pentru a interoga direct
planurile pacientului. Introduceţi un Patient ID1 (ID1 pacient) sau Last
Name (Nume de familie) şi apăsaţi butonul Continue (Continuare)
pentru a afişa toţi pacienţii care corespund ID1 pacient sau numelui de
familie.

52 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Dacă apăsaţi butonul Continue (Continuare) fără a introduce un
Patient ID1 (ID1 pacient) sau Last Name (Nume de familie),
software-ul de control preia toţi pacienţii din baza de date ARIA. În
tabelul Patients (Pacienţi) selectaţi înregistrarea cu Patient ID1 (ID1
pacient) corespunzător. Când apăsaţi butonul Continue (Continuare)
din pagina Patients (Pacienţi), expertul de importare planuri afişează
un tabel de planuri asociate cu pacientul selectat. Selectaţi planul
corespunzător şi apăsaţi butonul Continue (Continuare). Continuaţi
cu expertul de importare planuri până când planul este importat.

Notă: În cazul în care căutarea curentă nu afişează înregistrarea de interes,


puteţi apăsa din nou butonul Change Filter (Schimbare filtru) şi introduce
criterii noi de căutare.

Selectarea fişierelor de tratament de pe unităţi de reţea, hard


discuri sau medii amovibile

Pentru toate fişierele de tratament din alte locaţii decât o bază de date
ARIA, expertul de importare planuri afişează un tabel care conţine
informaţii despre fiecare fişier de tratament din locaţia selectată
curent. Tabelul prezintă următoarele informaţii: ID pacient, nume
pacient, locaţie tratament, nume fişier de tratament şi data fişierului.

Notă: Numele pentru fişierele care nu trec verificările iniţiale de validitate la


importare sunt precedate de un semn al exclamării (!). Selectaţi fişierul din
tabelul de importare planuri şi apăsaţi butonul Continue (Continuare) pentru
a vizualiza un mesaj de eroare care descrie problema.
Selectaţi fişierul pacientului de interes din tabel şi apăsaţi butonul
Continue (Continuare).

Date despre pacient şi tratament 53


Continuarea cu selectarea fişierului de tratament

Butonul Continue (Continuare) efectuează o verificare a datelor


pentru a stabili dacă parametrii tratamentului se încadrează în limitele
operaţionale ale postîncărcătorului. Verificarea include numărul de
canale, numărul poziţiilor de oprire din cadrul fiecărui canal, spaţiul
dintre poziţiile de oprire şi lungimea canalului. Dacă fişierul de
tratament nu îndeplineşte cerinţele de verificare, este afişat un mesaj
de eroare de validare.
Dacă fişierului de tratament îi lipseşte ID-ul pacientului, este afişat un
mesaj de eroare iar fişierul nu poate fi importat. Dacă un fişier de
tratament pe care doriţi să-l importaţi are acelaşi nume cu un fişier de
tratament din baza de date Active treatment records (Înregistrări de
tratament active), este afişat un mesaj de avertizare înainte de a putea
continua. Pentru a evita dubla importare a aceluiaşi fişier, software-ul
de control şterge fişierul de tratament din locaţia sa originală, dacă
este posibil, atunci când apăsaţi butonul Continue (Continuare).
Nu există limită în ceea ce priveşte numărul de fişiere de tratament ale
pacientului care pot fi importate şi afişate în expertul de importare
planuri sau numărul de înregistrări ale pacienţilor care pot exista în
baza de date Active treatment records (Înregistrări de tratament
active). Numărul maxim de fişiere ale pacienţilor este limitat numai de
spaţiul de stocare disponibil pe hard discul local.
Expertul de importare planuri afişează şi butoanele pentru ştergerea
unui fişier de plan de tratament, revocarea importării şi continuarea la
pagina următoare a expertului.
Când selectaţi un fişier de tratament, butoanele Continue
(Continuare) şi Delete File (Ştergere fişier) sunt activate şi, dacă o
înregistrare corespunzătoare pentru planul selectat există deja în baza
de date, înregistrarea este evidenţiată în tabelul cu înregistrările de
tratament active. Butonul Delete File (Ştergere fişier) afişează un
mesaj de confirmare înainte ca ştergerea să aibă loc.

Notă: Un fişier şters este eliminat din locaţia selectată pentru acesta şi nu
poate fi recuperat decât dacă i-aţi salvat o copie altundeva.
Butonul Cancel (Revocare) închide banda Plan Import Wizard (Expert
importare plan) fără ca fişierele de tratament să fie importate.

54 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Verificare date pacient
Pagina Data Verification (Verificare date) din Plan Import Wizard
(Expert importare plan) apare după ce selectaţi un fişier de tratament
şi apăsaţi butonul Continue (Continuare). Această pagină conţine
ID-ul protejat la scriere al pacientului şi casetele de text editabile
pentru nume şi prenume.

Last name (Nume de familie) este un câmp obligatoriu, iar First name
(Prenume) este opţional. Dacă este posibil, aceste câmpuri sunt
populate cu date din fişierul de tratament selectat curent pentru a fi
importat. Dacă lipsesc date din fişierul selectat, câmpurile sunt
populate cu date din baza de date a pacienţilor, dacă există o
înregistrare pentru ID-ul pacientului.
Butoanele afişate în pagina Data Verification (Verificare date) depind
de faptul dacă aţi importat sau nu anterior un fişier de tratament
pentru un anumit ID de pacient. Dacă aceasta este prima importare de
plan pentru un ID, apar butoanele Cancel (Revocare), Previous
(Anterior) şi Done (Finalizare). În caz contrar, un buton Continue
(Continuare) apare în locul butonului Done (Finalizare).
Butonul Cancel (Revocare) închide banda Plan Import Wizard (Expert
importare plan) fără ca fişierele de tratament să fie importate. Butonul
Previous (Anterior) revine la pagina anterioară a expertului de
importare planuri. Butonul Done (Finalizare) încheie importarea
planurilor şi actualizează baza de date Active treatment records
(Înregistrări de tratament active).
Dacă aceasta este prima importare de plan pentru un anumit pacient,
faceţi clic pe câmpul sau câmpurile pe care doriţi să le editaţi, faceţi
modificările necesare şi apăsaţi butonul Done (Finalizare) pentru a
închide expertul de importare planuri. Noua înregistrare de tratament
apare şi este evidenţiată în baza de date Active treatment records
(Înregistrări de tratament active).

Date despre pacient şi tratament 55


Dacă există deja date în baza Active treatment records (Înregistrări de
tratamente active) pentru ID-ul pacientului al cărui fişier de tratament
îl importaţi, faceţi modificările necesare în casetele de text şi apăsaţi
butonul Continue (Continuare). Dacă faceţi modificări la Last name
(Nume de familie) sau First name (Prenume), apare un mesaj care vă
cere să confirmaţi dacă doriţi să utilizaţi noile valori. Secţiunea
următoare, „Reconciliere cu planurile existente”, descrie opţiunile
disponibile pentru reconcilierea înregistrării pe care o importaţi cu
înregistrarea care există deja pentru ID-ul pacientului.

Reconciliere cu planurile existente


Dacă apăsaţi butonul Continue (Continuare) din pagina Data
Verification (Verificare date) din expertul de importare planuri, apare
pagina Data Reconciliation (Reconciliere date) cu două butoane de
opţiuni:

Prima opţiune adaugă planul importat la cea mai recentă cură de


tratament pentru pacient. Când importarea este finalizată, coloana
Delivery status (Stare administrare) din tabelul Active treatment
records (Înregistrări de tratament active) este actualizată pentru a
reflecta fracţia adăugată.

Notă: Prima opţiune nu este disponibilă pentru pacienţii cărora li se


administrează tratamente PDR.
Cea de-a doua opţiune face planul importat prima fracţie sau primul
impuls pentru o nouă cură de tratament pentru acest pacient. Când
importarea este finalizată, apare o nouă înregistrare, care este
evidenţiată în baza de date Active treatment records (Înregistrări de
tratament active). Coloana Delivery status (Stare administrare) din
baza de date de planuri afişează 0 din x fracţii sau impulsuri pentru
acest plan, unde x este numărul total de fracţii/impulsuri specificat în
fişierul de tratament.

56 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Notă: Dacă planul importat a fost exportat din software-ul de control (format
.xml) şi conţine una sau mai multe fracţii sau impulsuri care au fost deja
administrate, numai a doua opţiune de mai sus este disponibilă.
Selectaţi o opţiune şi apăsaţi apoi butonul Done (Finalizare) pentru a
încheia importarea şi închide expertul de importare planuri.

Creare fişă nouă de pacient


Butonul Create Patient (Creare pacient) vă permite să creaţi o nouă
înregistrare de pacient cu un plan de tratament al pacientului asociat
în software-ul de control, fără a importa înregistrarea din sistemul de
planificare a tratamentului. Planul poate fi utilizat pentru a administra
un tratament sau pentru a-l salva şi apela ulterior folosind pagina
Patient Selection (Selectare pacient).
ATENŢIE: În timp ce creaţi noi planuri de tratament pentru pacienţi cu
ajutorul butonului Create Patient (Creare pacient), software-ul de control
al postîncărcătorului NU efectuează calcule dozimetrice legate de
determinarea planului de tratament adecvat, cu excepţia calculării
diminuării sursei. Asiguraţi-vă că aţi verificat integritatea şi precizia
clinică a tuturor datelor pe care le introduceţi înainte de a administra
tratamentul. În caz contrar, rezultatul poate fi un tratament incorect şi
poate cauza rănirea pacientului.

Introducere date pacient


Banda Create Patient (Creare pacient) vă permite să introduceţi date
demografice pentru un pacient care nu este definit curent în baza de
date cu înregistrările de tratament.
„ First name (Prenume) — introduceţi prenumele folosind până
la 40 caractere
„ Second name (Al doilea prenume) — introduceţi al doilea
prenume opţional folosind până la 40 caractere
„ Last name (Nume de familie) — introduceţi numele folosind
până la 40 caractere
„ Birth date (Data naşterii) — introduceţi data naşterii
pacientului, în formatul (aaaa-ll-zz)

Date despre pacient şi tratament 57


„ Sex — selectaţi sexul pacientului din lista derulantă. Implicit,
câmpul pentru sexul pacientului este nespecificat.
„ Patient ID1 (ID1 pacient) — introduceţi ID1 al pacientului
folosind până la 40 caractere
„ Patient ID2 (ID2 pacient) — introduceţi ID2 al pacientului
folosind până la 40 caractere
„ Treatment site (Zonă tratament) — selectaţi un element din
lista derulantă. Implicit, câmpul pentru locaţia tratamentului
este nespecificat.
„ Physician (Medic) — introduceţi un identificator pentru medic
folosind până la 40 caractere. Dacă locaţia dvs. dispune de un
sistem de înregistrare şi verificare, puteţi dori să introduceţi
ID-ul medicului aşa cum este definit în acel sistem, dat fiind
faptul că acelaşi ID de medic menţine consecvenţa şi poate
evita confuziile, de ex. în cazul medicilor cu acelaşi nume de
familie.

Notă: Caracterele speciale /, \, |, < , >, ?, * şi " nu sunt permise în datele


demografice ale pacientului.

Introducere date plan


„ Number of fractions (HDR only) (Număr de fracţii (numai
HDR)) — introduceţi numărul de fracţii, până la maxim 50
(valoarea trebuie să fie un număr întreg)
„ Number of pulses (PDR only) (Număr de impulsuri (numai
PDR)) — introduceţi numărul de impulsuri, până la maxim 99
(valoarea trebuie să fie un număr întreg)
„ Period time (s) (PDR only) (Perioadă(e) de timp (numai PDR))
— perioada de timp include timpul impulsului plus timpul de
aşteptare. Introduceţi o valoare cuprinsă între 60 şi 99999
secunde.
„ Planned strength (Ci) (Intensitate planificată) — introduceţi
intensitatea sursei pe baza căreia calculaţi timpii de oprire.
Valorile admise pentru intensitatea planificată depind de ceea
ce este permis de către postîncărcătorul ataşat.

58 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Applicator (Aplicator) — opţional, selectaţi un aplicator din
lista derulantă. Implicit, câmpul pentru aplicator este
nespecificat.
„ Standard plan (Plan standard) — opţional, selectaţi, din lista
derulantă, numele unui plan standard care urmează a fi utilizat
ca punct de plecare pentru tratament. Administratorul dvs.
creează planuri standard folosind opţiunile de configurare a
sistemului. Dacă selectaţi un aplicator, vedeţi doar planurile
standard care folosesc respectivul aplicator; dacă nu selectaţi
un aplicator, vedeţi toată lista de planuri standard.
Câmpurile obligatorii din banda Create Patient (Creare pacient) sunt
evidenţiate cu galben. Când aţi introdus datele în toate câmpurile
obligatorii, butonul Proceed (Continuare) este activat. Când aţi
terminat introducerea datelor în pagina Patient Creation (Creare
pacient), apăsaţi butonul Proceed (Continuare) pentru a trece la
pagina Treatment Delivery (Administrare tratament). Consultaţi
secţiunea „Vizualizare şi editare date canal” de mai jos pentru
informaţii despre pagina Treatment Delivery (Administrare
tratament).
Când apăsaţi butonul Proceed (Continuare), baza de date este
interogată pentru a vedea dacă există deja un pacient cu ID-ul
specificat. Dacă da, este emis un avertisment care semnalizează că
planul care urmează a fi creat va constitui o nouă cură de tratament
pentru acest pacient.

Date despre pacient şi tratament 59


Crearea şi executarea unui plan de testare fizică
Butonul Test Plans (Testare planuri) afişează banda Test Plans (Testare
planuri), unde puteţi configura şi începe executarea unui plan de
testare fizică. Implicit, abilitatea de a modifica setările folosind acest
buton este disponibilă numai utilizatorilor cu drepturi de grup fizician.

Notă: Planurile de testare fizică nu trebuie utilizate pentru tratamentul


pacienţilor. Rapoartele de testare a planurilor nu conţin suficiente informaţii
pentru a îndeplini cerinţele din documentaţia pentru tratamentele pacienţilor.
Este esenţial să concepeţi şi să folosiţi o metodă de verificare sigură pentru
distingerea fişierelor de testare a tratamentelor şi a celor de tratament pentru
pacienţi.
Când deschideţi banda Test Plans (Testare planuri), toate planurile de
testare existente sunt afişate în tabelul Test plans (Testare planuri),
listate după Plan name (Nume plan). Selectaţi un nume de plan din
tabelul Test plans (Testare planuri) pentru a afişa datele planului său
asociat în tabelul Settings (Setări), care conţine următoarele câmpuri:
„ Plan name (Nume plan) — un câmp editabil care afişează
numele planului de testare selectat (caracterele speciale /, \, |,
< , >, ?, * şi " nu sunt admise)
„ Planned strength (Ci) (Intensitate planificată) — intensitatea
planificată a sursei pentru test

60 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Notă: Câmpul Planned strength (Intensitate planificată) poate fi editat până
când este administrată prima fracţie a planului de testare; ulterior, acest câmp
devine protejat la scriere.
„ Absolute value dwell times (Valoare absolută timpi de oprire)
— dacă această casetă de bifare este activată, software-ul de
control nu demultiplică timpii de oprire pentru a ţine cont de
intensitatea curentă a sursei; în cazul în care caseta de bifare
este dezactivată, software-ul de control ajustează timpii de
oprire pentru a ţine cont de intensitatea curentă a sursei
„ Console entry date (Data introducerii la consolă) — data la
care planul de testare a fost creat
„ File name (Nume fişier) — numele fişierului de testare
Dacă aveţi drepturi de grup fizician, puteţi face clic pe antetul Plan name
(Nume plan) pentru a sorta înregistrările în ordine crescătoare sau
descrescătoare.

Adăugarea unui nou plan de testare


Butonul New (Nou) din partea inferioară a benzii Test Plans (Testare
planuri) vă permite să creaţi un nou plan de testare constând în una
sau mai multe fracţii (HDR) sau din unul sau mai multe impulsuri
(PDR) cu un set de canale având caracteristici de oprire identice.
Introduceţi valorile adecvate în câmpurile următoare:
„ Plan name (Nume plan) — numele pe care doriţi să-l folosiţi
pentru a identifica noul plan de testare (caracterele speciale /,
\, |, < , >, ?, * şi " nu sunt admise)
„ Planned strength (Intensitate planificată) — intensitatea sursei
de utilizat pentru planul de testare (valoarea trebuie să fie
cuprinsă între 0,000 şi 15,000 Ci). Planul dvs. de testare va
reflecta intensitatea sursei care este admisă prin licenţa dvs.
pentru postîncărcătorul ataşat.

Notă: Acest câmp este editabil numai în cazul în care caseta de bifare Absolute
value dwell times (Valoare absolută timpi de oprire) nu este activată
(debifată).

Date despre pacient şi tratament 61


„ Absolute value dwell times (Valoare absolută timpi de oprire)
— dacă este bifată, timpii de oprire specificaţi nu vor fi
demultiplicaţi pentru a ţine cont de intensitatea curentă a
sursei
„ Number of channels (Număr de canale) — numărul de canale
pentru planul de testare (valoarea trebuie să fie cuprinsă între 1
şi 24)
„ Channel length (cm) (Lungime canal (cm)) — pentru
GammaMedplus iX, lungimea este fixată la 130 cm
„ Starting dwell (cm) (Prima oprire (cm)) — locaţia primei
poziţii de oprire (intervalul de valori depinde de Distal Offset
(Decalaj distal) şi Step Size (Dimensiune pas))
„ Number of dwells (Număr de opriri) — numărul de poziţii de
oprire pe fiecare canal (valoarea trebuie să fie cuprinsă între 1
şi 60)
„ Time per dwell (s) (Timp per oprire (s)) — timpul de oprire
pentru fiecare poziţie (valoarea trebuie să fie cuprinsă între 0,1
şi 9999,9 s)
„ Step size (cm) (Dimensiune pas (cm)) — distanţa dintre fiecare
poziţie în cm (valoarea trebuie să fie cuprinsă între 0,1 şi
1,0 cm)
„ Distal offset (Decalaj distal) — decalajul de la poziţia distală a
sursei. O valoare de 0,0 cm reprezintă lungimea totală de
130,0 cm a canalului; o valoare de 20,0 cm reprezintă un decalaj
de 20,0 cm de la lungimea de 130,0 cm a canalului sau o poziţie
distală de 110,0 cm (valoarea trebuie să fie cuprinsă între 0,0 şi
40,0 cm)
„ Number of pulses (PDR only) (Număr de impulsuri (numai
PDR)) — numărul de impulsuri, până la maxim 99 (valoarea
trebuie să fie un număr întreg)
„ Period time (PDR only) (Perioadă de timp (numai PDR)) —
perioada de timp include timpul impulsului plus timpul de
aşteptare. Introduceţi o valoare cuprinsă între 60 şi 99999
secunde.
Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a vă salva configuraţia
planurilor de testare şi a continua să lucraţi în fila Test Plans (Testare
planuri).

62 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Editarea unui plan de testare fizică
În tabelul Test plans (Testare planuri), faceţi clic pe numele planului
de testare pe care doriţi să-l editaţi, pentru a-l selecta. Selectaţi câmpul
pe care doriţi să-l modificaţi şi introduceţi noile informaţii. Utilizaţi
Channel Editor (Editor canale) pentru a edita datele canalelor şi de
oprire pentru planul de testare. Pentru informaţii suplimentare despre
editarea unui canal, consultaţi secţiunea „Banda Channel Edit (Editare
canal)” din acest capitol.

Ştergerea unui plan de testare fizică


Butonul Delete (Ştergere) vă permite să ştergeţi planul de testare
selectat din tabel. Software-ul de control afişează un mesaj de
confirmare înainte ca ştergerea să se producă.

Copierea unui plan al pacientului pentru a fi utilizat ca plan de


testare
Puteţi utiliza un plan de tratament al pacientului existent ca bază
pentru un nou plan de testare fizică. Faceţi clic pe butonul Copy
Patient Plan (Copiere plan pacient). Software-ul de control afişează un
tabel care conţine înregistrările de tratament ale pacientului active
curent în baza de date pentru pacienţi.
Faceţi clic pe planul de tratament al pacientului pe care doriţi să-l
selectaţi în tabelul Patient treatment plans (Planuri de tratament
pacient), selectaţi fracţia (HDR) sau impulsul (PDR) corespunzător şi
apăsaţi butonul Save (Salvare).

Notă: Dacă vă bazaţi noul plan de testare pe un plan al pacientului existent,


numele implicit furnizat se bazează pe numele de familie al pacientului. Nu
sunt incluse date demografice ale pacientului în noul plan de testare.

Copierea unui plan de testare


În tabelul Test plans (Testare planuri), faceţi clic pe numele planului
de testare pe care doriţi să-l copiaţi, pentru a-l selecta. Apăsaţi butonul
Copy Test Plan (Copiere plan de testare) pentru a adăuga un plan de
testare duplicat în tabelul Test plans (Testare planuri).

Date despre pacient şi tratament 63


Trecerea la pagina Fraction View (Vizualizare fracţie)
Când apăsaţi butonul Proceed (Continuare) din banda Test Plans
(Testare planuri) apare pagina Fraction View (Vizualizare fracţie)
pentru planul de testare. Software-ul de control afişează foarte vizibil
următorul mesaj de avertizare în apropierea părţii superioare a acestei
pagini:
WARNING — PHYSICS TEST USE ONLY — NOT FOR PATIENT
TREATMENT (AVERTISMENT — DOAR PENTRU UTILIZARE LA
TESTE FIZICE — NU ESTE PENTRU TRATAREA PACIENŢILOR)
Consultaţi secţiunea „Vizualizarea şi modificarea fracţiilor” de mai jos
pentru informaţii suplimentare despre pagina Fraction View
(Vizualizare fracţie).

Notă: Pentru postîncărcătoarele PDR apare pagina Pulse View (Vizualizare


impuls).

Tipărirea unui raport de testare fizică


Puteţi vizualiza sau tipări o copie a raportului de testare fizică
apăsând butonul Print (Tipărire).

Executarea unui plan de testare fizică


Pentru a executa un plan de testare fizică, apăsaţi butonul Proceed
(Continuare) în pagina Fraction View (Vizualizare fracţie) pentru a
afişa pagina Treatment Delivery (Administrare tratament). Software-ul
de control afişează foarte vizibil următorul mesaj de avertizare în
apropierea părţii superioare a acestei pagini:
WARNING — PHYSICS TEST USE ONLY — NOT FOR PATIENT
TREATMENT (AVERTISMENT — DOAR PENTRU UTILIZARE LA
TESTE FIZICE — NU ESTE PENTRU TRATAREA PACIENŢILOR)

64 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Fluxul de lucru din benzile Test Plan Initiation (Iniţiere plan de testare)
şi Test Plan Delivery (Administrare plan de testare) din pagina Test
Plan Delivery (Administrare plan de testare) pentru planurile de
testare fizică este similar celui pentru planurile de tratament ale
pacientului, cu următoarele excepţii:
„ Dacă apăsaţi butonul Start Test (Începere test) nu este generat
un raport de tratament planificat. Timpii de oprire sunt ajustaţi
folosind intensitatea curentă a sursei numai dacă aţi debifat
caseta Absolute value dwell times (Valoare absolută timpi de
oprire) din tabelul Test plans (Testare planuri) de pe banda
Test Plans (Testare planuri).
„ În banda Test Plan Delivery (Administrare plan de testare),
introduceţi parola de conectare în locul codului de tratament.
Consultaţi secţiunea „Administrarea şi monitorizarea tratamentului”
din Capitolul 3 „Administrarea tratamentului pacientului” pentru o
descriere detaliată a iniţializării şi administrării planului de testare.

AVERTISMENT 2-3: Toate persoanele trebuie să părăsească sala de


tratament înainte ca administrarea planului de testare fizică să înceapă.
Cei care nu părăsesc sala de tratament pot suferi răniri grave.

Date despre pacient şi tratament 65


Efectuarea întreţinerii înregistrării
Banda Treatment Record Maintenance (Întreţinere înregistrare
tratament) se deschide atunci când apăsaţi butonul Record
Maintenance (Întreţinere înregistrare) din pagina Patient Selection
(Selectare pacient).

Există trei tipuri de operaţii de întreţinere înregistrare pe care le puteţi


efectua:
„ Schimbarea stării de activare a unei înregistrări
„ Exportarea unui fişier de tratament
„ Ştergerea unei înregistrări

Notă: Pentru a efectua întreţinerea înregistrării trebuie să dispuneţi de


drepturi de Edit treatment plan (Editare plan de tratament), alocate de către
administrator. Dacă nu aveţi acest drept, butonul Record Maintenance
(Întreţinere înregistrare) este dezactivat.
Pentru fiecare tip de operaţie puteţi selecta una sau mai multe
înregistrări. Selectaţi o singură înregistrare, făcând clic pe ea în tabelul
bazei de date. Puteţi selecta un grup de înregistrări alăturate prin
evidenţierea primei înregistrări, apăsarea şi menţinerea apăsată a
tastei Shift, după care evidenţiaţi ultima înregistrare. Pentru a selecta
un grup de înregistrări nealăturate, evidenţiaţi una, apoi apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce evidenţiaţi individual toate
celelalte înregistrări pe care le doriţi pentru grup.

Schimbarea stării de activare a unei înregistrări


Software-ul de control vă permite să stabiliţi starea unei înregistrări ca
Active (Activă) sau Inactive (Inactivă). Starea activă este utilizată
pentru curele de tratament aflate în desfăşurare. Înregistrările active
sunt afişate în tabelul Active treatment records (Înregistrări de
tratament active). Starea inactivă este utilizată pentru curele de
tratament terminate sau inactive. Înregistrările inactive sunt afişate în
tabelul Inactive treatment records (Înregistrări de tratament inactive).

66 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Puteţi schimba starea unei înregistrări şi comuta între tabelele Active
şi Inactive treatment records (Înregistrări de tratament active şi
inactive) folosind caseta grupului Activation status (Stare activare) a
benzii Treatment Record Maintenance (Întreţinere înregistrare
tratament). Apăsaţi butonul Record Type (Tip înregistrare) şi selectaţi
opţiunea Active (Activă) sau Inactive (Inactivă) pentru a comuta între
cele două tabele.
Urmaţi aceşti paşi pentru a schimba starea unei înregistrări în inactivă:

1. Selectaţi una sau mai multe înregistrări din tabelul Active treatment
records (Înregistrări de tratament active).
2. Apăsaţi butonul Make Inactive (Inactivare) pentru a schimba starea
înregistrării(lor) selectate în inactivă. Apare un mesaj de confirmare.
3. Confirmaţi mesajul şi selectaţi opţiunea Inactive (Inactivă) din lista
Record Type (Tip înregistrare) pentru a vizualiza înregistrările din tabelul
Inactive treatment records (Înregistrări de tratament inactive).
Urmaţi aceşti paşi pentru a schimba starea unei înregistrări în activă:

1. Selectaţi una sau mai multe înregistrări din tabelul Inactive treatment
records (Înregistrări de tratament inactive).
2. Apăsaţi butonul Make Active (Activare) pentru a schimba starea
înregistrării(lor) selectate în activă. Apare un mesaj de confirmare.
3. Confirmaţi mesajul şi selectaţi opţiunea Active (Activă) din lista Record
Type (Tip înregistrare) pentru a vizualiza înregistrările din tabelul Active
treatment records (Înregistrări de tratament active).

Exportarea unui fişier de tratament


Funcţia de exportare vă permite să copiaţi unul sau mai multe fişiere
de tratament selectate într-un director specificat. Planurile exportate
astfel pot fi utilizate drept copii de siguranţă sau reimportate într-un
alt calculator de control cu ajutorul expertului de importare planuri.
Puteţi exporta fişiere din tabelul Active treatment records (Înregistrări
de tratament active) sau Inactive treatment records (Înregistrări de
tratament inactive). Administratorul dvs. stabileşte una sau mai multe
Export Locations (Locaţii de exportare) în opţiunile de configurare a
sistemului din software-ul de control. Utilizaţi caseta grupului Export

Date despre pacient şi tratament 67


(Exportare) din banda Treatment Record Maintenance (Întreţinere
înregistrare tratament) pentru a selecta o Export Location (Locaţie de
exportare) şi a iniţia exportarea.

Notă: Dacă administratorul dvs. nu a configurat o Export Location (Locaţie


de exportare), butonul Export (Exportare) va fi dezactivat.
Urmaţi aceşti paşi pentru a exporta un fişier de tratament:

1. Apăsaţi butonul Export Location (Locaţie de exportare) şi selectaţi din


lista derulantă directorul corespunzător pentru exportare. În mod implicit,
lista Export Location (Locaţie de exportare) afişează cel mai recent
director de exportare utilizat.
2. Evidenţiaţi înregistrarea sau grupul de înregistrări pe care doriţi să le
exportaţi din tabelul Active sau Inactive treatment records (Înregistrări
de tratament active sau inactive) şi apăsaţi butonul Export (Exportare).
Când exportarea este încheiată se afişează un mesaj de confirmare.

Notă: Butonul Export (Exportare) este activat atunci când selectaţi o


înregistrare din tabelul Active sau Inactive treatment records (Înregistrări
de tratament active sau inactive).
Funcţia de exportare creează un fişier XML pentru fiecare fişier de
tratament pe care-l exportaţi. Numele fişierului XML este numele
fişierului de tratament afişat în pagina Patient Selection (Selectare
pacient). Data Modified (Modificat la) pentru fişierul exportat reflectă
data la care fişierul a fost creat în software-ul de control. Puteţi
importa fişierul XML în software-ul de control selectând locaţia
fişierului de exportat în expertul de importare planuri, cu condiţia ca
administratorul dvs. să fi configurat în acest fel locaţia de importare a
fişierului.
Notă: Fişierele XML sunt fişiere text care pot fi citite în orice editor de text.
Daţi-vă toată silinţa pentru a vă asigura că informaţiile de identificare a
pacientului şi alte date sensibile sunt protejate.

68 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Ştergerea unei înregistrări
Butonul Delete Record (Ştergere înregistrare) din banda Treatment
Record Maintenance (Întreţinere înregistrare tratament) este activat
atunci când selectaţi o înregistrare din tabelul Active sau Inactive
treatment records (Înregistrări de tratament active sau inactive). Puteţi
şterge una sau mai multe înregistrări odată. Dacă apăsaţi butonul
Delete Record (Ştergere înregistrare), un mesaj de confirmare este
afişat înainte ca ştergerea să aibă loc.

Notă: O înregistrare ştearsă este înlăturată din baza de date şi nu poate fi


recuperată decât dacă a fost exportată anterior. Pentru informaţii suplimentare
despre exportarea fişierelor consultaţi secţiunea „Exportarea unui fişier de
tratament” de mai sus.

Vizualizarea şi tipărirea rapoartelor


Pagina Report (Raport) şi formatul raportului sunt similare pentru
toate rapoartele din software-ul de control. Sub titlul fiecărui raport
există un rând de informaţii care include numele utilizatorului
conectat la momentul tipăririi raportului, clinica (numele unităţii, dacă
există), seria aparatului, data şi ora la care raportul este tipărit. Fiecare
raport (cu excepţia dezvăluirii datelor) afişează numele pacientului
împreună cu ID1 al pacientului şi numărul de fracţii sau „PDR” (după
caz) în antetul paginii şi tipul postîncărcătorului, versiunea şi numărul
ediţiei software-ului de control, precum şi versiunea firmware-ului
postîncărcătorului în subsolul paginii.
Pagina Report (Raport) pentru toate rapoartele din software-ul de
control include un număr de butoane care vă permit să navigaţi
printr-un raport, inclusiv butoanele First (Primul), Previous
(Anterior), Next (Următorul) şi Last (Ultimul). Sunt incluse şi
opţiunile pentru tipărirea rapoartelor — Entire Document (Întregul
document), Current Page (Pagina curentă) şi Page Range (Interval de
pagini).

Date despre pacient şi tratament 69


Opţiunea Save to File (Salvare în fişier) vă permite să salvaţi un raport
în format PDF. Apăsaţi butonul File Location (Locaţie fişier) şi
selectaţi un folder din listă. Locaţiile folderelor sunt stabilite în fila
Folder Setup (Configurare folder) din banda User & Location
(Utilizator şi locaţie) din System Configuration (Configurare sistem).
Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva fişierul.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a tipări o copie pe hârtie a
raportului şi butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul şi
reveni la pagina curentă.
Puteţi vizualiza şi tipări rapoartele de dezvăluire a datelor pacientului
şi istoricul tratamentului pentru o înregistrare selectată folosind
butoanele din caseta Reports (Rapoarte) din pagina Patient Selection
(Selectare pacient).
Dacă apăsaţi butonul Data Disclosure (Dezvăluire date), apare
raportul de dezvăluire a datelor pentru înregistrarea selectată. Acest
raport urmăreşte toate modificările efectuate la datele demografice ale
pacientului pentru un anumit fişier de tratament de când a fost
importat în software-ul de control. Raportul se subîmparte în două
secţiuni principale — Datele despre pacient / tratament ş Istoricul
accesărilor. Datele despre pacient includ numele, prenumele, numărul
de identificare (ID1), sexul şi data naşterii. Datele despre plan includ
numărul total al fracţiilor planificate (sau perioadele pentru impuls şi
de timp pentru PDR), medicul, locaţia de tratament, aplicatorul şi
numele fişierului. Istoricul accesărilor descrie ori de câte ori a fost
modificată înregistrarea.
Tabelul Access History (Istoric accesări) include:
„ Data şi ora la care înregistrarea pacientului a fost accesată
„ ID-ul de conectare al persoanei care accesează înregistrarea
(utilizatorul)
„ Indicaţia dacă o sesiune de la distanţă a fost sau nu activă
„ O descriere a informaţiilor accesate sau modificate cu valori
vechi şi noi pentru elementul de date; indică şi dacă s-a tipărit
o copie a raportului

70 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Dacă apăsaţi butonul de raportare Treatment History (Istoric
tratament), apare raportul istoricului tratamentului. Acest raport
urmăreşte detaliile tratamentelor administrate pacientului. Pentru
postîncărcătoarele HDR, fiecare raport conţine o pagină rezumat
constând în datele despre pacient/tratament şi un sumar al
tratamentului. Secţiunea rezumat Patient/ Treatment Data (Date
pacient/tratament) include datele despre pacient (nume, prenume,
număr de identificare (ID1), sexul şi data naşterii pacientului) şi datele
despre plan (număr total de fracţii planificate, medic, locaţie de
tratament, aplicator şi nume fişier).
Secţiunea Treatment Summary (Sumar tratament) furnizează
informaţii rezumat despre fiecare fracţie, inclusiv număr fracţie sau
fracţie potrivită, data introducerii la consolă, autorul planului şi starea
administrării.
După pagina rezumat, raportul se subîmparte în următoarele secţiuni
principale pentru fiecare fracţie — Date pacient/tratament,
Comparaţie planificată/efectivă, Detalii tratament şi Date sursă.
În secţiunea Date pacient/tratament, datele despre pacient includ
numele, prenumele, numărul de identificare (ID1), sexul şi data
naşterii. Datele despre plan includ fracţia, medicul, locaţia de
tratament, aplicatorul, numele fişierului, autorul planului şi data
introducerii la consolă. Datele de administrare (dacă există) includ
starea administrării, factorul scalei de diminuare, operatorul, data
administrării, ora începerii şi ora terminării.
Secţiunea Planned/Actual Comparison (Comparaţie
planificată/efectivă) include un tabel care compară valorile Planned
(Planificat) şi Actual (Efectiv) (dacă este disponibil) pentru Source
Strength (Intensitate sursă), Total Time (Timp total) şi Total Curie
seconds (Total curie-secunde) (Ci-s)/GBq-s/intensitate totală kerma în
aer. Unităţile de sistem pentru intensitatea sursei sunt stabilite în
opţiunile de configurare a sistemului.

Notă: Software-ul de control recalculează intensitatea sursei la miezul nopţii.


PDR Dacă un tratament PDR trece de miezul nopţii, software-ul de control indică
modificarea(ările) în valoarea intensităţii sursei prin gruparea impulsurilor în
conformitate cu intensitatea sursei în coloana Delivered (Administrat) a
tabelului Planned/ Actual Comparison (Comparaţie planificată/efectivă).

Date despre pacient şi tratament 71


Detaliile tratamentului includ lungimea canalului, poziţiile de oprire
(total), timpul planificat, timpul demultiplicat, timpul de administrare,
timpul rămas şi un tabel care indică poziţiile de oprire, timpii de oprire
planificaţi, timpii de oprire demultiplicaţi şi timpii de oprire la
administrare pentru fiecare canal.
Secţiunea Source Data (Date sursă) include ciclurile de fire active
rămase, zile sursă rămase, data calibrării şi numărul de serie al firului.

Notă: Raportul Treatment History (Istoric tratament) pentru


PDR postîncărcătoarele PDR este similar raportului pentru postîncărcătoarele
HDR, cu câteva excepţii. Fracţiile sunt înlocuite cu impulsuri, iar rezumatul
tratamentului listează toate impulsurile pentru o zi dată împreună cu
corespondenţele, data administrării, ora începerii, ora opririi, starea
administrării şi factorul scalei de diminuare. Diminuarea sursei este calculată
o dată pe zi, la miezul nopţii. Detaliile tratamentului sunt organizate pe
grupuri de impulsuri, fiecare grup având acelaşi factor al scalei de diminuare.
Dacă tratamentul a fost întrerupt din orice motiv, pentru fiecare fracţie
este inclusă o secţiune Interruption Data (Date întrerupere)
suplimentară. Această secţiune include ora întreruperii, numărul
impulsului (numai PDR), codul şi clasa erorii, descrierea erorii,
numărul canalului, locaţia de oprire, timpul petrecut în poziţia de
oprire şi opţiunea de continuare.

Notă: Butonul raportului Treatment History (Istoric tratament) pentru


planurile de testare PDR apare în pagina Test Plans (Testare planuri).

Trecerea la pagina Fraction View (Vizualizare fracţie)


Când aţi terminat cu pagina Patient Selection (Selectare pacient),
apăsaţi butonul Proceed (Continuare) pentru a afişa pagina Fraction
View (Vizualizare fracţie), unde puteţi vizualiza şi modifica fracţiile
sau impulsurile.

Notă: Pentru postîncărcătoarele PDR apare pagina Pulse View (Vizualizare


impuls).
Notă: Nu puteţi trece la pagina următoare dacă expertul de importare
planuri sau banda Întreţinere înregistrare tratament este deschisă.

72 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Vizualizarea şi modificarea fracţiilor
Notă: Pagina Fraction View (Vizualizare fracţie) este similară pentru sistemele
PDR HDR şi PDR. Dacă folosiţi un postîncărcător PDR, înlocuiţi „Fraction”
(Fracţie) cu „Pulse” (Impuls) în toată această secţiune. Pagina Pulse View
(Vizualizare impuls) afişează două câmpuri suplimentare — Pulses
(Impulsuri) şi (Perioadă de timp) Period Time — care sunt notate mai jos.
Pagina Fraction View (Vizualizare fracţie) vă permite să vizualizaţi
datele despre fracţiile administrate sau despre o fracţie care urmează a
fi administrată. Puteţi şi şterge fracţiile planificate, copia şi adăuga
fracţii suplimentare şi să exportaţi manual fracţii finalizate într-o bază
de date ARIA sau folder de exportare DICOM. Această pagină constă
în benzile User Info (Informaţii utilizator), Patient Info (Informaţii
pacient), Fraction View (Vizualizare fracţie) şi System Status (Stare
sistem).

Bandă informaţii utilizator

Bandă informaţii pacient


Bandă vizualizare fracţie

Bandă stare sistem

Date despre pacient şi tratament 73


Partea superioară a benzii Fraction View (Vizualizare fracţie)
furnizează date despre fracţia selectată curent, inclusiv câmpurile
următoare:
„ Fraction (Pulse) (Fracţie (Impuls)) — numărul fracţiei selectate
curent şi numărul total de fracţii pentru acest plan (câmp
protejat la scriere)
„ Planned strength (Intensitate planificată) — intensitatea sursei
presupusă de sistemul de planificare la determinarea timpilor
de oprire. Timpii de oprire demultiplicaţi sunt ajustaţi la
momentul administrării în conformitate cu intensitatea curentă
a sursei. (câmp protejat la scriere)

Notă: Valoarea unităţii pentru Planned strength (Intensitatea planificată)


este setată de către administratorul dvs. în opţiunile de configurare a
sistemului.
„ Applicator (Aplicator) — aplicatorul specificat în planul de
tratament (dacă există) (câmp protejat la scriere)
„ Plan ID (ID plan) — ID-ul planului, aşa cum este definit în
BrachyVision™, care apare numai pentru fişierele formatate
DICOM importate manual sau dintr-o bază de date ARIA
(câmp protejat la scriere)

Notă: Opţiunea Enable ARIA Integration (Activare integrare ARIA)


trebuie să fie activată în System Settings (Setări sistem) pentru a afişa câmpul
Plan ID (ID plan).
„ Operator (Operator) — pentru fracţiile a căror Delivery status
(Stare administrare) este Complete (Finalizată) sau Aborted
(Abandonată), numele persoanei conectate la momentul
administrării tratamentului; pentru o fracţie neadministrată,
câmpul este necompletat (câmp protejat la scriere)
„ Planned by (Planificat de) — ID-ul persoanei care a creat
planul (câmp editabil)
„ Pulses (PDR only) (Impulsuri (doar PDR)) — numărul de
impulsuri, până la maxim 99 (valoarea trebuie să fie un număr
întreg)
„ Period time (s) (PDR only) (Perioadă(e) de timp (numai PDR)) —
perioada de timp include timpul impulsului plus timpul de
aşteptare. Această valoare trebuie să fie cuprinsă între 60 şi 99999
secunde.

74 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Centrul benzii Fraction View (Vizualizare fracţie) afişează tabelul
Fraction View (Vizualizare fracţie), care include următoarele
informaţii pentru fiecare fracţie:
„ Fraction (Pulse) (Fracţie (Impuls)) — numărul fracţiei
„ Matches (Corespondenţe) — indică dacă o fracţie corespunde
unei fracţii anterioare
„ Console entry date (Data introducerii la consolă) — data la
care fracţia a fost importată sau creată în software-ul de control
„ Date delivered (Data administrării) — data la care fracţia a fost
administrată
„ Start time (Ora începerii) — ora la care a început administrarea
fracţiei
„ End time (Ora terminării) — ora la care s-a terminat
administrarea fracţiei
„ Exported (Exportat) — indică dacă o fracţie administrată
pacientului a fost exportată automat într-o bază de date ARIA
sau manual într-un folder de exportare DICOM.

Notă: Coloana Exported (Exportat) este afişată numai când opţiunile Enable
ARIA integration (Activare integrare ARIA) şi Enable treatment record
integration (Activare integrare înregistrare tratament) sunt activate în
System Settings (Setări sistem).
„ Delivery status (Stare administrare) — indică dacă fracţia
administrată a fost finalizată sau abandonată
Pagina Fraction View (Vizualizare fracţie) vă permite să efectuaţi
următoarele operaţii:
„ Copierea şi adăugarea unei fracţii
„ Ştergerea unei fracţii neadministrate
„ Exportarea unei fracţii finalizate într-o bază de date ARIA sau
într-un folder de exportare DICOM
„ Tipărirea unui raport al fracţiei
„ Salvarea sau revocarea modificărilor
„ Revenirea sau avansarea la o pagină diferită
Fiecare dintre aceste operaţii este descrisă mai jos.

Date despre pacient şi tratament 75


Copierea şi adăugarea unei fracţii
Puteţi copia o fracţie existentă şi adăuga copia la sfârşitul listei de
fracţii din tabelul Fraction View (Vizualizare fracţie). Selectaţi fracţia
pe care doriţi s-o copiaţi în tabel şi apăsaţi butonul Copy/Add
(Copiere/Adăugare). Noua fracţie apare în tabel, iar datele din
câmpurile din partea superioară a benzii sunt actualizate
corespunzător. Câmpul Matches (Corespondenţe) indică fracţia care a
fost utilizată pentru copie. Noile fracţii nu sunt adăugate în baza de
date până când nu apăsaţi butonul Save (Salvare).

Notă: Butonul Copy/Add (Copiere/Adăugare) este dezactivat dacă planul de


tratament a fost importat folosind integrarea programării ARIA.

Ştergerea unei fracţii neadministrate


Puteţi şterge o fracţie neadministrată selectând-o în tabelul Fraction
View (Vizualizare fracţie) şi apăsând butonul Delete (Ştergere). Fracţia
selectată este ştearsă din tabel. Fracţia nu este ştearsă din baza de date
până când nu apăsaţi butonul Save (Salvare). Pentru a anula ştergerea,
apăsaţi butonul Cancel (Revocare).

Notă: Nu puteţi şterge o fracţie administrată. Când selectaţi o fracţie


administrată, butonul Delete (Ştergere) este dezactivat.

Notă: Butonul Delete (Ştergere) este dezactivat dacă planul de tratament a


fost importat folosind integrarea programării ARIA.

76 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Exportarea unei fracţii într-o bază de date ARIA sau într-un folder
de exportare DICOM
Butoanele File Location (Locaţie fişier) şi DICOM Export (Export
DICOM) sunt activate în pagina Fraction View (Vizualizare fracţie)
atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
„ Delivery Status (Stare administrare) a uneia sau mai multor
fracţii este Completed (Finalizată) (sau Aborted) (Abandonată)
„ o fracţie Completed (Finalizată) (sau Aborted (Abandonată))
este selectată curent
„ fişierul de tratament al pacientului este în format DICOM
(.DCM) sau a fost importat dintr-o bază de date ARIA
„ setarea Enable treatment record integration (Activare
integrare înregistrare tratament) este activată în ARIA
Communications Settings (Setări comunicare ARIA) din
opţiunile de configurare a sistemului
Apăsaţi butonul File Location (Locaţie fişier) şi selectaţi un folder din
listă. Locaţiile folderelor sunt stabilite în fila Folder Setup
(Configurare folder) din banda User & Location (Utilizator şi locaţie)
din System Configuration (Configurare sistem). ARIA apare automat
în listă dacă este activată setarea Enable treatment record integration
(Activare integrare înregistrare tratament). Apăsaţi butonul DICOM
Export (Export DICOM) pentru a exporta fracţia în locaţia specificată.
Starea exportării este indicată în coloana Exported (Exportat).

Notă: Pentru tratamentele PDR trebuie să selectaţi primul impuls din pagina
PDR Fraction View (Vizualizare fracţie) pentru a activa butoanele pentru efectuarea
exportării. Software-ul de control exportă toate impulsurile din fişierul de
tratament al pacientului atunci când apăsaţi butonul DICOM Export
(Export DICOM) şi le marchează ca exportate în coloana Exported
(Exportat).

Date despre pacient şi tratament 77


Tipărirea unui raport al fracţiei
Atunci când apăsaţi butonul Print (Tipărire), apare raportul Selected
Fraction (Fracţie selectată). Acest raport furnizează detalii pentru
fracţia selectată. Raportul se subîmparte în următoarele secţiuni
principale — Patient/ Treatment Data (Date pacient/tratament),
Planned/ Actual Comparison (Comparaţie planificată/efectivă) şi
Treatment Details (Detalii tratament).
În secţiunea Patient/Treatment Data (Date pacient/tratament), datele
despre pacient includ numele, prenumele, ID1 pacient, sexul şi data
naşterii. Datele planului includ fracţia (sau perioada pentru impulsuri
şi de timp pentru PDR), medicul, locaţia de tratament, aplicatorul,
numele fişierului, autorul planului şi data introducerii la consolă.
Datele de administrare (dacă există) includ starea administrării şi
factorul scalei de diminuare.
Secţiunea Planned/Actual Comparison (Comparaţie
planificată/efectivă) include un tabel care compară valorile Planned
(Planificat) şi Actual (Efectiv) (dacă este disponibil) pentru Source
Strength (Intensitate sursă), Total Time (Timp total) şi Total Curie
seconds (Total curie-secunde) (Ci-s)/GBq-s/intensitate totală kerma în
aer. Unităţile de sistem pentru intensitatea sursei sunt stabilite în
opţiunile de configurare a sistemului.
Detaliile tratamentului includ lungimea canalului, poziţiile de oprire
(total), timpul planificat, timpul demultiplicat, timpul de administrare,
timpul rămas şi un tabel care indică poziţiile de oprire, timpii de oprire
planificaţi, timpii de oprire demultiplicaţi şi timpii de oprire la
administrare pentru fiecare canal.
Dacă tratamentul a fost întrerupt din orice motiv, la sfârşitul raportului
este inclusă o secţiune Interruption Data (Date întrerupere)
suplimentară. Această secţiune include ora întreruperii, numărul
impulsului (numai PDR), codul şi clasa erorii, descrierea erorii,
numărul canalului, locaţia de oprire, timpul petrecut în poziţia de
oprire şi opţiunea de continuare.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a tipări o copie pe hârtie a
raportului sau butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul şi a
reveni la pagina Fraction View (Vizualizare fracţie).

78 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Salvarea sau revocarea modificărilor
Când apăsaţi butonul Cancel (Revocare), toate adăugările şi ştergerile
din tabelul Fraction View (Vizualizare fracţie) efectuate de la ultima
salvare sunt anulate.
Când apăsaţi butonul Save (Salvare), toate informaţiile afişate în
tabelul Fraction View (Vizualizare fracţie) sunt scrise în fişierul istoric
al tratamentului pentru pacientul selectat, inclusiv modificările
curente.

Revenirea sau avansarea la o pagină diferită


Butoanele Previous (Anterior) şi Proceed (Continuare) vă permit să
reveniţi în pagina Patient Selection (Selectare pacient) sau să avansaţi
la pagina Treatment Delivery (Administrare tratament). Dacă folosiţi
butonul Copy/Add (Copiere/Adăugare) sau Delete (Ştergere),
butoanele Previous (Anterior) şi Proceed (Continuare) sunt
dezactivate până când vă revocaţi sau salvaţi modificările.
Când apăsaţi butonul Proceed (Continuare), software-ul de control
efectuează o verificare a integrităţii fracţiei selectate pentru a vă
asigura că va funcţiona corect pe postîncărcătorul ataşat şi afişează o
eroare de validare dacă este necesar.

Notă: Nu puteţi trece la pagina Treatment Delivery (Administrare tratament)


dacă starea de administrare a fracţiei selectate este Completed (Finalizată) sau
Aborted (Abandonată).
Consultaţi secţiunea „Vizualizare şi editare date canal” de mai jos
pentru informaţii despre modul de vizualizare şi editare a datelor
canalului cu ajutorul paginii Treatment Delivery (Administrare
tratament) sau Capitolul 3 „Administrarea tratamentului pacientului”
pentru informaţii detaliate legate de administrarea unui tratament
pentru fracţia selectată.

Date despre pacient şi tratament 79


Vizualizare şi editare date canal
Pagina Treatment Delivery (Administrare tratament) vă permite să
efectuaţi toate operaţiile asociate cu administrarea şi monitorizarea
tratamentelor pacientului.
Operaţiile includ:
„ Vizualizarea şi editarea datelor canalului
„ Iniţierea unui tratament
„ Revizuirea raportului de tratament planificat
„ Începerea administrării tratamentului
„ Monitorizarea tratamentului
„ Finalizarea tratamentului
Această secţiune descrie modul de utilizare a paginii Treatment
Delivery (Administrare tratament) pentru a vizualiza şi edita datele
canalului. Consultaţi Capitolul 3 „Administrarea tratamentului
pacientului” pentru informaţii detaliate legate de fiecare operaţie din
lista de mai sus.
În mod implicit, pagina Treatment Delivery (Administrare tratament)
este formată din benzile User Info (Informaţii utilizator), Patient Info
(Informaţii pacient), Fraction or Pulse Info (Informaţii fracţie sau
impuls), Channel View (Vizualizare canal), Treatment Initiation
(Iniţiere tratament), Channel Edit (Editare canal) şi System Status
(Stare sistem). Banda Treatment Delivery (Administrare tratament)
este disponibilă odată ce iniţiaţi un tratament. Banda Partial Treatment
(Tratament parţial) apare automat atunci când un tratament nu poate
fi continuat şi afişează opţiunile pentru modalitatea de continuare cu
porţiunea neadministrată a tratamentului.

80 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Bandă informaţii utilizator

Bandă informaţii pacient

Bandă informaţii fracţie


Bandă vizualizare canal

Bandă iniţiere tratament

Bandă editare canal

Bandă stare sistem

Banda Channel View (Vizualizare canal)


Banda Channel View (Vizualizare canal) furnizează date protejate la
scriere despre canale şi poziţiile de oprire pentru fracţiile care urmează
a fi administrate. Această bandă este permanent deschisă. Banda
conţine un tabel care listează fiecare canal cu o reprezentare grafică a
fiecărui canal, un set de câmpuri care rezumă datele de tratament şi
butoanele Previous (Anterior) şi Initiate Treatment (Iniţiere
tratament).

Notă: Pentru utilizatorii BrachyVision™: Numele furnizate pentru canalele


din BrachyVision nu sunt incluse în fişierul de exportare a planului, dacă
formatul acestuia este .g12 sau .##g. Dacă aţi importat planul de tratament al
pacientului din BrachyVision, câmpul Channel name (Nume canal) din
banda Channel View (Vizualizare canal) nu va afişa date. Consultaţi secţiunea
„Banda Channel Edit (Editare canal)” de mai jos pentru informaţii despre
modul în care se pot adăuga nume de canale în editorul de canale. Numele
canalelor sunt incluse pentru fişierele exportate în format DICOM.

Date despre pacient şi tratament 81


Puteţi face clic pe un canal pentru a-l selecta şi evidenţia în banda
Channel View (Vizualizare canal) sau utiliza tastele cu săgeţi Up (Sus)
şi Down (Jos) şi tastele Page Up (Pagina anterioară) şi Page Down
(Pagina următoare) de pe tastatură pentru a vă deplasa în sus sau în
jos printre canale şi a le selecta. Dacă este necesar, apare o bară de
răsfoire pe verticală, care vă permite să răsfoiţi prin toate canalele.

Notă: În funcţie de un număr de factori, inclusiv numărul poziţiilor de oprire,


dimensiunea pasului şi locaţia primei poziţii de oprire, toate poziţiile de oprire
planificate pot să nu fie vizibile concomitent într-un canal particular.
Butoanele de răsfoire la stânga şi la dreapta apar în partea superioară a
reprezentării grafice, atunci când este necesar, indicând faptul că, pentru un
anumit canal, unele dintre poziţiile de oprire nu sunt afişate. Aceste butoane
vă permit să răsfoiţi pe orizontală printr-un canal.
Când deschideţi pagina Treatment Delivery (Administrare tratament),
în mod implicit, software-ul de control se asigură că poziţia de oprire
distală maximă a primului canal ocupat este vizibilă în banda Channel
View (Vizualizare canal). Pentru celelalte canale, dacă poziţiile de
oprire proximală şi distală sunt în intervalul vizibil, afişajul marchează
aceste două poziţii, aşa cum sunt văzute în canalele 01 şi 03. Dacă
vreuna dintre aceste poziţii se află în afara intervalului vizibil curent,
micile numere negre indică limita maximă stângă şi/sau dreaptă a
acestui interval, aşa cum se poate vedea în canalul 02 de mai jos.

Poziţiile de oprire sunt afişate ca bare de histogramă în cadrul


reprezentării grafice a fiecărui canal, unde înălţimea barei indică
timpul total planificat la respectiva poziţie. Consultaţi secţiunea
„Administrarea şi monitorizarea tratamentului” din Capitolul 3
„Administrarea tratamentului pacientului”, pentru informaţii
detaliate despre aspectul reprezentării canalului şi valorile pentru
câmpurile protejate la scriere în timpul administrării tratamentului.

82 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


La introducerea iniţială, banda Channel View (Vizualizare canal)
afişează timpii de oprire aşa cum se specifică în planul de tratament.
Odată ce apăsaţi butonul Initiate Treatment (Iniţiere tratament),
timpii de oprire planificaţi sunt actualizaţi la timpi de oprire
demultiplicaţi pe baza intensităţii curente a sursei. Consultaţi
secţiunea „Administrarea şi monitorizarea tratamentului” din
Capitolul 3 „Administrarea tratamentului pacientului”, pentru
informaţii suplimentare despre iniţierea unui tratament al pacientului.

Banda Channel Edit (Editare canal)


Banda Channel Edit (Editare canal) se deschide atunci când apăsaţi
butonul Edit Channel (Editare canal) din pagina Treatment Delivery
(Administrare tratament). Această bandă vă permite să adăugaţi şi să
ştergeţi canale dintr-o fracţie sau impuls selectat şi să adăugaţi, ştergeţi
şi modificaţi poziţiile şi timpii de oprire în cadrul unui canal selectat.
Această secţiune descrie modul de editare a unui canal folosind banda
Channel Edit (Editare canal). Consultaţi secţiunea „Administrarea şi
monitorizarea tratamentului” din Capitolul 3, pentru informaţii
detaliate despre celelalte operaţii asociate cu pagina Treatment
Delivery (Administrare tratament).

Notă: Când creaţi o nouă înregistrare a pacientului folosind butonul Create


Patient (Creare pacient), banda Channel Edit (Editare canal) se deschide
automat atunci când accesaţi pagina Treatment Delivery (Administrare
tratament).

Notă: Dacă fişierul de tratament al pacientului a fost importat în format


DICOM din BrachyVision™ sau dintr-o bază de date ARIA v11 sau
superioară, nu puteţi utiliza banda Channel Edit (Editare canal) pentru a
modifica eventualele informaţii din plan care pot afecta doza. Puteţi totuşi
edita numărul canalului sau valoarea iniţială, dacă este cazul, pentru a finaliza
tratamentul.

Date despre pacient şi tratament 83


Componentele benzii Channel Edit (Editare canal)
Banda Channel Edit (Editare canal) este formată din casete de text, text
static, butoane şi o reprezentare grafică a poziţiilor şi timpilor de
oprire din canalul curent.

Casete de text
Următoarele casete de text sunt incluse în banda Channel Edit (Editare
canal):
„ Name (Nume) — introduceţi numele canalului. Când apăsaţi
butonul Save (Salvare), în prima coloană a benzii Channel
View (Vizualizare canal) este afişat numele canalului.
„ Length (cm) (Lungime (cm)) — un câmp protejat la scriere care
specifică lungimea canalului (care este stabilită fix la 130 cm
pentru toate canalele ale GammaMedplus iX)
„ Step size (cm) (Dimensiune pas (cm)) — introduceţi
dimensiunea pasului, în cm, cuprinsă în intervalul 0,1 - 1,0 cm.
Software-ul de control acceptă doar 1 zecimală.

Notă: Nu există o dimensiune implicită a pasului pentru canalele


neplanificate, adică acele canale pe care le adăugaţi folosind banda Channel
Edit (Editare canal). Trebuie să introduceţi o dimensiune a pasului înainte de
a putea adăuga poziţii de oprire atunci când creaţi planuri noi sau adăugaţi
canale noi la un plan existent.

Notă: Dacă modificaţi dimensiunea pasului pentru un canal selectat, toate


poziţiile de oprire din cadrul canalului vor fi şterse şi vi se va solicita să le
reintroduceţi manual. Software-ul de control afişează un mesaj de confirmare
înainte ca poziţiile de oprire să fie şterse.

84 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Origin (cm) (Origine (cm)) — Puteţi modifica separat poziţia
distală a sursei, în fiecare canal, pentru a o ajusta la anatomia
pacientului. Selectaţi canalul pe care doriţi să-l modificaţi şi
introduceţi decalajul de la poziţia distală în câmpul Origin
(Origine). O valoare de 0,0 cm reprezintă lungimea totală de
130,0 cm a canalului; o valoare de 20,0 cm reprezintă un decalaj
de 20,0 cm de la lungimea de 130,0 a canalului sau o poziţie
distală de 110,0 cm. Ca o alternativă, puteţi apăsa butonul
Origin (Origine) din partea inferioară a Channel Editor (Editor
canale) şi urma mesajele din partea de jos a ecranului.
Consultaţi secţiunea „Modificarea poziţiei distale a sursei” de
mai jos pentru informaţii suplimentare.

Notă: Valoarea decalajului trebuie să se încadreze în intervalul 0,0 - 40,0 cm


cu o rezoluţie de 0,1 cm.

Text static

Următoarele texte statice sunt incluse în banda Channel Edit (Editare


canal):
„ Dwell time scale (s) (Scală timp de oprire (s)) — timpul de
oprire maxim setat curent pentru orice poziţie singulară din
canalul curent
„ Total dwell time (s) (Total timp de oprire (s)) — suma timpilor
de oprire pentru toate poziţiile de oprire setate în canalul
curent
„ Total dwell positions (Total poziţii de oprire) — numărul total de
poziţii de oprire setate pentru canalul curent, până la maxim 60

Date despre pacient şi tratament 85


Reprezentare canal

Canalul curent este afişat ca o serie de bare verticale, cu fiecare bară


reprezentând o poziţie de oprire. Numărul canalului apare în partea
stângă a reprezentării canalului. La ambele capete ale reprezentării
canalului există butoane de răsfoire direcţională.

Număr canal Selector de oprire

Buton Boundary Lock (Blocare limită) Domeniu selector de oprire


Butoane de răsfoire direcţională

Dwell Selector (Selector de oprire) vă permite să vizualizaţi şi să


introduceţi timpii de oprire pentru poziţiile de oprire din canal. Dwell
Selector Range (Interval selector de oprire) conţine un buton
Boundary Lock (Blocare limită) care vă permite să asiguraţi intervalul
de tratament şi să desemnaţi limite stângă şi dreaptă admisibile pentru
selectorul de oprire. Aceste instrumente sunt prezentate detaliat în
secţiunea următoare.
Săgeţile sus/jos vă permit să răsfoiţi în sus şi în jos prin setul de canale
disponibile din fracţia curentă. Când faceţi clic pe o săgeată, numărul
canalului se actualizează pentru a-l indica pe cel curent. Canalul
selectat este evidenţiat în banda Channel View (Vizualizare canal).
Puteţi selecta şi evidenţia un canal şi printr-un clic pe acesta în banda
Channel View (Vizualizare canal).
Săgeţile stângă şi dreaptă vă permit să răsfoiţi la stânga şi la dreapta
prin poziţiile de oprire. Ori de câte ori faceţi clic pe o săgeată,
selectorul de oprire se deplasează o poziţie în direcţia pe care o
selectaţi conform dimensiunii curente a pasului. Puteţi folosi şi tastele
cu săgeţi stângă şi dreaptă de pe tastatură, pentru a răsfoi spre stânga
şi spre dreapta, sau tasta Enter. Consultaţi secţiunea „Deplasarea
selectorului de oprire” de mai jos pentru informaţii suplimentare.

86 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Săgeţile pagină la stânga şi pagină la dreaptă vă permit să navigaţi
pagină cu pagină printr-o vizualizare pe tot ecranul. Dacă blocarea
limitei este deschisă, puteţi naviga pagină cu pagină până la sfârşitul
canalului. Dacă blocarea este închisă, puteţi naviga pagină cu pagină
până la prima sau la ultima poziţie de oprire.
Banda Channel Edit (Editare canal) vă permite să efectuaţi
următoarele operaţii:
„ Editarea unui canal
„ Copierea şi lipirea datelor canalului
„ Modificarea poziţiei distale a sursei
„ Ştergerea unui canal
„ Salvarea sau revocarea modificărilor
Fiecare dintre aceste operaţii este descrisă mai jos.

Editarea unui canal


Pe lângă folosirea casetelor de text pentru editarea unui canal, puteţi
folosi selectorul de oprire pentru a crea sau modifica poziţiile de
oprire şi butoanele din partea inferioară a benzii Channel Edit (Editare
canal) pentru a copia, lipi şi şterge datele canalului.

Crearea sau modificarea unei poziţii de oprire

Selectorul de oprire vă permite să vizualizaţi setările timpului şi


poziţiei de oprire pentru punctele de oprire existente şi să creaţi noi
poziţii de oprire în cadrul canalului curent.
Timp de oprire

Blocare timp de oprire Manetă de răsfoire

Punct de oprire

Poziţie de oprire

Date despre pacient şi tratament 87


Notă: Dacă poziţia de oprire distală maximă este setată la sfârşitul canalului
(130 cm), benzile Channel View (Vizualizare canal) şi Channel Edit (Editare
canal) vor afişa această poziţie la 130 cm, însă poziţia de tratament curentă va
fi 129,9 cm, din cauza decalajului de 1 mm faţă de capătul canalului.

Deplasarea selectorului de oprire

Există câteva modalităţi de a deplasa selectorul de oprire pe lungimea


reprezentării canalului. Puteţi face clic pe butoanele de răsfoire la
stânga şi la dreapta din banda Channel Edit (Editare canal). Puteţi face
şi un clic pe reprezentarea canalului, după care folosiţi tastele cu săgeţi
stângă şi dreaptă de pe tastatură pentru a răsfoi spre stânga şi spre
dreapta.
Pe măsură ce deplasaţi selectorul de oprire la fiecare punct de oprire
adiacent, poziţia de oprire din partea inferioară a selectorului se
actualizează conform dimensiunii setate a pasului. Numărul poziţiei
de oprire se actualizează şi el cu fiecare poziţie. Sistemul
GammaMedplus iX acceptă până la 60 poziţii de oprire per canal.

Notă: Poziţiile de oprire sunt numerotate de la 1 la 60, începând de la cea mai


distală poziţie.
Puteţi face clic pe maneta de răsfoire din colţul dreapta sus al
selectorului de oprire şi menţine apăsat butonul mouse-ului pe
măsură ce trageţi selectorul în poziţia dorită. Când faceţi clic pe o
poziţie de oprire, selectorul de oprire anclanşează în respectiva
poziţie.
Atunci când introduceţi timpii de oprire, puteţi utiliza şi tasta Enter
pentru a deplasa selectorul de oprire cu câte o poziţie spre stânga sau
spre dreapta. Direcţia (stânga sau dreapta) depinde de ultima direcţie
utilizată cu butoanele de răsfoire spre stânga şi spre dreapta sau cu
maneta de răsfoire.

Introducerea unui timp de oprire

Pentru a introduce sau modifica un timp de oprire, faceţi clic pe Dwell


Time Lock (Blocare timp de oprire) pentru ca starea să se schimbe în
deblocat. Introduceţi timpul de oprire în secunde în câmpul Dwell
Time (Timp de oprire), folosind o zecimală dacă este necesar. Timpul
de oprire trebuie să se încadreze între 0,10 şi 9999,9 secunde.

88 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Notă: Există limitări suplimentare la nivelul timpilor de oprire minimi
utilizabili permişi, în funcţie de distanţa dintre poziţiile de oprire. Aceste
restricţii nu sunt gestionate în Channel Editor (Editor canale), pentru că se
bazează pe timpii de oprire demultiplicaţi. Consultaţi secţiunea „Restricţii de
timp minim de oprire” din Anexa B „Calculele GammaMedplus iX”, pentru
informaţii despre timpii de oprire minimi care permit o funcţionare corectă.
Timpii de oprire nu sunt salvaţi în baza de date a software-ului de
control până când nu apăsaţi butonul Save (Salvare), moment în care
banda Channel Edit (Editare canal) se închide, iar modificările sunt
afişate în banda Channel View (Vizualizare canal).

Notă: Dacă în selectorul de oprire introduceţi un timp de oprire care


depăşeşte scala timpului de oprire curentă, software-ul de control
reajustează scala pentru toate poziţiile de oprire din reprezentarea canalului
atunci când apăsaţi tasta Enter sau Dwell Time Lock (Blocare timp de
oprire). Noul timp de oprire este afişat în câmpul Dwell Time Scale (Scală
timp de oprire), iar înălţimea timpilor de oprire afişaţi este normalizată la noua
valoare maximă.

Blocarea sau deblocarea intervalului selectorului de oprire

În cazul în care canalul selectat curent are cel puţin o poziţie de oprire
desemnată, intervalul selectorului de oprire apare în partea inferioară
a reprezentării canalului. Dacă sunt desemnate două sau mai multe
puncte de oprire, intervalul selectorului de oprire afişează poziţiile de
oprire stângă şi dreaptă maxime în canal, în cm.

Dacă butonul Boundary Lock (Blocare limită) este deblocat, puteţi


răsfoi selectorul de oprire în afara limitelor intervalului selectorului de
oprire. Dacă butonul Boundary Lock (Blocare limită) este blocat,
puteţi răsfoi selectorul de oprire în limitele intervalului selectorului de
oprire. Faceţi clic pe blocare pentru a comuta starea.

Copierea şi lipirea datelor canalului


Puteţi copia şi lipi toate poziţiile de oprire dintr-un canal în altul. Mai
întâi, selectaţi canalul ale cărui date doriţi să le copiaţi, evidenţiind
canalul în banda Channel View (Vizualizare canal) sau folosind

Date despre pacient şi tratament 89


săgeţile sus/jos din banda Channel Edit (Editare canal). Apăsaţi apoi
butonul Copy (Copiere). Software-ul de control afişează un mesaj de
confirmare. După ce confirmaţi mesajul, selectaţi canalul în care doriţi
să copiaţi datele şi apăsaţi butonul Paste (Lipire). Software-ul de
control afişează din nou un mesaj de confirmare. Confirmaţi mesajul.
Datele copiate apar în reprezentarea canalului din banda Channel Edit
(Editare canal). Când apăsaţi butonul Save (Salvare), banda Channel
Edit (Editare canal) se închide, iar datele actualizate ale canalului apar
în banda Channel View (Vizualizare canal).

Notă: În cazul în care canalul copiat are un nume, acesta nu este transmis
noului canal; în schimb, câmpul Name (Nume) rămâne necompletat.

Modificarea poziţiei distale a sursei


Puteţi modifica separat poziţia distală (originea) sursei, în fiecare
canal, pentru a o ajusta la anatomia pacientului odată ce aplicatorul
este inserat. Selectaţi canalul pe care doriţi să-l modificaţi, apăsaţi
butonul Origin (Origine) din partea inferioară a Channel Editor
(Editor canale) şi urmaţi mesajele din partea de jos a ecranului.
Această procedură vă solicită să rotiţi comutatorul cu cheie MODE
(MOD) în poziţia SPECIAL (SPECIAL) şi să apăsaţi butonul START
(ÎNCEPERE) de pe consola de control.

Firul manechin se extinde complet în canalul selectat, iar software-ul


de control afişează un mesaj care vă solicită să folosiţi butoanele IN
(INTRAT) şi OUT (IEŞIT) din secţiunea DUMMY (MANECHIN) a
tastaturii postîncărcătorului pentru a ajusta decalajul originii.

90 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Când apăsaţi butonul IN (INTRAT) sau OUT (IEŞIT), firul manechin
se deplasează în incremente de 0,5 cm. Pe măsură ce ajustaţi decalajul,
poziţia este actualizată în caseta de mesaje. Decalajul maxim pentru
origine este de 40,0 cm.
ATENŢIE: Software-ul de control nu verifică dacă poziţia ajustată a
originii este corectă. Trebuie să fiţi conştienţi de potenţialul risc de
greşeală în timpul ajustării originii şi să verificaţi cu atenţie poziţia
ajustată în fiecare canal pe care-l modificaţi. În caz contrar se poate
ajunge la rănirea pacientului.

Când aţi terminat, apăsaţi butonul Save (Salvare). Firul manechin se


retrage complet, iar editorul de canale indică noua setare pentru
poziţia distală.
Puteţi revoca procedura în orice moment, apăsând butonul Cancel
(Revocare).

Ştergerea unui canal


Puteţi şterge un canal selectat apăsând butonul Delete (Ştergere) şi
confirmând mesajul. Apăsaţi apoi butonul Save (Salvare) pentru a
salva modificarea, închideţi banda Channel Edit (Editare canal) şi
afişaţi informaţiile actualizate ale canalului în banda Channel View
(Vizualizare canal).

Salvarea sau revocarea modificărilor


Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva toate modificările
canalului şi închideţi banda Channel Edit (Editare canal). Software-ul
de control afişează informaţiile actualizate ale canalului în banda
Channel View (Vizualizare canal).

Notă: Dacă efectuaţi modificări la poziţiile sau timpii de oprire şi apăsaţi butonul
HDR PDR
Save (Salvare), software-ul de control afişează un mesaj care indică faptul că
doza asignată planului este posibil să nu mai fie corectă şi că modificările se
aplică numai fracţiei curente. Mesajul vă solicită să confirmaţi că doriţi să salvaţi
modificările. Acest mesaj nu se aplică pentru tratamentele PDR.
Apăsaţi butonul Cancel (Revocare) pentru a renunţa la modificările
canalului pe care le-aţi efectuat de la ultima apăsare a butonului Save
(Salvare) şi închideţi banda Channel Edit (Editare canal). În acest caz,
banda Channel View (Vizualizare canal) nu este actualizată.

Date despre pacient şi tratament 91


92 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare
Capitolul 3 Administrarea tratamentului
pacientului

Acest capitol descriere modalitatea de utilizare a sistemului


GammaMedplus iX pentru a administra tratamentul unui pacient. Se
presupune că v-aţi familiarizat cu informaţiile din primele două
capitole ale acestui manual, inclusiv modul de utilizare a software-ului
de control pentru a importa un fişier de tratament al pacientului.
Materialul din acest capitol este organizat în conformitate cu o
secvenţă tipică de tratament care este evidenţiată în prima secţiune.
Fiecare etapă a acestei secvenţe este discutată apoi în detaliu.
Suplimentar, acest capitol include o descriere a modului întrerupere a
unui tratament şi de continuare a unui tratament întrerupt.

Secvenţa tipică de tratament


Notă: Această secvenţă de etape reprezintă doar un exemplu. Protocolul de
tratament din unitatea dvs. poate fi diferit.

1. Efectuarea testelor şi verificărilor din ziua de tratament


Înainte de a începe vreo pregătire sau un tratament al pacientului,
efectuaţi testele corespunzătoare şi verificările de siguranţă în
conformitate cu protocolul de asigurare a calităţii din unitatea dvs.
(Această etapă poate fi efectuată înainte ca pacientul să sosească.)
ATENŢIE: Pregătirea pacientului nu trebuie să înceapă până când nu
s-au încheiat cu succes toate verificările şi testele de siguranţă.
Neefectuarea tuturor verificărilor înainte de pregătirea pacientului poate
avea drept rezultat imposibilitatea de a trata pacientul în timp util sau
necesitatea reprogramării tratamentului.

2. Inserarea aplicatorului
În conformitate cu bunele practici clinice şi instrucţiunile relevante
de utilizare a aplicatorului, inseraţi aplicatorul în pacient. Verificaţi
poziţionarea corectă şi, dacă este cazul, orientarea aplicatorului.

93
3. Determinarea planului de tratament
Sub îndrumarea unui medic, cu referire la un sistem de planificare
a tratamentului, determinaţi poziţiile de tratament şi timpii de
oprire pentru fiecare canal.
4. Pregătirea pacientului, postîncărcătorului şi software-ului de control
În conformitate cu planul de tratament, plasaţi pacientul în poziţia
corectă de tratament raportat la postîncărcător, conectaţi tuburile
de ghidare sursă la canalele corecte ale capului de indexare şi
pregătiţi software-ul de control pentru administrarea
tratamentului. Dacă este cazul, asiguraţi aplicatorul şi instruiţi
pacientul în procedurile de tratament.
5. Administrarea şi monitorizarea tratamentului
„ Iniţiaţi tratamentul folosind software-ul de control.
„ Comparaţi raportul tratamentului planificat din software-ul de
control cu raportul de tratament din software-ul de planificare
a tratamentului şi efectuaţi toate celelalte teste şi verificări
pretratament aplicabile locaţiei dvs. Această etapă are o
contribuţie critică la asigurarea unui tratament adecvat.
„ Pregătiţi software-ul de control şi postîncărcătorul pentru
administrarea tratamentului şi începeţi tratamentul.
„ Folosind banda Channel View (Vizualizare canal) şi consola de
control, monitorizaţi administrarea tratamentului.
6. Finalizarea administrării tratamentului
„ După finalizarea tratamentului, revizuiţi raportul de
administrare a tratamentului. În cazul întreruperii
tratamentului, utilizaţi banda Partial Treatment (Tratament
parţial) pentru a finaliza tratamentul.
„ Deconectaţi tuburile de ghidare sursă de la postîncărcător şi
scoateţi aplicatorul din pacient. Scoateţi pacientul din sala de
tratament.
„ Dacă sistemul GammaMedplus iX nu este necesar pentru
utilizare ulterioară imediată, rotiţi comutatorul cu cheie al
tastaturii postîncărcătorului în poziţia LOCKED (BLOCAT),
scoateţi cheia şi păstraţi-o într-un loc sigur.

94 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Efectuarea testelor şi verificărilor din ziua de
tratament
Înainte de pregătirea pacientului sau începerea tratamentelor zilnice
cu GammaMedplus iX, trebuie să efectuaţi o verificare de siguranţă a
întregului sistem, în conformitate cu protocolul de asigurare a calităţii
din unitatea dvs. O listă parţială a verificărilor de siguranţă include:
„ Întreruperea tratamentului cu ajutorul butonului INTERRUPT
(ÎNTRERUPERE) şi al comutatorului EMERGENCY RETURN
(REVENIRE DE URGENŢĂ)
„ Interblocarea uşii (şi orice alte interblocări suplimentare de
siguranţă)
„ Alimentarea şi căderea alimentării
„ Testele consolei de control şi tastei postîncărcătorului
„ Monitor radiaţii în cameră (nu este furnizat de Varian)
„ Monitor radiaţii postîncărcător
„ Conectarea greşită a tubului de ghidare sursă
„ Echipamentul de monitorizare (echipament de vizualizare şi
interfon)
Consultaţi secţiunea „Teste şi verificări în ziua de tratament” din
Anexa D „Informaţii şi teste de siguranţă” pentru informaţii
suplimentare despre fiecare dintre verificările de siguranţă enumerate
mai sus. Testele şi verificările din ziua tratamentului sunt parte
integrantă a procedurilor globale de asigurare a calităţii şi de siguranţă
implementate în locaţia dvs. Consultaţi secţiunea „Crearea şi
executarea unui plan de testare fizică” din Capitolul 2 „Date despre
pacient şi tratament” pentru informaţii suplimentare despre crearea şi
efectuarea tratamentelor de testare fizică.

Administrarea tratamentului pacientului 95


Inserarea aplicatorului
Sistemul GammaMedplus iX suportă o gamă completă de aplicatoare
intracavitare, intraluminale şi interstiţiale. Consultaţi Catalogul de
aplicatoare şi accesorii de brahiterapie Varian pentru o listă completă a
aplicatoarelor şi accesoriilor disponibile. Fiecare aplicator este livrat cu
instrucţiuni de utilizare detaliate, inclusiv pentru asamblarea,
introducerea, scoaterea, dezasamblarea şi sterilizarea setului
aplicatorului. Asiguraţi-vă că aţi citit şi că respectaţi cu stricteţe aceste
instrucţiuni.
Aplicatoarele livrate de Varian sunt verificate astfel încât precizia de
poziţionare să se încadreze în 2 mm; totuşi, trebuie să confirmaţi
precizia de poziţionare pentru configurarea dvs. clinică particulară.
Consultaţi documentaţia specifică a aplicatorului cu privire la
excepţiile de la această toleranţă.

96 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT 3-1: Există risc de deteriorare prin coroziune la sursa
radioactivă etanşă şi la mecanismele de acţionare ale acesteia, în cazul
în care lichidele sunt transferate la postîncărcător de la aplicatoare în
urma sterilizării umede sau cu aburi, sau din cauza pătrunderii lichidelor
în sistem ca urmare a aplicatoarelor defecte sau asamblate incorect.
Dacă bănuiţi că s-a produs un astfel de eveniment, trebuie să contactaţi
imediat reprezentantul de service local, pentru asistenţă.

Notă: Trebuie să faceţi clar diferenţierea între aplicatoarele cu conectare directă


la GammaMedplus iX şi acele aplicatoare care necesită conectarea cu adaptor
la tubul de ghidare sursă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale aplicatorului.

Notă: Dacă folosiţi un aplicator asimetric, cum ar fi setul aplicatorului


ecranat, aplicatorul trebuie să fie verificat radiografic cu privire la orientarea
după introducere.
Notă: Toate tuburile de ghidare sursă şi cateterele cu adaptoare de prindere sau
combinaţiile de tuburi de ghidare sursă şi aplicatoare trebuie testate cu privire
la lungimea corectă de 130 cm cu ajutorul unui instrument de măsurare
calibrat. Înainte de fiecare utilizare, aceste combinaţii trebuie testate
necondiţionat cu privire la starea intactă. Suplimentar, aveţi grijă să nu existe
lichide în tuburile de ghidare sursă sau aplicatoare.
Notă: Postîncărcătorul GammaMedplus iX suportă până la 24 canale. Pentru
canalele 1-19, firul manechin efectuează un test final al canalului pentru a
verifica faptul că lungimea canalului este la valoarea de 130 cm şi nu mai mare.
Pentru canalele 20-24, firul manechin nu forţează spre capătul canalului în
timpul testului cu acesta. În aceste canale, firul manechin verifică doar pentru
a vedea dacă lungimea canalului este de minim 130 cm, însă nu şi dacă
depăşeşte 130 cm. Trebuie să verificaţi lungimea corectă a fiecărui canal (tub
de ghidare sursă + aplicator) înainte de tratament, folosind calibrul de lungime
adecvat.

Cateterul bronşic este un exemplu de aplicator care necesită folosirea canalelor


20-24. Dat fiind designul acestui aplicator, forţarea firului manechin care
împinge capătul închis al cateterului în timpul testului canalului trebuie
evitată.

Administrarea tratamentului pacientului 97


Determinarea planului de tratament
Software-ul de control vă permite să importaţi, editaţi şi administraţi o
prescripţie de tratament definită într-un sistem de planificare a
tratamentului, cum ar fi BrachyVision™.
Locaţia anatomică şi geometrică a aplicatorului şi coordonatele
tratamentului sunt determinate în general din filmul cu raze X
digitalizat sau din datele de scanare CT, apoi introduse în sistemul de
planificare a tratamentului. Planul care rezultă stabileşte timpii de
oprire şi poziţiile sursei GammaMedplus iX. Consultaţi ghidul de
utilizare al software-ului de planificare a tratamentului pentru
informaţii detaliate legate de planificarea tratamentului.
Distribuţia dozei va varia pentru fiecare aplicator ca urmare a
construcţiei, geometriei, configuraţiei sursei şi timpilor de oprire
asociaţi. Prin urmare, nu există o distribuţie tipică a dozei. Varian
Medical Systems, alături de alte companii, furnizează sisteme de
planificare a tratamentului capabile să genereze modele precise de
dozare, care să vină în întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor. Dacă
întâmpinaţi dificultăţi în producerea unei astfel de distribuţii a dozei
sau nu sunteţi siguri de rezultatele pe care le-aţi obţinut, contactaţi
echipa de asistenţă tehnică a Varian Brachytherapy la unul dintre
numerele de telefon indicate la începutul acestui manual.
Notă: Planul de tratament trebuie determinat sub îndrumarea unui medic cu
experienţă, instruit în privinţa utilizării corespunzătoare a sistemului
GammaMedplus iX.

98 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Pregătirea pacientului, postîncărcătorului şi
software-ului de control
Această secţiune descrie operaţiile pregătitoare care trebuie executate
înainte de administrarea tratamentului. În funcţie de protocolul de
tratament din unitatea dvs., operaţiile nu trebuie executate neapărat în
ordinea prezentată mai jos.
Operaţiile includ:
„ Plasarea pacientului în poziţia de tratament
„ Ajustarea înălţimii postîncărcătorului GammaMedplus iX
„ Măsurarea şi conectarea tuburilor de ghidare sursă
„ Fixarea aplicatorului
„ Instruirea pacientului
„ Pregătirea software-ului de control

AVERTISMENT 3-2: Din motive de siguranţă, în timpul pregătirii,


comutatorul cu cheie din secţiunea SOURCE (SURSĂ) de pe tastatura
postîncărcătorului trebuie să fie în poziţia LOCKED (BLOCAT) (verticală).

Plasarea pacientului în poziţia de tratament


Plasaţi GammaMedplus iX într-o locaţie de tratament adecvată, la o
distanţă mică faţă de pacient. Pentru a deplasa GammaMedplus iX,
eliberaţi frâna de picior ridicând pârghia cu vârful piciorului.
Împingeţi apoi GammaMedplus iX în poziţia dorită. Blocaţi din nou
frâna de picior, călcând pe pârghia acesteia.

AVERTISMENT 3-3: Pentru o stabilitate maximă în timpul deplasării,


înălţimea GammaMedplus iX trebuie să fie la cea mai joasă poziţie atunci
când efectuaţi rularea în poziţie.

Atunci când deplasaţi aparatul, acordaţi atenţie tuturor cablurilor de


conectare. Cablurile trebuie pozate corespunzător pentru a preveni
împiedicarea. Nu treceţi peste cabluri. Rulaţi cablurile larg în apropierea
GammaMedplus iX, însă nu le rulaţi niciodată în jurul mânerelor. Ignorarea
acestor paşi poate avea drept urmare rănirea dvs. sau a pacientului.

Administrarea tratamentului pacientului 99


Ajustarea înălţimii GammaMedplus iX
Poziţionaţi capul de indexare al GammaMedplus iX la o înălţime
potrivită pentru tratament. Reglarea motorizată a înălţimii este
controlată prin apăsarea butoanelor UP (SUS) şi DOWN (JOS) din
secţiunea HEAD (CAP) a tastaturii postîncărcătorului. Intervalul de
reglare este cuprins între 90 şi 130 cm (35 şi 51 inci) de la podea la
centrul capului de indexare.

AVERTISMENT 3-4: Din cauza riscului de rănire a pacientului, efectuaţi


cu atenţie reglarea înălţimii în cazul în care capul de indexare este situat
deasupra pacientului.

Măsurarea şi conectarea tuburilor de ghidare sursă


Notă: Înainte de a conecta tuburile de ghidare sursă la capul de indexare,
folosiţi calibrul de lungime pentru a verifica lungimea corectă a combinaţiei
tub de ghidare sursă/sondă aplicator. Pentru informaţii detaliate, consultaţi
instrucţiunile de utilizare livrate împreună cu tuburile de ghidare sursă şi
aplicator.
Conectaţi fiecare tub de ghidare sursă sau aplicator la canalul
corespunzător al capului de indexare, conform numărului de canal
determinat în software-ul de planificare tratament. Aplicând o
presiune uşoară, introduceţi cupla fiecărui tub de ghidare sursă în
orificiul canalului din capul divizorului, până când aceasta
anclanşează. Asiguraţi-vă că toate tuburile de ghidare sursă sunt bine
fixate în capul de indexare.

100 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT 3-5: Aveţi grijă să conectaţi tubul de ghidare sursă
corect la canalul corespunzător al capului de indexare, conform planului
de tratament. Numărul de canal pentru fiecare aplicator sau tub de
ghidare sursă trebuie respectat obligatoriu aşa cum este determinat în
software-ul de planificare tratament. Nu interschimbaţi conexiunile.
Interschimbarea conexiunilor tubului de ghidare sursă va conduce la
administrarea unui tratament greşit pacientului. Pentru informaţii
suplimentare consultaţi instrucţiunile tubului de ghidare sursă.

1
2
23 3
22 4
21 5
6
20
7
19 8
18 9
17 10
16 11
15 14 13 12

Tuburile de ghidare sursă trebuie să fie curate şi fără corpuri străine şi


umiditate. Vaporii de apă, în special în interiorul tuburilor, pot
conduce la deteriorarea postîncărcătorului.
Libera trecere a firului activ prin tubul de ghidare sursă şi aplicator
poate fi împiedicată dacă se utilizează un tub răsucit, strivit, întins sau
deteriorat în orice alt fel. Tuburile de ghidare sursă trebuie verificate
înainte de utilizare şi, dacă prezintă semne de defecte, se impune
eliminarea lor.
Dacă este tratată o curbă deosebit de strânsă, este de dorit efectuarea
unui tratament de testare pe o curbă similară lipită pe o masă înainte
ca pacientul să fie adus şi conectat. Fricţiunea este cauza imposibilităţii
de tratare a curbelor foarte strânse. Pentru a minimiza acest lucru,
tuburile de ghidare sursă trebuie păstrate cât mai drepte posibil. Nu
aplicaţi niciodată lubrifiant pe nicio componentă a sistemului, inclusiv
pe cablurile marker, aplicatoare, conectori etc. Raza minimă posibilă a
curburii este de 13 mm într-o sondă inelară cu diametrul de 26 mm sau

Administrarea tratamentului pacientului 101


într-un cateter bronşic 5F (1,67 mm). Aceasta se bazează pe o curbă de
180 grade complet acceptată, la o distanţă de 120 cm de postîncărcător,
cu o linie de abordare dreaptă. În practică, raza posibilă a curburii va
depinde de fricţiunea totală pe calea dintre mecanismul de acţionare şi
curbă şi tipul de ţesut care înconjoară tubul de ghidare sursă. În cazul
în care constricţia unei curbe este mai mare decât poate suporta
acţionarea, se va produce o retragere automată.
ATENŢIE: Dacă este necesar ajustaţi înălţimea capului de indexare
astfel încât tuburile de ghidare sursă dintre pacient şi postîncărcător să
nu fie îndoite, răsucite sau solicitate în orice alt fel. Nerespectarea poate
conduce la terminarea prematură a tratamentului.

AVERTISMENT 3-6: Nu schimbaţi poziţia GammaMedplus iX dacă


tuburile de ghidare sursă sunt conectate. Odată ce tuburile sunt
conectate, frâna de picior trebuie să rămână blocată. Neblocarea frânei
poate avea drept rezultat rănirea gravă a pacientului sau avarierea
echipamentului postîncărcătorului.

Notă: Nu lăsaţi niciodată tubul de ghidare sursă, adaptorul de prindere sau


aplicatorul într-un canal care nu este utilizat pentru tratament.

Suport tub de ghidare sursă (opţional)


În anumite situaţii de tratament, poate fi de ajutor utilizarea
suportului de tub de ghidare sursă GammaMedplus iX pentru a preveni
îndoirea şi a reduce solicitarea asupra tuburilor de ghidare sursă.
Acesta reduce şi solicitarea la nivelul aplicatorului(relor), menţinând
pacientul confortabil.

1
2
23 3
22 4
21 5
6
20
7
19 8
18 9
17 10
16 11
15 14 13 12

102 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Înşurubaţi suportul tubului de ghidare sursă în orificiul superior al
capului de indexare şi strângeţi-l cu ajutorul unei chei fixe de 22 mm.
Poziţionaţi balamaua suportului tubului de ghidare sursă în mod
corespunzător şi ghidaţi tuburile de ghidare sursă prin braţul de
susţinere.

1
2
23 3
22 4
21 5
6
20
7
19 8
18 9
17 10
16 11
15 14 13 12

ATENŢIE: Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, tuburile trebuie


poziţionate fără bucle, înfăşurări duble sau îndoituri. Nerespectarea
poate conduce la terminarea prematură a tratamentului.

Fixarea aplicatorului
În funcţie de situaţie, poate fi necesar să fixaţi aplicatorul(oarele) la
pacient sau masa de tratament folosind chingi speciale pentru a evita
dislocarea în timpul tratamentului. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aplicatorului.

AVERTISMENT 3-7: Asiguraţi-vă că sunt fixate componentele


aplicatorului la pacient sau la masa de tratament, pentru a preveni
deplasarea sau ieşirea acestora.

Administrarea tratamentului pacientului 103


Instruirea pacientului
Înainte de a începe tratamentul, informaţi pacientul cu privire la
sistemele de siguranţă, monitorizare şi comunicaţii din unitatea dvs.
Dacă este cazul, discutaţi unele semnale de comunicaţii. Instruiţi
pacientul să rămână nemişcat şi într-o poziţie de repaus. Explicaţi
personalului şi pacientului comportamentul necesar în situaţii de
urgenţă.
ATENŢIE: Sfat important pentru pacient: Nu faceţi nicio mişcare care ar
putea schimba poziţia aplicatorului sau a tuburilor de ghidare sursă.
Dacă este necesar, contactaţi imediat personalul de tratament, prin
interfon sau echipamentul de vizualizare.

Pregătirea software-ului de control


Dacă este necesar, transferaţi planul de tratament din sistemul de
planificare a tratamentului pe o unitate de reţea sau un dispozitiv de
stocare amovibil pe USB. Importaţi planul de tratament în software-ul
de control din sistemul de planificare şi finalizaţi toate operaţiile
asociate cu paginile Patient Selection (Selectare pacient) şi Fraction
View (Vizualizare fracţie). Folosiţi benzile Channel View (Vizualizare
canal) şi Channel Edit (Editare canal) din pagina Treatment Delivery
(Administrare tratament) pentru a revizui şi, dacă este cazul, pentru a
edita canalele din fracţia curentă. Consultaţi Capitolul 2 „Date despre
pacient şi tratament” pentru informaţii suplimentare despre fiecare
dintre aceste operaţii.
Secţiunea „Administrarea şi monitorizarea tratamentului” de mai jos
începe cu butonul Initiate Treatment (Iniţiere tratament) din pagina
Treatment Delivery (Administrare tratament).

104 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Administrarea şi monitorizarea tratamentului
Această secţiune descrie operaţiile implicate în administrarea şi
monitorizarea tratamentului pacientului folosind pagina Treatment
Delivery (Administrare tratament) a software-ului de control. Aceste
operaţii includ:
„ Iniţierea unui tratament
„ Revizuirea raportului de tratament planificat
„ Începerea administrării tratamentului
„ Monitorizarea tratamentului
Fiecare dintre aceste operaţii este descrisă mai jos. Consultaţi secţiunea
„Vizualizare şi editare date canal” din Capitolul 2 „Date despre
pacient şi tratament” pentru o introducere în pagina Treatment
Delivery (Administrare tratament) şi informaţii detaliate despre
modul de vizualizare şi editare a datelor canalului, folosind benzile
Channel View (Vizualizare canal) şi Channel Edit (Editare canal).

Notă: În funcţie de limba utilizată în licenţă şi regulamentele aplicabile,


oricare sau toate persoanele următoare trebuie să fie prezente în timpul
tratamentului — utilizatorul autorizat, fizicianul medical autorizat şi
responsabilul pentru siguranţa radioactivă (RSO). Consultaţi-vă cu RSO
pentru a asigura o înţelegere temeinică a persoanelor care trebuie să fie
prezente în timpul administrării tratamentului.

AVERTISMENT 3-8: Din cauza riscului de expunere inutilă la radiaţii în


timpul tratamentelor de testare cu firul activ instalat, nicio persoană nu
are voie să se afle în sala de tratament. În timpul tratamentelor
pacientului, numai pacientul are voie să fie în sala de tratament.

Administrarea tratamentului pacientului 105


Iniţierea unui tratament
Banda Treatment Initiation (Iniţiere tratament) din pagina Treatment
Delivery (Administrare tratament) vă conduce prin procesul de
iniţiere a unui tratament al pacientului. Această bandă este închisă în
mod implicit.

Bandă iniţiere tratament

Notă: Alimentarea electrică a sistemului GammaMedplus iX trebuie să fie


cuplată înainte să puteţi iniţia un tratament. Verificaţi să fie rotită în poziţie
orizontală cheia de siguranţă din comutatorul cu cheie al secţiunii POWER
(ALIMENTARE) din consola de control.
Când apăsaţi butonul Initiate Treatment (Iniţiere tratament),
software-ul de control redenumeşte automat coloana Planned dwell
time (Timp de oprire planificat) din banda Channel View (Vizualizare
canal) în Scaled dwell time (Timp de oprire demultiplicat) şi afişează
timpii de oprire demultiplicaţi, pe baza factorului scalei de diminuare.
Software-ul de control mai afişează un mesaj în acest sens în partea
inferioară a ecranului. Barele histogramei din reprezentarea fiecărui
canal sunt actualizate, dacă este cazul, pentru a reflecta aceste
modificări. Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea „Timp
de oprire demultiplicat” din Anexa B, „Calculele GammaMedplus iX”.

106 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Software-ul de control efectuează verificări la nivelul datelor pentru a
stabili dacă parametrii de tratament se încadrează în limitele
funcţionale ale postîncărcătorului şi afişează raportul de tratament
planificat. Software-ul de control asigură faptul că, înainte de a
permite începerea administrării tratamentului, sunt îndeplinite toate
premisele pentru tratament, inclusiv verificările interblocărilor de
siguranţă acceptate de către postîncărcătorul ataşat. Consultaţi
secţiunea „Sisteme de interblocare de siguranţă” din Capitolul 1
„Introducere” pentru informaţii suplimentare. Software-ul de control
mai verifică dacă ceasurile postîncărcătorului şi calculatorului de
control sunt sincronizate la maxim 15 minute (900 secunde) unul faţă
de celălalt. Dacă vreuna dintre aceste verificări eşuează, este afişat un
mesaj.

Notă: Există limitări în privinţa timpilor de oprire minimi utilizabili, în mod


specific atunci când se folosesc timpi de oprire foarte mici (<0,4 s). Timpul
minim de oprire care poate fi livrat pentru orice poziţie de oprire va varia în
funcţie de distanţa dintre poziţiile adiacente. Dacă unul sau mai mulţi timpi
de oprire sunt sub timpul de oprire minim recomandat, software-ul de control
afişează un mesaj în acest sens după ce apăsaţi butonul Initiate Treatment
(Iniţiere tratament). Tratamentul nu este permis până când nu respectaţi
timpii minimi de oprire care permit funcţionarea corectă, aşa cum se subliniază
în secţiunea „Restricţii de timp minim de oprire” din Anexa B „Calculele
GammaMedplus iX”.

Notă: Există limitări la nivelul timpilor de oprire maximi utilizabili. Pentru


HDR PDR
postîncărcătoarele HDR, timpul maxim de oprire per poziţie de oprire este de
9999,9 secunde, timpul maxim de oprire total per canal este de 9999,9 secunde,
iar timpul maxim de oprire total per fracţie este de 99.999,9 secunde. Pentru
postîncărcătoarele PDR, numărul maxim de impulsuri este de 99,0, iar perioada
de timp maximă este de 99.999,0 secunde. Dacă planul de tratament depăşeşte
oricare dintre aceste limite, software-ul de control afişează un mesaj în acest sens
după ce apăsaţi butonul Initiate Treatment (Iniţiere tratament). Tratamentul
nu este permis până când nu sunt îndeplinite toate limitele de timp.

Administrarea tratamentului pacientului 107


Revizuirea raportului de tratament planificat
Raportul de tratament planificat vă permite să comparaţi datele din
raportul planului de tratament al software-ului de planificare a
tratamentului cu aceleaşi date din software-ul de control.

Notă: Această revizuire are o contribuţie critică la asigurarea unui tratament


adecvat.
Raportul se subîmparte în următoarele secţiuni principale — Patient/
Treatment Data (Date pacient/tratament), Planned/ Actual
Comparison (Comparaţie planificată/efectivă), Treatment Details
(Detalii tratament) şi Source Data (Date sursă).
În secţiunea Date pacient/tratament, datele despre pacient includ
numele, prenumele, ID1 pacient, sexul şi data naşterii. Datele planului
includ fracţia (sau perioada pentru impulsuri şi de timp pentru PDR),
medicul, locaţia de tratament, aplicatorul, numele fişierului, autorul
planului şi data introducerii la consolă. Datele de administrare includ
starea administrării şi factorul scalei de diminuare.
Secţiunea Planned/ Actual Comparison (Comparaţie
planificată/efectivă) include un tabel care compară valorile Planned
(Planificat) şi Scaled (Demultiplicat) pentru Source Strength
(Intensitate sursă), Total Time (Timp total) şi, Total Curie seconds
(Total curie-secunde) (Ci-s)/GBq-s/intensitate totală kerma în aer.
Unităţile de sistem pentru intensitatea sursei sunt stabilite în opţiunile
de configurare a sistemului.

Notă: Raportul de tratament planificat afişează o secţiune Treatment


PDR Summary (Sumar tratament) pentru postîncărcătoarele PDR. Această
secţiune listează toate impulsurile pentru o zi dată, împreună cu
corespondenţele, data introducerii la consolă, autorul planului, starea
administrării şi factorul scalei de diminuare (pentru data curentă).
Detaliile tratamentului includ lungimea canalului, poziţiile de oprire
(total), timpul planificat, timpul demultiplicat, timpul de administrare,
timpul rămas şi un tabel care indică poziţiile de oprire, timpii de oprire
planificaţi şi demultiplicaţi pentru fiecare canal.
Secţiunea Source Data (Date sursă) include ciclurile de fire active
rămase, zile sursă rămase, data calibrării şi numărul serial al firului.

108 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Acest raport include şi codul de tratament generat aleator, necesar
pentru administrarea tratamentului. Acest cod este discutat în
secţiunea următoare. În partea inferioară a raportului este prevăzut un
spaţiu pentru semnăturile de aprobare şi date.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a tipări o copie pe hârtie a
raportului şi apoi butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul
şi a reveni la pagina Treatement Delivery (Administrare tratament). În
absenţa unei imprimante, puteţi utiliza copia electronică a raportului
pentru a revizui datele şi a obţine codul de tratament.
Mai jos este inclusă o listă de verificări parţiale recomandată pentru
compararea raportului planului de tratament cu raportul de tratament
planificat. Urmaţi procedura de verificare în vigoare în unitatea dvs.
Lista de verificări pentru revizuirea pretratamentului:
„ Verificaţi numele şi informaţiile corecte ale pacientului.
„ Verificaţi dacă intensităţile planificată şi curentă ale sursei sunt
corecte.
„ Verificaţi dacă intensitatea sursei din raportul planului de
tratament corespunde celei indicate în raportul de tratament
planificat.
„ Timpii de oprire planificaţi trebuie verificaţi prin măsuri
independente înainte de tratament.
„ Asiguraţi-vă că în tratamentele multicanal, fiecare tub de
ghidare sursă este conectat la canalul corespunzător al capului
de indexare. Este imperativ ca planul de tratament şi
postîncărcătorul să se potrivească în termeni de identificare a
tubului de ghidare sursă corect.
„ Comparaţi timpii şi poziţiile de oprire din sistemul de
planificare a tratamentului cu cei detaliaţi în raportul de
tratament planificat.
„ Comparaţi Total Time (Timp total) şi Total Curie seconds
(Total curie-secunde) în raportul de tratament planificat cu cele
din sistemul de planificare a tratamentului şi verificaţi dacă
diferenţa procentuală se încadrează în toleranţa
predeterminată admisă în locaţia dvs.

Administrarea tratamentului pacientului 109


Începerea administrării tratamentului
Se deschide banda Treatment Delivery (Administrare tratament) în
momentul în care apăsaţi butonul Close (Închidere) din raportul de
tratament planificat. În mod implicit, banda este alcătuită dintr-un
câmp de introducere pentru codul de tratament, butonul Deliver
Treatment (Administrare tratament) şi un buton Cancel (Revocare).
Butonul Deliver Treatment (Administrare tratament) este activat
imediat ce toate interblocările de siguranţă sunt îndeplinite şi
introduceţi codul de tratament.

Înainte să administraţi tratamentul, efectuaţi eventualele verificări


pretratament rămase, necesare în unitatea dvs. În continuare vă
prezentăm un exemplu de listă de verificări.
Listă de verificări înainte de începerea tratamentului:
„ Toate componentele sistemului GammaMedplus iX sunt pornite.
„ Pacientul este conectat la GammaMedplus iX şi a primit toată
atenţia de care are nevoie.
„ Datele pacientului au fost verificate şi aprobate pentru
administrarea tratamentului.
„ Toate persoanele, cu excepţia pacientului, au părăsit sala de
tratament.
„ Uşa sălii de tratament este închisă.
„ Sistemele de vizualizare şi interfon sunt funcţionale.
Dacă decideţi să revocaţi administrarea tratamentului, din orice motiv,
apăsaţi butonul Cancel (Revocare). Software-ul de control afişează un
mesaj de confirmare. Odată ce confirmaţi mesajul, banda Treatment
Delivery (Administrare tratament) se închide şi apare banda
Treatment Initiation (Iniţiere tratament). Toţi timpii de oprire
demultiplicaţi redevin timpi de oprire planificaţi.

AVERTISMENT 3-9: Toate persoanele, cu excepţia pacientului, trebuie să


părăsească sala înainte ca administrarea tratamentului să înceapă. În
caz contrar se pot produce răniri grave.

110 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Urmaţi aceşti paşi pentru a începe administrarea tratamentului:
În sala de administrare a tratamentului:

1. Introduceţi cheia SOURCE (SURSĂ) în comutatorul cu cheie al tastaturii


postîncărcătorului (dacă este cazul) şi rotiţi cheia din poziţia LOCKED
(BLOCAT) în poziţia RELEASED (DEBLOCAT) (orizontală).
Indicatorul luminos RELEASED (DEBLOCAT) se aprinde.

LOCKED

2. Verificaţi să nu existe persoane în sala de tratament, cu excepţia


pacientului. Apăsaţi butonul Last Man Out (Ultimul om a ieşit) (dacă
există), ieşiţi din sala de tratament şi închideţi uşa sălii.
În camera de comandă:

1. Verificaţi dacă cheia POWER (ALIMENTARE) este introdusă în consola


de control şi dacă este rotită în poziţia MAINS (REŢEA) (orizontală) cu
indicatorul luminos MAINS (REŢEA) aprins. (Acest pas trebuie finalizat
mai devreme, înainte ca iniţierea tratamentului să poată începe.)
2. Verificaţi dacă cheia MODE (MOD) este introdusă în consola de control
şi rotită în poziţia NORMAL (verticală) cu indicatorul luminos
NORMAL aprins.
3. Introduceţi codul de tratament din 5 cifre în câmpul Treatment Code
(Cod tratament) din banda Treatment Delivery (Administrare tratament).
Acest cod este situat în partea inferioară a raportului de tratament
planificat.
4. Apăsaţi butonul Deliver Treatment (Administrare tratament). Indicatorul
luminos STARTED (ÎNCEPUT) din consola de control clipeşte şi este
generat un semnal acustic.

Administrarea tratamentului pacientului 111


Notă: Odată ce apăsaţi butonul Deliver Treatment (Administrare
tratament), software-ul de control este restricţionat împotriva introducerii
datelor, iar butoanele Log Out (Deconectare) şi Secure System (Securizare
sistem) sunt dezactivate.

Notă: Toate datele pentru canalele din fracţia curentă sunt trimise la
postîncărcătorul GammaMedplus iX după ce apăsaţi butonul Deliver
Treatment (Administrare tratament). Există un schimb constant de date în
timpul procesului de administrare a tratamentului.
5. (Numai pentru HDR) Apăsaţi butonul START (ÎNCEPERE) din secţiunea
HDR TREATMENT (TRATAMENT) din consola de control. Indicatorul
STARTED (ÎNCEPUT) se schimbă din intermitent în lumină continuă, iar
semnalul acustic se dezactivează.

(Numai pentru PDR) Pentru postîncărcătoarele PDR activaţi comanda de


PDR la distanţă introducând cheia de siguranţă în comutatorul cu cheie
OPERATION (OPERARE) de pe telecomandă şi rotind-o în poziţie
orizontală. Lampa verde a indicatorului ENABLED (ACTIVAT) se
aprinde, iar telecomanda este activată pentru continuarea introducerii de
date. Apăsaţi butonul START (ÎNCEPERE) din secţiunea
TREATMENT (TRATAMENT) de pe consola la distanţă.
Dacă este necesară efectuarea modificărilor la un tratament PDR după ce
acesta a început, trebuie să întrerupeţi tratamentul rotind cheia
comutatorului POWER (ALIMENTARE) din consola de control în
poziţie dezactivată, reactivând-o apoi (după ce aţi aşteptat un timp
suficient pentru ca sistemul să se oprească). Această întrerupere face ca
software-ul de control să afişeze opţiuni de tratament parţial acolo unde
trebuie să selectaţi una dintre opţiuni pentru a abandona tratamentul şi a
crea o nouă cură pentru a continua. Puteţi modifica apoi noua cură.
Consultaţi secţiunea „Banda tratament parţial” de mai jos pentru
informaţii suplimentare.

112 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Monitorizarea tratamentului
Pagina Treatment Delivery (Administrare tratament) vă permite să
monitorizaţi în detaliu administrarea tratamentului. În timpul
tratamentului, această pagină afişează reprezentări grafice în timp real
ale firelor manechin şi activ, împreună cu valori actualizate dinamic
pentru un număr de parametri, inclusiv tipul firului (activ sau
manechin), starea firului, punctul şi poziţia de oprire, timpul rămas
pentru poziţia de oprire curentă şi timpul total de tratament rămas
pentru fracţia sau impulsul curent.

Bandă vizualizare canal

Bandă administrare tratament

Notă: Această secţiune descrie procesele de monitorizare a tratamentului


HDR PDR
comune pentru HDR şi PDR. Consultaţi secţiunea „Monitorizarea unui
tratament PDR - informaţii suplimentare”de mai jos pentru informaţii
suplimentare despre tratamentele PDR.
Indicatoarele pentru starea tratamentului şi de alarmă de pe consola
de control, tastatura postîncărcătorului şi alte console la distanţă
furnizează feedback constant asupra stării tratamentului. În cazul unei
stări de eroare a postîncărcătorului, software-ul de control afişează o
casetă de dialog care conţine codul şi clasa erorii, descrierea acesteia,

Administrarea tratamentului pacientului 113


acţiunile sugerate şi notele opţionale specifice locaţiei în partea
inferioară a ecranului. Consultaţi secţiunea „Mesajele de stare şi de
eroare”de mai jos pentru informaţii suplimentare despre erori şi stările
de eroare. Consultaţi secţiunea „Întreruperea unui tratament” pentru
informaţii despre modul de întrerupere a unui tratament.

Mişcarea firului manechin şi a celui activ


Mişcarea firelor manechin şi activ este afişată în două locaţii în pagina
Treatment Delivery (Administrare tratament) — în reprezentarea
grafică a fiecărui canal din banda Channel View (Vizualizare canal) şi
în reprezentarea grafică a Wire position (Poziţie fir) din banda
Treatment Delivery (Administrare tratament). Reprezentarea Wire
position (Poziţie fir) este afişată după ce apăsaţi butonul Deliver
Treatment (Administrare tratament). În ambele locaţii, mişcarea
firului manechin este afişată cu verde, iar firul activ este afişat cu
galben.
Afişajul grafic Wire position (Poziţie fir) este un indicator dintr-o
privire pentru poziţia firului pe măsură ce firul de mişcă pe lungimea
întregului canal. Poziţia curentă Wire position (Poziţie fir) în
centimetri se actualizează în timp real în centrul reprezentării grafice.
Poziţia de oprire curentă este indicată de capătul barei galbene. Liniile
verticale din reprezentarea canalului indică poziţiile de oprire maxime
distală şi proximală.
Poziţie de oprire distală

Poziţie de oprire proximală


Poziţie de oprire curentă

Când firul manechin sau activ a atins poziţia de oprire proximală


maximă în afişajul grafic Wire position (Poziţie fir), mişcarea firului
este de asemenea afişată în banda Channel View (Vizualizare canal).
Dacă toate poziţiile de oprire pentru un canal particular nu sunt
vizibile concomitent în banda Channel View (Vizualizare canal),
afişajul pentru canal se deplasează spre stânga sau dreapta în Channel
View (Vizualizare canal) după cum este necesar, pentru a indica
poziţia curentă a firului.

114 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Când sursa activă se opreşte într-o poziţie dată, indicatorul
histogramei punctului de oprire (bară) din reprezentarea canalului
benzii Channel View (Vizualizare canal) se colorează incremental cu
galben pentru a indica grafic timpul de oprire rămas. Poziţiile de
oprire pentru canalele care au fost tratate au culoarea neagră. Poziţiile
netratate au culoarea albastră. Consultaţi secţiunea „Banda Channel
View (Vizualizare canal)” din Capitolul 2, „Date despre pacient şi
tratament” pentru informaţii suplimentare despre această bandă.

Secvenţa şi testele pentru firul manechin

În momentul în care începeţi administrarea tratamentului, se poate


efectua un test iniţial al firului manechin pe toate canalele
programate, în funcţie de setarea pentru Dummy sequence (Secvenţă
manechin) în opţiunile de configurare a sistemului.
Există două opţiuni pentru Dummy sequence (Secvenţă manechin):
„ Dummy all/ Dummy each/ Active each (Toate
manechinele/Fiecare manechin/Fiecare activ) — transmite firul
manechin pe toate canalele programate şi alternează apoi între
firul manechin şi firul activ pentru fiecare canal programat
„ Dummy each/ Active each (Fiecare manechin/Fiecare activ) —
alternează transmiterea firului manechin şi apoi a firului activ
pe fiecare canal programat

Administrarea tratamentului pacientului 115


Notă: Dacă aţi selectat prima opţiune şi dacă se întâmpină o eroare pe un canal
particular în timpul testării firului manechin pe toate canalele, trebuie să
rezolvaţi problema şi să apăsaţi butonul START (ÎNCEPERE) pentru a relua
testarea manechinului. Testul se reia cu primul canal utilizat în planul de
tratament şi testează fiecare canal utilizat în secvenţă. Dacă apar erori
multiple, testul manechinului se reia întotdeauna cu primul canal utilizat şi
testează fiecare canal utilizat din secvenţă.
Firul manechin caută o conexiune de aplicator sau de cateter, o cale
neobstrucţionată şi lungimea corectă (130 cm) a tubului de ghidare
sursă şi ansamblului aplicatorului.

Notă: Postîncărcătorul GammaMedplus iX suportă până la 24 canale. Pentru


canalele 1-19, firul manechin efectuează un test final al canalului pentru a
verifica faptul că lungimea canalului este la valoarea de 130 cm şi nu mai mare.
Pentru canalele 20-24, firul manechin verifică doar pentru a vedea dacă
lungimea canalului este de minim 130 cm, însă nu şi dacă depăşeşte 130 cm.
Trebuie să verificaţi lungimea corectă a fiecărui canal (tub de ghidare sursă +
aplicator) înainte de tratament, folosind calibrul de lungime adecvat.
Dacă testul firului manechin reuşeşte, firul sursei se extinde în canal
pentru a administra tratamentul. Dacă testul firului manechin eşuează,
trebuie să eliminaţi cauza erorii şi să reluaţi tratamentul folosind
banda Partial Treatment (Tratament parţial) descrisă în secţiunea
„Banda tratament parţial” inclusă în paginile următoare ale acestui
capitol.
Consultaţi secţiunea „Alegerea unei secvenţe pentru firul manechin”
din Capitolul 4 „Configurarea sistemului” pentru informaţii despre
cum să verificaţi sau să modificaţi opţiunea Dummy sequence
(Secvenţă manechin).

Extinderea firului sursă


După un test reuşit al firului manechin pe un canal dat, sursa activă se
extinde în canalul respectiv şi, în acelaşi timp, se poate auzi un scurt
ton de avertizare. În plus, lampa de avertizare a monitorului de
radiaţii din sala de tratament se aprinde. În software-ul de control,
simbolul pentru radiaţii clipeşte în banda System Status (Stare sistem).
Câmpul Wire (Fir) din banda Treatment Delivery (Administrare
tratament) indică Active (Activ), iar câmpul Status (Stare) indică
Extending (Extindere), Dwelling (Oprire) sau Retracting (Retragere).
Consultaţi secţiunea „Informaţii despre timpul de oprire, poziţia de

116 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


oprire şi starea firului” de mai jos pentru informaţii suplimentare
despre indicatoarele din partea inferioară a benzii Channel View
(Vizualizare canal).
În consola de control (şi comenzile de la distanţă şi indicatoare pentru
tratamentele PDR), lampa indicatorului SAFE (SIGURĂ) din secţiunea
SOURCE (SURSĂ) şi lampa galbenă a indicatorului OUT (IEŞITĂ) se
aprind.

Notă: Lampa OUT (IEŞITĂ) indică extensia firului activ din poziţia sa
ecranată. Lampa este activată prin intermediul contactelor mecanice. Simbolul
radioactiv galben indică şi o sursă neecranată însă, din motive de siguranţă,
este activat atunci când sistemul Geiger-Müller detectează radiaţii.

AVERTISMENT 3-10: Dacă vreunul dintre indicatoarele galbene — lampa


OUT (IEŞITĂ) sau simbolul RADIATION (RADIAŢII) — din secţiunea
SOURCE (SURSĂ) a consolei de control nu se aprinde în timpul
extensiei sursei, poate exista o stare de defecţiune periculoasă.
Întrerupeţi imediat tratamentul apăsând butonul INTERRUPT
(ÎNTRERUPERE) sau comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE
DE URGENŢĂ). Determinaţi cauza defecţiunii şi eliminaţi problema
înainte de a relua tratamentul. În caz contrar se poate provoca rănirea
pacientului.

Notă: Afişajul firului activ din software-ul de control este o estimare a locului
în care se află firul activ până când atinge prima poziţie de oprire. La oprirea
pe o poziţie şi la punctele finale, afişajul firului activ reprezintă cu precizie
poziţia efectivă a firului. Informaţiile despre timpul şi poziţia de oprire din
banda Treatment Delivery (Administrare tratament) furnizează în
permanenţă starea corectă a firului curent.

Administrarea tratamentului pacientului 117


Notă: Dacă se produce o abatere mai mare de 1,4 secunde de la timpul de oprire
demultiplicat, tratamentul este întrerupt, iar opţiunile de tratament parţial
sunt afişate.
Administrarea tratamentului continuă după cum urmează:
„ Pentru fiecare canal este executat automat un test al firului
manechin, iar operatorului i se semnalizează dacă sunt
întâlnite obstrucţii sau alte erori.
„ Dacă testul firului reuşeşte, postîncărcătorul tratează automat
fiecare canal cu firul sursei active.
„ Acest proces este repetat până când:
† Toate canalele programate au fost tratate sau

† Se produce o stare de eroare sau

† Tratamentul este întrerupt prin apăsarea butonului


INTERRUPT (ÎNTRERUPERE), a comutatorului
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ), a
butonului EMERGENCY (URGENŢĂ) sau prin
deschiderea uşii sălii de tratament.

Informaţii despre timpul de oprire, poziţia de oprire şi starea firului


Pe măsură ce administrarea tratamentului progresează, pagina
Treatment Delivery (Administrare tratament) continuă să actualizeze
datele protejate la scriere din tabelul Channel View (Vizualizare
canal), în partea inferioară a benzii Channel View (Vizualizare canal) şi
pe banda Treatment Delivery (Administrare tratament).
Tabelul Channel View (Vizualizare canal) afişează următoarele
informaţii pentru fiecare canal în fracţia sau impulsul curent:
„ Channel name (Nume canal) — numele canalului, dacă există,
aşa cum este specificat în banda Channel Edit (Editare canal)
„ Actual dwell time (Timp de oprire efectiv) — un contor care
indică timpul de oprire scurs pentru canalul curent
„ Scaled dwell time (Timp de oprire demultiplicat) — timpul de
oprire calculat pentru canalul curent pe baza intensităţii sursei
curente
„ Channel number (Număr canal) — este un număr din două
cifre, reprezentând numărul canalului

118 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Graphical representation of each channel (Reprezentare
grafică a fiecărui canal) — afişează poziţia de oprire pentru
primul şi ultimul punct de oprire, precum şi barele histogramei
pentru fiecare punct de oprire din canal, unde înălţimea barei
indică timpul de oprire scalat total la poziţia respectivă
„ Catheter length (cm) (Lungime cateter (cm)) — fixată la 130 cm
pentru sistemul GammaMedplus iX
„ Dwell positions (Poziţii de oprire) — numărul total al
poziţiilor de oprire pentru canal
Partea inferioară a benzii Channel View (Vizualizare canal) include
următoarele câmpuri protejate la scriere:
„ Remaining treatment time (m:s) (Timp rămas tratament (m:s))
— valoarea acestui contor cu „numărătoare inversă” pentru
timpul de oprire începe ca sumă a tuturor timpilor de oprire
planificaţi şi scade progresiv în timpul tratamentului pe
măsură ce fiecare poziţie de oprire este administrată

„ Perioada de timp rămasă (m:s) ((numai pentru PDR) —


PDR valoarea acestui contor cu „numărătoare inversă” este resetată
la începutul fiecărui impuls şi scade în timpul impulsului
pentru a indica perioada de timp rămasă
Banda Treatment Delivery (Administrare tratament) afişează
următoarele câmpuri protejate la scriere:
„ Wire (Fir) — indică dacă firul Active (Activ) sau Dummy
(Manechin) este extins
„ Status (Stare) — indică stările Parked, Extending, Dwelling
sau Retracting (Parcare, Extindere, Oprire sau Retragere)
pentru firul activ şi Parked, Extending sau Retracting (Parcare,
Extindere sau Retragere) pentru firul manechin
„ Point (Punct) — numărul poziţiei de oprire tratată curent (cu
numărul 1 reprezentând poziţia de oprire distală maximă)

Administrarea tratamentului pacientului 119


„ Time (Timp) — valoarea acestui contor cu „numărătoare
inversă” pentru timpul de oprire porneşte la începerea
tratamentului pentru poziţia de oprire curentă şi se opreşte la
sfârşitul tratamentului pentru această poziţie de oprire
„ Wire position (cm) (Poziţie fir (cm)) — afişează o reprezentare
grafică a poziţiei firului (în cm) pe măsură ce firul se
deplasează pe lungimea canalului tratat curent

Notă: Simbolul Radiation (Radiaţii) clipeşte în banda System Status (Stare


sistem) când firul activ se extinde, opreşte şi se retrage.
Când tratamentul este finalizat, raportul de administrare tratament
este disponibil. După ce tipăriţi sau închideţi raportul, apare pagina
Patient Selection (Selectare pacient). Consultaţi secţiunea următoare
„Finalizarea administrării tratamentului” pentru informaţii despre
raportul de administrare a tratamentului.

Monitorizarea unui tratament PDR - informaţii suplimentare


PDR Pe lângă consideraţiile din secţiunea „Monitorizarea tratamentului” de
mai sus, tratamentele PDR au următoarele caracteristici.

Afişarea informaţiilor pe comenzile de la distanţă şi indicatoare

Pentru tratamentele PDR, informaţiile legate de starea curentă a


tratamentului sunt prezentate în zona de afişare a comenzilor de la
distanţă şi indicatoare. REMAINING TREATMENT TIME (TIMP
RĂMAS TRATAMENT) furnizează informaţii despre timpul total
rămas din tratament. REMAINING PULSE TIME (TIMP IMPULS
RĂMAS) afişează timpul de tratament rămas în impulsul curent.
NEXT PULSE AFTER (IMPULS URMĂTOR DUPĂ) indică timpul
până la începerea impulsului următor. ACTUAL PULSE NUMBER
(NUMĂR IMPULS EFECTIV) indică numărul impulsului curent.

120 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Finalizarea automată a unui impuls
PDR
După ce toate poziţiile de tratament ale unui impuls au fost finalizate,
sursa revine automat la poziţia ecranată.

Verificaţi indicatorii următori:


„ Lumina de avertizare RADIATION (RADIAŢII) a sălii de
tratament este OFF (OPRITĂ)
„ Indicatorul SOURCE OUT (SURSĂ IEŞITĂ) este OFF (OPRIT)
„ Indicatorul SOURCE SAFE (SURSĂ SIGURĂ) este ON
(PORNIT)
„ Indicatoarele STARTED (ÎNCEPUT) din consola de control şi
comenzile de la distanţă şi indicatoare sunt ON (PORNITE)

Timp de aşteptare între impulsuri (pauză impuls)


PDR
La sfârşitul unui impuls este afişat un mesaj care indică data şi ora
următorului impuls, deasupra benzii System Status (Stare sistem) din
software-ul de control. Ora începerii impulsului următor şi sfârşitul

Administrarea tratamentului pacientului 121


estimat al tratamentului total sunt indicate în zonele de afişare ale
comenzilor de la distanţă şi indicatoare. La sfârşitul timpului de
aşteptare, datele de tratament ale impulsului următor sunt transferate
în GammaMedplus.
După finalizarea unui impuls, este permisă intrarea în sala de
tratament. Începutul pauzei impulsului este indicat de comutarea
luminii impulsului pe culoarea verde. Pe durata timpului de aşteptare
dintre impulsuri, pacientul poate fi îngrijit sau vizitat.

Notă: Deschiderea uşii sălii de tratament provoacă o întrerupere. Programul


PDR continuă pe durata timpului de aşteptare dintre două impulsuri, însă
pentru a porni impulsul următor, tasta START (ÎNCEPERE) pe telecomandă
trebuie apăsată din nou. Urmaţi procedura Last Man Out (Ultimul om a ieşit)
(dacă este instalată) aşa cum este descrisă în secţiunea „Funcţionalitate Last
Man Out (Ultimul om a ieşit)” din Capitolul 1„Introducere”.

Verificaţi indicatorii următori:


„ Indicatorul DOOR (UŞĂ) este ON (PORNIT)
„ Indicatorul STARTED (ÎNCEPUT) clipeşte

AVERTISMENT 3-11: Dacă uşa sălii de tratament a fost deschisă, înainte


de a reporni, asiguraţi-vă că nimeni, cu excepţia pacientului, nu se află
în sala de tratament. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la
răniri grave.

Sonerie activă la sfârşitul unei pauze de impuls


PDR
În timpul unei pauze de impuls PDR, soneria începe să sune cu 5
minute înainte de începerea impulsului următor dacă se produce o
întrerupere. De exemplu, o întrerupere se produce dacă un vizitator
deschide uşa sălii de tratament în timpul pauzei impulsului. Dacă
soneria este dezactivată folosind butonul BUZZER OFF (SONERIE
OPRITĂ) în timpul acestei perioade (5 minute înainte de începutul
următorului impuls), soneria va fi reactivată automat (pornită).
Soneria este un semnal către personalul spitalului pentru a observa
starea sălii de tratament şi pentru a se asigura că numai pacientul se
află în sala de tratament, astfel încât următorul impuls să poată începe
la timp. Starea de întrerupere este ştearsă prin apăsarea butonului
START (ÎNCEPERE). În general, acest proces trebuie să evite
întârzierea progresului tratamentului în timpul unei pauze de impuls.

122 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Pornirea automată a pulsului următor
PDR
Dacă nu au existat întreruperi în timpul pauzei impulsului,
tratamentul pentru impulsul următor începe automat fără o altă
pornire manuală. Acest lucru este indicat de semnalul de extensie a
sursei. Toate indicaţiile relevante privind starea şi siguranţa sunt
afişate din nou pe consola de control şi comenzile de la distanţă şi
indicatoare.

AVERTISMENT 3-12: Ca urmare a pornirii automate a impulsului


următor, monitorizaţi cu atenţie sfârşitul timpului de aşteptare. Cu
excepţia pacientului, toată lumea trebuie să părăsească sala de
tratament la timp.

Performanţă timp de rulare în caz de întrerupere


PDR
Timpul de rulare al unui tratament PDR fără întrerupere
Un impuls reprezintă durata iradierii efective, pe când timpul de
aşteptare este durata dintre două impulsuri. O perioadă este formată
dintr-un impuls şi timpul de aşteptare următor. Timpii aparatului,
cum ar fi retragerea şi extinderea sursei sunt incluşi în timpul de
aşteptare. Ultima perioadă nu are timp de aşteptare.
Timpul de rulare în cazul întreruperii tratamentului în timpul unui
impuls
Dacă întreruperea are loc în timpul unui impuls, timpul de tratament
rămas al impulsului va fi finalizat după repornirea tratamentului.
După aceasta, impulsul normal/ritmul timpului de aşteptare este
reluat. Timpul de tratament total este extins cu durata întreruperii.
Timpul de rulare în cazul întreruperii în timpul de aşteptare
Dacă întreruperea şi repornirea au loc în timpul de aşteptare, aceasta
nu afectează ritmul tratamentului.
Timpul de rulare în cazul întreruperii la atingerea impulsului
următor
Dacă întreruperea începe în timpul de aşteptare şi continuă până când
următorul impuls ar fi trebuit să înceapă, acest impuls va fi executat
complet după repornire, iar timpul total de tratament este extins cu
timpul suprapunerii întreruperii şi impulsului.

Administrarea tratamentului pacientului 123


Mesajele de stare şi de eroare
Software-ul de control afişează mesaje de stare şi de eroare în partea
inferioară a ecranului, deasupra benzii System Status (Stare sistem).
Sunt suportate următoarele tipuri de mesaje:
„ Status (or information) messages (Mesaje de stare (sau
informare)) — Afişate numai pentru informare, cum ar fi
„Downloading plan to the afterloader...please wait.” (Se
descarcă planul în postîncărcător...aşteptaţi.). Nu este necesară
interacţiune din partea utilizatorului.
„ Interrupt messages (Mesaje întrerupere) — Afişate atunci când
un tratament este întrerupt de către postîncărcător sau
utilizator. În mod normal, tratamentul poate fi continuat prin
apăsarea butonului START (ÎNCEPERE) pe consola de control.
„ Emergency messages (Mesaje de urgenţă) — Afişate atunci
când tratamentul nu poate fi continuat. Utilizatorului îi sunt
prezentate apoi opţiuni despre cum se poate continua cu
opririle neadministrate folosind banda Partial Treatment
(Tratament parţial) (consultaţi secţiunea „Banda tratament
parţial” de mai jos).
Mesajele de stare sunt afişate pe un fundal bej. Mesajele de întrerupere
şi de urgenţă sunt afişate pe un fundal roşu. În eventualitatea
condiţiilor simultane de eroare, este afişată eroarea cea mai severă.
Mesajele de întrerupere şi de urgenţă sunt afişate iniţial cu textul de
eroare, inclusiv codul şi clasa erorii (toate clasa 2 pentru
GammaMedplus) şi unul sau ambele butoane — View Detail
(Vizualizare detalii) şi Clear Error (Ştergere eroare).

Apăsaţi butonul View Detail (Vizualizare detalii) pentru a vizualiza o


casetă de dialog suplimentară care conţine toate acţiunile pe care le
puteţi executa şi eventualele note pe care administratorul le-a introdus
folosind caracteristica de adnotare mesaje din opţiunile de configurare
a sistemului. Consultaţi secţiunea „Adnotarea mesajelor de eroare”
din Capitolul 4 „Configurarea sistemului” pentru informaţii
suplimentare despre modul de personalizare a mesajelor de eroare.

124 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


După ce vizualizaţi detaliile mesajului, apăsaţi butonul Done
(Finalizare) pentru a reveni la caseta de dialog a erorii iniţiale.
Toate erorile postîncărcătorului sunt scrise într-un jurnal de erori. Alte
evenimente care pot fi înregistrate în jurnal, cum ar fi conectarea şi
deconectarea utilizatorului, iniţierea tratamentului şi schimbările de
fire sunt scrise în jurnalul de evenimente. Puteţi utiliza fila Error Log
(Jurnal erori) din banda Console & Afterloader (Consolă şi
postîncărcător) în opţiunile de configurare a sistemului pentru a
vizualiza şi tipări aceste jurnale. Consultaţi secţiunea „Verificarea
jurnalelor de erori şi de evenimente” din Capitolul 4 „Configurarea
sistemului” pentru informaţii suplimentare.
Notă: Pe lângă caseta cu mesajul de eroare, o alarmă sonoră este generată
pentru orice eroare care survine în timp ce firul activ este extins sau dacă se
detectează o eroare de comunicare în timpul tratamentului. Erorile care survin
în timpul tratamentului sunt înregistrate în raportul de administrare a
tratamentului, raportul istoric al tratamentelor şi raportul fracţiilor.

Notă: În cazul operaţiilor nocturne care se pot desfăşura în fundal, cum ar fi


copiile de siguranţă ale fişierelor, software-ul de control notează în jurnal toate
defecţiunile şi afişează un mesaj de eroare adecvat pe ecran. O astfel de eroare
nu interzice utilizarea ulterioară a sistemului.

Finalizarea administrării tratamentului


Notă: Această secţiune tratează deopotrivă sistemele HDR şi PDR. Pentru
HDR PDR
tratamentele PDR, controalele de la distanţă şi indicatoare funcţionează
similar cu consola de control descrisă mai jos.
Finalizarea tratamentului constă în revizuirea rezultatelor
tratamentului, îngrijirea pacientului şi asigurarea postîncărcătorului.
După administrarea tratamentului la toate canalele programate în
fracţia sau impulsul curent, sursa este retrasă automat în poziţia

Administrarea tratamentului pacientului 125


ecranată şi indicatorul luminos verde SAFE (SIGURĂ) din secţiunea
SOURCE (SURSĂ) a consolei de control se aprinde. În acelaşi timp, un
semnal acustic poate fi auzit, iar indicatorul verde COMPLETED
(FINALIZAT) din secţiunea TREATMENT (TRATAMENT) a consolei
de control se aprinde. Indicatoarele RADIATION (RADIAŢII) de pe
console şi tastatura postîncărcătorului se sting.

TED

Notă: Înainte de a intra în sala de tratament, verificaţi dacă lampa de


avertizare cu privire la radiaţiile din sală este stinsă, simbolurile
RADIATION (RADIAŢII) de pe consola de control şi tastatura
postîncărcătorului sunt stinse, precum şi dacă indicatorul luminos SOURCE
SAFE (SURSĂ SIGURĂ) este aprins.

Revizuirea rezultatelor tratamentului


Raportul de administrare tratament vă permite să revizuiţi şi să tipăriţi
o copie pe hârtie a datelor pentru administrarea tratamentului.
Raportul se subîmparte în următoarele secţiuni principale — Patient/
Treatment Data (Date pacient/tratament), Planned/ Actual
Comparison (Comparaţie planificată/efectivă), Treatment Details
(Detalii tratament) şi Source Data (Date sursă).
În secţiunea Date pacient/tratament, datele despre pacient includ
numele, prenumele, ID1 pacient, sexul şi data naşterii. Datele planului
includ fracţia (sau perioada pentru impulsuri şi de timp pentru PDR),
medicul, locaţia de tratament, aplicatorul, numele de fişier, autorul
planului şi data introducerii la consolă. Datele de administrare includ
starea administrării, factorul scalei de diminuare, operatorul, data
administrării, ora începerii şi cea a terminării.

126 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Secţiunea Planned/ Actual Comparison (Comparaţie
planificată/efectivă) include un tabel care compară valorile Planned
(Planificat) şi Delivered (Administrat) pentru Source Strength
(Intensitate sursă), Total Time (Timp total), şi Total Curie seconds
(Total curie-secunde) (Ci-s)/GBq-s/intensitate totală kerma în aer.
Unităţile de sistem pentru intensitatea sursei sunt stabilite în opţiunile
de configurare a sistemului.

Notă: Software-ul de control recalculează intensitatea sursei la miezul nopţii.


PDR Dacă un tratament PDR trece de miezul nopţii, software-ul de control indică
modificarea(ile) în valoarea intensităţii sursei prin gruparea impulsurilor în
conformitate cu intensitatea sursei în coloana Delivered (Administrat) a
tabelului Planned/ Actual Comparison (Comparaţie planificată/efectivă).

Notă: Raportul de administrare tratament afişează o secţiune Treatment


PDR Summary (Sumar tratament) pentru postîncărcătoarele PDR. Această
secţiune listează toate impulsurile pentru o zi dată împreună cu
corespondenţele, data administrării, ora începerii şi opririi, starea
administrării şi factorul scalei de diminuare. Dacă tratamentul se întinde după
miezul nopţii, valoarea actualizată pentru factorul scalei de diminuare este
indicată pentru impulsurile relevante.
Detaliile tratamentului includ lungimea canalului, poziţiile de oprire
(total), timpul planificat, timpul demultiplicat, timpul de administrare,
timpul rămas şi un tabel care indică poziţiile de oprire, timpii de oprire
planificaţi, timpii de oprire demultiplicaţi şi timpii de oprire la
administrare pentru fiecare canal.
Secţiunea Source Data (Date sursă) include ciclurile de fire active
rămase, zile sursă rămase, data calibrării şi numărul serial al firului.
Dacă tratamentul a fost întrerupt din orice motiv, pentru fiecare fracţie
este inclusă o secţiune Interruption Data (Date întrerupere). Această
secţiune include ora întreruperii, numărul impulsului (numai PDR),
codul şi clasa erorii, descrierea erorii, numărul canalului, locaţia de
oprire, timpul petrecut în poziţia de oprire şi opţiunea de continuare.
În partea inferioară a raportului este prevăzut un spaţiu pentru
semnătura de aprobare şi dată.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a tipări o copie pe hârtie a
raportului şi apoi butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul
şi a reveni la pagina Patient Selection (Selectare pacient).

Administrarea tratamentului pacientului 127


Actualizarea bazei de date de programări ARIA (opţional)
Dacă fişierul de tratament a fost importat dintr-o bază de date ARIA şi
opţiunile Enable ARIA integration (Activare integrare ARIA) şi
Enable appointment integration (Activare integrare programare) sunt
activate în configurarea sistemului, software-ul de control actualizează
automat starea tratamentului în baza de date ARIA la finalizarea
primei fracţii.
În funcţie de modul în care fracţiile următoare sunt importate, la
finalizarea fracţiei software-ul de control poate afişa un mesaj care vă
întreabă dacă doriţi să căutaţi programarea care corespunde fracţiei
curente. Dacă răspundeţi afirmativ, software-ul de control afişează o
listă a programărilor stabilite pentru pacient în ziua în care fracţia a
fost finalizată într-un tabel de programări. Selectaţi înregistrarea
relevantă din tabel şi apăsaţi butonul OK pentru a actualiza starea
tratamentului în baza de date ARIA.

Notă: Pentru fracţiile următoare, starea tratamentului este de asemenea


actualizată în ARIA dacă fracţia a fost copiată din prima fracţie.

Notă: Dacă programarea relevantă nu este afişată în tabelul de programări sau


dacă, din orice motiv, software-ul de control nu poate actualiza starea
programării, trebuie să actualizaţi manual starea în baza de date ARIA.

Actualizarea sumarului RT în ARIA (opţional)


Dacă fişierul de tratament al pacientului este în formatul necesar (de
ex. importat dintr-o bază de date ARIA, versiunea 11 şi peste), iar
opţiunea Enable treatment record integration (Activare integrare
înregistrare tratament) este activată în configuraţia sistemului,
software-ul de control trimite automat fişierul de tratament al
pacientului actualizat la baza de date ARIA la finalizarea fiecărei
fracţii.

Notă: Dacă, din orice motiv, software-ul de control nu trimite fişierul de


tratament la baza de date ARIA, puteţi exporta manual fişierul în format
ARIA sau DICOM. Consultaţi secţiunea „Exportarea unei fracţii într-o bază
de date ARIA sau într-un folder de exportare DICOM” din Capitolul 2 „Date
despre pacient şi tratament” pentru informaţii suplimentare.

128 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Îngrijirea pacientului
Când tratamentul este finalizat, rotiţi cheia SOURCE (SURSĂ) a
tastaturii postîncărcătorului în poziţia LOCKED (BLOCAT) (verticală)
şi scoateţi-o.

Ocupaţi-vă de nevoile medicale ale pacientului, inclusiv deconectarea


tuburilor de ghidare sursă de la GammaMedplus iX şi de la aplicator,
scoaterea aplicatorului din pacient şi mutarea pacientului din sala de
tratament.

1
2
23 3
22 4
21 5
6
20
7
19 8
18 9
17 10
16 11
15 14 13 12

AVERTISMENT 3-13: Pentru a garanta siguranţa, plasaţi capul de


indexare în cea mai joasă poziţie înainte de a muta GammaMedplus iX.

Colectaţi toate tuburile de ghidare sursă şi aplicatoarele şi plasaţi-le


într-un container potrivit pentru curăţare şi sterilizare.

Notă: Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aplicatorului pentru informaţii


suplimentare despre curăţarea şi sterilizarea aplicatorului.

Administrarea tratamentului pacientului 129


Fixarea postîncărcătorului
După finalizarea tratamentului unui pacient, ieşiţi din fereastra
software-ului de control prin apăsarea butonului Log Out
(Deconectare). Închideţi software-ul de control prin apăsarea
butonului Shut Down (Oprire) din pagina de pornire.
Rotiţi cheia POWER (ALIMENTARE) în poziţia OFF (OPRIT)
(verticală) pe consola de control şi scoateţi-o.

Pentru depozitarea normală (după tratament), cheia bateriei rămâne în


poziţia ON (PORNIT) pentru a asigura sursa şi încărca bateria. Dacă
trebuie să mutaţi postîncărcătorul în altă sală, păstraţi comutatorul cu
cheie al bateriei în poziţia ON (PORNIT). Pentru distanţele mai lungi
(de ex. la folosirea unui lift), trebuie luate în considerare
reglementările locale. Pentru mai multe informaţii despre transportul
GammaMedplus iX, consultaţi Anexa E, „Transportul
GammaMedplus”.

Notă: Pentru postîncărcătoarele PDR, readuceţi cheia OPERATION


PDR (OPERARE) de pe comanda de la distanţă în poziţia verticală
(DEZACTIVATĂ).

Notă: Sistemul GammaMedplus iX trebuie să fie asigurat împotriva utilizării


neautorizate prin scoaterea tuturor cheilor ori de câte ori personalul
responsabil pentru operare părăseşte zona. Cheile trebuie păstrate la loc sigur.

130 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Întreruperea unui tratament
Este posibil să trebuiască să întrerupeţi un tratament, în caz de urgenţă
sau de exemplu pentru a schimba poziţia pacientului. Apăsaţi butonul
INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) din consola de control.

Notă: Apăsarea butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) face sursa să se


retragă la viteză normală.
Sursa este retrasă, iar programul tratamentului este întrerupt.
Indicatoarele INTERRUPTED (ÎNTRERUPT) şi SAFE (SIGUR) de pe
consola de control devin verzi, iar simbolul RADIATION (RADIAŢII)
şi lămpile de avertizare RADIATION (RADIAŢII) se sting. Este
generat un semnal acustic.

Notă: Obţinerea exactă a dozei prescrise poate fi periclitată dacă sunt efectuate
numeroase tranzitări ale sursei de la şi către postîncărcător în timpul unui
tratament, de exemplu prin întreruperi manuale.
În mod normal, puteţi continua un tratament întrerupt prin apăsarea
butonului START (ÎNCEPERE) de pe consola de control (sau comanda
de la distanţă pentru PDR). Consultaţi Capitolul 5, „Proceduri de
urgenţă” pentru informaţii detaliate despre întreruperea unui
tratament în timpul unei urgenţe.

Notă: Repornirea tratamentului prin apăsarea butonului START


(ÎNCEPERE) este posibilă numai după întreruperea tratamentului prin
intermediul butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE). Consultaţi
secţiunea următoare „Banda tratament parţial” pentru opţiuni despre
procedura în cazul în care un tratament nu poate fi continuat.

Administrarea tratamentului pacientului 131


Banda tratament parţial
Banda Partial Treatment (Tratament parţial) apare automat atunci
când un tratament nu poate fi continuat şi afişează opţiunile pentru
modalitatea de continuare cu porţiunea neadministrată a
tratamentului.

Opţiunile disponibile pentru funcţionarea postîncărcătoarelor HDR


HDR sunt următoarele:
„ Abort this fraction (Abandonează această fracţie) —
abandonează fracţia curentă. Poziţiile de oprire neadministrate
nu vor fi transferate la fracţiile următoare.
„ Abort this fraction, but create a new fraction consisting of the
undelivered portion of this fraction (Abandonează această
fracţie, dar creează o nouă fracţie formată din porţiunea
neadministrată a acestei fracţii) — transformă porţiunea
neadministrată a acestei fracţii într-o fracţie nouă şi o inserează
drept „copil” al fracţiei iniţiale în tabelul Fraction View
(Vizualizare fracţie) din pagina Fraction View (Vizualizare
fracţie). De exemplu, dacă fracţia 1 este întreruptă, noua fracţie
va fi etichetată 1-1 şi va fi listată ca următoarea fracţie tratabilă.

Opţiunile disponibile pentru funcţionarea postîncărcătoarelor PDR


PDR sunt următoarele:
„ Abort this course (Abandonează această cură) — abandonează
cura curentă. Poziţiile de oprire neadministrate nu vor fi
transferate la impulsurile următoare.
„ Abort this course, but create a new course starting at the
interrupted pulse (Abandonează această cură, dar creează altă
nouă începând de la impulsul întrerupt) — abandonează cura
curentă. Poziţiile de oprire neadministrate sunt transferate
într-o cură nouă de la punctul întreruperii.

132 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Abort this course, but create a new course starting at the next
pulse (Abandonează această cură, dar creează alta nouă
începând de la impulsul următor) — abandonează cura
curentă. Poziţiile de oprire neadministrate în impulsul
întrerupt nu sunt administrate. Este creată o cură nouă şi
aceasta începe cu impulsul următor. Această opţiune nu este
disponibilă dacă ultimul impuls este întrerupt.
Odată ce aţi selectat o opţiune şi aţi apăsaţi butonul Proceed
(Continuare), software-ul de control generează un raport de
administrare tratament care include o secţiune Interruption Data (Date
întrerupere). Consultaţi secţiunea „Revizuirea rezultatelor
tratamentului” de mai sus pentru informaţii suplimentare despre
raportul de administrare a tratamentului.
Dacă alegeţi să continuaţi tratamentul într-o sesiune ulterioară,
software-ul de control afişează pagina Patient Selection (Selectare
pacient) după ce închideţi raportul de administrare a tratamentului.
Dacă întrerupeţi un tratament folosind butonul EMERGENCY
(URGENŢĂ) de pe tastatura postîncărcătorului, trebuie să resetaţi
alimentarea în consola de control. Consultaţi secţiunea „Repornirea
după apăsarea comutatorului EMERGENCY RETURN (REVENIRE
DE URGENŢĂ)” din Capitolul 5, „Proceduri de urgenţă” pentru
informaţii despre această procedură.

Notă: Butonul Log Out (Deconectare) este dezactivat atunci când banda
Partial Treatment (Tratament parţial) este deschisă.

Continuarea tratamentului după o cădere a alimentării


postîncărcătorului
Sistemul GammaMedplus iX este destinat să retragă automat firul activ
atunci când se pierde comunicaţia între postîncărcător şi software-ul
de control, în cazul unei căderi a alimentării. Postîncărcătorul
GammaMedplus iX păstrează datele de tratament pentru toate poziţiile
de oprire administrate pentru fracţia curentă în memoria sa SRAM cu
alimentare de rezervă de la baterie. Aceste informaţii sunt prezente în
SRAM numai în timpul administrării unui tratament. Odată ce un
tratament este finalizat, datele sunt şterse.

Administrarea tratamentului pacientului 133


Dacă se produce o întrerupere a tratamentului din cauza sau în
legătură cu o cădere a alimentării, software-ul de control recuperează
datele stocate până la momentul întreruperii direct din postîncărcător,
la repornirea sistemului GammaMedplus iX. Atunci când căderea
alimentării postîncărcătorului are loc în timpul tratamentului,
reporniţi postîncărcătorul şi apăsaţi butonul ALARM RESET
(RESETARE ALARMĂ). Utilizaţi apoi banda Partial Treatment
(Tratament parţial) din software-ul de control pentru a determina
modul de continuare a tratamentului.
Datele memorate sunt afişate într-o secţiune Interruption Data (Date
întrerupere) aflată la sfârşitul raportului de administrare a
tratamentului. Această secţiune include ora întreruperii, impulsurile
(numai pentru PDR), codul/clasa erorii, descrierea, canalul/locaţia,
timpul petrecut în poziţia de oprire şi opţiunea de continuare.
Consultaţi secţiunea „Revizuirea rezultatelor tratamentului” de mai
sus pentru informaţii suplimentare despre raportul de administrare a
tratamentului.

Continuarea tratamentului după defectarea software-ului de


control
În cazul în care software-ul de control se defectează în timpul
tratamentului, reporniţi calculatorul de control şi apăsaţi butonul
ALARM RESET (RESETARE ALARMĂ). Software-ul de control
afişează unul sau mai multe mesaje de eroare.
Atunci când apăsaţi butonul Clear Error (Ştergere eroare) din
caseta(ele) de mesaje şi vă conectaţi la software-ul de control, este
afişat următorul mesaj de pornire:
Ultimul tratament a fost întrerupt.
Apăsaţi butonul OK în caseta de mesaje. Este afişat raportul de
recuperare tratament, urmat de banda Partial Treatment (Tratament
parţial).
Raportul de recuperare tratament se subîmparte în două secţiuni
principale — Patient/ Treatment Data (Date pacient/tratament) şi
Recovery Data (Date recuperare). Secţiunea Patient Data (Date
pacient) include numele, prenumele, numărul de identificare (ID1),
sexul şi data naşterii. Datele planului includ fracţia (sau perioada

134 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


pentru impulsuri şi de timp pentru PDR), medicul, locaţia de
tratament, aplicatorul, numele de fişier, autorul planului şi data
introducerii la consolă.
Porţiunea Recovery Data (Recuperare date) a raportului include ora
începerii, impulsul (numai pentru PDR), canalul, poziţia firului activ,
timpul petrecut în poziţia de oprire, timpul rămas la poziţia de oprire
şi timpul petrecut - (fracţie sau impuls).

Notă: Se recomandă să tipăriţi raportul de recuperare tratament atunci când


apare.
După ce selectaţi opţiunea de tratament parţial, raportul de
administrare tratament va fi generat, documentând starea curentă a
tratamentului. Consultaţi secţiunea „Revizuirea rezultatelor
tratamentului” din acest capitol pentru informaţii suplimentare despre
raportul de administrare a tratamentului.

Notă: Nu puteţi administra un tratament de orice fel (pacient sau test) până
când nu aţi selectat o opţiune de tratament parţial.

Administrarea tratamentului pacientului 135


136 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare
Capitolul 4 Configurarea sistemului

Software-ul de control furnizează o serie de opţiuni care vă ajută să


configuraţi sistemul GammaMedplus iX în funcţie de nevoile unităţii
dvs. Aceste opţiuni de configurare a sistemului permit unui utilizator
cu privilegii de acces corespunzătoare să configureze conturi noi de
utilizator, să seteze preferinţe de sistem şi să efectueze activităţi de
întreţinere şi ale funcţii de rutină. De asemenea, opţiunile asistă
personalul de service Varian la sarcini precum diagnosticarea
problemelor şi schimbarea sursei.
Opţiunile de configurare a sistemului sunt disponibile pe pagina de
configurare a sistemului. Cele trei benzi de configurare de pe această
pagină sunt alcătuite dintr-o serie de file, fiecare dintre acestea
reprezentând o sarcină de configurare, precum Folder Setup
(Configurare folder). Benzile de configurare sunt următoarele:
„ User & Location (Utilizator şi locaţie) — vă permite să
configuraţi conturi de utilizator, privilegii de acces ale
grupurilor, date despre locaţia postîncărcătorului, date despre
locaţia fişierelor şi informaţii despre proprietar.
„ Console & Afterloader (Consolă şi postîncărcător) — vă
permite să vizualizaţi starea sistemului, să vizualizaţi jurnale
de erori şi de evenimente, să adnotaţi mesaje de eroare, să
definiţi planuri standard, să specificaţi definiţiile aplicatorilor,
să specificaţii locaţiile pentru şi să efectuaţi copii de rezervă şi
operaţii de restaurare şi să configuraţi setările sistemului.
„ Source & Wire (Sursă şi fir) — permite utilizatorului
corespunzător să vizualizeze şi să editeze informaţii cu privire
la intensitatea sursei şi să vizualizeze informaţii despre firul
sursă şi cel manechin. Inginerii de service pot specifica date
despre instalarea firelor sursă şi manechin şi specifica
parametri ai inginerilor de service.

137
Accesarea paginii de configurare a sistemului
Pagina pentru configurarea sistemului apare atunci când selectaţi
opţiunea System configuration (Configurare sistem) din meniul
derulant Workflow (Flux de lucru). În mod implicit, benzile User Info
(Informaţii utilizator), User & Location (Utilizator şi locaţie) şi System
Status (Stare sistem) sunt deschise, iar benzile Console & Afterloader
(Consolă şi postîncărcător) şi Source & Wire (Sursă şi fir) sunt închise.

Bandă informaţii utilizator


Bandă pentru utilizator şi
locaţie

Bandă pentru consolă şi


postîncărcător

Bandă pentru sursă şi fir

Bandă stare sistem

Sortarea informaţiilor în tabele


Pentru filele aranjate în format de tabel şi pentru câmpurile care
acceptă această funcţie, puteţi face clic pe o fişă pentru a o selecta şi
evidenţia în tabel. Faceţi clic pe antetul unui câmp pentru a sorta fişele
în ordine crescătoare sau descrescătoare.

138 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Salvarea sau revocarea modificărilor
Butoanele Save (Salvare) şi Cancel (Revocare) funcţionează la fel pe
toată pagina de configurare a sistemului. Butonul Save (Salvare) vă
permite să salvaţi modificările.
Butonul Cancel (Revocare) elimină intrările efectuate de la
deschiderea filei curente. Înainte de eliminarea intrărilor este afişat un
mesaj de confirmare.

Notă: După ce efectuaţi o modificare în orice filă, trebuie să apăsaţi butonul


Save (Salvare) sau Cancel (Revocare) înainte de a putea selecta o altă filă din
banda curentă.

Definirea accesului utilizatorilor şi informaţiilor de


localizare
Banda User & Location (Utilizator şi locaţie) este deschisă în mod
implicit atunci când accesaţi pagina de configurare a sistemului.
Această bandă vă permite să configuraţi conturi de utilizator,
privilegii de acces pentru grupuri, date despre locaţia
postîncărcătorului, date despre locaţia fişierelor şi informaţii despre
proprietar.

Configurarea sistemului 139


Această bandă este alcătuită din următoarele file:
„ Users (Utilizatori) — creaţi conturi noi de utilizator sau
modificaţi sau ştergeţi conturi existente.
„ Groups (Grupuri) — creaţi grupuri de acces noi şi definiţi
privilegiile de utilizare asociate cu fiecare grup.
„ Locations (Locaţii) — specificaţi informaţii de contact pentru
una sau mai multe locaţii fizice în care este utilizat sistemul
GammaMedplus iX
„ Folder Setup (Configurare folder) — specificaţi locaţiile
folderelor pentru planurile de tratament ale pacienţilor,
exporturile planurilor de tratament, exporturile jurnalelor de
eroare, copiile de rezervă ale sistemului şi exporturile fişierelor
de raport şi diagnostic
„ Owner Information (Informaţii proprietar) — stocaţi
informaţii despre proprietarul sistemului GammaMedplus iX
Dacă este deschisă o altă bandă, apăsaţi butonul User & Location
(Utilizator şi locaţie) pentru a deschide banda pentru utilizator şi
locaţie.

140 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Definirea utilizatorilor
Software-ul de control acceptă accesul controlat la toate caracteristicile
produsului prin alocări la nivel de utilizatori şi grupuri şi parole
obligatorii pentru toţi utilizatorii. Fila Users (Utilizatori) vă permite să
creaţi conturi noi de utilizator sau să modificaţi sau ştergeţi conturi
existente.

Vizualizarea şi selectarea utilizatorilor


Tabelul cu utilizatori conţine următoarele câmpuri:
„ User (Utilizator) — lista curentă cu ID-uri de conectare ale
utilizatorilor
„ Group (Grup) — grupul la care este alocat un utilizator
„ Location (Locaţie) — locaţia de tratament pentru care este
valabil un ID de conectare
„ Password (Parolă) — parola utilizatorului
„ Password expires (days) (Expirare parolă (zile)) — limita de
timp pentru parola de utilizator exprimată în zile

Notă: Câmpurile user (utilizator), group (grup), location (locaţie) şi


password (parolă) sunt obligatorii pentru fiecare înregistrare.

Configurarea sistemului 141


Adăugarea unui utilizator nou
Butonul Add (Adăugare) din partea de jos a filei Users (Utilizatori) vă
permite să adăugaţi un utilizator nou la tabelul cu utilizatori. Atunci
când apăsaţi acest buton, în partea de jos a tabelului apare o
înregistrare goală. Introduceţi ID-ul de conectare al utilizatorului nou
în câmpul User (Utilizator). Fiecare ID de conectare trebuie să fie unic
pentru o anumită locaţie. ID-urile de conectare nu sunt sensibile la
majuscule şi minuscule.
Apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe săgeata pentru lista derulantă din
câmpul Group (Grup) pentru a selecta grupul la care doriţi să alocaţi
noul utilizator.
În mod implicit există patru tipuri de utilizatori definiţi în software-ul
de control, după funcţiile pe care le îndeplinesc, şi o opţiune
suplimentară pentru specificarea utilizatorilor de tip Inactive
(Inactiv):
„ Administrator (Administrator) — defineşte utilizatori şi
grupuri noi, alocă parole, configurează informaţii despre
clienţi şi locaţii de tratament, defineşte mesaje de eroare
personalizate şi realizează configurarea generală a sistemului
de operare
„ Oncologist (Oncolog) — determină doza prescrisă şi aprobă
planul de tratament
„ Physicist (Fizician)— realizează funcţii legate de calibrarea
aparatului şi asigurarea calităţii
„ Radiation therapist (Radioterapeut) — realizează toate
funcţiile legate de administrarea tratamentului
„ Inactive (Inactiv) — un indicator care permite
administratorului să respingă temporar accesul la sistem al
unui utilizator fără a şterge informaţiile curente stocate despre
acesta

Notă: Trebuie să existe întotdeauna cel puţin un utilizator alocat la grupul


Administrator (Administrator).

Notă: În plus faţă de grupurile de utilizatori specificate mai sus, există de


asemenea un cont Service engineer (Inginer de service) pentru asigurarea
întreţinerii de rutină şi funcţiilor de service pentru sistemul
GammaMedplus iX. Din motive de siguranţă, accesul la şi configurarea
acestui cont sunt restricţionate la inginerii de service Varian.

142 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Consultaţi secţiunea următoare, „Specificarea privilegiilor de acces
pentru grupuri” pentru informaţii despre modul de setare a
privilegiilor pentru grupuri şi de creare a unui grup nou.
Faceţi clic pe săgeata listei derulante din câmpul Location (Locaţie) şi
selectaţi locaţia de tratament. Introduceţi o parolă în câmpul Password
(Parolă). Parolele trebuie să fie de cel puţin 4 caractere şi nu mai mult
de 15 caractere, fără spaţii. Parolele nu sunt sensibile la majuscule şi
minuscule.

Notă: Atunci când creaţi un cont nou de utilizator, valoarea iniţială introdusă
în câmpul Password (Parolă) este vizibilă până când apăsaţi butonul Save
(Salvare). După aceea, câmpul Password (Parolă) afişează numai semne
asterisc. Utilizatorii cu privilegii de grup Administrator (Administrator) sau
Service engineer (Inginer de service) pot reiniţializa parola unui utilizator
utilizând acest câmp, în funcţie de caz.
Apăsaţi Enter sau faceţi clic pe câmpul Password expires (Expirare
parolă) şi introduceţi limita de timp, în zile, pentru parola de utilizator.
După expirarea limitei de timp, utilizatorul va trebui să introducă o
parolă nouă. Setaţi termenul de expirare la 0 pentru o parolă care nu
expiră niciodată. Limita de timp maximă este de 365 de zile.

Ştergerea unui utilizator


Butonul Delete (Ştergere) din partea de jos a filei Users (Utilizatori) vă
permite să ştergeţi înregistrarea selectată din tabelul cu utilizatori.
Atunci când apăsaţi butonul Save (Salvare), utilizatorul este eliminat
din baza de date a software-ului de control.

Configurarea sistemului 143


Specificarea privilegiilor de acces pentru grupuri
Fila Groups (Grupuri) vă permite să creaţi grupuri de acces noi şi să
definiţi privilegii de utilizare asociate cu fiecare grup.

Selectarea unui grup


În mod implicit sunt definite patru grupuri de sistem şi privilegiile
asociate acestora — Administrator (Administrator), Oncologist
(Oncolog), Physicist (Fizician) şi Radiation therapist (Radioterapeut).
Consultaţi secţiunea „Adăugarea unui utilizator nou” de mai sus
pentru o descriere a fiecărui grup.
Faceţi clic pe butonul Group (Grup) din partea de jos a filei pentru a
afişa lista curentă de grupuri. Faceţi clic pe numele unui grup pentru
a-l selecta.
Grupul selectat apare în câmpul Group name (Nume grup) şi sunt
actualizate casetele de selectare din câmpul Allowed (Permis) pentru a
reflecta alocările de privilegii pentru grupul respectiv.

144 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Vizualizarea şi alocarea privilegiilor de grup
Tabelul cu privilegii conţine următoarele câmpuri:
„ Privilege (Privilegiu) — descrieri ale privilegiilor
„ Allowed (Permis) — caseta de selectare pentru activarea sau
dezactivarea unui privilegiu
Puteţi face clic pe o opţiune pentru a o selecta şi evidenţia în tabel.
Faceţi clic pe caseta de selectare Allowed (Permis) pentru a activa sau
dezactiva privilegiul corespunzător. Faceţi clic pe antetul câmpului
Privilege (Privilegiu) pentru a sorta privilegiile în ordine crescătoare
sau descrescătoare.

Adăugarea unui grup nou


Puteţi crea un grup nou şi îi puteţi aloca privilegii. Apăsaţi butonul
Add (Adăugare) şi introduceţi un nume unic în câmpul Group name
(Nume grup).
Utilizaţi caseta de selectare Allowed (Permis) corespunzătoare fiecărui
privilegiu pentru a activa sau dezactiva privilegii pentru noul grup.
Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva modificările. Numele
grupului va apărea în lista derulantă Group (Grup) din partea de jos a
filei. Nu există o limită pentru numărul de grupuri de acces.

Notă: Nu puteţi edita privilegii sau adăuga privilegii noi la listă.

Ştergerea unui grup


Butonul Delete (Ştergere) vă permite să ştergeţi grupul selectat.
Software-ul de control afişează un mesaj de confirmare înainte ca
ştergerea să se producă.

Notă: Software-ul de control se asigură că există întotdeauna cel puţin un


grup cu dreptul de a defini utilizatori şi grupuri. Nu puteţi şterge niciunul
dintre grupurile implicite ale sistemului — Administrator (Administrator),
Oncologist (Oncolog), Physicist (Fizician) şi Radiation therapist
(Radioterapeut).

Configurarea sistemului 145


Copierea unui grup
Butonul Copy (Copiere) vă permite să copiaţi grupul selectat. Numele
grupului nou este în mod implicit „Copy of” (Copie a) plus numele
grupului original. Introduceţi un nume unic pentru grupul nou în
câmpul Group name (Nume grup). Efectuaţi toate modificările
necesare asupra privilegiilor şi apăsaţi butonul Save (Salvare). Numele
nou apare în lista derulantă Group (Grup).

Resetarea privilegiilor de grup


Puteţi utiliza butonul Default (Implicit) pentru a reseta privilegiile
alocate la valorile implicite pentru grupurile sistemului —
Administrator (Administrator), Oncologist (Oncolog), Physicist
(Fizician) şi Radiation therapist (Radioterapeut). Selectaţi unul dintre
aceste grupuri şi faceţi clic pe butonul Default (Implicit) pentru a
reseta privilegiile. Înainte de resetarea privilegiilor este afişat un mesaj
de confirmare. Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva
modificările.

Notă: Nu puteţi utiliza butonul Default (Implicit) pentru a reseta privilegiile


alocate pentru grupuri care nu sunt implicite sistemului, adică grupuri create
de dvs.

146 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Specificarea informaţiilor despre locaţie
Fila Locations (Locaţii) vă permite să specificaţi informaţii de contact
pentru una sau mai multe locaţii fizice în care este utilizat sistemul
.GammaMedplus iX

Notă: Locaţia implicită este „Clinic” (Clinică).

Adăugarea unei locaţii noi


Butonul Add (Adăugare) din partea de jos a filei Locations (Locaţii) vă
permite să adăugaţi o locaţie nouă la tabel. Atunci când apăsaţi acest
buton, în partea de jos a tabelului apare o înregistrare goală.
Introduceţi numele locaţiei în câmpul Location (Locaţie). Fiecare
nume de locaţie trebuie să fie unic. Pentru a adăuga informaţii în
celelalte câmpuri din tabel sau în câmpurile Location address (Adresă
locaţie) sau Location notes (Note locaţie), faceţi clic pe câmpul
respectiv şi introduceţi informaţiile relevante.
Tabelul cu locaţii conţine următoarele câmpuri:
„ Location (Locaţie) — numele locaţiei
„ Contact name (Nume contact) — numele persoanei de contact
pentru locaţie
„ Contact phone (Telefon persoană de contact) — numărul de
telefon al persoanei de contact

Configurarea sistemului 147


Puteţi face clic pe o înregistrare pentru a o selecta şi evidenţia în tabel.
Câmpurile Location address (Adresă locaţie) şi Location notes (Note
locaţie) vor afişa în mod automat datele pentru locaţia selectată.

Editarea informaţiilor despre locaţie


Puteţi modifica o locaţie existentă făcând clic pe câmpul pe care doriţi
să îl editaţi din tabelul cu locaţii şi introducând informaţiile
actualizate. Puteţi actualiza câmpurile Location address (Adresă
locaţie) sau Location notes (Note locaţie) făcând clic pe acestea şi
introducând informaţii noi.

Notă: Dacă schimbaţi numele locaţiei, toţi utilizatorii asociaţi cu locaţia


respectivă vor fi actualizaţi cu noul nume al acesteia.

Ştergerea unei locaţii


Butonul Delete (Ştergere) vă permite să ştergeţi locaţia selectată.
Software-ul de control afişează un mesaj de confirmare înainte ca
ştergerea să se producă.

148 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Configurarea folderelor de fişiere
Fila Folder Setup (Configurare folder) vă permite să specificaţi
locaţiile folderelor pentru planurile de tratament ale pacienţilor,
exporturile planurilor de tratament, exporturile jurnalelor de erori,
fişierele de rezervă ale sistemului, exporturile fişierelor cu rapoarte,
exporturile fişierelor de diagnostic şi exporturilor fişierelor DICOM.

Vizualizarea şi selectarea locaţiei unui folder


Tabelul cu locaţiile folderelor conţine următoarele câmpuri:
„ File type (Tip fişier) — tipul de fişier care va fi plasat în folder
„ Alias (Alias) — numele pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a
reprezenta locaţia folderului în interfaţa cu utilizatorul
„ Folder — calea completă şi lista de directoare pentru locaţia
folderului, cum ar fi G:\Import files (trebuie să fie o locaţie
validă)
Puteţi defini locaţii pentru următoarele tipuri de fişiere:
„ Patient treatment plans (Planuri de tratament pacienţi) —
locaţia în care stocaţi fişierele de tratament pe care doriţi să le
importaţi în software-ul de control. Aliasul pentru această
locaţie apare atunci când apăsaţi butonul File Location
(Locaţie fişier) din banda Plan Import Wizard (Expert
importare plan) de pe pagina de selectare a pacientului.
Consultaţi secţiunea „Selectarea sau importarea unui fişier de
tratament” din Capitolul 2 pentru informaţii suplimentare.

Configurarea sistemului 149


„ Treatment plan export (Export planuri de tratament) — locaţia
în care stocaţi fişierele de tratament exportate. Aliasul pentru
această locaţie apare atunci când apăsaţi butonul Export
Location (Locaţie exportare) din banda Treatment Record
Maintenance (Întreţinere înregistrare tratament) de pe pagina
de selectare a pacientului. Consultaţi secţiunea „Efectuarea
întreţinerii înregistrării” din Capitolul 2 pentru informaţii
suplimentare.
„ Error log export (Export jurnal de erori) — locaţia jurnalelor de
erori exportate. Aliasul pentru această locaţie apare atunci
când apăsaţi butonul Select Log (Selectare jurnal) din fila Error
Log (Jurnal erori) a benzii Console & Afterloader (Consolă şi
postîncărcător) de pe pagina de configurare a sistemului.
Consultaţi secţiunea „Verificarea jurnalelor de erori şi de
evenimente” de mai jos pentru informaţii suplimentare.
„ System backup (Copii de rezervă sistem) — locaţia în care
stocaţi copii de rezervă ale fişierelor sau fişiere pe care doriţi să
le restauraţi. Aliasul pentru această locaţie apare atunci când
apăsaţi pe oricare dintre butoanele File Location (Locaţie
fişier) din fila Backup & Restore (Copii de rezervă şi
restaurare) a benzii Console & Afterloader (Consolă şi
postîncărcător) de pe pagina de configurare a sistemului.
Consultaţi secţiunea „Copii de rezervă şi restaurarea fişierelor”
de mai jos pentru informaţii suplimentare.
„ Report file export (Export fişier raport) — locaţia rapoartelor
salvate în format PDF. Aliasul pentru această locaţie apare
atunci când apăsaţi butonul File Location (Locaţie fişier) din
zona Save to File (Salvare în fişier) de pe orice pagină de raport.
Consultaţi secţiunea „Vizualizarea şi tipărirea rapoartelor” din
Capitolul 2 „Date despre pacient şi tratament” pentru
informaţii suplimentare.
„ Diagnostic file export (Export fişier diagnostic) — locaţia
fişierelor de diagnostic exportate. Aliasul pentru această locaţie
apare atunci când apăsaţi butonul File Location (Locaţie fişier)
din zona Export diagnostic files (Export fişiere diagnostic) de
pe fila Backup & Restore (Copii de rezervă şi restaurare) a
benzii Console & Afterloader (Consolă şi postîncărcător) de pe
pagina de configurare a sistemului. Consultaţi secţiunea „Copii
de rezervă şi restaurarea fişierelor” de mai jos pentru
informaţii suplimentare.

150 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ DICOM file export (Export fişier DICOM) — locaţia fişierelor
DICOM exportate. Aliasul acestei locaţii apare atunci când
apăsaţi butonul File Location (Locaţie fişier) de pe pagina de
vizualizare a fracţiei. Consultaţi secţiunea „Exportarea unei
fracţii într-o bază de date ARIA sau într-un folder de exportare
DICOM” din Capitolul 2 „Date despre pacient şi tratament”
pentru informaţii suplimentare.

Adăugarea unei locaţii noi de folder


Butonul Add (Adăugare) din partea de jos a filei Folder Setup
(Configurare folder) vă permite să adăugaţi o locaţie folder nouă la
tabel. Atunci când apăsaţi acest buton, în partea de jos a tabelului
apare o înregistrare goală. Selectaţi tipul de fişier care va fi salvat în
folder din lista derulantă din coloana File type (Tip fişier).
Faceţi clic pe câmpul Alias (Alias) pentru a-l selecta şi introduceţi
numele pe care doriţi să-l utilizeze software-l de control ca alias pentru
această locaţie. De exemplu, puteţi introduce „Fişiere de tratament
importate” ca alias pentru locaţia în care stocaţi planurile de tratament
pentru pacienţi pentru care doriţi să le importaţi în software-ul de
control.
Apăsaţi Enter sau faceţi clic pe câmpul Folder (Folder) şi introduceţi
locaţia pentru folder, inclusiv calea completă şi toate directoarele.
Calea trebuie să înceapă cu litera unităţii de disc şi două puncte sau
două linii oblice inverse. Utilizaţi un folder valid de pe o unitate de
reţea sau un suport amovibil.

Notă: Dacă exportaţi sau salvaţi un fişier pe unitatea de disc locală (de ex.,
C:\), acesta va putea fi preluat numai de un inginer de service prin
intermediul sistemului de operare Windows. Este recomandat să utilizaţi o
unitate de reţea validă sau un suport amovibil pentru locaţiile folderelor.

Notă: Câmpurile File type (Tip fişier), Alias (Alias) şi Folder (Folder) sunt
obligatorii pentru fiecare înregistrare.

Editarea unei locaţii de folder


Faceţi clic pe câmpul pe care doriţi să îl modificaţi şi introduceţi sau
selectaţi informaţiile noi.

Configurarea sistemului 151


Ştergerea unei locaţii de folder
Butonul Delete (Ştergere) din partea de jos a filei Folder Setup
(Configurare folder) vă permite să ştergeţi înregistrarea selectată din
tabel.

Vizualizarea şi editarea informaţiilor despre proprietar


Fila Owner Information (Informaţii proprietar) vă permite să
specificaţi informaţii despre proprietarul sistemului
.GammaMedplus iX Poate exista un singur proprietar per sistem.

Adăugarea sau editarea informaţiilor despre proprietar


Faceţi clic pe câmpul pe care doriţi să îl modificaţi şi introduceţi
informaţiile noi.

Notă: Numai utilizatorii cu privilegii de ingineri de service pot modifica


valoarea Machine serial number (Număr de serie aparat).

152 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Configurarea consolei şi postîncărcătorului
Banda Console & Afterloader (Consolă şi postîncărcător) vă permite să
configuraţi sau să vizualizaţi diverse setări pentru calculatorul de
control (consolă) şi postîncărcătorul GammaMedplus iX, precum jurnale
de erori şi setări de sistem. Faceţi clic pe butonul Console &
Afterloader (Consolă şi postîncărcător) de pe pagina de configurare a
sistemului pentru a deschide banda.

Această bandă este alcătuită din următoarele file:


„ System Status (Stare sistem) — vă permite să vizualizaţi şi să
imprimaţi date needitabile despre calculatorul de control şi
postîncărcător.
„ Error Log (Jurnal erori) — vă permite să vizualizaţi, să filtraţi şi
să imprimaţi diverse erori şi evenimente înregistrate pe
sistemul GammaMedplus iX
„ Annotate Messages (Adnotare mesaje) — vă permite să
adăugaţi adnotări specifice locaţiei la mesaje de eroare
standard ale postîncărcătorului
„ Standard Plans (Planuri standard) — vă permite să definiţi, să
editaţi şi să ştergeţi planuri standard. Planurile standard sunt
colecţii de informaţii despre canale şi opriri care pot fi aplicate
la planurile de tratament pentru pacienţi.

Configurarea sistemului 153


„ Applicator Definitions (Definiţii aplicator) — vă permite să
definiţi, să editaţi şi să ştergeţi definiţii ale aplicatorilor din
baza de date a software-ului de control
„ Backup & Restore (Copii de rezervă şi restaurare) — vă
permite să definiţi frecvenţa de efectuare a copiilor de rezervă
pentru fişierele de date ale sistemului şi unitatea de destinaţie
pentru acestea. De asemenea, puteţi specifica parametri pentru
restaurarea fişierelor şi restaura copiile de rezervă.
„ System Settings (Setări sistem) — vă permite să configuraţi
şi/sau să vizualizaţi o serie de parametri de sistem, inclusiv
data şi ora sistemului, imprimanta selectată, unităţile de
măsură pentru intensitatea sursei, duratele de expirare pentru
inactivitatea sistemului şi securizarea sistemului, secvenţa
firului manechin şi setările de comunicare ARIA

Verificarea stării sistemului


Fila System Status (Stare sistem) vă permite să vizualizaţi şi să
imprimaţi date needitabile despre calculatorul de control şi
postîncărcător, precum versiunea software curentă şi numărul de
cicluri de fir rămase pentru firele activ şi manechin.

154 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Vizualizarea datelor de sistem
Tabelul pentru starea sistemului conţine următoarele câmpuri:
„ Status item (Element de stare) — o listă cu fiecare articol de
stare, grupat după subiect —Login status (Stare de conectare),
General console data (Date generale consolă), General
afterloader data (Date generale postîncărcător), Current error
data (Date eroare curentă), Source data (Date sursă), Active
wire data (Date fir activ) şi Dummy wire data (Date fir
manechin)
„ Current value (Valoare curentă) — valoarea pentru articolul de
stare. Valorile sunt obţinute din surse diferite, prezentând un
instantaneu până în prezent al stării curente a sistemului,

Imprimarea raportului despre starea sistemului


Butonul Print (Tipărire) din partea de jos a filei System Status (Stare
sistem) vă permite să vizualizaţi şi să imprimaţi raportul despre starea
sistemului.

Verificarea jurnalelor de erori şi de evenimente


Software-ul de control înregistrează toate stările de eroare survenite pe
postîncărcător şi orice eveniment survenit pe calculatorul de control
care ar putea fi utilizat pentru diagnosticarea ulterioară a problemelor.
Fila Error Log (Jurnal erori) vă permite să vizualizaţi, să filtraţi şi să
imprimaţi erori şi evenimente înregistrate.

Configurarea sistemului 155


Notă: Un inginer de service Varian poate decide să arhiveze jurnalul cu erori
şi eveniment într-un fişier text la fiecare schimbare a firului sursă. După
arhivarea jurnalului, conţinutul curent al filei Error Log (Jurnal erori) este
eliminat.

Selectarea unui jurnal de vizualizat


Există trei moduri diferite de vizualizare a erorilor şi evenimentelor
din jurnale:
„ Error log (Jurnal erori) — listează toate erorile survenite pe
postîncărcător
„ Event log (Jurnal evenimente) — listează evenimentele
survenite pe calculatorul de control care pot fi utilizate în
scopuri de audit şi de diagnosticare a problemelor.
„ All logs (Toate jurnalele) — este alcătuit atât din jurnale de
erori, cât şi de evenimente (implicit)
Consultaţi Anexa A „Erori şi mesaje ale sistemului” pentru o listă cu
mesaje de eroare.
Faceţi clic pe butonul Select Log (Selectare jurnal) din partea de jos a
filei pentru a afişa opţiunile pentru tipurile de jurnale. Faceţi clic pe
numele unui jurnal pentru a-l selecta.

156 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Numele jurnalului selectat apare deasupra tabelului cu jurnale şi
înregistrările sunt actualizate pentru a reflecta jurnalul selectat.
Tabelul cu jurnale conţine următoarele câmpuri:
„ Date occurred (Dată apariţie) — data la care a survenit eroarea
sau evenimentul
„ Code (Cod) — un cod de eroare intern al postîncărcătorului
definit în câmpul Description (Descriere)
„ Class (Clasă) — cifra „1” din acest câmp identifică un
eveniment care a survenit pe calculatorul de control; cifrele
„2”, „6” sau „9” identifică o eroare care a survenit pe
postîncărcător
„ Description (Descriere) — o descriere a erorii sau
evenimentului. Pentru erori, acesta este acelaşi text cu cel care
apare atunci când este afişat mesajul de eroare.
„ User (Utilizator) — ID-ul de conectare al utilizatorului conectat
în momentul apariţiei
„ Date cleared (Dată eliminare) — data şi ora la care eroare a fost
eliminată (sau înlocuită de o altă eroare). Acest câmp nu este
aplicabil pentru evenimente.
„ Remote session (Sesiune la distanţă) — indică dacă eroare sau
evenimentul a survenit sau nu în timpul unei sesiuni la
distanţă
„ Machine (Aparat) — numărul de serie al aparatului (introdus
de inginerul de service în fila Owner Information (Informaţii
proprietar) din banda User & Location (Utilizator şi locaţie))

Configurarea sistemului 157


Filtrarea înregistrărilor dintr-un jurnal
Puteţi specifica o condiţie pentru filtrarea înregistrărilor din orice
jurnal pentru a vizualiza un subset de date din acesta. Pentru a seta
condiţia utilizaţi un nume de câmp, o funcţie (sau un operator) şi o
valoarea pe care doriţi să o potriviţi sau să o comparaţi în câmpul
selectat.

1. Faceţi clic pe butonul Select Field (Selectare câmp) pentru a afişa lista de
câmpuri. Faceţi clic pe un câmp din listă pentru a-l selecta.

Notă: Nu puteţi selecta câmpul Description (Descriere).


2. Faceţi clic pe butonul Select Function (Selectare funcţie) pentru a afişa
lista de funcţii. Faceţi clic pe o funcţie pentru a o selecta.
3. Faceţi clic pe câmpul Enter value (Introducere valoare) şi introduceţi
valoarea pe care doriţi să o potriviţi sau să o comparaţi.

Notă: Criteriul de filtrare implicit este „all errors” (toate erorile) sau „all
events” (toate evenimentele).
4. Bifaţi caseta de selectare Filter on (Filtru aplicat) pentru a o activa.
Software-ul de control aplică automat filtrul şi afişează în tabel
înregistrările filtrate. Pentru a elimina filtrul, faceţi clic pe caseta de
selectare Filter on (Filtru aplicat) pentru a dezactiva filtrul (eliminaţi
bifa) şi afişa lista completă de înregistrări.

Exportul unui jurnal


Puteţi exporta tabelul de jurnal curent afişat într-un fişier .CSV (valori
separate prin virgulă). Apăsaţi butonul Export Location (Locaţie de
exportare) şi selectaţi din lista derulantă directorul corespunzător
pentru exportare. În mod implicit, lista Export Location (Locaţie de
exportare) afişează cel mai recent director de exportare utilizat.

Notă: Butonul Export Location (Locaţie de exportare) este activat atunci


când administratorul configurează un folder de export în fila Folder Setup
(Configurare folder) de pe banda pentru utilizator şi locaţie a paginii de
configurare a sistemului.
Faceţi clic pe butonul Export (Exportare) pentru a exporta tabelul
într-un fişier text. La finalizarea exportului este afişat un mesaj de
confirmare care indică numele fişierului de export.

158 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Imprimarea unui jurnal
Butonul Print (Tipărire) din partea de jos a filei Error Log (Jurnal
eroare) vă permite să vizualizaţi şi să imprimaţi un raport pentru
tabelul jurnal curent selectat, inclusiv orice informaţii de filtrare.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a imprima o copie fizică a
raportului şi butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul şi
reveni la fila Error Log (Jurnal erori).

Adnotarea mesajelor de eroare


Fila Annotate Messages (Adnotare mesaje) vă permite să adăugaţi
adnotări specifice locaţiei la mesaje de eroare standard ale
postîncărcătorului. Adnotările sunt afişate atunci când apăsaţi butonul
View Detail (Vizualizare detalii) din caseta de dialog a unui mesaj de
eroare standard.

Vizualizarea şi selectarea mesajelor de eroare


Tabelul cu mesaje de eroare conţine următoarele câmpuri:
„ Error code (Cod eroare) — un cod de eroare intern al
postîncărcătorului definit în câmpul error message (Mesaj
eroare)

Configurarea sistemului 159


„ Error message (Mesaj eroare) — o descriere a erorii care apare
la afişarea mesajului de eroare
„ Notes (Note) — notele opţionale, specifice locaţiei, care descriu
eroarea

Adăugarea sau editarea unei note


Faceţi clic pe mesajul de eroarea pe care doriţi să-l adnotaţi sau editaţi
pentru a-l selecta. Faceţi clic pe câmpul Notes (Note) şi introduceţi
textul de descriere (până la 3 linii). Apăsaţi tasta Enter de pe tastatură
pentru a introduce textul şi apoi apăsaţi butonul Save (Salvare).

Definirea unui plan standard


Fila Standard Plans (Planuri standard) permite unui utilizator cu
privilegii ale funcţiei de fizician să definească, să editeze şi să şteargă
planuri standard. Planurile standard sunt colecţii de informaţii despre
canale şi opriri care pot fi aplicate la planurile de tratament pentru
pacienţi utilizând banda Create Patient (Creare pacient) din fluxul de
lucru Treatment (Tratament) Utilizând fila Standard Plans (Planuri
standard), puteţi de asemenea accesa planuri de tratament pentru
pacienţi obişnuite şi le puteţi transforma şi salva ca planuri standard.

160 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Consultaţi secţiunea „Creare fişă nouă de pacient” din Capitolul 2
pentru informaţii despre modul de utilizare a unui plan standard ca
punct de pornire pentru un fişier de tratament pentru pacient.
Tabelul Standard plans (Planuri standard) conţine următoarele
câmpuri:
„ Plan name (Nume plan) — numele care a fost introdus la
crearea planului standard
„ Treatment site (Zonă tratament) — o listă derulantă cu zone de
tratament
„ Applicator (Aplicator) — o listă derulantă cu aplicatoare.
Puteţi adăuga la listă unul sau mai multe aplicatoare utilizând
fila Applicator Definitions (Definiţii aplicator). Consultaţi
secţiunea următoare pentru informaţii suplimentare.
„ Planned strength (Intensitate planificată) — intensitatea
planificată a sursei
„ Number of pulses (PDR only) (Număr de impulsuri (numai
PDR) — numărul de impulsuri
„ Period time (s) (PDR only) (Perioadă(e) de timp (numai PDR)
— perioada de timp în secunde
Numai utilizatorii din grupul de fizicieni cu privilegiul Run physics
functions (Rulare funcţii fizice) pot adăuga, şterge, modifica şi sorta
planuri standard. Ceilalţi utilizatori pot doar să vizualizeze această
pagină.

Adăugarea unui plan nou


Butonul New (Nou) din partea de jos a filei Standard Plans (Planuri
standard) vă permite să adăugaţi un plan standard nou la tabelul
Standard plans (Planuri standard). Atunci când apăsaţi acest buton, în
partea de sus a tabelului apare o înregistrare goală.

1. Introduceţi numele planului în câmpul Plan name (Nume plan).


2. Apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe săgeata listei derulante Treatment
site (Zonă tratament) şi selectaţi tipul de tratament pentru plan.
3. Faceţi clic pe săgeata listei derulante Applicator (Aplicator) şi selectaţi
tipul de aplicator pentru plan.

Configurarea sistemului 161


4. Faceţi clic pe planul Planned strength (Intensitate planificată) şi
introduceţi intensitatea planificată a sursei pentru planul standard.
5. Faceţi clic pe câmpurile Number of pulses (Număr de impulsuri) şi
PDR Period time (Perioadă de timp) şi introduceţi valorile corespunzătoare.

Notă: Câmpurile Treatment site (Zonă tratament) şi Applicator (Aplicator)


sunt opţionale pentru planurile standard.
6. Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva modificările şi continua
lucrul în fila Standard Plans (Planuri standard).

Copierea unui plan pentru pacient


Puteţi utiliza un plan de tratament existent pentru un pacient ca bază
pentru un plan standard nou. Faceţi clic pe butonul Copy Patient Plan
(Copiere plan pacient). Software-ul de control afişează un tabel care
conţine înregistrările de tratament ale pacientului active curent în baza
de date pentru pacienţi.
Tabelul Patient plans (Planuri pacient) conţine următoarele câmpuri:
„ Patient identification (Identificare pacient) — ID-ul
pacientului specificat în câmpul Patient ID1 (ID1 pacient) din
baza de date cu fişe de tratament active de pe pagina de
selectare a pacientului
„ Treatment site (Zonă tratament) — locaţia vizată pentru
tratament
„ Delivery status (Stare administrare) — pentru planuri HDR,
raportul dintre numărului de fracţii administrate şi numărul
total de fracţii din plan.
Notă: Pentru planuri PDR, dacă a fost administrat un impuls, software-ul de
PDR control consider întregul plan ca fiind administrat. Un raport de 0/1 în câmpul
Delivery status (Stare administrare) indică faptul că nu a fost administrat
niciun impuls al planului de tratament; un raport de 1/1 indică faptul că a fost
administrat unul sau mai multe impulsuri.
Faceţi clic pe planul de tratament pentru pacient pe care doriţi să îl
utilizaţi pentru a-l selecta în tabelul Patient plans (Planuri pacient). În
câmpul Standard plan name (Nume plan standard) introduceţi
numele pe care doriţi să îl utilizaţi pentru identificarea planului
standard nou. În câmpul Fraction (Fracţie) (sau Number of pulses

162 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


(Număr de impulsuri) şi Period time (Perioadă de timp) pentru PDR)
introduceţi numărul de fracţii pe care doriţi să le utilizaţi. În mod
implicit, valoarea din câmpul Fraction (Fracţie) este numărul
următoarei fracţii de administrat (sau „1”dacă nu a fost administrată
nicio fracţie) pentru pacientul selectat, aşa cum este afişat în câmpul
Delivery status (Stare administrare).

Notă: Utilizaţi butonul Print (Tipărire) pentru a vizualiza raportul planului


standard şi confirma dacă a fost selectată fracţia corectă.

Notă: Dacă creaţi un plan standard nou pornind de la un plan de pacient


existent, în noul plan standard nu vor fi incluse date demografice ale
pacientului.
Apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva modificările şi continua
lucrul în fila Standard Plans (Planuri standard).

Vizualizarea şi editarea informaţiilor despre canal pentru un plan


standard
Faceţi clic pe o înregistrare din tabelul Standard plans (Planuri
standard) pentru a selecta şi evidenţia planul în tabel. Apăsaţi butonul
Set Up>> (Configurare) pentru a afişa pagina de administrare a
tratamentului. Puteţi vizualiza informaţiile existente despre canal din
banda Channel View (Vizualizare canal) sau puteţi edita informaţiile
despre canal din banda Channel Edit (Editare canal). Consultaţi
secţiunea „Banda Channel Edit (Editare canal)” din Capitolul 2 pentru
informaţii detaliate despre modul de utilizare a instrumentului
Channel Editor (Editor canale).
Apăsaţi butonul Save (Salvare) din banda Channel Edit (Editare canal)
atunci când aţi terminat de adăugat sau editat canalele de interes.
Apăsaţi butonul Previous (Anterior) de pe pagina de administrare a
tratamentului pentru a reveni la fila Standard Plans (Planuri
standard). Apăsaţi butonul Cancel (Revocare) din banda Channel Edit
(Editare canal) pentru a renunţa la modificări şi butonul Previous
(Anterior) pentru a reveni la fila Standard Plans (Planuri standard).

Configurarea sistemului 163


Editarea unei înregistrări din tabelul cu planuri standard
Faceţi clic pe câmpul pe care doriţi să-l modificaţi şi selectaţi sau
introduceţi informaţiile noi în tabelul Standard plans (Planuri
standard).

Ştergerea unei înregistrări


Butonul Delete (Ştergere) din partea de jos a filei Standard Plans
(Planuri standard) vă permite să ştergeţi înregistrarea selectată din
tabelul cu planuri standard. Software-ul de control afişează un mesaj
de confirmare înainte ca ştergerea să se producă.

Imprimarea unui raport de plan standard


Butonul Print (Tipărire) din partea de jos a filei Standard Plans
(Planuri standard) vă permite să vizualizaţi raportul planului
standard.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a imprima o copie fizică a
raportului şi butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul şi
reveni la fila Standard Plans (Planuri standard).

164 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Întreţinerea definiţiilor aplicatorilor
Fila Applicator Definitions (Definiţii aplicator) vă permite să definiţi,
să editaţi şi să ştergeţi definiţii ale aplicatorilor din baza de date a
software-ului de control

Vizualizarea şi selectarea definiţiei unui aplicator


Faceţi clic pe butonul Applicators (Aplicatoare) din partea de jos a filei
pentru a afişa o listă cu aplicatoarele curente definite. Faceţi clic pe
numele unui aplicator pentru a-l selecta.
Numele aplicatorului selectat apare în câmpul Applicator name
(Nume aplicator) şi înregistrările din tabel sunt actualizate pentru a
reflecta aplicatorul selectat.
Tabelul cu aplicatori conţine următoarele câmpuri:
„ Channel number (Număr canal) — numărul de canal alocat la
definirea aplicatorului
„ Channel name (Nume canal) — numele de canal alocat la
definirea aplicatorului
„ Channel length (cm) (Lungime canal (cm)) — fixat la 130 cm
pentru sistemul GammaMedplus iX

Configurarea sistemului 165


Adăugarea unui aplicator
Butonul Add (Adăugare) din partea de jos a filei Applicator
Definitions (Definiţii aplicator) vă permite să adăugaţi un aplicator
nou la tabelul Applicator (Aplicator). Atunci când apăsaţi acest buton,
software-ul de control goleşte câmpurile text editabile şi tabelul,
pentru a putea adăuga informaţii noi.
Introduceţi numele aplicatorului pe care doriţi să-l definiţi în câmpul
Applicator name (Nume aplicator). Introduceţi numele
producătorului în câmpul Applicator manufacturer (Producător
aplicator).
Apăsaţi butonul Add Channel (Adăugare canal) pentru a adăuga un
canal nou la tabelul cu aplicatori. Introduceţi numărul canalului nou în
câmpul Channel number (Număr canal). Apăsaţi tasta Enter sau faceţi
clic pe câmpul Channel name (Nume canal) şi introduceţi numele
pentru canal. Valoarea din câmpul Channel length (Lungime canal)
este fixată la 130 cm pentru GammaMedplus iX.
Repetaţi acest proces până când aţi adăugat toate canalele pentru
aplicator.

Notă: Nu puteţi defini un aplicator care utilizează mai mult decât cele 24 de
canale disponibile pe sistemul GammaMedplus iX.
Dacă doriţi să ştergeţi un canal, faceţi clic pe canal în tabelul cu
aplicatori pentru a-l selecta şi apăsaţi butonul Delete Channel
(Ştergere canal). Software-ul de control afişează un mesaj de
confirmare înainte ca ştergerea să se producă.

Notă: Dacă ştergeţi un canal pentru un aplicator care este utilizat în prezent
într-un plan de tratament, numele aplicatorului va fi modificat la
Unspecified (Nespecificat) la afişarea paginii de administrare a
tratamentului.

Editarea definiţiei unui aplicator


Faceţi clic pe înregistrarea pe care doriţi să o editaţi pentru a o selecta.
Faceţi clic pe câmpul pe care doriţi să îl modificaţi şi introduceţi
informaţiile noi.

166 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Ştergerea unui aplicator
Butonul Delete (Ştergere) din partea de jos a filei Applicator
Definitions (Definiţii aplicator) vă permite să ştergeţi aplicatorul
selectat din tabel. Software-ul de control afişează un mesaj de
confirmare înainte ca ştergerea să se producă.

Copierea definiţiei unui aplicator


Butonul Copy (Copiere) din partea de jos a filei Applicator
Definitions (Definiţii aplicator) vă permite să copiaţi definiţia de
aplicator selectată. Introduceţi un nume unic pentru definiţia
aplicatorului nou în câmpul Applicator name (Nume aplicator).
Numele nou apare în lista derulantă Applicators (Aplicatoare).

Copii de rezervă şi restaurarea fişierelor


Fila Backup & Restore (Copii de rezervă şi restaurare) vă permite să
efectuaţi copii de rezervă pentru şi să restauraţi fişiere de date ale
software-ului de control şi să exportaţi date de diagnostic ale
software-ului de control. De asemenea, vă permite să definiţi metoda
de realizare a copiilor de rezervă pentru fişierele de date, să alegeţi
locaţia pentru copiile de rezervă şi fişierele restaurate şi să alegeţi
locaţia pentru fişierele de diagnostic.

Configurarea sistemului 167


Procedura de efectuare a copiilor de rezervă include fişiere cu istoric
de tratament, fişiere cu teste fizice, intrări din registru, jurnale de
eroare şi alte date esenţiale (precum opţiuni de configurare a
sistemului).

Notă: Software-ul de control realizează copii de rezervă zilnice ale sistemului


pe hard disk-ul calculatorului de control, indiferent de setările din fila Backup
& Restore (Copii de rezervă şi restaurare). Aceste copii de rezervă sunt
disponibile numai pentru inginerii de service Varian. Este recomandată
efectuarea de copii de rezervă automate şi/sau manuale ale sistemul pe o unitate
de reţea sau un suport amovibil utilizând setările Backup & Restore (Copii
de rezervă şi restaurare), pentru a avea acces la copiile de rezervă.

Efectuarea unei copii de rezervă automate


Efectuarea unei copii de sigurezervăranţă automate are loc în fiecare
noapte, la miezul nopţii, dacă este desemnată o destinaţie. Selectaţi
folderul rădăcină de destinaţie pentru fişierele care sunt copiate
automat apăsând butonul File Location (Locaţie fişier) din caseta
grupului Automatically backup console system files (Copie de
rezervă automată fişier sistem consolă) şi alegând din listă numele
alias care reprezintă folderul.
Numele de folder care apar în lista File Location (Locaţie fişier) sunt
configurate în fila Folder Setup (Configurare folder) din banda pentru
utilizator şi locaţie. În mod implicit este afişată locaţia selectată cel mai
recent.

Notă: La fiecare afişare a paginii de început, software-ul de control verifică


dacă este nevoie de o copie de rezervă automată şi, dacă da, efectuează copia de
rezervă.

Efectuarea unei copii de rezervă manuale


Selectaţi folderul rădăcină de destinaţie pentru fişierele care sunt
copiate manual apăsând butonul File Location (Locaţie fişier) din
caseta grupului Manually backup console system files (Copie de
rezervă manuală fişier sistem consolă) şi alegând din listă numele alias
care reprezintă folderul.

168 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Folderul rădăcină conţine folderul pentru copii de rezervă, care la
rândul său conţine o serie de foldere şi fişiere asociate. Introduceţi
numele folderului pentru copii de rezervă în câmpul Backup file
(Fişier copie de rezervă).
Apăsaţi butonul Backup (Copie de rezervă) pentru a efectua copia de
rezervă. Dacă fişierul copie de rezervă există deja, va apărea un mesaj
de confirmare. Un al mesaj va apărea la finalizarea copiei de rezervă.

Restaurarea fişierelor
Selectaţi folderul sursă rădăcină din care vor fi restaurate fişierele
apăsând butonul File Location (Locaţie fişier) din caseta grupului
Restore console system files (Restaurare fişiere sistem consolă) şi
alegând din listă numele alias care reprezintă folderul.
Selectaţi folderul pentru copii de rezervă apăsând butonul Backup
File (Fişier copie de rezervă) şi alegând din listă numele folderului.
Apăsaţi butonul Restore (Restaurare) pentru a restaura fişierele.
Software-ul de control afişează un mesaj de confirmare înainte de
aplicarea restaurării. Selectaţi No (Nu) pentru a revoca restaurarea.
Dacă este cazul, puteţi utiliza această ocazie pentru a efectua mai întâi
copii de rezervă ale datelor. Selectaţi Yes (Da) pentru a începe
restaurarea. La finalizarea restaurării, este afişat un mesaj de
confirmare. Apăsaţi OK pentru a reporni software-ul de control.

AVERTISMENT 4-1: La apăsarea butonului Restore (Restaurare) veţi


vedea un avertisment care va indica faptul că toate datele şi setările
curente urmează să fie înlocuite cu cele specificate în fişierul de
recuperare. Este recomandat să efectuaţi mai întâi o copie de rezervă
manuală înainte de a iniţia recuperarea fişierelor. O operaţie de
restaurare nu poate fi anulată. Restaurarea unei copii de rezervă greşite
poate determina rănirea pacientului.

Configurarea sistemului 169


Exportul fişierelor de diagnostic
Puteţi exporta date de diagnostic ale software-ului de control într-o
locaţie specificată de dvs. Exportul fişierelor de diagnostic nu trebuie
realizată decât sub îndrumarea unui inginer de service Varian Medical
Systems, pentru a facilita diagnosticarea problemelor. Datele exportate
pot fi trimise inginerului de service.
Selectaţi folderul de destinaţie pentru fişierele exportate apăsând
butonul File Location (Locaţie fişier) din caseta grupului Export
diagnostic files (Export fişiere de diagnostic) şi alegând din listă
numele alias pentru folder. Această locaţie este specificată în fila
Folder Setup (Configurare folder) a benzii pentru utilizator şi locaţie.
Apăsaţi butonul Export (Exportare) pentru a exporta fişierele. La
finalizarea exportului va apărea un mesaj de confirmare.

Schimbarea setărilor sistemului


Fila System Settings (Setări sistem) vă permite să configuraţi şi/sau să
vizualizaţi o serie de parametri de sistem, inclusiv data şi ora
sistemului, imprimanta selectată, secvenţa firului manechin, starea de
acces la distanţă, unităţile de măsură pentru intensitatea sursei,
duratele de expirare pentru inactivitatea sistemului şi securizarea
sistemului şi setările de comunicare ARIA

170 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul pentru setările sistemului conţine următoarele câmpuri:
„ Setting (Setări) — o listă de setări, grupate după subiect:
General System Settings (Setări general sistem), Remote Access
(Acces la distanţă), System Units (Unităţi sistem),
Location-Specific Settings (Setări specifice locaţiei) şi ARIA
Communication Settings (Setări de comunicare ARIA)
„ Current value (Valoare curentă) — valoarea pentru setare.
Valorile sunt introduse în tabel prin câmpurile text, listele
derulante şi casetele de selectare.

Setări generale ale sistemului

Setarea datei şi orei sistemului

Setarea Date and time (Dată şi oră) vă permite să modificaţi data şi ora
pentru a vă adapta la ora de vară sau pentru a sincroniza ceasul
calculatorului de control cu cel al postîncărcătorului
GammaMedplus iX, dacă este cazul. Faceţi dublu clic pe câmpul
Current value (Valoarea curentă) pentru Date and time (Dată şi oră) şi
efectuaţi schimbările necesare, utilizând formatul aaaa-ll-zz pentru
dată şi un ceas cu 24 de ore. Valorile orare actualizate vor fi aplicate pe
calculatorul de control şi postîncărcătorul GammaMedplus iX.

Configurarea sistemului 171


Notă: Dacă valorile orare actualizate diferă cu mai multe de 60 de minute faţă
de ora originală, software-ul de control afişează un avertisment indicând faptul
să valoarea nouă ar putea afecta precizia de calibrare a sursei curente.
Schimbarea va fi acceptată şi înregistrată în jurnalul de evenimente.

Notă: Valoarea orară nouă nu poate diferi de cea originală cu mai mult de +/-
75 de minute.

Selectarea unei imprimante

Faceţi dublu clic pe câmpul Current value (Valoare curentă) pentru


Selected Printer (Imprimantă selectată) pentru a afişa o listă derulantă
cu imprimantele disponibile în momentul respectiv. Selectaţi
imprimanta pe care doriţi să o utilizaţi pentru raporturile tipărite.

Alegerea unei secvenţe pentru firul manechin

Există două opţiuni pentru Dummy sequence (Secvenţă manechin):


„ Dummy each/ Active each (Manechin fiecare / Activ fiecare) —
alternează între trimiterea firului manechin şi apoi a firului
activ în fiecare canal
„ Dummy all/ Dummy each/ Active each (Manechin
toate/Manechin fiecare/Activ fiecare) — trimite mai întâi firul
manechin în toate canalele, apoi alternează între firul manechin
şi cel activ pentru fiecare canal
Faceţi dublu clic pe câmpul Current value (Valoare curentă) pentru
Dummy sequence (Secvenţă fir manechin) şi selectaţi secvenţa
corespunzătoare pentru firul manechin.

Accesul la distanţă
Setarea Mode (Mod) pentru accesul la distanţă poate fi Automatic
(Automat), Manual (Manual) sau Unavailable (Indisponibil):
„ Automatic (Automat) — Serviciul SmartConnect începe la
pornirea calculatorului de control
„ Manual (Manual) — Serviciul SmartConnect începe atunci
când este iniţiat în mod explicit prin apăsarea secvenţei de taste
Ctrl-Shift-V
„ Unavailable (Indisponibil) — Serviciul SmartConnect nu este
instalat

172 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Setarea unităţilor de sistem
Puteţi selecta unităţile de afişat pe ecran şi în rapoarte pentru
următorii parametri:
„ Source strength (Intensitate sursă) — selectaţi Ci, U sau GBq
„ Conversion factor (Factor de conversie) — pentru opţiunea
Source strength (Intensitate sursă) setată să utilizeze U ca
unităţi, introduceţi valoarea corespunzătoare în câmpul
Conversion factor (Factor de conversie). Valoarea trebuie să se
încadreze în intervalul 4000 - 4100 U/Ci, cu o valoare implicită
de 4070 U/Ci.
ATENŢIE: Factorul de conversie, atunci când este specificat în
secţiunea System Units (Unităţi sistem), trebuie să se potrivească cu
factorul de conversie utilizat în sistemul de planificare a tratamentului.
Software-ul de control utilizează factorul de conversie atunci când
demultiplică poziţiile de oprire. Nepotrivirea acestor valori poate
determina administrarea unui tratament diferit de cel planificat.

Setări specifice locaţiei

Specificarea duratelor de expirare pentru inactivitatea sistemului


şi securizarea sistemului

Puteţi seta valorile Idle time-out (Expirare inactivitate) sau Secure


time-out (Expirare securizare) făcând clic pe câmpul corespunzător şi
introducând timpul în minute. Timpii de deconectare funcţionează în
felul următor, din punctul de vedere al utilizatorului:
Opţiunea Secure system (Securizare sistem) din meniul derulant
Workflow (Flux de lucru) din partea de sus a ecranului vă permite să
securizaţi temporar sistemul împotriva utilizării neautorizate, dacă
trebuie să părăsiţi calculatorul de control. Această caracteristică
protejează şi datele confidenţiale ale pacienţilor în absenţa dvs. Atunci
când selectaţi opţiunea Secure system (Securizare sistem), va apărea
pagina System Secured (Sistem securizat). Această pagină afişează
numele de utilizator al persoanei care a securizat sistemul şi un câmp
pentru introducerea parolei. Numai persoana care a securizat
sistemul, un administrator sau un inginer de service poate scoate
sistemul din modul securizat. După o perioadă de timp specificată în

Configurarea sistemului 173


opţiunea Secure time-out (Expirare securizare), caseta de dialog
expiră şi sunteţi deconectat automat. Opţiunea Secure system
(Securizare sistem) nu este disponibilă în timpul tratării pacientului.
Dacă nu există un tratament în curs de desfăşurare şi nu este detectată
nicio activitate a utilizatorului pentru o durată de timp setată în
opţiunea Idle time-out (Expirare inactivitate), sistemul va fi trecut
automat în modul securizat.

Setări de comunicare ARIA


Opţiunea ARIA Communication Settings (Setări de comunicare ARIA)
vă permite să configuraţi calculatorul de control pentru a putea
importa fişiere de tratament pentru pacienţi din baza de date ARIA, să
trimiteţi starea tratamentului către baza de date ARIA şi să trimiteţi
fişierul de tratament actualizat către baza de date ARIA la finalizarea
unei fracţii. Setările sunt împărţite în trei grupuri — General ARIA
Settings (Setări generale ARIA), Worklist Service Settings (Setări
serviciu listă de lucru) şi Database Service Settings (Setări serviciu
bază de date) — în plus faţă de butoanele pentru testarea setărilor
ARIA. Pentru unele dintre setări, un inginer de service Varian
BrachyTherapy va trebuie să lucreze împreună cu un reprezentant al
departamentului IT al locaţiei.

Setări generale ARIA

„ Enable ARIA integration (Activare integrare ARIA) — activaţi


această casetă de selectare pentru a activa interfaţa dintre
calculatorul de control şi baza de date ARIA.
„ Enable appointment integration (Activare integrare
programare) — activaţi această casetă de selectare pentru a
activa interfaţa cu instrumentul de programare pentru resurse
ARIA. Activarea acestei casete de selectare permite, de
asemenea, software-ului de control să trimită înapoi către
ARIA starea tratamentului la finalizarea acestuia.

174 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Enable treatment record integration (Activare integrare
înregistrare tratament) — activaţi această casetă de selectare
pentru a activa interfaţa cu rezumatul RT ARIA. Activarea
acestei casete de selectare permite software-ului de control să
trimită în mod automat către baza de date ARIA un fişier de
tratament actualizat la finalizarea fiecărei fracţii a
tratamentului pacientului. Această funcţionalitate este valabilă
pentru ARIA 11 şi versiunile ulterioare.
„ AE Title (Titlu AE) — afişează entitatea de aplicaţie (AE)
introdusă iniţial de service-ul Varian BrachyTherapy. Entitatea
de aplicaţie este utilizată de către software-ul de control şi
ARIA pentru a negocia transferul DICOM.
„ IP address (Adresă IP) — afişează adresa IP a calculatorului de
control în format needitabil
„ Listen port (Port de ascultare) — desemnează portul prin care
software-ul de control primeşte date de la serverul ARIA.
„ Machine ID (ID aparat) — introduceţi numele
postîncărcătorului pe care va fi tratat pacientul (sensibil la
majuscule şi minuscule), aşa cum este indicat în câmpul ID din
tabelul Devices (Dispozitive) de pe pagina RT Administration
(Administrare RT) a ARIA.

Setări pentru serviciul listei de lucru

„ Worklist AE Title (Titlu AE listă de lucru) — introduceţi


numele serviciului listei de lucru care rulează pe serverul
ARIA.
„ Worklist service IP address (Adresă IP serviciu listă de lucru)
— introduceţi adresa IP pentru calculatorul pe care rulează
serviciul listei de lucru (serverul ARIA)
„ Worklist port (Port listă de lucru) — introduceţi valoarea
numerică pentru portul de ascultare pentru serviciul listei de
lucru

Configurarea sistemului 175


Setări pentru serviciul bazei de date

„ Database AE Title (Titlu AE bază de date — introduceţi


numele serviciului bazei de date care rulează pe serverul
ARIA.
„ Database service IP address (Adresă IP serviciu bază de date)
— introduceţi adresa IP pentru calculatorul pe care rulează
serviciul bazei de date (serverul ARIA)
„ Database port (Port bază de date) — introduceţi valoarea
numerică pentru portul de ascultare pentru serviciul bazei de
date

Testarea setărilor ARIA

„ Butonul Worklist (Listă de lucru) — apăsaţi acest buton pentru


a testa interfaţa cu serviciul de listă de lucru ARIA. Pentru un
răspuns pozitiv cu privire la conexiune, software-ul de control
afişează un mesaj care indică numărul de înregistrări
disponibile pentru a fi preluate. Pentru un răspuns negativ,
este afişată o eroare.
„ Butonul Database (Bază de date) — apăsaţi acest buton pentru
a testa interfaţa cu serviciul de bază de date ARIA. Pentru un
răspuns pozitiv cu privire la conexiune, software-ul de control
afişează un mesaj care indică numărul de cure de tratament
active în momentul respectiv. Pentru un răspuns negativ, este
afişată o eroare.

176 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Efectuarea funcţiilor fizice şi de service
Banda Source & Wire (Sursă şi fir) permite tuturor utilizatorilor să
vizualizeze setările legate de caracteristicile sursei şi firului.
Utilizatorii cu privilegii de acces corespunzătoare pot configura aceste
setări. Administratorul software-ului de control poate activa sau
dezactiva privilegii de acces utilizând fila Groups (Grupuri) de pe
banda User & Location (Utilizator şi locaţie). Faceţi clic pe
butonulSource & Wire (Sursă şi fir) de pe pagina de configurare a
sistemului pentru a deschide banda pentru sursă şi fir.

Această bandă este alcătuită din următoarele file:


„ Source Strength (Intensitate sursă) — introduceţi intensitatea
sursei calibrate (numai fizicieni)
„ Source Exchange (Schimbare sursă) — specificaţi date despre
instalarea firului sursă şi manechin (numai ingineri de service
Varian)
„ Service Parameters (Parametri service) — specificaţi date
legate de sarcinile efectuate de ingineri de service (numai
ingineri de service Varian)
„ System Commands (Comenzi sistem) — ieşiţi în sistemul de
operare şi efectuaţi alte teste (ingineri de service Varian)

Configurarea sistemului 177


Introducerea intensităţii sursei calibrate
Fila Source Strength (Intensitate sursă) permite unui utilizator cu
privilegiile corespunzătoare să introducă intensitatea calibrată a sursei
la locaţie. În mod implicit, capacitatea de a modifica setările din
această filă este disponibilă numai utilizatorilor cu privilegii pentru
grupul de fizicieni. Toţi ceilalţi utilizatori pot vizualiza datele despre
intensitatea sursei din filă.

ATENŢIE: După schimbarea sursei trebuie să introduceţi o valoare a


intensităţii sursei calibrate la locaţie înainte de administrarea unui
tratament, pentru a respect cerinţele privind calibrarea stabilite de
USNRC şi alte autorităţi competente locale. După schimbarea unei
surse, software-ul de control afişează un mesaj în acest sens la
conectare până când introduceţi intensitatea sursei calibrate la locaţie.
Necalibrarea şi neconfirmarea valorii de calibrare a producătorul poate
determina tratarea necorespunzătoare a pacientului.

Notă: Dacă postîncărcătorul este mutat în orice locaţie aflată în afara unităţii,
USNCR impune efectuarea unei calibrări complete înainte de tratarea
pacienţilor. La fiecare mutare a unităţii, această trebuie supusă unei calibrări
complete. Software-ul de control nu verifică pentru a se asigura de realizarea
recalibrării. Pentru celelalte ţări, în afară de Statele Unite, verificaţi
reglementările stabilite de autoritatea locală competentă.

178 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Valorile din tabelul Source strength (Intensitate sursă) sunt
următoarele:
„ Manufacturer source strength (Intensitate sursă producător)
— Intensitatea sursei calibrate şi data de calibrare sunt preluate
din numărul de serie al firului, introdus în fila Source
Exchange (Schimbare sursă). Ora de calibrare este presupusă
ca fiind ora 12:00 ziua din fusul orar al producătorului.
„ Site calibrated source strength ( Intensitate sursă calibrată la
locaţie) — Valorile date (dată) şi source strength (intensitate
sursă) introduse de dvs. în câmpul Site calibrated source
strength (Intensitate sursă calibrată la locaţie) din zona Set site
calibrated source strength (Setare intensitate sursă calibrată la
locaţie).

Notă: Utilizaţi Site calibrated source strength (Intensitate sursă calibrată


la locaţie) ca intensitate de referinţă a sursei pentru calculul intensităţii
curente a sursei cu un tabel de diminuare a sursei. Consultaţi secţiunea
„Diminuare sursă” din Anexa B „Calculele GammaMedplus iX” pentru
informaţii suplimentare. Valoarea Site calibrated source strength
(Intensitate sursă calibrată la locaţie) este valoarea care trebuie introdusă în
software-ul de planificare a tratamentului BrachyVision.

Introducerea intensităţii sursei calibrate la locaţie


Pentru a începe această procedură, rotiţi comutatorul cu cheie MODE
(MOD) de pe consola de control în poziţia orizontală. Se va aprinde
indicatorul luminos SPECIAL (SPECIAL).

Configurarea sistemului 179


Software-ul de control diminuează sursa cu o zi la ora 12:00 noaptea
conform formulei din secţiunea „Diminuare sursă” din Anexa B
„Calculele GammaMedplus iX”. În Anexa B este inclus, de asemenea,
un tabel de diminuare a sursei Ir-192.

Notă: Pentru sistemul GammaMedplus iX, nu trebuie să selectaţi o frecvenţă


de diminuare utilizând butonul Decay Frequency (Frecvenţă de diminuare)
din partea de jos a filei.
Puteţi utiliza intensitatea sursei calibrate şi data de calibrare de pe
certificatul producătorului sau puteţi introduce intensitatea sursei
determinată în timpul propriei calibrări a intensităţii sursei.
Introduceţi valoarea intensităţii sursei în câmpul Site calibrated
source strength (Intensitate sursă calibrată la locaţie) în unităţile Ci, U
sau GBq, în funcţie de setarea System units (Unităţi sistem) pentru
Source strength (Intensitate sursă) din fila System Settings (Setări
sistem) a benzii pentru consolă şi postîncărcător.
Introduceţi valoarea Calibration date (Dată calibrare)
corespunzătoare intensităţii sursei în formatul aaaa-ll-zz. Introduceţi
parola de conectare şi apăsaţi butonul Save (Salvare) pentru a salva
intensitatea sursei calibrate.
Software-ul de control verifică pentru a vedea dacă noua intensitate a
sursei se află în intervalul acceptat, după cum urmează:
„ Dacă noua intensitate a sursei diferă între 0–5% faţă de
valoarea Manufacturer source strength (Intensitate sursă
producător), software-ul de control afişează un mesaj de
confirmare a valorii noi. Acest mesaj apare chiar dacă valoarea
introdusă este egală cuc valoarea de pe certificatul
producătorului.
„ Dacă noua intensitate a sursei diferă între 5–10% faţă de
valoarea Manufacturer source strength (Intensitate sursă
producător), software-ul de control afişează un mesaj prin care
avertizează că noua intensitate diferă cu mai mult de 5% faţă
de valoarea Manufacturer source strength (Intensitate sursă
producător) şi solicită confirmarea dvs. pentru a continua.
„ Dacă noua intensitate a sursei diferă cu peste 10% faţă de
Manufacturer source strength (Intensitate sursă producător),
software-ul de control afişează un mesaj prin care vă
informează că nu poate seta noua intensitate a sursei. În acest
caz, verificaţi din nou calibrarea şi, dacă este cazul, contactaţi
un inginer de service Varian Medical Systems.

180 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT 4-2: Reglarea intensităţii sursei trebuie realizată numai
de către un fizician calificat, după efectuarea unei măsurători adecvate a
intensităţii sursei. Introducerea unei valori incorecte în câmpul Site
calibrated source strength (Intensitate sursă calibrată la locaţie) va
determina ore incorecte pentru tratament şi poate pune în pericol
pacienţii care urmare a unei supra sau subdozări.

După ce a fost acceptată, noua intensitate a sursei este utilizată ca bază


pentru calculele de diminuare. Această modificare este înregistrată în
jurnalul de evenimente cu ID-ul de conectare al utilizatorului curent.
Valoarea Current source strength (Intensitatea curentă sursă) din
banda pentru starea sistemului este recalculată pentru a reflecta noua
calibrare. Informaţii tipărite şi de sistem relevante vor indica
intensitatea curentă a sursei.
Când aţi terminat, rotiţi înapoi comutatorul cu cheie MODE (Mod) în
poziţia verticală (NORMAL), scoateţi cheia şi aşezaţi-o într-o locaţie
sigură.

Vizualizarea datelor despre schimbarea sursei


Fila Source Exchange (Schimbare sursă) permite inginerilor de service
să specifice date despre instalarea firelor sursă şi manechin. În mod
implicit, capacitatea de a modifica setările din această filă este
disponibilă numai utilizatorilor cu privilegii pentru grupul de ingineri de
service care utilizează modul SPECIAL (SPECIAL). Toţi ceilalţi
utilizatori pot vizualiza datele în tabelele Active wires (Fire active) şi
Dummy wires (Fire manechin).

Configurarea sistemului 181


Atunci când un nou fir sursă sau manechin este instalat în mod fizic pe
GammaMedplus iX, firul nou va fi adăugat în mod automat în tabelul
Active wires (Fire active) cu următoarea descriere în câmpul Note
(Notă): 'Found on Afterloader' (Găsit pe postîncărcător).

Notă: Înregistrarea pentru firul activ sau manechin instalat cel mai recent
apare în partea de sus a tabelului respectiv. Înregistrarea pentru firul utilizat
în momentul respectiv este evidenţiată.

Imprimarea unui raport despre schimbarea firului


Atunci când apăsaţi butonul Print (Tipărire) din partea de jos a filei
Source Exchange (Schimbare sursă), va apărea raportul despre
schimbarea sursei. Secţiunea superioară a raportului include
utilizatorul conectat în momentul imprimării raportului, clinica
(numele instituţiei), numărul de serie al postîncărcătorului şi data şi
ora de imprimare a raportului.
Raportul este împărţit în următoarele secţiuni principale — Maximum
Strength Values (Valori maxime intensitate), Active Wire Exchange
History (Istoric schimbare fir activ) şi Dummy Wire Exchange History
(Istoric schimbare fir manechin), fiecare secţiune afişând informaţiile
conţinute în tabelele pentru firele activ şi manechin şi caseta grupului.
Apăsaţi butonul Print (Tipărire) pentru a imprima o copie a raportului
şi butonul Close (Închidere) pentru a închide raportul şi reveni la fila
Source Exchange (Schimbare sursă).

182 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Selectarea unui tip de fir
Faceţi clic pe butonul Wire Type (Tip fir) din partea de jos a filei şi
selectaţi tipul de fir ale cărui date doriţi să le vizualizaţi (activ sau
manechin).
Tabelul Active wires (Fire active) conţine următoarele câmpuri:
„ Wire serial (Număr de serie fir) — numărul serial al firului
„ Exchange date (Dată schimbare) — data şi ora de schimbare a
firului sursă (câmp needitabil). Această dată este utilizată
pentru indicatorul Days since last source exchange (Zile de la
ultima schimbare a sursei) din banda pentru starea sistemului.
Indicatorul arată numărul de zile care au trecut de la ultima
schimbare a sursei. Numărul de zile disponibile pentru un fir
dat este de 120. Dacă numărul de zile de la ultima schimbare
este mai mare de 90, pictograma este afişată în roşu şi va
apărea un mesaj de avertizare la conectarea utilizatorului.
După ce au trecut 120 de zile, vi se va interzice să administraţi
tratamente.

Notă: În circumstanţe atenuante, în coordonare cu un inginer de service


Varian, poate fi emisă o parolă unică specială, care vă permite să adăugaţi 15
zile pentru firul sursă curent.
„ Total/ used cycles (Cicluri totale/utilizate) — numărul maxim
de cicluri ale firului sursă/numărul de cicluri ale firului sursă
utilizate la momentul schimbării sursei (sau în momentul
adăugării înregistrării la tabel, în cazul în care este conectat un
alt postîncărcător la calculatorul de control), preluat din
memoria RAM a bateriei (memoria postîncărcătorului) (câmp
needitabil)
„ Machine (Aparat) — numărul de serie al aparatului (introdus
de inginerul de service în fila Owner Information (Informaţii
proprietar) din banda User & Location (Utilizator şi locaţie))
„ Notes (Note) — comentarii adăugate de inginerul de service
sau „Found on afterloader” (Găsit pe postîncărcător) după
schimbarea sursei

Configurarea sistemului 183


Tabelul Dummy wires (Fire manechin) conţine următoarele câmpuri:
„ Wire serial (Număr de serie fir) — numărul serial al firului
„ Exchange date (Dată schimbare) — data şi ora de schimbare a
firului manechin (câmp needitabil).
„ Total/ used cycles (Cicluri totale/utilizate) — numărul maxim
de cicluri ale firului manechin/numărul de cicluri ale firului
manechin utilizate la momentul schimbării sursei, preluat din
memoria RAM a bateriei (memoria postîncărcătorului) (câmp
needitabil)
„ Machine (Aparat) — numărul de serie al aparatului (introdus
de inginerul de service în fila Owner Information (Informaţii
proprietar) din banda User & Location (Utilizator şi locaţie))
„ Notes (Note) — comentarii adăugate de inginerul de service

Vizualizarea valorilor maxime pentru intensitatea sursei


Câmpul Physical (Fizic) din caseta grupului Maximum source
strength values (Valori maxime intensitate sursă) afişează valoarea
intensităţii maxime a sursei pentru care este proiectat postîncărcătorul.
Câmpul editabil Exchange (Schimbare) afişează intensitatea maximă a
sursei care poate fi instalată în postîncărcător conform normelor
USNRC, ale statului semnatar sau ale autorităţii competente. Câmpul
Treatment (Tratament) afişează intensitatea maximă a sursei care
poate fi utilizată pentru tratament conform normelor USNRC, ale
statului semnatar sau ale autorităţii competente. Inginerul de service
specifică valorile pentru câmpurile Exchange (Schimbare) şi
Treatment (Tratament).

184 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Specificarea parametrilor de service
Fila Service Parameters (Parametri service) afişează mecanismul de
acţionare a firului şi parametrii ciclului firului.

Imprimarea unui raport pentru parametrii de service


Atunci când apăsaţi butonul Print (Tipărire) din partea de jos a filei
Service Parameters (Parametri service), va apărea raportul despre
parametrii de service. Secţiunea superioară a raportului include
utilizatorul conectat în momentul imprimării raportului, clinica
(numele instituţiei), numărul de serie şi data şi ora de imprimare a
raportului.
Raportul este împărţit în două secţiuni principale — Wire Drive –
Specific Parameters (Parametri specifici mecanismului de acţionare a
firului) şi Wire Cycles (Cicluri fir). Fiecare secţiune afişează ciclurile
pentru mecanismele de acţionare, respectiv firele active şi manechin.

Notă: Indiferent de locaţie, această filă este afişată întotdeauna în limba


engleză, deoarece este utilizată exclusiv de ingineri de service.

Configurarea sistemului 185


Efectuarea comenzilor de sistem
Fila System Commands (Comenzi sistem) este destinată exclusiv
utilizării de către personal de service autorizat.

Notă: Indiferent de locaţie, această filă este afişată întotdeauna în limba


engleză, deoarece este utilizată exclusiv de ingineri de service.

186 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Capitolul 5 Proceduri de urgenţă

Sistemul GammaMedplus iX este echipat cu mai multe funcţii


independente de siguranţă şi alarmă care reduc riscul de expunere la
radiaţii în cazul unei erori de operare sau a defectării sistemului. În
cazul unei situaţii de urgenţă, principalul obiectiv este acela de a
scoate sursa din pacient şi pacientul din sală. Acest capitol descrie
procedurile recomandate care susţin acest obiectiv. Aceste proceduri
sunt rezumate în format de diagramă de flux în Figura 1 Proceduri de
intervenţie de urgenţă şi în format text, după figură. Consultaţi
secţiunea „Proceduri de răspuns în caz de urgenţă (pentru afişare)”
din Anexa D, „Informaţii şi teste de siguranţă” pentru informaţii
procedurale pe care le puteţi afişa la unitatea dvs.
Este esenţial ca personalul de bază să se familiarizeze cu, şi să repete
periodic, procedurile de intervenţie de urgenţă necesare pentru locaţia
dvs. Multe agenţii de reglementare impun participarea operatorilor,
fizicienilor şi medicilor la proceduri în caz de urgenţă la angajarea
iniţială şi cel puţin anual.
Toţi utilizatorii sunt sfătuiţi să citească atent informaţiile de siguranţă
incluse în secţiunea „Informaţii importante de siguranţă” din
Capitolul 1. Pentru informaţii de siguranţă suplimentare, inclusiv teste
şi verificări de siguranţă, consultaţi Anexa D „Informaţii şi teste de
siguranţă”.

AVERTISMENT 5-1: După o urgenţă sau alt incident neaşteptat legat de


postîncărcător sau firul sursă, starea fizică a firului sursă nu poate fi
stabilită decât în urma unei inspecţii efectuate de un inginer de service
Varian Medical Systems. Dacă există posibilitate ca un fir sursă al
GammaMedplus iX să fi fost deteriorat, trebuie să contactaţi Varian
Medical Systems înainte de a putea relua tratamentul. S-ar putea ca un
fir deteriorat să nu poată avansa prin unitatea GammaMedplus iX.

187
Informaţii de contact de urgenţă
În Statele Unite, apelaţi:
dispeceratul GammaMed la 1-800-864-1672 (serviciu 24 de ore)
În cazul unei urgenţe, contactaţi următoarele persoane:
David Kuligowski/ BrachyTherapy Service Supervisor
Varian Medical Systems
700 Harris Street, Suite 109
Charlottesville, Virginia 22903
Birou: 847-543-1293
Fax: 847-543-1293
Mobil: 847-910-3717

Stephen Crawford/ BrachyTherapy Service Manager


Varian Medical Systems
700 Harris Street, Suite 109
Charlottesville, Virginia 22903
Birou: 1-888-666-7847 ext. 239
Fax: 434-244-7181
Mobil: 408-887-9892
Pentru toate locaţiile care nu se află în Statele Unite sau Canada,
contactaţi biroul de service regional, în funcţie de caz.

Definiţia urgenţei
În contextul acestui document, o urgenţă este definită ca un pericol de
iradiere a operatorului sau pacientului, care survine în urma unei
defecţiuni a sistemului sau a unei erori dintr-o secvenţă de tratament.
În cazul unei astfel de urgenţe, trebuie să urmaţi ordinea de mai jos,
fără a omite niciun pas:

1. Retragerea automată a sursei — Sistemul GammaMedplus iX


detectează eroarea şi retrage automat sursa în poziţia protejată.

188 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


2. Retragerea de urgenţă acţionată de aparat — Operatorul sistemului
GammaMedplus iX detectează eroarea şi apasă unul dintre butoanele de
urgenţă (butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE), comutatorul
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ) sau butonul
EMERGENCY (URGENŢĂ)) pentru a determina retragerea sursei în
poziţia protejată.
3. Retragerea de urgentă utilizând manivela de urgenţă — Operatorul
sistemului GammaMedplus iX detectează eroarea şi efectuează retragerea
manuală a sursei în poziţia protejată utilizând manivela.
4. Îndepărtarea manuală a sursei din pacient — Dacă sursa nu poate fi
retrasă utilizând manivela, s-ar putea ca firul să fie îndoit, ar putea exista o
defecţiune mecanică a mecanismului de acţionare a sursei sau s-ar putea ca
sursa să fie detaşată de fir. În acest caz, sursa trebuie îndepărtată manual.
După cum s-a specificat mai sus, în timpul unei urgenţe, este
imperativ să îndepărtaţi sursa de pe pacient şi apoi să scoateţi
pacientul din sală.

Măsuri de precauţie, limitări şi cerinţe prealabile


Intensitatea sursei HDR de Iridiu-192 este în mod tipic de 370–407 GBq
HDR (10–11 Ci) atunci când este instalată, atât iniţial, cât şi în timpul
schimburilor de rutină ale surselor. Valoarea kerma în aer (U) pentru o
sursă HDR de 10 Ci este de 40.700 cGy cm2/h. Ratele de doză pentru o
sursă HDR de 10 Ci sunt de ordinul a 450 Gy/hr pentru 1 cm şi
4 cGy/hr pentru 1 metru.

Intensitatea sursei PDR de Iridiu-192 este în mod tipic de 37 GBq (1 Ci)


PDR atunci când este instalată, atât iniţial, cât şi în timpul schimburilor de
rutină ale surselor. Valoarea kerma în aer (U) pentru o sursă PDR de
1 Ci este de 4070 cGy cm2/h. Ratele de doză pentru o sursă PDR de 1 Ci
sunt de ordinul a 45 Gy/hr pentru 1 cm şi 0,4 cGy/hr pentru 1 metru.

Notă: Exersaţi întotdeauna procedurile de siguranţă în caz de radiaţii atunci


când lucraţi cu surse de brahiterapie, utilizaţi întotdeauna un instrument de
măsură portabil calibrat şi purtaţi întotdeauna insigna de monitorizare a
dozei.

Proceduri de urgenţă 189


Măsuri de precauţie

AVERTISMENT 5-2: Reguli fundamentale în caz de pericol de radiaţii:


„ Utilizaţi în mod corespunzător un instrument de monitorizare
a radiaţiilor.
„ Petreceţi cât mai puţin timp posibil în câmpul de radiaţii.
„ Păstraţi distanţa maximă posibilă faţă de sursa de radiaţii.
„ Dacă este cazul, mutaţi sursa cât mai repede posibil în poziţia
protejată sau în containerul de urgenţă.

Nerespectarea procedurilor de intervenţie în caz de urgenţă


poate determina rănirea gravă a pacientului sau operatorului
sistemului.

„ Toate persoanele implicate în utilizarea sistemului


GammaMedplus iX trebuie să fie instruite pentru operarea în
condiţii de siguranţă a dispozitivului. Acestea trebuie să fie
familiarizate cu procedurile de intervenţie în caz de urgenţă şi
caracteristicile de siguranţă.
„ Toţi membri echipei de tratament trebuie să participe la
simulări pentru proceduri în caz de urgenţă.
„ Procedurile de INTERVENŢIE DE URGENŢĂ trebuie afişate în
apropierea uşii, în afara sălii de tratament. Containerul de
urgenţă (inclusiv penseta şi cleştele) trebuie să fie accesibil în
sala de tratament.
„ Contactaţi imediat Varian BrachyTherapy în cazul în care sunt
identificate radiaţii neaşteptate.

Limitări
Procedurile recomandate în acest capitol pot sau nu să includă toate
urgenţele pe care le-aţi putea întâlni. De exemplu, puteţi întâlni o
situaţi de urgenţă rezultată în urma unui incendiu sau a unui
cutremur, niciunul dintre cazuri nefiind discutat în acest capitol.
Aceste informaţii sunt furnizate exclusiv cu rol de îndrumare.
Procedurile de urgenţă oficiale trebuie adoptate de unitate dvs. în
conformitate cu licenţa şi reglementările locale.

190 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Cerinţe prealabile
În plus faţă de cerinţele prealabile pentru echipamentul de siguranţă şi
cele ale responsabilului pentru siguranţa radioactivă, specificate mai
jos, trebuie respectate toate caracteristicile de siguranţă din secţiunea
„Informaţii importante de siguranţă” din Capitolul 1 „Introducere”.
Numai persoanele care deţin instruirea şi autorizarea corespunzătoare
pot opera sistemul GammaMedplus iX. Tot personalul care lucrează cu
sau în apropierea sistemului GammaMedplus iX trebuie să fie instruit în
ceea ce priveşte siguranţa radioactivă.

Echipamente de urgenţă
Echipamentele de urgenţă din unitatea dvs. trebuie să funcţioneze
conform specificaţiilor producătorului. Următoarele echipamente de
urgenţă trebuie să fie disponibile în orice moment:
„ O pensetă lungă (~ 30 cm)
„ Un cleşte
„ Container de urgenţă protejat
„ Instrumente de tăiere a firelor de mare capacitate
„ Dozimetru personal
„ Aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor
„ Cronometru sau temporizator

Responsabilul pentru siguranţa radioactivă (RSO)


Responsabilul pentru siguranţa radioactivă asigură caracterul adecvat
al tuturor procedurilor şi politicilor pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă a materialelor radioactive. Acesta trebuie să beneficieze de
instruire corespunzătoare pentru utilizarea sistemului
GammaMedplus iX şi să participe în mod activ la simulările iniţiale şi
anuale ale procedurilor de intervenţie de urgenţă.
În timpul unei urgenţe propriu-zise, s-ar putea să nu puteţi contacta
imediat responsabilul pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a
materialelor radioactive la începutul urgenţei. Totuşi, acesta trebuie
contactat cât mai curând posibil după detectarea urgenţei.

Proceduri de urgenţă 191


Notă: În cazul unei urgenţe (adică, dacă sursa nu este retrasă automat),
persoanele responsabile pentru protecţia împotriva radiaţiilor sunt obligate să
scoată celelalte persoane, adică pacienţii, din zonele afectate de radiaţii.

Caracteristici şi funcţii de urgenţă


Indicatoarele de alarmă şi de radiaţii ale sistemului GammaMedplus iX
furnizează feedback despre starea sistemului şi a tratamentului.

Indicatoarele de alarmă
Atunci când survine o eroare, indicatorul ALARM (ALARMĂ) roşu
din secţiunea ALARM (ALARMĂ) a consolei de control luminează
intermitent şi este emis un semnal sonor de avertizare.

Notă: Pentru sistemele PDR, în plus faţă de semnalul sonor de avertizare,


PDR luminează intermitent indicatorul ALARM (ALARMĂ) de pe telecomandă şi
controlul indicatoarelor.

ALARM
LAR

Pe calculatorul de control, o casetă de mesaj roşie din partea de jos a


ecranului indică o situaţie de eroare şi posibila cauză a alarmei.

192 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


În cazul unei erori de comunicare între calculatorul de control şi
GammaMedplus iX, calculatorul va emite o alarmă sonoră. Alarma
continuă până la restaurarea comunicaţiilor.

Oprirea semnalului sonor de alarmă


Semnalul sonor de ALARMĂ atrage atenţia asupra situaţiei de
urgenţă. Puteţi opri semnalul sonor apăsând butonul BUZZER OFF
(SONERIE OPRITĂ) din secţiunea ALARM (ALARMĂ) a consolei de
control. În acest caz, se va aprinde indicatorul luminos BUZZER OFF
(SONERIE OPRITĂ) şi indicatorul roşu ALARM (ALARMĂ) va
continua să lumineze intermitent. Dacă situaţia de eroare nu este
eliminată, semnalul sonor va fi emis din nou în 5 minute.

Notă: Pentru sistemele PDR, butonul BUZZER OFF (SONERIE OPRITĂ)


PDR este disponibil pe telecomandă şi controlul indicatoarelor.

ALA
ALARM
LAR
ARM

DOS
ER

Soluţionarea cauzei alarmei


Asiguraţi-vă că indicatorul luminos SAFE (SIGUR) din secţiunea
SOURCE (SURSĂ) a consolei de control este aprins şi indicatorul
RADIATION (RADIAŢII) este oprit.

Proceduri de urgenţă 193


Verificaţi mesajul de eroare de pe calculatorul de control pentru o
indicaţie cu privire la cauza posibilă a alarmei şi soluţionaţi problema.
Apăsaţi butonul View Detail (Vizualizare detalii) din caseta cu
mesajul de eroare pentru a vedea informaţii suplimentare. Consultaţi
secţiunea „Mesajele de stare şi de eroare” din Capitolul 3
„Administrarea tratamentului pacientului” pentru informaţii
suplimentare.

AVERTISMENT 5-3: Dacă indicatorul luminos SAFE (SIGUR) nu este


aprins şi este aprins indicatorul RADIATION (RADIAŢII), urmaţi
procedurile de urgenţă ale unităţii dvs. Consultaţi secţiunea „Retragerea
automată şi de urgenţă a sursei” de mai jos pentru informaţii
suplimentare.

Resetarea alarmei
Pentru a accepta situaţia de alarmă şi recupera procesul de tratament,
trebuie să apăsaţi butonul ALARM RESET (RESETARE ALARMĂ) de
pe consola de control. Indicatorul roşu ALARM (ALARMĂ) care
luminează intermitent este resetat şi soneria este oprită automat.

194 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Notă: Dacă nu corectaţi cauza alarmei, semnalul de alarmă este repetat atunci
când apăsaţi butonul START (ÎNCEPERE).

Indicatoarele de radiaţii
Indicaţiile de radiaţii de la o sursă neecranată sunt detectate şi afişate
prin mai multe metode pe sistemul GammaMedplus iX.

Detectorul de radiaţii încorporat


Detectorul încorporat Geiger-Müller al GammaMedplus iX este
funcţional atâta timp cât GammaMedplus iX este pornit. În această
configuraţie, acesta detectează orice radiaţii cât timp sursa se află în
afara containerului protejat din tungsten.

Indicatorul de radiaţii de pe tastatura postîncărcătorului


Pe tastatura postîncărcătorului, indicatorul luminos RADIATION
(RADIAŢII) se aprinde atunci când GammaMedplus iX detectează
radiaţii în afara containerului protejat. Aceasta arată că sursa nu se mai
află în poziţia protejată şi că există pericol de radiaţii.

Proceduri de urgenţă 195


Notă: Detectorul încorporat Geiger-Müller poate detecta şi alte surse de
radiaţii din zona sa de acţiune, fapt ce poate determina aprinderea
indicatorului de radiaţii de pe tastatura postîncărcătorului.

Indicatorul de radiaţii de pe consola de control


Pe consola de control, indicatorul galben SOURCE OUT (SURSĂ
IEŞITĂ) şi simbolul galben RADIATION (RADIAŢII) se aprind atunci
când sursa se află în afara containerului protejat.

Sistemul independent de monitorizare a radiaţiilor


În sala de tratament trebuie să existe un sistem independent de
monitorizare a radiaţiilor cu avertizare vizuală şi sonoră. Acest
monitor indică prezenţa radiaţiilor atunci când sursa se află în afara
poziţie protejate.

196 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Retragerea automată şi de urgenţă a sursei
Funcţiile de siguranţă automate ale GammaMedplus iX sunt activate în
cazul apariţiei unui pericol de radiaţii ca urmare a unei defecţiuni de
sistem sau a unei erori în secvenţa de tratament. Semnalele de alarmă
apar pe consola de control şi calculatorul de control şi sursa este
retrasă automat în poziţia protejată.

Notă: Pentru sistemele PDR, în plus faţă de semnalul sonor de avertizare,


PDR luminează intermitent indicatorul ALARM (ALARMĂ) de pe telecomandă şi
controlul indicatoarelor.
Există situaţii în care s-ar putea să fie nevoie să întrerupeţi manual un
tratament, cum ar fi în cazul unei urgenţe care necesită accesarea
imediată a sălii de tratament, sau în cazul puţin probabil în care
retragerea automată nu are loc atunci când trebuie.

Notă: Sistemul GammaMedplus iX înregistrează toate erorile din secvenţa de


tratament în jurnalul de erori.
Puteţi iniţia o retragere de urgenţă a firului sursă utilizând
următoarele metode:
„ Apăsaţi butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) de pe consola
de control (sau telecomanda pentru PDR).
„ Apăsaţi comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) din sala de control.
„ Deschideţi uşa sălii de tratament.
„ Apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) de pe tastatura
postîncărcătorului.
„ Utilizaţi manivela pentru a aduce sursa înapoi în poziţia
protejată.
Dacă nu este posibilă retragerea de urgenţă a sursei utilizând acţiunile
de mai sus, trebuie efectuată îndepărtarea manuală a acesteia.
Îndepărtarea manuală presupune scoaterea sursei de pe pacient fără
utilizarea butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE), a comutatorului
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ), a butonului
EMERGENCY (URGENŢĂ) sau a manivelei. Procedurile de retragere
de urgenţă şi de îndepărtare manuală sunt prezentate în Figura 1 şi
descrise în detaliu în secţiunile de mai jos.

Proceduri de urgenţă 197


AVERTISMENT 5-4: Responsabilul pentru siguranţa radioactivă trebuie
informat imediat în cazul unei situaţii de urgenţă. Procedurile de intervenţie
de urgenţă trebuie efectuate rapid şi precis pentru a asigura siguranţa
pacientului şi a personalului medical. Evitaţi panica şi calmaţi pacientul.
Simulaţi periodic împreună cu personalul procedurile de intervenţie de
urgenţă pentru a asigura siguranţa pacientului şi operatorului.

198 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Apăsaţi butonul INTERRUPT
Sursă retrasă (ÎNTRERUPERE) sau comutatorul Comutatorul
EMERGENCY RETURN (REVE- EMERGENCY
Firul sursă este retras în postîncărcător
NIRE DE URGENŢĂ). RETURN
(REVENIRE DE
În cazul în care URGENŢĂ)
sursa este în
continuare ne-
retrasă Butonul
EMERGENCY
Intraţi în sala de trata- (URGENŢĂ)
ment cu un aparat de
semnalizare a radiaţiilor.
DUMM
Y-CHAN
GE
DUMM
Y-WEC
HSEL

Apăsaţi butonul EMERGENCY


Sursă retrasă (URGENŢĂ) de pe tastatura
postîncărcătorului.
În cazul în care Manivelă
sursa este în
continuare ne-
retrasă
Rotiţi manivela de urgenţă până
când simţiţi o forţă de rezistenţă
Sursă retrasă sau nivelul de radiaţii este în
limite sigure.
În cazul în care
sursa este în
continuare ne-
retrasă
1. Deconectaţi toţi conectorii de
Aplicatorul poate fi la dispozitivul de indexare.
îndepărtat uşor? Nu
2. Îndepărtaţi postîncărcătorul
de pacient până când firul
este vizibil la dispozitivul de
Da indexare.
3. Utilizând penseta sau
cleştele, prindeţi firul şi
trageţi-l pentru a-l scoate
Îndepărtaţi aplicatorul de pe
pacient şi, dacă este posibil, complet din aplicator/cateter.
plasaţi-l în containerul de 4. Aşezaţi capătul activ al firului
urgenţă. sursă în containerul de
urgenţă.

Mutaţi imediat pacientul lângă intrarea în sală şi examinaţi-l

Ratele dozelor la pacient sunt la nivelul de fond?


DA NU

Verificaţi toate celelalte Aduceţi pacientul înapoi în


zone, închideţi şi sală. Dacă nu aţi făcut deja
încuiaţi uşa. acest lucru, îndepărtaţi
aplicatoarele. Dacă nivelul
de radiaţii al pacientului
este în continuare peste
cel natural, va fi necesară
Container de îndepărtarea chirurgicală
urgenţă Contactaţi Varian de urgenţă.
Medical Systems.

Retragere de urgenţă automată sau manuală


Dacă sursa este blocată
în pacient, aceasta
Îndepărtarea manuală a sursei trebuie îndepărtată
chirurgical cât mai repede
Monitorizarea pacientului posibil şi stocată într-un
container de urgenţă.
Intervenţie pentru îndepărtarea sursei

Figura 1 Procedurile de intervenţie de urgenţă

Proceduri de urgenţă 199


Procedurile de intervenţie de urgenţă
Următoarele secţiuni descriu în detaliu Figura 1 „Procedurile de
intervenţie de urgenţă”, începând cu prima procedură de urgenţă
specificată în diagrama de flux. Consultaţi secţiunea „Proceduri de
răspuns în caz de urgenţă (pentru afişare)” din Anexa D „Informaţii şi
teste de siguranţă” pentru o versiune a procedurilor pe care le puteţi
afişa.

Apăsarea butonului Interrupt (Întrerupere) sau a butonului


Emergency Return (Revenire de urgenţă)
În cazul unei situaţii de urgenţă, cum ar fi una care să necesite intrarea
imediată în sala de tratament, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
„ Apăsaţi butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) de pe consola
de control (sau telecomandă pentru PDR) pentru a retrage
sursa la viteză normală sau
„ Apăsaţi comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) din sala de control pentru a retrage sursa la viteză
maximă.

ALARM
LAR

Comutator EMERGENCY RETURN


(REVENIRE DE URGENŢĂ)

Butonul INTERRUPT Butonul INTERRUPT


(ÎNTRERUPERE) (ÎNTRERUPERE)

200 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT 5-5: Verificaţi dacă indicatorul luminos SAFE (SIGUR)
din secţiunea SOURCE (SURSĂ) a consolei de control (sau telecomenzii
sau controlului de indicatoare) este aprins, şi dacă simbolul RADIATION
(RADIAŢII) este oprit. Dacă nu, implementaţi următorul pas din
procedurile de intervenţie de urgenţă conform descrierii din Figura 1 de
mai sus.

Notă: Dacă apăsaţi pe comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE


DE URGENŢĂ) în timpul administrării tratamentului, atunci când firul
activ este extins, simbolul pentru radiaţii din banda pentru starea sistemului
a calculatorului de control va continua să lumineze intermitent chiar dacă firul
activ a fost retras în poziţia protejată. Simbolul continuă să lumineze
intermitent deoarece a fost întreruptă comunicarea dintre software-ul de
control şi postîncărcător.

Software-ul de control afişează următorul mesaj „WARNING:


EMERGENCY MANUAL. Waiting for afterloader to restart.”
(AVERTISMENT: URGENŢĂ MANUALĂ. Se aşteaptă repornirea
postîncărcătorului.) Atât postîncărcătorul cât şi calculatorul de control vor
emite semnale sonore.

Aveţi grijă să urmaţi procedurile de intervenţie de urgenţă pentru detectarea


de radiaţii, aşa cum au fost prezentate în avertismentul de mai sus. Mesajul de
eroare roşu intermitent şi simbolul de radiaţii intermitent sunt afişate până
când trageţi în afară comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) şi apăsaţi butonul ALARM RESET (RESETARE ALARMĂ).

Apăsarea butonului Emergency (URGENŢĂ)


Dacă firul sursă nu este retras în poziţia protejată după ce aţi apăsaţi
butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) sau comutatorul
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ), intraţi în sala
de tratament cu un aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor şi
apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) de pe tastatură
GammaMedplus iX.

Proceduri de urgenţă 201


Atunci când apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) de pe
tastatura postîncărcătorului, GammaMedplus iX efectuează
următoarele:
„ Opreşte toate lămpile consolei, indicatoarele şi detectorul
Geiger-Müller
„ Iniţiază retragerea de urgenţă a firului sursă în poziţia
protejată, de siguranţă

Notă: Este important să înţelegeţi că unicul scop al butonului EMERGENCY


(Urgenţă) este acela de a retrage sursa în poziţia protejată.

AVERTISMENT 5-6: ATENŢIE: PERICOL DE RADIAŢII!


Retragerea de urgenţă a sursei utilizând butonul EMERGENCY
(URGENŢĂ) de pe tastatura postîncărcătorului poate expune operatorul
la niveluri ridicate de radiaţii. Femeile însărcinate sunt avertizate cu
privire la faptul că fătul este mai sensibil la radiaţii decât un adult. O
femeie însărcinată care lucrează cu radiaţii ar trebui să discute aspectul
sarcinii cu responsabilul pentru siguranţa radioactivă al unităţii,
acordând o atenţie sporită intervenţiilor în situaţii de urgenţă. Simulaţi şi
urmaţi procedurile de intervenţie de urgenţă.

AVERTISMENT 5-7: Atunci când apăsaţi butonul EMERGENCY


(URGENŢĂ) de pe tastatura postîncărcătorului, sursa este retrasă la
viteză maximă. După aceea, toate monitoarele la distanţă, inclusiv
consola de control şi dispozitivul de monitorizare încorporat, sunt de
asemenea oprite. Singura modalitate de a afla dacă sursa se află în
poziţia protejată este prin intermediul sistemului independent de
monitorizare a radiaţiilor instalat în sala de tratament şi al aparatului
portabil de semnalizare a radiaţiilor. Confirmaţi că nivelurile de radiaţii

202 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


sunt la valorile de fond. În caz contrar, iniţiaţi următorul pas din
procedurile de intervenţie de urgenţă descrise în Figura 1.

Nerespectarea acestor proceduri poate determina următoarele:


„ Sursa poate rămâne în continuare în pacient fără ca dvs. să
realizaţi acest lucru.
„ Sursa se poate afla în afara poziţiei protejate şi va expune
operatorului şi pacientul la un nivel ridicat de radiaţii externe.

Notă: Dacă apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) în timpul


administrării tratamentului, atunci când firul activ este extins, simbolul
pentru radiaţii din banda pentru starea sistemului a calculatorului de control
va continua să lumineze intermitent chiar dacă firul activ a fost retras în
poziţia protejată. Simbolul continuă să lumineze intermitent deoarece a fost
întreruptă comunicarea dintre software-ul de control şi postîncărcător.

Software-ul de control afişează următorul mesaj: „WARNING:


EMERGENCY MANUAL FROM TROLLY. Waiting for afterloader to
restart.” (AVERTISMENT: URGENŢĂ MANUALĂ DE LA CONTACTE.
Se aşteaptă repornirea postîncărcătorului.) Atât postîncărcătorul cât şi
calculatorul de control vor emite semnale sonore.

Aveţi grijă să urmaţi procedurile de intervenţie de urgenţă pentru detectarea


de radiaţii, aşa cum au fost prezentate în avertismentul de mai sus. Mesajul de
eroare roşu intermitent şi simbolul de radiaţii intermitent sunt afişate până
când rotiţi comutatorul cu cheie POWER (ALIMENTARE) de pe consola de
control la OFF (OPRIT) şi apoi la ON (PORNIT).

Efectuarea retragerii de urgenţă cu manivela de urgenţă


Notă: Reţineţi că atunci când apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ)
de pe tastatura postîncărcătorului, sunt dezactivate toate indicatoarele şi
lămpile indicatoarelor. Detectarea radiaţiilor este asigurată numai de către
echipamentul independent de monitorizare a radiaţiilor.
În cazul puţin probabil în care retragerea de urgenţă a sursei nu are loc
după apăsarea butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE), a
comutatorului EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ)
sau a butonului EMERGENCY (URGENŢĂ), sursa poate fi retrasă în
poziţia protejată utilizând manivela.

Proceduri de urgenţă 203


AVERTISMENT 5-8: ATENŢIE: PERICOL DE RADIAŢII!
Retragerea manuală a sursei utilizând manivela poate expune
operatorul la un nivel ridicat de radiaţii. Femeile însărcinate sunt
avertizate cu privire la faptul că fătul este mai sensibil la radiaţii decât
un adult. O femeie însărcinată care lucrează cu radiaţii ar trebui să
discute aspectul sarcinii cu responsabilul pentru siguranţa radioactivă
al unităţii, acordând o atenţie sporită intervenţiilor în situaţii de urgenţă.
Simulaţi şi urmaţi procedurile de intervenţie de urgenţă.

Notă: PERICOL DE RADIAŢII!


Acţionaţi rapid, dar cu atenţie. Păstraţi distanţa maximă posibilă faţă de sursă.
Întreg personalul operaţional trebuie să fie instruit în procedurile de siguranţă
radioactivă şi de urgenţă, dar şi cu privire la toate funcţiile
GammaMedplus iX.
Urmaţi aceşti paşi pentru a retrage manual sursa utilizând manivela:

1. Intraţi în sala de tratament cu un aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor


şi mergeţi direct la GammaMedplus iX.

204 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


2. Scoateţi mânerul manivelei şi rotiţi manivela în direcţia săgeţii până când
simţiţi o forţă de rezistenţă şi nivelul de radiaţii din sală este în limite de
siguranţă.

Notă: Dacă firul sursă a fost retras şi nivelul de radiaţii este în continuare
ridicat sau dacă nu este posibilă retragerea manuală a sursei utilizând
manivela, urmaţi procedurile din secţiunea „Îndepărtarea manuală a sursei”
de mai jos. Aceste proceduri sunt prezentate şi în Figura 1.
ATENŢIE: Dacă este necesară retragerea de urgenţă a sursei cu ajutorul
manivelei, scopul principal este acela de a asigura siguranţa
pacientului. Nu reluaţi tratamentul. Contactaţi imediat reprezentantul de
service Varian BrachyTherapy pentru a programa inspectarea
postîncărcătorului.

Îndepărtarea manuală a sursei


În cazul puţin probabil în care nu reuşiţi să efectuaţi retragerea de
urgenţă automată sau manuală a sursei, trebuie realizată imediat
îndepărtarea manuală a sursei. Dacă sursa nu poate fi retrasă cu
manivela, s-ar putea ca firul să fie îndoit sau să existe o defecţiune
mecanică a mecanismul de acţionare a sursei. Dacă a fost retras firul,
dar nivelul de radiaţii este în continuare ridicat, s-ar putea ca sursa să
se fi desprins de fir.

AVERTISMENT 5-9: ATENŢIE: PERICOL DE RADIAŢII!


Îndepărtarea manuală a sursei poate expune operatorul la un nivel
ridicat de radiaţii. Femeile însărcinate sunt avertizate cu privire la faptul
că fătul este mai sensibil la radiaţii decât un adult. O femeie însărcinată
care lucrează cu radiaţii ar trebui să discute aspectul sarcinii cu
responsabilul pentru siguranţa radioactivă al unităţii, acordând o atenţie
sporită intervenţiilor în situaţii de urgenţă. Simulaţi şi urmaţi procedurile
de intervenţie de urgenţă.

Notă: PERICOL DE RADIAŢII!


Acţionaţi rapid, dar cu atenţie. Păstraţi distanţa maximă posibilă faţă de sursă.
Întreg personalul operaţional trebuie să fie instruit în procedurile de siguranţă
radioactivă şi de urgenţă, dar şi cu privire la toate funcţiile
GammaMedplus iX.

Proceduri de urgenţă 205


Îndepărtarea aplicatorului de pe pacient
Dacă puteţi îndepărta uşor aplicatorul de pe pacient, urmaţi paşii de
mai jos. În caz contrar, continuaţi cu secţiunea următoare.

1. Intraţi în sala de tratament cu un aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor


şi un dozimetru personal.
2. Calmaţi pacientul.
3. Deschideţi containerul de urgenţă.
4. Îndepărtaţi cu grijă aplicatorul de pe pacient utilizând o pensetă lungă dacă
este posibil. Menţineţi distanţa maximă posibilă faţă de pacient şi
postîncărcător.
5. Dacă este posibil, aşezaţi aplicatorul în containerul de urgenţă, având grijă
să nu avariaţi sau îndoiţi tubul de ghidare sursă.
6. Mutaţi pacientul lângă intrarea în sală şi monitorizaţi nivelul de radiaţii al
pacientului.
7. Dacă nu există indicaţii că sursa s-ar afla în continuare în pacient, îl/o
puteţi scoate din sala de tratament. Monitorizaţi nivelul de radiaţii al
pacientului.
8. Dacă nivelul de radiaţii este unul natural, închideţi şi încuiaţi uşa sălii de
tratament şi amplasaţi un semn de avertizare pe uşă pentru a indica faptul
că sursa este expusă.

Scoaterea firului sursă din aplicator


Dacă nu puteţi îndepărta uşor aplicatorul de pe pacient, urmaţi paşii
de mai jos:

1. Deschideţi containerul de urgenţă.


2. Deconectaţi toţi conectorii de la capul dispozitivului de indexare.
3. Îndepărtaţi postîncărcătorul de pacient până când firul este vizibil la
dispozitivul de indexare.
4. Utilizând penseta sau cleştele, prindeţi firul şi trageţi-l pentru a-l scoate
complet din aplicator şi/sau din tubul de ghidare sursă.
5. Aşezaţi imediat capătul activ al firului sursă în containerul de urgenţă.

206 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


6. Mutaţi pacientul lângă intrarea în sală şi monitorizaţi nivelul de radiaţii al
pacientului.
7. Dacă examinarea pacientului confirmă faptul să sursa nu se mai află în
pacient, încuiaţi uşa sălii de tratament şi contactaţi imediat responsabilul
pentru siguranţa radioactivă.
8. Dacă examinarea pacientului indică faptul că sursa se află în continuare în
pacient, aduceţi pacientul înapoi în sala de tratament şi îndepărtaţi toate
aplicatoarele (dacă mai există).
9. După îndepărtarea aplicatorului, monitorizaţi nivelul dozei pacientului
pentru a vă asigura că sursa nu mai este în pacient.
10. Dacă nivelul indică faptul că sursa este în continuare în pacient, va fi
necesară îndepărtarea chirurgicală de urgenţă a sursei.

Notă: În toate cazurile de mai sus, îndepărtaţi pacientul de zona


postîncărcătorului, examinaţi pacientul şi, dacă puteţi face acest lucru în
condiţii de siguranţă, evacuaţi pacientul din sală. Afişaţi un avertisment şi
notificaţi imediat persoanele de contact pentru urgenţe. Deoarece, în
majoritatea jurisdicţiilor, va trebui să raportaţi expunerea estimată a
personalului şi pacientului ca urmare a incidentelor, este recomandat să
estimaţi timpii şi ratele dozelor implicate pentru a determina o estimare
rezonabilă a expunerii pentru toate părţile implicate.

Modul de continuare a unui tratament întrerupt


Notă: Atunci când continuaţi un tratament întrerupt, asiguraţi-vă că atât
postîncărcătorul, cât şi calculatorul de control sunt PORNITE pentru a putea
fi stabilită comunicarea între aceste dispozitive.

Repornirea după apăsarea butonului INTERRUPT


(ÎNTRERUPERE)
Urmaţi aceşti paşi pentru a reporni sistemul după întreruperea
tratamentului:

1. Soluţionaţi cauza întreruperii sau a alarmei.


2. Informaţi şi calmaţi pacientul.

Proceduri de urgenţă 207


3. Apăsaţi butonul START (ÎNCEPERE) de pe consola de control (sau
telecomanda pentru PDR).
Sistemul GammaMedplus iX reia tratamentul de la ultima poziţie de
oprire şi vor fi administrate numai poziţiile de oprire rămase din
fracţia curentă.
Notă: În cazul în care aţi apăsat butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) şi
trebuie să opriţi şi să reluaţi tratamentul la o dată ulterioară, puteţi apăsa
comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ),
butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) sau să rotiţi comutatorul cu cheie
POWER (ALIMENTARE) de pe consola de control la oprit şi apoi din nou la
pornit (după suficient timp pentru procesul de oprire a sistemului). Fiecare
dintre aceste metode determină software-ul de control să afişeze Partial
Treatment Options (Opţiuni tratament parţial) de unde puteţi alege să opriţi
tratamentul.

Repornirea după apăsarea comutatorului EMERGENCY RETURN


(REVENIRE DE URGENŢĂ)
Urmaţi aceşti paşi pentru a reporni sistemul după apăsarea
comutatorului EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ):

1. Soluţionaţi cauza întreruperii sau a alarmei.


2. Informaţi şi calmaţi pacientul.
3. Trageţi comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) în poziţia „OUT” (IEŞIT).
4. Apăsaţi butonul ALARM RESET (RESETARE ALARMĂ) de pe
consola de control.
5. Utilizaţi banda pentru tratamentul parţial din software-ul de control pentru
a determina modul de continuare a tratamentului.
Software-ul de control afişează un raport de administrare a
tratamentului cu date despre întreruperea acestuia. Atunci când
închideţi raportul este afişată pagina pentru selectarea pacientului.

Notă: Dacă nu trageţi comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE


DE URGENŢĂ) în poziţia „OUT” (IEŞIT), reluarea tratamentului are loc
conform descrierii din secţiunea „Continuarea tratamentului după defectarea
software-ului de control” din Capitolul 3 „Administrarea tratamentului
pacientului”.

208 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Repornirea după apăsarea butonului EMERGENCY (URGENŢĂ)
Urmaţi aceşti paşi pentru a reporni sistemul după apăsarea butonului
EMERGENCY (URGENŢĂ):

1. Informaţi şi calmaţi pacientul.


2. Soluţionaţi cauza întreruperii sau a alarmei.
3. Rotiţi comutatorul cu cheie POWER (ALIMENTARE) de pe consola de
control în poziţia OFF (OPRIT) şi apoi ON (PORNIT).
4. Utilizaţi banda pentru tratamentul parţial din software-ul de control pentru
a determina modul de continuare a tratamentului.
Software-ul de control afişează un raport de administrare a
tratamentului cu date despre întreruperea acestuia. Atunci când
închideţi raportul este afişată pagina pentru selectarea pacientului.

Proceduri de urgenţă 209


210 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare
Capitolul 6 Funcţii efectuate de personalul
de service

Acest capitol include o descriere generală a funcţiilor efectuate de


personalul de service asupra sistemului GammaMedplus iX.
Informaţiile detaliate pentru inginerii de service sunt incluse în
GammaMedplus iX Service and Maintenance Manual. Manualul de
service include o secţiune despre ServPlus, software-ul necesar pentru
lucrările de service şi testarea GammaMedplus iX.

Notă: Funcţiile de service efectuate utilizând software-ul de control


GammaMedplus iX necesită privilegii de inginer de service.
Principalele funcţii efectuate de inginerii de service includ:
„ Instalarea sistemului
„ Lucrările de întreţinere anuale şi vizitele de service
„ Schimbul firului sursă şi manechin
„ Verificarea sistemului după întreruperea funcţionării

Notă: Trebuie să efectuaţi copii de siguranţă pentru toate fişierele de date ale
software-ului de control înainte de sosirea la faţa locului a inginerului de
service. Consultaţi secţiunea „Copii de rezervă şi restaurarea fişierelor” din
Capitolul 4 „Configurarea sistemului” pentru informaţii suplimentare.

Notă: Pentru informaţii detaliate despre procedurile de intervenţie de urgenţă,


consultaţi Capitolul 5 „Proceduri de urgenţă”.

Instalarea sistemului
Instalarea şi iniţierea funcţionării sistemului GammaMedplus iX pot fi
efectuate numai de un inginer de service Varian calificat conform
normelor specificate în GammaMedplus iX Service and Maintenance
Manual. După instalare, inginerul de service verifică funcţionalitate şi
siguranţa întregului sistem GammaMedplus iX utilizând un protocol de
testare.

211
La finalizarea cu succes a testării GammaMedplus iX, sistemul poate fi
predat dvs., clientul. În acest moment, inginerul de service trece în
revistă principalele componente ale sistemului împreună cu dvs.,
inclusiv caracteristicile de siguranţă. În plus, inginerul de service
poate explica procedurile de întreţinere şi schimbare a sursei.

Lucrările de întreţinere anuale şi vizitele de service


Conform cerinţelor de licenţiere stabilite de USNRC (US Nuclear
Regulatory Commission) şi statele semnatare, GammaMedplus iX
trebuie supus la lucrări de întreţinere preventivă cel puţin o dată pe
an. În alte ţări, consultaţi autoritatea competentă pentru reglementările
locale. Întreţinerea preventivă trebuie efectuată de ingineri de service
Varian Medical Systems licenţiaţi de USNRC sau de acele persoane
instruite de Varian şi care deţin o licenţă pentru materiale radioactive
în acest sens.
Protocolul pentru întreţinerea anuală include sarcini precum scoaterea
firului sursă, scoaterea firului manechin, scoaterea şi inspectarea
unităţilor sursă şi manechin (şi înlocuirea acestora, dacă este cazul),
verificarea tuburilor de ghidare, verificarea comutatoarelor de limitare
mecanică, verificarea manivelei, verificarea dispozitivului de indexare,
verificarea cadrului, efectuarea unui test funcţional pentru calculatorul
de control, rularea programului de test ServPlus, testarea
caracteristicilor de siguranţă, efectuarea unui control radiologic,
efectuarea unui tratament de test, verificarea dispozitivului
independent de monitorizare a radiaţilor, măsurarea tensiunilor de
funcţionare şi întocmirea unei liste cu piesele avariate şi înlocuite.

Notă: Nu există componente care să poată fi reparate de utilizator. Contactaţi


reprezentantul de service Varian local în cazul defectării sistemului.
În plus faţă de întreţinerea preventivă, vizitele generale de service pot
include următoarele sarcini:
„ Verificarea stării curente a sistemului prin verificarea
jurnalelor de eroare, parametrilor sistemului şi setărilor
sistemului
„ Efectuarea testelor de sistem pentru a verifica performanţa
sistemului înainte de activităţile de întreţinere.

212 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


„ Efectuarea unor lucrări de întreţinere de nivel superior în
funcţie de caz
„ Instalarea unui fir sursă nou
„ Efectuaţi controalele radiologice corespunzătoare
„ Calibraţi poziţia firului sursă activ
„ Pregătiţi sursa veche pentru returnare
„ Predarea sistemului: documentaţia sursă şi formulare pentru
lucrările de service în teren

Schimbul firului sursă şi manechin


Este recomandată utilizarea unei surse noi sigilate la fiecare trei sau
patru luni, datorită timpului de înjumătăţire al Iridiului-192
(aproximativ 74 de zile). Schimbarea sursei trebuie efectuată de
ingineri de service Varian Medical Systems licenţiaţi de USNRC sau de
acele persoane instruite de Varian şi care deţin o licenţă pentru
materiale radioactive în acest sens. Trebuie utilizate numai fire sursă
furnizate de Varian Medical Systems. Un fir sursă nou este livrat cu un
certificat de sursă care specifică intensitatea sursei (rata kerma în aer la
o dată de referinţă) şi atestă faptul că sursa nu prezintă scurgeri.

Notă: La efectuarea testului de scurgeri, ştergeţi numai suprafeţele care au


avut contact cu sursa. Astfel de suprafeţe sunt zonele interioare ale
aplicatoarelor şi tuburile de ghidare a sursei.
Schimbul sursei are loc conform instrucţiunilor de lucru din manualul
de service şi este documentat pe lista de verificare pentru schimbarea
sursei. Poziţiile distală şi de stocare ale firului sursă şi poziţia distală a
firului manechin sunt monitorizate şi reglate. În plus, sunt testate şi
reglate funcţiile de siguranţă ale GammaMedplus iX.
Firul sursă uzat este returnat producătorului împreună cu certificatul
de returnare. Din motive de siguranţă, durata maximă de utilizare
pentru firul sursă este limitată la 5000 de cicluri.
Software-ul de control permite inginerilor de service să specifice sau să
verifice următoarele date despre un fir sursă nou: numărul de serie,
intensitatea sursei, data de schimbare, numărul maxim de cicluri de
fir, numărul de cicluri de fir utilizate şi comentarii.

Funcţii efectuate de personalul de service 213


Schimbul firului manechin
Din motive de siguranţă, durata maximă de utilizare pentru firul
manechin este limitată la 7000 de cicluri sau maxim 2 ani, indiferent de
cicluri. În caz de uzuri vizibile, avarii externe sau noduri, trebuie
înlocuit, de asemenea, firul manechin. Trebuie utilizate numai fire
manechin furnizate de Varian Medical Systems. După schimbarea
firului manechin, trebuie inspectată poziţia distală a firului manechin.
Software-ul de control permite inginerilor de service să specifice sau să
verifice următoarele date despre un fir manechin nou: numărul de
serie, intensitatea sursei, data de schimbare, numărul maxim de cicluri
de fir, numărul de cicluri de fir utilizate şi comentarii.

Verificarea sistemului după întreruperea funcţionării


Condiţiile de eroare care pot determina întreruperea funcţionării se
încadrează în două categorii principale — cele care afectează ghidarea
firului sursă sau firului manechin şi cele care nu afectează ghidarea
firului sursă sau firului manechin. După orice întrerupere care
afectează ghidarea firului sursă sau firului manechin, sistemul
GammaMedplus iX trebuie verificat de un inginer de service. Alte
întreruperi, precum cele care afectează panoul de indexare, unitatea de
alimentare cu energie şi conexiunile cablurilor trebuie verificate, de
asemenea, de personalul de service. În fiecare situaţie, numai un
dispozitiv testat în mod corespunzător poate fi predate
utilizatorului. Toate întreruperile sunt raportate producătorului
utilizând raportul pentru probleme din teren.

214 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Capitolul 7 Sistemul GammaMedplus 3/24 iX

GammaMedplus 3/24 iX are toate caracteristicile de siguranţă, precizie,


flexibilitate şi portabilitate ale GammaMedplus iX, cu cinci canale în
locul celor 24 standard. Pot fi folosite maximum trei canale într-o
sesiune de administrare a tratamentului. Canalele 1-3 sunt în mod tipic
folosite pentru tratamentele intracavitare şi permit testul final al
aplicatorului unic al sistemului GammaMedplus. Canalele 23 şi 24 sunt
folosite pentru tratamentele intraluminale sau de alt tip, unde nu este
dorită verificarea prin test final. GammaMedplus 3/24 iX este perfect
dotat pentru a îndeplini majoritatea necesităţilor clinice legate de
tratamentele ginecologice, bronhice, pulmonare, esofagiene, de cale
biliară, rect şi mamare pe un singur canal.

Acest capitol descrie caracteristicile şi procedurile aplicabile exclusiv


pentru sistemul GammaMedplus 3/24 iX. Cu excepţia zonelor descrise
mai jos, GammaMedplus 3/24 iX nu diferă în termeni de operare şi
funcţionare de bază faţă de sistemul cu 24 canale. Aceste operaţii şi
funcţii sunt descrise detaliat în celelalte capitole ale acestui ghid de
utilizare.

Notă: Tratamentele PDR nu sunt disponibile pe GammaMedplus 3/24 iX.


PDR

Descrierea sistemului
Postîncărcătorul GammaMedplus 3/24 iX controlat prin telecomandă
este echipat cu o sursă iridiu 192 (Ir 192) fixată pe un cablu metalic
flexibil şi acţionată prin intermediul unuia sau mai multor tuburi de
ghidare a sursei în acul(acele) sau aplicatorul(aplicatoarele) inserate
într-un pacient pentru un scop clinic specificat. Sursa poate fi deplasată
succesiv în 3 din 5 canale disponibile, prin intermediul capului de
indexare. În fiecare dintre aceste canale, sursa poate fi programată să se
oprească în până la 60 poziţii de oprire pentru timpi de oprire
individuali cuprinşi între 0,1 şi 9999,9 secunde. Aplicatorul din pacient
este conectat la postîncărcător prin intermediul unuia sau mai multor
tuburi de ghidare a sursei.

215
Notă: GammaMedplus 3/24 iX are disponibile canalele nr. 1, 2, 3, 23 şi 24 care
reprezintă un subset al celor 24 canale din postîncărcătorul
GammaMedplus iX cu toate caracteristicile.

Cap de indexare

Carcasă dispozitiv (cu


înălţime reglabilă)

Cadru

Roţi fixe

Roţi pivotante

Pentru o descriere detaliată a componentelor sistemului, consultaţi


Capitolul 1 „Introducere”.

Bandă vizualizare canal


Banda de vizualizare canal din software-ul de control furnizează date
protejate la scriere despre canale şi poziţiile de oprire pentru fracţia ce
urmează a fi administrată. Această bandă este permanent deschisă.
Banda conţine un tabel care listează fiecare canal din fracţia curentă cu
o reprezentare grafică a fiecărui canal, un set de câmpuri care rezumă
datele de tratament pentru această fracţie şi butoanele Previous
(Anterior) şi Initiate Treatment (Iniţiere tratament).

Puteţi face clic pe un canal pentru a-l selecta şi evidenţia în Banda de


vizualizare canal. După ce este selectat un canal, puteţi folosi tastele cu
săgeţi Up (Sus) şi Down (Jos) de pe tastatură pentru a naviga în sus şi

216 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


în jos printre canale şi a le selecta. Butoanele stâng şi drept de derulare
vă permit să răsfoiţi pe orizontală într-un canal, atunci când este
necesar.

Bandă informaţii utilizator

Bandă informaţii pacient

Bandă informaţii fracţie


Bandă vizualizare canal

Bandă editare canal

Bandă stare sistem

Consultaţi secţiunea „Vizualizare şi editare date canal” din Capitolul 2


„Date despre pacient şi tratament” pentru informaţii detaliate despre
banda de vizualizare şi cea de editare canal.

Introducerea aplicatorului în pacient


Sistemul GammaMedplus 3/24 iX suportă o gamă completă de aplicatoare
intracavitare şi intraluminale. Consultaţi Catalogul de aplicatoare şi accesorii
de brahiterapie Varian pentru o listă completă a aplicatoarelor şi accesoriilor
disponibile. Fiecare aplicator este livrat cu instrucţiuni de utilizare
detaliate, inclusiv pentru asamblarea, introducerea, scoaterea,
dezasamblarea şi sterilizarea setului aplicatorului. Asiguraţi-vă că aţi citit
şi că respectaţi cu stricteţe aceste instrucţiuni.

Sistemul GammaMedplus 3/24 iX 217


Notă: Postîncărcătorul GammaMedplus 3/24 iX are 5 canale disponibile. Pot
fi folosite maximum trei canale într-o sesiune de administrare a tratamentului.
Pentru canalele 1-3, firul manechin efectuează un test final al canalului pentru
a verifica faptul că lungimea acestuia este la valoarea de 130 cm prescrisă şi nu
mai mare. Pentru canalele 23 şi 24, firul manechin nu forţează spre capătul
canalului în timpul testului cu acesta. În aceste canale, firul manechin verifică
doar pentru a vedea dacă lungimea canalului este de minim 130 cm, însă nu şi
dacă depăşeşte 130 cm. Trebuie să verificaţi lungimea corectă a fiecărui canal
(tub de ghidare sursă + aplicator) înainte de tratament, folosind calibrul de
lungime adecvat.

Cateterul bronşic este un exemplu de aplicator care necesită folosirea canalelor


23 şi 24. Dat fiind designul aplicatorului, forţarea firului manechin care
împinge capătul închis al cateterului în timpul testului canalului trebuie
evitată.
Consultaţi secţiunea „Inserarea aplicatorului”din Capitolul 3
„Administrarea tratamentului pacientului” pentru informaţii
suplimentare.

Conectarea tubului de ghidare sursă


Notă: Înainte de a conecta tuburile de ghidare sursă la capul de indexare,
folosiţi calibrul de lungime pentru a verifica lungimea corectă a combinaţiei
tub de ghidare sursă/sondă aplicator. Pentru informaţii detaliate, consultaţi
instrucţiunile de utilizare livrate împreună cu tuburile de ghidare sursă şi
aplicator.

Conectaţi fiecare tub de ghidare sursă sau aplicator la canalul


corespunzător al capului de indexare, conform numărului de canal
determinat în software-ul de planificare tratament. Aplicând o
presiune uşoară, introduceţi cupla fiecărui tub de ghidare sursă în
orificiul canalului din capul divizorului, până când aceasta
anclanşează.

218 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT 7-1: Aveţi grijă să conectaţi tubul de ghidare sursă
corect la canalul corespunzător al capului de indexare, conform planului
de tratament. Numărul de canal pentru fiecare aplicator sau tub de
ghidare sursă trebuie respectat obligatoriu aşa cum este determinat în
software-ul de planificare tratament. Nu interschimbaţi conexiunile.
Interschimbarea conexiunilor tubului de ghidare sursă va conduce la
administrarea unui tratament greşit pacientului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile tubului de ghidare sursă.

Tuburile de ghidare sursă trebuie să fie curate şi fără corpuri străine şi


umiditate. Vaporii de apă, în special în interiorul tuburilor, pot
conduce la deteriorarea postîncărcătorului.

Libera trecere a firului activ prin tubul de ghidare sursă şi aplicator


poate fi împiedicată dacă se utilizează un tub răsucit, strivit, întins sau
deteriorat în orice alt fel. Tuburile de ghidare sursă trebuie verificate
înainte de utilizare şi, dacă prezintă semne de defecte, se impune
eliminarea lor.

Sistemul GammaMedplus 3/24 iX 219


Suport tub de ghidare sursă (accesoriu)

În anumite situaţii, poate fi de ajutor utilizarea suportului tubului de


ghidare sursă GammaMedplus iX pentru a preveni răsucirea şi reduce
solicitarea asupra tuburilor de ghidare sursă. Acesta reduce şi defor-
marea la nivelul aplicatorului(aplicatoarelor), totodată menţinând
pacientul mai confortabil.

Consultaţi secţiunea „Pregătirea pacientului, postîncărcătorului şi


software-ului de control” din Capitolul 3 „Administrarea
tratamentului pacientului” pentru informaţii suplimentare despre
configurarea sistemului GammaMedplus iX 3/24 iX de administrare
pentru pacient.

Transportul 3/24
Procedurile de pregătire a GammaMedplus 3/24 iX pentru transport sunt
descrise detaliat în Anexa E „Transportul GammaMedplus”.

220 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


ANEXA A Erori şi mesaje ale sistemului

Acest capitol conţine o listă cu erorile şi mesajele critice ale


postîncărcătorului şi calculatorului de control pentru
GammaMedplus iX. Software-ul de control afişează mesaje de eroare în
partea de jos a ecranului, deasupra benzii pentru starea de sistem.
Mesajele sunt împărţite în secţiunile incluse în tabelul de mai jos.
Consultaţi secţiunea „Mesajele de stare şi de eroare” din Capitolul 3
„Administrarea tratamentului pacientului” pentru informaţii
suplimentare despre erorile de sistem.

AVERTISMENT A-1: Controlaţi întotdeauna nivelul de radiaţii din jurul


pacientului şi din sala de tratament după o eroare de sistem, pentru a vă
asigura că nu există pericol de radiaţii. În caz contrar, operatorul sau
pacientul pot suferi răni grave. Dacă sunt detectate radiaţii, aplicaţi
procedura de intervenţie de urgenţă descrisă în Capitolul 5 „Proceduri
de urgenţă”.

Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


01 Interrupt MANUAL A fost apăsat butonul de Continuaţi tratamentul apăsând
(Întrerupere MANUALĂ) întrerupere de pe consola de butonul Start (Start) de pe consola
control de control

02 Interrupt DOOR Uşa sălii de tratament a fost Închideţi uşa sau activaţi sistemul
(Întrerupere UŞĂ) deschisă în timpul de ieşire a ultimei persoane
tratamentului

03 Interrupt DOSE Unitatea de măsurare a dozei Corectaţi eroare şi resetaţi


(Întrerupere DOZĂ) externe a depăşit un prag de unitatea de măsurare a dozei
avertizare setat

04 GammaMedplus disabled GammaMedplus este blocat din Rotiţi comutatorul de pe


(GammaMedplus cauza funcţionării unui alt postîncărcător pentru a permite
dezactivat) dispozitiv intrarea (comutator de tranziţie)

221
Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


05 No probe connected to Tubul de ghidare sursă din Verificaţi/corectaţi conexiunea
channel [x] (Nicio sondă canalul xx este conectat incorect
conectată la canalul [x]) sau nu este conectat

06 Battery voltage is less Tensiunea bateriei este prea Încărcaţi bateria de la sursa de
than 20 V (Tensiunea scăzută pentru a putea începe c.a., verificaţi indicatorul de
bateriei este mai mică de tratamentul alimentare; asiguraţi-vă că poziţia
20 V) comutatorului cu cheie pentru
baterie este la ON (PORNIT)

07 Mains voltage is missing Alimentare c.a. întreruptă Verificaţi cablul de alimentare de


(Lipseşte tensiunea de la pentru GammaMedplus la reţea
reţea)

09 Probe too long in Lungime totală sondă depăşită Verificaţi/corectaţi conexiunea


channel [x] (Sonda este
prea lungă în canalul [x])

11 Limit switch ESOQ Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESOQ mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

12 Limit switch ESOD Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESOD mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

13 Limit switch ESUQ Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESUQ mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

14 Limit switch ESRQ Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESRQ mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

15 Limit switch ESRD Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESRD mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

16 Emergency drive Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (Mecanism de mecanică BrachyTherapy
acţionare urgenţă defect)

222 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


17 Limit switch ESVD Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian
defective (ESVD mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

18 Limit switch ESUD Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESUD mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

19 Dummy drive Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


overcurrent in channel [x] mecanică BrachyTherapy
(Supracurent mecanism
de acţionare manechin
din canalul [x])

20 ESOD not reached (Nu Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian
s-a găsit ESOD) mecanică BrachyTherapy

21 ESRQ not reached or Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


spring defective (Nu s-a mecanică BrachyTherapy
găsit ESRQ sau arc defect)

22 ESRD not reached (Nu s-a Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian
găsit ESRD) mecanică BrachyTherapy

23 Limit switch ESVQ Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


defective (ESVQ mecanică BrachyTherapy
comutator de limitare
defect)

24 Broken dummy Defecţiune electrică sau vârf Contactaţi service-ul Varian


(Manechin defect) rupt al firului manechin BrachyTherapy

25 Source pushed in Tubul de ghidare sursă este Aşezaţi tubul de ghidare sursă
channel [x] at [y] cm (Fir îndoit, lungimea tubului de fără îndoituri, fiţi atent la
sursă împins în ghidare sursă este prea mică lungimea corectă a tuburilor de
canalul [x] la [y] cm) ghidare sursă

50 Incorrect program Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


number (Număr program tratament reporniţi tratamentul
incorect)

51 Expected character Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


incorrect (Caracter tratament reporniţi tratamentul
aşteptat incorect)

52 Wrong page number Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


(Număr de pagină greşit) tratament reporniţi tratamentul

Erori şi mesaje ale sistemului 223


Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


53 Transmission test failed Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,
(Test de transmisie eşuat) tratament reporniţi tratamentul

54 Incorrect instruction code Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


(Cod de instrucţiuni tratament reporniţi tratamentul
incorect)

55 Incorrect stepsize in Valoarea introdusă a fost > 10 Corectaţi valoarea introdusă


channel [x] (Dimensiune sau < 1
pas incorectă în
canalul [x])

56 Incorrect checksum in Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


channel [x] (Sumă de tratament reporniţi tratamentul
verificare incorectă în
canalul [x])

57 Incorrect cycle in page 00 Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


(Ciclu incorect la pagina tratament reporniţi tratamentul
00)

58 Incorrect factor in page 00 Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


(Factor incorect la pagina tratament reporniţi tratamentul
00)

59 Incorrect offset in Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


channel [x] (Decalaj tratament reporniţi tratamentul
incorect în canalul [x])

0a Inactive source or Este utilizat firul manechin în Contactaţi service-ul Varian


Geiger-Müller counter locul celui sursă sau defecţiune BrachyTherapy
defective (Sursă inactivă electrică
sau contor Geiger-Müller
defect)

0b Dummy pushed in Tubul de ghidare sursă este Aşezaţi tubul de ghidare sursă
channel [x] at [y] cm (Fir îndoit, lungimea tubului de fără îndoituri, fiţi atent la
manechin împins în ghidare sursă este prea mică lungimea corectă a tuburilor de
canalul [x] la [y] cm) ghidare sursă

0c Dummy drive defective Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


(Mecanism de acţionare mecanică BrachyTherapy
manechin defect)

0d Source drive overcurrent Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


in channel [x] mecanică BrachyTherapy
(Supracurent mecanism
de acţionare sursă din
canalul [x])

224 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


0e Source drive defective Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian
(Mecanism de acţionare mecanică BrachyTherapy
sursă defect)

0f Indexer defective Dispozitiv de indexare defect Contactaţi service-ul Varian


(Dispozitiv de indexare BrachyTherapy
defect)

1a/1b Wrong distance Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


measurement mecanică BrachyTherapy
source/dummy
(Măsurătoare de distanţă
greşită pentru
sursă/manechin)

1c Source travel time error Firul sursă are nevoie de mai Contactaţi service-ul Varian
(Eroare timp de deplasare mult de 9 sec pentru a ajunge la BrachyTherapy
sursă) poziţia distală

1d Dummy travel time error Firul manechin are nevoie de Contactaţi service-ul Varian
(Eroare timp de deplasare mai mult de 9 sec pentru a BrachyTherapy
manechin) ajunge la poziţia distală

1e Key switch head Comutatorul cu cheie SOURCE Rotiţi comutatorul cu cheie la


LOCKED (Comutator cu (SURSĂ) de pe tastatura poziţia RELEASED (DEBLOCAT)
cheie BLOCAT) postîncărcătorului este în
poziţia LOCKED (BLOCAT)

1f ESOQ not reached (Nu Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian
s-a găsit ESOQ) mecanică BrachyTherapy

5a Fault in real-time clock or Sumă de verificare incorectă la Recreaţi planul de tratament


its RAM (Defecţiune la memorie sau defecţiune
ceasul în timp real sau hardware
memoria RAM a acestuia)

5b Defecţiune la Eroare la transferul planului de După resetarea sistemului,


transmiterea datelor tratament reporniţi tratamentul

5c No echo received (Nu s-a Transfer de date întrerupt de la După resetarea sistemului,
primit niciun ecou) calculator la GammaMedplus reporniţi tratamentul

5d Waited too long for Transfer de date întrerupt de la După resetarea sistemului,
reception (S-a aşteptat calculator la GammaMedplus reporniţi tratamentul
prea mult recepţia)

5e Incorrect operation mode A fost încercată operaţia de Contactaţi service-ul Varian


(Mod de funcţionare iradiere în modul greşit (HDR BrachyTherapy pentru a le solicita
incorect) <> PDR) să treacă postîncărcătorul în
modul corect

Erori şi mesaje ale sistemului 225


Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


5f Battery voltage is less Tensiunea bateriei este prea Încărcaţi bateria de la sursa de
than 20 Volts (Tensiunea scăzută pentru a putea începe c.a., verificaţi indicatorul de
bateriei este mai mică de tratamentul alimentare; asiguraţi-vă că poziţia
20 volţi) comutatorului cu cheie pentru
baterie este la ON (PORNIT)

a1 RADIATION (RADIAŢII) Sunt detectate radiaţii după Verificaţi să vedeţi dacă sursa este
sfârşitul tratamentului în poziţia protejată şi urmaţi
instrucţiunile de INTERVENŢIE
DE URGENŢĂ

a2 EMERGENCY MANUAL A fost apăsat comutatorul După resetarea sistemului,


(URGENŢĂ MANUALĂ) EMERGENCY RETURN reporniţi tratamentul
(REVENIRE DE URGENŢĂ)

a3 EMERGENCY MANUAL A fost apăsat butonul de După resetarea sistemului,


FROM TROLLY urgenţă de pe tastatura reporniţi tratamentul
(URGENŢĂ MANUALĂ postîncărcătorului
DE LA CONTACTE)

a4 TIMING ERROR; no GammaMedplus nu a primit un Verificaţi conexiunea cablurilor


response from PC. Check semnal corespunzător de la dintre GammaMedplus şi
all data and power calculatorul de control calculatorul de control;
connections. (Eroare de sincronizaţi ceasurile de pe
coordonare; niciun GammaMedplus şi calculatorul de
răspuns de la calculator. control; asiguraţi-vă că este
Verificaţi toate pornită alimentarea
conexiunile de date şi de GammaMedplus
alimentare.)

a5 ELECTRONICS Defecţiune electrică sau Contactaţi service-ul Varian


DEFECTIVE mecanică BrachyTherapy
(COMPONENTE
ELECTRONICE
DEFECTE)

a6 CONSOLE DEFECTIVE Una sau mai multe console la Contactaţi service-ul Varian
(CONSOLĂ DEFECTĂ) distanţă sunt defecte BrachyTherapy

a7 POWER OFF (Console) Pană de curent la calculatorul Porniţi calculatorul de control şi


DURING IRRADIATION de control în timpul consultaţi „Continuarea
(ÎNTRERUPERE administrării tratamentului tratamentului după defectarea
ALIMENTARE (consolă) software-ului de control” din
ÎN TIMPUL IRADIERII) Capitolul 3

226 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 1 Erori şi mesaje pentru postîncărcător

Cod Mesaj Cauză Răspuns


a8 Treatment is aborted by În anumite circumstanţe, Vi se va solicita să opriţi şi apoi să
control PC command ‘@’ software-ul de control va emite reporniţi postîncărcătorul de la
(Tratament oprit de la postîncărcătorului o comandă comutatorul cu cheie POWER
comanda ‘@’ a de oprire a tratamentului (ALIMENTARE) de pe consola de
calculatorului de control) control. Software-ul de control va
afişa opţiunile de recuperare a
tratamentului. Verificaţi raportul
de administrare a tratamentului
pentru cauza erorii şi, dacă este
cazul, contactaţi service-ul Varian
BrachyTherapy.

c8 Afterloader power outage Postîncărcătorul a fost oprit de Dacă este cazul, porniţi
detected - check key la comutatorul cu cheie postîncărcătorul.
switch (Întrerupere
alimentare postîncărcător
detectată - verificaţi
comutatorul cu cheie)

e7 Communications A trecut prea mult timp de când Asiguraţi-vă că postîncărcătorul


time-out (Expirare calculatorul de control a primit este pornit. Verificaţi toate
comunicaţii) o actualizare de la conexiunile de date dintre
postîncărcător. Software-ul de calculatorul de control şi
control presupune că postîncărcător.
postîncărcătorul nu poate
comunica cu calculatorul de
control.

e8 Afterloader has Eroare de firmware sau Comparaţi timpul de oprire


attempted to exceed hardware al postîncărcătorului demultiplicat cu timpul de oprire
scaled dwell time by administrat pentru toate poziţiile
more than one second din raportul de administrare a
(Postîncărcătorul a tratamentului şi efectuaţi
încercat să depăşească ajustările necesare în planul de
timpul de oprire tratament. Contactaţi service-ul
demultiplicat cu mai mult Varian BrachyTherapy.
de o secundă)

e9 Afterloader has reported Eroare de firmware sau Comparaţi timpul de oprire


dwell complete while one hardware al postîncărcătorului demultiplicat cu timpul de oprire
second or more is still administrat pentru toate poziţiile
remaining din raportul de administrare a
(Postîncărcătorul a tratamentului şi efectuaţi
raportat finalizarea opririi ajustările necesare în planul de
când mai există o secundă tratament. Contactaţi service-ul
sau mai multe rămase) Varian BrachyTherapy.

Erori şi mesaje ale sistemului 227


Erori şi mesaje ale software-ului de control

Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


A file with this name has Acest mesaje reprezintă un Selectaţi YES (DA) pentru a importa
previously been imported. avertisment pentru a evita fişierul şi NO (NU) pentru a revoca
Continue anyway? (A fost administrarea de două ori a operaţia.
deja importat un fişier cu aceluiaşi tratament.
acest nume. Doriţi totuşi să
continuaţi?)

A patient with this ID already Acest mesaj apare dacă încercaţi să Consultaţi secţiunea „Creare fişă nouă
exists in the database. A new creaţi un pacient nou cu un ID de de pacient” din Capitolul 2 „Date
course of treatment will be pacient care se potriveşte cu un despre pacient şi tratament” pentru
created for this patient. ID de pacient care există deja în informaţii suplimentare.
Continue? (Există deja un baza de date.
pacient cu acest ID în baza de
date. Va fi creată o cură nouă
de tratament pentru acest
pacient. Doriţi să continuaţi?)

Are you sure you want to Valoarea Conversion factor (Factor Selectaţi YES (DA) pentru a confirma
change the conversion factor? de conversie), atunci când este valoarea introdusă. Selectaţi NO (NU)
Remember that this value specificată în caseta de grupare pentru a verifica valoarea şi a o
should equal the one used in pentru unităţile de sistem din fila reintroduce.
your planning system. (Sigur System Settings (Setări sistem),
doriţi să schimbaţi factorul de trebuie să se potrivească cu factorul
conversie? Reţineţi că această de conversie din sistemul de
valoare ar trebui să fie egală planificare a tratamentului.
cu cea utilizată în sistemul
dvs. de planificare.)

Are you sure you want to set Acest mesaj este un mesaj de Asiguraţi-vă că intensitatea sursei este
the site calibrated source confirmare de rutină care apare la corectă. Consultaţi secţiunea
strength to [numeric value] fiecare calibrare a sursei. Dacă „Introducerea intensităţii sursei
[units]? (Sigur doriţi să setaţi răspundeţi YES (DA), s-ar putea ca calibrate” din Capitolul 4
intensitatea sursei calibrate intensitatea sursei calibrate pentru „Configurarea sistemului” pentru
pentru locaţie la [valoare locaţie să difere de cea a informaţii suplimentare.
numerică] [unităţi]? producătorului, ceea ce va afecta
tratamentul pacientului.

228 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


At least one channel cannot Acest mesaj apare la iniţierea Puteţi şterge canalul utilizând
be delivered, because all administrării tratamentului, dacă Channel Editor (Editor canale) şi
dwell times scale to a value suma tuturor timpilor de oprire încerca din nou, sau puteţi genera un
less than the minimum pentru un canal dat este zero (după plan nou prin intermediul sistemului
supported by the afterloader. demultiplicare). de planificare a tratamentului.
(Cel puţin un canal nu poate
fi administrat, deoarece toţi
timpii de oprire sunt
demultiplicaţi la o valoare
mai mică decât valoarea
minimă acceptată de
postîncărcător.)

At least one dwell time was Acest plan specifică timpii de oprire Selectaţi YES (DA) pentru a continua
scaled to a value less than the reduşi care sunt transformaţi în zero cu timpii de oprire curenţi sau NO
minimum supported by the după demultiplicare, pentru a se (NU) pentru a revoca operaţia.
afterloader. These values will potrivi cu intensitatea curentă a
be converted to zero. sursei.
Continue? (Cel puţin un timp
de oprire a fost demultiplicat
la o valoare mai mică decât
valoarea minimă acceptată de
postîncărcător. Aceste valori
vor fi transformate în zero.
Doriţi să continuaţi?)

Battery RAM access failed - Acest mesaj poate apărea în cazul în Verificaţi toate conexiunile cu
Could not retrieve power fail care survine o eroare de comunicare postîncărcătorul, inclusiv cablul serial
data. Console reboot în timp ce software-ul de control din spatele calculatorului de control.
recommended. (Accesarea citeşte datele despre întreruperea Dacă este cazul, reporniţi software-ul
memoriei RAM a bateriei a alimentării de pe postîncărcător. de control.
eşuat - Nu s-au putut prelua
datele despre întreruperea
alimentării. Este recomandată
repornirea consolei.)

Cannot load the failing La recuperarea după o întrerupere a Este recomandat să răspundeţi NO
fraction [fraction number]. alimentării, software-ul de control (NU) şi să contactaţi service-ul Varian
Clear power fail data from the încearcă să determine numărul de BrachyTherapy deoarece mesajul
afterloader? (Nu se poate fracţie al planului administrat. Dacă indică o posibilă corupere a fişierului
încărca fracţia întreruptă nu poate să găsească numărul de cu istoricul de tratament.
[număr fracţie]. Doriţi să fracţie corespunzător din fişierul cu
ştergeţi datele despre istoricul de tratament pentru plan,
întreruperea alimentării din va rezulta acest mesaj.
postîncărcător?)

Erori şi mesaje ale sistemului 229


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


Changing the origin will shift Acest mesaj apare dacă modificaţi Selectaţi YES (DA) dacă doriţi să
all dwell positions in channel originea utilizând câmpul Origin continuaţi sau NO (NU) pentru a
[channel number]. Do you want (Origine) sau butonul Origin revoca operaţia. Consultaţi secţiunea
to change the origin? (Origine) (şi butoanele IN/OUT „Banda Channel Edit (Editare canal)”
(Modificarea originii va (INTRAT/IEŞIT) de pe tastatura din Capitolul 2 „Date despre pacient
deplasa toate poziţiile de postîncărcătorului) din Channel şi tratament” pentru informaţii
oprire din canalul [număr Editor (Editor canale). suplimentare.
canal]. Doriţi să modificaţi
originea?)

Changing the step size will Acest mesaj apare dacă introduceţi Consultaţi secţiunea „Banda Channel
clear all dwell positions in o valoare nouă pentru Step size Edit (Editare canal)” din Capitolul 2
channel [channel number]. Do (Dimensiune pas) în Channel Edit „Date despre pacient şi tratament”
you want to change the step Strip (Bandă editare canal). pentru informaţii suplimentare.
size? (Modificarea
dimensiunii pasului va şterge
toate poziţiile de oprire din
canalul [număr canal]. Sigur
doriţi să modificaţi
dimensiunea pasului?)

Console could not start - Acest mesaj va apărea în caseta de Contactaţi service-ul Varian
Screen resolution must be at dialog Windows dacă rezoluţia BrachyTherapy
least [x dimension by y ecranului de pe calculatorul de
dimension]. (Consola nu a control nu este setată conform
putut porni - Rezoluţia specificaţiilor. Acest mesaj nu ar
ecranului trebuie să fie de cel trebui să apară în condiţii normale
puţin [dimensiune x pe de utilizare.
dimensiune y].

Could not reset the error. Acest mesaj poate apărea după După ce aţi fost deconectat, reporniţi
Treatment will be suspended, repornirea fără succes a postîncărcătorul. Conectaţi-vă la loc la
and you will be logged off. postîncărcătorului, ulterioară fluxul de lucru Treatment (Tratament)
(Nu s-a putut reseta eroarea. întreruperii tratamentului. şi veţi fi îndrumat către opţiunile
Tratamentul va fi suspendat şi Partial Treatment (Tratament parţial).
veţi fi deconectat.)

230 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


In certain localities, including Dacă modificaţi câmpul Location Recalibraţi intensitatea sursei.
the US, regulations require (Locaţie) de pe pagina User Login Software-ul de control nu verifică
that the afterloader be (Conectare utilizator), software-ul pentru a se asigura de realizarea
recalibrated when it is moved de control va afişa acest mesaj recalibrării. Pentru celelalte ţări, în
to a new location. Please indicând că s-ar putea să fie afară de Statele Unite, verificaţi
check with your Radiation necesară recalibrarea intensităţii reglementările stabilite de autoritatea
Safety Officer if you are sursei. Dacă postîncărcătorul este locală competentă.
uncertain of the requirements mutat în orice locaţie aflată în afara
for your area. (În anumite unităţii, USNCR impune efectuarea
zone, inclusiv SUA, unei calibrări complete înainte de
reglementările impun tratarea pacienţilor. La fiecare
recalibrarea mutare a unităţii, această trebuie
postîncărcătorului la mutarea supusă unei calibrări complete.
într-o locaţie nouă. Consultaţi
responsabilul pentru
siguranţa radioactivă dacă nu
sunteţi sigur de cerinţele
pentru zona dvs.)

Patient [first/last] name does Acest mesaj apare în Plan Import Consultaţi secţiunea „Importarea
not match the corresponding Wizard (Expert importare plan) unui fişier de tratament al
value in the database for this dacă există o nepotrivire la nivelul pacientului” din Capitolul 2 „Date
Patient ID. Use this new value prenumelui/numelui de familie al despre pacient şi tratament” pentru
from now on? (Numele pacientului. informaţii suplimentare.
[prenume/de familie] al
pacientului nu se potriveşte
cu valoarea corespunzătoare
din baza de date pentru acest
ID de pacient. Doriţi să
utilizaţi această valoarea nouă
de acum înainte?)

Period time for this plan Acest mesaj apare atunci când creaţi Modificaţi valoarea pentru perioada
should be at least [n] seconds. un plan pentru pacient, dacă de timp astfel încât să se încadreze în
(Perioada de timp pentru valoarea perioadei de timp nu se interval.
acest plan ar trebui să fie de încadrează în intervalul de 60 şi
cel puţin [n] secunde.) 99999 secunde. Perioada de timp
include întreaga durată de timp
necesară pentru administrarea unui
impuls (deplasarea dispozitivului
de indexare, deplasarea firului
manechin, deplasarea firului activ,
suma tuturor timpilor de oprire şi
timpul de aşteptare).

Erori şi mesaje ale sistemului 231


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


The afterloader family-model Software-ul de control verifică Contactaţi serviciul de asistenţă
is invalid, or the description datele de înregistrare la pornire. tehnică Varian BrachyTherapy
file for it could not be found. Dacă sunt returnate date
Please contact Varian nedeterminate, va apărea acest
Technical Support for mesaj într-o casetă de dialog
assistance. When you click on Windows.
'Ok', the console application
will shut down. (Modelul de
familie al postîncărcătorului
este nevalid sau nu a fost găsit
fişierul de descriere al
acestuia. Contactaţi serviciul
de asistenţă tehnică Varian
pentru asistenţă. Când faceţi
clic pe „Ok”, aplicaţia
consolei se va închide.)

The afterloader is disabled. Acest mesaj apare dacă este apăsaţi Trageţi în afară comutatorul
Check the emergency stop comutatorul EMERGENCY EMERGENCY RETURN (REVENIRE
button. (Postîncărcătorul este RETURN (REVENIRE DE DE URGENŢĂ) şi apăsaţi butonul
dezactivat. Verificaţi butonul URGENŢĂ) atunci când încercaţi să START (ÎNCEPERE).
de oprire de urgenţă.) administraţi un tratament.

The afterloader's active wire Există o nepotrivire între numerele Contactaţi service-ul Varian
does not match the console de serie ale firului, eventual datorită BrachyTherapy
computer's. (Firul activ al înlocuirii calculatorului de control
postîncărcătorului nu se vechi cu unul nou.
potriveşte cu cel al
calculatorului consolă.)

The console and afterloader Acest mesaj poate apărea atunci Setaţi ora sistemului din fila System
clocks differ by more than [n] când vă conectaţi la software-ul de Settings (Setări sistem). Consultaţi
minutes. Please reset the control, dacă orele ceasurilor sunt secţiunea „Setarea datei şi orei
times via the system settings desincronizate. sistemului” din Capitolul 4
tab. (Ceasurile consolei şi „Configurarea sistemului” pentru
postîncărcătorului diferă cu informaţii suplimentare.
mai mult de [n] minute.
Resetaţi orele din fila pentru
setările de sistem.)

232 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


The console application Software-ul de control încearcă să Urmaţi paşii indicaţi în mesajul de
cannot start. There is a serious pornească şi există o eroare sau o eroare.
problem with the console posibilă corupere în baza de date.
database (error code nn).
Please call Varian Technical
Support. Press No to attempt
a reboot with the current
database. Press Yes to replace
the current database with an
empty database. If you have a
recent system backup, you
should attempt to restore it
using the Backup & Restore
tab. (Aplicaţia consolei nu
poate să pornească. Există o
problemă gravă cu baza de
date a consolei (cod de eroare
nn). Contactaţi serviciul de
asistenţă tehnică Varian.
Apăsaţi No (Nu) pentru a
încerca să reporniţi cu baza de
date curentă. Apăsaţi Yes (Da)
pentru a înlocui baza de date
curentă cu o bază de date
goală. Dacă aveţi o copie de
rezervă recentă a sistemului,
ar trebui să încercaţi să o
restauraţi utilizând fila
Backup & Restore (Copii de
rezervă şi Restaurare).)

The console can not Legătura de comunicare dintre Verificaţi conexiunile prin cabluri
communicate with the calculatorul de control şi şi/sau porniţi postîncărcătorul.
afterloader. (Consola nu poate postîncărcător este defectă sau
comunica cu deconectată; sau postîncărcătorul
postîncărcătorul.) este OPRIT.

The current source strength Acest mesaj apare dacă software-ul Contactaţi service-ul Varian
exceeds the value allowed for de control determină că intensitatea BrachyTherapy
patient treatment (call sursei depăşeşte valoarea admisă.
Varian). (Intensitatea curentă
a sursei depăşeşte valoarea
permisă pentru tratamentul
pacientului (contactaţi
Varian).)

Erori şi mesaje ale sistemului 233


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


The entered time is more than Acest mesaj poate apărea atunci Consultaţi secţiunea „Setarea datei şi
[n] minutes different from the când introduceţi o oră nouă pentru orei sistemului” din Capitolul 4
current time. This may affect sistem în fila System Settings „Configurarea sistemului” pentru
the accuracy of the source (Setări sistem). informaţii suplimentare.
calibration. (Ora introdusă
diferă de ora curentă cu mai
mult de [n] minute. Acest
lucru poate afecta precizia de
calibrare a sursei.)

The following components Acest mesaj indică faptul că Contactaţi service-ul Varian
are missing from the current software-ul de control nu poate găsi BrachyTherapy
installation: [list of unul sau mai multe fişiere necesare
components]. Please contact pentru funcţionarea sigură. Acest
Varian Technical Support for mesaj nu ar trebui să apară
further assistance. When you niciodată.
click on 'Ok', the console
application will shut down.
(Componentele următoare
lipsesc din instalarea curentă:
[listă de componente].
Contactaţi serviciul de
asistenţă tehnică Varian
pentru asistenţă
suplimentară. Când faceţi clic
pe „Ok”, aplicaţia consolei se
va închide.)

The in-room dosimeter needs Indicatorul luminos roşu DOSE Înainte de a continua tratamentul,
to be reset, or its status cannot (DOZĂ) se aprinde dacă o unitate dispozitivul extern trebuie resetat
be determined. (Dozimetrul de măsurare externă a dozei a pentru a porni cu valorile iniţiale şi
din sală trebuie resetat sau nu depăşit un prag de avertizare setat. pentru a seta doza de intrare a
se poate determina starea Dispozitivul GammaMedplus iX GammaMedplus iX la starea Pregătit.
acestuia.) retrage imediat firul sursă în poziţia Contactaţi serviciul de asistenţă
protejată. tehnică Varian dacă este cazul.

The maximum starting dwell Acest mesaj poate apărea la creare Schimbaţi dimensiunea pasului sau
position minus the actual unui plan de test nou. Prima poziţie schimbaţi poziţia de oprire diferită de
starting position must be a de oprire diferită de zero trebuie să zero cea mai îndepărtată.
multiple of the step size. fie un număr întreg de dimensiuni
(Diferenţa dintre poziţia de de pas de la decalajul distal. Dacă
oprire de început maximă şi este un număr fracţionar, va apărea
poziţia efectivă de început acest mesaj.
trebuie să fie o valoare
multiplă a dimensiunii
pasului.)

234 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


The new source strength Acest mesaj apare dacă intensitatea Selectaţi YES (DA) pentru a continua
differs by more than [n] introdusă pentru sursă este cu cu intensitatea pentru sursă introdusă.
percent from the 5-10% mai mare decât valoarea Selectaţi NO (NU) pentru a introduce
manufacturer's value. Manufacturer source strength o valoare nouă.
Continue? (Noua intensitate a (Intensitate sursă producător).
sursei diferă cu mai mult de
[n] procente faţă de valoarea
producătorului. Doriţi să
continuaţi?)

The plan contains dwell Acest mesaj apare dacă modificaţi Selectaţi YES (DA) dacă doriţi să
changes. Please note that poziţiile de oprire sau timpii de salvaţi modificările poziţiilor de
these changes only apply to oprire din Channel Editor (Editor oprire sau NO (NU) pentru a revoca
the current fraction. Do you canale). operaţia. Consultaţi secţiunea „Banda
want to save these changes? Channel Edit (Editare canal)” din
(Planul conţine modificări ale Capitolul 2 „Date despre pacient şi
opririlor. Reţineţi că aceste tratament” pentru informaţii
modificări sunt valabile suplimentare.
numai pentru fracţia curentă.
Doriţi să salvaţi aceste
modificări?)

The plan contains dwell Acest mesaj apare dacă modificaţi Selectaţi YES (DA) dacă doriţi să
changes. Please note that poziţiile de oprire sau timpii de salvaţi modificările poziţiilor de
these changes apply to all oprire din Channel Editor (Editor oprire sau NO (NU) pentru a revoca
pulses. Do you want to save canale). operaţia. Consultaţi secţiunea „Banda
these changes? (Planul Channel Edit (Editare canal)” din
conţine modificări ale Capitolul 2 „Date despre pacient şi
opririlor. Reţineţi că aceste tratament” pentru informaţii
modificări sunt valabile suplimentare.
pentru toate impulsurile.
Doriţi să salvaţi aceste
modificări?)

The source either needs to be La instalarea unui fir sursă nou, Calibraţi firul sursă şi introduceţi
site calibrated, or the acesta trebuie calibrat înainte de a valoarea nouă în câmpul Site
manufacturer measured value putea fi utilizat pentru tratarea unui calibrated source strength
should be confirmed. (Trebuie pacient. (Intensitate sursă calibrată la locaţie)
să calibraţi sursa sau să din fila Source Strength (Intensitate
confirmaţi valoarea măsurată sursă).
de producător.)

Erori şi mesaje ale sistemului 235


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


The treatment history file for Acest mesaj apare dacă selectaţi un Contactaţi serviciul de asistenţă
this patient could not be pacient din lista Patient Selection tehnică Varian BrachyTherapy pentru
found. Do you want to (Selectare pacient) şi nu poate fi o procedură de recuperare.
remove this record from the găsit fişierul cu istoricul de
database? (Nu a putut fi găsit tratament corespunzător. Aceasta
fişierul cu istoricul de înseamnă că fişierul cu istoricul de
tratament pentru acest tratament a fost şters sau mutat fără
pacient. Doriţi să eliminaţi a utiliza software-ul de control. În
această înregistrare din baza condiţii de utilizare normală acest
de date?) lucru nu ar trebui să se întâmple.

The wire serial number in the Acest mesaj poate apărea dacă este După cum indică şi mesajul, revocaţi
afterloader has changed since conectat un alt postîncărcător la administrarea şi reiniţiaţi tratamentul.
the plan was initiated. Please calculatorul de control după
cancel delivery and re-initiate. iniţierea tratamentului dar înainte
(Numărul de serie pentru fir de începerea administrării acestuia.
din postîncărcător a fost
schimbat de la iniţierea
planului. Revocaţi
administrarea şi reiniţiaţi.)

This fraction requires [nn] Acest mesaj poate apărea dacă Din software-ul de planificare a
channels, but only [n] may be încercaţi să importaţi un plan de tratamentului, verificaţi dacă numărul
used. (Această fracţie necesită tratament pentru un postîncărcător de canale specificat în plan se
[nn] canale, dar pot fi utilizate care acceptă mai puţine canale decât potriveşte cu numărul de canale
numai [n].) numărul specificat de plan. acceptat de postîncărcător.

This patient has [n] plans with Aţi selectat un pacient din Plan Utilizaţi BrachyVision™ pentru a
the same Plan ID. To import Import Wizard (Expert importare aloca un ID de plan unic pentru
this plan, please use your plan) care are mai multe planuri cu planul respectiv. În software-ul de
treatment planning system to acelaşi număr de identificare a control, apăsaţi pe butonul Cancel
give this plan a unique Plan planului. Nu puteţi importa planul Import (Revocare import) sau
ID. (Acest pacient are [n] selectat fără a aloca mai întâi un Previous (Anterior) din banda cu
planuri cu acelaşi ID de plan. identificator unic de plan pentru planuri a Plan Import Wizard (Expert
Pentru a importa acest plan, planul respectiv. importare plan) şi continuaţi cu
utilizaţi sistemul dvs. de procesul de importare a planului.
planificare a tratamentului
pentru a aloca acestui plan un
ID de plan unic.)

Treatment file for the Acest mesaj poate apărea dacă Dacă răspundeţi YES (DA),
interrupted plan could not be memoria internă a înregistrarea ultimului tratament va fi
found. Reset power failure postîncărcătorului ataşat indică ştearsă din postîncărcător. Dacă
data? (Nu s-a găsit fişierul de faptul că ultimul tratament a fost răspundeţi NO (NU), înregistrarea va
tratament pentru planul întrerupt, dar fişierul cu istoricul de fi păstrată pe postîncărcător, dar nu
întrerupt. Doriţi să resetaţi tratament corespunzător nu există vor fi permise tratamente pentru
datele despre întreruperea în software-ul de control. pacienţi de pe postîncărcătorul
alimentării?) respectiv până la ştergerea
înregistrării.

236 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


Unable to retrieve patient Legătura de comunicare dintre Verificaţi conexiunile prin cablu şi
appointments. (Nu se pot ARIA şi calculatorul de control este setările de comunicare.
prelua programările defectă sau deconectată. S-ar putea
pacienţilor.) să existe o eroare în setările de
comunicare ale ARIA sau ale
calculatorului de control, mai precis
în setările de service ale listei de
lucru.

Unable to retrieve plan. (Nu Legătura de comunicare dintre Verificaţi conexiunile prin cablu şi
se poate prelua planul.) ARIA şi calculatorul de control este setările de comunicare.
defectă sau deconectată. S-ar putea
să existe o eroare în setările de
comunicare ale ARIA sau ale
calculatorului de control, mai precis
în setările de service ale bazei de
date.

Unable to retrieve patients. Legătura de comunicare dintre Verificaţi conexiunile prin cablu şi
(Nu se pot prelua pacienţi.) ARIA şi calculatorul de control este setările de comunicare.
defectă sau deconectată. S-ar putea
să existe o eroare în setările de
comunicare ale ARIA sau ale
calculatorului de control, mai precis
în setările de service ale bazei de
date.

Unable to send the treatment Acest mesaj apare atunci când Consultaţi secţiunea „Exportarea unei
results to ARIA. Please send software-ul de control încearcă să fracţii într-o bază de date ARIA sau
manually. If the problem trimită rezultatele tratamentului într-un folder de exportare DICOM”
persists, check the network către o bază de date ARIA în urma din Capitolul 2 „Date despre pacient
connection to this console and finalizării administrării şi tratament” pentru informaţii despre
the ARIA configuration. tratamentului. exporturile manuale. Consultaţi
(Rezultatele tratamentului nu secţiunea „Setări de comunicare
pot fi trimise către ARIA. ARIA” din Capitolul 4 „Configurarea
Trimiteţi manual. Dacă sistemului” pentru setările de
problema persistă, verificaţi configurare ale ARIA.
conexiunea de reţea pentru
această consolă şi configuraţia
ARIA.)

Unable to update the Software-ul de control nu poate Verificaţi conexiunile prin cablu,
appointment status. Please actualiza starea programării setările de comunicare şi starea
update manually. (Nu se datorită unei probleme de programării.
poate actualiza starea comunicare, a unei probleme legate
programării. Actualizaţi de setările listei de lucru sau a
manual.) faptului că programarea este deja
finalizată.

Erori şi mesaje ale sistemului 237


Tabelul 2 Erori şi mesaje ale software-ului de control

Mesaj Cauză Răspuns


Validation Error: Parse error The treatment plan file is corrupted. Recreaţi planul din sistemul de
encountered while reading (Eroare de validare: eroare de planificare a tratamentului.
the file. analiză întâlnită la citirea fişierului.
Fişierul planului de tratament este
corupt.)

Validation Error: The sum of Mesajul poate apărea atunci când Recreaţi planul din sistemul de
all dwell times in channel importaţi un plan de tratament. planificare a tratamentului.
[number] is declared to be [n], Acesta indică coruperea unui fişier.
but is actually [nn]. (Eroare de
validare: suma tuturor
timpilor de oprire din canalul
[număr] este declarată ca
fiind [n], dar este de fapt
[nn].)

238 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


ANEXA B Calculele GammaMedplus iX

Această anexă conţine informaţii despre calculele efectuate de către


software-ul de control al GammaMedplus iX.

Timp de oprire demultiplicat


Software-ul de control utilizează următoarea formulă pentru a
converti timpul de oprire planificat în timp de oprire demultiplicat:

Ts = ( Sp ⁄ Sc ) × Tp

unde:

Ts = timp demultiplicat
Sp = intensitate planificată sursă
Sc = intensitate curentă sursă
Tp = timp planificat

239
Diminuare sursă
Software-ul de control calculează diminuarea sursei o dată pe zi la
12:00 (miezul nopţii) conform formulei de mai jos:

( – λt )
S = So e

unde:
S = intensitate curentă sursă
So = intensitate cunoscută sursă (de la fabricant)
e = baza logaritmilor naturali (~2,7183)
= (ln 2)/T 1 ⁄ 2 (unde T 1 ⁄ 2 = 73,83 zile)
λ

t = zile de când So este cunoscută


Consultaţi secţiunea „Introducerea intensităţii sursei calibrate” din
Capitolul 4 „Configurarea sistemului” pentru informaţii despre
modificarea intensităţii sursei.

240 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Tabel diminuare sursă Ir 192
Următorul tabel de diminuare a sursei oferă o referinţă suplimentară
pentru diminuarea sursei de Ir 192.

Notă: Tabelul este determinat numai pentru zile întregi.

ZILE FA CTO R ZILE FA CTO R ZILE FA CTO R ZILE FA CTO R


1 0,9907 34 0,7268 67 0,5332 100 0,3912
2 0,9814 35 0,7200 68 0,5282 101 0,3875
3 0,9722 36 0,7133 69 0,5233 102 0,3839
4 0,9632 37 0,7066 70 0,5184 103 0,3803
5 0,9542 38 0,7000 71 0,5135 104 0,3768
6 0,9452 39 0,6935 72 0,5087 105 0,3732
7 0,9364 40 0,6870 73 0,5040 106 0,3697
8 0,9277 41 0,6806 74 0,4993 107 0,3663
9 0,9190 42 0,6742 75 0,4946 108 0,3629
10 0,9104 43 0,6679 76 0,4900 109 0,3595
11 0,9019 44 0,6617 77 0,4854 110 0,3561
12 0,8935 45 0,6555 78 0,4809 111 0,3528
13 0,8851 46 0,6494 79 0,4764 112 0,3495
14 0,8769 47 0,6433 80 0,4719 113 0,3462
15 0,8687 48 0,6373 81 0,4675 114 0,3430
16 0,8606 49 0,6313 82 0,4632 115 0,3398
17 0,8525 50 0,6254 83 0,4588 116 0,3366
18 0,8445 51 0,6196 84 0,4545 117 0,3335
19 0,8367 52 0,6138 85 0,4503 118 0,3304
20 0,8288 53 0,6081 86 0,4461 119 0,3273
21 0,8211 54 0,6024 87 0,4419 120 0,3242
22 0,8134 55 0,5968 88 0,4378 121 0,3212
23 0,8058 56 0,5912 89 0,4337 122 0,3182
24 0,7983 57 0,5857 90 0,4297 123 0,3152
25 0,7908 58 0,5802 91 0,4256 124 0,3123
26 0,7835 59 0,5748 92 0,4217 125 0,3094
27 0,7761 60 0,5694 93 0,4177 126 0,3065
28 0,7689 61 0,5641 94 0,4138 127 0,3036
29 0,7617 62 0,5588 95 0,4100 128 0,3008
30 0,7546 63 0,5536 96 0,4061 129 0,2980
31 0,7475 64 0,5484 97 0,4023 130 0,2952
32 0,7405 65 0,5433 98 0,3986 131 0,2924
33 0,7336 66 0,5382 99 0,3949 132 0,2897

Calculele GammaMedplus iX 241


Doză tranzit
Atunci când planificaţi tratamente, puteţi dori să determinaţi doza de
tranzit aşteptată şi, dacă este cazul, să includeţi doza de tranzit în
calculele de doză. Această secţiune descrie algoritmul dozei de tranzit
pentru sistemul GammaMedplus iX şi oferă măsurători specifice ale
kerma în aer pentru doza absorbită de tranzit.

Algoritm doză tranzit


Sistemul GammaMedplus iX utilizează 60 poziţii de oprire cu o
dimensiune minimă a pasului de 1 mm şi una maximă de 10 mm.
Lungimea totală maximă a intervalului de iradiere de la poziţia distală
(poziţia 1) la poziţia 60 este de 590 mm. Mişcarea sursei este controlată
de un sistem integrat de control al mişcării. Când sursa se deplasează
de la o poziţie la următoarea, aceasta accelerează la viteza maximă şi
încetineşte cu decelerare constantă. Sursa îşi atinge viteza maximă
numai la deplasarea pe o distanţă de peste 258 mm. Tabelul 1 de mai
jos indică viteza sursei în timpul deplasării de la poziţia 1 la 60 şi de la
1 la 10 cu o dimensiune a pasului de 10 mm. Viteza maximă este de
630 mm/s.

Tabelul 1 Viteza sursei

242 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Timpul de iradiere al unei poziţii date începe odată cu deplasarea de la
poziţia precedentă la poziţia dată şi se încheie cu începutul deplasării
la poziţia următoare. Iradierea în timpul tranzitului la poziţia maximă
de oprire distală nu este luată în considerare.

Restricţii de timp minim de oprire


Când utilizaţi sistemul GammaMedplus iX, timpul minim de oprire care
poate fi livrat pentru orice poziţie de oprire dată va varia în funcţie de
distanţa dintre poziţiile adiacente. Timpul minim de oprire alocat
oricărei poziţii de oprire date trebuie să fie egal sau mai mare decât
timpul minim de oprire recomandat, listat în Tabelul 2 de mai jos.
Acest tabel se bazează pe viteza limitată a firului, între poziţiile de
oprire active adiacente.
Tabelul este eficient pentru toate fracţiile de tratament HDR, precum
şi pentru impulsurile individuale ale tratamentelor PDR.
Timpul de oprire pentru o poziţie începe să se scurgă atunci când cel
pentru poziţia de oprire anterioară atinge zero secunde. Cu acest
design, sistemul GammaMedplus iX se asigură că nu este administrată
nicio doză de tranzit suplimentară.

Notă: Reţineţi faptul că, în sistemele de planificare a tratamentului, timpii de


oprire sunt calculaţi pentru o „activitate nominală”, care este 10 Ci pentru
tratamentele HDR şi 1 Ci pentru cele PDR. Timpii de oprire relevanţi pentru
deplasarea sursei sunt calculaţi prin aplicarea unui factor de diminuare la
timpii de oprire nominali.

Notă: Tabelul 2 a fost stabilit cu timpii minimi de oprire care vor permite
operarea corectă ca funcţie a distanţei dintre două poziţii de oprire a sursei.
Înainte să începeţi un tratament, asiguraţi-vă că timpii de oprire
demultiplicaţi sunt egali sau mai mari cu timpii minimi de oprire recomandaţi
din tabel.

Notă: Software-ul de control verifică toţi timpii de oprire şi distanţele dintre


poziţiile de oprire atunci când apăsaţi butonul Initiate Treatment (Iniţiere
tratament). Tratamentul nu este permis dacă timpii de oprire demultiplicaţi la
incrementele specificate în Tabelul 2 sunt incluşi în planul de tratament.
Procedaţi conform recomandărilor de mai jos.

Calculele GammaMedplus iX 243


Se recomandă să setaţi timpii de oprire la zero pentru acele poziţii care
nu îndeplinesc timpul de oprire minim necesar şi să adăugaţi timpul
nominal corespunzător la poziţia de oprire anterioară sau următoare,
astfel încât să se păstreze constantă doza totală prescrisă. Trebuie să
schimbaţi corespunzător şi timpii de oprire nominali din sistemul
dvs. de planificare tratament şi să verificaţi din nou distribuţia dozei
înainte de a administra tratamentul. Timpii de oprire nominali sunt
asociaţi unei intensităţi a sursei de 10 Ci.

Tabelul 2 Timpi de oprire minimi per dimensiune pas

Timpul de oprire
Distanţa dintre
minim
opriri (mm)
recomandat (s)
1-3 0,1
4-13 0,2
14-32 0,3
33-58 0,4
59-92 0,5
93-133 0,6
134-182 0,7
183-238 0,8
239-302 0,9
303-373 1,0
374-452 1,1
453-538 1,2
539-600 1,3

244 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Doză absorbită de tranzit
Doza absorbită de tranzit cu privire la sistemul GammaMedplus iX este
definită ca doza administrată în timpul tranzitului sursei radioactive
de la containerul de depozitare la poziţia maximă distală de tratament
din aplicatorul sursei. Nu există o doză de tranzit suplimentară atunci
când sursa este întoarsă la postîncărcător, dat fiind faptul că timpul de
oprire al unei poziţii este diminuat imediat atunci când sursa începe să
se deplaseze de la poziţia anterioară. Luând în calcul o viteză a firului
de aproximativ 50 cm/s, puteţi calcula doza de tranzit în funcţie de
aplicaţia dvs.
Măsurătorile dozei absorbite de tranzit pentru un sistem HDR
GammaMedplus iX sunt următoarele:
„ Kerma în aer aproximativă la o poziţie de 10 mm de la centrul
axial al aplicatorului sursei (presupunând o singură poziţie de
oprire la vârful distal al aplicatorului şi o intensitate a sursei de
10 Ci) este 6 mGy.
„ Kerma în aer aproximativă la o poziţie de 1 mm faţă de centrul
axial al canalului (presupunând o singură poziţie de oprire la
vârful distal al aplicatorului şi o intensitate a sursei de 10 Ci)
este 20 μGy.

Notă: Valorile de mai sus sunt exclusiv pentru informare şi nu trebuie utilizate
pentru planificarea tratamentului.

Calculele GammaMedplus iX 245


246 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare
ANEXA C Descrierea tehnică a
postîncărcătorului

Acest capitol include o descriere tehnică a sistemului


GammaMedplus iX, inclusiv informaţii despre modul de conectare a
componentelor sistemului.

Descrierea postîncărcătorului
Specificaţiile pertinente ale postîncărcătorului sunt incluse în tabelul
de mai jos.

Izotop (HDR): Ir-192, valoare nominală de 370 GBq (10 Ci)


Izotop (PDR): Ir-192, valoare nominală de 37 GBq (1 Ci)
Fabricat conform: ISO1677, ISO2919,
ISO/TR4826, ISO9978
Lungime activă (HDR): 3,5 mm
Lungime activă (PDR): 0,5 mm
Diametru activ: 0,6 mm
Lungime capsulă: 4,52 mm
Diametru capsulă:
Sursă Diametru fir:
0,9 mm
0,9 mm pe întreaga lungime
radioactivă Toleranţe
Poziţionare sursă: ±1,0 mm (referitor poziţia 60 în linie dreaptă a
fiecărei deplasări de 10 mm de dimensiunea
Precizie timp de oprire: unui pas)
Peste 1% sau 100 milisecunde, oricare este mai
Transport Kerma în aer (HDR): mare
20 mm de la axa centrală a
aplicatorului: max. 17 mGy (aplicator tipic de 20 cm)
1 m de la axa centrală a canalului: 0,045 mGy

Dispozitiv Fabricat în conformitate cu: IEC 60601-2-17

Poziţie reglabilă înălţime: 900 - 1300 mm


Material de protecţie: Tungsten
Intensitate maximă sursă (HDR): 555 GBq (15 Ci)
Cap de Intensitate maximă sursă (PDR): 48 GBq (1,3 Ci)
Scurgeri de radiaţii la 1 m: < 2 µSv/h (10 Ci)
indexare Număr de canale: 24
Număr de poziţii de oprire: 60 pe canal
Lungime extensie sursă: max. 1300 mm
Dimensiune pas: 1 - 10 mm

247
Alimentare de la reţea: 100/115/230 V, 50 - 60 Hz, 100 VA
Tensiune de alimentare selectabilă numai prin
Dimensiuni: setarea din fabrică
Greutate: 600 mm lungime, 550 mm lăţime, 1100 mm
Interfaţă adâncime
Cadru aprox. 130 kg
Clasificare de protecţie: RS 422 (cutie de racord),
GammaMed Clasă de protecţie: lungime max. cablu de conectare 50 m
Tip clasă aplicaţie: IP 40
Siguranţe reţea: I
B
100/115 VCA: F1,F2 = T1AH250V
230 VCA: F1,F2 = T0,5AH250V

Alimentare cu energie: 24 V de la echipament mobil


Consolă de Putere de intrare: 0,15 A
Comunicaţii: RS 485 (cutie de racord),
control lungime max. cablu de conectare 50 m
Clasificare de protecţie: IP 40

Alimentare cu energie electrică: 24 V de la echipament mobil


Putere de intrare: 0,1 A (fără consola conectată)
Comunicaţii: RS 232 (calculator)
lungime max. cablu de conectare 15 m,
RS 422 (cadru)
lungime max. cablu de conectare 50 m
Cutie de Dispozitiv de blocare uşă: intrare contact
lungime max. cablu de conectare 50 m
racord Comutator EMERGENCY RETURN intrare contact
(REVENIRE DE URGENŢĂ): lungime max. cablu de conectare 50 m
intrare contact
Dezactivat: lungime max. cablu de conectare 50 m
ieşire contact, 24 V, 0,5 A, c.a. şi c.c.
Lampă de avertizare pentru radiaţii
externe:

Condiţii de Temperatură: 15°C - 35°C


Umiditate relativă: 30% - 75%
mediu Presiune atmosferică: 70 kPa - 110 kPa

248 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Conexiunile componentelor sistemului
Instalarea şi conectarea tuturor componentelor sistemului
GammaMedplus iX este realizată de către ingineri de service Varian
Medical Systems. Clientul trebuie să asigure o locaţie corespunzătoare.
Sala de tratament şi uşa acesteia trebuie să fie protejate suficient cât să
respecte reglementările USNRC, ale statului semnatar sau ale altor
autorităţi competente.

Notă: Nu conectaţi niciun articol nespecificat ca parte a sistemului. În caz


contrar, sistemul ar putea funcţiona într-o stare nesigură.
Echipamentul de siguranţă obligatoriu sau opţional din sală trebuie
instalat de personal calificate (echipament de vizualizare, contactul
pentru uşă, lampa de avertizare RADIATION (RADIAŢII),
comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ),
monitorul de radiaţii al sălii, dispozitivul de comunicare etc.)

Notă: Restul cerinţelor pentru sala de tratament trebuie să corespundă cu


standardul general pentru sălile de tratament medical.
Circuitele de alimentare şi traseele electrice trebuie să fie furnizate de
client în conformitate cu specificaţiile GammaMedplus iX şi cerinţele
electrice locale. Conectarea componentelor necesare la sistemului
GammaMedplus iX sunt realizate de către ingineri de service Varian
Medical Systems la instalare. În caz de defectare, sau de modificări
structurare ulterioare, conexiunile trebuie să respecte cerinţele
schemei electrice.

Notă: Toate conectările şi deconectările electrice ale echipamentului


GammaMedplus iX trebuie efectuate numai de către personal de service
Varian.

Descrierea tehnică a postîncărcătorului 249


Dispozitiv Comutator EMERGENCY RETURN
de blocare (REVENIRE DE URGENŢĂ)
Întrerupător ieşire uşă
ultima persoană Consolă Calculatorul
Cutie de şi monitorul Imprimantă
de
GammaMedplus racord
control de control

Telecomandă
(numai PDR)
Comutator EMERGENCY B4
RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) opţional

B0

B3 B2 Control
indicator
B1 (numai
C0
C1 PDR)
D0
D1

Sală de tratament Sală de control Sală asistenţi medicali

Sistem de siguranţă opţionale

B0 Monitor de radiaţii - dispozitiv de bază C0 Dispozitiv de comunicare de bază


B1 Monitor de radiaţii - detector C1 Extensie dispozitiv de comunicare
B2 Monitor de radiaţii - lampă de semnalizare
B3 Monitor de radiaţii - Indicator/claxon triplu D0 Monitor video
B4 Monitor de radiaţii - contact uşă D1 Cameră video

Notă: Deconectaţi sursa principală de curent alternativ înainte de a conecta


orice componente suplimentare.

250 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


ANEXA D Informaţii şi teste de siguranţă

Sistemul GammaMedplus iX este echipat cu multiple funcţii


independente de siguranţă şi de alarmă care, în cazul erorilor de
manevrare sau al defecţiunilor, reduc posibilitatea expunerii
necontrolate la radiaţii. Acest capitol tratează informaţiile privind
siguranţa şi oferă recomandări cu privire la testele şi verificările de
rutină pe care le puteţi efectua. Pentru informaţii suplimentare privind
siguranţa, consultaţi secţiunea „Informaţii importante de siguranţă”
din Capitolul 1.

Informaţii suplimentare privind siguranţa

Cerinţe IEC
Notă: Deşi acest sistem a fost testat cu privire la cerinţele legate de
compatibilitatea electromagnetică (EMC) ale EN60601-1-2:2001 şi este
conform cu acest standard, el poate fi totuşi susceptibil la interferenţele
electromagnetice sau le poate genera. Echipamentele medicale electrice necesită
măsuri de precauţie speciale legate de compatibilitatea electromagnetică şi
trebuie instalate şi puse în funcţiune în conformitate cu informaţiile legate de
compatibilitatea electromagnetică furnizate în documentaţia de instalare.
Următoarele informaţii privind siguranţa sunt prezentate în legătură
cu cerinţele IEC 60601-2-17.
„ Sistemul GammaMedplus iX şi componentele sale necesită
măsuri speciale de precauţie legate de compatibilitatea
electromagnetică şi trebuie instalate şi puse în funcţiune în
conformitate cu acest manual de utilizare şi manualul de
service al GammaMedplus iX.
„ Echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile pot afecta
GammaMedplus iX.
„ Sistemul GammaMedplus iX este specificat şi destinat utilizării
exclusive într-o sală de tratament cu acces restricţionat.

251
„ Pentru siguranţă, atunci când se intră în sală uşa trebuie lăsată
deschisă. Pe lângă celelalte caracteristici de siguranţă, acest
lucru asigură faptul că nu pot fi iniţiate accidental tratamente
cu personalul aflat încă în sală.
„ Sistemul GammaMedplus iX este conceput de aşa manieră încât
să folosească şi să ecraneze o sursă de iridiu 192 cu o intensitate
maximă de 15 Ci (555 GBq). Reglementările locale pot modifica
această intensitate a sursei la o valoare sub 15 Ci.
„ Rata kerma în aer în orice poziţie la 50 mm faţă de suprafaţa
GammaMedplus iX nu va depăşi 0,1 mGy/h, acolo unde din
măsurători se face media pe o zonă care să nu depăşească
10 cm2.
„ Rata kerma în aer în orice poziţie la 1 m faţă de suprafaţa
GammaMedplus iX nu va depăşi 0,01 mGy/h, acolo unde din
măsurători se face media pe o zonă care să nu depăşească
100 cm2.
„ Sursele radioactive şi aplicatoarele surselor pentru acest
echipament trebuie obţinute numai de la Varian Medical
Systems. Nu este permisă utilizarea surselor radioactive de la
orice alt furnizor. Îndepărtarea şi încărcarea firului activ
trebuie efectuate numai de către ingineri de service Sisteme
medicale Varian sau de persoanele autorizate de către Varian şi
care deţin licenţă pentru manipularea materialelor radioactive.
„ Viteza nominală de tranzit a firului activ este de până la
630 mm/s, în funcţie de distanţa de parcurs. Totuşi, este
permisă reducerea vitezei în timpul depăşirii limitării
traseului. Imposibilitatea de a depăşi limitarea va provoca
retragerea automată a sursei.
„ Utilizatorii trebuie să conştientizeze faptul că cerinţele
standardului de siguranţă IEC 60601-2-17 nu pot garanta faptul
că prezenţa unei surse radioactive în afara containerului de
depozitare al GammaMedplus iX va fi indicată în toate condiţiile
de defecţiune. Utilizarea unui monitor de radiaţii independent
în aceeaşi cameră cu pacientul este obligatorie. Acest monitor
de radiaţii independent trebuie să poată semnaliza atât vizual,
cât şi acustic prezenţa radiaţiilor, trebuie să funcţioneze corect
la nivelurile maxime de radiaţii care se pot înregistra în
vecinătatea echipamentului şi trebuie să poată continua să
funcţioneze şi să indice radiaţiile timp de câteva ore în urma

252 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


unei căderi a alimentării, de exemplu cu ajutorul alimentării de
la o baterie de rezervă. Consultaţi reglementările instituite de
către autoritatea competentă din regiunea dvs.
„ Precizia de poziţionare a firului activ raportat la poziţia distală
este calibrată la +/- 1 mm. Cu condiţia ca legăturile cateterului
să fie sigure, lungimea cateterul să fie măsurată cu precizie şi
cateterul să nu fie întins ulterior, sistemul va obţine o precizie
de poziţionare de +/- 1,5 mm în orice direcţie raportată la ţintă
în cadrul aplicatorului.
„ Se vor folosi numai cablurile şi componentele furnizate de
către Varian, astfel încât să fie asigurată conformitatea cu IEC
60601-1-2:2001 36.201 (Compatibilitatea electromagnetică,
emisii) şi IEC 60601-1-2:2001 36.202 (Compatibilitatea
electromagnetică, testul imunităţii). În manualul de service
sunt oferite informaţii detaliate despre cabluri.
„ Utilizarea altor cabluri şi echipamente decât cele specificate, cu
excepţia cablurilor furnizate de către Varian Medical Systems,
ca piese de schimb pentru componente interne, pot avea drept
rezultat emisii sporite sau o imunitate diminuată a
echipamentului.
„ Lungimile maxime ale cablurilor sunt:
† RS232 de la calculator la cutia de joncţiuni, lungimea
maximă de conectare este de 15 m
† RS422 de la cutia de joncţiuni la postîncărcător, lungimea
maximă de conectare este de 50 m
† RS485 de la consola de control la cutia de joncţiuni,
lungimea maximă de conectare este de 50 m
† De la contactul de intrare al uşii la cutia de joncţiuni,
lungimea maximă de conectare este de 50 m
† De la contactul de intrare al dozei la cutia de joncţiuni,
lungimea maximă de conectare este de 50 m
† Activare contact de intrare la cutia de joncţiuni, lungimea
maximă de conectare este de 50 m
„ Sistemul GammaMedplus iX şi componentele sale nu trebuie
utilizate adiacent sau suprapus cu alte echipamente. Dacă este
necesară utilizarea adiacentă sau suprapusă, GammaMedplus iX
trebuie monitorizat pentru a verifica funcţionarea normală în
configuraţia în care urmează a fi folosit.

Informaţii şi teste de siguranţă 253


„ Sistemul GammaMedplus iX este destinat utilizării în mediul
electromagnetic specificat, cum ar fi cel pentru emisiile RF,
conform cu CISPR 11 tip 1 - clasa A. Beneficiarul sau
utilizatorul GammaMedplus iX trebuie să se asigure că acesta
este utilizat într-un astfel de mediu.
„ Sistemul GammaMedplus iX este livrat împreună cu un UPS
care alimentează toate componentele sistemului. UPS-ul deţine
prize pentru calculatorul de control, consolă, monitor şi
postîncărcător. În consecinţă, nu există nicio cerinţă privind o
priză portabilă cu ieşiri multiple sau o specificaţie pentru o
sarcină maximă sau riscuri asociate cu această priză.
„ Elementele care nu sunt specificate ca parte a sistemului nu vor
fi conectate la sistem.
„ Echipamentele electrice nemedicale care au fost livrate ca parte
a sistemului vor avea valori nominale de echipament adecvat
pentru birou şi vor fi conforme cu IEC 60950.

Teste şi verificări în ziua de tratament


Această secţiune descrie testele şi verificările recomandare pe care
trebuie să le efectuaţi în fiecare zi în care sistemul GammaMedplus iX
urmează a fi utilizat pentru tratarea pacienţilor. Verificările de rutină
sunt esenţiale pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea sistemului.
Consultaţi secţiunea „Crearea şi executarea unui plan de testare fizică”
din Capitolul 2 „Date despre pacient şi tratament” pentru informaţii
detaliate despre crearea unui plan de testare în software-ul de control.
Efectuaţi testele fizice în conformitate cu protocolul existent în
unitatea dvs. Consultaţi Capitolul 5 „Proceduri de urgenţă” pentru
informaţii legate de modul în care se reia un tratament de test după
întrerupere.

AVERTISMENT D-1: Toate testele care implică extensia unui fir activ al
sursei trebuie efectuate numai atunci când în sala de tratament nu
există persoane.

254 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Întreruperea tratamentului
Apăsaţi butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) din consola de
control (sau comanda de la distanţă pentru PDR) în timpul
tratamentului de test.

Verificaţi următoarele:
„ Lampa de avertizare radiaţii din sala de tratament este stinsă
Indicaţiile de pe consola de control (sau comenzile de la distanţă şi
indicatoare pentru PDR):
„ Semnalul de avertizare acustică poate fi auzit
„ Lampa RADIATION (RADIAŢII) este stinsă
„ Indicatorul SOURCE OUT (SURSĂ IEŞITĂ) este oprit
„ Indicatorul SOURCE SAFE (SURSĂ SIGURĂ) este pornit
„ Indicatorul STARTED (ÎNCEPUT) clipeşte
„ Indicatorul INTERRUPTED (ÎNTRERUPT) este pornit
Mesaj de eroare pe calculatorul de control:
„ WARNING: Interrupt MANUAL (AVERTISMENT: Întrerupere
MANUALĂ)
Consultaţi secţiunea „Întreruperea unui tratament” din Capitolul 3
„Administrarea tratamentului pacientului” pentru detalii despre
repornirea sistemul.

Informaţii şi teste de siguranţă 255


Comutatorul EMERGENCY RETURN (Revenire de urgenţă)
Apăsaţi comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) din interiorul camerei de comandă din apropierea
consolei de control în timpul tratamentului de test.

MERGEN

CY
RE
TURN

Tratamentul este întrerupt imediat, iar sursa se retrage în poziţia sa


ecranată.

Verificaţi următoarele:
„ Lampa de avertizare radiaţii din sala de tratament este stinsă
Indicaţiile de pe consola de control (şi comenzile de la distanţă şi
indicatoare pentru PDR):
„ Indicatorul ALARM (ALARMĂ) clipeşte
„ Semnalul de avertizare acustică poate fi auzit în consola de
control şi calculatorul de control
„ Indicatorul RADIATION (RADIAŢII) este oprit
„ Indicatorul SOURCE OUT (SURSĂ IEŞITĂ) este oprit
„ Indicatorul SOURCE SAFE (SURSĂ SIGURĂ) este pornit
„ Indicatorul STARTED (ÎNCEPUT) este verde continuu
Mesaj de eroare pe calculatorul de control:
„ WARNING: EMERGENCY MANUAL (AVERTISMENT: URGENŢĂ
MANUALĂ)
Consultaţi secţiunea „Repornirea după apăsarea comutatorului
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ)” din Capitolul 5
„Proceduri de urgenţă” pentru detalii despre repornirea sistemul.

256 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Interblocare uşă

Înainte de tratamentul de test

Cu sistemul GammaMedplus iX în stare de inactivitate (adică atunci


când nu execută un tratament), deschideţi uşa sălii de tratament. Dacă
postîncărcătorul este pornit, sistemul Last Man Out (Ultimul om a
ieşit) este activat. Lampa indicatoare a uşii este aprinsă atât timp cât
postîncărcătorul este pornit.

În timpul tratamentului de test

Deschideţi uşa sălii de tratament în timpul tratamentului de test.


Tratamentul trebuie întrerupt automat şi sursa trebuie să se retragă în
poziţia ecranată.

LAR
ALARM

ALARM DOOR
RESET

DOSE
BUZZER
OFF BUZZER OFF

Verificaţi următoarele:
„ Lampa de avertizare radiaţii din sala de tratament este stinsă

Informaţii şi teste de siguranţă 257


Indicaţiile de pe consola de control (şi comenzile de la distanţă pentru
PDR):
„ Semnalul de avertizare acustică poate fi auzit
„ Indicatorul DOOR (UŞĂ) este pornit
„ Indicatorul INTERRUPTED (ÎNTRERUPT) este pornit
„ Indicatorul RADIATION (RADIAŢII) este oprit
„ Indicatorul SOURCE OUT (SURSĂ IEŞITĂ) este oprit
„ Indicatorul SOURCE SAFE (SURSĂ SIGURĂ) este pornit
Mesaj de eroare pe calculatorul de control:
„ WARNING: Interrupt DOOR (AVERTISMENT: Întrerupere
UŞĂ)

Alimentarea şi căderea alimentării


Conectaţi sursa de alimentare la toate componentele sistemului
GammaMedplus iX (calculator, imprimantă etc.) prin acţionarea
întrerupătorului principal sau a întrerupătoarelor individuale ale
tuturor componentelor. Lămpile indicatoare corespunzătoare ale
dispozitivelor trebuie să se aprindă.
În timpul unui tratament de test, deconectaţi alimentarea de la
GammaMedplus iX oprind UPS-ul (sursă neîntreruptibilă de
alimentare). Motorul de retragere de urgenţă acţionat de baterie
trebuie să pornească şi să retragă firul activ al sursei în poziţia
ecranată. Reinstauraţi apoi alimentarea sistemului pornind UPS-ul.

Notă: Sistemul GammaMedplus iX trebuie să fie permanent conectat la


reţeaua de alimentare cu c.a. chiar şi atunci când nu este în funcţiune.

Teste pentru chei

Comutatorul cu cheie POWER (ALIMENTARE) din consola de


control

Atunci când porniţi sistemul rotind cheia POWER (ALIMENTARE) în


poziţie orizontală, GammaMedplus iX efectuează automat un test al
indicatoarelor, în care toate lămpile indicatoare de pe consola de
control (şi toate celelalte console externe) clipesc scurt şi, în acelaşi

258 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


timp, este generat un semnal acustic. Când testul indicatoarelor este
finalizat, câteva lămpi indicatoare rămân aprinse în consola de control
— indicatoarele MAINS (REŢEA) şi BATTERY (BATERIE) (în funcţie
de nivelul de încărcare a bateriei) din secţiunea POWER
(ALIMENTARE), indicatorul NORMAL (NORMAL) din secţiunea
MODE (MOD) şi indicatorul SAFE (SIGUR) din secţiunea SOURCE
(SURSĂ). Suplimentar, indicatorul LOCKED (BLOCAT) din secţiunea
SOURCE (SURSĂ) a consolei de control şi tastaturii
postîncărcătorului clipeşte în cazul în care cheia SOURCE (SURSĂ)
din tastatura postîncărcătorului este în poziţia LOCKED (BLOCAT).

POW

Comutatorul cu cheie SOURCE (SURSĂ) din consola de control


Cu comutatorul cu cheie SOURCE (SURSĂ) în poziţia LOCKED
(BLOCAT), încercaţi să iniţiaţi un tratament de test. Verificaţi dacă nu
puteţi începe tratamentul de test cu cheia în această poziţie.

Comutatorul cu cheie Operation (Operare) din comanda de la


PDR distanţă

Cu comutatorul cu cheie OPERATION (OPERARE) în poziţia


DISABLED (DEZACTIVAT), încercaţi să iniţiaţi un tratament de test.
Verificaţi dacă nu puteţi începe tratamentul de test cu cheia în această
poziţie.

Informaţii şi teste de siguranţă 259


Monitorul de radiaţii din cameră
În sala de tratament trebuie să existe un sistem independent de
monitorizare a radiaţiilor cu avertizare vizuală şi sonoră. Acest
monitor indică radiaţiile atunci când sursa este extinsă. Testaţi
funcţionarea corespunzătoare a monitorului de radiaţii din cameră şi a
eventualelor unităţi la distanţă asociate. Monitorul sau unitatea de la
distanţă trebuie să fie vizibilă din sala de tratament.

Notă: Monitorul de radiaţii din cameră nu face parte din furnitura Varian
decât dacă este comandat explicit. Consultaţi instrucţiunile producătorului
pentru aceste dispozitive.

Monitorul de radiaţii postîncărcător


Monitorul de radiaţii al GammaMedplus iX funcţionează atât timp cât
postîncărcătorul este pornit. Toate consolele conectate, inclusiv
tastatura postîncărcătorului, indică semnalul de radiaţii dacă
monitorul le detectează.

Conectarea greşită a tubului de ghidare sursă


Introduceţi incorect un tub de ghidare sursă în capul de indexare.
Verificaţi ca tratamentul de test să fie suprimat.

Sistemele de vizualizare şi intercomunicaţie


Asiguraţi funcţionarea corectă a echipamentului de vizualizare şi
intercomunicaţie. Verificaţi să fie posibilă conversaţia bilaterală între
sala de tratament şi zona de control.

Notă: Echipamentul de vizualizare şi intercomunicaţie nu face parte din


livrarea Varian decât dacă sunt comandate explicit. Consultaţi instrucţiunile
producătorului pentru aceste dispozitive.

260 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Curăţarea aparatului
Curăţaţi GammaMedplus iX după cum este necesar, cel puţin în fiecare
zi în care este folosit pentru tratament. Curăţaţi suprafaţa
GammaMedplus iX folosind doar o cârpă umedă. Membranele din
plastic de pe tastatura postîncărcătorului şi console pot fi şterse cu
dezinfectant Cidex, fabricat de Johnson & Johnson.
ATENŢIE: Sistemul GammaMedplus iX trebuie protejat împotriva
pătrunderii lichidelor în timp ce-l curăţaţi.

Proceduri de răspuns în caz de urgenţă (pentru afişare)


Secţiunea următoare descrie Figura 1 procedurile de răspuns în caz de
urgenţă în format text, începând cu prima procedură de răspuns în caz
de urgenţă listată în schema logică.

Notă: Imaginile, atenţionările şi avertismentele au fost scoate voit din textul


din „Proceduri de urgenţă” pentru a-l face mai concis în vederea afişării.
Scopul este să utilizaţi textul din această secţiune ca o completare la
informaţiile din Capitolul 5.

Apăsarea butonului Interrupt (Întrerupere) sau a butonului


Emergency Return (Revenire de urgenţă)
În cazul unei situaţii de urgenţă, cum ar fi una care să necesite intrarea
imediată în sala de tratament, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
„ Apăsaţi butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) de pe consola
de control (sau telecomandă pentru PDR) pentru a retrage
sursa la viteză normală sau
„ Apăsaţi comutatorul EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE
URGENŢĂ) din sala de control pentru a retrage sursa la viteză
maximă.

Informaţii şi teste de siguranţă 261


Apăsarea butonului Emergency (URGENŢĂ)
Dacă firul sursă nu este retras în poziţia protejată după ce aţi apăsaţi
butonul INTERRUPT (ÎNTRERUPERE) sau comutatorul
EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ), intraţi în sala
de tratament cu un aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor şi
apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) de pe tastatura
GammaMedplus iX.
Când apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) de pe tastatura
postîncărcătorului, GammaMedplus iX efectuează următoarele:
„ Stinge toate indicatoarele din console şi lămpile indicatoare
„ Iniţiază retragerea de urgenţă a firului sursă în poziţia
protejată, de siguranţă

262 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


AVERTISMENT D-2: Când apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ) de
pe tastatura postîncărcătorului, sursa este retrasă la viteza maximă.
După aceea, toate monitoarele de la distanţă, inclusiv consola de
control şi monitorizarea integrată a radiaţiilor sunt de asemenea
dezactivate. Singura modalitate de a afla dacă sursa se află în poziţia
protejată este prin intermediul sistemului independent de monitorizare a
radiaţiilor instalat în sala de tratament şi al aparatului portabil de
semnalizare a radiaţiilor. Confirmaţi că nivelurile de radiaţii sunt la
valorile de fond. În caz contrar, iniţiaţi pasul următor al procedurilor de
răspuns de urgenţă aşa cum sunt acestea descrise în Figura 1.

Nerespectarea acestor proceduri poate avea drept rezultat următoarele:


„ Sursa poate rămâne în continuare în pacient fără ca dvs. să
realizaţi acest lucru.
„ Sursa se poate afla în afara poziţiei protejate şi va expune
operatorului şi pacientul la un nivel ridicat de radiaţii externe.

Efectuarea retragerii de urgenţă cu manivela de urgenţă


Notă: Reţineţi că atunci când apăsaţi butonul EMERGENCY (URGENŢĂ)
de pe tastatura postîncărcătorului, toate indicatoarele şi lămpile indicatoare
sunt dezactivate. Detectarea radiaţiilor este asigurată numai de către
echipamentul independent de monitorizare a radiaţiilor.
În cazul puţin probabil în care retragerea de urgenţă a sursei nu are loc
după apăsarea butonului INTERRUPT (ÎNTRERUPERE), a
comutatorului EMERGENCY RETURN (REVENIRE DE URGENŢĂ)
sau a butonului EMERGENCY (URGENŢĂ), sursa poate fi retrasă în
poziţia protejată utilizând manivela.
Urmaţi aceşti paşi pentru a retrage manual sursa utilizând manivela:

1. Intraţi în sala de tratament cu un aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor


şi mergeţi direct la GammaMedplus iX.

Informaţii şi teste de siguranţă 263


2. Scoateţi mânerul manivelei şi rotiţi manivela în direcţia săgeţii până când
simţiţi o forţă de rezistenţă şi nivelul de radiaţii din sală este în limite de
siguranţă.

Notă: Dacă firul sursă a fost retras şi nivelul de radiaţii este în continuare
ridicat sau dacă nu este posibilă retragerea manuală a sursei utilizând
manivela, urmaţi procedurile din secţiunea „Îndepărtarea manuală a sursei”
de mai jos. Aceste proceduri sunt prezentate şi în Figura 1.

Îndepărtarea manuală a sursei


În situaţia improbabilă în care nu puteţi efectua retragerea de urgenţă
motorizată a sursei sau retragerea de urgenţă folosind manivela de
urgenţă, îndepărtarea manuală a sursei este necesară imediat. Dacă
sursa nu poate fi retrasă cu manivela, s-ar putea ca firul să fie îndoit
sau să existe o defecţiune mecanică a mecanismul de acţionare a
sursei. Dacă a fost retras firul, dar nivelul de radiaţii este în continuare
ridicat, s-ar putea ca sursa să se fi desprins de fir.

Îndepărtarea aplicatorului din pacient


Dacă puteţi îndepărta cu uşurinţă aplicatorul din pacient, urmaţi paşii
de mai jos. În caz contrar, continuaţi cu secţiunea următoare.

1. Intraţi în sala de tratament cu un aparat portabil de semnalizare a radiaţiilor


şi un dozimetru personal.
2. Calmaţi pacientul.
3. Deschideţi containerul de urgenţă.
4. Îndepărtaţi cu grijă aplicatorul de pe pacient utilizând o pensetă lungă dacă
este posibil. Menţineţi distanţa maximă posibilă faţă de pacient şi
postîncărcător.
5. Dacă este posibil, aşezaţi aplicatorul în containerul de urgenţă, având grijă
să nu avariaţi sau îndoiţi tubul de ghidare sursă.
6. Mutaţi pacientul lângă intrarea în sală şi monitorizaţi nivelul de radiaţii al
pacientului.
7. Dacă nu există indicaţii că sursa s-ar afla în continuare în pacient, îl/o
puteţi scoate din sala de tratament. Monitorizaţi nivelul de radiaţii al
pacientului.

264 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


8. Dacă nivelul de radiaţii este unul natural, închideţi şi încuiaţi uşa sălii de
tratament şi amplasaţi un semn de avertizare pe uşă pentru a indica faptul
că sursa este expusă.
Scoaterea firului sursă din aplicator
Dacă nu puteţi îndepărta cu uşurinţă aplicatorul din pacient, urmaţi
paşii de mai jos:

1. Deschideţi containerul de urgenţă.


2. Deconectaţi toţi conectorii de la capul dispozitivului de indexare.
3. Îndepărtaţi postîncărcătorul de pacient până când firul este vizibil la capul
de indexare.
4. Utilizând penseta sau cleştele, prindeţi firul şi trageţi-l pentru a-l scoate
complet din aplicator şi/sau din tubul de ghidare sursă.
5. Aşezaţi imediat capătul activ al firului sursă în containerul de urgenţă.
6. Mutaţi pacientul lângă intrarea în sală şi monitorizaţi nivelul de radiaţii al
pacientului.
7. Dacă examinarea pacientului confirmă faptul să sursa nu se mai află în
pacient, încuiaţi uşa sălii de tratament şi contactaţi imediat responsabilul
pentru siguranţa radioactivă.
8. Dacă examinarea pacientului indică faptul că sursa se află în continuare în
pacient, aduceţi pacientul înapoi în sala de tratament şi îndepărtaţi toate
aplicatoarele (dacă mai există).
9. După îndepărtarea aplicatorului, monitorizaţi nivelurile de doză ale
pacientului pentru a vă asigura că sursa nu mai este în pacient.
10. Dacă nivelul indică faptul că sursa este în continuare în pacient, va fi
necesară îndepărtarea chirurgicală de urgenţă a sursei.

Informaţii şi teste de siguranţă 265


Apăsaţi butonul INTERRUPT
(ÎNTRERUPERE) sau comutatorul Comutatorul
Firul sursă este retras în postîncărcător Sursă retrasă EMERGENCY RETURN (REVE- EMERGENCY
NIRE DE URGENŢĂ). RETURN
(REVENIRE DE
În cazul în care URGENŢĂ)
sursa este în
continuare ne-
retrasă Butonul
EMERGENCY
Intraţi în sala de trata- (URGENŢĂ)
ment cu un aparat de
DUMMY-
CHANGE

DUMMY-
WECHSE
L

semnalizare a radiaţiilor.

Apăsaţi butonul EMERGENCY


Sursă retrasă (URGENŢĂ) de pe tastatura Manivelă
postîncărcătorului.
În cazul în care
sursa este în
continuare ne-
retrasă
Rotiţi manivela de urgenţă
Sursă retrasă până când simţiţi o forţă de
rezistenţă sau nivelul de radiaţii
este în limite sigure.
În cazul în care
sursa este în
continuare ne-
retrasă
1. Deconectaţi toţi conectorii de
Aplicatorul poate fi scos cu Nu la dispozitivul de indexare.
uşurinţă? 2. Îndepărtaţi postîncărcătorul
de pacient până când firul
este vizibil la capul de
Da indexare.
3. Utilizând penseta sau
cleştele, prindeţi firul şi
trageţi-l pentru a-l scoate
Scoateţi aplicatorul din pacient complet din aplicator/cateter.
şi, dacă este posibil, puneţi-l în
containerul de urgenţă 4. Puneţi imediat vârful activ al
firului sursei în containerul de
urgenţă.

Mutaţi imediat pacientul lângă intrarea în sală şi examinaţi-l

Ratele dozelor la pacient sunt la nivelul de fond?


DA NU

Verificaţi toate celelalte Aduceţi pacientul înapoi în


zone, închideţi şi încuiaţi sală. Dacă nu aţi făcut deja
uşa. acest lucru, îndepărtaţi
aplicatoarele. Dacă nivelul
de radiaţii al pacientului
este în continuare peste
Containerul de cel natural, va fi necesară
urgenţă îndepărtarea chirurgicală
Contactaţi Varian de urgenţă.
Medical Systems.

Retragerea de urgenţă automată sau manuală Dacă sursa este blocată


în pacient, aceasta
Îndepărtarea manuală a sursei trebuie îndepărtată
chirurgical cât mai
repede posibil şi stocată
Monitorizarea pacientului într-un container de
urgenţă.
Intervenţia pentru îndepărtarea sursei

Figura 1 Procedurile de intervenţie de urgenţă

266 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


ANEXA E Transportul GammaMedplus

Acest capitol descrie paşii necesari pentru pregătirea


GammaMedplus iX în vederea transportului. Reţineţi că paşii sunt
identici pentru sistemele GammaMedplus iX şi GammaMedplus 3/24 iX.

Notă: Dacă postîncărcătorul este mutat în orice locaţie din afara unităţii,
USNRC impune ca, înainte de tratarea pacientului, să se efectueze o calibrare
completă. La fiecare mutare a unităţii, această trebuie supusă unei calibrări
complete. Software-ul de control nu verifică pentru a se asigura de realizarea
recalibrării. Pentru celelalte ţări, în afară de Statele Unite, verificaţi
reglementările stabilite de autoritatea locală competentă.

Pregătirea GammaMedplus iX pentru transport


Înainte de toate, decuplaţi comutatorul cu cheie POWER
(ALIMENTARE) din consola de control şi îndepărtaţi toate cateterele
şi tuburile de ghidare sursă din capul de indexare.

AVERTISMENT E-1: Persoana care deplasează GammaMedplus iX


încărcat cu o sursă radioactivă trebuie să poarte în permanenţă un
detector şi să ştie să-l manevreze corespunzător.

Cu alimentarea oprită, deconectaţi cablul de date şi cel de alimentare


de la GammaMedplus iX şi rulaţi-le pe suportul dedicat de pe spatele
dispozitivului.

267
Rotiţi comutatorul cu cheie pentru alimentarea de la baterie în poziţia
OFF (OPRIT) pentru a întrerupe alimentarea de la baterie. În caz
contrar, veţi auzi un semnal de avertizare. Scoateţi cheia alimentării
de la baterie. În timpul transportului, alimentarea de la baterie a
GammaMedplus iX trebuie dezactivată pentru a preveni o extensie a
sursei în caz de accident. Poziţia corectă a sursei în locaţia ecranată
asigurată de regulă de către baterie este asigurată acum mecanic prin
inserarea firului de blocare a sursei.

Inserarea firului de blocare a sursei


1. Inseraţi ghidajul pentru schimbarea sursei în Channel 1 (Canal 1) şi
susţineţi-l cu mâna în timpul următoarei proceduri de inserare.

Ghid pentru schimbarea sursei

268 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


2. Inseraţi apoi firul de blocare a sursei în canal, suficient de mult încât în
afară să rămână circa 5-10 cm.

Conector

Fir

Fir blocare sursă

3. Îndepărtaţi ghidajul pentru schimbarea sursei.


4. Împingeţi restul firului în canal până când conectorul se cuplează în mufa
capului de indexare, cu un sunet specific.
Imaginile de mai jos corespund paşilor 1-4 de mai sus.

2 23 24 2 23 24
21 2 21 2
20 20
19 19
2 2
18 18
3 17 3
17
16 4 16 4

5 5

6 6
13 13
7 12 7
12 8
11 1 8 11 1 9
0 9 0

1. 2.

2 23 24 2 23 24
21 2 21 2
20 20
19 19
2 2
18 18
3 17 3
17
16 4 16 4

5 5

6 6
13 13
7 12 7
12 11 1 8
11 1 8 0 9
0 9

3. 4.

AVERTISMENT E-2: Dacă GammaMedplus iX trebuie trecut peste un


prag de uşă, ceea ce face ca unitatea să părăsească sala de tratament,
va fi inserat firul de blocare a sursei. În caz contrar, creşte riscul de
dislocare a firului sursei din containerul de tungsten.

Transportul GammaMedplus 269


Deplasarea GammaMedplus iX
Aveţi voie să mutaţi GammaMedplus iX încărcat cu o sursă radioactivă
dacă bateria este decuplată, sursa a fost asigurată cu ajutorul firului de
blocare şi capul de indexare a fost coborât complet pentru un nivel
maxim de stabilitate.

Notă: Respectaţi reglementările locale privind transportul mărfurilor


periculoase atunci când transportaţi dispozitivul în afara zonei spitaliceşti.

Documentele pentru transportul GammaMedplus iX


GammaMedplus iX trebuie transportat în conformitate cu toate
reglementările şi ghidurile aplicabile. Reglementările şi ghidurile
includ cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, documentaţia
şi certificarea conducătorului auto. Trebuie să vă asiguraţi că toate
aceste reglementări sunt îndeplinite înainte ca unitatea să fie
transportată.

270 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Glosar
Privilegii de acces Autorizaţii pentru utilizarea anumitor caracteristici
ale software-ului de control. Privilegiile sunt acordate
de un administrator la nivel de grup, de exemplu ca
toţi membrii unui grup să aibă aceleaşi privilegii de
acces.
Fir activ Firul care conţine sursa de Iridiu-192 de înaltă
activitate.
Aplicator Orice sistem de administrare închis prin care trece
firul sursă.
Cateter Un tip de aplicator flexibil.
Plan canal Un set de perechi de locaţii de oprire şi timpi de oprire
de utilizat la trimiterea unei informaţii printr-un
anumit canal.
Client Cumpărătorul sistemului postîncărcător Varian. În
cazul sistemului mobil, clientul va avea mai multe
locaţii de tratament la care va transporta şi utiliza
sistemul.
Fir manechin În plus faţă de firul activ, GammaMedplus iX este
echipat cu un al doilea fir, inactiv. Acest fir manechin
este destinat verificării traseului pentru obstrucţii şi a
lungimii totale a ansamblului de 130 de cm format din
tubul de ghidare sursă şi aplicator.
Locaţie de oprire O poziţie de-a lungul canalului unui aplicator, unde
firul activ va fi plasat şi va rămâne pentru o anumită
perioadă de timp de oprire.
Timp de oprire Durata de timp pentru care firul activ va rămâne la o
locaţie de oprire înainte de a fi mutat la următoarea
locaţie de oprire sau retras în poziţia protejată.
Fracţie Un set de unul sau mai multe planuri de canal de
executat într-o singură sesiune de tratament.

271
Grup Seturi denumite de utilizatori cu aceleaşi privilegii de
acces pentru fiecare membru. Sistemul are în mod
implicit 4 grupuri (administratori, oncologi, fizicieni
şi radioterapeuţi) plus un grup special de service
utilizat numai de către personalul de service Varian
din teren.
Fir inactiv Consultaţi fir manechin.
Fracţie parţială Un subset de planuri de canal derivate dintr-o fracţie
originală completă, care rezultă în mod normal în
urma întreruperii tratamentului. Software-ul de
control va nota la nivel intern punctul din
fracţie/planul de canal în care a avut loc întreruperea
şi va permite operatorului fie să sară peste partea
neadministrată, fie să reia din punctul de întrerupere
la o dată ulterioară.
Tratament parţial O încetare automată sau manuală a tratamentului, prin
care firul activ este retras în mod fizic în poziţia de
siguranţă a postîncărcătorului în mijlocul
administrării unui plan de canal pentru o anumită
fracţie. Sesiunea de tratament ar putea sau nu să fie
oprit ca urmare a acestui fapt.
Timp pauză (tratamente PDR) Durata totală de la sfârşitul unui
impuls până la începutul următorului (denumit şi timp
de „aşteptare” sau „pauză de impuls”).
Perioadă de timp (tratamente PDR) Durata totală de timp de la
începutul unui impuls până la începutul următorului
impuls (Timp impuls + Timp pauză (de aşteptare)).
Impuls (tratamente PDR) Un impuls reprezintă durata
efectivă de iradiere, în timp ce timpul de aşteptare este
durata dintre impulsuri.
Timp impuls (tratament PDR) Durata totală necesară pentru
administrarea unui singur impuls de tratament PDR.
Rată doză impuls (PDR) O modalitate de tratament în care o serie de
fracţii, denumite impulsuri, sunt administrate pe o
perioadă de câteva zile, utilizând o sursă radioactivă
de intensitate foarte redusă.

272 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Verificare întrebări O procedură efectuată în mod regulat de către
şi răspunsuri utilizatorii finali clinici, pentru a se asigura de
funcţionarea corectă a postîncărcătorului.
Verificările pot fi efectuate zilnic, săptămânal, în
ziua administrării tratamentului sau la un alt
interval definit din punct de vedere clinic.
Protocol de întrebări Un set de verificări prin întrebări şi răspunsuri.
şi răspunsuri
Acces la distanţă O caracteristică ce permite unui inginer de service să
se conecteze la software-ul de control dintr-o locaţie
din afara unităţii.
Fir sursă Consultaţi fir activ.
Cură de tratament Un set de unul sau mai multe planuri de tratament,
care nu sunt neapărat identice unul cu celălalt, şi care
sunt necesare pentru a executa o prescriere.
Locaţie tratament O anumită locaţie în care un sistem postîncărcător
Varian poate fi utilizat de către un anumit client.
Există cel puţin o locaţie de tratament pentru un
client. Deţinătorii sistemului mobil pot avea definite
mai multe locaţii de tratament. Anumit informaţii de
configurare se aplică pentru toate locaţiile unui client,
iar alte informaţii pot fi configurate în funcţie de
locaţie.
Plan de tratament Un plan de tratament pentru un anumit pacient este
alcătuit din:

1. Setarea planului (componenta geometrică, poziţiile


de oprire, timpii de oprire etc.)
2. Fracţionare (numărul de fracţii)

3. Prescrierea dozei

În cazul sistemului postîncărcător Varian, un plan de


tratament conţine în plus istoricul complet al tuturor
modificările şi încercărilor de executare pentru planul
respectiv, inclusiv fracţii parţiale şi redistribuite, pe
măsură ce planul este administrat pacientului.
Zonă tratament Ţinta anatomică pentru tratament.

273
Utilizator Persoane identificate în mod nominal care pot utiliza
sistemul postîncărcător. Toţi utilizatorii sunt definiţi
de administrator astfel încât să aparţină unui singur
grup. Privilegiile de acces sunt acordate numai la
nivel de grup. Reţineţi că utilizatorii software-ului de
control sunt complet diferiţi de utilizatorii sistemului
de operare.

274 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Prescurtări
% Procent
‰ A zecea parte dintr-un procent, sau o unitate
dintr-o mie (unu la mie)
A Amper
Bq Becquerel
°C Grade Celsius
cGy Centi-Gray
Ci Curie
cm Centimetru
GBq Gigabecquerel
Gy Gray
h sau hr Oră
Hz Hertz
ISO Organizaţia Internaţională de Standardizare
kg Kilogram
kPa Kilopascal
lb Livră
m Metru
min Minut
mm Milimetru
mmHG Milimetri coloană de mercur (HG)
mBar Milibar
mSv Milisievert
mR Milirontgen
s sau sec Secundă
U Kerma în aer
V Volt

275
276 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare
Index

A BrachyVision™ 45, 49, 81, 98


Accesul la distanţă 44 Butoane Conversion factor option
Acţionare motor sursă 18 (Opţiune factor de conversie) 173
Activare integrare ARIA 51 Butoane de răsfoire direcţională 86
Activare integrare programare 51 Butoane IN (INTRAT) şi OUT
ACTUAL PULSE NUMBER (IEŞIT) 90
(NUMĂR IMPULS EFECTIV) 25, Butoane Source strength option
27, 120 (Opţiune intensitate sursă) 173
Administrator 40, 47, 51 Butoane UP (SUS) şi DOWN (JOS)
Algoritm doză tranzit 242 17, 100
Alimentare de la baterie 14, 20 Buton Add (Adăugare) 142, 145, 147,
Aparat portabil de semnalizare a 151, 166
radiaţiilor 201, 204, 262, 263 Buton Add Channel (Adăugare canal)
Aplicator 13, 96, 101, 103, 129, 206, 166
215, 217, 219, 265 Buton ALARM RESET (RESETARE
Atmosferă 11 ALARMĂ) 24, 194
Autoritate competentă 3, 4, 8, 212 Buton Applicators (Aplicatoare) 165
B Buton Backup (Copie de rezervă) 169
Bandă administrare tratament 119 Buton Backup File (Fişier copie de
Bandă consolă şi postîncărcător 137, rezervă) 169
153 Buton Boundary Lock (Blocare limită)
Bandă editare canal 83 86, 89
Bandă informaţii utilizator 46 Buton BUZZER OFF (SONERIE
Bandă iniţiere tratament 106 OPRITĂ) 23, 29, 193
Bandă întreţinere înregistrare Buton Cancel (Revocare) 40
tratament 66 Buton Change Filter (Schimbare filtru)
Bandă pentru sursă şi fir 137, 177 52
Bandă pentru utilizator şi locaţie 137, Buton Clear Error (Ştergere eroare)
139 124, 134
Bandă selectare pacient 47 Buton Continue (Continuare) 54, 55,
Bandă stare sistem 42, 221 56
Bandă tratament parţial 80, 132, 134, Buton Copy (Copiere) 90, 146
208, 209 Buton Copy and Add (Copiere şi
Bandă vizualizare canal 81, 119, 216 adăugare) 76
Bază de date ARIA 46, 49, 53, 128 Buton Copy Patient Plan (Copiere plan
Bază de date înregistrări active de pacient) 63, 162
tratament 47, 54, 55, 56 Buton Create Patient (Creare pacient)
Benzi (descriere) 38 57
Blocaj timp de oprire 88

277
Buton Decay Frequency (Frecvenţă de Buton Print (Tipărire) 70, 78
diminuare) 180 Buton Proceed (Continuare) 59, 79
Buton Default (Implicit) 146 Buton Record Maintenance
Buton Delete (Ştergere) 76 (Întreţinere înregistrare) 66
Buton Delete Channel (Ştergere canal) Buton Record Type (Tip înregistrare)
166 67
Buton Delete File (Ştergere fişier) 54 Buton Restore (Restaurare) 169
Buton Delete Record (Ştergere Buton Save (Salvare) 40
înregistrare) 69 Buton Secure System (Securizare
Buton Deliver Treatment sistem) 46
(Administrare tratament) 111, 112 Buton Select Field (Selectare câmp)
Buton Edit Channel (Editare canal) 83 158
Buton Edit Password (Editare parolă) Buton Select Function (Selectare
40 funcţie) 158
Buton EMERGENCY (URGENŢĂ) Buton Select Log (Selectare jurnal)
18, 23, 118, 197, 201, 209, 262 150, 156
Buton EMERGENCY RETURN Buton Set Up (Configurare) 163
(REVENIRE DE URGENŢĂ) 117, Buton Shut Down (Oprire) 42, 130
118, 197, 200, 208, 256, 261 Buton Source & Wire (Sursă şi fir) 177
Buton Export (Exportare) 68 Buton SOURCE OUT (SURSĂ
Buton Export Location (Locaţie de IEŞITĂ) 196
exportare) 68, 150, 158 Buton START (ÎNCEPERE) 23, 24,
Buton File Location (Locaţie fişier) 33, 90, 112, 195, 208
51, 149, 168, 169, 170 Buton Start Test (Începere test) 65
Buton Group (Grup) 144 Buton System Configuration
Buton Import Plan (Importare plan) 50 (Configurare sistem) 138
Buton Initiate Treatment (Iniţiere Buton User & Location (Utilizator şi
tratament) 83, 104, 106 locaţie) 140
Buton INTERRUPT Buton View Detail (Vizualizare
(ÎNTRERUPERE) 23, 117, 118, 131, detalii) 124, 159, 194
197, 200, 255, 261 Buton Wire Type (Tip fir) 183
Buton Last Man Out (Ultimul om a C
ieşit) 111 Cabluri de conectare 99
Buton Log On (Conectare) 41 Cadru 14
Buton Log Out (Deconectare) 41, 130 Calcule 239
Buton Make Active (Activare) 67 Calcule diminuare sursă 240
Buton Make Inactive (Inactivare) 67 Calcule GammaMedplus 239, 267
Buton New (Nou) 61, 161 Calibrare 179
Buton No Appointment (Fără Calibru lungime 97, 100, 116, 218
programare) 52 Calitate aer 11
Buton Origin (Origine) 85, 90 Câmp Active (Activ) 116
Buton Paste (Lipire) 90 Câmp Actual dwell time (Timp de
Buton Previous (Anterior) 55, 79, 163 oprire efectiv) 118

278 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Câmp Alias (Alias) 149, 151 Câmp End time (Ora terminării) 75
Câmp Allowed (Permis) 145 Câmp Enter value (Introducere
Câmp Applicator (Aplicator) 59, 74 valoare) 158
Câmp Applicator manufacturer Câmp Error code (Cod eroare) 159
(Producător aplicator) 166 Câmp Error message (Mesaj eroare)
Câmp Applicator name (Nume 160
aplicator) 165, 166 Câmp Exchange (Schimb) 184
Câmp Birth date (Data naşterii) 57 Câmp Exchange date (Dată schimb)
Câmp Catheter length (Lungime 183, 184
cateter) 119 Câmp Exported (Exportat) 75
Câmp Channel length (Lungime canal) Câmp File name (Nume fişier) 61
62, 165 Câmp First name (Prenume) 55, 57
Câmp Channel name (Nume canal) Câmp Folder 149, 151
118, 165, 166 Câmp Fraction (Fracţie) 74
Câmp Channel number (Număr canal) Câmp Fraction or Pulse (Fracţie sau
118, 165, 166 impuls) 75
Câmp Class (Clasă) 157 Câmp Group (Grup) 141, 142
Câmp Code (Cod) 157 Câmp Group name (Nume grup) 144,
Câmp Console entry date (Dată 145
introducere la consolă) 61, 75 Câmp Last name (Nume) 55, 57
Câmp Contact name (Nume persoană Câmp Length (Lungime) 84
de contact) 147 Câmp Location (Locaţie) 141, 143,
Câmp Contact phone (Telefon 147
persoană de contact) 147 Câmp Location address (Adresă
Câmp Current dwell time (Timp de locaţie) 147
oprire curent) 119 Câmp Location notes (Note locaţie)
Câmp Current value (Valoare curentă) 147
155, 171 Câmp Machine (Aparat) 157, 183, 184
Câmp Date cleared (Data eliminării Câmp Matches (Corespondenţe) 75,
erorii) 157 76
Câmp Date delivered (Data Câmp Name (Nume) 84
administrării) 75 Câmp Notes (Note) 160, 183, 184
Câmp Date occurred (Data apariţiei) Câmp Number of channels (Număr de
157 canale) 62
Câmp Delivery status (Stare Câmp Number of dwells (Număr de
administrare) 56, 74, 75, 162 opriri) 62
Câmp Description (Descriere) 157, Câmp Number of fractions (Număr de
158 fracţii) 58
Câmp Distal offset (Decalaj distal) 62 Câmp Number of pulses (Număr de
Câmp Dwell positions (Poziţii de impulsuri) 58, 62, 70, 72, 74
oprire) 119 Câmp Operator (Operator) 40, 74, 75
Câmp Dwell time scale Câmp Origin (Origine) 85
(Demultiplicare timp de oprire) 85 Câmp Password (Parolă) 40, 141, 143

279
Câmp Password expires (Expirare Câmp Total dwell positions (Număr
parolă) 141 total poziţii de oprire) 85
Câmp Patient identification Câmp Total dwell time (Total timp de
(Identificare pacient) 162 oprire) 85
Câmp Period time (Perioadă de timp) Câmp Treatment (Tratament) 184
58, 62, 74 Câmp Treatment site (Zonă tratament)
Câmp Physical (Fizic) 184 63, 162
Câmp Physician (Medic) 58 Câmp User (Utilizator) 141, 157
Câmp Plan ID (ID plan) 74 Câmp Wire (Fir) 116, 119
Câmp Plan name (Nume plan) 61, 161 Câmp Wire serial (Număr de serie fir)
Câmp Planned by (Planificat de) 74 183, 184
Câmp Planned source strength Câmpuri Patient ID1şi ID2 (ID1 şi ID2
(Intensitate planificată sursă) 61, 74 pacient) 58
Câmp Planned strength (Intensitate Cap de indexare 14, 100, 102, 206,
planificată) 58, 161 218, 260, 265
Câmp Point (Punct) 119 Carcasă dispozitiv 5, 14
Câmp Privilege (Privilegiu) 145 Casetă Automatic backup system files
Câmp Pulses (Impulsuri) 74 group (Grup de fişiere copie automată
Câmp Remaining period time de rezervă a sistemului) 168
(Perioadă de timp rămasă) 119 Casetă de bifare Absolute value dwell
Câmp Remaining treatment time times (Valoare absolută timpi de
(Timp rămas tratament) 119 oprire) 61, 65
Câmp Remote session (Sesiune de la Casetă Manual backup console system
distanţă) 157 files group (Grup de fişiere copie
Câmp Scaled dwell time (Timp de manuală de rezervă a sistemului) 168
oprire demultiplicat) 118 Casetă Maximum source strength
Câmp Second name (Al doilea values group (Grup valori maxime
prenume) 57 intensitate sursă) 184
Câmp Setting (Setare) 171 Casetă Reports (Rapoarte) 70
Câmp Sex (Sex) 58 Casetă Restore system files group
Câmp Standard plan (Plan standard) (Restaurare grup de fişiere sistem) 169
59 Cateter bronşic 97, 218
Câmp Start time (Ora începerii) 75 Cerinţe de licenţiere 212
Câmp Starting dwell position (Poziţie Cerinţe de verificare 54
de oprire de început) 62 Cerinţe IEC 60601-2-17 251
Câmp Status (Stare) 116, 119 Cicluri totale/utilizate 183, 184
Câmp Status item (Element de stare) Cod tratament 65, 109, 110, 111
155 Coloană Planned dwell time (Timp de
Câmp Step size (Dimensiune pas) 62, oprire planificat) 106
84 Coloană Scaled dwell time (Timp de
Câmp Time (Timp) 120 oprire demultiplicat) 106
Câmp Time per dwell (Timp per Comutator cu cheie baterie 6
oprire) 62

280 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Comutator cu cheie MODE (MOD) E
21, 35, 90, 111, 179, 181 Echipament de observare 260
Comutator cu cheie pentru alimentarea Echipament de urgenţă 191
de la baterie 15, 268 Editarea unei înregistrări active de
Comutator cu cheie POWER tratament 47
(ALIMENTARE) 35 Erori şi mesaje ale software-ului de
Comutator cu cheie SOURCE control 228
(SURSĂ) 16, 35 Erori şi mesaje postîncărcător 221
Condiţii de eroare 214 Expert Plan Import (Importare planuri)
Conectivitate reţea 44 50, 51, 53, 68
Conexiuni componente sistem 249 Expirare timp de aşteptare în repaus
Consolă de control 19, 90, 111, 112, 173
117, 126, 130, 131, 179, 193, 196, 197, Expirare timp de aşteptare la
200, 202, 261, 263, 267 securizare 173
Cont de conectare 37 Exportare fişier diagnosticare 150
Cont inginer de service 142 Exportare fişier DICOM 151
Container de urgenţă 6, 34 Exportare fişier raport 150
Container tip A 6 Exportare fişiere de diagnoză 170
Control privind mediul 6, 11 Exportarea unui fişier de tratament 67
Curăţarea GammaMedplus 261 F
D Filă Annotate Messages (Adnotare
Dată modificată 68 mesaje) 153, 159
Date demografice pacient 57 Filă Applicator Definitions (Definiţii
Date pacient selectate 47 aplicator) 154, 165
Date şi ore 38 Filă Backup & Restore (Copie de
Decalaj distal al sursei 21 rezervă şi restaurare) 154, 167
Decalaj origine 90 Filă Error Log (Jurnal erori) 125, 153,
Demultiplicare timp de oprire 89 155
Descriere calculator de control 31 Filă Folder Setup (Configurare folder)
Descriere postîncărcător 13 140, 149, 168, 170
Descriere software de control 37 Filă Groups (Grupuri) 140, 144
Descriere tehnică 247 Filă Locations (Locaţii) 140, 147
Detector Geiger-Müller 17, 117, 195, Filă Owner Information (Informaţii
202 proprietar) 140, 152
Directive 124 Filă Service Parameters (Parametri
Dispozitiv portabil de măsurare a service) 177, 185
radiaţiilor 18 Filă Source Exchange (Schimbare
Domeniu selector de oprire 86, 89 sursă) 177, 181
Doză absorbită de tranzit 245 Filă Source Strength (Intensitate sursă)
Doză tranzit 242 36, 177, 178
Dozimetru de control 267 Filă Standard Plans (Planuri standard)
Drept de rulare funcţii fizice 161 153, 160

281
Filă System Commands (Comenzi de Indicator de control 27
sistem) 177, 186 Indicator DISABLED
Filă System Settings (Setări de sistem) (DEZACTIVAT) 26
154, 170 Indicator DOOR (UŞĂ) 31, 122
Filă System Status (Stare sistem) 153, Indicator ENABLED (ACTIVAT) 26
154 Indicator INTERRUPTED
Filă Test Plans (Testare planuri) 60, (ÎNTRERUPT) 23
177 Indicator LOCKED (BLOCAT) 16, 21
Filă Users (Utilizatori) 140 Indicator luminos NORMAL
Finalizarea automată a unui impuls (NORMAL) 111
121 Indicator OUT (SCOATERE) 117
Fir activ 113, 117 Indicator RADIATION (RADIAŢII)
Fir blocare sursă 6, 269 17, 21, 36, 126, 193, 195
Fir manechin 13, 18, 90, 113, 116, 214, Indicator RELEASED (DEBLOCAT)
218, 271 16, 111
Fir sursă 116, 213 Indicator SAFE (SIGUR) 117, 126,
Fişier cu valori separate prin virgule 131, 193, 201
(.CSV) 158 Indicator SPECIAL (SPECIAL) 179
Fişier XML 49, 68 Indicator STARTED (ÎNCEPUT) 22,
Flux de lucru la configurarea 111, 112
sistemului 41 Informaţii de contact de urgenţă 188
Flux de lucru tratament 41, 45 Informaţii de siguranţă 251
Frână de picior 7, 8, 15, 99, 102 Informaţii privind siguranţa
Funcţii automate de siguranţă 197 Note de siguranţă 5
Funcţii de siguranţă şi alarmă 187, 251 Operare 4
Funcţionalitate Last Man Out (Ultimul Ingineri de service 211
om a ieşit) 30 Ingineri de service Varian Medical
Funcţionalitate sunet extins 30 Systems 5, 9, 14, 212, 213
Funcţionalitate ton repetat 29 Iniţierea unui tratament 106
G Înregistrare activă 66
GammaWin™ 49 Înregistrare inactivă 66
Gaze inflamabile 11 Înregistrări filtru 158
Ghid pentru schimbarea sursei 268 Instalarea şi iniţierea funcţionării 211
I Instalarea sistemului 211
Importarea unui fişier de tratament 47, Intensitate sursă calibrată în locaţie
49 178, 179, 181
Imprimantă 32 Intensitate sursă fabricant 179, 180
Îndepărtarea aplicatorului din pacient Interblocare comutator pentru revenire
206, 264 de urgenţă 33
Îndepărtarea manuală a sursei 205, 264 Interblocare tasta MODE (MOD) 33
Indicator ALARM (ALARMĂ) 192 Interblocare tasta SOURCE (SURSĂ)
Indicator COMPLETED 33
(FINALIZAT) 23, 126 Interblocare uşă 33

282 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


International Electrotechnical Memorie SRAM cu alimentare de
Commission (IEC) (Comisia rezervă de la baterie 133
Electrotehnică Internaţională) 7 Mesaje de eroare şi de urgenţă 124
Întrerupere tratament 134, 255 Mesaje de întrerupere (sau
Întreţinere anuală 212 avertismente) 124
Întreţinere preventivă (PM) 212 Mesaje de stare (sau informaţii) 124
J Mod Secure System (Securizare
Jurnal erori 156 sistem) 42, 46
Jurnal evenimente 156 Mod SPECIAL (SPECIAL) 21, 90
K Monitor radiaţii 116
Kerma în aer 252 Monitor radiaţii din cameră 260
L Mutarea GammaMedplus 270
Lampă BATTERY (BATERIE) 20 N
Lampă CHARGE (ÎNCĂRCARE) 17 NEXT PULSE AFTER (IMPULS
Lampă DOOR (UŞĂ) 23, 24 URMĂTOR DUPĂ) 25, 27, 120
Lampă MAINS (REŢEA) 20, 111 Nivel radiaţii 206, 207, 221, 264, 265
Lampă POWER (ALIMENTARE) 17 Număr canal 86, 101, 219
Licenţă pentru materiale radioactive 5 Număr serial aparat 152
Limitare traseu fire v O
Listă Applicator (Aplicator) 161 Opţiune All logs (Toate jurnalele) 156
Listă derulantă Location (Locaţie) 40 Opţiune Enable treatment record
Listă derulantă Workflow (Flux de integration (Activare integrare
lucru) 41 înregistrare tratament) 128
Listă Export Location (Locaţie de Opţiune Secure System (Securizare
exportare) 158 sistem) 173
Listă File Location (Locaţie fişier) 168 Opţiuni Abort this fraction
Listă File type (Tip fişier) 149, 151 (Abandonează această fracţie) 132
Listă locaţii de tratament 58, 161 Opţiuni de tratament parţial 118, 208
Locaţie copie de rezervă sistem 150 Ora de vară/iarnă 171
Locaţie de exportare 67 P
Locaţie de exportare jurnal erori 150 Pagină Data Reconciliation
Locaţie de exportare plan de tratament (Reconciliere date) 56
150 Pagină Data Verification (Verificare
Locaţie plan de tratament pacient 149 date) 55
M Pagina de conectare a utilizatorului 39,
Manetă de răsfoire 88 47
Manivelă 15, 197, 203, 205, 263, 264 Pagină de pornire 39, 168
Material radioactiv cu formă normală Pagină Fraction View (Vizualizare
3 fracţie) 73
Material radioactiv cu formă specială Pagină selectare pacient 66
3, 9, 10 Pagină System Configuration
Mediu de operare 11 (Configurare sistem) 138, 153, 177

283
Pagină Treatment Delivery R
(Administrare tratament) 80, 104, 113, Raport Data Disclosure (Dezvăluire
118, 163 date) 70
Parolă 65 Raport de administrare tratament 126
Parole 143 Raport de recuperare tratament 134
Pensetă 35 Raport de testare fizică 64
Performanţă timp de rulare în caz de Raport tratament planificat 107
întrerupere 123 Raport Treatment History (Istoric
Pericol de radiaţii 190 tratament) 71
Pericole Recalibrare 39, 178, 267
Contaminare radioactivă 10 Registrul surselor şi dispozitivelor
Electrocutare 7 radioactive etanşe 8
Explozie 10 Reglaj înălţime 100
Incendiu 10 REMAINING PULSE TIME (TIMP
Preocupări legate de radiaţii 8 IMPULS RĂMAS) 25, 27, 120
Rănire persoane 8 REMAINING TREATMENT TIME
Personal de service autorizat Varian 8, (TIMP RĂMAS TRATAMENT) 25,
37 27, 120
Pictogramă cicluri 42 Repornirea sistemului 207, 208, 209
Pictogramă cod şi clasă eroare 42 Reprezentarea grafică a canalelor 119
Pictogramă de acces de la distanţă 42 Responsabil pentru siguranţa
Pictogramă Intensitate curentă a sursei radioactivă 6, 10, 105, 198, 207
43 Retragere de urgenţă 197
Pictogramă System Status (Stare Retragerea manuală a sursei 204, 263
sistem) 42 Retragerea sursei 200, 261
Pictogramă Zile de la ultima Rezoluţie temporală de oprire 243
schimbare a sursei 43 Roţi fixe 14
Plan de tratament 98 Roţi pivotante 14
Pornire automată a impulsului următor
S
123
Schimbare sursă 5, 213
Pornirea sistemului GammaMedplus
Secţiune ALARM (ALARMĂ) 23, 26,
35
28
Postîncărcător GammaMedplus 97,
Secţiune DUMMY (MANECHIN) 17,
133, 216
90
Poziţie de oprire 1, 13, 88, 98
Secţiune HEAD (CAP) 17, 100
Poziţie de tratament 99
Secţiune Interruption Data (Date
Poziţie distală a sursei 17, 62, 85, 90
întrerupere) 72, 78, 127
Poziţie fir 114, 120
Secţiune MODE (MOD) 21
Poziţie LOCKED (BLOCAT)
Secţiune OPERATION (OPERARE)
(verticală) 129
26
Procedurile de intervenţie de urgenţă
Secţiune POWER (ALIMENTARE)
199, 266
20
Puncte de oprire 82, 88

284 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare


Secţiune RADIATION (RADIAŢII) Sistem independent de monitorizare a
17 radiaţiilor 7, 18, 202, 263
Secţiune raport Planned/ Actual Sisteme de interblocare de siguranţă
Comparison (Comparaţie 32
planificată/efectivă) 71 Sisteme de vizualizare şi
Secţiune SOURCE (SURSĂ) 16, 21, intercomunicaţie 34
26, 28, 99, 117, 126, 193, 201 Şocuri şi vibraţii 11
Secţiune TREATMENT Sonerie activă la sfârşitul unei pauze
(TRATAMENT) 22, 26, 28, 112, 126 de impuls 122
Secvenţă manechin 115, 172 Specificaţii postîncărcător 247
Selectarea fişierului de tratament 51 Stare activare 66
Selectarea unui fişier de tratament al Stat semnatar 2, 4, 8, 212
pacientului 47 Sterilizare cu aburi 6
Selector de oprire 86, 87 Suport tub de ghidare sursă 102, 220
Semnal ALARM (ALARMĂ) 193 Sursă de iridiu 192 8, 13, 16, 213, 215,
Semnal audibil 23 271
Setare mod 172 T
Setarea datei şi orei 171 Tabel Active wires (Fire active) 183
Setări bază de date service Tabel Applicator (Aplicator) 166
Adresă IP bază de date 176 Tabel Channel View (Vizualizare
Port bază de date 176 canal) 118
Titlu AE bază de date 176 Tabel diminuare sursă 241
Setări de comunicare ARIA 171, 174 Tabel diminuare sursă Ir 192 241
Setări generale ARIA 174 Tabel Dummy wires (Fire manechin)
Activare integrare ARIA 174 184
Activare integrare înregistrare Tabel Fraction View (Vizualizare
tratament 175 fracţie) 75
Activare integrare programare 174 Tabel înregistrări inactive de tratament
Adresă IP 175
66
ID aparat 175
Tabel Standard Plans (Planuri
Port de ascultare 175
standard) 163
Titlu AE 175
Tabel Test plans (Testare planuri) 63
Setări listă de lucru service
Adresă IP listă de lucru service 175
Tabel User (Utilizator) 141
Port listă de lucru 175 Tastă POWER (ALIMENTARE) 21,
Titlu AE listă de lucru 175 111, 130, 209, 267
Setări regionale în Windows 38 Tastă SOURCE (SURSĂ) 111, 129
Simbol alarmă 23 Tastatură postîncărcător 16
Simbol RADIATION (RADIAŢII) Taste cu săgeţi Up (Sus) şi Down (Jos)
117, 131, 196, 201 82
Sistem de retragere de urgenţă 13 Taste Page Up (Pagina anterioară) şi
Sistem GammaMedplus 3/24 iX 215 Page Down (Pagina următoare) 82
Temperatură 11
Termeni de reglementare 2

285
Test alimentare şi cădere alimentare Verificarea datelor pacientului 55
258 Verificări privind contaminarea 10
Test comutator cu cheie POWER Vizite de service 212
(ALIMENTARE) 258 Vizualizare şi editare date canal 45
Test comutator cu cheie SOURCE
(SURSĂ) 259
Test indicator 35
Test iniţial fir manechin 115
Test interblocare uşă 257
Test sfârşit canal 97, 116, 218
Testare setări ARIA
Buton Database (Bază de date) 176
Buton Worklist (Listă de lucru) 176
Teste pentru chei 258
Teste şi verificări 254
Teste şi verificări în ziua de tratament
95
Timp de aşteptare între impulsuri 121
Timp de oprire 1, 83, 88, 98
Timpi de oprire maximi utilizabili 107
Timpi de oprire minimi utilizabili 107
Transport 8, 9, 12, 17, 220, 267
Tratament PDR 24, 120, 123
Tuburi de ghidare sursă 100, 101, 129,
218, 219
U
Umiditate 11
Unitate comandă de la distanţă 24
Unitate cu protecţie biologică 4
United States Nuclear Regulatory
Commission (USNRC) (Comisia
Statelor Unite de Reglementare în
Domeniul Nuclear) 2, 3, 8, 212
Utilizator administrator 142
Utilizator autorizat 3, 5
Utilizator calificat 3, 5
Utilizator fizician 142
Utilizator inactiv 142
Utilizator oncolog 142
Utilizator radioterapeut 142
V
Valori de timp 171
Verificare de siguranţă 6

286 GammaMedplus iX Instrucţiuni de utilizare