Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte intalnite la concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de cond...

Page 1 of 1

Varianta 2

1. Indicaţi modul de sancţionare şi căile de acţiune pentru intrarea în legalitate în cazul unei construcţii executate
ilegal într-o zonă în care au fost instituite prin PUG interdicţii temporare de construire, în conformitate cu Legea nr.
50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Descrieţi procedura prealabilă în contenciosul administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

3. Care sunt contravenţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi cine le constată?

4. Care sunt principiile care stau la baza măsurilor pe care trebuie să le ia angajatorul pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii salariaţilor.

5. Prezentaţi iniţiativa legislativă potrivit Constituţiei României, republicată.

Varianta 3

1. Care sunt actele exceptate de la controlul de legalitate, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare?

2. Indicaţi modul de sancţionare şi căile de acţiune pentru intrarea în legalitate în cazul unei construcţii executate
ilegal în zona de protecţie a unui monument istoric dintr-un municipiu, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cu
modificările şi completările ulterioare.

3. Prezentaţi limitele participării funcţionarilor publici la achiziţii, concesionări sau închirieri.

4. Prezentaţi atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conform Legii nr.215/2001, republicată.

5. Enumeraţi cazurile de încetare de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, conform Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Descrieţi procedura de încetare a mandatului de
consilier local.

http://www.functionarpublic.ro/article/15141/Subiecte-intalnite-la-concursurile-organizat... 20/12/2012