Sunteți pe pagina 1din 3

DENUMIREA ACTIVITĂȚII:

MODALITĂȚI DE VALORIFICARE A TEXTULUI LITERAR/NONLITERAR ÎN ORELE


DE LECTURĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TĂȘNAD
DATA: 10.11.2011
CLASA I B
OBIECTUL: LIMBA ROMÂNĂ
SUBIECTUL: ”PĂSĂRELELE – PRIETENELE NOASTRE” – memorizare
SCOPUL: - dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral și de exprimare orală;
- îmbogățirea și activarea vocabularului elevilor;
- formarea unor deprinderi de ocrotie și protejare a viețuitoarelor;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să desprindă semnificația globală a textului în versuri;
O2 - să manifeste curiozitate pentru întâmplarea relatată în text;
O3 – să-și exprime atitudinea față de întâmplare;
O4 – să reproducă din memorie corect, clar și expresiv versurile;
O5 – să manifeste iubire și compasiune pentru păsărele.
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, exercițiu, jocul de rol, problematizarea, ciorchinele;
DURATA: 1 oră;
BIBLIOGRAFIE: - PENEȘ, Marcela, Abecedar – manual pentru clasa I, Ed. ANA, 2004;
- MÂNDRU, Elena, BORBELI, Lucica, ... , Strategii didactice interactive , Ed. DPH, 2010;
- Site de ghicitori: www.ghicitori.org;
PROFESOR PT ÎNV. PRIMAR: PETRUȘE DORINA
Nr. MOMENTELE ELEMENTE DE CONȚINUT RESURSE EVALUARE
crt. LECȚIEI MATERIALE ȘI
PROCEDURALE
1. MOMENT Pregătirea pentru lecție - Conversația;
ORGANIZATORIC
2. CAPTAREA Se prezintă ghicitori a căror dezlegare sunt nume de -Problematizarea; - Frontală;
ATENȚIEI păsări: - Fișe cu
”O săgeată de cărbune/Zboară iute peste lume”- ghicitori;
rândunica;
”Lacomă, gălăgioasă/Țopăie pe lângă casă” – vrăbiuța;
”Umblă mult prin lume/Și se tot strigă pe nume” –
cucul;
3. ANUNȚAREA ”Astazi vom învăța o poezie despre doi copii și un - Expunerea;
TEMEI ȘI A cuib de păsărele....”
OBIECTIVELOR
4. DIRIJAREA - Se recită model de către învățător; -Recitarea model;
ÎNVĂȚĂRII -Elevii urmăresc imaginile din manual;
- Discuție asupra textului: - se formează două grupe -Metoda - Pe grupe;
având sarcina de a găsi însușiri pentru cei doi copii ciorchinelui;
(Țugui și Nicușor).
5. OBȚINEREA -Memorarea poeziei; -Exercițiul; -Individuală;
PERFORMANȚEI -Recitarea pe roluri – jocul de rol; -Reproducerea
-Desenarea și decuparea căsuței păsărelelor; din memorie;
6. ASIGURAREA -Expunerea căsuțelor pe copac – aprecierea lucrărilor; - Conversația; - Frontală și
FEEDBACK-ULUI -Teatru de păpuși – joc de rol; -Joc de rol; individuală;
-Păpuși;
7. ÎNCHEIEREA - Apreciere asupra activității; - Conversația; - Frontală;