Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
27 OCTOMBRIE 2018

Referinţa biblică: Romani 1 – 3; Ioan 15:19,20


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 7 şi 8

Credinţă celebră

conexiuni salvatoare
17

Text-cheie
Flash „..În ea [în Evanghelie] este
descoperită o dreptate oferită
„Teama de Dumnezeu era prezentă în inima lui Luther, făcându-l în de Dumnezeu, care vine din
stare să menţină fermitatea scopului şi conducându-l la o adâncă credinţă şi care duce la cre-
umilinţă înaintea lui Dumnezeu. Avea un simţ înnăscut al depen- dinţă, aşa cum este scris: «Cel
denţei de ajutorul divin şi începea întotdeauna ziua cu rugăciune, drept va trăi prin credinţă.»”
în timp ce sufletul i se înălţa continuu în cereri pentru călăuzire
şi sprijin. «O rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult decât (Romani 1:17)
jumătate din studiu.»” (Tragedia veacurilor, p. 122)

Adolescenti 4_2018.indd 17 29/06/2018 08:37:56


Ce părere ai?
anume dreptatea oferită
Realizează un sondaj de opinie, întrebându-i pe participanţi ce de Dumnezeu prin credinţa în
procentaj de adevăr (între 0 şi 100%) le-ar atribui următoarelor Isus Hristos, pentru toţi cei ce cred.
afirmaţii. Calculează media la fiecare caz în parte. Compară Nu este nicio deosebire. Căci toţi
şi discută rezultatele cu membrii grupei de la Şcoala de au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava
Sabat: lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptăţiţi
___ Putem ajunge în cer printr-o combinaţie de mă-
suri egale de credinţă şi fapte. Caz fără plată, prin harul Lui, prin răs-
cumpărarea care este în Hristos
___ Nu există adevăr absolut.
___ Creştinismul este o cauză pentru care me- în Isus, pe care Dumnezeu L-a rânduit
să fie, prin credinţa în sângele Lui,
rită să trăieşti.
___ Biblia conţine greşeli, dar este totuşi
Cuvântul lui Dumnezeu.
studiu o jertfă de ispăşire, ca dovadă a
dreptăţii Sale, căci trecuse cu vede-
rea păcatele săvârşite în trecut, în
___ Oamenii de astăzi sunt creştini mai vremea îngăduinţei lui Dumnezeu,
„Dacă aţi fi din lume,
buni decât creştinii din trecut. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi
lumea ar iubi ce este al
ei. Dar lumea vă urăşte dovedească dreptatea, în aşa fel
pentru că voi nu sunteţi încât El să fie drept şi să-l îndrep-
din lume, ci Eu v-am ales din tăţească totodată pe cel ce are cre-
conexiuni salvatoare

lume. Aduceţi-vă aminte de dinţă în Isus.

Știai că?
vorba pe care v-am spus-o: Şi atunci, unde este lauda? Este ex-
«Un sclav nu este mai mare de- clusă! Prin ce lege? A faptelor? Nu,
cât stăpânul lui.»” ci prin legea credinţei. Căci noi cre-
tunci când s-au căsătorit, „Căci mie nu mi-e ruşine de dem că un om este îndreptăţit prin
nici Martin Luther şi nici Evanghelie, fiindcă ea este credinţă, fără faptele prescrise de
soţia lui, Catherine de puterea lui Dumnezeu pentru Lege. Sau Dumnezeu este doar al
Bora, nu erau îndrăgos- mântuirea fiecăruia care cre- iudeilor? Nu este şi al neamurilor?
tiţi. Catherine încerca să-şi revină de – întâi a iudeului, apoi a Da, este şi al neamurilor, întrucât
după o logodnă ruptă, iar Martin a grecului –, deoarece în ea este Dumnezeu este Unul, şi El este Cel
recunoscut: „Nu sunt îndrăgostit şi descoperită o dreptate oferită care-i va îndreptăţi, prin credinţă,
nu ard de dorinţă.” Totuşi dragostea de Dumnezeu, care vine din pe cei circumcişi şi, tot prin credin-
18 lor unul pentru altul şi pentru cei credinţă şi care duce la cre- ţă, şi pe cei necircumcişi. Atunci
din jur a înflorit în cei 20 de ani de dinţă, aşa cum este scris: anulăm noi oare Legea prin credin-
căsnicie. În mod regulat primeau la «Cel drept va trăi prin cre- ţă? Nicidecum, ci, mai degrabă, noi
ei atât de mulţi oameni bolnavi şi mu- dinţă.»” întărim Legea.”
ribunzi, încât casa lor a trebuit să fie în (Ioan 15:19,20;
carantină multă vreme după „Dar acum, indepen- Romani 1:16,17; 3:21-31)
sfârşitul epidemiei de dent de Lege, a fost
ciumă din 1527. Nici arătată o dreptate
măcar în noaptea nun- oferită de Dumne-
ţii, Luther nu a putut re- zeu, despre care
fuza o persoană în nevoie. depun măr-
La ora 11 seara, după ce toţi turie Legea
musafirii au plecat, reforma- şi Profe-
torul radical Andreas Karlstadt a ţii, şi
bătut la uşă. În mare parte, din cauză
că Luther i s-a opus cu îndârjire, Karlstadt
fugise din oraş. Dar acum, când Karlstadt fugea
din calea Războiului Ţăranilor şi avea nevoie de adă-
post, Luther l-a primit în casa lui. (Sursă: „Martin Luther
– The Later Years and Legacy”, Christian History, nr. 39)

Adolescenti 4_2018.indd 18 29/06/2018 08:37:56


Fişă Repere
de „Iată, s-a îngâmfat! Nu-i este neprihănit sufletul în el; însă cel
drept va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4)

studiu „Căci este voia lui Dumnezeu ca, făcând lucruri bune,
să reduceţi la tăcere ignoranţa oamenilor proşti.”
(1 Petru 2:15)
De ce crezi că lumea îi urăşte pe Isus şi pe urmaşii Săi? „Martorul adevărat depune o mărturie dreaptă,
Ce înseamnă să-I „aparţii” lui Isus? dar martorul fals spune minciuni.” (Proverbele
12:17)
„Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumne-
zeu, ca să vi se şteargă păcatele.” (Faptele
apostolilor 3:19)
Ce ne învaţă aceste pasaje despre credinţa creştină? „De aceea, întrucât suntem înconjuraţi
de un nor aşa de mare de martori, să
dăm la o parte orice ne-ar putea îm-
piedica şi păcatul, care ne prinde atât
de strâns, şi să alergăm cu perseve-

conexiuni salvatoare
De ce învaţă despre experienţa mântuirii? renţă în cursa care ne stă înainte. Să
ne fixăm atenţia asupra lui Isus, Cel
care iniţiază şi desăvârşeşte credin-
ţa, Cel care, pentru bucuria ce-I stă-
tea înainte, a îndurat crucea, dis-
Ce aflăm despre Evanghelie? preţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat
la dreapta tronului lui Dumnezeu!
Gândiţi-vă cu atenţie la Cel ce a în-
durat o astfel de împotrivire faţă de
El Însuşi din partea păcătoşilor, ca
Ce anume în legătură cu Evanghelia ar putea face pe cineva să-i fie să nu vă lăsaţi descurajaţi şi să nu
ruşine cu ea? Cum ai rezolvat această situaţie în viaţa ta? renunţaţi.” (Evrei 12:1-3) 19

Care este relaţia dintre păzirea Legii şi mântuire?

Cu alți ochi
„Cert este că motivul pentru care lumea
Cartea Romani a avut o importanţă crucială în viaţa lui trăieşte atât de superficial – multă vorbă,
Martin Luther. De ce crezi? Sunt ideile din Romani dar puţină ascultare – este acela că sunt pu-
la fel de transformatoare şi esenţiale pentru tine?
ţini cei pregătiţi să fie ca bradul în vârful dealu-
Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce nu?
lui, singuri în bătaia vântului, pentru Dumnezeu.”
– Amy Carmichael, misionară irlandeză în India, secolul XX

„Domnul este păstorul meu scrie pe mai multe pietre de


mormânt decât pe vieţi.” – Dallas Willard, filosof şi scriitor ameri-
can contemporan

Adolescenti 4_2018.indd 19 29/06/2018 08:37:56


Experienţa ta zilnică
Sabat – Mai există vreo speranţă? întrebi Marţi
D C
upă discuţiile referitoare la tu. ompară afirmaţiile lui Ellen
micul sondaj de la rubrica Ce – Păi, zice el, ar fi ceva. Fără acest White din paragraful de la
părere ai?, dezbateţi în grupă şi lucru, eşti terminat. Dar cu el eşti Flash cu următorul text: „Iată, s-a
următoarele întrebări: complet vindecat. Dar să mă fac îngâmfat! Nu-i este neprihănit
foarte bine înţeles: fără acest unic sufletul în el; însă cel drept va trăi
• Care a fost cel mai interesant răs-
lucru, nu poţi trăi. prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4)
puns primit?
• Care dintre afirmaţii a generat Ce-ai spune?
cele mai diverse opinii? Care a
Miercuri
avut aproape acelaşi răspuns din
partea tuturor? Cum se poate mo-
– Ştiţi ceva, domnule doctor, mă
obosiţi deja. Serialul meu preferat
începe în cinci minute şi nu vreau
A lege un verset dintre cele de
la rubrica Repere şi include-l
în rugăciunea de dimineaţă şi de
tiva?
să-l pierd pentru nimic în lume. seară, astfel încât să-ţi începi şi
• Să presupunem că l-am întreba să-ţi închei ziua cu el.
Sau:
pe Martin Luther. Care crezi că ar
– Mda, e interesant ce spuneţi. Dar,
fi fost procentele date de el?
domnule doctor, aceasta este
Joi
• Ce raport există între procentele
C um pot avea chiar astăzi expe-
conexiuni salvatoare

doar opinia dumneavoastră. Aveţi


date de tine, personal, şi media rienţa mântuirii?
tot dreptul la o opinie şi sunt si-
procentelor?
gur(ă) că vă simţiţi mai bine acum,
după ce aţi exprimat-o. Însă refuz
Duminică să permit să vă impuneţi în drep-
C iteşte Romani 1 – 3 şi gândeş-
te-te: Cum adică am fost puşi
deoparte pentru Evanghelie? Ce
tul meu punctul de vedere. Chiar
n-am nevoie de acest fel de şantaj
psihologic, de acest fascism medi-
înseamnă pentru tine, acum şi
cal. Adio şi n-am cuvinte!
aici? Vineri
C
Sau: um poţi armoniza Romani 1:17
• În ce aspecte credinţa mea are
nevoie să fie întărită? Ce pot face – Cum? Cum aţi spus? Vă rog să-mi cu observaţia făcută de Don
20 astăzi pentru a-mi întări credinţa? spuneţi cât mai repede despre ce Miller, în Blue Like Jazz?
e vorba. Trebuie să aflu şi nu plec „Problema cu toate convingerile
• Dacă Dumnezeu m-ar întreba:
până nu-mi spuneţi. profunde este aceea că necesită,
„Ce motiv aş avea să te las în cer?”
costă ceva. Şi există ceva în mine,
– ce răspuns I-aş da?
Bineînţeles, singurul răspuns de o fiară egoistă foarte subtilă, căre-
• Cum i-aş explica unui necredin- om normal este ultimul. ia nu-i place deloc adevărul, pen-
cios adevărata semnificaţie a cre- tru că aduce cu sine responsabili-
dinţei creştine? Dacă suntem salvaţi prin credin- tate şi, dacă voi crede într-adevăr
• Dacă ar trebui să explic Evanghe- ţă şi dacă trăim prin credinţă şi aceste lucruri, trebuie să fac ceva
lia doar bazându-mă pe Romani este imposibil să fim după voia în privinţa lor. [...] Obişnuiam să
1 – 3, ce aş spune? lui Dumnezeu fără credinţă, sin- spun că e important să le vorbeşti
gura reacţie normală este: Care oamenilor despre Isus, dar nu le
Luni este acea soluţie? Ce înseamnă vorbeam niciodată. [Prietenul

R eciteşte textul-cheie şi apoi în- această credinţă? Trebuie să-mi meu] Andrew mi-a explicat cu
vaţă-l pe dinafară. Citeşte cu spuneţi! Trebuie să ştiu şi nu plec amabilitate că, dacă nu Îl prezint
atenţie următorul scenariu imagi- până nu aflu. (Sursă: Mark Bucha- pe Isus oamenilor, aceasta în-
nat de Mark Buchanan: nan, Things Unseen, p. 140, 141, seamnă că nu cred că Isus este o
Să presupunem că tocmai ai aflat postat pe www.preachingtoday. persoană importantă. Indiferent
că suferi de o boală rară şi mortală. com) ce spun.” (p. 107, 110)
Stai de vorbă cu medicul:

Adolescenti 4_2018.indd 20 29/06/2018 08:37:56