Sunteți pe pagina 1din 8

actual.consistent.

practic

CONEXIUNI SALVATOARE
Studii biblice pentru adolescenți

Devotament înfocat
octombrie – noiembrie – decembrie 2018

Pantelimon 2 018

Adolescenti 4_2018.indd 1 29/06/2018 08:37:51


Imagini: Consiliu de creaţie:

Chris Annan-Nunoo Barry Gane Benjamin Sulit


6 octombrie — Terrill Thomas
David Bermejo Karl Haffner Gay Tuballes
13 octombrie — Luis Guerra, Jr.
Larry Burton Don Keele Emma Weslake
20 octombrie — Alden Ho
Becky De Oliveira Ulrike Müller
27 octombrie — Luis Guerra, Jr.
Dwain Esmond Lauren Popp

3 noiembrie — Colleen Cahill


10 noiembrie — Alden Ho
17 noiembrie — A Truman
24 noiembrie — A Truman

1 decembrie — Terrill Thomas


8 decembrie — Colleen Cahilll
15 decembrie — Colleen Cahill
22 decembrie — Alden Ho
29 decembrie — Colleen Cahill

Textele citate din Biblie aparţin versiunii CONEXIUNI SALVATOARE


NTR – Noua traducere în limba română –
ce este disponibilă online, la adresa octombrie – noiembrie – decembrie 2018
www.ntr.ro, dar şi în ediţie printată la
librăriile religioase din ţară.

Pentru ediţia în limba română


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale Traducere: Delia-Mirela Buciuman
a României Corectură: Lavinia Goran
Devotament înfocat : studii biblice
Tehnoredactare: Irina Toncu
pentru adolescenți. - Pantelimon:
Viaţă şi Sănătate, 2018 Redactare: Delia-Mirela Buciuman
ISBN 978-606-911-514-5
2

Adolescenti 4_2018.indd 2 29/06/2018 08:37:52


Studii biblice pentru adolescenţi

conexiuni Iată ce urmează...


salvatoare Obiectivul Conexiunilor salvatoare este acela de a te conduce la Biblie, pentru
a înţelege marea istorie a relaţiei dintre Dumnezeu şi oa­meni. Aceasta a început
ACTUAL. CONSISTENT. PRACTIC. cu prima generaţie din Eden şi se întinde până la generaţia noastră; este viaţa
oamenilor, prin prisma relaţiei lor cu Dumnezeul Uni­ver­sului.
Dacă încerci să găseşti un cuvânt actual din partea lui Dumnezeu, vei găsi în
octombrie – noiembrie – decembrie Conexiuni salvatoare mesajul Scripturii şi vei fi provocat să faci conexiuni cu viaţa
2018 ta reală.
Devotament înfocat Cuvântul lui Dumnezeu nu este numai actual, ci şi consistent. Începând
cu prima generaţie de oameni, care au auzit glasul lui Dumnezeu în Grădina
Editor Edenului, şi până la ultimul grup de oameni, stând în faţa lui Hristos la a doua
Bonita Joyner Shields venire, Cuvântul lui Dumnezeu a fost şi continuă să fie demn de toată încrederea.
Editori consultanţi Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la noi într-un mod practic, prin intermediul
Kathleen Beagles, Troy Fitzgerald istoriilor de viaţă ale oamenilor care L-au întâlnit pe Dumnezeu şi au luat decizia
fie de a-L urma, fie de a-L respinge.
Colaboratori principali
Dwain Esmond, Troy Fitzgerald, Patty Actual. Consistent. Practic. La secţiunea Caz în studiu, vei găsi câte un pasaj
Froese, Hannah Goldstein, Karl Haffner, biblic, iar apoi, în Fişă de studiu, ţi se oferă suges­tii cu pri­­­vi­re la modalităţile de a
Faith Toh cerceta şi a pune în practică adevărurile bi­blice.

Secretar editorial În fiecare lecţie, vei mai găsi şi alte rubrici:


Daniella Volf • Ce părere ai? – activitate ce îţi va deschide mintea şi inima pentru lecţia care
urmează. Când vei aborda citatul biblic, îl vei privi din perspectiva vieţii tale de zi
Directorii Departamentului Mondial cu zi.
al Şcolii de Sabat • Ştiai că...? – câteva date statistice sau definiţii care sapă puţin mai adânc în
Jonathan Kuntaraf, Gary B. Swanson conţinutul studiului sau, pur şi simplu, oferă date utile lecţiei.
• Text-cheie – un verset care scoate în evidenţă ideea principală din relatarea
Consultant din partea biblică. În plus, poţi memora acest verset pentru a-l utiliza ulterior.
Conferinţei Generale
Mark A. Finley • Repere – alte versete biblice care punctează ideile principale ale stu­diului.
Poţi vedea că există conexiuni între aceste versete, ex­pu­nerea biblică şi viaţa ta
Consultanţi din partea de zi cu zi.
Biblical Research Institute • Flash – o scurtă prezentare a viziunii lui Ellen White asupra pasajului biblic
Kwabena Donkor, Gerhard Pfandl studiat. Prin aceste scurte explicaţii, îţi vei face o idee şi despre conţinutul lecturii
suplimentare, sugerate din co­men­tariile ei inspirate.
Director al periodicelor • Cu alţi ochi – câteva citate din diferite surse contemporane sau istorice, care
pentru Şcoala de Sabat ar putea să-ţi deschidă noi perspective asupra mesajului lecţiei.
Heather Quintana
• Experienţa ta zilnică – îndrumări cu privire la modul în care poţi personaliza
adevărurile despre Dumnezeu. Începe de aici, dacă parcurgi acest studiu pe cont
Director design
propriu – înainte sau după discutarea lui la Şcoala de Sabat. În fiecare zi, vei fi
Madelyn Gatz
îndrumat pentru a explora una dintre rubricile studiului, pentru a te raporta la
citatul biblic şi a face ca mesajul din partea lui Dumnezeu să ţi se adreseze perso­
Tehnician desktop
nal.
Fred Wuerstlin
Bun venit în lumea Conexiunilor salvatoare!
Serviciu clienţi Editorii
Julie Haines
* Dacă ştii limba engleză şi dacă vrei să afli şi mai multe informaţii, accesează site-ul
Design consulting www.cornerstoneconnections.adventist.org
Ron J. Pride/square1studio

Adolescenti 4_2018.indd 3 29/06/2018 08:37:52


CU PR I NS

CONEXIUNI SALVATOARE

Octombrie Noiembrie Decembrie


 6—Preţul exorbitant al credinţei 3—Măreaţa umilinţă [p. 21]  1—Hai, capul sus! [pag. 37]
[p. 5] Dumnezeu, deseori, îi alege pe cei mai Dacă mergem cu capul în jos, s-ar
Primii creştini s-au confruntat cu si­ umili oameni să aducă la îndeplinire putea să nu vedem suficient de bine şi
tuaţii de coşmar pentru a rămâne cele mai măreţe fapte. Acest lucru să ne lovim de obiectele din jur. Cu cât
devotaţi credinţei lor, dar relaţia cu s-a dovedit adevărat şi în dreptul mai important este să ţinem capul sus
Dumnezeu le-a fost atât de puternică, reformatorilor şi este încă valabil în şi să vedem lucrurile spirituale?
încât le-a dat curajul de a înfrunta şi dreptul nostru, al celor de azi.
cele mai mari greutăţi.  8—Am, pot şi vreau! [p. 41]
10—Aşa face toată lumea [p. 25] Prea puţini dintre noi înţeleg ce
13—Legile naturii [p. 9]
conexiuni salvatoare

Presiunea de grup este inevitabilă. Şi înseamnă să primeşti daruri şi talente


Una dintre cele mai grave crime în­ nu se termină odată cu absolvirea de la Dumnezeu. Nu este un privilegiu.
făptuite de-a lungul Evului Mediu a liceului. Însă această presiune poate fi Este o responsabilitate.
fost înlănţuirea Bibliei. Dar Dumnezeu una pozitivă, dacă ne hotărâm ce vrem
a avut o rămăşiţă atunci – şi are şi de la viaţă şi apoi stăm în preajma 15—Ultima avertizare [p. 45]
acum – care apreciază şi păzeşte Cu­ oamenilor care ne ajută să obţinem ce Primii oameni care au crezut în a doua
vântul Său. ne-am propus. venire au vândut totul şi au aşteptat
în case şi pe câmpuri să vină Isus. Noi
20—Lumina călăuzitoare [p. 13] 17—Devotament înfocat [p. 29] ce suntem dispuşi să facem pentru a
Te-ai gândit vreodată că toate scrierile Deseori, problemele noastre sunt atât rosti în urechile lumii un ultim mesaj
care formează Cuvântul lui Dumnezeu de grave, încât ne prefacem că nu de avertizare?
nu sunt altceva decât nişte lucruri există. Însă acceptarea faptului că ele
4 irelevante? O lectură plictisitoare? Ia există şi că Dumnezeu este deasupra 22—Curăţenie generală [p. 49]
gândeşte-te mai bine! lor poate face o diferenţă categorică. Slujba din sanctuarul antic iudaic
producea destul deranj şi mizerie – era
27—Credinţă celebră [p. 17] 24—Pot aduce un martor? [p. 33] sânge peste tot. Dar speranţa pe care
Chiar şi oameni ca Martin Luther, ma­ Martorul este acea persoană care le-o oferea israeliţilor din vechime
rele reformator, au avut lupte în viaţa spune ce a văzut şi a auzit. Doi mar- este aceeaşi speranţă pe care ne-o
de credinţă. Indiferent cine suntem, tori creează o imagine şi mai clară. Ce oferă nouă astăzi.
Dumnezeu are capacitatea să ne facă impact au avut asupra ta martorii din
uriaşi spirituali, pentru a putea realiza Cuvântul lui Dumnezeu? 29—Captivi ai adevărului [p. 53]
planurile Sale măreţe. Sabatul a fost dintotdeauna o pro­
ble­mă controversată. Şi, dacă eşti un
păzitor a Sabatului, sigur va apărea
în viaţa ta o situaţie în care această
convingere îţi va fi pusă la încercare.
Care să fie oare cea mai bună moda­li­
tate de apărare?

Adolescenti 4_2018.indd 4 29/06/2018 08:37:52


a c tu a l.consistent.prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
6 OCTOMBRIE 2018

Referinţa biblică: Matei 24; 2 Timotei 3,12


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 1 şi 2.

Preţul exorbitant al credinţei

conexiuni salvatoare
5

Text-cheie
Flash „Cine este deci sclavul credin-
„Tainica lucrare a providenţei, care permite ca cel drept să sufere cios şi înţelept pe care stăpâ-
persecuţia din mâna celor răi, a fost o cauză de mare nedumerire nul l-a pus responsabil peste
pentru mulţi care sunt slabi în credinţă. Unii sunt gata să renunţe ceilalţi sclavi ai săi, ca să le
chiar la încrederea lor în Dumnezeu. [...] Dumnezeu ne-a dat do- dea hrana la timp? Ferice de
vezi suficiente cu privire la iubirea Sa şi nu trebuie să ne îndoim de sclavul acela pe care stăpânul,
bunătatea Sa atunci când nu putem înţelege lucrările providenţei la venirea lui, îl va găsi făcând
Sale. [...] Isus a suferit pentru noi mai mult decât poate fi făcut să aşa!”
sufere oricare dintre urmaşii Săi din cauza cruzimii oamenilor răi.” (Matei 24:45,46)**
(Tragedia veacurilor, p. 47)*
* La toate referinţele bibliografice, numărul paginii este cel din ediţia originală,
engleză.
** Textele biblice aparţin versiunii NTR a Bibliei în limba română (www.ntr.ro)

Adolescenti 4_2018.indd 5 29/06/2018 08:37:53


Ce părere ai? toa-
te neamurile
din pricina Numelui
Pune elementele de mai jos în ordinea importanţei pe care o au Meu. Atunci mulţi se vor
în viaţa ta. Pentru care ai fi dispus(ă) să-ţi dai viaţa? poticni, se vor trăda unii pe alţii
şi se vor urî unii pe alţii. Se vor ridi-
___ doctrine teologice ca mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela
___ convingere personală pe mulţi. Şi din cauza înmulţirii fă-
rădelegii, dragostea celor mulţi se
Caz
___ familie
___ prieteni va răci. Dar cel care va răbda până
la sfârşit va fi mântuit. Această
___ drepturi civile
___ ţară în Evanghelie a Împărăţiei va fi ves-
tită întregii omeniri, ca o mărturie
___ drepturile altcuiva
___ stoparea suferinţei cuiva
studiu pentru toate neamurile; şi atunci
va veni sfârşitul. [...]
„Apoi S-a aşezat pe Atunci se va arăta în cer semnul Fiu-
Care sunt primele trei lucruri pe care Muntele Măslinilor, iar lui Omului şi atunci toate seminţiile
le-ai ales şi de ce? Pentru care n-ai fi ucenicii au venit la El, doar pământului se vor jeli şi-L vor ve-
dispus(ă) să mori? ei singuri, şi L-au întrebat: dea pe Fiul Omului venind pe norii
«Spune-ne când se vor în- cerului cu putere şi mare slavă. El
tâmpla aceste lucruri şi care va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa

Ştiai că?
conexiuni salvatoare

va fi semnul venirii Tale şi al cea răsunătoare, iar ei îi vor aduna


sfârşitului veacului?» pe aleşii Lui din cele patru vânturi,
de la o margine a cerurilor până la
Isus le-a răspuns: «Vedeţi să
ersecuţia, aşa cum a fost cealaltă.
nu vă înşele cineva! Căci vor
pentru primii creştini, nu Învăţaţi de la smochin pilda lui:
veni mulţi în Numele Meu, zi-
mai există în prezent în când mlădiţa lui devine deja frage-
când: Eu sunt Hristosul! şi vor
ţările occidentale. Uneori dă şi încep să apară frunzele, ştiţi
înşela astfel pe mulţi. Veţi auzi
ne considerăm persecutaţi atunci că vara este aproape. Tot aşa şi voi,
de războaie şi veşti de războa-
când cineva nu e de acord cu noi când vedeţi toate aceste lucruri, să
ie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi,
sau refuză să ne angajeze din cau- ştiţi că El este aproape, este chiar la
căci aceste lucruri trebuie să
ză că nu putem veni la serviciu în uşi. Adevărat vă spun că nu va tre-
se întâmple. Dar încă nu va
Sabat. (Această situaţie, de fapt, ar ce această generaţie până se vor în-
6 fi sfârşitul. Un neam se va ri-
trebui descrisă ca discriminare re- tâmpla toate aceste lucruri. Cerul şi
dica împotriva altui neam şi
ligioasă, nu persecuţie.) Persecuţia pământul vor trece, însă cuvintele
o împărăţie împotriva altei
îndurată de primii creştini era cu totul Mele nu vor trece!
împărăţii. Va fi foamete,
altfel. Ei aveau de înfruntat moartea –
vor fi (molime şi) cutre- Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie
o moarte brutală.
mure în diverse locuri. nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici
În alte părţi ale lumii, chiar şi în ziua de
Dar toate acestea sunt Fiul), ci numai Tatăl. Aşa cum a fost
azi, creştinii se confruntă
doar începutul dure- în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la ve-
cu acest tip de persecu-
rilor naşterii. nirea Fiului Omului. Căci aşa cum
ţie. Ei riscă viaţa lor şi a
Atunci vă vor da era în zilele de dinaintea potopu-
familiilor lor pentru a se
să fiţi chinuiţi, lui, când oamenii mâncau, beau, se
închina lui Dumnezeu. Sunt
vă vor omo- însurau şi se măritau, până în ziua
dispuşi să moară pentru a res-
rî şi veţi fi când a intrat Noe în arcă, şi nu au
pecta Legea lui Dumnezeu. Asta
urâţi ştiut nimic până când a venit poto-
da credinţă şi devotament!
de pul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi
(Pentru a înţelege mai bine ce
la venirea Fiului Omului.”
face Biserica Adventistă pentru a
(Matei 24,3-14.30-39)**
combate discriminarea religioasă şi
persecuţia, accesează http://parl.gc.adven- ** Citatele biblice aparţin versiu-
nii NTR a Bibliei în limba ro-
tist.org.) mână (www.ntr.ro)

Adolescenti 4_2018.indd 6 29/06/2018 08:37:53


Fişă Repere
de
studiu „Cheamă-Mă în ziua necazului; Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei
proslăvi!” (Psalmii 50:15)

De ce crezi că Isus le-a furnizat toate aceste in- „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
formaţii ucenicilor? nu mă tem de rău, căci Tu eşti cu mine, nuiaua şi
toiagul Tău mă mângâie.” (Psalmii 23:4)
„Preţioasă este în ochii Domnului viaţa cre-
dincioşilor Săi.” (Psalmii 116:15)
Ce ne spune acest lucru despre relaţia pe care o aveau ei „Cine ne va despărţi de dragostea lui
cu Isus? Cum au ajuns la acest tip de comunicare? Noi cum Hristos? Necazul sau greutăţile, sau per-
am putea? secuţia, sau foametea, sau lipsa de îm-
brăcăminte, sau pericolul, sau sabia?”
(Romani 8:35)
„Nu te teme de niciunul dintre lu-
Ce importanţă au avut aceste informaţii pentru oamenii din vremea crurile pe care urmează să le suferi!

conexiuni salvatoare
lui Isus? Cât de importante sunt pentru noi, cei de azi? Diavolul urmează să-i arunce pe
unii dintre voi în închisoare, ca să
fiţi încercaţi, şi veţi fi în necaz timp
de zece zile. Fii credincios până la
moarte şi îţi voi da cununa vieţii!”
Cum crezi că e posibil ca cineva să-i înşele pe urmaşii lui Dumnezeu? (Apocalipsa 2:10)

În acest pasaj ni se spune că nimeni nu ştie când va reveni Isus, nimeni


în afară de Tatăl. De ce crezi că oamenii încearcă să-şi dea seama de
momentul exact al revenirii Sale?

Cu alţi ochi 7

Prin ce se aseamănă situaţia actuală a lumii cu cea din „zilele lui „Torturaţi-ne, schingiuiţi-ne, con-
Noe”? damnaţi-ne, distrugeţi-ne; cruzimea
voastră nu face altceva decât să ne
dovedească nevinovăţia. Din acest
motiv ne lasă Dumnezeu să suferim
toate acestea. Nimic nu puteţi realiza prin
În timp ce citeşti acest pasaj, eşti cuprins(ă) de teamă
la gândul cum va fi la sfârşitul lumii şi cum vor arăta actele voastre de cruzime, unul mai cum-
greutăţile amintite? De ce da sau de ce nu? plit decât precedentul. Este momeala care
îi câştigă pe oameni pentru şcoala noastră. Ne
înmulţim de fiecare dată când suntem seceraţi de
voi; sângele creştinilor este sămânţă. Însăşi această
încăpăţânare cu care ne batjocoriţi este profesorul vos-
tru. Pentru că cine observă şi nu este curios să întrebe ce
zace dedesubt?” – Tertulian, teolog şi autor creştin, secolele II-III

Adolescenti 4_2018.indd 7 29/06/2018 08:37:54


Experienţa ta zilnică
Sabat rarea şi moartea lui Isus, despre Miercuri
Î E
n Apocalipsa 2:10 se spune că distrugerea Ierusalimului şi des- ste destul de tulburător să te
aceia care sunt „credincioşi până pre zilele din urmă? Ce ne spune gândeşti la ce au îndurat primii
la moarte” vor primi o răsplată acest lucru despre modul în care creştini. Nu e ceva normal pentru
cerească. Pentru ce lucruri din comunică Dumnezeu cu noi? fiinţa umană să înfrunte moartea
această lume eşti dispus(ă) să-ţi pentru o idee. În dreptul fiecărui
dai viaţa? De ce? Citeşte lista de Luni text de la rubrica Repere, notează
la rubrica Ce părere ai? şi, cu mul-
tă sinceritate, întreabă-te dacă ai
vrea să mori pentru vreunul din-
C ând ne gândim la revenirea lui
Isus, ne întrebăm dacă suntem
gata. În finalul capitolului 24 din
speranţa pe care ţi-o inspiră. Care
crezi că era sursa de putere a pri-
milor creştini, în virtutea căreia în-
tre acele lucruri. Matei, Isus spune o parabolă des- fruntau moartea pentru credinţa
Există multe locuri de muncă ce pre un stăpân care pleacă şi lasă lor?
presupun un grad foarte mare un servitor să le poarte de grijă
de risc. Menţionează trei ocupaţii celorlalţi. Când se va întoarce stă-
care cer ca oamenii să-şi rişte via- pânul, este bine de servitorul care
ţa şi, în dreptul fiecăreia, precizea- este găsit făcând exact ceea ce i-a
ză părerea ta faţă de sacrificiul lor. cerut stăpânul. Joi
conexiuni salvatoare

Sunt proşti, nebuni sau eroi? Identifică trei lucruri pe care crezi
că Isus vrea să le faci în prezent.
Nu trebuie să fie cine ştie ce fap-
P oate că noi nu trebuie să înfrun-
tăm moartea pentru credinţa în
Isus, dar ne confruntăm şi noi cu
tă monumentală. Sclavul din pa- rezistenţă din partea oamenilor.
rabolă este lăsat să facă meniul. Cum poate experienţa primilor
Analizează atent cele trei lucruri creştini să fie o sursă de curaj pen-
menţionate de tine. Cât sunt de tru tine, ca să poţi rămâne ferm(ă)
importante şi de ce? Cât de con- în ceea ce crezi?
ştiincios (cioasă) eşti în săvârşirea Roagă-te astăzi ca Dumnezeu nu
lor, chiar şi atunci când dai de numai să-ţi arate ceea ce vrea să
Duminică greu? faci pentru El, dar şi să-ţi dea cu-
8 Î n Matei 24, ucenicii L-au întrebat
pe Isus care sunt semnele sfârşi-
tului. Răspunsul lui Isus constituie
rajul necesar.

Vineri
o dublă profeţie. Pe de o parte, Marţi
Isus îi avertiza cu privire la distru-
gerea iminentă a Ierusalimului, C aută în ziare sau pe internet
ştiri despre suferinţă. Ce re-
D umnezeu este real. Crezi că
primii creştini ar fi fost dispuşi
să moară dacă n-ar fi simţit pre-
care avea să se producă în anul 70 latări găseşti? De ce suferă cei zenţa Lui? Cum este experienţa ta
d.Hr. Avea să fie cumplit, iar Isus buni este o întrebare la care se cu Dumnezeu? Pare Dumnezeu o
voia ca urmaşii Săi să poată scă- caută răspuns de la începutul lu- simplă idee? Un ideal? Un set de
pa cu viaţă. Ellen White spune că mii. Pentru fiecare relatare în par- reguli? Dacă nu ai o experienţă re-
niciun creştin n-a murit în timpul te, gândeşte-te la modul în care ală şi perceptibilă cu Dumnezeu,
acelui asediu, pentru că urmărise- Dumnezeu ar putea lucra în viaţa te privezi de ceva care îţi va da
ră semnele date de Isus. Pe de altă celor care sunt direct implicaţi. energia şi plăcerea de a trăi.
parte, El le oferea un scurt rezu- Citeşte cu atenţie textul-cheie şi În ce măsură percepi realitatea
mat al istoriei creştinismului şi al apoi învaţă-l pe de rost. Ce s-ar existenţei lui Dumnezeu? Cât de
evenimentelor care vor preceda putea să-ţi ceară Dumnezeu ca real ai vrea să fie?
revenirea Sa. De ce crezi că Isus o dovadă de grijă faţă de cei din
le-a oferit informaţiile în acest fel? jurul tău?
Crezi că ei ar fi putut să suporte
toate veştile odată despre tortu-

Adolescenti 4_2018.indd 8 29/06/2018 08:37:54