Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Aria curriculară: Om şi societate


Disciplina: Istorie
Profesor:
Şcoala

p. 1 / 4
Clasa a V-a - sem. I Număr de ore pe săptămână: 2
Nr.
Unităţi de învăţare C.S. Conţinuturi Săpt.
ore
1.1. • Omul şi mediul
Introducere în studiul istoriei 4 1–2
• Marile zone de apariţie a civilizaţiei
Preistoria umanităţii 1.1. • Apariţia, evoluţia şi răspândirea grupurilor umane 2 3
Orientul antic 3.1, 3.2. Omul şi mediul
2 4
• Popoarele Orientului Antic
De la oraşele-state la imperii
• Reconstituirea istoriei unui oraş-stat
• Regate şi imperii din Orientul Antic 7 5–8
• studiu de caz: Egiptul, Persia, *regatul evreilor
• *Viaţa cotidiană în Orientul Antic
Moştenirea culturală a orientului antic
• Şcoala, literatura, cunoştinţele ştiinţifice, arta 3 8–9
• studiu de caz: Piramidele
Grecia antică 2.1, 3.3, Omul şi mediul
3.4. • Grecia arhaică 2 10
• studiu de caz: *“Iliada” şi *“Odiseea”
Formarea polis-ului şi a democraţiei. Colonizarea
greacă 2 11
• Marea colonizare greacă
Lumea greacă a secolului al V-lea î. Hr.
• Războaiele medice
• studiu de caz: Marathon 6 12 – 14
• Pericle şi epoca sa
• studiu de caz: *O zi în Agora
Lumea elenistică
• Imperiul macedonean 3 15 – 16
• studiu de caz: Alexandru cel Mare
Cultura greacă şi elenistică
• Descrierea unui templu
5 16 – 18
• *Descrierea unor sărbători
• *Educaţia, statutul femeii

p. 2 / 4
Clasa a V-a - sem. al II-lea Număr de ore pe săptămână: 2
Nr.
Unităţi de învăţare C.S. Conţinuturi Săpt.
ore
• Raporturile geto-dacilor cu lumea greacă şi cu cea
2.1, 3.3,
Lumea traco-geto-dacă romană 3 1–2
3.4.
• studiu de caz: *Sarmizegetusa
Lumea romană 2.2, 3.5, Omul şi mediul. Republica romană
4.1. • Roma: De la regalitate la republică
5 2–4
• studiu de caz: *Legea celor 12 table
• *Războaiele punice
Imperiul roman
• Principatul 4 5–6
• Întinderea şi organizarea Imperiului
Cultura romană
2 7
• Influenţa culturii şi civilizaţiei romane în lume
Declinul imperiului roman
• Criza Imperiului Roman
• Creştinismul de la Constantin cel Mare la Theodosius I 6 8 – 10
• Menţinerea Imperiului Roman de Răsărit
• studiu de caz: *Constantinopolul
Geneza lumii în mileniul I d. Hr. 3.6, 4.2. Constituirea regatelor romano-germane
• Formarea de noi popoare europene 4 11 – 12
• Imperiul Carolingian
Etnogeneza românească. Primele formaţiuni statale
• Etnogeneza românească 4 13 – 14
• Primele formaţiuni politice româneşti
Lumea slavă
• Lumea slavă în secolele VII-X 3 15 – 16
• studiu de caz: Rusia kieveană
Lumea arabă
• Formarea şi expansiunea statului arab 3 16 – 17
• *studiu de caz: Mecca
1. *Viaţa de zi cu zi a copiilor în Antichitate
Lecţii de sinteză 4.2. 2 18
2. Europa de la căderea Romei la anul 1000

p. 3 / 4
p. 4 / 4