Sunteți pe pagina 1din 2

Nume …………….

Test clasa a VII-a

I. Alegeţi varianta corectă:


20 p
1.Comunismul în Rusia a fost înfiinţat de:
a. Stalin b. Lenin c. Benito Mussolini
2.U.R.S.S. apare ca titlu în anul:
a. 1921 b. 1922 c. 1924
3.Adolph Hitler preia puterea în Germania în anul:
a. 1923 b. 1934 c.1933
4. Cel care a înfiinţat Cominternul este:
a. Stalin b. Lenin c. Hitler
5. Tratatul cu Ungaria a fost semnat la:
a. Versailles b. Trianon c. Neuilly

II. Completaţi propoziţiile următoare:


20 p
1.Alianţa care a câştigat primul război mondial s-a numit ………………..
2.Unul dintre teritoriile care s-a unit cu România în 1918 a fost …………………
3.Războiul total este un război în care…………………….
4.Prima putere economică şi militară a lumii, după primul război mondial, a fost
…………..

III. Cititi cu atentie textele de mai jos:


30 p
“Poporului german trebuie să i se asigure teritoriul necesar existenţei sale pe
pământ (…….). Plugul se va transforma în sabie şi lacrimile războiului vor deveni
pâinea zilnică a generaţiilor următoare.”
(Adolf Hitler, Mein Kampf)
“Odată condamnaţii intraţi în camera de gazare, germanii îşi dădeau arama pe
faţă. Oricum, victimele nu puteau nici să fugă, nici să opună cea mai mică rezistenţă.
Se mai întâmpla ca unii condamnaţi să aibă ezitări; germanii îi împingeau atunci cu
brutalitate în interior, neezitand câteodată să tragă cu pistolul în mulţime. Umpleau
sala atât cât se putea. Apoi uşa grea se închidea, iar în interior se petreceau scene
oribile …..”
(Olga Lengyel, Amintiri de la Birkenau )

1.Transcrieţi, din primul text, de ce avea nevoie poporul german in viziunea lui Hitler.
2.Transcrieţi, din al doilea text, ce făceau germanii când condamnaţii ezitau să intre în
camerele de gazare.
3. Precizaţi una dintre caracteristicile nazismului.
4. Enumeraţi cel puţin o criză internaţională care s-a datorat Germaniei.
5. Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre ideologiile nazistă şi comunistă.
IV. Definiţi următorii termeni: totalitarism, alianţă, război, democraţie, interbelic.
20 p