Sunteți pe pagina 1din 2

Principalele evenimente din luna ianuarie 1919

Historica
Prof. Dr. Dorin Stănescu, 29 Decembrie 2018

2 ianuarie - Consiliul Dirigent decide împărțirea Transilvaniei în 23 de județe conduse de


prefecți.

3 ianuarie - „Anul Nou” este titlul editorialului din ziarul „Dacia” scris de Alexandru
Brătescu-Voinești în care acesta exprima dorințele românilor: „Vino an nou și adu-ne cu tine
pacea pe care întreaga omenire o așteaptă și o dorește din adâncul inimei. Adu-ne cu tine...
pacea reală, împăcarea popoarelor, stingerea monstruoasei uri... Vino an nou și de vei aduce
cu tine prefacerile care să asigure popoarelor putința de a trăi iubindu-se, respectându-se și
conlucrând în armonie...” Ziarul „Dimineața” începe o campanie de prezentare a liderilor
ardeleni. Primul portret este cel al lui Iuliu Maniu: „E mândria Ardealului și nădejdea
României Mari democratice. Este cel mai adorat bărbat de stat în Transilvania și'n toate
ținuturile locuite de români în Ungaria. E singurul care poate zice: N'am dușmani.... Modest,
grațios, cumpătat... este în același timp și nădejdea cea mai dragă a democrației române,
factorul pozitiv în jurul căruia se vor grupa toți acei cari vor să regenereze România”.

4 ianuarie - Ziarul „Dimineața” are pe prima pagină titlul „Capitala înfometată”. Bucureștiul
suferă de lipsa alimentelor de bază, iar bucureștenii se aprovizionează pe bază de cartele. De
Anul Nou, populația a rămas fără pâine. Lipsesc făina, carnea, cartofii și lemnele, iar specula
a înflorit. Cauza este dezorganizarea transporturilor, după cum afirmă primarul Capitalei în
ziarul „Dacia”.

6 ianuarie - „Sărbătorirea Bobotezei” titra pe prima pagină ziarul „Dimineața”: „După doi
ani, s-a sărbătorit din nou cu solemnitatea obișnuită ziua Bobotezei. La orele 12 a.m., în
chioșcul ridicat pe cheiul Dâmboviței, și în prezența Regelui, Principelui Carol, a d-lor
miniștri dr. Anghelescu, Inculeț și O. Kiriacescu, arhiereul Platon Ploeșteanu, a oficiat
serviciul religios, după care Regele a aruncat conform tradiției crucea în apa Dâmboviței.
Crucea a fost prinsă de muncitorul N. Marinescu de 52 ani și care de 25 de ani în ziua
Bobotezei se aruncă în apa Dâmboviței. La această serbare, au mai asistat generalul Berthelot,
cu statul său major, d-nii Hălăceanu primar al Capitalei, generalii Eremia Grigorescu, Coandă,
Lupescu, Nicoleanu, Cihoschi, Moșoiu, Presan. După terminarea serviciului religios regele a
primit defilarea trupelor, formate din reg. Vânătorii de Munte, reg. 9 vânători, escorta regală
și reg. 4 roșiori”.
8/21 ianuarie - Generalul Stan Poetaș este ucis mișelește în Basarabia de către bandele
bolșevice. Sub titlul „Mor eroii”, Constantin Bacalbașa scrie în ziarul „Adevărul” un
emoționant articol dedicat generalului.

9 ianuarie - Rubrica „Oameni noi” a ziarului „Adevărul” îl prezintă pe Episcopul dr. Miron
Cristea astfel: „Dr. Miron Cristea face parte din acei episcopi și fruntași conducători ai
Ardealului... Acest arhiereu de o frumusețe aristocratică are cele mai frumoase însușiri și este
marele suflet reprezentativ al preoților din Ardeal și Banat, modești, cumpătați cu o credință
înfierbântată și cari fac din preoție un apostolat”; La București încep procesele „trădătorilor”
și colaboraționiștilor cu ocupantul german, pe prima pagină a ziarelor se vorbește despre
procesul colonelului Verzea, șeful Poștei.

12 ianuarie - Mitropolitul Pimen al Moldovei adresează o „Carte Pastorală” către toți cre-
dincioșii Eparhiei Moldovei prin care îi îndeamnă la liniște, supunere și la păzirea liniștei
interne foarte amenințată de „curente vrășmașe”.

16/29 ianuarie - Trupele române au eliberat orașul Zalău, iar aliații au stabilit o nouă linie de
demarcație pentru armata română în zona Ardealului.

18 ianuarie - La Paris încep lucrările Conferinței de Pace. „Cel mai mare act mondial din
istorie se întâmplă acum la Versailles: Conferința Păcei. Acolo se judecă opera militarizmului
german și se ia măsuri ca el, pe viitor, să nu mai fie un pericol pentru pacea lumei. În prima
parte, opera conferinței va fi lichidarea războiului și nota de plată pentru toate ruinele, toate
pagubele. În a doua parte va face constituirea Europei pe baze noi. Din acest congres va eși o
lume nouă, bazată pe libertate și pe dreptate”, scria ziarul „Dimineața”. România este
reprezentată de o delegație formată din Ion I.C. Brătianu, Alexandru Vaida-Voievod,
Constantin Angelescu, Victor Antonescu. În țară se lansează „Împrumutul Unirii” - statul
român aflat în nevoie de bani se împrumută de la cetățeni. „Prinos către Franța” titrează
„Adevărul” pe prima pagină, vorbind despre plecarea din România a ambasadorului Franței,
contele de Saint-Aulaire.

19 ianuarie/1 februarie - Ion I.C. Brătianu a prezentat în plenul Conferinței de Pace de la


Paris doleanțele României și drepturile sale asupra provinciilor unite, argumentând cu jertfele
armatei române în Primul Război Mondial.

24 ianuarie - În Capitală, dar și în țară se sărbătoresc cu fast 60 de ani de la Unirea din 1859.
Pe prima pagină a ziarului „Adevărul” sunt ilustrate figurile lui Mihai Viteazul și Alexandru
Ioan Cuza.

25 ianuarie - „Bogăția minieră din Ardeal - Industria noastră va avea un viitor strălucit. Ce
comori ascunde bogatul pământ românesc de peste Carpați” titra în paginile sale ziarul
„Românismul”, care prezenta cititorilor resursele naturale și industria din Transilvania.