Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA 4

EXERCIȚIUL 1

Variabilele sunt: preferința pentru un anumit tip de învățământ universitar și sexul.

Modalitățile pentru prima variabilă sunt: învățământ artistic, învățământ medical, învățământ politehnic, învățământ
umanist, învățământ agronomic.

Modalitățile pentru a doua variabilă sunt: fete și băieți.

Distribuțiile marginale totale:

- Distribuția marginală a sexului elevilor: 176 fete și 197 băieți;


- Distribuția marginală a preferințelor pentru un anumit tip de învățământ universitar:
a) 72 preferințe pentru învățământ artistic
b) 103 preferințe pentru învățământ medical
c) 84 preferințe pentru învățământ politehnic
d) 74 preferințe pentru învățământ umanist
e) 40 preferințe pentru învățământ agronomic

Distribuțiile parțiale:

1.A fetelor, în funcție de preferințe:

a) 45 fete- învățământ artistic c) 21 fete- învățământ politehnic e) 15 fete- învățământ agronomic

b) 50 fete –învățământ medical d) 45 fete – învățământ umanist

1
TEMA 4
2. A băieților în funcție de preferințe:

a) 27 băieți- îmnvățământ artistic c) 63 băieți – învățământ politehnic e) 25 băieți- învățământ agronomic

b) 53 băieți- învățământ medical d) 29 băieți- învățământ umanist

3. Distribuția parțială a preferințelor pentru învățământul artistic , în funcție de sex: 45 fete și 27 băieți.

4. Distribuția parțială a preferințelor pentru învățământul medical, în funcție de sex: 50 fete și 53 băieți.

5. Distribuția parțială a preferințelor pentru învățământul politehnic, în funcție de sex: 21 fete și 63 băieți.

6.Distribuția parțială a preferințelor pentru învățământul umanist , în funcție de sex: 45 fete și 29 băieți.

7. Distribuția parțială a preferințelor pentru învățământul agronomic, în funcție de sex: 15 fete și 25 de băieți.

Stabilirea efectivelor teoretice:

Fete Băieți Total


Învățământ artistic 33,97 38,03 72
Învățământ medical 48,60 54,40 103
Învățământ politehnic 39,64 44,36 84
Învățământ umanist 34,92 39,08 74
Învățământ agronomic 18,87 21,13 40
Total 176 197 373

2
TEMA 4

Pentru a preciza dacă variabilele sunt dependente sau independente, stabilim valoarea lui 𝑥 2 . Astfel,

(45−33,97)² (27−38,03)² (50−48,60)² (53−54,40)² (21−39,64)² (63−44,36)² (45−34,92)² (29−39,08)²


𝑥 2= + + + + + + + +
33,97 38,03 48,60 54,40 39,64 44,36 34,92 39,08
(15−18,87)² (25−21,13)²
+ + =3,58+3,20+0,04+0,04+8,77+7,83+2,91+2,60+0,79+0,71= 30,47
18,87 21,13

Gradul de libertate f= (c-1) x (l-1)= (2-1) x(5-1)=4

Comparăm valoarea lui 𝑥 2 =30,47, cu valoarea lui f, din tabelul lui Fisher.
Constatăm că valoarea de la această intersecție este egală cu 9,488, deci este mai mică decât valoarea lui 𝑥 2 . Astfel se
respinge ipoteza de null. Variabilele sunt dependente.

3
TEMA 4
2.

Nr.crt. X Y x y x² y² xy
1. 14 56 -10,54 -15,09 111,09 227,70 159,04
2. 17 60 -7,54 -11,09 56,85 122,98 83,61
3. 27 72 2,46 0,91 6,05 0,82 2,23
4. 35 69 10,46 -2,09 109,41 4.36 -21,86
5. 22 73 -2,54 1,91 6,45 3,64 -4,85
6. 28 80 3,46 8,91 11,97 79,38 30,82
7. 30 78 5,46 6,91 29,81 47,74 37,72
8. 19 65 -5,54 -6,09 30,69 37,08 33,73
9. 26 76 1,46 4,91 2,13 24,10 7,16
10. 19 72 -5,54 0,91 30,69 0,82 5,04
11. 33 81 8,46 9,91 71,57 98,20 83,83
∑ 270 782 466,71 646,82 416,47

͞X=24,54

͞Y=71,09

Se alică formula Barvais- Pearson


∑𝑥𝑦 416,47 416,47 416,47
𝑟𝑥𝑦 = = = = =0,76
√∑𝑥 2 ∗∑𝑦² √ 466,71∗646,82 √ 301877,36 549,43

4
TEMA 4
𝑟∗√𝑛−2 0,76∗√11−2 0,76∗√9 0,76∗3 2,28
t= = = = = = 3,51
√1−𝑟² √1−0,76² √1−0,57 √0,43 0,65

Voi stabili semnificația acestei valori a lui t prin apelarea la tabela lui Student, adoptând pragul de risc 0,05, și 9 grade de
libertate (f=11-2).

Valoarea tabelară este astfel 2,26.

Valoarea calculată este mai mare decât valoarea tabelară. Acest aspect ne indică faptul că avem o corelație semnificativă, în
legătura celor două variabile intervine un factor sistematic, iar legătura lor nu este întâmplătoare.