Sunteți pe pagina 1din 2

AWADUKT THERMO

SCHIMB~TOR DE C~LDUR~ AER-SOL PENTRU O VENTILA}IE CONTROLAT~

www.rehau.ro Construc]ii
Automotive
Industrie
DESCRIEREA SISTEMULUI

Schimb`torul de c`ldur` aer-sol AWADUKT Thermo utilizeaz` capacitatea solului de a stoca energie, începând cu adâncimea de
1,50m, cu ajutorul unui sistem de tuburi pozate orizontal. REHAU a dezvoltat primul schimb`tor de c`ldur` aer-sol cu strat
interior antimicrobian. Beneficiarii au posibilitatea, prin corelare cu instala]iile de valorificare a c`ldurii, nu doar de a face o
economie de costuri [i energie, ci [i de a ob]ine o îmbun`t`]ire considerabil` a confortului propriei locuin]e.
Element de aspira]ie prev`zut cu filtru grosier sau fin
pentru o alimentare igienic` cu aer
Sistemul de tuburi AWADUKT Thermo
- Tub din PP cu perete compact având o conductivitate termic` optimizat`
- Strat interior antimicrobian pentru asigurarea unui aer proasp`t [i igienic
- Rigiditate longitudinal` mare pentru o evacuare sigur` a condensului
- Impermeabil la radon prin sistemul special de etan[are de siguran]` SL
- Paleta larg` de fitinguri pentru un plan de instalare
individualizat
Dispozitiv de scurgere a condensului
- pentru cl`diri f`r` pivni]` prin pu] colector de condens
- pentru cl`diri cu pivni]` prin sifonul cu bil` racordat la
Exemplu de utilizare pe timp de var` Temperatura la
elementul final al
instala]ia de canalizare
Temperatura
schimb`torului de c`ldur` Dispozitiv de trecere a conductelor prin perete, pentru
la sorb realizarea corespunz`toare a str`pungerii.
AWADUKT Thermo – caracteristici conving`toare
- stratul interior antimicrobian asigur` un aer proasp`t [i
igienic
- polipropilena cu conductivitate termic` sporit` asigur` un
Temperatura
transfer de c`ldur` optim
solului - rigiditate longitudinal` mare pentru o evacuare sigur` a
condensului
Exemplu de utilizare pe timp de iarn` Temperatura la
elementul final al AWADUKT Thermo – un sistem complex
schimb`torului de c`ldur`
Temperatura
- sistem de la aspirarea aerului pân` la cedarea c`tre o
la sorb instala]ie de valorificare a c`ldurii
- dimensionare individual` cu ajutorul softului REHAU
AWADUKT Thermo – argumente imbatabile
- îmbun`t`]irea calit`]ii aerului în cl`dire
- reducere a cheltuielilor de înc`lzire, prin preînc`zirea
Temperatura aerului aspirat în timpul iernii
solului
- efect r`coros pl`cut, pe timp de var`

REHAU Polymer SRL REHAU Polymer SRL REHAU Polymer SRL REHAU Polymer SRL REHAU Polymer SRL
Biroul de Vânz`ri Bucure[ti Biroul de Vânz`ri Cluj-Napoca Biroul de Vânz`ri Bac`u Biroul de Contact Constan]a Biroul de Contact [i
{oseaua de Centur` nr. 14-16 Str. Libert`]ii nr. 17 Str. Izvoare nr. 52 Str Dezrobirii nr. 155 bl. ID2 Parter Depozitul Timi[oara
077180 Tunari, jud. Ilfov 407035 Apahida, jud. Cluj 600170 Bac`u, jud. Bac`u 900225 Constan]a, jud. Constan]a Str. Chimi[tilor nr. 2
Tel: (004) 021 266 51 80 Tel: (004) 0264 415 211 Tel: (004) 0234 512 066 Tel: (004) 0744 681 549 300571 Timi[oara, jud. Timi[
Fax: (004) 021 266 51 81 Fax: (004) 0264 415 213 Fax: (004) 0234 516 382 e-mail: nicusor.roscan@rehau.com Tel: (004) 0256 205 454
e-mail: bucuresti@rehau.com e-mail: clujnapoca@rehau.com e-mail: bacau@rehau.com Fax: (004) 0256 205 398

www.rehau.ro © REHAU 342700 RO 04.2007