Sunteți pe pagina 1din 36

6 720 614 117-00-1O

Centrală de perete cu gaz, cu dispozitiv integrat de preparare a apei calde

Gaz 5000 WT
ZWSE 24-5 MFA | ZWSE 28-5 MFA

Instrucţiuni de instalare şi întreţinere pentru specialist


6 720 641 425 (2009/09) RO
2 | Cuprins RO

Cuprins
6.9 Defecţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1 Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia 6.10 Protectia împotriva blocarii pompei . . . . 22
simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6.11 Dezinfecţia termică . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1 Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Instructiuni de siguranţă a funcţionării . . . . 3
7 Reglarea individuala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.1 Reglajul mecanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2 Informatii despre centrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7.1.1 Verificarea marimii vasului de expansiune
2.1 Utilizarea conform destinatiei . . . . . . . . . . . 4 cu membrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Declaratie de conformitate cu modelul de 7.1.2 Reglarea temperaturii pe tur . . . . . . . . . . 23
constructie al UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7.1.3 Modifiarcarea curbei de functionare a
2.3 Privire de ansamblu asupra tipurilor . . . . . . 4 pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Grupe de gaz utilizabile pentru . . . . . . . . . . 4 7.2 Reglarea puterii maxime si minime pe
2.5 Kit-ul de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 circuitul de incalzire . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.6 Plăcuţă de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7.2.1 Puterea de incalzire maxima . . . . . . . . . . 24
2.7 Descrierea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7.2.2 Puterea termica minima . . . . . . . . . . . . . 25
2.8 Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.9 Dimensiuni si distante minime . . . . . . . . . . 6
2.10 Schemă funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 Reglarea gazului, în functie de tipul acestuia . 26
2.11 Legăturile electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8.1 Reglarea gazului
2.12 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 (gaz metan şi gaz lichefiat) . . . . . . . . . . . 26
8.1.1 Pregătirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.1.2 Metoda presiunii la duze . . . . . . . . . . . . . 26
3 Prescriptii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8.1.3 Metoda volumetrică . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.2 Transformarea pe un alt tip de gaz . . . . . 29
4 Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1 Instructiuni importante . . . . . . . . . . . . . . . 12 9 Protecţia mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2 Alegerea locului de amplasare . . . . . . . . . 13
4.3 Montarea consolei de suspendare . . . . . . 13
4.4 Montarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 Inspecţia/întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.5 Instalarea conductelor . . . . . . . . . . . . . . . 15 10.1 Listă de sarcini pentru revizie/întreţinere
4.5.1 Apa caldă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (Protocol de revizie/întreţinere) . . . . . . . 32
4.5.2 Instalaţia de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10.2 Descrierea diferitelor etape . . . . . . . . . . 33
4.5.3 Conducta de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10.3 Măsurarea gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . 34
4.6 Conductă gaze arse . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 10.4 Golirea centralei de perete cu gaz . . . . . 34
4.7 Verificarea racordurilor . . . . . . . . . . . . . . . 16

11 Anexă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5 Legaturile electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 11.1 Defecţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1 Racordul cablului de reţea . . . . . . . . . . . . 17 11.2 Valori de reglare gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2 Racorduri la Heatronic . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2.1 Deschiderea panoului de comanda . . . . . . 17
12 Proces verbal de punere în funcţiune . . . . . . . 37
5.2.2 Racordarea regulatorului 230-Volt-on/off
(TRZ..) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2.3 Schimbarea cablului de reţea . . . . . . . . . . 18 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6 Punerea în functiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.1 Înaintea punerii în functiune . . . . . . . . . . . 20
6.2 Pornirea / oprirea centralei . . . . . . . . . . . 20
6.3 Măsuri după punerea în funcţiune . . . . . . 20
6.4 Pornirea încalzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.5 Reglarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.6 Reglarea temperaturii apei calde . . . . . . . 21
6.7 Regim de vară (fără încălzire, numai
prepararea apei calde) . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.8 Protectie antiînghet . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6 720 641 425 (2009/09)


RO Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia simbolurilor | 3

1 Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia simbolurilor


B Se stinge flacara deschisa, neprotejata.
1.1 Explicarea simbolurilor B Se va suna din exterior societatea de distributie a
gazului si firma de specialitate autorizata.
Mesaje de avertizare

Puteţi recunoaşte mesajele de avertizare La existenta mirosului de gaze arse


prin fundalul de culoare gri, triunghiul de B Deconectarea aparatului (Æ pagina 20).
avertizare şi chenarul în care sunt B Se deschid usile si ferestrele.
încadrate. B Se anunta firma de specialitate autorizata.

Amplasare, montaj
Dacă există pericol de electrocutare,
semnul de exclamare din triunghi va fi B Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze şi
înlocuit de simbolul fulger. să vă monteze aparatul.
B Nu schimbaţi părţile conducătoare de gaze arse.
Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de B În cazul unei funcţionări dependente de aerul din
avertizare sunt caracteristice pentru tipul şi gravitatea cameră: Nu închideţi sau nu micşoraţi orificile de
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile aerisire din uşi, ferestre şi pereţi. În cazul montării de
pentru evitarea pericolului. ferestre cu rosturi etanşe asiguraţi alimentarea cu aer
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune de ardere.
materiale. B Boilerul se va utiliza exclusiv pentru încălzirea apei.
• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune B Nu închideţi în niciun caz supapele de siguranţă!
corporale uşoare până la daune corporale grave. Pe durata încălzirii iese apă la supapa de siguranţă a
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune boilerului.
corporale grave.
Dezinfecţie termică
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune
B Pericol de opărire!
corporale periculoase.
Supravegheaţi funcţionarea la temperaturi de peste
60 °C (Æ pagina 22).
Informaţii importante

Informaţiile importante care nu presupun un Întretinerea


pericol pentru persoane sau bunuri sunt B Recomandari pentru beneficiar: contractul de
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea întretinere trebuie încheiat cu o firma specializata,
sunt încadrate de linii deasupra textului şi autorizata ISCIR iar aparatul trebuie verificat periodic.
sub text B Beneficiarul raspunde de siguranta centralei si de
reglarea instalatiei in vederea unei poluari cat mai
Alte simboluri reduse a mediului.
Simbol Semnificaţie B Se vor folosi numai piese de schimb originale!

B Etapă de operaţie Materiale inflamabile si cu pericol de explozie


Æ Trimitere la alte texte din document sau B Materialele inflamabile (hârtie, diluanti, vopsele etc.)
la alte documente nu trebuie depozitate în apropierea aparatului.
• Enumerare/listă de înregistrări
Aerul necesar arderii/aerul din încapere
– Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea
B Aerul necesar arderii si aerul din încapere trebuie sa
nivel) fie lipsit de substante agresive (de ex. hidrocarburi
Tab. 1 ale halogenurilor sau legaturi ale fluorului). Astfel se
evita coroziunea.

1.2 Instructiuni de siguranţă a funcţionării Informarea beneficiarului


B Beneficiarul trebuie informat despre modul de
La existenta mirosului de gaz
funcţionare al centralei şi trebuie să ia la cunoştinţă
B Închiderea robinetului de gaz (Æ pagina 19).
condiţiile de funcţionare.
B Se deschide fereastra.
B Beneficiarii trebuie atenţionaţi aupra faptului că nu au
B Nu se va actiona nici un întrerupator electric. voie să facă modificări ale aparatului.

6 720 641 425 (2009/09)


4 | Informatii despre centrala RO

2 Informatii despre centrala

2.1 Utilizarea conform destinatiei 2.3 Privire de ansamblu asupra tipurilor


Aparatul se va monta numai în cadrul sistemelor închise
ZWSE 24-5 MF A 23
de apă caldă - încălzire, conform EN 12828.
ZWSE 24-5 MF A 31
B Utilizaţi boilerul numai pentru încălzirea apei calde.
ZWSE 28-5 MF A 23
Alt tip de utilizare nu este regulamentară. Din aceasta
pot rezulta defecţiuni pentru care producătorul nu este ZWSE 28-5 MF A 31
responsabil Tab. 3
Z Aparat de încălzire centrală
W Prepararea apei calde
2.2 Declaratie de conformitate cu modelul S Boiler
de constructie al UE E aprindere automată
24 Puterea de încălzire 24 kW
Aceasta centrala corespunde cerintelor si
28 Puterea de încălzire 28 kW
reglementarilor europene valabile 90/396/EWG, 92/42/ MF Display multifuncţional
EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG si modelelor K Tiraj natural
constructive ale UE descrise in buletinul de verificare al A Tiraj forţat
tipului constructiv. 23 Gaz metan tip H
Notă: Centralele pot fi modificate să funcţioneze cu gaz
petrolier lichefiat
Prod.-ID-Nr. 31 GPL
ZWSE 24-5 MFA CE-1312 BR 4651

ZWSE 28-5 MFA CE-1312 BR 4652 2.4 Grupe de gaz utilizabile pentru
Categoria Valorile indicelui Wobbe pentru fiecare tip de gaz utilizat
conform EN 437:
II2H B/P

Tip aparat Cifră


caracte
ZWSE 24-5 MFA C12, C32, C42, C52, C82, B32
ristică Indice Wobbe (15 °C) Familie gaze
ZWSE 28-5 MFA C12, C32, C42, C52, C82, B32
23 12,7-15,2 kWh/m3 Gaz metan,
Tab. 2 tip 2H

31 20,2-24,3 kWh/m3 Gaz lichfiat


3B/P
Tab. 4

6 720 641 425 (2009/09)


RO Informatii despre centrala | 5

2.5 Kit-ul de livrare 2.7 Descrierea aparatului


• Aparat mural de încălzire cu gaz pentru încălzire
centrală şi prepararea apei calde, cu boiler integrat
1 • Centrala pentru montare pe perete, cu tiraj fortat si
camera de ardere etansa
• Termometru şi manometru pentru temperatura şi
2 presiunea apei de încălzire
• Aparat destinat funcţionării cu gaz metan sau gaz
lichefiat
• Aprindere electronica
3 • Putere modulata continuu
• funcţie automată de monitorizare a protecţiilor de
siguranţă
• Cablu de reţea fără ştecher de reţea
4 • Siguranţă deplină, prin intermediul Heatronic, cu
supraveghere prin ionizare şi ventil magnetic,
conform EN 298
5 • Funcţie de protecţie contra îngheţului pentru încălzire
şi boilerul de apă caldă
• Protecţie contra blocării pentru pompa de încălzire şi
6 pentru robinetul cu trei căi
• Senzor de temperatura pe tur
• Limitator de temperatura, în circuit electric de 24 V
• Pompa instalatiei de încalzire cu trei trepte si sistem
7 automat de aerisire
• suflantă cu două trepte
6 720 641 671-01.1O • Vas de expansiune
• Supapă de siguranţă încălzire (Pmax 3 bar)
Fig. 1
• Supapă de siguranţă apă caldă (Pmax 7 bar)
1 Centrală termică pe gaz pentru încălzire centrală • dispozitiv integrat de umplere
2 Suport pentru montaj
3 Bucşe lipite
• Prioritate de ACM
4 Material de fixare (şuruburi cu accesorii) • boiler integrat de 48 litri din oţel emailat
5 Set imprimate pentru documentare cu privire la aparat • Anod de protecţie magneziu
6 Diafragme de laminare (Ø 44 mm, Ø 46 mm, Ø 50 mm)
7 Şablon de montaj
• Robinet cu trei căi cu motor

2.8 Accesorii
2.6 Plăcuţă de identificare
Plăcuţa cu date constructive se află în partea dreaptă, Aici se află o listă cu accesoriile tipice
sus, la camera de aer, resp. la dispozitivul de siguranţă pentru acest aparat de încălzire. O privire de
pentru flux. ansamblu completă asupra accesoriilor ce
pot fi livrate, se află în catalogul nostru
Aceasta vă oferă informaţii despre randamentul general.
aparatului, numărul de comandă, datele de înregistrare
şi data de fabricaţie cifrată (FD). • Vas de expansiune apă caldă 2 litri cu set de racord
• Racord de recirculare
• Accesorii gaze arse Ø 60/100 şi Ø 80/80
• Sifon pâlnie cu ţeavă de evacuare şi adaptor
• Reglare instalatie de încalzire
• Pompă de încălzire cu înălţime de (7 m)
• Set de transformare pe alt tip de gaz

6 720 641 425 (2009/09)


6 | Informatii despre centrala RO

2.9 Dimensiuni si distante minime

600
131 Ø100

76
320

50 50

232

101

890
880
600

103

6720641671-02.1O
482
600

Fig. 2 ZWSE 24/28-5 MFA (conductă gaze arse în spate)

Ø100
6720641671-03.1O

Ø 115 3
76

2
x

50
880
702

180
30

Fig. 3 ZWSE 24/28-5 MFA (conductă gaze arse laterală)

Fig. 4 ZWSE 24/28-5 MFA (racord conductă separată)

Legendă pentru imaginea 2 şi 3:


120 112

1 Breşă în zid pentru conducta concentrică de gaze arse


2 şi 3 Puncte de fixare ale şinei de suspendare
Ø80 mm 4 Poziţia racordurilor hidraulice în aparat
101 Manta
103 Clapetă
320 Şina de prindere
X = 100 mm (la zidăria rezistentă, fixare cu şuruburi şi
dibluri Ø 8 mm)
131 = 127 mm (la zidăria mai puţin rezistentă, fixare cu tijă
6 720 612 897-20.2O
filetată continuă Ø 10 mm)

6 720 641 425 (2009/09)


RO Informatii despre centrala | 7

2.10 Schemă funcţionare


229

226
429
412 228
35
6
29 33 30 32
411

26

432

3 434
441 56
64 69 20
63 53

57.1
433
61 57
7 55

4 5

min

36 409

407 27
355 406 408

18 6 720 612 722-03.2O

84
88
38.1
38 15
11

8.1
14

48
43 44 45 46 47

Fig. 5 Schemă de funcţionare ZWSE 24/28-5 MFA

3 Stut de masura a presiunii la duze 53 Regulator al presiunii de gaz


4 Bosch Heatronic 55 Filtru de gaz
6 Limitator de temperatura al schimbatorului de caldura 56 Vana de gaz
7 Stut de masura a presiunii de gaz la intrare 57 Ventil magnetic 1
8.1 Termometru/manometru 57.1 Ventil magnetic 2
11 Conducta by-pass 61 Tasta de avarie
14 Sifon pâlnie (Accesoriu) 63 Surubul de reglare al debitului maxim de gaz
15 Supapa de siguranta (pentru circuitul de încalzire) 64 Surubul de reglare al debitului minim de gaz
18 Pompa de circulatie 69 Ventil de reglare
20 Vas de expansiune 84 Motor robinet cu 3 căi
26 Ventil pentru verificare presiune vas expansiune 88 Robinet cu 3 căi
27 Dispozitiv automat de aerisire 226 Ventilator
29 Duza Corp arzator 228 Presostat de aer diferential
30 Rampă arzător 229 Camera etansa
32 Electrod de ionizare 355 Vas de expansiune apă caldă (accesoriu)
33 Electrod de aprindere 406 Filtru de apă
35 Schimbator de caldura 407 Limitator debit
36 Sonda de temperatura pe tur 408 Supapă de siguranţă (apă caldă)
38 Robinet de umplere 409 Racord recirculare apă caldă
38.1 Deconector (accesoriu) 411 Camera de ardere
43 Turul încalzirii 412 Racord presostat diferenţial
44 Apa calda menajera 429 Boiler emailat de apă caldă, 48 litri
45 Gaz 432 Boiler NTC
46 Apa rece 433 NTC la returul boilerului
47 Returul încalzirii 434 Anod de protecţie
48 Scurgere de la supapa de siguranta 441 Orificiu compensare presiune

6 720 641 425 (2009/09)


8 | Informatii despre centrala RO

2.11 Legăturile electrice

226 M
18 M
230 V
84
302
M 68

310 56
136

432
ST5 ST4

4.1 LR Ls Ns N L ST10 52.1 52


328.1 328 364
ST14
33
151
ST17 6
25 V/9 V

366 367 eco 228


ST9 32
363 61 Reset
325
153
230 V
230V/AC 313
ST15

312 433
ST18
135 ST1
6720612722-04.2O 300 36

Fig. 6 Cabluri electrice ZWSE 24/28-5 MFA

4.1 Transformator de aprindere 432 Boiler NTC


6 Limitator de temperatura al schimbatorului de caldura 433 NTC la returul boilerului
18 Pompa de circulatie
32 Electrod de ionizare
33 Electrod de aprindere
36 Sonda de temperatura pe tur
52 Ventil magnetic 1
52.1 Ventil magnetic 2
56 Vana de gaz
61 Tasta de avarie
68 Ventil magnetic de modulare continuă
84 Motor robinet cu 3 căi
135 Buton Pornire/Oprire
136 Termostat pentru tur circuit incalzire
151 Siguranţă T 2,5 A, 230 Vca
153 Transformator
226 Ventilator
228 Presostat de aer diferential
300 Stecher codat
302 Conexiune nul de protectie
310 Termostat pentru apa calda menajera
312 Siguranta T 1,6 A
313 Siguranta T 0,5 A
325 Placă electronică
328 Regleta 230 Vca
328.1 Punte
363 LED de control al arzatorului
364 LED de control al prezenţei tensiunii
366 Tasta „service“
367 Tasta „eco“

6 720 641 425 (2009/09)


RO Informatii despre centrala | 9

2.12 Date tehnice


Unitate ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5MFA

Putere termică maximă de încălzire kW 24 27,5

Putere termică maximă în focar kW 26,5 30,5

Putere termică minimă de încălzire kW 10 10

Putere termică minimă în focar kW 11 11

Putere termică maximă pentru preparare a.c.m. kW 24 27,5

Debit de gaz necesar

Gaz metan H (HiS = 9,5 kWh/m3) m3/h 2,8 3,23

Gaz lichefiat kg/h 2,06 2,37

Presiune de gaz necesară

Gaz metan H mbar 17-25 17-25

Gaz lichefiat mbar 28-30/37 28-30/37

Vas de expansiune

Presiune bar 0,4 0,4

Volum total l 7,5 7,5

Conţinut util l 5,4 5,4

conţinut total permis al instalaţiei de încălzire la temperaturi pe tur


de până la 75 °C l 120 120

Instalaţia de încălzire

Volum apă schimbător de căldură l 0,42 0,42

temperatură max. debit °C 90 90

temperatură min. tur °C 45 45

presiune de funcţionare maximă admisă (PMS) Încălzire bar 3,0 3,0

presiune min. de regim bar 0,5 0,5

Înălţime transport remanent (Δt = 20-C) bar 0,14 0,14

Apa caldă

Temperatură a.c.m. °C 40-60/70 40-60/70

presiune max. admisă pentru apa caldă bar 7 7

presiune min. bar 0,2 0,2

Capacitatea boilerului l 48 48

Protecţie contra coroziunii Anod de protecţie Anod de protecţie

Debit specific conform EN 625 l/min 16,4 18,5

Timp de încălzire a boilerului la Δt 45 °C min. 17 17

Clasă de confort pentru apa caldă conform EN 13203 *** ***

Tab. 5

6 720 641 425 (2009/09)


10 | Informatii despre centrala RO

Unitate ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5MFA

Valori gaze arse

Debit masic gaze arse la sarcina termica nominal max. de încălzire g/s 17,8 18,89

Debit masic gaze arse la sarcina termica minimă de încălzire g/s 15 15

Temperatură gaze arse la sarcină termică nominală max. °C 167 159

Temperatură gaze arse la sarcină termică nominală min. °C 97 97

CO2 la sarcină termică nominală max. % 6,5 7,0

CO2 la sarcină termică nominală min. % 2,5 2,5

Clasă NOx conform EN 297 3 3

Date privind randamentul

Randament la sarcină termică nominală max. % 90,3 90,4

Randament la 30 % din sarcina termică nominală % 88,2 88,7

Clasa de randament conform 92/42 CEE ** **

Generalităţi

Tensiunea electrică CA ... V 230 (195 - 253) 230 (195 - 253)

Frecvenţă Hz 50 50

putere max. absorbită W 135 135

Tip protecţie IP X4D X4D

verificat conform EN 483 483

Racord pentru regulatorul de încălzire Regulator 230 V-ON/OFF Regulator 230 V-ON/OFF

Greutate (fără ambalaj) kg 79 79

Tab. 5

6 720 641 425 (2009/09)


RO Prescriptii | 11

3 Prescriptii
Trebuie respectate urmatoarele prescriptii si • Ghid de proiectare pentru instalaţii electrice cu
reglementari: tensiuni pînă la 1000 V GP 052-2000
• Legislaţia în construcţii • Ordonanta nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor fondului construit existent si stimularea economisirii
de alimentare cu gaze naturale I 6-98 energiei termice.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor • Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă,
electrice, la consumator, cu tensiuni până la 1000 V gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor
I 7-98 din blocurile de locuinţe NP 002-98
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire • Solutii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire
centrală I13/1-96 utilizînd noi sisteme de producere a agentului termic
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor - centrlă termică de apartament, de scară, de bloc SC-
de alimentare cu GPL I 31-99 005-2000
Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea
• Prescripţia tehnică PT-A1-2002 Cerinţe tehnice
instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiatI
privind utilizarea aparatelor consumatoare de
33-99
combustibili gazoşi
Prescripţii tehnice pentru regimul chimic al
generatoarelor de abur şi apă fierbinte C 18-85 • Norme DIN, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, - 10787 Berlin
montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi – DIN 1988, TRWI (reguli tehnice pentru instalaţiile
verificarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a de apă potabilă)
cazanelor de apă caldă C 31-84 – DIN 4708 (instalaţii centrale de încălzire a apei)
Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor P 118-99
– DIN 4807 (vase de expansiune)
• Regulament de construcţie
– DIN EN 12828 (sisteme de încălzire în clădiri)
• Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de
– DIN VDE 0100, partea 701 (realizarea instalaţiilor
alimentare cu gaze naturale NT-DE-01/2004
de curent de înaltă tensiune cu tensiuni nominale
• Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de până la 1000 V, încăperi cu cadă sau duş)
sanitare I 9-94
• Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare
I 9/1-96
• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
de încălzire centrală I 13-02
• Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire
centrală I 13/1-02
– Fişa de informare G 600, TRGI
(Norme tehnice pentru instalaţiile pe gaz)
– Fişa de informare G 670, (Amplasarea instalaţiilor
de încălzire cu gaz în încăperi cu instalaţii de
aerisire mecanice)
• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
electrice cu tensiuni pînă la 1000 V NP-I7-02
• Coşuri de fum STAS 6793-69
• Execuţie coşuri de fum STAS 3466-68
• Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere utilizînd combustibil gazos SREN 625-2001
• Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a
centralelor termice mici GP 051-2OOO
• Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizînd
conducte din PVC, PE, PP GP 043-99

6 720 641 425 (2009/09)


12 | Instalarea RO

4 Instalarea
Solutii antiînghet
PERICOL: Explozie!
Se recomanda folosirea urmatoarelor solutii antiînghet:
B Înainte de a efectua lucrari la
componentele de gaz, închideti
Denumire Concentraţie
întotdeauna robinetul de alimentare cu
gaz. Glythermin NF 20 - 62 %

Antifrogen N 20 - 40 %
Montarea, conectarea la reteaua de
Varidos FSK 22 - 55 %
alimentare cu energie electrica,
bransamentele de gaz si gaze de ardere, Tyfocor L 25 - 80 %
punerea în functiune pot fie efectuate Tab. 6
numai de catre o firma de specialitate
autorizata de societatea de distributie a Substanţă de protecţie contra coroziunii
gazului si de societatea de distributie a Sunt admise următoarele substanţe de protecţie contra
energiei electrice. coroziunii:

Denumire Concentraţie
4.1 Instructiuni importante
Cillit HS Combi 2 0,5 %
Volumul de apă al centralelor se situează sub 10 litri si
corespunde grupei 1 a DampfKV, motiv pentru care nu Copal 1%
este nevoie de o aprobare a tipului constructiv. Nalco 77 381 1-2%
B Înainte de instalare trebuie obtinute aprobarile Varidos KK 0,5 %
necesare.
Varidos AP 1-2%
B Aparatul este destinat instalaţiilor de încălzire cu ţevi
din plastic (P.E.R.). La utilizarea ţevilor de plastic, Varidos 1+1 1-2%
primul metru de tubare se va realiza din metal
Sentinel X 100 1,1 %
(cupru).
Tab. 7
Instalatii de încalzire deschise
Substante de etansare
Instalatiile de încalzire cu circuit deschis se vor
Adaugarea de substante de etansare în apa de încalzire
transforma în sisteme cu circuit închis.
poate duce conform experientei noastre la probleme
Sisteme de încalzire gravitationale (depuneri în schimbatorul de caldura). Din acest motiv
nu recomandam folosirea acestor substante.
Se conectează centrala prin separator hidraulic cu
separator de mâl la reţeaua de ţevi existentă. Zgomote de curgere

Corpuri de încalzire si conducte zincate / galvanizate Pentru evitarea zgomotelor provocate de curgere, se va
monta o supapă de preaplin sau, în cazul sistemelor de
Pentru evitarea formarii gazelor se va evita folosirea de
încălzire cu două ţevi, un robinet cu trei căi, la cel mai
corpuri de încalzire si conducte zincate / galvanizate.
îndepărtat corp de încălzire.
Folosirea unui regulator comandat de temperatura de
ambianţă
Nu trebuie montat nici un robinet cu termostat la
radiatorul din încăperea de referinta.

6 720 641 425 (2009/09)


RO Instalarea | 13

4.2 Alegerea locului de amplasare 4.3 Montarea consolei de suspendare

Prescriptii pentru locul de amplasare ATENŢIE: Nu purtaţi niciodată aparatul de


B A se respecta normele si prescriptiile specifice tarilor cutia de distribuţie sau nu îl sprijiniţi pe
în care se monteaza aparatele. aceasta.

B Trebuie respectate întotdeauna distantele minime de Se stabileşte locul de amplasare a aparatului, astfel încât
montare, cât si dimensiunile gurilor de aerisire. să se respecte următoarele restricţii:
B Dacă aparatul se montează într-o cameră cu cadă sau
cu duş: Niciun întrerupător, respectiv regulator de la Este necesar un spaţiu liber de 200 mm sub
aparat nu vor fi accesibile de la nivelul căzii, respectiv centrală, pentru demontarea panoului de
al duşului. comandă.

Aerul necesar arderii B Scoateţi şina de suspendare cu şuruburile şi diblurile


Pentru prevenirea coroziunii, aerul necesar arderii din ambalaj.
trebuie să fie lipsit de substanţe agresive. B Scoateţi mantaua şi şablonul de montaj din ambalaj.
Substantele care duc la coroziune sunt considerate B Şabloanele de montaj ataşate se fixează la perete; se
hidrocarburile halogenate care contin legaturi ale vor avea în vedere distanţe minime laterale de 50 mm
clorului si fluorului. Acestea pot fi prezente de exemplu (Æ fig. 2).
în diluanti, vopsele, adezivi, carburanti si substante de
curatat.

3%
(AZ374) /(AZ427)

Temperatura la suprafa a centralei


Temperatura maximă a suprafeţei centralei se situează
sub 85 °C. Conform TRGI, respectiv TRF, nu sunt
necesare măsuri speciale de protecţie pentru materiale
de construcţii şi mobilă adiacentă. Se va ţine însă cont
de prevederile individuale ale fiecarei tari.

Instalatiile pe GPL amplasate in subsoluri


Aparatul îndeplineşte cerinţele TRF 1996 Secţiunea 7.7
cu privire la montarea sub cota zero a clădirii.
Recomandăm montarea unei electrovalve pe partea
constructivă. Astfel, alimentarea cu gaz lichefiat este
deschisă numai la o solicitare de căldură.

Fig. 7

6 720 641 425 (2009/09)


14 | Instalarea RO

La zidăria rezistentă
B Executaţi 4 orificii (B şi C) pentru şuruburile de fixare
4.4 Montarea aparatului
(Ø 8 mm). ATENŢIE: Pot aparea distrugeri ale
B Fixaţi şina de suspendare pe perete cu 4 şuruburi şi instalatiei prin resturi ramase de la montare.
dibluri ataşate la aparat. B Se spala reteaua de conducte, pentru a
înlatura resturile.
La zidăria mai puţin rezistentă
B Executaţi 2 orificii (A) pentru tija filetată continuă B Se înlatura ambalajul, respectând indicatiile de pe el.
Ø 10 mm.
B Fixaţi şina de suspendare pe perete cu 2 tije filetate şi Prinderea aparatului
piuliţe (pe partea constructivă). B Se aşează aparatul pe perete şi se agaţă în consola de
B Verificaţi poziţia şi orientarea orizontală a şinei de suspendare.
suspendare şi strângeţi piuliţele.
Montarea mantalei
B Executaţi 2 orificii (C) (Ø 8 mm).
B Fixaţi şina de suspendare cu 2 şuruburi şi dibluri Mantaua este asigurata împotriva scoaterii
ataşate. neautorizate cu doua suruburi (siguranta
electrica).
B Asigurati mantaua întotdeauna cu aceste
B suruburi.
A
B Prindeţi mantaua sus, fixaţi-o jos şi asiguraţi-o contra
deschiderii neautorizate cu şurubul ataşat
1 A (Æ etape în imaginea 9).
C
6 720 612 897-19.1O

B
1.

1
Fig. 8

1 Cârlige de suspendare

Îndepărtaţi şablonul de montaj înainte de


instalarea consolei de suspendare şi a
accesoriilor.

B Dacă este necesar: Se realizează un gol în perete


pentru accesoriile gazelor arse.
B Dacă este necesar: Executaţi pasaje în perete pentru -09.1
O
117
614
racordurile hidraulice la punctul indicat pe şablonul 67
20

de montaj.
2.

3.

Fig. 9

6 720 641 425 (2009/09)


RO Instalarea | 15

4.5.1 Apa caldă


4.5 Instalarea conductelor Presiunea statică nu trebuie să depăşească 6 bar.
Se va avea neapărat în vedere să nu fie În caz contrar:
fixate conductele cu brăţara de prindere în B Se montează pe instalatie un limitator de presiune.
apropierea aparatului, deoarece îmbinările
cu şuruburi pot fi astfel solicitate.
ATENŢIE:
B Toate îmbinările de conducte din sistemul de încălzire B Nu se va închide/obtura în nici un caz
vor fi adecvate unei presiuni de 3 bar, iar în circuitul ventilul de siguranţă.
de apă caldă pentru 7 bar. B Scurgerea ventilului de siguranţă se va
monta în cădere.
B Scurgerea se va vărsa liber şi vizibil
printr-un punct de evacuare a apei.

Conductele de apă caldă şi armăturile se amplasează


180

43 44 45 46 47 astfel încât, în funcţie de presiunea de alimentare


existentă, să existe o curgere a apei fără pierderi la toate
Ø /4" Ø /2" Ø /4" Ø /2" Ø 3/4"
3 1 3 1
punctele de preluare a acesteia.

4.5.2 Instalaţia de încălzire

ATENŢIE:
B Nu se va închide/obtura în nici un caz
ventilul de siguranţă.
B Scurgerea ventilului de siguranţă se va
6 720 612 897-01.2O monta în cădere.
65 65 65 65
90 B Pentru golirea instalaţiei aplicaţi pe partea
constructivă, la punctul cel mai de jos, un robinet de
Fig. 10 Dimensiuni racord umplere şi de golire.
B În cel mai înalt punct se aşează o supapă de aerisire.
43 Turul încalzirii
44 Apa calda menajera
4.5.3 Conducta de gaz
45 Gaz
46 Apa rece B Diametrul ţevii pentru alimentarea cu gaz va fi stabilit
47 Returul încalzirii conform DVGW-TRGI (gaz natural), respectiv TRF
(GPL).
B Montaţi robinetul de gaz în punctul adecvat.
1 2 3 2 1

22 15 18 15 22

6 720 612 896-01.1O

Fig. 11 Racorduri conductă, în setul de livrare

1 Bucşă lipită Ø 22 mm cu piuliţă olandeză 3/4 "


2 Bucşă lipită Ø 15 mm cu piuliţă olandeză 1/2 "
3 Bucşă lipită Ø 18 mm cu piuliţă olandeză 3/4 "

6 720 641 425 (2009/09)


16 | Instalarea RO

Montarea accesoriilor pentru gazele arse


4.6 Conductă gaze arse B Montaţi diafragma de laminare adecvată
ATENŢIE: Datorită randamentului ridicat al (Æ imaginea 12).
aparatului, în conducta de evacuare, vaporii B Introduceţi accesoriile pentru gaze arse şi fixaţi cu
de apă conţinuţi în gazele arse se pot şuruburile ataşate.
condensa.
B Instalarea conductei de evacuare cu 2
separatorul de condens (vezi suplimentul
separat pentru conducta de evacuare).
1
ATENŢIE: Centrală de perete cu gaz se va
adapta la conducta de gaze arse cu ajutorul
diafragmelor de laminare (vezi suplimentul
separat pentru conducta de evacuare). .1
O
17
7-
89
2
61
Montarea diafragmei de laminare 72
0
6

B Extrageţi manşonul de legătură (1) din suflantă (3).


B Introduceţi diafragma de laminare (2) în ştuţurile
suflantei.
B Montaţi din nou manşonul de legătură (1).
Fig. 13 Fixarea accesoriilor pentru gaze arse

1 1 Accesorii pentru gaze arse/adaptor


2 Şuruburi

2
Pentru a preîntâmpina coroziunea, trebuie
folosite numai burlane din aluminiu.
Burlanele trebuie montate etans.

3
4.7 Verificarea racordurilor

Racordurile pentru apa


6 720 612 897-11.1O

B Se deschid robinetii de separare de pe turul si returul


placii de racorduri si se umple instalatia de încalzire.
B Se va verifica etanşeitatea în locurile de etanşare şi la
Fig. 12 Montarea diafragmei de laminare îmbinările prin înşurubare (presiune de verificare:
max. 2,5 bar la manometru).
1 Manşon de legătură
2 Diafragmă de laminare B Deschideţi robinetul de apă rece de la aparat şi
3 Suflantă robinetul de apă caldă la o staţie de alimentare, până
ce iese apă (presiunea de verificare: max. 6 bar).
B Se verifică etanşeitatea tuturor îmbinărilor centralei.

Conducta de gaz
B Se închide robinetul de gaz, pentru a proteja vana de
gaz de defecţiuni datorate unor suprapresiuni
(presiunea maximă 150 mbar).
B Se verifică instalaţia de gaz.
B Se realizează depresurizarea.

6 720 641 425 (2009/09)


RO Legaturile electrice | 17

5 Legaturile electrice

PERICOL: Electrocutare! 5.2 Racorduri la Heatronic


B Se deconecteaza tensiunea (sigurante,
comutatorul LS) întotdeauna înainte de a 5.2.1 Deschiderea panoului de comanda
efectua lucrari la componentele electrice. Pentru realizarea racordurilor electrice, cutia de
distribuţia se va închide şi se va deschide pe partea
Toate componentele de reglare, comanda si de siguranta racordului.
sunt legate si verificate din fabrica.
B Se scoate mantaua (Æ pag. 14).
B Se îndepărtează şurubul, iar cutia de distribuţie se
5.1 Racordul cablului de reţea închide în faţă.
Aparatul este livrat împreună cu un cablu de reţea B Se îndepărtează trei şuruburi şi se scoate capacul.
racordat, fără ştecher de reţea.

B Montaţi un ştecher adecvat la cablul de reţea Pentru protecţia contra stropirii cu apă (IP)
se va trece cablul întotdeauna printr-o
-sau-
presetupă cu diametrul găurii
B montaţi cablul de reţea, fix, la un distribuitor.
corespunzătoare cablului.
B Se va tine seama de masurile de protectie conform
prevederilor societatii locale de distributie a energiei
electrice.
B Legaturile electrice se realizeaza printr-o instalatie de
separare cu o distanta min. de 3 mm între elementele
de contact (de ex. sigurante, comutatoare-LS).
B Conform VDE 0700 Partea 1, aparatul se va racorda
prin intermediul unui dispozitiv de separare cu
distanţă între contacte de min. 3 mm (de exemplu 3 4
2 5
4
siguranţe, comutator LS). Nu vor fi conectaţi şi alţi 3
5
1
6
6 max
consumatori.

Reţea monofazată (IT)


B La reţelele bifazice (reţeaua IT):
Se montează o rezistenţă (cod 8 900 431 516) între
conductorul - N şi legătura conductorului de
protecţie, pentru realizarea unui curent de ionizare
suficient.
-sau-
B Se va utiliza transformatorul de separare, nr.
accesoriu 969.
6 720 641 671-05.2O

Fig. 14 Deschiderea cutiei de distribuţie

6 720 641 425 (2009/09)


18 | Legaturile electrice RO

5.2.2 Racordarea regulatorului 230-Volt-on/off 5.2.3 Schimbarea cablului de reţea


(TRZ..) • Pentru protecţia contra stropirii cu apă (IP) se va
Regulatorul trebuie să fie potrivit pentru tensiunea la trece cablul întotdeauna printr-o presetupă cu
reţea (a aparatului) şi nu poate avea nici o legătură la diametrul găurii corespunzătoare cablului.
masă. • Se recomanda urmatoarele tipuri de cablu:
B Se taie presetupa, corespunzator diametrului – NYM-I 3 x 1,5 mm2
cablului. – HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (nu se poate utiliza în
B Treceţi cablul prin protectia la smulgere şi racordaţi apropierea cazilor sau dusurilor; domeniul 1 si 2,
regulatorul după cum urmează în ST10. conform VDE 0100, partea 701)
– L la LS – HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (nu se poate utiliza în
– S la LR apropierea cazilor sau dusurilor; domeniul 1 si 2,
conform VDE 0100, partea 701).
B Se asigura cablul contra tensiunilor mecanice.
B Se taie presetupa, corespunzator diametrului
cablului.
B Se trage cablul prin presetupă şi se conectează astfel:
– Regleta ST10, clema L (conductor roşu, resp.
maro)
– Regleta ST10, clema N (conductor albastru)
– Racord la masă (conductor verde, resp. verde-
gălbui).
ST 10 B Se asigura cablul de retea cu ajutorul presetupei.
LR LS
Firul pentru conectarea la împamântare trebuie sa fie
netensionat, în timp ce celelalte cabluri au fost deja
întinse.
6 720 612 897-03.1O

Fig. 15 Racordul TRZ .. (230 V AC, îndepărtaţi puntea


dintre LS şi LR)

ST10
N L

6 720 612 897-04.1O

Fig. 16 Regletă alimentare cu tensiune ST10

6 720 641 425 (2009/09)


RO Punerea în functiune | 19

6 Punerea în functiune

8.1 135 363 366 61 367 310

364

6 720 641 671-06.1O


136

295

15.1 170 171 408.1 173 38 170 172

15
408
27

408 .1
18

Fig. 17

8.1 Termometru/manometru
15 Supapa de siguranta (pentru circuitul de încalzire)
15.1 Furtunul de la supapa de siguranţă
18 Pompa de circulatie
27 Dispozitiv automat de aerisire
38 Robinet de umplere
61 Tastă de reset
135 Buton Pornire/Oprire
136 Termostat pentru tur circuit incalzire
170 Robinete de separare pe tur si retur
171 Racord pentru apa calda menajera
172 Robinet de gaz (închis)
173 Ventil de închidere apă rece
295 Eticheta aparatului
310 Termostat pentru apa calda menajera
363 LED de control al arzatorului
364 LED de control al prezenţei tensiunii
366 Tasta „service“
367 Tasta „eco“
408 Supapă de siguranţă (apă caldă)
408.1 Furtunul de la supapa de siguranţă (apă caldă)

6 720 641 425 (2009/09)


20 | Punerea în functiune RO

6.1 Înaintea punerii în functiune 6.3 Măsuri după punerea în funcţiune


B Se verifică presiunea de curgere la racordul de gaz
ATENŢIE: Nu puneti în functiune centrala
(Æ pag. 27).
fara apa; în caz contrar, se produce
defectarea aparatului! B Completarea protocolului de punere în funcţiune
(Æ pag. 37).
B Nu se foloseste centrala fara apa.

B Deschideţi supapa de închidere pentru apa rece


(173). 6.4 Pornirea încalzirii
B Deschideţi un robinet de apă caldă până iese apă. B Potriviţi la instalaţia de încălzire temperatura maximă
B Presiunea preliminară a vasului de expansiune trebuie pe tur cu regulatorul temperaturii pe tur :
reglată la valoarea statică a instalaţiei de încălzire. – Încălzire temperatură scăzută: Poziţia 5
B Se deschid ventilele radiatoarelor. (cca. 72 °C)

B Se deschid robineţii de separare (170). – temperatură pe tur de până la 90 °C: poziţia max
(vezi „anularea temperaturilor reduse pe tur“)
B Umpleţi instalaţia de încălzire prin dispozitivul de
umplere montat (poz. 38) la 1 - 2 bar şi închideţi Atunci când arzătorul este în funcţiune, se aprinde
robinetul de umplere. LED-ul.
B Se aerisesc radiatoarele.
B Se deschide (se lasă deschis) dispozitivul automat de
aerisire (27) pentru circuitul de încălzire. reset

B Se umple din nou instalatia de încalzire la o presiune eco

de 1 pâna la 2 bar.
B Se verifica daca felul gazului mentionat pe eticheta
3 4 3 4
centralei corespunde cu cel care alimenteaza 2 5 2 e

aparatul. 1 6 1 6

max min max


B Se deschide robinetul de gaz (172).
6 720 641 671-08.1O

6.2 Pornirea / oprirea centralei Fig. 19

Conectarea
B Aparatul se conectează de la butonul Pornire/Oprire. 6.5 Reglarea temperaturii
Pe durata iniţializării, toate tastele luminează pentru
scurt timp, apoi lampa de control (364) luminează. Respectaţi instrucţiunile de folosire ale
regulatorului de încălzire utilizat. Acolo vi se
Oprirea
arată,
B Aparatul se deconectează de la butonul Pornire/
B cum puteţi să setaţi temperatura
Oprire.
camerei,
Lampa de control se stinge.
B cum puteţi încălzi în mod economic şi să
B În cazul în care aparatul nu rămâne în funcţiune mai
economisiţi energie.
mult timp: Se va avea în vedere protecţia contra
îngheţului (Æ pagina 21).
6 720 641 671-07.1O

Fig. 18

6 720 641 425 (2009/09)


RO Punerea în functiune | 21

6.6 Reglarea temperaturii apei calde 6.7 Regim de vară (fără încălzire, numai
prepararea apei calde)
AVERTIZARE: Pericol de oparire!
B Rotiţii regulatorul temperaturii pe tur complet
B Temperatura de funcţionare normală nu
către stânga .
trebuie reglată la mai mult de 60 °C.
Pompa de încălzire şi încălzirea sunt deconectate.
B Temperaturile până la 70 °C se vor regla
Alimentarea cu apă caldă rămâne activă.
numai pentru dezinfecţia termică
(Æ pag. 22).

6 720 641 671-10.1O


eco

B Setaţi temperatura apei calde la regulatorul de


temperatură a apei calde . 3 3 4
2 5 2 e

1 6 1 6

max min max

6 720 641 671-09.1O


reset

eco

Fig. 21
3 4 4
2 5 2 e
1
1 6 6
6.8 Protectie antiînghet
max max
Protecţie la îngheţ pentru încălzire:

B Rotiţii regulatorul temperaturii pe tur complet


către stânga .
Fig. 20
B Dacă încălzirea este oprită, se amestecă agent de
protecţie la îngheţ cu apa de încălzire (Æ pag. 12) şi
Poziţie regulator Temperatura apei calde se goleşte circuitul de apă caldă.
Opritor în partea circa 10 °C (protecţie Informatii suplimentare vezi instructiunile de utilizare
stângă îngheţ) ale regulatoarelor instalatiei de încalzire.
Poziţia 1 circa 40 °C Protecţie contra îngheţului pentru boiler:

Poziţia 6 circa 60 °C B Se roteşte regulatorul de temperatură a apei calde


la opritorul din partea stângă (10 °C).
Opritor în partea circa 70 °C
dreaptă
eco
Tab. 8

Tasta eco
3 4 3
2 5 2
e
Prin apăsarea tastei eco până ce aceasta luminează se
1 6 1 6
poate alege intre regim de confort şi regim economic.
max min max

Regim de confort, tasta eco nu luminează (setare de


6 720 641 671-11.1O
bază)
În cazul modului de lucru confort este asigurată
prioritatea apei calde menajere. Mai întîi se încălzeşte Fig. 22
boilerul pînă la temperatura stabilită, după aceea
aparatul poate funcţiona pentru încălzire.

Regim economic, tasta eco luminează.


In regimul economic, aparatul comuta la fiecare 10
minute intre functionarea pe incalzire si functionarea pe
apa calda.

6 720 641 425 (2009/09)


22 | Punerea în functiune RO

6.9 Defecţiuni 6.11 Dezinfecţia termică


Dezinfecţia termică va cuprinde întreg sistemul de apă
Un rezumat al defectiunilor se regaseste la
caldă, inclusiv toate punctele de preluare.
pagina 35.
AVERTIZARE: Pericol de opărire!
Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.
În timpul funcţionării pot apărea defecţiuni.
B Efectuaţi dezinfecţia termică numai în
În aceste cazuri, lampa de control (364) luminează
afara perioadelor normale de
intermitent, iar aparatul este scos din funcţiune.
funcţionare.
Dacă lampa de control luminează intermitent, alternativ,
o dată lent şi o dată rapid: B Închideţi punctele de consum a apei calde.
B Se apasă tasta „Reset“ cca. 3 secunde. B Informaţi locatarii cu privire la pericolul de opărire.
Aparatul reintră în funcţiune. B Setaţi pompa eventual existentă pe funcţionare
continuă.
La orice alt ritm de semnalizare:
B Rotiţi termostatul de apă caldă la opritorul din partea
B Opriti, apoi reporniti centrala.
dreaptă (cca. 70 °C).
Aparatul reintră în funcţiune.
reset
Dacă codul de avarie reapare:
eco
B Se va apela service-ul post-vânzare comunicându-se
defecţiunea şi datele centralei (Æ pagina 5).
3 4 4
2 5 2 e
1 6 1 6
6.10 Protectia împotriva blocarii pompei
max min max

Această funcţie împiedică blocarea


pompei de încălzire şi a robinetului cu
6 720 641 671-12.1O
trei căi după o pauză îndelungată de
funcţionare. Fig. 23

B Aşteptaţi până este atinsă temperatura maximă.


După fiecare deconectare a pompei se realizează o
B Consumaţi apa caldă succesiv de la punctele de
cronometrare pentru ca, după 24 ore, să se conecteze
consum alăturate la cele mai îndepărtate până ce timp
pentru scurt timp pompa de încălzire şi robinetul cu trei
de 3 minute iese apă fierbinte la 70 °C.
căi.
B Resetaţi pe modul de funcţionare normal termostatul
pentru apa caldă, pompa de recirculare şi regulatorul
de încălzire.

6 720 641 425 (2009/09)


RO Reglarea individuala | 23

7 Reglarea individuala

7.1.2 Reglarea temperaturii pe tur


7.1 Reglajul mecanic Temperatura pe tur se poate seta între 45 °C şi 88 °C.

7.1.1 Verificarea marimii vasului de expansiune cu


membrana La încălzirea prin pardoseală se vor avea
în vedere temperaturile pe tur maxim
Urmatoarea diagrama face posibila evaluarea, în linii
admise.
mari, daca vasul de expansiune existent este suficient
sau este necesar un vas de expansiune suplimentar
(nu este cazul încalzirii prin pardoseala). Poziţia Temperatură tur

Pentru curbele reprezentate, s-au respectat urmatoarele 1 circa 45 °C


conditii: 2 circa 48 °C
• 1% din apa preexistenta în vasul de expansiune sau 3 circa 56 °C
20% din valoarea nominala a volumului nominal în
vasul de expansiune 4 circa 64 °C

• Diferenta presiunii de regim a supapei de siguranta de 5 circa 72 °C


0,5 bar, corespunzator DIN 3320
6 circa 80 °C
• presiunea de preîncarcare a vasului de expansiune
corespunde înaltimii statice a instalatiei de deasupra max circa 88 °C
aparatului Tab. 9
• presiunea maxima de lucru: 3 bar
7.1.3 Modifiarcarea curbei de functionare a pompei
Turatia pompei instalatiei de încalzire poate fi modificata
tv ( °C )
de la cutia de conexiuni a pompei.
90
B Reglaj din fabricaţie: Poziţia comutatorului 3
80
75
70 H (bar) 0,6

0,5
60
55
50 0,4 3
40 0,3

A 2
30 0,2
1
6720612722-22-2O
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
6 720 610 421-07.1O VA ( l ) 0,1

Fig. 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
I Presiunea de preîncarcare 0,2 bar Q(l/h)

II Presiune preliminară 0,5 bar (setare din fabricaţie)


Fig. 25 Caracteristici pompă
III Presiune preliminară 0,75 bar
IV Presiunea de preîncarcare 1,0 bar 1 Caracteristică pentru poziţia comutatorului 1
V Presiunea de preîncarcare 1,2 bar 2 Caracteristică pentru poziţia comutatorului 2
A Zona de lucru a vasului de expansiune 3 Caracteristică pentru poziţia comutatorului 3
B În această zonă este necesar un vas de expansiune mai mare H Înălţime pompare
tV Temperatura pe tur Q Debit apa circuit
VA Volumul, în litri, al instalatiei

B În zona limită: Dimensiunea exactă a vasului se


stabileşte conform DIN EN 12828.
B În cazul în care punctul de intersectie se situeaza în
dreapta curbei: Se monteaza un vas de expansiune
suplimentar.

6 720 641 425 (2009/09)


24 | Reglarea individuala RO

B Puterea termica in kW si presiunea la duze, se vor


7.2 Reglarea puterii maxime si minime pe prelua din tabelele cu reglaje (Æ pagina 36).
circuitul de incalzire B Setaţi temperatura apei calde la regulatorul de
temperatură a apei calde .
7.2.1 Puterea de incalzire maxima
Unele Regii de Distributie a Gazului soliciaa un pret de
baza, care depinde de puterea centralei.

6 720 641 671-15.1O


reset
Puterea pe circuitul de incalzire poate fi limitata la un eco
necesar specific intre puterea nominala minima si cea
maxima.
3 4 4
2 5 2 e
Chiar si la o putere limitata pe circuitul de 1 6 1 6
incalzire , la prepararea de apa calda max max
menajera, puterea nominala de incalzire
maxima, ramane disponibila.

Reglajul din fabricaţie reprezintă puterea termică Fig. 28


nominală max.:

B Se deconectează centrala şi se închide robinetul de gaz. Minimumul reglabil de putere maxima,


corespunde puterii termice minime reglate
B Se desface şurubul de etanşare la ştuţul de măsurare
(Æ capitolul 7.2.2).
pentru presiunea duzei (3) şi se conectează
manometrul cu tub U. B Tasta service se apasa scurt.
B Deschideti robinetul de gaz si porniti centrala. Valoarea este memorata si tasta lumineaza.
B Tasta se apasă până se aprinde.
Dupa rotirea termoregulatorului de
temperatura pentru apa calda menajera
noua valoare reglata, se va memora
mereu.
6 720 641 671-13.1O

B Pentru reglarea puterii termice minime,


regulatorul de temperatura de pe tur
se roteste complet spre stanga si
puterea termica minima se regleaza asa
cum este descris in capitolul 7.2.2.
2

Fig. 26
6 720 641 671-16.1O

B Regulatorul temperaturii pe tur se roteste complet


spre dreapta.
Lampa de control luminează intermitent rapid.

reset

eco

Fig. 29
3 4 3 4
2 e
5 2
B Regulatorul temperaturii de pe tur se va
1 6 1 6
repozitiona pe valoarea initiala.
max min max
B Se opreşte centrala termică, se închide robinetul de
6 720 641 671-14.1O
gaz, se demontează manometrul şi se înşurubează
Fig. 27 bine şurubul de etanşare.

6 720 641 425 (2009/09)


RO Reglarea individuala | 25

7.2.2 Puterea termica minima B Setaţi temperatura apei calde la regulatorul de


Reglajul din fabricaţie reprezintă puterea termică temperatură a apei calde .
nominală max.:

B Se deconectează centrala şi se închide robinetul de

6 720 641 671-18.1O


gaz. reset

B Se desface şurubul de etanşare la ştuţul de măsurare eco

pentru presiunea duzei (3) şi se conectează


manometrul cu tub U.
3 4 4
B Deschideti robinetul de gaz si porniti centrala. 2 5 2 e
1 6 1 6
B Tasta se apasă până se aprinde.
max max

Fig. 32
6 720 641 671-13.1O

Maximumul reglabil de putere minima,


corespunde puterii termice maxime reglate
(Æcapitolul 7.2.1).
2
B Tasta service se apasa scurt.
Valoarea este memorata si tasta lumineaza.

Dupa rotirea termoregulatorului de


Fig. 30
temperatura pentru apa calda menajera
B Rotiţii regulatorul temperaturii pe tur complet noua valoare reglata, se va memora
către stânga . mereu.
Lampa de control luminează intermitent lent. B Pentru reglajul puterii termice maxime,
regulatorul temperaturii de pe tur, se
roteste complet catre dreapta si puterea
termica maxima se regleaza conform
reset
descrierii din capitolul 7.2.1.
eco

3 4 3 4
2 5 2 e

1 6 1 6
max
6 720 641 671-16.1O

max min

6 720 641 671-17.1O

Fig. 31

B Puterea termica in kW si presiunea la duze, se vor


prelua din tabelele cu reglaje (Æ pagina 36). 2

Fig. 33

B Regulatorul temperaturii de pe tur se va


repozitiona pe valoarea initiala.
B Se opreşte centrala termică, se închide robinetul de
gaz, se demontează manometrul şi se înşurubează
bine şurubul de etanşare.

6 720 641 425 (2009/09)


26 | Reglarea gazului, în functie de tipul acestuia RO

8 Reglarea gazului, în functie de tipul acestuia

8.1 Reglarea gazului (gaz metan şi gaz


lichefiat)
Reglarea este realizata din fabrica. Nu este nevoie de o
reglare suplimentara la puterea termica nominala si la
puterea termica minima conform TRGI 2008,
capitolul 8.2.
Setările de fabricaţie sunt:
!
Gaz metan H (23)
• Centralele din grupa pentru gaz natural 2E (2H) sunt $ !
reglate si sigilate din fabrica la indexul Wobbe
15 kWh/m3 si 20 mbar presiune bransament
$ "

Gaz lichefiat (31)


• Aparatele pentru gaz lichefiat sunt reglate din fabrică
la o presiune de racord de 50 mbar şi sunt etanşate
% $ #
8.1.1 Pregătirea
6 7 2 0 6 1 0 8 8 9 -7 0 .1 R

B Se scoate mantaua (Æ pag. 14).


B Se îndepărtează şurubul, iar cutia de distribuţie se Fig. 35
închide în faţă.
3 Stut de masura a presiunii la duze
B Se îndepărtează trei şuruburi şi se scoate capacul. 7 Stut de masura a presiunii de gaz la intrare
63 Surubul de reglare al debitului maxim de gaz
64 Surubul de reglare al debitului minim de gaz
65 Capac

8.1.2 Metoda presiunii la duze

Presiunea la duze la puterea termica utila maxima


B Se deconectează centrala şi se închide robinetul de
3 4
5
gaz.
2
3 4
5 6
6
1
max
B Se desface şurubul de etanşare la ştuţul de măsurare
pentru presiunea duzei (3) şi se conectează
Fig. 34
manometrul cu tub U.
Puterea nominala minima de încălzire poate fi reglata cu B Se îndepărtează capacul (65).
presiunea duzei sau volumetric.
B Deschideti robinetul de gaz si porniti centrala.
B Tasta se apasă până se aprinde.
Pentru reglarea gazului, se va utiliza o
şurubelniţă nemetalică lată de 5 mm.

B Se va regla întotdeauna la sarcina maxima de


6 720 641 671-13.1O

încălzire, apoi la cea minima.


B Asiguraţi descarcarea căldurii prin supapele deschise
ale corpurilor de încălzire sau prin staţia de
alimentare cu apă caldă.

Fig. 36

6 720 641 425 (2009/09)


RO Reglarea gazului, în functie de tipul acestuia | 27

B Regulatorul temperaturii pe tur se roteste complet B Tasta se apasă până se aprinde.


spre dreapta.
Lampa de control luminează intermitent rapid.

6 720 641 671-13.1O


reset

eco

3 4 3 4
2 5 2 e 2

1 6 1 6

max min max

6 720 641 671-14.1O

Fig. 39
Fig. 37
B Regulatorul temperaturii pe tur se roteste complet
B Presiunea „maximă“ indicată a duzei se află în tabelul
spre dreapta.
de la pagina 36. Presiunea duzei se reglează prin
Lampa de control luminează intermitent rapid.
şurubul de reglare pentru cantitatea max. de gaze
(63). Rotire la dreapta - mai mult gaz, rotire la stânga
- mai puţin gaz.
reset
Presiunea duzei la putere minim de încălzire
eco
B Rotiţii regulatorul temperaturii pe tur complet
către stânga .
Lampa de control luminează intermitent lent. 3 4 3 4
2 5 2 e

1 6 1 6

max min max

6 720 641 671-14.1O


reset

eco Fig. 40

B Verificaţi presiunea necesară de curgere la racord


3 4 3 4 conform tabelului.
2 5 2 e

1 6 1 6
domeniu de presiune
max min max
Presiunea permis la randament
6 720 641 671-17.1O
nominală termic nominal max.
Fig. 38 Tip gaz [mbar] [mbar]
Gaz metan 20 17 - 25
B Extrageti din tabelul de la pagina 36 presiunea „min
Gaz lichefiat
(apa calda menajera)“ la duze (mbar). Reglati 37 25 - 45
(Propan)
presiunea la duze cu ajutorul surubului de reglare
Gaz lichefiat
(64). 28 - 30 25 - 35
(Butan)
B Verificati valorile reglate min. si max. si, daca este Tab. 10
cazul, corectati-le.
Peste şi sub aceste valori se interzice
Verificarea presiunii debitului racordului de gaze
punerea în funcţiune. Trebuie descoperită
B Opriti centrala, închideti robinetul de gaz, scoateti
cauza şi înlăturat defectul. Dacă acest lucru
manometrul cu tub U si strângeti surubul de
nu este posibil, se închide centrala de la
etanseitate (3).
alimentarea cu gaz şi se anunţă furnizorul de
B Se scoate surubul de etansare al stutului de masurare gaze.
pentru presiunea de racordare la conducta de gaze/
presiunea dinamica de alimentare cu gaz (7) si se
racordeaza manometrul.
B Deschideti robinetul de gaz si porniti centrala.

6 720 641 425 (2009/09)


28 | Reglarea gazului, în functie de tipul acestuia RO

Reinstalarea modului normal de lucru B Regulatorul temperaturii pe tur se roteste complet


B Tasta se apasă până se stinge. spre dreapta.
Lampa de control luminează intermitent rapid.

reset

6 720 641 671-16.1O


eco

3 4 3 4
2 5 2 e

2 1 6 1 6

max min max

6 720 641 671-14.1O

Fig. 43
Fig. 41
B Se îndepărtează capacul (65).
B Regulatorul temperaturii de pe tur se va
B Debitul „max.“ de gaz indicat se află în tabelul de la
repozitiona pe valoarea initiala.
pagina 36. Debitul de gaz se reglează prin contorul de
B Se opreşte centrala termică, se închide robinetul de
gaze la şurubul de etanşare (63). Rotire la dreapta -
gaz, se demontează manometrul şi se înşurubează
mai mult gaz, rotire la stânga - mai puţin gaz.
bine şurubul de etanşare.
B Capacul se fixează din nou şi se etanşează. Debitul de gaz la randamentul minim de încălzire
B Rotiţii regulatorul temperaturii pe tur complet
8.1.3 Metoda volumetrică
către stânga .
La alimentarea cu un amestec de GPL/aer, în perioada Lampa de control luminează intermitent lent.
de timp de consum maxim, reglarea trebuie să fie
verificată cu ajutorul metodei presiunii la duze.

B Solicitaţi indexul Wobbe (Wo) şi valoarea de ardere reset


(HS), resp. valoarea de încălzire de regim (HiB) eco
societăţii de alimentare cu gaz.

3 4 3 4
Pentru a putea efectua reglarea, centrala 2 5 2 e
trebuie să funcţioneze mai mult de 1 6 1 6

5 minute. max min max

6 720 641 671-17.1O


Debitul de gaz la randament maxim de încălzire
Fig. 44
B Tasta se apasă până se aprinde.
B Debitul de gaz „min.“ indicat se află în tabelul de la
pagina 36. Debitul de gaz se reglează prin contorul de
gaze la şurubul de reglare (64).
B Verificati valorile reglate min. si max. si, daca este
6 720 641 671-13.1O

cazul, corectati-le.
B Verificarea presiunii debitului racordului de gaze,
Æ pagina 27.
B Regimul normal se reglează din nou, Æ pagina 28.
2

Fig. 42

6 720 641 425 (2009/09)


RO Reglarea gazului, în functie de tipul acestuia | 29

8.2 Transformarea pe un alt tip de gaz


La transformarea aparatului pe un alt tip de gaz decât cel
pentru care a fost prevăzut, este necesar să achiziţionaţi
un set de transformare.

Trebuie respectate indicaţiile ce însoţesc setul de


transformare. .2O
-14
97
128
06
B Rotiţi întreruptorul principal pe poziţia (0). 67
2

B Închideţi robinetul de alimentare cu gaz.


B Scoateţi mantaua (vezi capitolul Scoaterea mantalei).
B Se scoate capacul camerei de aer (ZWSE ..-5 MFA).
B Demontaţi arzătorul. A
B Se schimbă corpul duzei.
B Se montează arzătorul cu garnitură nouă (A)
(Æ imaginea 45).
B Montarea se face în sens invers demontării.
B Deschideţi panoul de comandă, vezi capitolul
Scoaterea mantalei).
B Se înlocuieşte ştecherul de codificare
(Æ imaginea 46).
B Se verifică etanşeitatea la gaz a tuturor
componentelor demontate/montate.
B Se pune aparatul în funcţiune şi se realizează setarea
gazului conform capitolului 8.1.
Fig. 45

A Garnitură

ST19

ST10
T 2,5A AC 230 V

T 0,5A

T 1,6A

ST18

6 720 612 897-15.1O

Fig. 46

C Ştecher codificare

6 720 641 425 (2009/09)


30 | Protecţia mediului RO

9 Protecţia mediului
Protecţia mediului reprezintă pentru Grupul Bosch o
prioritate.
Calitatea produselor, eficienţa şi protecţia mediului:
toate acestea sunt pentru noi obiective la fel de
importante. Sunt respectate cu stricteţe legile şi
prevederile referitoare la protecţia mediului.
Folosim pentru protecţia mediului cele mai bune tehnici
şi materiale, luând totodată în considerare şi punctele
de vedere economice.

Ambalajul
În ceea ce priveşte ambalajul participăm la sistemele de
reciclare specifice ţării, fapt ce asigură o reciclare
optimă.
Toate materialele de ambalare folosite sunt ecologice şi
reciclabile.

Aparat scos din uz


Aparatele uzate conţin materiale reciclabile, care pot fi
revalorificate.
Părţile componente se pot separa uşor, iar materialul
plastic este marcat. Astfel, diferitele părţi componente
pot fi sortate şi trimise spre reciclare respectiv
distrugere.

6 720 641 425 (2009/09)


RO Inspecţia/întreţinerea | 31

10 Inspecţia/întreţinerea
Recomandăm să solicitaţi anual unei firme de
specialitate autorizate întreţinerea aparatului (a se
vedea contractul de inspecţie/întreţinere).

PERICOL: Electrocutare!
B Se deconecteaza tensiunea (sigurante,
comutatorul LS) întotdeauna înainte de a
efectua lucrari la componentele electrice.

PERICOL: Explozie!
B Înainte de a efectua lucrari la
componentele de gaz, închideti
întotdeauna robinetul de alimentare cu
gaz.

Indicaţii importante privind inspecţia şi întreţinerea


• Sunt necesare următoarele aparate de măsurare:
– aparat electronic de măsurare a gazelor arse
pentru CO2, CO şi temperatura gazelor arse
– Aparat de măsurare a presiunii 0 - 60 mbar
(rezoluţie minim 0,1 mbar)
• Nu sunt necesare instrumente speciale.
• Sunt aprobate unsorile:
– Pentru componentele care intră în contact cu apa:
Unisilkon L 641
– Îmbinări cu şurub: HFt 1 v 5.

B Ca pastă termoconductoare se va utiliza


8 719 918 658.
B Pot fi folosite numai piese de schimb originale.
B Piesele de schimb vor fi comandate în baza listei cu
piese de schimb.
B Garniturile şi O-ringurile demontate trebuie înlocuite
cu altele noi.

Pentru curăţarea componentelor aparatului


se va utiliza exclusiv o perie nemetalică.

După inspecţie/întreţinere
B Asiguraţi-vă că toate şuruburile sunt strânse fix şi că
toate legăturile cu garniturile/garniturile inelare
aferente sunt realizate corect.
B Repunerea aparatului în funcţiune (Æ capitolul 6).

6 720 641 425 (2009/09)


32 | Inspecţia/întreţinerea RO

10.1 Listă de sarcini pentru revizie/întreţinere


(Protocol de revizie/întreţinere)
Data

1 Verificarea vizuală a conductei pentru


aerul necesar arderii/gazele arse.

2 Verificarea arzătorului (Æ pagina 33).

3 Verificaţi blocul termic, (Æ pagina 33).

4 Verificarea presiunii debitului mbar


racordului de gaz (Æ pagina 27).

5 Verificarea reglajului gazului


(Æ pagina 26)

6 Verificarea etanşeităţii pe partea gazului


şi a apei (Æ pagina 16).

7 Verificarea presiunii preliminare mbar


a vasului de expansiune pentru
înălţimea statică a instalaţiei de
încălzire.

8 Verificarea presiunii de regim a mbar


instalaţiei de încălzire
(Æ pagina 33).

9 Se verifică dispozitivul automat de


aerisire şi dacă este desfăcut capacul.

10 Se verifică cablurile electrice în privinţa


deteriorărilor.

11 Verificarea reglajelor regulatorului


încălzirii.

12 Verificaţi arzătorul în privinţa uzurii.

13 Verificaţi boilerul de apă caldă în privinţa


calcifierii.

Tab. 11

6 720 641 425 (2009/09)


RO Inspecţia/întreţinerea | 33

10.2 Descrierea diferitelor etape

Schimbătorul de căldură Verificarea circuitului apei calde


Dacă se demontează schimbătorul de căldură, închideţi Dacă nu mai este atinsă temperatura dorită de scurgere,
robinetele de întreţinere şi goliţi aparatul (Æ pagina 34). se va curăţa serpentina de încălzire a boilerului.

Înaintea demontării, demontaţi limitatorul de Boiler pentru apă caldă


temperatură de siguranţă (6).
Boilerul pentru apă caldă este echipat cu o flanşă de
Spălaţi schimbătorul de căldură cu apă. Utilizaţi apă curăţare.
fiartă cu detergent pentru vase pentru murdărie
persistentă. Presiunea maximă admisă pentru verificarea Înaintea deschiderii flanşei de curăţare,
etanşeităţii este de 4 bar. înlocuiţi întotdeauna garnitura.

Montaţi schimbătorul de căldură cu garnitură nouă.

Montaţi din nou limitatorul de temperatură de siguranţă Verificarea vasului de expansiune (a se vedea şi
(6). pagina 23)
Verificarea vasului de expansiune se va face anual,
Arzătorul conform DIN 4807, partea a 2-a, capitolul 3.5.
Verificaţi anual arzătorul în privinţa impurităţilor şi
B Eliminati presiunea din aparat.
eventual curăţaţi-l.
B În caz de nevoie se va aduce presiunea preliminară a
Verificare supapă de siguranţă încălzire vasului de expansiune la înălţimea statică a instalaţiei
Aceasta are menirea de a proteja instalaţia de încălzire şi de încălzire.
aparatul de o eventuală suprapresiune care poate
Presiunea de încărcare a instalaţiei de încălzit
apărea. Din fabricaţie, supapa de siguranţă intră în
B Indicatorul manometrului trebuie sa se situeze între 1
funcţiune atunci când presiunea în circuit atinge
bar si 2 bari.
valoarea de aproximativ 3 bar.
B Dacă acul se află sub 1 bar (în cazul instalaţiei reci),
ATENŢIE: completaţi apa din instalaţie, până când acul se află
din nou între 1 bar şi 2 bari.
B Nu se va închide/obtura în nici un caz
ventilul de siguranţă. B Nu se va depasi presiunea maxima de 3 bari la cea
mai înalta temperatura a apei din instalatia de
B Scurgerea ventilului de siguranţă se va
încalzire (pentru a nu se deschide supapa de
monta în cădere.
siguranta).
Pentru deschiderea manuală a supapei de siguranţă: B În cazul în care presiunea nu se menţine se va verifica
B Apăsaţi pârghia. etanşeitatea vasului de expansiune împreună cu
etanşeitatea instalaţiei de încălzire.
6 720 612 897-10.1O

Fig. 47 Supapă de siguranţă (încălzire)

Pentru închidere:
B Eliberaţi pârghia.

6 720 641 425 (2009/09)


34 | Inspecţia/întreţinerea RO

10.3 Măsurarea gazelor arse 10.4 Golirea centralei de perete cu gaz


B Asiguraţi descarcarea căldurii prin supapele deschise
Circuitul de încălzire
ale corpurilor de încălzire sau prin staţia de
alimentare cu apă caldă. Pentru golirea instalaţiei de încălzire, la cel mai de jos
punct al instalaţiei se va monta un robinet de golire.

Pentru golirea aparatului de încălzire:


234.1
B Deschideţi robinetul de golire la supapa de siguranţă
şi îndepărtaţi apa caldă prin furtunul racordat.
234

6 720 612 229-49.1O

Fig. 48

234 Stut de masura a gazelor arse


6 720 613037-02.1O
234/1Stut de masura a aerului necesar arderii
Fig. 49
B Îndepartati dopul (234) stutului de masura a gazelor
arse. Boiler pentru apă caldă
B Se împinge sonda senzorului 55 - 60 mm adâncime în Boilerul pentru apă caldă poate fi golit prin supapa de
ştuţ şi se etanşează punctul de măsurare. siguranţă.
B Conectaţi aparatul şi puneţi-l în funcţiune.
B Închideţi alimentarea cu apă rece.
B Reglaţi aparatul la sarcină nominală max. de încălzire,
B Deschideţi complet un consumator de apă caldă.
(Æ pagina 26).
B Deschideţi supapa de siguranţă în sens antiorar şi
B Masurati valorile CO, CO2 si ale temperaturii gazelor
goliţi boilerul.
arse. www.imoca.ro
B Puneti înapoi dopul pe stutul de masura.
B Îndepartati dopul (234/1) stutului pentru admisia
aerului necesar arderii.
B Se împinge sonda senzorului 30 - 40 mm adâncime în
ştuţ şi se etanşează punctul de măsurare.
B Masurati temperatura aerului necesar arderii.
B Puneti înapoi dopul pe stutul de masura.
Daca nu s-au obtinut valorile dorite ale gazelor arse,
trebuie sa curatati arzatorul si schimbatorul de
caldura, apoi sa verificati diafragma de laminare si 6 720 613037-03.1O

tubulatura de evacuare a gazelor arse. Fig. 50


B Regimul normal se reglează din nou, Æ pagina 28.

6 720 641 425 (2009/09)


RO Anexă | 35

11 Anexă

11.1 Defecţiuni
De câte ori luminează intermitent
lampa de control, scurt,
consecutiv? Descriere Remediere

1 Flacăra nu este recunoscută. Deschiderea robinetului de gaz?


Verificare presiune racord gaze,
racord reţea, electrod de aprindere
şi cablu, electrod de ionizare cu
cablu.

2 STB de la alimentare s-a activat. Verificarea presiunii instalaţiei,


verificarea senzorului de
temperaturi, verificarea siguranţei la
placa conductor, aerisirea
aparatului.

3 Senzor de temperatură defect. Se verifică senzorul de temperatură


şi cablul de racord.

Verificaţi boilerul în privinţa


calcifierii.

4 Presostatul diferenţial nu se Verificaţi presostatul diferenţial şi


deschide în poziţia de repaus. cablajul, verificaţi furtunurile de
legătură.

Presostatul diferenţial nu se închide Verificaţi presostatul diferenţial şi


cablajul, verificaţi furtunurile de
Presostatul diferenţial s-a deschis în
legătură.
timpul funcţionării.
Verificaţi suflanta şi cablajul.

Verificaţi conducta de gaze arse.

5 Defecţiune internă. Se verifică conectorii electrici,


conductorii de aprindere în privinţa
poziţiei fixe, iar dacă este necesar,
se schimbă placa electronică.

Verificati steckerul codat si podul


intre punctele 8 si 9.
Tab. 12 Afişaje de eroare prin intermediul lămpii tre de control

6 720 641 425 (2009/09)


36 | Anexă RO

11.2 Valori de reglare gaz


„23“ Gaz „31“ Gaz „23“ Gaz „31“ Gaz lichefiat
metan G20 lichefiat metan G20
G31
PCI (kWh/m3) 9,5 14,9 G31 G30 (28-
(37 mbar) 30 mbar)
Aparat Putere termică Sarcină kW Debit (l/ Debit Presiune duze (mbar)
kW min) (kg/h)
(tV/tR = 80/60 °C)
ZWSE 28-5 28,0 30,5 53,5 2,37 10,6 35,0 27,0
MFA 26,6 29,0 50,9 2,25 9,6 31,6 24,4
24,8 27,0 47,4 2,10 8,3 27,4 21,2
22,9 25,0 43,9 1,94 7,1 23,5 18,1
21,1 23,0 40,4 1,79 6,0 19,9 15,4
19,2 21,0 36,8 1,63 5,0 16,6 12,8
17,4 19,0 33,3 1,48 4,1 13,6 10,5
15,5 17,0 29,8 1,32 3,3 10,9 8,4
13,7 15,0 26,3 1,17 2,6 8,5 6,5
11,8 13,0 22,8 1,01 1,9 6,4 4,9
10,0 11,0 19,3 0,85 1,4 4,6 3,5
Indice duze 130 77 77
ZWSE 24-5 24 26,5 46,5 2,06 8,3 35,0 27,0
MFA 22,6 25,0 43,9 1,94 7,4 31,1 24,0
20,8 23,0 40,4 1,79 6,3 26,4 20,3
19,0 21,0 36,8 1,63 5,2 22,0 17,0
17,2 19,0 33,3 1,48 4,3 18,0 13,9
15,4 17,0 29,8 1,32 3,4 14,4 11,1
13,6 15,0 26,3 1,17 2,7 11,2 8,7
11,8 13,0 22,8 1,01 2,0 8,0 6,5
10 11,0 19,3 0,85 1,4 6,0 4,7
Indice duze 130 70 70
Tab. 13

Tabel de conversie pentru puterea calorică

kWh/m3 PCS= 9,30 9,77 10,23 10,70 11,16 11,63 12,10 12,56 13,03
kWh/m3 PCI= 7,91 8,35 8,72 9,13 9,54 9,89 10,29 10,70 11,05
MJ/m3 PCS= 33,49 35,17 36,84 38,52 40,19 41,87 43,54 45,22 46,89
MJ/m3 PCI= 28,47 29,94 31,40 32,87 34,33 35,59 37,05 38,52 39,77
kcal/m3 PCS= 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200
kcal/m3 PCI= 6800 7150 7500 7850 8200 8500 8850 9200 9500
Tab. 14
PCI putere calorică inferioară
PCS putere calorică superioară

Tabel de conversie pentru indicele Wobbe

kWh/m3 13,49 13,84 14,19 14,54 14,89 15,24 15,58 22,56 25,59
MJ/m3 48,57 49,82 51,08 52,34 53,59 54,85 56,10 81,22 92,22
kcal/m3 11600 11900 12200 12500 12800 13100 13400 19400 22000
Tab. 15

6 720 641 425 (2009/09)