Sunteți pe pagina 1din 68

SISTEME SOLARE ŞI

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ
CATALOG GENERAL
2013
Încălzire solară
Ariston calitate garantată

Eficienţă energetică certificată


Panourile solare Ariston au niveluri de eficienţă maxime şi respectă
cerinţele standardului EN 12975. Toate aceste panouri au fost verificate prin
teste stricte realizate în centre de cercetare autorizate. Noile produse au
primit certificatele de calitate Solar Keymark şi P - ICIM.

Ariston se face remarcat şi prin atenţia acordată clienţilor săi in


perioada post - vânzare.
Panoul, boilerul, unitatea de comandă, pompa şi kiturile de
accesorii au o garanţie de 2 ani.

Durată de viaţă şi siguranţă sporite Anti-reflexie


Sticla specială, rezistentă, de mare transparenţă a panourilor solare
Ariston are un nivel minim de reflexie a razelor solare incidente, şi anti-grindină
reducând astfel pierderile de energie. De asemenea, panourile reţin
energia solară absorbită datorită suprafeţei prismatice, care creează un
„efect de seră” în interiorul panoului. Eficienţa maximă este completată
de siguranţa oferită de sticla foarte rezistentă, testată împotriva grindinii.

2
Tipul
sistemului solar

In cazul sistemelor solare, căldura este transportată prin


Soluţia pentru intermediul unui „lichid termoconductor” care circulă între panoul
solar şi boiler.
toate cerințele Fluidul poate circula independent sau cu ajutorul unei pompe,
aceasta este diferenţa între cele două tipuri de sisteme solare: cu
circulaţie naturală sau forţată.

Circulaţie
naturală
Simplu
Fiabil
Economic
Costuri reduse de
întreţinere

Circulaţie
forţată
Eficient
Flexibil
Integrare arhitecturală
Conectare la boiler indirect

3
ÎN ACEST CATALOG

SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIRE ȘI PRODUCERE ACM ÎNCĂLZITOARE DE APĂ


PANOURI SOLARE ŞI UNITĂŢI DE ACUMULARE
57 BC1S
6 KAIROS THERMO HF 58 BC2S
9 KAIROS FAST CD1 59 MAXIS CDZ
10 KAIROS FAST CD2 60 MAXIS CD1 F
13 KAIROS MACC CD1 61 MAXIS CD1
14 KAIROS MACC CD2 62 MAXIS CD2 F
15 KAIROS EXTRA CD1 - CD2 63 MAXIS CK1
17 KAIROS COMBI 64 MAXIS CKZ
23 KAIROS XP 2.5-1 V
24 KAIROS XP 2.5-1 H 65 ACCESORII
25 KAIROS CF 2.0
26 KAIROS VT 20
27 REGULA DE COMPUNERE PENTRU
RÂNDURILE DE PANOURI SOLARE

30 ACCESORII

NUOS - ÎNCĂLZITOR DE APĂ CU POMPĂ DE CĂLDURĂ

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU POMPĂ DE CĂLDURĂ


MURALE
44 NUOS PRIMO
46 NUOS EVO
48 NUOS EVO SPLIT

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU POMPĂ DE CĂLDURĂ DE


PARDOSEALĂ
52 NUOS DE PARDOSEALĂ
54 NUOS EVO SPLIT

4
SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR ŞI A NIVELURILOR DE PERFORMANŢĂ

Simbolurile grafice au fost concepute pentru Ariston vă dă posibilitatea, încă de la început, să identificaţi
a facilita înțelegerea caracteristicilor fiecărui rapid şi uşor nivelul de performanţă, să înţelegeţi diferenţele
echipament. dintre echipamentele care aparțin aceleiaşi familii de
produse şi să evaluaţi corect criteriile de achiziţie.
IZOLAŢIE DIN VATĂ MINERALA IZOLAŢIE DIN SPUMĂ POLIURETANICĂ
Material din vată minerală care Izolaţie internă din spumă poliuretanică
reduce dispersia căldurii. fără clorofluorocarburi (CFC) nocive
mediului înconjurător

REZISTENŢĂ LA INTEMPERII DURATĂ LUNGĂ DE VIAŢĂ


Sticla călită cu grosimea de 4 mm a Strat de protecţie boiler emailat cu titan
panourilor solare a fost supusă unor teste la 850 °C.
care i-au dovedit rezistenţa la intemperii,
protecţia împotriva agenţilor atmosferici
fiind garantată.

INSTALARE UŞOARĂ PROTECŢIE ANTICOROZIUNE


Sistemul solar este compus din puţine ele- Rezervor cu nivel ridicat de protecţie
mente, care pot fi conectate cu uşurinţă. datorită anodului din magneziu sau a
anodului cu curent indus.

INTEGRARE SOLARĂ FLANŞĂ DE VERIFICARE


Proiectat pentru integrare solară. Flanşă de verificare de mari dimen-
siuni, pentru o întreţinere uşoară.

CAPACITATE MARE DE ABSORBŢIE EFICIENŢĂ RIDICATĂ


Suprafaţă prismatică deosebit de Produs caracterizat prin performanţe ener-
transparentă, care asigură absorbţia getice superioare, reducerea consumului de
optimă a radiaţiilor solare. HIGH energie şi a emisiilor poluante.
EFFICIENCY

DESIGN ITALIAN PROTOCOL DE COMUNICARE


Nou protocol de comunicare pentru
a asigura gestionarea completă a
sistemului.

SOLAR KEYMARK SISTEM PRO TECH


Certificat de calitate recunoscut la nivel Sistemul Pro Tech reprezintă cea mai avansată
european pentru panourile solare. tehnologie în materie de protecţie activă a
boilerului. Sistemul este prevăzut cu un anod
electronic ce asigură protecţia anticoroziune a
produsului .

P-ICIM PERIOADA DE GARANŢIE


Certificatul ICIM asigură conformitatea componentelor Garanţia exprimată în număr de ani
sistemului solar cu standardele europene de calitate,
siguranţă şi funcţionare.

5
KAIROS THERMO HF 150 - 200 - 300

Sistem solar cu circulaţie


naturală pentru prepararea
apei calde menajere
ǩ &,5&8,71283(17582%Ĕ,1(5($
81(,&$17,7ÄĔ,0$;,0('($3Ä&$/'Ä
0(1$-(5Đ1)81&Ĕ,('(5$',$Ĕ,$
62/$5Ä',6321,%,/Ä
ǩ 3$12862/$5'(1$/7Ä
3(5)250$1ĔÄ3(1758$$6,*85$$3Ä
&$/'Ä0(1$-(5Ä/$7(03(5$785,
5,',&$7(
ǩ '(6,*1128&8',0(16,81,(;75(0
'(&203$&7(
ǩ ,167$/$5(8Đ2$5Ä'$725,7Ä
(/(0(17(/25+,'5$8/,&('(),;$5(
5$3,'ÄĐ,&$'58/8,$8723257$17
ǩ &(57,),&$5(62/$5.(<0$5.
ǩ $17,*(/683$3Ä'(6,*85$1ĬÄĪ,.,7
(/(&75,&,1&/86(

DESIGN SOLAR
ITALIAN KEYMARK

PROTECŢIE REZISTENŢĂ LA GARANȚIE


ANTICOROZIUNE INTEMPERII (ANI)

Date tehnice
HF 150-1 HF 150-1 HF 200-1 HF 200-1 HF 200-2 HF 200-2 HF 300-2 HF 300-2
TR TT TR TT TR TT TR TT
Panouri solare
Instalare Sol Acoperiş Sol Acoperiş Sol Acoperiş Sol Acoperiş
Suprafaţa totală a panourilor m2 2,2 2,2 2,2 2,2 4,4 4,4 4,4 4,4
Suprafaţa de captare a panourilor m2 2,01 2,01 2,01 2,01 4,02 4,02 4,02 4,02
Greutate fără lichid kg 135 133 153 151 170 157 231 218
Capacitatea circuitului solar l 6 6 6 6 6,6 6,6 11 11
Modul cu rezervor
Capacitatea rezervorului ACM l 153 153 202 202 202 202 280 280
Presiune max. în circuitul ACM bar 8 8 8 8 8 8 8 8
Calibrarea supapei de siguranţă a circuitului solar bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pierdere de căldură kWh/24h 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 3,6 3,6
COD (cu kit electric 1,5 kW) 3022131 3022130 3022133 3022132 3022147 3022146 3022135 3022134

2474
2128
Ø 602
1522 2047
1518 (200 litri)
Ø 536
1194 (150 litri)
1827
1118

1354 930 1344


2241
1995 1997
2132
150 şi 200 litri 300 litri
6
KAIROS THERMO HF
Principalele configuraţii de sisteme

CONFIGURAŢIA A

CONFIGURAŢIA B

CONFIGURAŢIA C

7
'HVFULHUH

'HVFULHUH

TERMOSTAT DIGITAL

KIT SOLAR INTEGRAT*


/,67Ä'(

8
VANĂ MOTORIZATĂ CU 3 CĂI

SONDĂ SOLARĂ INTEGRATĂ


KIT SOLAR INTEGRAT MOTORIZAT*
KAIROS THERMO HF 300-2 TT ES
KAIROS THERMO HF 200-2 TT ES
KAIROS THERMO HF 200-1 TT ES
KAIROS THERMO HF 150-1 TT ES

KAIROS THERMO HF 300-2 TR ES


KAIROS THERMO HF 200-2 TR ES
KAIROS THERMO HF 200-1 TR ES
KAIROS THERMO HF 150-1 TR ES

VANĂ DE AMESTEC TERMOSTATATĂ


&20321(17(

KAIROS THERMO HF 300-2 TT ELETTROSOL


KAIROS THERMO HF 200-2 TT ELETTROSOL
KAIROS THERMO HF 200-1 TT ELETTROSOL
KAIROS THERMO HF 150-1 TT ELETTROSOL

KAIROS THERMO HF 300-2 TR ELETTROSOL


KAIROS THERMO HF 200-2 TR ELETTROSOL
KAIROS THERMO HF 200-1 TR ELETTROSOL
KAIROS THERMO HF 150-1 TR ELETTROSOL

KIT ELECTRIC 1,5 KW PENTRU 150-200-300 LT

VANĂ DE AMESTEC TERMOSTATATĂ INTEGRATĂ


&RG

3022134
3022135
3022146
3022147
3022132
3022133
3022130
3022131
3022128
3022129
3022140
3022141
3022126
3022127
3022124
3022125

2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3DQRX.DLURV91&RG

VANĂ DE AMESTEC TERMOSTATATĂ PENTRU DEBIT MARIT


6,67(0'(,17(*5$5(
1
1
5H]HUYRU&1$+)$5,6721&RG

1
1
1
1
5H]HUYRU&1$+)$5,6721&RG

1
1
5H]HUYRU&1$+)$5,6721&RG

&RG

* este necesar kitul antigel cu codul 3318401 (protecţie la temperaturi de până la -20 ºC)
800232
107069
1
1

3318317
3318484
3318408
3318419
3318379
3087085
3024085
5H]HUYRU&1$+)(//(775262/&RG

1
1
1
1
5H]HUYRU&1$+)(//(775262/&RG

ǩ
1LFLXQXO

1
1
5H]HUYRU&1$+)(//(775262/&RG

A
&DGUXSHQWUXLQVWDODUHSHVROSHQWUX

1
1
1
1

5H]LVWHQĕÅ

ǩ
ǩ
+)đL+)&RG
electrică
&DGUXSHQWUXLQVWDODUHSHVROSHQWUX

1
1

+)&RG
%RLOHUPL[W &DGUXSHQWUXLQVWDODUHSHVROSHQWUX

1
1

ǩ
ǩ
ǩ

%
standard +)&RG
&DGUXSHQWUXLQVWDODUHSHDFRSHULđSHQWUX

1
1
1
1

+)đL+)&RG

ǩ
ǩ
(JLV3OXV
&DGUXSHQWUXLQVWDODUHSHDFRSHULđSHQWUX

1
1

+)&RG
*HQXV(YRNZ &DGUXSHQWUXLQVWDODUHSHDFRSHULđSHQWUX

ǩ
ǩ
1
1

&ODV(YRNZ +)&RG
.LWXULGHJDUQLWXULKLGUDXOLFHSHQWUX+)đL
1
1
1
1

+)SHQWUXLQVWDODUHSHVRO&RG
*HQXV(YRȉNZ
.LWXULGHJDUQLWXULKLGUDXOLFHSHQWUX+)đL
1
1
1
1

ǩ
ǩ
&ODV(YRȉNZ

&
+)SHQWUXLQVWDODUHSHDFRSHULđ&RG
&ODV%
.LWXULGHJDUQLWXULKLGUDXOLFHSHQWUXLQVWDODUHSHVRO
1
1

SHQWUX&RG

ǩ
ǩ
.LWXULGHJDUQLWXULKLGUDXOLFHSHQWUXLQVWDODUHSH
1
1

0RGHOHH[WHULRU
DFRSHULđSHQWUX&RG
.LWXULGHJDUQLWXULKLGUDXOLFHSHQWUX+)SHQWUX
1
1

LQVWDODUHSHČ2/&RG

ǩ
ǩ
ǩ
0RGHOHLQWHUJUDWH
.LWXULGHJDUQLWXULKLGUDXOLFHSHQWUX+)SHQWUX
1
1

LQVWDODUHSHDFRSHULđ&RG
KAIROS FAST CD1 150 - 200 - 300

Sistem solar cu circulaţie forţată şi rezervor integrat cu o


serpentină pentru prepararea apei calde menajere
ǩ &20$1'Ä(/(&7521,&Ä$175(*8/8,6,67(0,17(*5$7Ä
ǩ &20321(17(/(&,5&8,78/8,62/$5',0(16,21$7(Đ,$6$0%/$7(',1)$%5,&Ä
ǩ (),&,(1ĔÄ0$;,0ÄĐ,175(Ĕ,1(5()$&,/Ä
ǩ 5$32$57(&203/(7(5()(5,72$5(/$&21',Ĕ,,/('()81&Ĕ,21$5($/(6,67(08/8,Đ,
(;3/2$7$5($6856(/25'((1(5*,(5(*(1(5$%,/Ä
ǩ 3$12862/$5&83/$&Ä$%625%$17Ä',1$/80,1,86(/(&7,91)250Ä'(+$53Ä
ǩ 3$12862/$5&867,&/Ä&Ä/,7Ä'(0$5(75$163$5(1ĔÄ

INSTALARE PROTECŢIE DESIGN PROTOCOL DE SISTEM PRO TECH GARANȚIE


UŞOARĂ ANTICOROZIUNE ITALIAN COMUNICARE (ANI)

instalare şi
acces frontal

Date tehnice – Dimensiuni generale


KAIROS FAST KAIROS FAST KAIROS FAST KAIROS FAST KAIROS FAST KAIROS FAST
CD1 150-1 CD1 200-2 CD1 300-2 CD1 150-1 CD1 200-2 CD1 300-2
Panouri solare 1 - KAIROS CF 2.0 2 - KAIROS CF 2.0 2 - KAIROS CF 2.0 A mm 965 1260 1782
Suprafaţa totală a panourilor m2 2,01 4,02 4,02
Suprafaţa de captare a panourilor m2 1,74 3,48 3,48
Modulul cu rezervor de acumulare
Dimensiuni (L x Î x A) mm 697 x 965 x 889 697 x 1260 x 889 697 x 1782 x 889
Capacitatea rezervorului ACM l 150 200 300
Pierdere de căldură kWh/24h 1,5 1,9 2,3
Presiune minimă în circuitul ACM bar 7 7 7
Presiune max. în circuitul ACM mca 4,5 4,5 4,5
Capacitate vas de expansiune l 16 16 16
Calibrarea supapei de siguranţă a circuitului solar bar 6 6 6

Accesorii Cod
VAS DE EXPANSIUNE SOLAR/ACM SUPLIMENTAR (16 L) PENTRU MACC 3024183

628
383
657
742
1883
2002

889
A
903
932

903

233
376

251
216

645
108

1002
39

645
889 1020

Ø 18 100
9
KAIROS FAST CD2 200 - 300

Sistem solar cu circulaţie forţată şi rezervor integrat cu


serpentină dublă pentru prepararea apei calde menajere
ǩ&20$1'Ä(/(&7521,&Ä,17(*5$7Ä$175(*8/8,6,67(0
ǩ&20321(17(/(&,5&8,78/8,62/$5',0(16,21$7(Đ,$6$0%/$7(',1)$%5,&Ä
ǩ(),&,(1ĔÄ0$;,0ÄĐ,175(Ĕ,1(5()$&,/Ä
ǩ5$32$57(&203/(7(5()(5,72$5(/$&21',Ĕ,,/('()81&Ĕ,21$5($/(6,67(08/8,
 Đ,(;3/2$7$5($6856(/25'((1(5*,(5(*(1(5$%,/Ä
ǩ3$12862/$5&83/$&Ä$%625%$17Ä',1$/80,1,86(/(&7,91)250Ä'(+$53Ä
ǩ
ǩ3$12862/$5&867,&/Ä&Ä/,7Ä'(0$5(75$163$5(1ĔÄ
ǩ

INSTALARE PROTECŢIE DESIGN PROTOCOL DE SISTEM PRO TECH GARANȚIE


UŞOARĂ ANTICOROZIUNE ITALIAN COMUNICARE (ANI)

eleganţă şi
funcţionalitate

Date tehnice – Dimensiuni generale


KAIROS FAST KAIROS FAST KAIROS FAST KAIROS FAST
CD2 200-2 CD2 300-2 CD2 200-2 CD2 300-2
Panou solar 2 – KAIROS CF 2.0 2 – KAIROS CF 2.0 A mm 1260 1782
Suprafaţa totală a panourilor m2 4,02 4,02 B mm 649 1170
Suprafaţa de captare a panourilor m2 3,48 3,48 C mm 808 1330
Modulul cu rezervor
Dimensiuni (L x Î x A) mm 697 x 1260 x 889 697 x 1782 x 889
Capacitatea rezervorului ACM l 200 300
Pierderi de căldură kWh/24h 1,8 2,2
Presiune minimă în circuitul ACM bar 7 7
Înălţime de pompare max. mca 4,5 4,5
Capacitate vas de expansiune l 16 16
Calibrarea supapei de siguranţă a circuitului solar bar 6 6

Accesorii Cod
VAS DE EXPANSIUNE SOLAR/ACM SUPLIMENTAR (16 L) PENTRU MACC 3024183

628
383
320

657
742


1883
2002

25°
889
A
932
903

903
C
B

233
251
376

645
216
108

1002
39

645 1020
889
Ø 18 100

10
KAIROS FAST
Configuraţii principale

11
'HVFULHUH

** Sensys Cod 3318615


/,67Ä'(

12
KAIROS FAST CD2 300-2 TT
KAIROS FAST CD1 300-2 TT
KAIROS FAST CD2 200-2 TT
KAIROS FAST CD1 200-2 TT
KAIROS FAST CD1 150-1 TT

KAIROS FAST CD2 300-2 TR


KAIROS FAST CD1 300-2 TR
KAIROS FAST CD2 200-2 TR
KAIROS FAST CD1 200-2 TR
KAIROS FAST CD1 150-1 TR
.$,526)$67
&20321(17(

* DOCUMENTAŢIE MACC Cod 3024181;


.$,5260$&&&'5(=(5925

1
1
&RG

.$,5260$&&&'5(=(5925

1
1
&RG

.$,5260$&&&'5(=(5925

1
1
&RG

.$,5260$&&&'5(=(5925

1
1
&RG

.$,5260$&&&'

1
1
5(=(5925&RG

.$,526&)

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

&RG

&$'583(1758,167$/$5(3(62/
1

3$128&)&RG

&$'583(1758,167$/$5(3(62/

1
1
1
1
3$1285,&)&RG

&$'583(1758,167$/$5(3($&23(5,Ī
1

3$128&)&RG

&$'583(1758,167$/$5(3($&23(5,Ī

1
1
1
1
3$1285,&)&RG

*$51,785,+,'5$8/,&(3(17583$128&)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

&RG

(;7(16,(*$51,785,+,'5$8/,&(3(1758

1
1
1
1
1
1
1
1

3$12862/$5&)&RG

$17,*(/3(167586,67(0('(3$1285,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62/$5( O &RG

DOCUMENTAŢIE MACC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*
SENSYS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

**
KAIROS MACC CD1 150 - 200 - 300

Modul solar complet cu rezervor cu o serpentină preasamblat


pentru prepararea apei calde menajere
ǩ &20$1'Ä(/(&7521,&Ä$175(*8/8,6,67(0,17(*5$7Ä
ǩ &20321(17(/(&,5&8,78/8,62/$5',0(16,21$7(Đ,$6$0%/$7(',1)$%5,&Ä
ǩ (),&,(1ĔÄ0$;,0ÄĐ,175(Ĕ,1(5()$&,/Ä
ǩ 5$32$57(&203/(7(5()(5,72$5(/$&21',Ĕ,,/('()81&Ĕ,21$5($/(6,67(08/8,Đ,
(;3/2$7$5($6856(/25'((1(5*,(5(*(1(5$%,/Ä
ǩ 81128'(6,*1

INSTALARE PROTECŢIE DESIGN PROTOCOL DE SISTEM PRO TECH GARANȚIE


UŞOARĂ ANTICOROZIUNE ITALIAN COMUNICARE (ANI)

pur şi simplu
toată căldura
solară

Date tehnice – Dimensiuni generale


KAIROS MACC KAIROS MACC KAIROS MACC KAIROS MACC KAIROS MACC KAIROS MACC
CD1 150 CD1 200 CD1 300 CD1 150 CD1 200 CD1 300
Capacitate rezervor ACM l 150 200 300 A mm 965 1260 1782
Presiune maximă în circuitul de apă caldă
bar 7 7 7
menajeră
Suprafaţa de schimb a serpentinei m2 0,85 0,85 0,85
Temperatura maximă de funcţionare °C 85 85 85
Înălţime de pompare max. m.c.a. 4,5 4,5 4,5
Capacitate vas de expansiune l 16 16 16
Capacitatea circuitului solar l 6 6 6
Calibrarea supapei de siguranţă a circuitului solar bar 6 6 6
Pierderi de căldură rezervor kWh/24h 1,5 1,9 2,3
Greutate fără lichid kg 82 106 119
COD 3023303 3023304 3023305

Accesorii Cod
VAS DE EXPANSIUNE SOLAR/ACM SUPLIMENTAR (16 L) PENTRU MACC 3024183

628
383
657
742
A

889

25°
903
932

903
376
216

233
108

251
39

645
645
889

13
KAIROS MACC CD2 200 - 300

Modul solar complet cu rezervor cu două serpentine


preasamblat pentru prepararea apei calde menajere
ǩ &20$1'Ä(/(&7521,&Ä$175(*8/8,6,67(0,17(*5$7Ä
ǩ &20321(17(/(&,5&8,78/8,62/$5',0(16,21$7(Đ,$6$0%/$7(',1)$%5,&Ä
ǩ (),&,(1ĔÄ0$;,0ÄĐ,175(Ĕ,1(5()$&,/Ä
ǩ 5$32$57(&203/(7(5()(5,72$5(/$&21',Ĕ,,/('()81&Ĕ,21$5($/(6,67(08/8,Đ,
(;3/2$7$5($6856(/25'((1(5*,(5(*(1(5$%,/Ä
ǩ 81128'(6,*1

INSTALARE PROTECŢIE DESIGN PROTOCOL DE SISTEM PRO TECH GARANȚIE


UŞOARĂ ANTICOROZIUNE ITALIAN COMUNICARE (ANI)

cea mai bună


integrare solară

Date tehnice – Dimensiuni generale


KAIROS MACC KAIROS MACC KAIROS MACC KAIROS MACC
CD2 200 CD2 300 CD2 200 CD2 300
Capacitate rezervor ACM l 200 300 A mm 1260 1782
Presiune maximă în circuitul de ACM bar 7 7 B mm 649 1170
Suprafaţa de schimb a serpentinei inferioare m2 0,85 0,85 C mm 808 1330
Suprafaţa de schimb a serpentinei superioare m2 0,8 0,8
Temperatura maximă de funcţionare °C 85 85
Înălţime de pompare max. m.c.a. 4,5 4,5
Capacitate vas de expansiune l 16 16
Capacitatea circuitului solar l 6 6
Calibrarea supapei de siguranţă a circuitului solar bar 4,5 4,5
Pierderi de căldură rezervor kWh/24h 6 6
Greutate fără lichid kg 1,9 2,3
COD 3023306 3023307

Accesorii Cod
VAS DE EXPANSIUNE SOLAR/ACM SUPLIMENTAR (16 L) PENTRU MACC 3024183

628
383
320

657
742


A

25°
889
932
903

903
C
B
376
216
108

233
39

251
645 645
889

14
KAIROS EXTRA CD1 - CD2 400 - 500

Modul solar cu grup de pompare integrat cu o serpentină sau cu


serpentină dublă, preasamblat, pentru prepararea apei calde
menajare
ǩ *5833203Ä62/$5Ä$6$0%/$7',1)$%5,&Ä&8$8720$7,=$5(6(16<6,17(5)$ĔÄ
6,67(0
ǩ &20$1'Ä(/(&7521,&Ä,17(*5$7Ä$175(*8/8,6,67(0
ǩ 5$32$57(&203/(7(5()(5,72$5(/$&21',Ĕ,,/('()81&Ĕ,21$5($/(6,67(08/8,Đ,
(;3/2$7$5($6856(/25'((1(5*,(5(*(1(5$%,/Ä
ǩ 9$1Ä'($0(67(&7(50267$7$7Ä02725,=$7ÄĐ,*583+,'5$8/,&'(6,*85$1ĔÄ

INSTALARE PROTECŢIE DESIGN PROTOCOL DE SISTEM PRO TECH GARANȚIE


UŞOARĂ ANTICOROZIUNE ITALIAN COMUNICARE (ANI)

sistem solar
pentru toate
anotimpurile

Date tehnice
KAIROS EXTRA KAIROS EXTRA KAIROS EXTRA KAIROS EXTRA
CD1 400 CD2 400 CD1 500 CD2 500
Capacitate rezervor ACM l 394 385 494 485
Suprafaţă de schimb a serpentinei solare m2 1,3 1,3 1,6 1,6
Suprafaţă de schimb a serpentinei superioare m2 - 1 - 1
Capacitate serpentină solară l 8,3 8,3 9,7 9,7
Capacitate serpentină superioară l - 7,5 - 7,5
Temperatura maximă de funcţionare °C 95 95 95 95
Înălţime de pompare max. m.c.a. 6,5 6,5 6,5 6,5
Presiune max. circuit apă caldă menajeră bar 7 7 7 7
Calibrarea supapei de siguranţă a circuitului solar bar 6 6 6 6
Pierderi de căldură rezervor kWh/24h 2,64 2,64 3,04 3,04

COD 3070387 3070389 3070388 3070390

15
Dimensiuni KAIROS EXTRA CD1-CD2
KAIROS EXTRA CD1

E
A
B

D
342
183 714
807

KAIROS KAIROS
EXTRA EXTRA
45°

CD1 400 CD1 500


A 1342 1576
B 789 862
C - -
5
42

D 719 792
E 1534 1858

KAIROS EXTRA CD2


141
281

E
A

C
B

D
342

183 714
807

KAIROS KAIROS
EXTRA EXTRA
CD2 400 CD2 500
4 5°

A 1342 1576
B 789 862
C 970 1294 20°
5

D 719 792
42

E 1534 1858

16
KAIROS COMBI 400 - 600 - 800 - 1000

Modul solar cu grup de pompare integrat și preparare apă caldă


menajeră în regim instant
ǩ ,167$/$5(8Đ2$5ÄĐ,&20$1'Ä(/(&7521,&Ä$175(*8/8,6,67(035,1&2081,&$5($
$6,*85$7Ä'(0$*,675$/$%5,'*(1(7®
ǩ 9,=8$/,=$5($1,9(/8/8,5($/'((1(5*,(62/$5Ä&$37$7Ä35,10Ä685$5($',5(&7Ä$
'(%,78/8,Đ,$7(03(5$785,,
ǩ 35(3$5$5($,167$17$1(($3„1Ä/$/,75,0,1'($3Ä&$/'Ä0(1$-(5Ä&82
67$%,/,7$7(5,',&$7ÄĐ,25($&Ĕ,(5$3,'Ä/$)/8&78$Ĕ,,/('(&21680
ǩ ',0(16,81,0$,&203$&7('(&„76,67(0(/('(7,37$1.17$1.75$',Ĕ,21$/(
ǩ 5(=(5925'($&808/$5(&8675$7,),&$5((),&,(17Ä$7(03(5$785,,,17(5,2$5(
ǩ ,=2/$Ĕ,(',16380Ä32/,85(7$1,&Ä'(003(17585('8&(5($3,(5'(5,/25'(
&Ä/'85Ä

.,735(3$5$5($3Ä&$/'Ä35(9Ä=87&8
Ȑ3203Ä5(&,5&8/$5(02'8/$17Ä
Ȑ6&+,0%Ä72513/Ä&,3(1758$3Ä&$/'Ä0(1$-(5Ä
Ȑ9$1Ä'($0(67(&02725,=$7Ä
Ȑ621'(,17(*5$7(3(17587855(785$&0
Ȑ'(%,7&,5&8,78/6$1,7$5Ȑ/0,1
Ȑ.,7'(5(&,5&8/$5($&0Ȏ23Ĭ,21$/ȏ

INSTALARE DESIGN PROTOCOL DE GARANȚIE


UŞOARĂ ITALIAN COMUNICARE (ANI)

1
2
275 85 3 200
125
480

4
M

5
6
A

700
B
C
D

1127
1180
E
F

7
G
H

8
380
I
L

N
O
400 600 800 1000
P A 1240 1645 1495 1730
B 1150 1550 1405 1640
C 1060 1400 1315 1550
Q D 1164 1294 1309 1434
E 880 1000 1060 1185
9 F 785 900 950 1075
G 700 815 855 980
H 630 760 775 900
I 415 405 500 500
L 235 230 260 260
0
40

M 1630 1945 1805 2055


45° 45° N 1000 1050 1190 1190
O 800 850 990 990
P 600 650 790 790
sistem solar Q 695 720 690 690

pentru toate 1
2
3
1” F
½” F
1” F
1” F
½” F
1” F
1” F
½” F
1” F
1” F
½” F
1” F
anotimpurile 4
5
1” ½ F
½” F
1” ½ F
½” F
1” ½ F
½” F
1” ½ F
½” F
6 1” F 1” F 1” F 1” F
7 ½” F ½” F ½” F ½” F
8 1” F 1” F 1” F 1” F
9 1” F 1” F 1” F 1” F

17
Date tehnice
Combi MAXIS CK1 400 MAXIS CK1 600 MAXIS CK1 800 MAXIS CK1 1000
Capacitate rezervor ACM l 400 600 800 1000
Suprafaţă de schimb a serpentinei m² 1,5 2,1 2,8 3,4
Capacitate serpentină solară l 9,3 13 17,5 21
Presiune max. de funcţionare rezervor bar 3 3 3 3
Temperatură maximă de funcţionare °C 95 95 95 95
Greutate fără lichid kg 92 113 155 176
MODUL PREPARARE ACM (CU ACCESORIU
Staţie de preparare ACM MODUL PREPARARE ACM
DE RECIRCULARE ACM)
Interval de temperatură °C 36 ÷ 65
Debit minim l/min 2,5
Debit de apă caldă menajeră l/min 2,5 ÷ 32
Presiune maximă circuit primar bar 3
Presiune maximă circuit ACM bar 6
Temperatură maximă circuit ACM/primar °C 85
Tensiune electrică/frecvenţă V/Hz 230 / 50
Putere consumată W 40 100
Racorduri hidraulice circuit ACM/primar “ ¾” M
Dimensiuni (L x Î x A) mm 700 x 400 x 295
Greutate Kg 16 18
Debit maxim ACM l/min 32

Grup de pompare GRUP DIGITAL POMPĂ SOLARĂ


Debit circuit solar l/min 1 ÷ 16
Presiune maximă circuit solar bar 6
Temperatură maximă agent termic °C 130
Tensiune electrică/frecvenţă V/Hz 230 / 50
Putere consumată W 97
Senzor de temperatură tur şi retur NTC (10kΩ β=3977)
Racorduri hidraulice ¾” M sau ţeavă netedă Ø 18 mm
Greutate kg 6,5
Dimensiuni (L x Î x A) mm 275 x 480 x 200

Accesorii Cod
Kit de recirculare modul ACM 3024161
Kit electric 1,5 kW 230 V 935393
Kit electric 3 kW 230 – 400 V 935394
Kit electric 6 kW 400 V 3078066
Vană de derivaţie motorizată 3024177

Grafic debit disponibil ACM (10°C) Grafic debit grup digital pompă
85 700
Turaţie I
80 600
Turaţie II
75
500
Temperatură rezervor [°C]

70
65 400
ΔP (mbar)

60 300
valoare de referinţă 60°C
55
valoare de referinţă 50°C 200
50
valoare de referinţă 40°C
45 100
40 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
debit ACM [l/min] debit (l/h)

18
KAIROS MACC
Configuraţii principale

19
KAIROS EXTRA
Configuraţii principale

20
KAIROS COMBI
Configuraţii principale

*vana deviatoare trebuie să fie comandată separat cod 3024177

21
'HVFULHUH
'HVFULHUH
'HVFULHUH

/,67Ä
/,67Ä

* Sensys Cod 3318615


KAIROS COMBI CK1 800
KAIROS COMBI CK1 600
KAIROS COMBI CK1 400
KAIROS MACC CD2 300
KAIROS MACC CD2 200
KAIROS MACC CD1 300
KAIROS MACC CD1 200
KAIROS MACC CD1 150

KAIROS EXTRA CD2 500


KAIROS EXTRA CD2 400
KAIROS EXTRA CD1 500
KAIROS EXTRA CD1 400

/,67Ä'(

KAIROS COMBI CK1 1000

22
.$,5260$&&

** Documentaţie MACC Cod 3024181


&20321(17(
.$,526(;75$

*** Documentaţie EXTRA Cod 3024187


.$,526&20%,
'(&20321(17(
'(&20321(17(

*583'(

1
1

1
1
6,*85$1ĔÄ5==
&RG

*583',*,7$/

1
1

1
1
3203Ä62/$5Ä

&RG
&RG

$5 &RG 3023307

3070390
3070389
3070388
3070387
3023306
3023305
3023304
3023303

67$Ĕ,(

1
1
1
'(35(3$5$5( .$,5260$&&&'
$&0&RG .$,526(;75$ 5(=(5925
1

1
' &RG
.,7+,'5$8/,& &RG

1
1
1
&20%,
&RG .$,5260$&&&'
5(=(5925
1

621'Ä5(785 .$,526(;75$ &RG

1
'

1
1
1
1&Ä/=,5(Ǟ6
&RG &RG
.$,5260$&&&'
'2&80(17$Ĕ,( 5(=(5925
1

1
1

1
1
&20%,,7(637 &RG
.$,526(;75$
)5(1&RG
1

'
&RG
0$;,6&. .$,5260$&&&'

1
5(=(5925
1

&RG &RG
.$,526(;75$
1

0$;,6&. '

1
&RG &RG .$,5260$&&&'
5(=(5925
1

&RG

0$;,6&.

1
&RG DOCUMENTAŢIE
1

1
1
1

EXTRA
DOCUMENTAŢIE
1
1
1
1
1

***
0$;,6&.
MACC **

1
&RG

SENSYS
1
1
1
1

SENSYS
1
1
1
1
1

SENSYS
1

1
1
1

* *
*
KAIROS XP 2.5-1V
Panou solar vertical pentru sistemele cu circulaţie forţată de
mari dimensiuni
ǩ 3/$&Ä$%625%$17Ä'(&8/2$5($/%$67586(/(&7,9(
ǩ 67,&/Ä'(0$5(75$163$5(1ĔÄ
ǩ &21(;,81,5$3,'(
ǩ 25,),&,83(1758621'$62/$5Ä
ǩ ,167$/$5(9(57,&$/Ä3(62/$&23(5,Đ6$81&$675$7

HIGH
EFFICIENCY

CAPACITATE REZISTENŢĂ LA SOLAR EFICIENŢĂ DESIGN GARANȚIE


MARE DE INTEMPERII KEYMARK RIDICATĂ ITALIAN (ANI)
ABSORBŢIE

&XUEÅGHUDQGDPHQWDSDQRXOXLVRODU
1,0
0,9 Pmaxim=1.823 W
0,8
0,7
0,6

(ILFLHQĕÅ
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

(Tmedie agent termic -Tambient)/G K/(W/m2)


G = 1000 W/m2

Date tehnice
KAIROS XP 2.5-1V

Greutate fără lichid Kg 46


Presiune de lucru bar 6
Diametru conducte panou solar mm 18
Cantitatea de lichid din panoul solar l 2
Capacitate de absorbţie % 95
Emisii % 5
Suprafaţă de captare m2 2,26
Suprafaţă de absorbţie m2 2,23
Capacitate termică specifică kJ/K 15,32
K0 0,808*
k1 W/m2K 3,13*
k2 W/m2K2 0,016*
Temperatură de stagnare °C 198
* datele se referă la suprafața de captare

COD 3020046

Până la 10 panouri Până la 5 panouri

23
KAIROS XP 2.5-1H
Panou solar orizontal pentru sistemele cu circulaţie forţată de
mari dimensiuni
ǩ 3/$&Ä$%625%$17Ä'(&8/2$5($/%$67586(/(&7,9(
ǩ 67,&/Ä'(0$5(75$163$5(1ĔÄ
ǩ &21(;,81,5$3,'(
ǩ 25,),&,83(1758621'$62/$5Ä
ǩ ,167$/$5(25,=217$/Ä3($&23(5,Đ85,3/$1(3(62/6$83($&23(5,Đ85,1&/,1$7(

HIGH
EFFICIENCY

CAPACITATE REZISTENŢĂ LA SOLAR EFICIENŢĂ DESIGN GARANȚIE


MARE DE INTEMPERII KEYMARK RIDICATĂ ITALIAN (ANI)
ABSORBŢIE

&XUEÅGHUDQGDPHQWDSDQRXOXLVRODU
1,0
0,9 Pmaxim=1.823 W
0,8
0,7
0,6

(ILFLHQĕÅ
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

(Tmedie agent termic -Tambient)/G K/(W/m2)


G = 1000 W/m2

Date tehnice
KAIROS XP 2.5-1H

Greutate fără lichid Kg 46


Presiune de lucru bar 6
Diametru conducte panou solar mm 18
Cantitatea de lichid din panoul solar l 2,5
Capacitate de absorbţie % 95
Emisii % 5
Suprafaţă de captare m2 2,26
Suprafaţă de absorbţie m2 2,23
Capacitate termică specifică kJ/K 17,98
K0 0,812*
k1 W/m2K 3,015*
k2 W/m2K2 0,017*
Temperatură de stagnare °C 193
* datele se referă la suprafața de captare

COD 3020047

61
1128
1010

Până la 10 panouri Până la 5 panouri


2241 98

24
KAIROS CF 2.0
Panou solar cu circulaţie forţată
ǩ 3/$&Ä$%625%$17Ä$/%$67586(/(&7,9 8/75$681(7(
&875$7$0(171$/7&82;,=,'(7,7$1 ǩ &5($7Đ,',0(16,21$73(17582
Ȏ$%625%Ĕ,(5()/(;,(ȏ )81&Ĕ,21$5(237,0Đ16,67(0(/(&8
ǩ 67,&/Ä$17,5()/(;,(5(=,67(17Ä/$ &,5&8/$Ĕ,()25Ĕ$7Ä
,17(03(5,, ǩ 32$7(),1&/,1$7/$8181*+,'(|Ȑ|
ǩ &,5&8,7+,'5$8/,&&8Ĕ(9,'(&8358 ǩ &(57,),&$5(&21)25067$1'$5'8/8,(1
ǩ )250Ä'(+$53ÄĐ,68'85Ä&217,18Ä&8 

CAPACITATE DURATĂ PROTECŢIE REZISTENŢĂ SOLAR P-ICIM GARANȚIE


MARE DE LUNGĂ DE ANTICOROZIUNE LA INTEMPERII KEYMARK (ANI)
ABSORBŢIE VIAŢĂ

&XUEÅGHUDQGDPHQWDSDQRXOXLVRODU
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

(ILFLHQĕÅ
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
HIGH
EFFICIENCY

EFICIENŢĂ
Tmedie agent termic -Tambient /G K/(W/m2)
RIDICATĂ

Date tehnice
.$,526&)

Greutate fără lichid kg 35,6


Presiune de lucru bar 6
Diametru conducte panou solar mm 18
Cantitatea de lichid din panoul solar l 1,02
Capacitate de absorbţie % 95
Emisii % 5
Suprafaţă de captare m² 1,82
Suprafaţă de absorbţie m² 1,74
Capacitate termică specifică kJ/K 13
K0 0,738*
k1 W/m²K 4,0*
k2 W/m²K² 0,012*
Temperatură de stagnare °C 161,6
* datele se referă la suprafața de captare

 &2' 

Până la 6 panouri
25
KAIROS VT 20 B-E

Panou solar cu tuburi vidate pentru sistemele speciale cu


circulaţie forţată
ǩ 3/$&Ä$%625%$17Ä',1$/80,1,8$/%$67586(/(&7,95(*/$%,/Ä&878%&21&(175,&
ǩ 78%85,9,'$7(',167,&/Ä%2526,/,&$7Ä'(0$5(75$163$5(1ĔÄ
ǩ 6758&785Ä&87(+1232/,0(5,=2/$7
ǩ &21(;,81,&83,8/,ĔÄ,17(50(',$5Ä
ǩ 25,),&,83(1758621'Ä62/$5Ä
ǩ ,167$/$5(3(9(57,&$/ÄĐ,25,=217$/Ä3(62/Đ,3($&23(5,А1&/,1$7

HIGH
EFFICIENCY

CAPACITATE SOLAR EFICIENŢĂ GARANȚIE


MARE DE KEYMARK RIDICATĂ (ANI)
ABSORBŢIE

&XUEÅGHUDQGDPHQWDSDQRXOXLVRODU
1,0
0,9 Pmaxim=1.740 W
0,8
0,7
0,6

(ILFLHQĕÅ
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

(Tmedie agent termic -Tambient)/G K/(W/m2)


G = 1000 W/m2

Date tehnice
PANOU SOLAR
KAIROS VT 20
Greutate fără lichid kg 68
Presiune de lucru bar 6
Cantitatea de lichid din panoul solar lt 5.7
Capacitate de absorbţie % 92
Emisii % 8
Suprafaţă de captare m2 2,11
Suprafaţă de absorbţie m2 2,00
K0 0.821*
k1 W/m2K 2.824*
k2 W/m2K2 0.0047*
Temperatură de stagnare °C 206
* datele se referă la suprafața de captare

.$,52697% .$,52697(
COD 3021021 3021022

140 mm
Regulă de compunere a rândului cu sonda de temperatură:
XQU¤QGGHQSDQRXULHVWHDOFÅWXLWGLQWUXQSDQRXVRODU.DLURV97%đLQSDQRXULVRODUH.DLURV97(
1910 mm

Până la 6 panouri Până la 3 panouri

1840 mm

26
Compunerea rândurilor de panouri solare
Produse eficiente pentru un grad ridicat de satisfacţie a utilizatorului, instalare simplă şi flexibilă pentru a uşura munca
instalatorului: aceste două beneficii caracteristice panourilor noastre solare, reprezintă unul dintre motivele pentru
care, în fiecare an, milioane de clienţi din întreaga lume optează pentru produsele solare Ariston.

Panourile solare din gama Ariston pot fi instalate pe sol sau pe acoperişuri plane, pe acoperişuri înclinate sau încastra-
te în acoperiş (KAIROS XP 2.5-1V).

Pentru toate variantele de montaj menţionate mai sus, tabelele următoare au rolul de a ajuta instalatorul şi utilizatorul
final în selectarea instalaţiei şi a accesoriilor hidraulice adecvate pentru orice tip de panou solar.

Exemplu de instalare pe sol Exemplu de instalare pe acoperiş înclinat Exemplu de instalare încastrat în
acoperiş (doar KAIROS XP 2.5 V)

.$,526 2  
&) TT TR

'HVFULHUH &RG 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75

Kit racorduri hidraulice pentru 1 panou solar


3024017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cu circulaţie forţată CF

Kit racorduri hidraulice pentru extensie CF 3024018 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Cadru de instalare pe acoperiş pentru


3024014 1 1 1
1 panou solar cu circulaţie forţată CF

Cadru de instalare pe acoperiş pentru


3024015 1 1 1
2 panouri solare cu circulaţie forţată CF

Extensie cadru de instalare pe acoperiş pentru 2


3024016 1 1 2 2
panouri solare cu circulaţie forţată CF

Cadru de instalare pe sol pentru


3024011 1 1 1
1 panou solar cu circulaţie forţată CF

Cadru de instalare pe sol pentru


3024012 1 1 1
2 panouri solare cu circulaţie forţată CF

Extensie cadru de instalare pe sol pentru


3024013 1 1 2 2
2 panouri solare cu circulaţie forţată CF

27
.$,526;3Ȑ9
 2    

TT TR IN IN²

'HVFULHUH &RG 77 75 ,1 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1² 77 75 ,1 ,1²

KAIROS XP 2.5-1 V 3020046 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 5 5 10 6 6 6 12 7 7 7 14 8 8 8 16 9 9 9 18 10 10 10 20

Kit racorduri hidraulice


3024093 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
pentru 1 panou solar
Extensie kit racorduri
hidraulice pentru 1 panou 3024094 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 5 5 10 6 6 6 12 7 7 7 14 8 8 8 16 9 9 9 18
solar
Suporţi orizontali tip bară 3024104 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Triunghi de fixare 3024103 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Benzi de fixare din inox* 3024112 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kit pentru un panou


3721434 1
încastrat
Kit pentru două panouri
3721428 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
încastrate
Kit panou suplimentar
3721429 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
încastrat
Kit 2 rânduri, 2 panouri
3721430 1 1 1 1 1 1 1 1 1
încastrate
Kit 2 rânduri, 1
panou suplimentar, 3721431 1 2 3 4 5 6 7 8
încastrate

.$,526;3Ȑ+ 2    
TT TR

'HVFULHUH &RG 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75 77 75

KAIROS XP 2.5-1H 3020047 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Kit racorduri 1 panou 3024093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Set racord 1 panou suplimentar XP 3024094 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9


Suporţi orizontali tip bară
3024106 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
(XP 2.5-1H)
Triunghi de fixare (XP 2.5-1H) 3024105 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Benzi de fixare din inox* (pereche) 3024112 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FDGUXVSHFLDOGHȌ[DUHDFRSHULđ°QFOLQDWSHQWUXSDQRXULOH;3
'HVFULHUH &RG

Console fixare pentru acoperiș ondulat din țiglă (pereche) 3024113

Console fixare pentru acoperiș țiglă plat (pereche) 3024114

Console de fixare acoperiș ardezie (pereche) 3024083

Şuruburi de fixare pe acoperiş din tablă ondulată (pereche) 3024115

Şuruburi de fixare pe acoperiş din lemn (pereche) 3024116

28
.$,526 2  
97 TT TO OO TT TRTO OO TR

'HVFULHUH &RG 77 72 22 75 77 72 22 75 77 72 22 75 77 72 22 75 77 72 22 75 77 72 22 75

Kit hidraulic pentru extensie Kairos VT 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

Manşon cablu sondă panou solar KAIROS VT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bare de instalare pe acoperiş KAIROS VT 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Kit de instalare pe acoperiş KAIROS VT 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Kit de instalare pe acoperiş plan KAIROS VT 1 2 3 4 5 6

Kit suplimentar de instalare pe acoperiş 2 2 2 2 2 2


(pentru instalare orizontală KAIROS VT)

TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ/PROCENT MINIM

TABEL Ȑr Ȑr Ȑr Ȑr Ȑr


GLICOL
Apă *OLFRO Apă *OLFRO Apă *OLFRO Apă *OLFRO Apă *OLFRO &21Ĕ,187
$0(67(&
circulaţie naturală

l 150/1 18 2 15 5 15 5 - - - - 20
Kit sistem cu

l 200/1 22.5 2.5 20 5 17.5 7.5 - - - - 25


l 200/2 22.5 2.5 20 5 17.5 7.5 - - - - 25
l 300/2 22.5 2.5 20 5 17.5 7.5 - - - - 25
l 200/2 CF1 12 1 10.5 2.5 9 4 8 5 6.5 6.5 13
circulaţie forţată

l 200/2 CF2 8 1 7 2 6.5 2.5 5.5 3.5 4.5 4.5 9


Kit sistem cu

l 300/2 CF1 16 2 14.5 3.5 12.5 5.5 11 7 9 9 18


l 300/2 CF2 16 2 14.5 3.5 12.5 5.5 11 7 9 9 18
l 400/3 CF2 20.5 2.5 18.5 4.5 16 7 14 9 11.5 11.5 23
l 500/4 CF2 25 3 22.5 5.5 19.5 8.5 17 11 14 14 28
18 - 5 m_ţeavă +1 +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Racorduri suplimentare

18 -10 m_ţeavă +2 +0 + 1.5 + 0.5 + 1.5 +1 +1 +1 +1 +1 +2


18 -20 m_ţeavă + 3.5 + 0.5 +3 +1 +3 +1 + 2.5 + 1.5 +2 +2 +4
kit CF

18 -30 m_ţeavă + 5.5 + 0.5 +5 +1 +4 +2 + 3.5 + 2.5 +3 +3 +6


22 - 5 m_ţeavă +2 +0 + 1.5 + 0.5 + 1.5 + 0.5 +1 +1 +1 +1 +2
22 -10 m_ţeavă + 2.5 + 0.5 + 2.5 + 0.5 +2 +1 +2 +1 + 1.5 + 1.5 +3
22 -20 m_ţeavă + 5.5 + 0.5 +5 +1 +4 +2 + 3.5 + 2.5 +3 +3 +6
22 -30 m_ţeavă +8 +1 +7 +2 +6 +3 + 5.5 + 3.5 + 4.5 + 4.5 +9

29
Accesorii
şi componente

30
Accesorii solare
Cod

Accesorii şi dispozitive pentru gestionarea sistemului solar

3DQRXGHFRPDQGÅLQVWDODĕLHVRODUÅ(/,26
Panou de comandă cu LCD care poate afişa şi comanda pană la 20 de tipuri de instalaţii solare.
Patru intrări pentru sondele tip Pt1000 Clasa B DIN şi patru ieşiri de înaltă tensiune.
Trei sonde din cupru furnizate împreună cu tabloul, două pentru boiler şi una pentru panoul solar .
3104047
Panoul de comandă afişează valorile de temperatură înregistrate de sonde, diagnosticare pe ecran, funcţie de testare a
sistemului, contorizarea orelor de funcţionare a pompei de integrare şi funcţie anti-îngheţ.
Dimensiuni: 156 x 108 x 47 mm.

Sondă solară suplimentară pentru apa caldă menajeră


Sondă cilindrică cu diametrul de 6 mm de tip Pt1000 Clasa B DIN, cu un cablu lung de 1 m de culoare albastră,
adecvată pentru măsurarea temperaturii din boiler; interval de temperatură: -50 °C/+110 °C. Compatibilă cu panoul de 3104049
comandă Elios 25.

Sondă suplimentară pentru panoul solar


Sondă cilindrică cu diametrul de 6 mm de tip Pt1000 Clasa B DIN, cu un cablu lung de 1 m de culoare gri, adecvată
pentru măsurarea temperaturii din panoul solar; interval de temperatură: -50 °C/+200 °C. Compatibilă cu panoul de 3104048
comandă Elios 25. Acoperire din cupru şi clemă de prindere a sondei, incluse.

7HUPRVWDWGLJLWDO
Dispozitiv prevăzut cu intrare pentru sondă şi ieşire pentru un dispozitiv de acţionare de înaltă tensiune (250 V), precum
o supapă de derivaţie cu 2 sau 3 fire. Afişajul cu 3 cifre permite vizualizarea valorilor de temperatură şi setarea
parametrilor de funcţionare. 800232
Sondă cilindrică de tip Ptc1000 inclusă în livrare, cu diametrul de 6 mm, cu cablu de 1,5 m lungime.
Dimensiuni 79 x 115 x 42 mm.

5H]LVWHQĕÅHOHFWULFÅSHQWUX&1$5đL&1$5
Kit electric cu flanşă de 1,5 kW monofazic pentru sistemele cu circulaţie naturală, alimentare la 220 V. Include o
flanşă, un anod de magneziu, un termostat şi un capac de mici dimensiuni. Compatibilă cu Kairos Thermo Direct (toate 107069
variantele) şi Kairos Thermo (variantele de 150 l şi 200 l).

5H]LVWHQĕÅHOHFWULFÅSHQWUX&1$5
Kit electric cu înşurubare de 1,5 kW monofazic pentru sistemele cu circulaţie naturală, alimentare la 220 V. 800240
Include un termostat care poate fi înşurubat pe flanşă. Compatibilă cu Kairos Thermo (varianta de 300 l).

*UXSGHVLJXUDQĕÅ
12053830
Grup asamblat din fabrică ce include o supapă de siguranţă, o supapă de evacuare automată a aerului şi un manometru

6RQGÅ6UHWXU°QFÅO]LUH 3024175

31
Accesorii solare
Code

'LVSR]LWLYHKLGUDXOLFHđLDFFHVRULL
3RPSÅVRODUÅ $5
Staţie de pompare pentru sistemele cu circulaţie forţată, echipată cu supapă de siguranţă, robinet de umplere şi robinet
de golire. Racorduri hidraulice în versiunea cu garnitură plată de 3/4 ‘’. Racord flexibil şi element de fixare rapidă pentru
3024056
vasul de expansiune.
Dimensiuni: 250 x 375 mm.
Distanţă între tur şi retur de la centru la centru de 100 mm.

*UXSGLJLWDOSRPSÅVRODUÅ
Staţie de pompare pentru sistemele cu circulaţie forţată, echipată cu supapă de siguranţă, robinet de umplere şi robinet
de golire, senzori digitali de presiune şi temperatură, tablou de comandă electronic cu o sondă pentru panoul solar şi
3024151
două sonde pentru rezervor. Racorduri hidraulice de 18 mm sau în versiunea cu garnitură plată de 3/4 ‘’. Dimensiuni:
275 x 480 mm.
Distanţa între axele tur şi retur de 125 mm. NB: interfaţa SENSYS pentru sistem se va comanda separat

3RPSÅVRODUÅ°QFDVFDGÅ $5
Staţie de pompare pentru sistemele cu circulaţie forţată, echipată cu supapă de siguranţă, robinet de umplere şi robinet
de golire. Racorduri hidraulice în versiunea cu garnitură plată 3/4”. Racord flexibil şi element de fixare rapidă pentru
3024057
vasul de expansiune.
Distanta între tur şi retur: 100 mm
Dimensiuni: 250 x 375 mm.

3RPSÅVRODUÅ
Staţie de pompare pentru sistemele cu circulaţie forţată de mari dimensiuni, echipată cu supapă de siguranţă.
3024059
Racorduri hidraulice în versiunea cu garnitură plată 3/4”. Racord flexibil şi element de fixare rapidă pentru vasul de
expansiune.

9DQÅGHDPHVWHFWHUPRVWDWDWÅ
Vană de amestec din bronz destinată aplicaţiilor solare care poate menţine o temperatură constantă într-o gamă
extinsă de reglaje, cu timpi de reacţie mici la schimbări ale valorilor de temperatură foarte scăzute.
3024085
Prevăzută cu mecanism de protecţie anti-opărire, protecţie împotriva depunerilor de calcar şi
anticoroziune.
Dimensiuni: 115 x 74 mm.

9DQÅGHDPHVWHFPRWRUL]DWÅ*$/(92 SOXVFDEOXUL 3024176

9DQÅGHYLDWRDUHPRWRUL]DWÅ
Vană deviatoare pentru ACM. Alimentare la 230 V. Temperatura fluidului +1 °C/+95 °C, presiune diferenţială de
funcţionare maximă: 4 bar. 3087085
Racorduri filetate tată 3/4”.
Dimensiuni: 94 x 130 x 68 mm.

9DQÅPRWRUL]DWÅFXFÅL
Vană motorizată de derivaţie pentru uz exclusiv cu rezervorul MACC.
3024076
Adecvată pentru încălzire şi prepararea ACM. Cabluri incluse.

9DQÅGHYLDWRDUHPRWRUL]DWÅ*$/(92 3024177

6WDĕLHGHSUHSDUDUHDSÅFDOGÅPHQDMHUÅ ):6
Modul de preparare ACM debit minim: 2,5 l/min. 3024152
Debit ACM maxim: 32 l/min. Temperatură reglabilă între 36 – 65 ºC. Dimensiuni 700 x 400 x 295 mm

.LWGHUHFLUFXODUH):6 3024161

.LWKLGUDXOLF&20%, 3024174

32
Accesorii solare
Cod

Vas de expansiune de 18 l pentru sistemul solar 4448666440


Vas de expansiune de 25 l pentru sistemul solar 4448666451
Vas de expansiune de 35 l pentru sistemul solar 12002737
Vas de expansiune de 50 l pentru sistemul solar 12028860
Vas de expansiune de 80 l pentru sistemul solar 12078041
Adecvat pentru utilizarea în sistemele solare închise care utilizează energia solară conform DIN 4757
şi EN 12977.
Vasul este prevăzut cu o membrană specială pentru sisteme solare, certificată conform standardului
DIN 4807-3, care separă circuitul de aer de cel al circuitului de fluid solar. Suporturile de montare
permit instalarea sigură şi stabilă a vasului de expansiune. Presiune maximă de 10 bar. Temperatură
de lucru în sistem situată în intervalul -10 °C/+99 °C.

Schimbător de căldură solar cu plăci 16 kW 3024036


Schimbător de căldură solar cu plăci 32 kW 3024037
Schimbător de căldură solar cu plăci 48 kW 3024038
Schimbător de căldură cu plăci brazate, adecvat pentru utilizarea în instalaţiile de preparare a apei
calde menajere.
Presiune de lucru de 5 bar, temperatură maximă de funcţionare situată în intervalul 45/60 °C cu
suprafeţe de schimb termic (m2)* / număr de plăci / debit (l/h) egale cu 0,4 / 18 / 720; 0,8 / 34 / 1440
şi respectiv 1,2 / 48 / 2500

Schimbător de căldură solar pentru piscine 20 kW 3024039


Schimbător de căldură solar pentru piscine 40 kW 3024040
Schimbător de căldură solar pentru piscine 70 kW
3024041
*Schimbător de căldură cu ţevi şi carcasă din titan, adecvat pentru încălzirea apei din piscină.
Presiune de lucru de 2 bar. Debit operaţional primar/secundar (m3) de 0,9/10; 1,7/15 şi respectiv 3/20.

Kit de adaptare hidraulic pe circuitul panoului solar


Include elemente de racordare hidraulică pentru conductele fine din cupru de 16-18, respectiv 22 3024070
mm şi pentru racordare cu garnitură plată 3/4”.

Kit de adaptare hidraulic pe circuitul pompei


Include elemente de racordare hidraulică pentru conductele fine din cupru de 16-18, respectiv 22 3024071
mm şi pentru racordare cu garnitură plată 3/4”.

Conducte de trecere prin acoperiş, din oţel inoxidabil


Două conducte flexibile din oţel inoxidabil de 22 mm cu izolaţie de 1 m. 3087014
Racorduri pentru conductele fine din cupru de 16-18 şi 22 mm.

Conducte duble pre-izolate


Kit format din 10 m de conducte duble din oţel inoxidabil, cu diametrul de 16 mm, pre-izolate. Cablul
sondei pentru panoul solar este inclus în setul de livrare. Un kit de racordare din bronz este prevăzut 3024069
pentru conectarea la panourile solare şi la staţia de pompare.

Supapă de siguranţă hidraulică 1/2” 877084


Supapă de siguranţă hidraulică 3/4” 877085
Supapă de siguranţă hidraulică 1” 885516
Sifon 1” 877086

Instrumente pentru umplerea şi întreţinerea sistemului solar Cod

Antigel pur (5 l) 800215


Propilenglicol netoxic, inodor şi higroscopic. Inhibatorii de coroziune din compoziţia propilenglicolului
protejează piesele metalice utilizate în mod normal în instalaţiile solare. Poate fi amestecat cu apă în
proporţie de 25 până la 75%.

Pompă manuală de umplere cu lichid antigel 800235


Pompă cu piston din bronz pentru conectarea la sistemul solar în timpul fazei de umplere şi de
punere sub presiune.

33
GAMA NUOS
ÎNCĂLZITOARE DE APĂ
CU POMPĂ DE CĂLDURĂ
Eficienţa înseamnă…
economie de energie şi o calitate
ridicată a vieţii

35
Viitorul este
deja aici
Încălzeşte apa cu ajutorul aerului.
Oferă confort, respectând în
acelaşi timp mediul înconjurător.

Ariston prezintă NUOS: cea mai mare și


cuprinzătoare gamă ecologică de încălzitoare de
apă cu pompă de căldură disponibilă pe piaţă, care
asigură eficienţă ridicată şi economie de energie.

De mulţi ani, Ariston a optat MONOBLOC SPLIT


pentru protecţia mediului şi, din
acest motiv, a investit în cea mai NUOS EVO
avansată tehnologie din domeniu. SPLIT 80-110
În urma cercetărilor efectuate,
am dezvoltat noile încălzitoare de NUOS EVO NUOS EVO
MURAL

apă cu pompă de căldură NUOS. 80-110 SPLIT 150-200


Acestea sunt eficiente şi pot
încălzi o cantitate mare de apă
cu un consum redus de energie
electrică, dat fiind că absorb
NUOS PRIMO
căldura direct din aerul exterior. 80-100

Gama de încălzitoare de apă cu


pompă de căldură NUOS este
disponibilă atât în versiunea
monobloc, cât şi în cea split (cu
DE PARDOSEALĂ

o unitate exterioară), putând fi


instalate atât pe perete, cât şi pe
pardoseală şi având o capacitate
între 80 şi 300 de litri.
În clădirile noi, gama NUOS poate NUOS
200-250-250 SYS
fi utilizată ca alternativă la un
NUOS EVO
sistem termic solar, ca sursă de SPLIT 300
energie regenerabilă.

36
NUOS
Avantaje reale pentru
dumneavoastră şi pentru mediul
înconjurător

ENERGIE REGENERABILĂ
De obicei, inovaţiile cele mai importante sunt ascunse în ceea ce ne înconjoară
în viaţa de zi cu zi. De exemplu, aerul care este bogat în căldură, reprezintă
energie gratuită şi regenerabilă provenită direct din natură. NUOS reuşeşte
să extragă din aer această energie ecologică şi să o utilizeze pentru încălzirea
apei menajere.
În acest mod, consumul de energie electrică scade şi confortul dumneavoastră
este garantat in timp ce mediul înconjurător este protejat.

NUOS: APĂ CALDĂ ECOLOGICĂ

Energie
PRODUS CU EFICIENŢĂ RIDICATĂ electrică

NUOS utilizează doar a treia parte din energia electrică necesară încălzirii Căldura
aerului
apei, faţă de încălzitoarele de apă convenţionale.
C.O.P. (coeficientul de performanţă) defineşte eficienţa pompei de căldură
prin raportul dintre energia obţinută şi energia consumată. Acest parametru
depăşeşte cu mult valoarea 1, demonstrând faptul că utilizarea NUOS este
extrem de avantajoasă. Pentru fiecare 100 de unităţi de căldură transmise Căldură
apei, sunt necesare doar 30 de unităţi de energie electrică, în timp ce celelal- transferată
apei
te 70 de unităţi sunt preluate în mod liber din aer.

C.O.P. > 3

INSTALARE FLEXIBILĂ
NUOS dispune de o gamă largă de accesorii pentru direcţionarea aerului,
adaptate tuturor tipurilor de instalare. Indiferent dacă plănuiţi să instalaţi un
model mural sau unul de pardoseală, cu sau fără canale de aer, NUOS are
accesoriul perfect pentru a vă satisface nevoile.
În plus, tehnologia ecologică utilizată are încă un rezultat pozitiv: aerul
evacuat de pompa de căldură contribuie la ventilarea naturală a încăperii
şi sporeşte calitatea aerului, producând un efect plăcut de împrospătare şi
dezumidificare.

NUOS: O GURĂ DE AER PROASPĂT


37
Pompa de căldură NUOS:
mai mult decât un simplu încălzitor de apă
PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE
Pompa de căldură este un dispozitiv utilizat pentru transferul căldurii dintr-o
sursă de căldură aflată la o temperatură joasă către o sursă de căldură aflată la
o temperatură ridicată; acest proces necesită o „acţiune de pompare” efectuată
de dispozitivul în sine. O pompă de căldură funcţionează ca o „pompă hidraulică”,
deplasând apa de la un nivel inferior la unul superior datorită unei anumite
cantităţi de energie mecanică.

POMPELE DE CĂLDURĂ TERMODINAMICE


Ventil de expansiune
1 4
Agent frigorific
în stare lichidă Există multiple principii ale fizicii datorită cărora este posibilă „pomparea”
căldurii: compresia gazului, efectul Peltier şi ciclul de răcire cu schimbare de
Ieşire aer Intrare
apă rece
faze. În cazul pompelor de căldură cu schimbare de faze, fluidul vaporizează
Energie
regenerabilă Energie
calorică
şi condensează la temperaturi diferite într-un ciclu termodinamic, datorită
totală
proceselor de dilatare şi de comprimare. La vaporizare, agentul refrigerent
Admisie aer Ieşire
A.C.M. absoarbe căldura din sursă cu o temperatură mai mică, în timp ce, la
Compresor
Agent frigorific
în stare gazoasă
condensare, transmite căldura pentru a ridica temperatura apei menajere.
2
Energie electrică
3 Astfel, cea mai importantă parte a acestui echipament o reprezintă
compresorul acţionat de un motor electric care favorizeaza procesele de
dilatare si comprimare.

AGENTUL FRIGORIFIC
Caracteristicile termodinamice ale agentului frigorific reprezintă un aspect crucial
de luat în considerare pentru ca procesul să se desfăşoare în mod corespunzător.
Dacă, de exemplu, căldura este preluată de la sursă la 10ºC (adică aerul exterior)
şi urmează să fie transmisă unei surse la 40ºC (adică a.c.m.), vaporizarea fluidului
va avea loc la o temperatură de sub 10ºC preluând caldura din aer, iar condensarea
acestuia, la o temperatură de peste 40ºC cedând căldură către ACM. Acest tip de
fluid se numește „agent refrigerent”.
Agentul refrigerent utilizat în pompa de căldură NUOS este R134A; acesta nu
afectează stratul de ozon, nu conţine clor ce afectează mediul înconjurător, nu este
toxic sau inflamabil, toate acestea reprezentând avantaje pentru siguranţa atât a
utilizatorilor, cât şi a instalatorilor. Datorită calităţilor sale termodinamice, gazul
R134A garantează o eficienţă ridicată pompei de căldură.

C.O.P.
C.O.P. (coeficientul de performanţă) defineşte eficienţa acestor echipamente
ca fiind raportul dintre energia termică totală produsă şi energia electrică
consumată.

HIGH Pompele de căldură pot utiliza energia termică „gratuită” pe care o găsim
EFFICIENCY sub formă de căldură în mediul înconjurător, care se însumează cu energia
electrică consumată și în funcție de condițiile existente C.O.P-ul are în
general valori peste 2 și poate ajunge până la 6.

38
Gama NUOS
Monobloc sau Split?
SPLIT MONOBLOC

Ariston oferă o gamă


completă de încălzitoare
de apă cu pompă de
căldură split şi monobloc

ǩb8QLWDWHDLQWHULRDUÅHVWHPDLFRPSDFWÅ
Integrare în încăperi datorită faptului că nu are unitate de răcire
ǩb5DFRUGXULOHGHJD]UHIULJHUHQWDXGLPHQVLXQL
interioare limitate
ǩb(YDFXDUHDFRQGHQVXOXLQXHVWHQHFHVDUÅ

Pompa de încălzire monobloc exterioară


Integrare arhitectonică necesită numai grătare de evacuare care nu
afectează aspectul.

Produsul monobloc permite utilizarea


aerului rece şi dezumidificat pentru răcirea
Tratarea aerului camerelor interioare prin sistemele de canale
corespunzătoare.

Într-o pompă de caldura aerotermică,


ventilatorul şi compresorul sunt principalele
Nivel de zgomot componente responsabile cu nivelul de zgomot.
Datorită unităţii exterioare, produsul nu produce
zgomot în încăperea în care este instalat

Două pachete mai mici şi mai uşoare


Trasport (unitate interioară şi exterioară) sunt de obicei mai
uşor de transportat.

Pentru instalarea unităţii exterioare sunt


necesare eforturi minime de montare pe perete.
Instalare Pentru conductele de gaz refrigerent este
suficientă o gaură cu diametrul de 50 mm.

Punerea în funcţiune este imediată,


dat fiind că acesta este un produs plug&play.
Punere în funcţiune Instalatorul nu necesită abilităţi sau echipament
specific tehnicienilor de aer conditionat.

Operaţiunea principală obişnuită de întreţinere


a unei pompe de căldură aerotermice constă în
Întreţinere curăţarea vaporizatorului. Această operaţiune este
mai uşor de efectuat asupra unităţii exterioare (dacă
aceasta se află într-un loc uşor accesibil).

39
NUOS, gama de produse
care se potriveste cel mai bine nevoilor dvs.
NUOS PRIMO NUOS EVO NUOS EVO SPLIT NUOS EVO SPLIT NUOS NUOS EVO
80-100 80-110 80-110 150-200 200-250-250 SYS SPLIT 300

Ghidul tipurilor de utilizări

Locuinţă nouă cu una şi două familii ǩ ǩ ǩ ǩ ǩ

Locuinţă nouă multifamilială ǩ ǩ ǩ ǩ

Locuinţă existentă cu una şi două familii ǩ ǩ ǩ ǩ ǩ ǩ

Locuinţă multifamilială ǩ ǩ ǩ ǩ

Spaţiu comercial ǩ ǩ ǩ ǩ ǩ
ǩ utilizare uzuală şi recomandată ǩ utilizare posibilă

Gama NUOS
pentru toate
utilizările

40
NUOS şi piaţa
Calitate record!

Pe baza experienţei şi cercetării continue, Ariston a dezvoltat noua gamă NUOS de


încălzitoare de apă ce utilizează tehnologii avansate.
Atât modelele EVO split, cât şi cele monobloc au în comun câteva aspecte tehnice
absolut inovatoare, datorită cărora echipamentele au caracteristici unice pe piaţă.

NUOS EVO poate


fi utilizat ca
COP* de la 2,6 la 3,1* (aer 7°C) sursă de energie CEL MAI EFICIENT
de la 3 la 3,7* (aer 20°C) regenerabilă în DE PE PIAŢĂ
clădirile fără instalaţii
preexistente
NUOS EVO
garantează economii EFICIENŢĂ MAXIMĂ
Temperatura minimă maxime, chiar şi în
- 5°C ÎN REGIUNILE CU
a aerului exterior timpul iernii şi în
regiunile cu climă CLIMĂ RECE
rece

NUOS EVO
Dispunere pe garantează un nivel CEL MAI FIABIL DE
Condensator
exteriorul vasului maxim de siguranţă PE PIAŢĂ
şi igienă al a.c.m.

NUOS EVO
Dublu anod de garantează protecţie CEL MAI REZISTENT
Anod magneziu şi curent maximă şi contribuie
la scăderea costurilor DE PE PIAŢĂ
indus Pro-tech
de întreţinere

NUOS EVO permite


înlocuirea şi verifica- CEA MAI RAPIDĂ
rea rezistenţei fără
Rezistenţă electrică Dublă din steatit** ÎNTREŢINERE DE PE
a fi necesară golirea
şi asigură costuri de PIAŢĂ
întreţinere reduse
(*) conform modelelor şi standardului EN 255-3 pentru echipamente cu temperatura de referinţă a apei de 15-55ºC
** Numai pentru produse cu o capacitate de peste 120 litri 41
Atmosferă familială şi funcţionalitate:
un singur limbaj cu NUOS

1 2 3 4 5
1 ON/OFF
2 Afişaj
O singură interfaţă pentru utilizator la toate modelele
3 Buton
4 LED Smile Funcţionalitate extraordinară datorită panoului de
5 Mod comandă intuitiv.

MOD GREEN
Funcţie ce asigură un nivel maxim de economisire a energiei electrice. NUOS
funcţionează numai în modul pompă de încălzire, încălzind apa până la temperatura
de 62°C.
MOD BOOST
Funcţie ce reduce la minim timpul de încălzire, sporind astfel confortul. NUOS
funcţionează simultan cu pompa de căldură şi rezistenţa electrică, pentru un timp PROGRAMARE
de încălzire a apei cât mai mic. De îndată ce temperatura maximă de funcţionare a Este funcţia care permite setarea
pompei de căldură este depăşită, rezistenţa electrică continuă să se încălzească până orei şi a temperaturilor apei în funcţie
la atingerea temperaturii setate a apei. de preferinţele dumneavoastră.
Dispozitivul va atinge temperatura
MOD AUTO selectată la ora setată (puteţi seta
Funcţie ce asigură cea mai bună combinaţie între confort şi economie. Nuos
îmbunătăţeşte logica de comutare dintre pompa de căldură şi rezistenţa electrică. maxim două perioade cu două
temperaturi diferite). Procesul de
FUNCŢIE ANTI-LEGIONELLA încălzire va fi efectuat în primul rând
Această funcţie constă în cicluri automate de dezinfecţie. Lunar, NUOS efectuează un de pompa de căldură şi abia apoi,
control şi, dacă este necesar, încălzeşte apa până la 65°C, menţinând temperatura dacă este necesar, de rezistenţele
acesteia pentru o perioadă de timp suficient de lungă pentru distrugerea unei posibile electrice.
proliferări a bacteriei legionella în rezervorul de acumulare.

Consum de energie electrică cu apa la 15-55°C (EN 255-3) Timp de încălzire cu apa la 15-55°C (EN 255-3)
4,00 05:16
Încălzitor de apă electric convenţional (1200W)
3,50 04:48

3,00 04:19

03:50
Mod GREEN
Consum (kWh)

2,50
Timp (h,min)

03:21
2,00 Mod BOOST Încălzitor de apă electric convenţional (1200W)
02:52
1,50
02:24
1,00 Mod GREEN Mod BOOST
01:55
0,50
01:20

0,00 00:57
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 -5 2 7 20 30 42
Temperatura camerei (°C) Temperatura camerei (°C)

42
Evoluţia ecologică
prezintă avantaje economice pentru
toată lumea
Având în vedere profilurile de consum prevăzute de Standardele Europene, consumul anual de energie
pentru prepararea apei calde menajere este de 1.550 kWh/an pentru o familie de trei persoane.

Eficienţa medie a încălzitoarelor NUOS EVO, estimată prin evaluarea eficienţei sale în cazul unei
temperaturi medii anuale a aerului admis de 15 °C, permite realizarea unor economii de până la 1352
kWh/an, comparativ cu un încălzitor de apă convenţional cu aceeaşi capacitate.

O reducere vizibilă şi reală la factura de energie electrică.


NECESARUL ANUAL
DE ENERGIE ELECTRICĂ EFICIENŢĂ CONSUM ANUAL
PENTRU PREPARAREA PRODUS % [contor] DE ENERGIE
APEI CALDE ELECTRICĂ [kWh/an]
MENAJERE [kWh/an]
Încălzitor
de apă
convenţional 1.550 84 % 1.836
de 80 l

NUOS 1.550 320 % 484


EVO 80

ECONOMIE - 1.352

FRQVXP: ;:

INVESTIŢIE INTELIGENTĂ
Eficienţa înseamnă un consum mai mic: comparativ cu performanţele unui
5HFXSHUDUH încălzitor de apă electric cu aceeaşi capacitate, încălzitorul de apă cu pompă
de căldură asigură economisirea energiei electrice şi reducerea costurilor,
care vor fi recuperate rapid.
rapidă a
Ţinând cont de costul din ce în ce mai ridicat al energiei electrice, eficienţa
investiţiei va juca un rol din ce în ce mai important în achiziţia unui încălzitor de apă: în
această situaţie, NUOS reprezintă cea mai inteligentă investiţie.

43
NUOS PRIMO 80-100

Încălzitor de apă cu pompă de căldură mural

GAZ ECOLOGIC ANTI GARANȚIE


R134A LEGIONELLA (ANI)

ǩ&23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ02'3203Ä'(&Ä/'85Ä&8)81&Ĕ,21$5(/$7(03(5$785$$(58/8,175(Đ,
2&
ǩ*$=8/)5,*25,),&(&2/2*,&5$3(50,7($7,1*(5($81(,7(03(5$785,$$3(,
'(0$;,02&102'8/3203Ä'(&Ä/'85Ä
ǩ&21'(16$7251)ÄĐ85$71-858/5(=(59258/8,
ǩ5(=(5925,17(5,25',12Ĕ(/(0$,/$7&87,7$1
ǩ5(=,67(1ĔÄ(/(&75,&Ä,17(*5$7Ä
ǩ$12''(0$*1(=,8'8%/83(17583527(&Ĕ,$$17,Ȑ&252=,81(
ǩ',63/$</('
ǩ)81&Ĕ,,(&2%2267$872$17,Ȑ/(*,21(//$Đ,6(7$5($7,038/8,'(&21680

Date tehnice
NUOS 80 100
COP aer 20ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 3,0 3,0
Temperatură min./max. aer °C 10/40 10/40
Putere calorică din aer la 20ºC (*) W 750 750
Putere absorbită medie (*) W 250 250
Timp de încălzire aer la 20ºC (*) H/min 4,45 6
Cantitate max. de a.c.m. la 40ºC (*) l 110 141
Capacitate rezervor de acumulare l 80 100
Pierderi de căldură în 24h W 0,46 0,5
Presiune max. de funcţionare bar 8 8
Tensiune electrică/consum max. (*) V/W 220/1450 220/1450
Putere rezistenţă electrică W 1200 1200
Debit de aer standard m3/h 170 170
Volum min. în camera de instalare (**) m3 20 20
Nivel presiune sunet la 1 m dB(A) 38 38
Instalare murală. Greutate încălzitor golit kg 45 49

Disponibil în Clasă de protecţie


Grosime izolaţie
IP
mm
X4
31
X4
31

varianta cu Diametrul racordurilor hidraulice


Temperatură min. în camera

°C
1/2M 1/2M

capacitate de 80 si rezervorului de acumulare 1 1

100 de litri. (*) Temperatura apei 15-55°C cu temperatura aerului de 20°C (EN 255-3)
(**) Volumul minim al camerei în cazul instalării fără conducte

 02'(/ 182635,02 182635,02 

&2'85,  

44
9(17,/
'((;3$16,81( 9(17,/$725
Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS PRIMO8080
NOUS PRIMO COPt
4,5
06.21 4,0
05:52 3,5
05:24 3,0
&2035(625 2,5
04:55
2,0
04:26
1,5
03:57
1,0
03:28 0,5
03:00 0,0
10 20 40

Temperatura aerului (°C)


9$325,=$725
Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Timp [hh:mm] NUOS PRIMO 100


Time [hh.mm] NOUS PRIMO 100 COPt
08.19 4,5
07:36 4,0
&21'(16$725 3,5
06:53
3,0
06:10 2,5
05:26 2,0
04:43 1,5
1,0
04:00
0,5
03:17 0,0
10 20 40
Temperatura aerului (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Dimensiuni
80 100
a mm 1160 1304
b mm 629 773
Ø1 220
375 25
25

80
Ø1
160

454
294
A

240 477

100
B

491
244.5

269

171

239
51
C
Ø1
6

INDGPLVLHDSÅUHFH*Ǣ
OUTLHđLUHDSÅFDOGÅ*Ǣ
C (YDFXDUHDFRQGHQVXOXL

45
NUOS EVO 80 -110

Încălzitor de apă cu pompă de căldură mural

HIGH
EFFICIENCY

EFICIENŢĂ
RIDICATĂ

GAZ ECOLOGIC ANTI GARANȚIE


R134A LEGIONELLA (ANI)

ǩ&23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ&23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ02'3203Ä'(&Ä/'85Ä&8)81&Ĕ,21$5(/$7(03(5$785$$(58/8,175(ȐĐ,
|&
ǩ*$=8/)5,*25,),&(&2/2*,&5$3(50,7($7,1*(5($81(,7(03(5$785,$$3(,
'(0$;,0|&102'8/3203Ä'(&Ä/'85Ä
ǩ&21'(16$7251)ÄĐ85$71-858/5(=(59258/8,Ȏ&21'(16$7258/18(67( 
,0(56$71$3Äȏ
ǩ1,9(/5('86'(=*2027Ȏ)81&Ĕ,(6,/(17ȏ
ǩ5(=(5925,17(5,25',12Ĕ(/(0$,/$7&87,7$1
ǩ5(=,67(1ĔÄ(/(&75,&Ä683/,0(17$5Ä
ǩ$12'$&7,9Ȏ3527(&+ȏ$12''(0$*1(=,8
ǩ$),Đ$-/&'
ǩ)81&Ĕ,,*5((1%2267$872$17,Ȑ/(*,21(//$Đ,6(7$5($7,038/8,'(&21680

Date tehnice
NUOS EVO 80 110
COP aer 20ºC apă 15-55oC (EN 255-3) 3,4 3,4
COP aer 7ºC apă 15-55oC (EN 255-3) 2,6 2,6
COP conform EN 16147 2,7 2,7
Temperatură min./max. aer °C -5/42 -5/42
Putere calorică din aer la 20ºC (*) W 850 850
Putere absorbită medie (*) W 250 250
Timp de încălzire aer la 20ºC (*) h/min 4,15 6,30
Timp de încălzire aer la 7ºC (*) h/min 5,30 8,20
Cantitate max. de a.c.m. la 40ºC (*) lt 113 169
Capacitate rezervor de acumulare lt 80 110
Pierderi de căldură în 24h W 0,46 0,5
Presiune max. de funcţionare bar 8 8
Tensiune electrică/consum max. (*) V/W 220/1460 220/1460
Putere rezistenţă electrică W 1200 1200
Debit de aer standard m3/h 100-200 100-200
Volum min. în camera de instalare (**) m3 20 20
Instalare murală. Nivel presiune sunet la 1 m dB(A) 35 35
Greutate încălzitor golit kg 50 55
Disponibil în Clasă de protecţie IP X4 X4
Grosime izolaţie mm 41 41
varianta cu Diametrul racordurilor hidraulice “ 1/2M 1/2M
Temperatură min. în camera
capacitate de 80 rezervorului de acumulare °C 1 1

şi 110 litri. Produs (*) Temperatura apei 15-55ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
(**) Temperatura apei 15-62ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)

extrem de compact (***) Volumul minim al camerei în cazul instalării fără conducte

şi regenerabil. 02'(/ 1826(92 1826(92

 &2'85,  

46
Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS EVO 80 COPt
08:38 4,5
4,0
07:26
9(17,/$725 3,5
06:14 3,0
&2035(625 2,5
05:02
2,0
03:50 1,5
9(17,/'((;3$16,81(
1,0
02:38
0,5
9$325,=$725 02:26 0,0
-5 2 7 20 42
Temperatura aerului (°C)
Air temperature (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

&21'(16$725

Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS EVO 110 COPt
11:31 4,5
4,0
10:19
3,5
09:07 3,0
2,5
07:55
2,0
06:43 1,5
1,0
05:31
0,5
04:19 0,0
-5 2 7 20 42
Temperatura aerului (°C)
Air temperature (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Dimensiuni
80 110
a mm 1171 1398
b mm 515 515
c mm 890 1117
100
184

IN OUT
B

380
C

99
A
145

535
152

99

506
IN DGPLVLHDSÅUHFH*Ǣ
OUTLHđLUHDSÅFDOGÅ*Ǣ

47
NUOS EVO SPLIT 80-110

Încălzitor de apă cu pompă de căldură mural

HIGH
EFFICIENCY

EFICIENŢĂ
RIDICATĂ

GAZ ECOLOGIC ANTI SUPER GARANȚIE


R134A LEGIONELLA SILENŢIOS (ANI)

ǩ &23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ &23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ 02'3203Ä'(&Ä/'85Ä&8)81&Ĕ,21$5(/$7(03(5$785$$(58/8,175(ȐĐ,
2&
ǩ *$=8/(&2/2*,&5$3(50,7($7,1*(5($81(,7(03(5$785,$$3(,'(0$;,0
2&102'8/3203Ä'(&Ä/'85Ä
ǩ &21'(16$7251)ÄĐ85$71-858/5(=(59258/8,Ȏ&21'(16$7258/18(67(
,0(56$71$3Äȏ
ǩ 1,9(/5('86'(=*2027Ȏ81,7$7((;7(5,2$5Äȏ
ǩ 5(=(5925,17(5,25',12Ĕ(/(0$,/$7&87,7$1
ǩ 5(=,67(1ĔÄ(/(&75,&Ä683/,0(17$5Ä
ǩ $12'$&7,9Ȏ3527(&+ȏ$12''(0$*1(=,8
ǩ $),Đ$-/&'
ǩ )81&Ĕ,,$872%2267*5((19$&$1ĔÄ%2267$17,Ȑ/(*,21(//$Đ,6(7$5($
7,038/8,'(&21680

Date tehnice
NUOS EVO SPLIT 80 110
COP aer 20ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 3,5 3,6
COP aer 7ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 2,9 2,9
COP conform EN 16147 2,61 2,61
Temperatură min./max. aer °C -5 / 42 -5 / 42
Putere calorică din aer la 20°C (*) W 1750 1750
Putere absorbită medie (*) W 510 510
Timp de încălzire aer la 20°C (*) h/min 2,00 3,00
Timp de încălzire aer la 7°C (*) h/min 2,45 3,42
Cantitate max. de a.c.m. la 40°C (*) lt 113 169
Capacitate rezervor de acumulare lt 80 110
Pierderi de căldură în 24h W 0,46 0,5
Presiune max. de funcţionare bar 8 8
Tensiune electrică/consum max. (*) V/W 220/1950 220/1950
Putere rezistenţă electrică W 1200 1200
Greutate încălzitor golit kg 32 38
Clasă de protecţie IP X4 X4
Grosime izolaţie mm 41 41
Diametrul racordurilor hidraulice “ 1/2M 1/2M
Temperatură min. în camera
rezervorului de acumulare °C 1 1

UNITATE EXTERIOARĂ
Diametrul conductelor de agent frigorific “ 1/4-3/8
Greutate unitate golită kg 27
Instalare murală. Debit de aer standard
Nivel zgomot
m3/h
dB(A)
1100
55
Nivel zgomot la 5 m dB(A) 39
Disponibil în varianta Presiune max. în circuitul de refrigerare
(partea cu presiune joasă) bar 12
cu capacitate de 80 şi Presiune max. în circuitul de refrigerare
(partea cu presiune înaltă)
Clasă de protecţie
bar 27
IPX4
110 litri. Extrem de Distanţă max. între rezervorul de acumulare
şi unitatea exterioară m 6
Diferenţă max. de înălţime între rezervorul
compact şi silenţios. de acumulare şi unitatea exterioară
(*) Temperatura apei 15-55°C cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
m 3

Produs ce foloseşte (**) Temperatura apei 15-62°C cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)

MODEL NUOS EVO SPLIT 80 NUOS EVO SPLIT 110


energie regenerabilă. COD PRODUS (rezervor de acumulare + unitate exterioară) 3603546 3603547

Cod rezervor de acumulare 3603533 3603535


Cod unitate exterioară 3603536

02'(/ 1826(9263/,7 1826(9263/,7


48
&2'352'86 UH]HUYRUGHDFXPXODUHXQLWDWHH[WHULRDUÅ  
Timp
Time [hh:mm]
[hh.mm] NUOS EVO SPLIT 80 COPt
5.02 4,5
4.33 4,0
4.04 3,5
&21'(16$725 3,0
3.36
2,5
3.07
2,0
2.38
1,5
2.09 1,0
1.40 0,5
1.12 0,0
-5 2 7 20 30 42
Temperatura aerului (°C)
Air temperature (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS EVO SPLIT 110 COPt
9$325,=$725 7.12 4,5
4,0
6.00 3,5
9(17,/$725
3,0
4.48
2,5
9(17,/'((;3$16,81( 2,0
3.36
1,5
2.24 1,0
&2035(625
0,5
1.12 0,0
-5 1 7 20 30 42
Temperatura aerului (°C)
Air temperature (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

502
Dimensiuni
80 110
a mm 858 1085
204
533,4

OUT IN 240
OUT GAS
183,9

IN GAS
A

100

OUT IN

769
700

542

IN GAS
OUT GAS
IN DGPLVLHDSÅUHFH*Ǣ
OUTLHđLUHDSÅFDOGÅ*Ǣ 321 534 83
254
IN GASDGPLVLHJD]*Ǣ
OUT GASLHđLUHJD]*Ǣ

49
NUOS EVO SPLIT 150 - 200

Încălzitor de apă cu pompă de căldură mural

HIGH
EFFICIENCY

EFICIENŢĂ
RIDICATĂ

GAZ ECOLOGIC ANTI SUPER SISTEM ANTI- GARANȚIE


R134A LEGIONELLA SILENŢIOS INGHEŢ (ANI)

ǩ &23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ &23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ 02'3203Ä'(&Ä/'85Ä&8)81&Ĕ,21$5(/$7(03(5$785$$(58/8,175(ȐĐ,2&
ǩ *$=8/(&2/2*,&5$3(50,7($7,1*(5($81(,7(03(5$785,$$3(,'(0$;,02&1
02'8/3203Ä'(&Ä/'85Ä
ǩ &21'(16$7251)ÄĐ85$71-858/5(=(59258/8,Ȏ&21'(16$7258/18(67(,0(56$7
1$3Äȏ
ǩ 1,9(/5('86'(=*2027Ȏ81,7$7((;7(5,2$5Äȏ
ǩ 5(=(5925,17(5,25',12Ĕ(/(0$,/$7&87,7$1
ǩ 5(=,67(1ĔÄ(/(&75,&Ä&8387(5('8%/Ä',167($7,7
ǩ $12'$&7,9Ȏ3527(&+ȏ$12''(0$*1(=,8
ǩ $),Đ$-/&'
ǩ )81&Ĕ,,$872%2267*5((192<$*($17,Ȑ/(*,21(//$Đ,6(7$5($7,038/8,'(&21680

Date tehnice
NUOS EVO SPLIT 150 200
COP aer 20ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 3,6 3,6
COP aer 7ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 2,9 2,9
COP conform EN 16147 2,61 2,7
Temperatură min./max. aer °C -5/ 42 -5/ 42
Putere calorică din aer la 20ºC (*) W 2450 2450
Putere absorbită medie (*) W 680 680
Timp de încălzire aer la 20ºC (*) h/min 2,35 3,30
Timp de încălzire aer la 7ºC (*) h/min 3,25 4,35
Cantitate max. de a.c.m. la 40ºC (*) lt 230 318
Capacitate rezervor de acumulare lt 150 200
Pierderi de căldură în 24h W 0,49 0,52
Presiune max. de funcţionare bar 6 6
Tensiune electrică/consum max. (*) V/W 220/2500 220/2500
Putere rezistenţă electrică W 1500+1000 1500+1000
Greutate încălzitor golit kg 60 65
Clasă de protecţie IP X4 X4
Grosime izolaţie mm 55 55
Diametrul racordurilor hidraulice “ 3/4M 3/4M
Temperatură min. în camera
rezervorului de acumulare °C 1 1

UNITATE EXTERIOARĂ
Diametrul conductelor de agent frigorific “ tip flacără 1/4-3/8
Greutate unitate golită kg 32
Instalare murală. Debit de aer standard
Nivel zgomot
m3/h
dB(A)
1300
60
Nivel zgomot la 5 m dB(A) 42
Disponibil în varianta Presiune max. în circuitul de refrigerare
(partea cu presiune joasă)
Presiune max. în circuitul de refrigerare
bar 12

cu capacitate de 150 (partea cu presiune înaltă)


Clasă de protecţie
Distanţă max. între rezervorul de acumulare
bar

m
27
IPX4
6
şi unitatea exterioară
şi 200 de litri. Diferenţă max. de înălţime între rezervorul
de acumulare şi unitatea exterioară
m 3

Produs ce (*) Temperatura apei 15-55ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
(**) Temperatura apei 15-62ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)

02'(/ 1826(9263/,71826(9263/,7
folosește energie &2'352'86 
UH]HUYRUGHDFXPXODUHXQLWDWHH[WHULRDUÅ
regenerabilă. Cod rezervor de acumulare
Cod unitate exterioară
3069405
3603528
3069404

50
Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS EVO SPLIT 150 COPt
4.33 5,0
4,5
4.04
4,0
&21'(16$725 3.36 3,5
3.07 3,0
2,5
2.38 2,0
2.09 1,5
1,0
1.40 0,5
1.12 0,0
-5 1 7 20 30 42
Temperatura aerului (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Timp
Time [hh:mm]
[hh.mm] NUOS EVO SPLIT 200 COPt
7.12 5,0
4,5
6.00 4,0
9$325,=$725 3,5
4.48 3,0
2,5
9(17,/$725 3.36 2,0
1,5
2.24 1,0
9(17,/'((;3$16,81( 0,5
1.12 0,0
-5 1 7 20 30 42
&2035(625
Temperatura aerului (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Dimensiuni
150 200
a mm 1150 1476
b mm 500 80
c mm 750 1050

IN DGPLVLHDSÅUHFH*Ǣ
OUT LHđLUHDSÅFDOGÅ*Ǣ

IN GASDGPLVLHJD]*Ǣ
OUT GASLHđLUHJD]*Ǣ
În cazul în care nu există un perete solid, este recomandabilă utilizarea suportului cu trepied cod 3078042

51
NUOS DE PARDOSEALĂ 200 - 250 - 250 SYS

Încălzitor de apă cu pompă de căldură, de pardoseală

HIGH
EFFICIENCY

EFICIENŢĂ
RIDICATĂ

GAZ ECOLOGIC ANTI INTEGRARE SISTEM ANTI- GARANȚIE


R134A LEGIONELLA SISTEM SOLAR INGHEŢ (ANI)

ǩ&23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ&23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ02'3203Ä'(&Ä/'85Ä&8)81&Ĕ,21$5(/$7(03(5$785$$(58/8,175(ȐĐ,
2&
ǩ*$=8/(&2/2*,&5$3(50,7($7,1*(5($81(,7(03(5$785,$$3(,'(0$;,0
2&102'8/3203Ä'(&Ä/'85Ä
ǩ&21'(16$7251)ÄĐ85$71-858/5(=(59258/8,Ȏ&21'(16$7258/18(67(
,0(56$71$3Äȏ
ǩ5(=(5925,17(5,25',12Ĕ(/(0$,/$7&87,7$1
ǩ5(=,67(1ĔÄ(/(&75,&Ä&8387(5('8%/Ä',167($7,7
ǩ$12'$&7,9Ȏ3527(&+ȏ$12''(0$*1(=,8
ǩ$),Đ$-/&'
ǩ)81&Ĕ,,$17,Ȑ/(*,21(//$*5((1%2267$872Đ,6(7$5($7,038/8,'(&21680
ǩ683257%2%,1ÄĐ,621'Ä3(1758,17(*5$5(&86,67(062/$5Đ,6$8&(175$/Ä
7(50,&Ä
ǩ',)8=25,(Đ,5($(508/7,Ȑ',$0(758,17(*5$7
ǩ&85(/('(75$163257,17(*5$7(

Date tehnice
1826 200 250 250 SYS
COP aer 20ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 3,7 3,7 3,7
COP aer 7ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 3,1 3,1 3,1
COP conform EN 16147 2,61 2,8 2,8
Temperatură min./max. aer °C -5/ 42 -5/ 42 -5/ 42
Putere calorică din aer la 20ºC (*) W 2775 2775 2775
Putere absorbită medie (*) W 750 750 750
Timp de încălzire aer la 20ºC (*) h/min 3,30 4,03 4,03
Timp de încălzire aer la 7ºC (*) h/min 5,12 6,04 6,04
Cantitate max. de a.c.m. la 40ºC (**) lt 348 435 435
Capacitate rezervor de acumulare lt 200 250 250
Pierderi de căldură în 24h W 0,6 0,65 0,65
Presiune max. de funcţionare bar 6 6 6
Tensiune electrică/consum max. (*) V/W 220/2500 220/2500 220/2500
Putere rezistenţă electrică W 1500+1000 1500+1000 1500+1000
Debit de aer standard m3/h 300-500 300-500 300-500
Volum min. în camera de instalare (***) m3 20 20 20

Afişaj intuitiv, Nivel zgomot la 2 m


Greutate încălzitor golit
dB(A)
kg
39
90
39
95
39
110

temperatura min. Clasă de protecţie


Grosime izolaţie
IP
mm
X4
50
X4
50
X4
50

a aerului admis Diametrul racordurilor hidraulice


Temperatură min. în camera
“ 3/4M 3/4M 3/4M

-5ºC. Produs rezervorului de acumulare °C 1 1 1

regenerabil
(*) Temperatura apei 15-55ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
(**) Temperatura apei 15-62ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
(***) volumul minim al camerei în cazul instalării fără conducte
02'(/ 1826 1826 18266<6

&2'  

52
&2035(625 Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS 200 COPt
5,0
8.24 4,5
9(17,/
4,0
'((;3$16,81( 7.12
3,5
3,0
6.00
2,5
9(17,/$725 2,0
4.48
1,5
3.36 1,0
9$325,=$725 0,5
2.24 0,0
-5 0 7 10 15 25 35
Temperatura aerului (°C)
&21'(16$725
Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

%2%,1Ä3$12862/$5
Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS 250 COPt
09:36 5,0
4,5
08:24
4,0
07:12 3,5
3,0
06:00 2,5
2,0
04:48
1,5
03:36 1,0
0,5
02:24 0,0
-5 0 7 10 15 25 35
Temperatura aerului (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Dimensiuni
200 250 (SYS)
H mm 550 810

G mm 1478 1738

L mm 1700 1960

ø 150
ø 160
ø 200

L ø 150
ø 160
G ø 200
H 30
E
105

C
A
160

D
600
620

330

344

A 7XEšǥDGPLVLHDSÅUHFH
B7XEšǥLHđLUHDSÅFDOGÅ 600
C5DFRUGHYDFXDUHFRQGHQVšǥ)
D7XEšǥDGPLVLHFLUFXLWVRODU 6<6
E7XEšǥLHđLUHFLUFXLWVRODU

53
NUOS EVO SPLIT 300

Încălzitor de apă cu pompă de căldură de pardoseală

HIGH
EFFICIENCY

EFICIENŢĂ
RIDICATĂ

GAZ ECOLOGIC ANTI SUPER SISTEM ANTI- GARANȚIE


R134A LEGIONELLA SILENŢIOS INGHEŢ (ANI)

ǩ &23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ &23&87(03(5$785$$(58/8,'(2&Ȏ(1Ȑȏ
ǩ 02'3203Ä'(&Ä/'85Ä&8)81&Ĕ,21$5(/$7(03(5$785$$(58/8,175(ȐĐ,
2&
ǩ *$=8/(&2/2*,&5$3(50,7($7,1*(5($81(,7(03(5$785,$$3(,'(0$;,0
2&102'8/3203Ä'(&Ä/'85Ä
ǩ &21'(16$7251)ÄĐ85$71-858/5(=(59258/8,Ȏ&21'(16$7258/18(67(
,0(56$71$3Äȏ
ǩ 1,9(/5('86'(=*2027Ȏ81,7$7((;7(5,2$5Äȏ
ǩ 5(=(5925,17(5,25',12Ĕ(/(0$,/$7&87,7$1
ǩ 5(=,67(1ĔÄ(/(&75,&Ä&8387(5('8%/Ä',167($7,7
ǩ $12'$&7,9Ȏ3527(&+ȏ$12''(0$*1(=,8
ǩ $),Đ$-/&'
ǩ )81&Ĕ,,$17,Ȑ/(*,21(//$*5((1%2267$872Đ,6(7$5($7,038/8,'(&21680

Date tehnice
NUOS EVO SPLIT 300
COP aer 20ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 3,6
COP aer 7ºC apă 15-55ºC (EN 255-3) 2,9
COP conform EN 16147 2,7
Temperatură min./max. aer °C -5/ 42
Putere calorică din aer la 20ºC (*) W 2450
Putere absorbită medie (*) W 680
Timp de încălzire aer la 20ºC (*) H/min 5,30
Timp de încălzire aer la 7ºC (*) H/min 7,15
Cantitate max. de a.c.m. la 40ºC (*) lt 549
Capacitate rezervor de acumulare lt 300
Pierderi de căldură în 24h W 0,63
Presiune max. de funcţionare bar 6
Tensiune electrică/consum max. (*) V/W 227&2500
Putere rezistenţă electrică W 1500+1000
Greutate încălzitor golit kg 87
Clasă de protecţie IPX4
Grosime izolaţie mm 50
Diametrul racordurilor hidraulice “ 3/4M
Temperatură min. în camera
rezervorului de acumulare °C 1
UNITATE EXTERIOARĂ
Diametrul conductelor de agent frigorific “ 1/4 - 3/8 flare type
Greutate unitate golită kg 32
Super silenţios, Debit de aer standard
Nivel zgomot
Nivel presiune sunet la 5 m
m3/h
dB(a)
dB(a)
1300
60
42
Presiune max. în circuitul de refrigerare
temperatura min. (partea cu presiune joasă)
Presiune max. în circuitul de refrigerare
bar 12

(partea cu presiune înaltă) bar 27


a aerului admis Clasă de protecţie
Distanţă max. între rezervorul de acumulare
IP X4

şi unitatea exterioară m 6
-5ºC. Produs Diferenţă max. de înălţime între rezervorul
de acumulare şi unitatea exterioară m 3

regenerabil (*) Temperatura apei 15-55ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
(**) Temperatura apei 15-62ºC cu temperatura aerului de 20ºC (EN 255-3)
 02'(/ 1826(9263/,7

&2'352'86 UH]HUYRUGHDFXPXODUHXQLWDWHH[WHULRDUÅ 

Cod rezervor de acumulare 3069403


Cod unitate exterioară 3603528

54
Timp [hh:mm]
Time [hh.mm] NUOS EVO SPLIT 300 COPt
10.48 5,0
9.36 4,5
4,0
8.24 3,5
&21'(16$725
7.12 3,0
2,5
6.00
2,0
4.48 1,5
1,0
3.36
0,5
2.24 0,0
-5 1 7 20 30 42

Temperatura aerului (°C)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

9$325,=$725

9(17,/$725

9(17,/'((;3$16,81(

&2035(625

Dimensiuni
300
H mm 1820

ø mm 634

IN DGPLVLHDSÅUHFH*Ǣ
OUTLHđLUHDSÅFDOGÅ*Ǣ

IN GASDGPLVLHJD]*Ǣ
OUT GASLHđLUHJD]*Ǣ

55
Încălzitoare de apă
BC1S 200 - 300 - 450

Încălzitor de apă indirect, cu o serpentină şi montaj pe pardoseală

DURATĂ LUNGĂ IZOLAŢIE PROTECŢIE FLANŞĂ DE GARANȚIE


DE VIAŢĂ DIN SPUMĂ ANTI- VERIFICARE (ANI)
POLIURETANICĂ COROZIUNE

ǩ 3527(&Ĕ,((;&/86,9Ä$%2,/(58/8,
&8(0$,/63(&,$/3(%$=Ä'(7,7$1/$
|&
ǩ 6(53(17,1Đ1&/,1$7Đ1-263(1758
21&Ä/=,5(202*(1Ä$%2,/(58/8,
flexibilitate
ǩ &21&(3873(17585(&,5&8/$5(
ǩ )/$1ĐÄ683(5,2$5Ä&8$12''(
0$*1(=,8Đ,7($&Ä3(17586(1=25
în ceea ce
ǩ )/$1ĐÄ)5217$/Ä'(9(5,),&$5(š
00
priveşte
ǩ $12''(0$*1(=,8
ǩ 68325Ĕ,'(686Ĕ,1(5(5(*/$%,/,
ǩ .,7(/(&75,&'(.:Ȏ3(1758Đ,
/,75,ȏ6$8'(.:',6321,%,//$
capacitatea de
&(5(5(
ǩ .,7(/(&75,&&8),/(7Ȏ3(1758
/,75,ȏ
acumulare

Date tehnice – Dimensiuni generale


%&6 %&6 %&6 %&6 %&6 %&6
   
Capacitate l 200 300 450
a mm 600 600 714
Suprafaţa de schimb a serpentinei m2 1 1,3 1,6
b mm 1312 1834 1744
Putere max. absorbită kW 31 36 43
Timp de încălzire min 28 36 46 c mm 1272 1794 1704
Debit ACM d mm 248 248 270
ΔT=30°C l/h 762 885 1057 e mm 434 663 646
ΔT=45°C l/h 592 688 822 f mm 338 338 360
Pierdere de presiune în serpentină mbar 9,0 10,4 13,0 g mm - - 1003
Presiune max. de lucru bar 10 10 10 j mm 500 500 630
Dispersie termică kWh/24h 1,7 1,9 2,1 k mm 324 324 354
Constantă de răcire wh/l k j 0,18 0,14 0,13
l mm 730 959 964
Temperatură max. de funcţionare °C 90 90 90
Greutate netă kg 101 135 151

 &2'  

A J
1

10 1. Ieşire ACM 1’’ M


2. Intrare apă rece 1’’ F
9
3. Retur serpentină 1’’ F
4.Tur serpentină 1’’ F
15
7. Flanşă laterală Ø 110 mm
8 8. Racord pentru rezistenţa electrică 1’’ 1/2
9. Anod de magneziu superior
B

4
14
10. Teacă sondă superioară
13 11. Anod de magneziu lateral
E

11
12. Teacă sondă laterală
G

7 13. Uşă de acces laterală


3 12
14. Uşă de acces superioară
45°
F

K
D

15. Recirculare
Pentru lista completă de accesorii,
vezi pagina 65

57
BC2S 200 - 300 - 450

Încălzitor de apă indirect, cu două serpentine şi montaj pe


pardoseală

DURATĂ LUNGĂ IZOLAŢIE PROTECŢIE FLANŞĂ DE GARANȚIE


DE VIAŢĂ DIN SPUMĂ ANTI- VERIFICARE (ANI)
POLIURETANICĂ COROZIUNE

ǩ 3527(&Ĕ,((;&/86,9Ä$%2,/(58/8,
&8(0$,/63(&,$/3(%$=Ä'(7,7$1/$
|&
ǩ 6(53(17,1Đ1&/,1$7Đ1-263(1758
21&Ä/=,5(202*(1Ä$%2,/(58/8,
ǩ &21&(3873(17585(&,5&8/$5(
ideal pentru
ǩ )/$1ĐÄ683(5,2$5Ä&8$12''(
0$*1(=,8Đ,7($&Ä3(17586(1=25
ǩ )/$1ĐÄ)5217$/Ä'(9(5,),&$5(š
sisteme
00
ǩ $12''(0$*1(=,8
ǩ 68325Ĕ,'(686Ĕ,1(5(5(*/$%,/, solare
ǩ .,7(/(&75,&'(.:Ȏ3(1758Đ,
/,75,ȏ6$8'(.:',6321,%,//$
&(5(5(
ǩ .,7(/(&75,&&8),/(7Ȏ3(1758
termice
/,75,ȏ

Date tehnice – Dimensiuni generale


%&6 %&6 %&6 %&6 %&6 %&6
   
Capacitate l 200 300 450
a mm 600 600 714
Serpentină Upper Lower Upper Lower Upper Lower
b mm 1312 1834 1744
Suprafaţa de schimb a serpentinei m² 0,8 1 0,8 1,3 1 1,6
Putere max. absorbită kW 27,3 31,0 27,3 36,0 30,8 43,0 c mm 1272 1794 1704
Debit ACM d mm 248 248 270
ΔT=30°C l/h 671 762 671 885 757 1057 e mm 434 663 646
ΔT=45°C l/h 497 667 497 688 589 925 f mm 338 338 360
Pierdere de presiune în serpentină mbar 1,0 9 1,3 10,4 1,6 13,0 g mm 595 998 1003
Presiune max. de lucru bar 10 10 10 h mm 770 1167 1089
Dispersie termică kWh/24h 1,7 1,9 2,1 i mm 270 270 282
Constantă de răcire wh/l k j 0,18 0,13 0,1
j mm 500 500 630
Temperatură max. de funcţionare °C 90 90 90
k mm 324 324 354
Greutate netă kg 101 135 151
l mm 730 959 964

 &2'  

A J
1 1. Ieşire ACM 1’’ M
2. Intrare apă rece 1’’ F
10
6 3. Retur serpentină 1’’ F
9
4. Tur serpentină 1’’ F
5. Retur serpentină superioară 1’’ F
5 6. Tur serpentină superioară 1’’ F
15
7. Flanşă laterală Ø 110 mm
8
8. Racord pentru rezistenţa electrică 1’’ ½
„(nu este disponibil pentru modelul de 200 l)”
B

4
14 9. Anod de magneziu superior
10. Teacă sondă superioară
13
E

11. Teacă sondă laterală


11
G

2 12. Teacă sondă laterală


7
13. Uşă de acces laterală
Pentru lista completă 3 12
14. Uşă de acces superioară
45°
F

15. Recirculare
D

de accesorii, vezi pagina 65

58
MAXIS CDZ 800-1000-1500-2000-2500-3000

Acumulator de apă vertical cu montaj pe pardoseală şi


capacitate ridicată de acumulare ACM

PROTECŢIE FLANŞĂ DE DESIGN GARANȚIE


ANTI- VERIFICARE ITALIAN (ANI)
COROZIUNE

ǩ%2,/(5',12Ĕ(/&83527(&Ĕ,((;&/86,9Ä&8(0$,/3(%$=Ä'(7,7$1
ǩ$12''(0$*1(=,8&83527(&Ĕ,($17,&252=,81(
ǩ5(&,5&8/$5(
ǩ)/$1ĐÄ'(9(5,),&$5(
ǩ7($&Ä,17(*5$7Ä3(1758621'$'(7(03(5$785Ä
ǩ7(5020(758,17(*5$7
ǩ,=2/$Ĕ,()/(;,%,/Ä&(32$7(),1'(3Ä57$7Ä
ǩ$12'$&7,9',6321,%,/&$$&&(625,8

Date tehnice – Dimensiuni generale


MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS
CDZ 800 CDZ 1000 CDZ 1500 CDZ 2000 CDZ 2500 CDZ 3000 CDZ 800 CDZ 1000 CDZ 1500 CDZ 2000 CDZ 2500 CDZ 3000

Capacitate l 800 930 1500 2000 2500 2993 A mm 420 420 490 570 540 540
Presiune max. de lucru bar 7 7 7 7 7 7 B mm 520 520 590 670 640 640
Presiune max. de lucru încălzitor de apă °C 95 95 95 95 95 95 C mm 965 1160 1140 1125 1220 1370
Dispersii termice ale încălzitorului kWh/24h 5,3 6,0 8,3 8,9 10,0 11,4 D mm 1065 1260 1240 1225 1320 1470
Greutate fără lichid kg 216 237 360 417 550 617 E mm 1460 1710 1780 1610 1870 2220
F mm 1560 1910 1880 1710 1970 2320
G mm 800 830 905 975 960 960
H mm 1265 1050 1065 1125 1150 1150
I mm 1600 1650 1550 1800 2150
J mm 1945 2195 2335 2245 2465 2815
K mm 295 295 365 435 400 400
L mm 835 835 945 1025 1105 1105
M mm 1665 1915 1985 1820 2080 2430
N mm 790 790 1000 1200 1250 1250
O mm 990 990 1200 1400 1450 1450
P mm 1010 1010 1220 1420 1470 1470

COD 3507113 3507114 3507121 3507122 3507123 3507124

  
1. Intrare apă rece G2” F G2” F
2. Ieşire apă caldă G 2”F G 2”F 9
3. Recirculare G 1” F G1½”F
4. Circuit de retur apă caldă menajeră G 2”F G 2”F
5. Fiting de evacuare G 1 ¼ ”F G 1 ¼ ”F 2
6. Teacă sondă G ½ ”F G ½ ”F 4
7. Flanşă ø 400 ø 400 6
8. Anod de magneziu G1¼”F G1¼”F
9. Fiting superior G 1 ¼ ”F G 1 ¼ ”F 8

4
6
8 M
J 7 3 F
E
I 4
N O D
H L C 6
G
1
BA
5
K
Pentru lista completă de accesorii,
vezi pagina 65
P
59
MAXIS CD1 F 800-1000

Încălzitor de apă vertical cu o serpentină şi montaj pe pardoseală


pentru prepararea apei calde menajere. Poate fi integrat într-un
sistem solar cu circulaţie forţată sau un sistem de încălzire de mare
putere

PROTECŢIE INTEGRARE FLANŞĂ DE DESIGN GARANȚIE


ANTI- SOLARĂ VERIFICARE ITALIAN (ANI)
COROZIUNE

ǩ1&Ä/=,725',12Ĕ(/&83527(&Ĕ,((;&/86,9Ä&8(0$,/3(%$=Ä'(7,7$1
ǩ$12''(0$*1(=,8&83527(&Ĕ,($17,Ȑ&252=,81(
ǩ5(&,5&8/$5(
ǩ)/$1ĐÄ'(9(5,),&$5(
ǩ'28Ä7(&,,17(*5$7(3(1758621'$'(7(03(5$785Ä
ǩ.,7(/(0(17'(1&Ä/=,5(',6321,%,/
ǩ7(5020(758,17(*5$7
ǩ,=2/$Ĕ,()/(;,%,/Ä&(32$7(),1'(3Ä57$7Ä$6$0%/$7Ä',1)$%5,&Ä
ǩ$12'$&7,9',6321,%,/&$$&&(625,8

Date tehnice – Dimensiuni generale


MAXIS CD1 MAXIS CD1
MAXIS CD1 800F MAXIS CD1 1000F
800F 1000F
Capacitate l 748 908 A mm 295 295
Presiune max. de lucru bar 7 7 B mm 460 440
(EN 12897-2006) C mm 660 730
Temperatură max. de lucru încălzitor de apă °C 95 95 D mm 760 830
Suprafaţă serpentină solară m2 2,5 3,0 E mm 910 1030
Capacitate serpentină solară l 14,2 18 F mm 1560 1810
Temperatură max. de lucru serpentină °C 110 110 G mm 1665 1915
Putere serpentină la 900 l/h kW 23,8 / 22 30,9 / 39,5 H mm 475 495
(în conformitate cu EN 12897/EN 15332) I mm 1000 1135
Pierderi de sarcină serpentină la 900 l/h mbar 21 33 J mm 1540 1790
Presiune max. de lucru serpentină bar 10 10 K mm 1945 2195
Dispersii termice încălzitor de apă kWh/24h 5,27 6,03 L mm 1360 1685
Greutate fără lichid kg 201 272 M mm - -
N mm - -
O mm 790 790
P mm 990 990
Q mm 1005 1005

COD 3507117 3507118

1. Intrare apă rece G2” F


2. Ieşire apă caldă G 2”F
12
3. Recirculare G 1” F
4. Circuit de retur apă caldă menajeră G 1 ½ “ F
5. Fiting de evacuare G 1 ¼ ”F
6. Teacă sondă G ½” F 2
6
7. Flanşă ø 110 9
8. Anod de magneziu G 1 ¼ ” F 8
9. Termometru
10. Tur circuit primar G 1 ½ “ F
11. Retur circuit primar G 1 ½ “ F
12. Fiting superior G 1 ½ “ F
4
K
10
G
6 F
J
L 3
O P 7
I E
11
D
C
1
H B
Pentru lista completă de accesorii, A
vezi pagina 65 Q
5
60
MAXIS CD1 800-1000-1500-2000-2500

Încălzitor de apă vertical cu o serpentină şi montaj pe pardoseală


pentru prepararea apei calde menajere. Poate fi integrat într-un
sistem solar cu circulaţie forţată sau un sistem de încălzire de mare
putere

PROTECŢIE INTEGRARE FLANŞĂ DE DESIGN GARANȚIE


ANTI- SOLARĂ VERIFICARE ITALIAN (ANI)
COROZIUNE

ǩ1&Ä/=,725',12Ĕ(/&83527(&Ĕ,((;&/86,9Ä&8(0$,/3(%$=Ä'(7,7$1
ǩ$12''(0$*1(=,8&83527(&Ĕ,($17,Ȑ&252=,81(
ǩ5(&,5&8/$5(
ǩ)/$1ĐÄ'(9(5,),&$5(
ǩ7($&Ä,17(*5$7Ä3(1758621'$'(7(03(5$785Ä
ǩ.,7(/(0(17'(1&Ä/=,5(',6321,%,/
ǩ7(5020(758,17(*5$7
ǩ,=2/$Ĕ,()/(;,%,/Ä&(32$7(),1'(3Ä57$7Ä
ǩ$12'$&7,9',6321,%,/&$$&&(625,8

Date tehnice – Dimensiuni generale


MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS
CD1 800 CD1 1000 CD1 1500 CD1 2000 CD1 2500 CD1 800 CD1 1000 CD1 1500 CD1 2000 CD1 2500
Capacitate l 800 1000 1500 2000 2500 A mm 295 295 365 435 400
Presiune max. de lucru (EN 12897-2006) bar 7 7 7 7 7 B mm 415 425 495 560 555
Temperatură max. de lucru încălzitor de apă °C 95 95 95 95 95 C mm 795 865 980 1060 1065
Suprafaţă serpentină solară m2 2,5 3 4,5 5,4 6 D mm 895 965 1080 1160 1165
Capacitate serpentină solară l 14,2 18 26,6 32,6 36,6 E mm 1195 1315 1435 1460 1535
Temperatură max. de lucru serpentină °C 110 110 110 110 110 F mm 1560 1810 1880 1710 1970
Putere serpentină la 900 l/h kW 22/23,8 30,9/39,5 30,9 / 39,5 39,9 / 57,5 46,1 / 65,3 G mm 1665 1915 1985 1820 2080
(în conformitate cu EN 12897/EN 15332) H mm 800 830 905 975 960
Pierderi de sarcină serpentină la 900 l/h mbar 21 33 33 44 48 I mm 1260 1395 1505 1525 1660
Presiune max. de lucru serpentină bar 10 10 10 10 10 J mm 1540 1790 1875 1695 1955
Dispersii termice încălzitor de apă kWh/24h 5,62 6,03 5,97 8,31 8,88 K mm 1945 2195 2335 2245 2465
Greutate fără lichid kg 246 272 420 487 630 L mm 900 930 1005 1075 1060
M mm 1590
N mm 1500 1765 1750 1650 1920
O mm 790 790 1000 1200 1250
P mm 990 990 1200 1400 1450
Q mm 1010 1010 1220 1420 1470

COD 3507115 3507116 3507125 3507126 3507127

1. Intrare apă rece G2” F


2. Ieşire apă caldă G 2”F 12
3. Recirculare G 1 ½ ” F
4. Element de încălzire G 1 ½ “ F
5. Fiting de evacuare G 1 ¼ ”F
2
6. Teacă sondă G ½” F
7. Flanşă ø 400 9
6 8
8. Anod de magneziu G 1 ¼ ” F
9. Termometru
10. Tur circuit primar G 1 ½ “ F 4
8
11. Retur circuit primar G 1 ½ “ F 10
12. Fiting superior G 1 ¼ “ F
K 7
6 G 8
J 1 F N
OP E
I M
D
11
C
H L
1 B
A
Pentru lista completă de accesorii,
vezi pagina 65 Q
5
61
MAXIS CD2 F 800-1000-1500-2000-2500

Încălzitor de apă vertical cu serpentină dublă şi montaj pe pardoseală


pentru prepararea apei calde menajere. Poate fi integrat într-un
sistem solar cu circulaţie forţată sau un sistem de încălzire de mare
putere

PROTECŢIE INTEGRARE FLANŞĂ DE DESIGN GARANȚIE


ANTI- SOLARĂ VERIFICARE ITALIAN (ANI)
COROZIUNE

ǩ1&Ä/=,725',12Ĕ(/&83527(&Ĕ,((;&/86,9Ä&8(0$,/63(&,$/3(%$=Ä'(7,7$1
ǩ$12''(0$*1(=,8&83527(&Ĕ,($17,Ȑ&252=,81(
ǩ5(&,5&8/$5(
ǩ)/$1ĐÄ'(9(5,),&$5(
ǩ7($&Ä,17(*5$7Ä3(1758621'$'(7(03(5$785Ä
ǩ.,7(/(0(17'(1&Ä/=,5(',6321,%,/
ǩ7(5020(758,17(*5$7
ǩ,=2/$Ĕ,()/(;,%,/Ä&(32$7(),1'(3Ä57$7Ä
ǩ6&+,0%Ä725'(&Ä/'85Ä62/$5'(0$5,',0(16,81,Đ,,17(*5$5(3(17582(),&,(1ĔÄ
0$;,0Ä
ǩ5$&25'85,$&06(53(17,1ÄĐ,13$57($3267(5,2$5Ä3(17582,167$/$5(8Đ2$5Ä

Date tehnice – Dimensiuni generale


MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS
CD2 800F CD2 1000F CD2 1500F CD2 2000F CD2 2500F CD2 800F CD2 1000F CD2 1500F CD2 2000F CD2 2500F
Capacitate l 770 896 1500 2000 2500 A mm 295 295 365 435 400
Presiune max. de lucru (EN 12897-2006) bar 7 7 7 7 7 B mm 460 460 520 560 555
Temperatură max. de lucru încălzitor de apă °C 95 95 95 95 95 C mm 760 760 995 925 1030
Suprafaţă serpentină solară m2 2,4 2,5 4,2 4,5 6,0 D mm 910 910 1230 1110 1270
Capacitate serpentină solară l 14,2 14,5 24,6 27,1 36,6 E mm 1050 1115 1380 1265 1475
Putere serpentină la 900 l/h* kW 24,6 / 45,3 30,1 / 62,1 37,2 / 70,9 39,9 / 57,5 51,2 / 72,4 F mm 1290 1360 1555 1415 1645
Pierderi de sarcină serpentină la 900 l/h mbar 23 23 67 45 50 G mm 1350 1465 1650 1520 1755
Presiune max. de lucru serpentină bar 10 10 10 10 10 H mm 1500 1565 1785 1645 1895
2
Suprafaţă serpentină superioară m 2,4 2,5 2,5 3 3,5 I mm 1560 1810 1880 1710 1970
Capacitate serpentină superioară l 14,2 14,5 14,5 18,1 21,2 J mm 1665 1915 1985 1820 2080
Putere serpentină superioară la 900 l/h kW 18 / 23,5 34,7 / 60,3 34,7 / 60,3 35,2 / 65,2 36 / 70,1 K mm 475 475 570 690 645
Pierderi de sarcină serpentină superioară la 900 l/h mbar 15 22 22 23 28 L mm 1165 1325
Presiune max. de lucru serpentină bar 10 10 10 10 10 M mm 980 1015 1305 1215 1405
Temperatură max. de lucru serpentină °C 110 110 110 110 110 N mm 1250 1215 1415 1450
Dispersii termice încălzitor de apă kWh/24h 5,27 5,97 7,06 8,26 9,34 O mm 1560 1685 1865 1700 1955
Greutate fără lichid kg 236 257 410 477 635 P mm 1540 1790 1875 1700 1955
Q mm 1945 2195 2335 2245 2465
* (în conformitate cu EN 12897/EN15332) R mm 790 790 1000 1200 1250
S mm 990 990 1200 1400 1450
T mm 1005 1005 1215 1415 1465

COD 3507119 3507120 3507128 3507129 3507130

 Ǟ 
1. Intrare apă rece G2” F G2” F
2. Ieşire apă caldă G 2”F G 2”F
3. Recirculare G 1” F G1½”F
4. Element de încălzire G1½“F G1½“F
5. Fiting de evacuare G 1 ¼ ”F G 1 ¼ ”F
6. Teacă sondă G ½ ”F G ½ ”F
7. Flanşă ø 110 ø 110
8. Anod de magneziu G1¼”F G1¼”F
9. Termometru
14
10. Tur serpentină inferioară G1½“F G1½“F
11. Retur serpentină inferioară G1½“F G1½“F
12. Tur serpentină superioară G1½“F G1½“F
13. Retur serpentină superioară G1½“F G1½“F
14. Fiting superior G 1 ¼ ”F G 1 ¼ ”F 2
9 6
12
8
6
6
3

13
4
10
Q 8
J
6 I
R S H
P O
G
7
N F
ML 11 E
D
1
C
K
B
Pentru lista completă de accesorii, A
vezi pagina 65 T
5
62
MAXIS CK1 400-600-800-1000

Acumulator de apă cu acumulare tip PUFFER pentru circuitul


primar de apă cu serpentină

DESIGN GARANȚIE
ITALIAN (ANI)

ǩ $&808/$725'($3Ä',12Ĕ(/6,03/8
ǩ 5$&25'85,3$5$/(/(3(17586(53(17,1$62/$5ÄĐ,',6381(5(&($6,*85Ä
&21(&7$5($8Đ2$5Ä/$*5838/',*,7$/3203Ä62/$5Ä
ǩ &21'8&7(,17(51(Đ,',6381(5(3(1758,167$/$5($8Đ2$5Ä/$02'8/8/$&0
ǩ 326,%,/,7$7('(,17(*5$5(&85(=,67(1Ĕ$(/(&75,&Ä
ǩ 5$&25'3(17586,67(08/'((9$&8$5($$(58/8,Ȏ683$3Ä'($(5,6,5(ȏ

Date tehnice – Dimensiuni generale


MAXIS CK1 MAXIS CK1 MAXIS CK1 MAXIS CK1 MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS
400 600 800 1000 CK1 400 CK1 600 CK1 800 CK1 1000
Capacitate l 400 580 765 888 A mm 235 230 260 260
Presiune max. de lucru bar 3 3 3 3 B mm 415 405 500 500
Temperatură max. de lucru încălzitor de apă °C 95 95 95 95 C mm 630 760 775 900
Suprafaţă serpentină solară m2 1,5 2,1 2,8 3,4 D mm 700 815 855 980
Capacitate serpentină solară l 9,3 13 17,5 21 E mm 785 900 950 1075
Temperatură max. de lucru serpentină °C 110 110 110 110 F mm 880 1000 1060 1185
Putere serpentină la 900 l/h kW 24/ 16,2 28,4/ 50,7 28,6/ 24,8 32,4/ 57,7 G mm 1060 1400 1315 1550
(în conformitate cu EN12897/EN15332) H mm 1150 1550 1405 1640
Pierderi de sarcină serpentină la 900 l/h mbar 21 25 32 32 I mm 1240 1645 1495 1730
Presiune max. de lucru serpentină bar 10 10 10 10 L mm 1550 1865 1725 1975
Dispersii termice încălzitor de apă kWh/24h 2,3 2,97 3,45 3,45 M mm 380 380 380 380
Greutate fără lichid kg 92 113 155 176 N mm 1180 1180 1180 1180
O mm 180 180 180 180
P mm 1630 1945 1805 2055
Q mm 800 850 990 990
R mm 600 650 790 790

COD 3507097 3507098 3507099 3507100

1. Supapă de aerisire G 1” F
2. Tur boiler G 1”F
3. Teacă sondă G ½” F 1
4. Tur încălzire G 1”F
5. Element de încălzire G 1 ½ “ F
6. Teacă sondă G ½” F
2
7. Retur boiler G 1”F 13
8. Teacă sondă G ½” F 3
Q
9. Retur încălzire G 1”F 4 10
o

10. Şurub M6 pentru conectarea R


grupului digital pompă solară 5 14
11. Tur circuit solar G ¾” F
6
12. Retur circuit solar G ¾” F 7
13. Retur modul de preparare ACM G ¾” F 12
N

14. Şurub M8 pentru conectarea


L

11
I

grupului de preparare ACM


H

15. Tur modul de preparare ACM G ¾” F


G

8 15
F
E
D

9
C

M
B
A

Pentru lista completă de accesorii,


vezi pagina 65

63
MAXIS CKZ 1500-2000-2500-3000

Acumulator de apă cu acumulare tip PUFFER pentru circuitul


primar de apă fără serpentină

DESIGN GARANȚIE
ITALIAN (ANI)

ǩ $&808/$725'($3Ä',12Ĕ(/6,03/8
ǩ 5$&25'85,'(ǢǢ3(1758*(67,21$5($6856(/25'(0$5(387(5(Đ,&$3$&,7$7(
ǩ ,'($/3(175887,/,=$5($035(81Ä&86&+,0%Ä72$5('(&Ä/'85Ä&83/Ä&,
3(1758$&808/$5($$3(,',1&,5&8,78/35,0$53529(1,7Ä',16856(62/$5(Đ,
',1$/7(6856(
ǩ &21(;,81(',5(&7Ä&8%2,/(58/'$725,7Ä35(6,81,,'(/8&58'(%$5
ǩ 68325785,3(1758621'Ä

Date tehnice – Dimensiuni generale


MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS
CKZ 1500 CKZ 2000 CKZ 2500 CKZ 3000 CKZ 1500 CKZ 2000 CKZ 2500 CKZ 3000
Capacitate l 1500 2000 2500 2822 A mm 372 335 390 390
Presiune max. de lucru bar 6 6 6 6 B mm 817 885 860 950
Temperatură max. de lucru încălzitor de apă °C 95 95 95 95 C mm 1342 1441 1365 1510
Dispersii termice încălzitor de apă kWh/24h 6,52 11,22 10,72 10,75 D mm 1750 1990 1820 2070
E mm 2150 2408 2265 2515
Greutate fără lichid kg 224 256 297 324
F mm 1000 1100 1250 1250
G mm 1200 1300 1450 1450

COD 3507131 3507132 3507133 3507134

1. Racord circuit primar G 2” F 2


2. Supapă de aerisire G 2” F
3. Teacă sondă G ½ “

1 1
3

G
F 1 1
3

1 1 D
3

1 1 B
3

A
Pentru lista completă de accesorii,
vezi pagina 65

64
Accesorii încălzitoare de apă

%&6 &')
.LWXULHOHFWULFH &RG &'= &' &.
%&6 &')

Kit electric 3 kW
Include: element de încălzire, flanşă de 110 mm, cabluri şi termostat cu filet 935118 ǩ

Kit electric trifazic 6 kW


Include: element de încălzire, flanşă de 110 mm, cabluri şi termostat mono şi trifazic 935119 ǩ

Kit electric 1,5 kW ǩ


Include: element de încălzire cu filet 1’’ 1/2 şi termostat. 935393 ǩ (doar 800 ǩ
EPR: IP 21 pentru instalare pe flanşa monofazică (fără BC2S 200)
1000)

Kit electric 2,5 kW


Include: element de încălzire cu filet 1’’ 1/2 şi termostat. 935394 ǩ ǩ ǩ
EPR: IP 21 pentru instalare pe flanşa monofazică (fără BC2S 200)

Kit electric 6 kW
Include: element de încălzire cu filet 1’’ 1/2 şi termostat. 3078066 ǩ ǩ
EPR: IP 21 pentru instalare pe flanşa monofazică

ǩ
Kit anod activ de mici dimensiuni 3078061 (800
1000)

Kit anod activ de dimensiuni medii 3078062 ǩ ǩ


(1500) (800)

ǩ ǩ
Kit anod activ de mari dimensiuni 3078063 (1000
(2000)
1500)

ǩ ǩ
Kit anod activ de dimensiuni foarte mari 3078064 (2500 (2000
3000) 2500)

*UXSGHVLJXUDQĕÅ

Grup de siguranţă hidraulic 1’’ 885516 ǩ

65
Ariston are ca prioritate
satisfacerea nevoilor clienților

Pagina de internet oferă utilizatorilor toate informaţiile referitoare la


„Catalogul de produse”, care conține detalii legate de datele tehnice,
imagini şi actualizări ale manualelor de instalare şi funcţionare.
Utilizatorii găsesc pe pagina de internet numerele de telefon şi adresele
Centrelor de Service şi ale Distribuitorilor Autorizaţi locali.
www.ariston.com/ro

Service

Reţeaua Centrelor de Asistenţă Tehnică Ariston a fost concepută


astfel încât să acopere întreaga ţară, pentru a garanta operaţiunile de
întreţinere de urgenţă sau de rutină, ceea ce face dovada eficienţei şi
unui grad ridicat de expertiză profesională.

Există de asemenea un grup de experţi care stau la dispoziţia clienţilor


în ceea ce priveşte procesul constant de îmbunătăţire a noilor produse şi
tehnologii.

66
67
010505, București

Fax: +40-21-2319475

www.ariston.com/ro
ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Romania SRL

Tel. Dept. Tehnic: +40-21-2319521


Str. Polona, nr. 68-72, et. 1, sector 1

Tel. Dept. Comercial: +40-21-2319510

E-mail: marketing.ro@aristonthermo.com
Ariston Thermo Group nu îşi asumă răspunderea pentru posibilele erori de tipărire şi de redactare din cadrul acestui catalog. Mai mult, Ariston Thermo Group îşi rezervă dreptul de a aduce modificări referitoare la specificaţiile şi informaţiile din cadrul acestui catalog fără a notifica în prealabil.