Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA ORELOR

DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE

ȘCOALA:
DIRIGINTE:
CLASA A V-A
AN ȘCOLAR:
OBIECTIVE CADRU: 1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă.
2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale.
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.

Nr. crt. Componenta Subcomponenta Tema Săptămâna


1. Managementul clasei ca grup Clasa noastră – familia noastră 15.09.2008
Regulamentul vieții școlare 22.09.2008
Roluri și responsabilități în clasă 29.09.2008
2. Dezvoltarea personalității și a Dezvoltarea personalității Preadolescența 06.10.2008
carierei elevului Autocunoașterea (stima de sine, 13.10.2008
atitudinea pozitivă față de propria
persoană) 20.10.2008
Calitatea vieții personale
Dezvoltarea carierei elevului Aptitudini și aspirații 27.10.2008
Modele de viață (valori umane) 03.11.2008
Caracteristicile unei meserii 10.11.2008
Dezvoltarea propriei cariere 17.11.2008
3. Educația pentru valori Educația pentru sănătate Sănătate și igienă 24.11.2008
Odihnă și alimentație 08.12.2008
Educați apentru munca de Stilul meu de muncă 15.12.2008
calitate Țelul meu în viață 05.01.2009

1
Educația pentru mediu Mens sana in corpore sano 12.01.2009
Acțiuni de protecție a mediului 19.01.2009
Educația prin și pentru cultură și Ce înseamnă ”frumos”, ”bine”, ”adevăr”? 26.01.2009
civilizație Civilizație și estetică în natură și societate 09.02.2009
4. Dezvoltarea personalității și a Dezvoltarea personalității Deciziile mele 16.02.2009
carierei Dezvoltarea carierei Nu lăsa pe mâine ce poți face azi! 23.02.2009
Lectura în timpul liber 02.03.2009
5. Educația pentru valori Educația pentru o societate Drepturile copilului 09.03.2009
democratică
Educația pentru munca de Învățând învățăm 16.03.2009
calitate
Educația pentru receptarea De ce învăț eu? 23.03.2009
valorilor culturale
Educația pentru viața privată ABC-ul comportării civilizate 30.03.2009
Familii unite, familii dezbinate 06.04.2009
Educația pentru mediu Frumosul cotidian 27.04.2009
6. Educația pentru securitatea Educația pentru protecția Marfă și ambalaj 04.05.2009
personală consumatorului
Educația pentru protecția civilă Forța omului vs. forța naturii 11.05.2009
Educația rutieră Biciclete, scutere, role 18.05.2009
Reușita unei excursii 25.05.2009
Educația privind apărarea Focul – prieten sau dușman? 01.06.2009
împotriva incendiilor
7. Încheierea anului școlar Analiza situației școlare 08.06.2009