Sunteți pe pagina 1din 4

Cum sa citesti situatiile financiare ale unei companii listate

la Bursa de Valori Bucuresti


Profit, pierdere, castig per actiune (EPS): sunt aspectele cele mai familiare
investitorilor dintre datele continute de o situatie financiara. Insa, nu sunt neaparat
si cele mai relevante elemente ale unei raportari. In functie de sectorul de
activitate in care activeaza compania, de etapa in care se afla sau de tintele
fixate, exista si alti indicatori care ne pot arata care sunt riscurile pe care le poate
intampina o societate.
Pentru a putea sa apreciati cat mai aproape de adevar care este situatia
financiara a unei companii si cum arata perspectivele acesteia, este foarte
important sa putem intelege ce inseamna indicatorii cuprinsi intr-o raportare
trimestriala, semestriala sau anuala. Fiecare dintre acesti indicatori are rolul si
importanta lui in analiza financiara.

Active si datorii curente


Activul curent sau activul circulant se revera la utilaje, cladiri, sume de bani,
creante si stocuri de marfa care apartin intreprinderii. Cand vine vorba de detineri
fizice precum stocuri, utilaje, cladiri, terenuri, trebuie sa apreciati calitatea
acestora, pentru ca valoarea lor este ajustabila, asadar poate creste sau scadea
valoarea financiara a intreprinderii. Daca se depreciaza, pot afecta conditiile in
care compania se poate imprumuta si, in cazul unei preluari, pretul oferit per
actiune.

Datoriile unei societati sunt clasificate in functie de termenul in care trebuiesc


rambursate. Datoriile curente sunt cele pe termen scurt, de pana la 12 luni, iar o
suma mare de plata care trebuie restituita rapid poate genera o problema de
lichiditate, o crestere a riscului de continuare a activitatii.

Principalele grupe de indicatori sunt:indicatori de lichiditate, indicatori de risc,


indicatori de activitate (de gestiune) si indicatori de profitabilitate si solvabilitate.

1. Indicatori de lichiditate
Arata capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma in bani, fara
riscuri.

Lichiditate curenta
Se calculeaza ca Active curente / Datorii curente si arata suma cu care activele
circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor
curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de
2. Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare, cu atat situatia entitatii este
mai buna.
Lichiditate imediata
Se calculeaza ca Active curente – Stocuri / Datorii curente si arata capacitatea
societatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat
aceasta este mai mare decat 1, cu atat situatia companiei este mai buna.
2. Indicatori de risc
Gradul de indatorare
Se calculeaza prin una din formulele Capital imprumutat x 100 / Capital propriu
sau Capital imprumutat x 100 / Capital angajat, unde capitalul imprumutat este
reprezentat de creditele peste 1 an, iar capitalul angajat – din capital social +
rezerve + credite peste 1 an.
Gradul de indatorare ne arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta
creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul
social, iar valoarea indicatorului nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%, pentru
ca situatia societatii sa fie una sigura.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor


Se calculeaza prin formula Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /
Cheltuieli cu dobanda si determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu
dobanda. Cu cat valoarea acestuia este mai mica, cu atat pozitia societatii este
mai riscanta.
3. Indicatori de activitate (de gestiune)
Gradul de indatorare al companiei
Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul
imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a
valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se
determina impozitul pe profit. Daca o companie are un grad de indatorare sub 30
% inseamna ca aceasta este rezervata in ceea ce priveste contractarea
creditelor. Daca gradul de indatorare ajunge, insa, pana la 80 % se spune ca
politica societatii este indreptata spre creditare, fiind foarte riscanta.
In mod evident, trebuie sa vedem si motivul pentru care societatea alege sa se
imprumute excesiv. Daca in viata acesteia urmeaza o perioada de expansiune,
care necesita in mod evident investitii semnificative, va trebui sa ne uitam mai
departe la ce presupune aceasta politica de dezvoltare si la riscurile ca
imprumuturile sa nu poata fi rambursate la timp, generand astfel intrarea
companiei in insolventa si, ulterior in faliment.

Viteza de rotatie
Acest indicator ne arata cat de eficienta este o societate in a-si plati clienti, in a-si
colecta datoriile de la clienti, sau a-si vinde stocurile. Viteza de rotatie poate fi
calculata pentru o serie de indicatori si are rolul de a ne oferii date despre viteza
de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii si capacitatea
acesteia de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale
entitatii.
Viteza de rotatie a stocurilor
Se calculeaza ca Cost vanzari / Stocul mediu si ne arata de cate ori stocul a fost
rulat de-a lungul exercitiului financiar. Cu cat rezultatul este mai mic, cu atat este
eficienta mai mare in gestionarea stocurilor.
Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare)
Se calculeaza ca Stocul mediu / Cost vanzari si arata numarul de zile in care
bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat
situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de
productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra
stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile.
Viteza de rotatie a debitelor
Se calculeaza ca Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri si ne ofera informatii
despre numarul de zile necesare companiei pentru colectarea de datorii de la
clienti. Un termen prea mare de plata poate genera probleme de lichiditate. Se
apreciaza ca un rezultat cu 25 la suta mai mare decat termenul de plata obisnuit
acordat poate reprezenta un motiv de ingrijorare.
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori
Se calculeaza ca Soldul mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri (fara servicii)
sau Cifra de afacerisi arata numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod evident, valoarea idicatorului trebuie sa fie mai mare
decat cea a vitezei de rotatie a debitelor, pentru a nu se genera probleme de
lichiditate si creste riscul de intrare in insolventa a societatii.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Se calculeaza ca Cifra de afaceri / Active imobilizate si arata cat de eficiente sunt
aceste active prin prisma cifrei de afaceri pe care o genereaza. Activele
imobilizate sunt acele bunuri detinute de societate pe o perioada indelungata si
care participa activ la procesul de creare de produse sau servicii. Cu cat valoarea
este mai mare, cu atat activele sunt mai eficiente.
Activele imobilizate pot fi impartite in trei categorii:
Imobilizarile necorporale – sunt active fara suport material detinute cu scopul de a
fi utilizate in procesul de productie sau pentru furnizarea de servicii (ex: brevete,
licente, marci). Imobilizarile necorporale cuprind: cheltuieli de constituire,
cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, licente, brevete, marci comerciale, fondul
comercial.
Imobilizarile corporale sunt reprezentate de bunurile cu continut material utilizate
de societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii (ex:
terenuri si constructii, masini, utilaje, mijloace de transport etc).
Imobilizarile financiare reprezinta sumele financiare investite de societate pe
termen lung sub forma de titluri si creante, cu scopul de a obtine venituri din
dividende si dobanzi (ex: actiuni, imprumuturi acordate pe termen lung).
Viteza de rotatie a activelor totale
Se calculeaza ca Cifra de afaceri / Total active si evalueaza eficienta
managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate
de activele entitatii. Cu cat valoarea este mai mare, cu atat activele sunt mai
eficiente.
4. Indicatori de profitabilitate
Exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.
Rentabilitatea capitalului angajat
Se calculeaza prin formula Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /
Capital angajat si reprezinta profitul pe care il obtine societatea din banii investiti
in afacere. In mod evident, cu cat cifra indicatorului este mai mare, cu atat
compania este mai profitabila
Marja bruta / neta din vanzari
Se calculeaza ca Profit brut/net din vanzari x 100 / Cifra de afaceri. Cu cat
procentul obtinut este mai mare, cu atat mai profitabila este compania. O scadere
a acestuia poate scoate in evidenta faptul ca societatea are probleme in a-si
controleze costurile de productie sau in a obtine un pret optim de vanzare.
Profitabilitatea
Se calucleaza ca Profit din exploatare / Capital angajat si arata cat sunt de
profitabile activele utilizate de societate. O cifra mica sau care este in scadere de
la un exercitiu financiar la altul, sunt semne ca societatea are probleme in a
realiza profit pe linia aferenta de productie.
Rentabilitatea financiara
Se calculeaza ca Profit net x 100 / Capital propriu si ne arata cat de rentabila este
activitatea companiei. Cu cat procentul este mai mare, cu atat este mai bine.
Toti acesti indicatori ne arata gradul de sanatate si rentabilitate al unei societati.
Daca cifrele arata bine, ne putem apoi uita la indicatorii legati de politica de
dividende, respectiv la rata de alocare si la randamentul dividendului si putem lua
decizia de a deveni sau nu investitori in societate.

Acest material are la baza un concept propriu dar, avand in vedere calculul
formulelor indicatorilor extrasi din contabilitatea societatilor si explicatiile legate de
acestia fac parte din teoria economica, pentru conformitate am folosit o parte din
informatii din materiale oferite de contzilla.ro si contabilul.ro.