Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Clasa:

Test de evaluare

1. Tensiunea electrică se măsoară în SI în:


a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) milivolţi.
2. Intensitatea curentului electric se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) miliamperi.
3. Rezistenţa electrică se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) miliohmi.
4. Ampermetrul se montează într-un circuit astfel:
a) în serie; b) în paralel; c)în serie sau în paralel; d) şi în serie şi în paralel.
5. Voltmetrul se montează într-un circuit astfel:
a) în serie; b) în paralel; c)în serie sau în paralel; d) şi în serie şi în paralel.
6. Rezistenţa electrică se defineşte prin relaţia:
a) R= UI; b) R = U / I; c) R = I / U; d) nici una din variante.
7. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit poate fi exprimată
matematic prin relaţia:
a) I = UR; b) U = R/I; c) I = U/R; d) I = R/U.
8. Daca la bornele unui generator se conecteaza rezistorul cu rezistenta
R1=3 Ω, intensitatea curentului prin rezistor va fi I 1=3 A. Care va fi t.e.m E a sursei
si rezistenta interna r a acesteia stiind ca daca inlocuim acest rezistor cu un altul cu
R2= 4Ω intensitatea curentului electric devine I2= 2 A.
Nume: Clasa:

Test de evaluare

1. . Rezistenţa electrică se defineşte prin relaţia:


a) R= UI; b) R = U / I; c) R = I / U; d) nici una din variante.
2. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit poate fi exprimată
matematic prin relaţia:
a) I = UR; b) U = R/I; c) I = U/R; d) I = R/U.
3. Ampermetrul se montează într-un circuit astfel:
a) în serie; b) în paralel; c)în serie sau în paralel; d) şi în serie şi în paralel.
4. . Rezistenţa electrică se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) miliohmi.
5. Tensiunea electrică se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) milivolţi..
6 .Voltmetrul se montează într-un circuit astfel:
a) în serie; b) în paralel; c)în serie sau în paralel; d) şi în serie şi în paralel
7. Intensitatea curentului electric se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) miliamperi
8. Un conductor cu rezistenta R1=10Ω legat la bornele unei baterii este
parcurs de un curent cu intensitatea de 1A. Un alt conductor cu rezistenta R 2= 4Ω
plasat in circuitul aceleiasi baterii este parcurs de un curent cu intensitatea de 2,2 A.
Determinati tensiunea electromotoare si rezistenta interioara a bateriei.
Nume: Clasa:

Test de evaluare

1.Tensiunea electrică se măsoară în SI în:


a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) milivolţi.
2. . Intensitatea curentului electric se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) miliamperi.
3. Rezistenţa electrică se măsoară în SI în:
a) amperi; b) volţi; c) ohmi; d) miliohmi.
4. Ampermetrul se montează într-un circuit astfel:
a) în serie; b) în paralel; c)în serie sau în paralel; d) şi în serie şi în paralel.
5. Voltmetrul se montează într-un circuit astfel:
a) în serie; b) în paralel; c)în serie sau în paralel; d) şi în serie şi în paralel.
6. Rezistenţa electrică se defineşte prin relaţia:
a) R= UI; b) R = U / I; c) R = I / U; d) nici una din variante.
7. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit poate fi exprimată
matematic prin relaţia:
a) I = UR; b) U = R/I; c) I = U/R; d) I = R/U.
8. Daca la bornele unui generator se conecteaza rezistorul cu rezistenta
R1=1,5Ω, intensitatea curentului prin rezistor va fi I 1=1A. Care va fi t.e.m E a sursei
si rezistenta interna r a acesteia stiind ca daca inlocuim acest rezistor cu un altul cu
R2= 0,5Ω intensitatea curentului electric devine I2= 2 A.