Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: .......................................................

Probă de evaluare – grupurile de litere ce, ci, ge, gi


1. Dictare:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Alege cuvintele care conţin grupurile de litere învăţate şi grupează-le: îngeraş, inginer,
cerceluş, ciripit, aici, ţară, fuge, măr, girafă, cinci, amici, floare, încet, acesta, coş, gingaş,
agil, ace, geruri, agrafă, geamantan, agenda.
ce______________________________________________________________________
ci______________________________________________________________________
ge _____________________________________________________________________
gi _____________________________________________________________________
3. Scrie denumirile:

_______________________________________________________________________
4. Alcătuieşte patru enunţuri folosind cuvintele: geam, crengi, recită, rece.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Dezvoltă propoziţiile următoare: a) Fetiţa era mică. b) Peştişorii au auzit.
a) _________________________________________________________
b) _________________________________________________________
6. Completează:
a) Eu am …………..degete la o mână.
b) Mama are ………………..de aur în urechi.
c) Fetiţa era mică,……………………..şi …………………… .
d) ………………..a pus flori de gheaţă pe geamuri.
7. Scrie cuvinte cu acelaşi sens:
miracole ………………………..
gingaşă……………………………………………………
jilavă…………………………………………………….
prefăcut……………………………………………
8. Desparte în silabe: explică, exemplu, textul, exerciţiu.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Textul pentru dictare:

Angela, Gicu şi Cecilia sunt colegi. Ei se duc în pădure.


Gicu spune:
- Să culegem ciuperci şi fragi!
Toţi sunt de acord.
- Ce ai în coşuleţ, Angela?
- Eu am multe fragi parfumate. Le duc mamei pentru dulceaţă, spune fetiţa.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.