Sunteți pe pagina 1din 17

FORD FOCUS Ghid de utilizare rapidă

Despre acest ghid de referinţă rapidă


Am creat acest ghid pentru a vă ajuta să vă familiarizaţi rapid
cu anumite caracteristici ale vehiculului dvs. Acesta conţine
numai instrucţiuni elementare care vă ajută să faceţi primii
paşi în lumea autovehiculului, el neputând înlocui Manualul
de utilizare.
Trebuie să citiţi în întregime instrucţiunile din Manualul de
utilizare, precum şi toate avertismentele. Cu cât îl veţi
cunoaşte mai bine, cu atât mai mari vor fi siguranţa şi plăcerea
obţinute conducându-l.
Vă mulţumim că aţi ales compania Ford.
AVERTIZARE
Conduceţi întotdeauna cu grija şi atenţia cuvenite atunci când folosiţi comenzile şi funcţiile
vehiculului dumneavoastră

Nota: Acest ghid descrie caracteristici şi opţiuni ale produsului disponibile în întreaga gamă, uneori chiar
înainte ca acestea să fie general disponibile. Acesta poate descrie opţiuni cu care vehiculul dumneavoastră
nu este prevăzut.
Nota: Este posibil ca unele dintre figurile din acest ghid să fie utilizate pentru alte modele, astfel încât acestea
pot apărea diferite în cazul vehiculului dvs. Cu toate acestea, informaţiile esenţiale cuprinse în figuri sunt
întotdeauna corecte.
Nota: Folosiţi şi conduceţi întotdeauna vehiculul dumneavoastră în conformitate cu legile şi normele în
vigoare.
Informaţiile cuprinse în această publicaţie erau corecte la momentul intrării în tipar. În interesul unei
dezvoltări continue, ne rezervăm dreptul de modificare în orice moment a specificaţiilor, a proiectării sau
a echipamentelor, fără preaviz sau fără a ne asuma vreo responsabilitate. Nicio parte a acestei publicaţii
nu poate fi reprodusă, transmisă, stocată între-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă,
în orice formă sau prin orice mijloace fără acordul nostru scris. Cu excepţia erorilor şi omisiunilor.
© Ford Motor Company 2014

Toate drepturile rezervate.


Cod piesa: CG3564roROU 02/2014 20140213134655
PREZENTARE GENERALĂ A BORDULUI

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


A Guri de aeratoare.
B Semnalizatoare. Faza lungă.
C Autovehicule cu volan pe stânga şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
C Autovehicule cu volan pe stânga fără comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
C Autovehicule cu volan pe dreapta şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ şi multimedia.
C Autovehicule cu volan pe dreapta fără comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
D Tablou de bord.
E Autovehicule cu volan pe stânga şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ şi multimedia.
E Autovehicule cu volan pe stânga fără comandă vocală - comanda audio.
E Autovehicule cu volan pe dreapta şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
E Autovehicule cu volan pe dreapta fără comandă vocală - comanda audio.
F Manetă ştergătoare.
G Afişajul informativ şi de divertisment.
H Unitatea audio.
I Butonul de blocare a uşii.
J Interupător lumini avarie.
K Comutatorul sistemului de control al stabilităţii.
L Butonul sistemului de parcare asistată.
M Butonul pentru parcare asistată activ.
N Comutator Pornire-oprire.
O Comutator lunetă cu încălzire.
P Comutator pentru parbrizul încălzit.
Q Control climă.
R Buton pornire.
S Întrerupător de pornire.
T Comanda audio. Comanda vocală. Comandă pentru telefon.
U Reglare volan.
V Claxon.
W Comutatoare tempomat. Butoanele sistemului de control adaptiv al vitezei
(ACC). Butoanele limitatorului de viteză.
X Comutator lumini. Lămpi ceaţă faţă. Lampă ceaţă spate. Comanda de reglaj al
nivelului farurilor. Atenuator iluminare instrumente.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


ÎNCUIERE ŞI DESCUIERE Tipul 1

A Deblocare
B Blocare
C Deblocarea capacului
portbagajului

Închiderea dublă cu ajutorul cheii


Rotiţi de două ori cheia în poziţia de blocare
în interval de trei secunde. A Mărire volum
Închiderea dublă cu ajutorul B Căutare înainte, următorul sau
telecomenzii încheiere apel

Apăsaţi butonul B de două ori în interval de C Reducere volum


trei secunde. D Căutare regresivă, anteriorul sau
acceptare apel
DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE
Tipul 2
GENERALĂ
Puteţi deschide sau închide toate geamurile
electrice la scurt timp după ce aţi descuiat
sau încuiat vehiculul cu telecomanda.
Pentru a utiliza deschiderea globală,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul descuiere
după ce aţi descuiat vehiculul. Pentru a
utiliza închiderea globală, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul încuiere după ce aţi încuiat
vehiculul. Eliberaţi butonul odată ce
geamurile electrice se pun în mişcare.
Nota: Când utilizaţi deschiderea sau
închiderea globală, puteţi reapăsa butonul
de descuiere sau încuiere pentru a opri
geamurile electrice.
A Mărire volum
CONTROL AUDIO B Căutare înainte sau următorul
Selectaţi sursa dorită pe unitatea audio. C Reducere volum
Puteţi acţiona următoarele funcţii cu
comanda:
3

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


D Căutare înapoi sau anteriorul COMANDA AFIŞAJULUI
E Mod INFORMATIV
Apăsaţi M pentru a selecta sursa audio.

Căutare, următorul sau anteriorul


Apăsaţi butonul de căuare pentru:
• a acorda radioul la postul de radio
presetat următor sau anterior
• a reda piesa următoare sau anterioară.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de căutare
pentru:
• a acorda radioul pe postul de radio
următor sau anterior din banda de
frecvenţe
• a căuta o piesă.

CONTROL VOCAL
Vehiculele cu comandă vocală
Conducere pe stânga
A. Afişaj informaţii
B. Afişajul informativ şi multimedia
Conducere pe dreapta
A. Afişajul informativ şi multimedia
B. Afişaj informaţii

Vehiculele fără comandă vocală


A. Afişaj informaţii
B. Audio

Apăsaţi butonul pentru a selecta sau


deselecta comanda vocală.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


ŞTERGĂTOARE PARBRIZ STERGĂTOR ŞI SPĂLĂTOR
LUNETĂ
Ştergătoare parbriz

A Ştergere intermitentă
B Ştergere lentă

Spălător lunetă
A O singură ştergere
B Ştergătoare intermitente sau
ştergătoare automate
C Ştergere normală
D Ştergere la viteză mare

Ştergere intermitentă

SCHIMBAREA LAMELELOR DE
ŞTERGĂTOR
Lame ştergător de parbriz
Poziţia de service

A Interval scurt ştergere


B Ştergere intermitentă
C Interval lung ştergere

Butonul rotativ poate fi utilizat pentru


reglarea intervalului de ştergere
intermitentă.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


Decuplaţi contactul şi aduceţi maneta
ştergătoarelor în poziţia A timp de trei Utilizarea sistemului
secunde. Eliberaţi maneta atunci când Sistemul afişează un indicator de culoare
ştergătoarele de parbriz sunt deplasate în galbenă aflat în oglinzile exterioare.
poziţia de service.

GEAMURI CU ACŢIONARE
ELECTRICĂ
Pentru a reduce zgomotul de vânt sau de
vibraţii prezent atunci când este deschis un
singur geam, deschideţi puţin şi geamul
opus.
Limite de detectare
SISTEM DE INFORMAŢII CU
În unele cazuri, vehiculele care intră şi ies
PRIVIRE LA PUNCTUL MORT din zonele punctului mort nu pot fi
detectate.
Sistemul de monitorizare a
punctului mort (BLIS) Avertizări false
El aduce un plus de confort şoferului, Pot exista cazuri în care sistemul să vă
ajutându-l să detecteze vehicule care poate avertizeze, chiar dacă niciun vehicul nu se
au intrat în zonele punctului mort (A). Zona află în zonele punctului mort. De exemplu;
de detectare se află pe ambele părţi ale balustrade pe drum, ziduri de beton pe
autovehiculului, extinzându-se de la autostradă.
oglinzile exterioare până la aproximativ 3 m
în spatele barei de protecţie. Sistemul vă Activarea şi dezactivarea
va avertiza dacă anumite vehicule intră în sistemului
zonele punctului mort în timp ce conduceţi.
Puteţi activa şi dezactiva sistemul prin
intermediul afişajului informativ.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


AFIŞAJ INFORMAŢII MESAJE INFORMAŢII
Puteţi accesa meniul prin intermediul
comenzii afişajului informativ şi multimedia.

Comenzi
Apăsaţi butoanele direcţionale sus şi jos
pentru a derula opţiunile dintr-un meniu şi
a le selecta.
Apăsaţi butonul direcţional dreapta pentru
a accesa un submeniu.
Apăsaţi butonul săgeată stânga pentru a
ieşi din meniu.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul săgeată
stânga pentru a reveni la afişajul meniului
principal (butonul Escape).
Apăsaţi butonul OK pentru a confirma şi a
Apăsaţi butonul OK pentru a selecta şi şterge unele mesaje de pe afişajul
confirma o setare. informativ. Alte mesaje vor fi eliminate
automat după puţin timp.
Lista de aparate
Anumite mesaje trebuie să fie confirmate
Pictograma se modifică pentru a indica înainte de a fi posibilă accesarea meniurilor.
funcţia curentă aflată în funcţiune.
Indicator mesaje
Unitatea CD
Indicatorul de mesaje se aprinde pentru a
completa unele mesaje. Acesta se va
Radioul aprinde pe roşu sau galben, în funcţie de
gravitatea mesajului, şi va rămâne aprins
până când cauza mesajului a fost
Intrare auxiliară remediată.
Unele mesaje vor fi completate un simbol
specific sistemului, cu un indicator de
Telefon mesaj.

Setările
CONTROL MANUAL
CLIMATIZARE
Răcirea rapidă a interiorului
COMPUTER DE BORD
Distanţa până la epuizarea
combustibilului
Indică distanţa aproximativă care poate fi
parcursă cu combustibilul rămas în rezervor.
Schimbarile în stilul de conducere pot
modifica valoarea afisata.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


Încălzirea rapidă a interiorului Dejivrarea şi dezaburirea
parbrizului

Setări recomandate pentru răcire


În cazul în care temperatura depaseste 4°C
(39°F), aerul conditionat porneste în mod
automat. Asiguraţi-vă că ventilatorul este
pornit. Indicatorul din comutator va rămâne
aprins în timpul dejivrării şi dezaburirii.
Dacă deplasaţi comanda pentru distribuţia
aerului într-o altă poziţie decât spre parbriz,
A/C va rămâne activat.
Puteţi să activaţi şi dezactivaţi sistemul de
aer condiţionat şi recircularea aerului în
Deschideţi fantele de ventilaţie centrale şi timp ce comanda pentru distribuţia aerului
laterale. este setată spre parbriz.
Orientaţi fantele de ventilaţie centrale în
sus şi fantele de ventilaţie laterale spre
geamurile laterale. GEAMURI ŞI OGLINZI
ÎNCĂLZITE
Setări recomandate pentru
încălzire Geamuri încălzite
Folosiţi funcţia de încălzire a geamurilor
pentru a dejivra sau dezaburi parbrizul sau
luneta.
Nota: Funcţia de încălzire a geamurilor este
activă numai atunci când motorul este pornit.

Parbrizul încălzit

Închideţi fantele de ventilaţie centrale şi


deschideţi fantele de ventilaţie laterale.
Luneta încălzită
Orientaţi fantele de ventilaţie laterale spre
geamurile laterale.

Oglinzi exterioare încălzite


Oglinzile exterioare electrice dispun de un
element de încălzire care va dejivra sau
dezaburi sticla oglinzii. Acestea se vor activa
automat când activaţi luneta încălzită.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


SUPORT PAHAR Pornirea cu transmisie automată
1. Verificaţi dacă transmisia este în poziţia
P sau N.
2. Apăsaţi până la capăt pedala de frână.
3. Apăsaţi butonul de pornire.
Nota: Eliberarea pedalei de frână în timpul
pornirii motorului va determina încetarea
antrenării motorului şi recuplarea contactului.

Oprirea motorului în timpul


mersului
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire
timp de două secunde sau apăsaţi-l de
două ori în interval de două secunde.

PORNIRE FĂRĂ CHEIE


CAPAC REZERVOR
Contact cuplat
Tipul 1

Apăsaţi butonul o dată, fără ca piciorul dvs.


să fie pe frână sau acceleraţie.
Nota: Sistemul de pornire fără cheie poate Tipul 2
să nu funcţioneze atunci când cheia se află
în apropierea unor obiecte metalice sau a
unor dispozitive electronice, cum ar fi
telefoanele mobile.

Pornirea cu transmisie manuală


1. Apăsaţi până la capăt pedala de
ambreiaj.
2. Apăsaţi butonul de pornire.
Nota: Eliberarea pedalei de ambreiaj în
timpul pornirii motorului va determina
încetarea antrenării motorului şi recuplarea Apăsaţi clapeta pentru a o deschide.
contactului. Deschideţi clapeta complet până se
angrenează.

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


SFATURI PRIVIND
CONDUCEREA CU SISTEMUL
DE ANTIBLOCARE A FRÂNEI
Nota: Atunci când sistemul funcţionează,
pedala de frână pulsează şi e posibil să-şi
continue cursa. Menţineţi apăsarea pe
pedala de frână. De asemenea, e posibil să
auziţi un zgomot de la sistem. Acest
comportament este normal.
Sistemul ABS nu elimină riscurile când:
• conduceţi prea aproape de vehiculul din
faţa dvs.
• vehiculul acvaplanează
• luaţi curbele la viteze prea mari
• suprafaţa carosabilă este în condiţie
Introduceţi duza de alimentare cu proastă.
combustibil până la şi inclusiv la primul şanţ
de pe duza A. Menţineţi duza pe capacul FOLOSIRE TEMPOMAT
deschiderii conductei de alimentare.
Activarea şi dezactivarea
sistemului de control automat al
vitezei

Ridicaţi uşor duza de alimentare pentru a


o scoate.

ASISTARE PORNIRE ÎN PANTĂ


Sistemul facilitează demararea atunci când
vehiculul se află pe o pantă, fără să fie
necesară utilizarea frânei de parcare.
Atunci când sistemul este activ, vehiculul
va staţiona pe pantă timp de 2-3 secunde
după ce eliberaţi pedala de frână. Astfel,
aveţi destul timp să treceţi piciorul de pe Setare viteză
frână pe pedala de acceleraţie. Frânele sunt Apăsaţi butonul SET+ sau SET- pentru a
eliberate automat odată ce motorul a atins memora şi menţine viteza de deplasare
un cuplu suficient pentru a împiedica curentă. Indicatorul control automat al
deplasarea vehiculului în josul pantei. vitezei se va aprinde.

10

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


Schimbarea vitezei setate SISTEM MONITORIZARE
PRESIUNE ÎN PNEURI
Sistemul de detecţie a pierderilor de
presiune vă va avertiza în cazul unei
modificări a presiunii aerului din pneuri.
Acest lucru se realizează prin intermediul
senzorilor ABS pentru a detecta
circumferinţa de rulare a roţilor. La
schimbarea circumferinţei, ceea ce indică
o presiune scăzută într-un pneu, un mesaj
de avertizare apare pe afişajul de informare,
iar martorul mesaj se va aprinde.
Dacă pe afişajul de informare apare un
mesaj de avertizare presiune scăzută în
pneuri, verificaţi presiunea pneurilor cât de
repede posibil şi umflaţi-le până la
presiunea recomandată.
A Accelerare Dacă acest lucru se întâmplă frecvent,
B Decelerare detectaţi cauza şi rectificaţi-o cât de curând
posibil.
Anulare viteză setată Cu excepţia unei presiuni prea scăzute în
pneu sau a unui pneu deteriorat,
Apăsaţi pedala de frână sau acţionaţi următoarele situaţii pot afecta
comutatorul CAN. circumferinţa de rulare:
Revenire la viteza setată • Încărcătura vehiculului este neuniformă.
• Tractarea unei remorci sau coborârea
Acţionaţi comutatorul RES. ori urcarea unei pante.
• Folosirea lanţurilor pentru zăpadă.
CONDUCERE ECONOMICĂ • Deplasarea pe suprafeţe moi, cum ar fi
zăpada sau noroiul.
Schimbare viteze
Nota: Sistemul va continua să funcţioneze
Rularea într-o viteză superioară, adaptată corect, dar durata de detectare poate creşte.
condiţiilor de drum, va reduce consumul de
combustibil. Resetarea sistemului
Anticipare Nota: Nu resetaţi sistemul atunci când
vehiculul se află în mişcare.
Consumul de combustibil va fi redus prin
ajustarea vitezei autovehiculului şi a Nota: Trebuie să resetaţi sistemul după
distanţei faţă de alte vehicule fără fiecare ajustare a presiunii pneurilor sau după
necesitatea de a frâna sau accelera brusc. schimbarea acestora.
Nota: Porniţi motorul.
Viteză eficientă
1. Utilizând comanda afişajului informativ,
Vitezele ridicate determină un consum mai navigaţi la Settings > Driver assist >
mare de combustibil. Prin reducerea vitezei Deflation detection.
de rulare pe drumuri deschise, consumul
de combustibil va fi mai mic. 2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OK
până când apare o confirmare.

11

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


REGLARE INTENSITATE 3. Eliberaţi pedala de ambreiaj.
LUMINOASĂ BORD 4. Eliberaţi pedala de acceleraţie.
Este posibil ca sistemul să nu oprească
motorul în anumite condiţii, de exemplu:
• Pentru a menţine temperatura de
climatizare interioară.
• Tensiunea scăzută a bateriei.
• Temperatura externă este prea scăzută
sau prea ridicată.
• Uşa şoferului a fost deschisă.
• Temperatură joasă de funcţionare a
motorului.
• Sistemul de depresurizare frână scăzut.
• Dacă nu s-a depăşit o viteză de 5 km/h.

Repornirea motorului
Apăsaţi repetat sau apăsaţi şi ţineţi apăsat Nota: Schimbătorul de viteze trebuie să se
până atingeţi nivelul dorit. afle în poziţia de punct mort.
Nota: Dacă acumulatorul este deconectat, Apăsaţi pedala de ambreiaj.
descărcat sau se montează un nou
acumulator, regulatorul va seta automat Este posibil ca sistemul să nu repornească
componentele iluminate la setarea maximă. automat motorul în anumite condiţii, de
exemplu:

CEAS • Tensiunea scăzută a bateriei.


• Pentru a menţine temperatura de
Puteţi regla data şi ora prin intermediul climatizare interioară.
meniului din afişajul informativ. Utilizaţi
butoanele cu săgeţi de pe volan pentru a
accesa meniul şi a efectua modificările
ASISTENŢA DE PARCARE
necesare. ACTIVĂ
Sistemul de parcare asistată activ
FOLOSIRE PORNIRE-OPRIRE detectează un spaţiu de parcare paralelă
adecvat şi ghidează autovehiculul în spaţiul
Nota: Sistemul este implicit activ. Pentru a respectiv. Sistemul controlează direcţia în
opri sistemul, apăsaţi comutatorul din panoul timp ce şoferul controlează pedala de
de bord. Sistemul va fi dezactivat numai pe acceleraţie, transmisia şi frânele.
perioada ciclului de combustie actual. Pentru
a-l reporni, apăsaţi din nou comutatorul.
FOLOSIND ASISTENŢA DE
PARCARE ACTIVĂ
Sistemul de parcare asistată activ nu va
Oprirea motorului poziţiona autovehiculul corect dacă:
1. Opriţi vehiculul. • se utilizează o roată de rezervă,
respectiv un pneu uzat semnificativ mai
2. Deplasaţi schimbătorul de viteze în mult decât celelalte pneuri utilizate
poziţia de punct mort.

12

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


• pe autovehicul nu sunt instalate pneuri Deplasaţi-vă spre înainte cu o viteză
de dimensiunile specificate montate din maximă de 30 km/h. Apăsaţi butonul
fabricaţie pentru parcarea asistată activ. Utilizaţi
• pneurile patinează maneta de semnalizare pentru a selecta
căutarea pe partea stângă sau pe partea
• permiteţi autovehiculului să ruleze dreaptă a autovehiculului.
inerţial
• condiţiile meteo sunt precare (ploaie
torenţială, ninsoare, ceaţă etc.).

Conduceţi încet în poziţia A, apoi urmaţi


instrucţiunile sistemului.

Deplasaţi cu atenţie autovehiculul spre


înapoi prin acţionarea pedalelor de AVERTIZAREA ŞOFERULUI
acceleraţie şi de frână pentru controlul
autovehiculului. Opriţi autovehiculul atunci Sistemul vă monitorizează automat stilul
când auziţi un semnal continuu. de conducere pe baza a diverse informaţii,
inclusiv a celor provenite de la senzorul
camerei.
Dacă detectează că deveniţi somnoros sau
că stilul de conducere se schimbă, sistemul
vă atenţionează.

13

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


UTILIZAREA AVERTIZĂRII AVERTIZAREA PENTRU BANDA
ŞOFERULUI DE PLECARE
Activarea şi dezactivarea Sistemul va detecta automat şi va urmări
sistemului marcajele benzii de circulaţie de pe
carosabil. Dacă acesta sesizează faptul că
Nota: Starea sistemului nu se schimbă în vehiculul deviază neintenţionat spre limitele
timpul cuplării şi decuplării contactului. benzii de circulaţie, este afişată o avertizare
Activaţi sistemului prin intermediul afişajului optică pe afişajul informativ. Se emite de
informativ. asemenea o avertizare sub forma unei
vibraţii resimţite la nivelul volanului.
Odată activat, sistemul va calcula nivelul
dumneavoastră de vigilenţă pe baza stilului
de conducere în raport cu marcajele de
delimitare a benzilor de circulaţie şi cu alţi
factori.

Avertizările sistemului
Nota: Sistemul nu va emite avertizări dacă
viteza vehiculului este sub 65 km/h. RECUNOAŞTEREA SEMNELOR
Sistemul de avertizare constă în două
DE CIRCULAŢIE
etape. În prima etapă, sistemul emite o
În spatele oglinzii retrovizoare interioare
avertizare temporară privind necesitatea
este montat un senzor. Acesta
unei pauze de odihnă. Acest mesaj va fi
monitorizează constant semnele rutiere
afişat pentru puţin timp. Dacă nu vă opriţi,
pentru a vă avertiza privind limita de viteză
poate fi emis un al doilea mesaj, care va
legală în vigoare şi reglementările privind
rămâne pe afişajul informativ până când
depăşirea.
este anulat.
Sistemul va detecta automat semnele
Afişajul sistemului rutiere recunoscute, de exemplu, semnele
de limitare a vitezei, semnele de interdicţie
După activare, sistemul va rula automat pe a depăşirii şi semnele de sfârşit al limitării
fundal şi doar va emite avertizări dacă este de viteză.
cazul. Puteţi vizualiza starea sistemului în
orice moment, prin intermediul afişajului
informativ. UTILIZAREA RECUNOAŞTERII
Indicatorul barei de stare se deplasează de SEMNELOR DE CIRCULAŢIE
la stânga la dreapta, pe măsura scăderii
nivelului de vigilenţă calculat. Pe măsură Activarea şi dezactivarea
ce se apropie de simbolul pauzei, culoarea sistemului
indicatorului se schimbă din verde în galben
şi, în final, în roşu atunci când este absolut Nota: Starea sistemului şi setările rămân
necesar să faceţi pauză. nemodificate la decuplarea şi cuplarea
contactului.
Sistemul poate fi activat şi dezactivat prin
intermediul afişajului informativ.

14

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None


Setarea avertismentului privind UTILIZARE A ACTIVE CITY
viteza în sistem
STOP
Sistemul dispune de un anumit număr de
niveluri de intensitate a avertismentului Activarea şi dezactivarea
privind viteza, care pot fi setate prin sistemului
intermediul afişajului informativ.
Nota: Sistemul este implicit setat pe pornit.
Afişajul sistemului Nota: În anumite situaţii, este posibil să fie
de preferat să dezactivaţi sistemul, de
exemplu, la conducerea pe teren accidentat,
când anumite obiecte pot acoperi parbrizul.
Activaţi şi dezactivaţi sistemul prin
intermediul afişajului informativ.

Sistemul poate afişa simultan două semne


rutiere.

ACTIVE CITY STOP


În spatele oglinzii retrovizoare interioare
este montat un senzor. Acesta
monitorizează continuu situaţiile pentru a
decide când să intervină.
Sistemul este conceput să vă ajute să
reduceţi coliziunile la viteză redusă în
spatele unui alt vehicul. Acesta vă va ajuta
să reduceţi deteriorările în urma impactului
sau să evitaţi complet coliziunea.
Sistemul funcţionează la viteze sub
aproximativ 30 km/h (19 mph), acţionând
frânele când senzorul detectează o posibilă
coliziune.
Trebuie să apăsaţi pedala de frână pentru
a obţine forţa de frânare completă.
Când sistemul frânează sau a acţionat
automat frânele, va apărea un mesaj pe
afişaj.
15

Focus (CB8) , CG3564roROU roROU, Edition date: 02/2014, None