Sunteți pe pagina 1din 25

 Refrenul este un element care apare numai în timpul

cântării şi ocupă una sau mai multe dintre entităţile


strofei muzicale, revenind în acelaşi loc în decursul
strofelor repetate.

 Refrenul prezintă o mare diversitate:


◦ Are o frecvenţă inegală în diferite genuri
 Abundă în colinde
 Este prezent în cântecul propriu-zis de stil modern şi în cântecul
vocal de joc
 Lipseşte în baladă şi în cântecul propriu-zis de stil vechi
◦ Sunt diferenţe în răspândirea sa teritorială
 Este mai frecvent în Banat şi în zonele extracarpatice
 Sunt refrenele care ocupă în strofă o entitate
melodică de sine stătătoare, cu statut de rând
melodic;

 Numărul de silabe variază între 5 şi 8, la fel ca


versurile
◦ mai rar, 4 silabe, în colinde
◦ mai mult de 8 silabe, în cântecele de joc
◦ în cântecele de joc, rolul de refren poate fi îndeplinit de
un şir de silabe înlocuitoare la, la, la……..
 I. Refrene regulate
◦ sunt structurate pe picioare metrice pirice, ca şi versurile; dimensiunea
poate să fie mai scurtă sau egală cu a versului.
 II. Refrene neregulate
◦ au o structură metrică şi dimensiuni diferite de cele ale versului;
alternează grupe bi şi trisilabice.
 III. Refrene strofice
◦ sunt refrene ale căror dimensiune se extinde pe măsura mai multor
versuri, formând o adevărată strofă; sunt alcătuite din mai multe rânduri
melodice.
◦ IV. Refrene compuse (din două rânduri melodice alăturate) şi mixte (două
refrene cu metru diferit, în diferite poziţii în cadrul strofei).

 Pseudorefrene: dacă într-o strofă, versurile şi refrenul au aceeaşi structură


metrică, tripodică sau tetrapodică, pe parcursul strofelor, refrenul poate să fie
înlocuit de vers sau invers; el nu poate fi identificat altfel, decât într-o
succesiune de mai multe strofe.