Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUARE INIŢIALĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE - DLC

 OBIECTIVE VIZATE:
● Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale
●Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,
lexical şi sintactic
●Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral
●Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri,
semnificaţii mijlocite de limbajul scris - citire

 MATERIAL DIDACTIC
● Imagine din povestea „Capra cu trei iezi”.
 TIPUL ACTIVITĂŢII
● „Cine este personajul?” – joc didactic;
● „La serbare” – recitare poezii.
● „Motanul pedepsit ”de Elena Farago –memorizare
● „Greşeala Cuminţicăi” – lectura educatoarei

 ITEMI
I1 – Recunoaşte personajul şi povestea din care face
parte;
I2 – Povesteşte în cel puţin două propoziţii momentul
prezentat în imagine;
I3 – Recită întreaga poezie cu intonaţie;
I4 – Ascultă şi descifrează mesajul textului.

 PUNCTAJ CALIFICATIV:
I1 – 2 p F.B - 8-10 p
I2 – 2 p B. - 5-7 p
I3 – 4 p S. - 2-4 p
I4 – 2 p
EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL ŞTIINŢĂ - DŞ

 OBIECTIVE VIZATE:
● Operaţii intelectuale pre – matematice ;
● Capacitatea de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele;
● Capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza
formele geometrice
● Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru
investigarea lui
● Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător
 MATERIAL DIDACTIC
● Trusa logico-matematică;
● Fişe de muncă independentă.
● Imagini cu animale sălbatice şi domestice;

 TIPUL ACTIVITĂŢII
● „Ghici la ce foloseşte” – joc didactic
● „Când se întâmplă” - Convorbire
● Rezolvare de fişe.
 ITEMI
I1 – Rezolvă corect cel puţin două cerinţe din fişa 1
I2 – Rezolvă corect cel puţin o cerinţă din fişa 2.
I3 – Rezolvă corect cel puţin o cerinţă din fişa 3;
I4 – Rezolvă corect cel puţin două cerinţe din fişa 4.
I5 – Respectă regulile jocului
I6 – Participă activ la convorbire
 PUNCTAJ CALIFICATIV:
I1 – 1 p F.B - 8-10 p
I2 – 1 p B. - 5-7 p
I3 – 2 p S. - 2-4 p
I4 – 2 p
I5 - 2 p
I6 – 2 p
EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - DOS
 OBIECTIVE VIZATE:
● Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
● Deprinderi practic – gospodăreşti;
● Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în
societate.
 MATERIAL DIDACTIC
● Jucării;
● Planşe „Scufiţa Roşie”
● Hârtie autocolantă;
● Hârtie glasată;
● Lipici.

 TIPUL ACTIVITĂŢII
● „Scufiţa Roşie” – joc
● „Batistuţa păpuşii” – colaj
● „Cum protejăm natura ” – poveste creată de educatoare
● „Casa mea ” - aplicaţie

 ITEMI
I1– Denumeşte personajul considerat a fi bun.
I2 – Finalizează lucrarea conform cerinţelor;
I3 – Înţelege necesitatea protejării naturii;
I4– Lipeşte respectând ordinea, elementele date pentru
realizarea temei;

 PUNCTAJ CALIFICATIV:
I1 - 2 p F.B - 6-8 p
I2 - 2 p B. - 4-5 p
I3 - 2 p S. - 2-3 p
I4 - 2 p
EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV - DEC
 OBIECTIVE VIZATE:
● Deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi,
desene, modelaje;
● Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj
plastic şi forme – obiecte din mediul înconjurător
● Capacitatea de exprimare prin muzică
 MATERIAL DIDACTIC
● Acuarele;
● Planşe.
● Plastilină
● CD Player

 TIPUL ACTIVITĂŢII
● „Colorează-mă cum sunt” – desen -fişă
● „Bat din palme” – joc muzical;
● „Animalele” – cântec
● Modelaj – Temă la alegere

 ITEMI
I1 – Realizează lucrarea respectând poziţia corectă a
corpului şi utilizând adecvat instrumentele de lucru
I2 – Recunoaşte fragmentul audiat şi continuă singur sau
în grup interpretarea cântecului;
I3 – Efectuează mişcările cerute de textul cântecului.
I4 – Modelează după cerinţe plastilina

 PUNCTAJ CALIFICATIV:
I1 - 3 p F.B - 8-9 p
I2 - 2 p B. - 5-7 p
I3 - 2 p S. - 2-4 p
I4 – 2 p
EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL PSIHOMOTRIC DPM

 OBIECTIVE VIZATE:
● Deprinderi motrice de bază şi aplicativ utilitare
● Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite;

 MATERIAL DIDACTIC
● Steguleţe.

 TIPUL ACTIVITĂŢII
● „Sportivii se antrenează” – joc
● „Veniţi la steguleţ” - joc

 ITEMI
I1 – Execută împreună cu educatoarea exerciţii de
încălzire pentru diferite segmente ale corpului;
I2 – Merge pe loc şi se opreşte la semnal;
I3 – Aleargă spre steguleţele indicate;
I4 – Schimbă la comandă direcţia de alergare.

 PUNCTAJ CALIFICATIV:
I1 – 2 p F.B - 6-8 p
I2 – 2 p B. - 4-5 p
I3 – 2 p S. - 2-3 p
I4 – 2 p
REZULTATELE TESTELOR INIŢIALE
GRUPA MIJLOCIE
ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018
CENTRALIZATOR

NR DO DE PUNCTAJ
CRT NUMELE ŞI PRENUMELE DLC DŞ DPM TOTAL
S C CALIF.
1. Amăriuţei L. Maya 39 22 22 35 18 136 90%
Ştefania F.B.
2. Antoniu A. Maria 38 20 18 29 19 124 83%
B.
3. Bandrabur F. Daria 39 22 24 35 18 138 92%
Maria F.B.
4. Baniţă C. Marina 40 22 22 37 19 140 93%
Elena F.B.
5. Bobolan C. Amalia 40 22 22 37 19 140 93%
Maria F.B.
6. Boncăcel I. Denisa 39 22 22 35 18 136 90%
Ioana F.B.
7. Boşcan I. Alessia 39 22 24 35 18 138 92%
Ioana F.B.
8. Brânză B. Filip 40 22 22 37 20 141 94%
Andrei F.B.
9. Croitoru F. Gelu 40 22 22 37 20 141 94%
Fănică F.B.
10. Damean E. Sara 39 22 22 35 18 136 90%
F.B.
11. Deaconescu C. Teodor 35 23 24 34 19 135 89%
Ştefan B.
12. Drilea CI. Miruna 39 22 22 35 18 136 90%
Maria F.B.
13. Dumitraşc L. Bianca 39 22 22 35 18 136 90%
Maria F.B.
14. Dumitraşc L. Luca 40 22 22 37 19 140 93%
George F.B.
15. Dună V. Sofia Karina 39 22 22 35 18 136 90%
Andreea F.B.
16. Manolache 39 22 24 35 18 138 92%
Ghe.Victoria Anastasia F.B.
17. Manolache Ghe. David 39 22 22 35 18 136 90%
George F.B.
18. Mocanu I. David 40 22 22 37 19 140 93%
Andrei F.B.
19. Olaru D. Monica 30 22 23 34 19 128 85%
Corina B.
18. Pogan D. David 33 23 24 35 15 130 87%
Andrei B.
19. Robu T. Maria Sofia 40 22 22 37 19 140 93%
F.B.
20. Savin I. Eduard 40 22 22 37 19 140 93%
Gabriel F.B.
21. Simeria C. Yannis 35 20 20 30 19 124 82%
Cătălin B.
24. Toader A. Daria 39 22 24 35 18 138 92%
Angela F.B.
25. Udrişte G. Dragoş 40 22 22 37 19 140 93%
Gabriel F.B.

EDUCATOARE :
RAIU ANICUŢA
RAPORT ASUPRA REZULATELOR
OBŢINUTE LA EVALUAREA INIŢIALĂ

CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE

EVALUARE INIŢIALĂ
11.09.2017 - 22.09.2017

Grădiniţa cu P.N. Nr.1 Panciu


Grupa : mijlocie
Educatoare : RAIU ANICUŢA
An şcolar : 2017 - 2018

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului


I , an şcolar 2017 – 2018 , respectiv în perioada 11.09,2017 -
22.09.2017 a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi
abilităţilor dobândite , socializarea copiilor în cursul anului şcolar
anterior. Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al
copiilor în raport cu tematica parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând
conţinuturile din perspectiva indisciplinară , am considerat necesar ca
şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din acelaşi perspective .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe
de evaluare care să permită preşcolarului să se manifeste liber,
creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi
capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Prin evaluarea interdisciplinară , datorită posibilităţiii pe care
preşcolarul o are de a se folosi de cât mai multe domenii , exersându-
şi capacităţile de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele
propuse şi comparate totodată cu cele obţinute la începutul etapei de
instruire am tras următoarele concluzii:
I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului
Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce
priveşte volumul vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii
care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi
memoria voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru
ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau
poveste .

Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi
activaţi într-un program de recupertare şi exersare a comunicării
orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru
antrenarea tuturor copiilor în repovestiri . Ceilalţi copii vor fi antrenaţi
în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale ,
rmalfiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad
de dificultate mai ridicat.

II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte
cunoştinţele şi reprezentările matematice . Toţi copiii formează şi
denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în
limitele 1 – 3 . Majoritatea recunosc şi descriu corect formele
geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale
obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată
scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii , folosirea defectuoasă a
limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă
şi în activităţile recuperatorii . De asemenea vom încerca să folosim
softurile educaţionale matematice pentru a atrage mai mult copiii în
fixarea cunoştinţelor matematice.

III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite
cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră,
clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale ,
obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele
observate ; nu toţi denumesc corect anotimpurile , nu asociază corect
imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării
operaţiilor din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât
la activităţile comune cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă .
Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze
cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora .
Se vor organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor
atitudoini ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire
în grup , însă , există şi unii copiii care dovedesc un comportament
necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup
pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul)
individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în
anumite situaţii problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi
negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi adaptează
comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt
mai rezervaţi , nu au iniţiativă, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi
dezvolta capacităţile de a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De
asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor
practice , utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite
realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a
asambla întregul din părţile lui componente ; coordonarea ambelor
mâini nu estre perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor .
Vom desfăşura activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de
lucru în echipă.
VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte
mânuirea corectă a instrumentelor de lucru ( creion, pensulă, cretă) ;
modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea
în pagină , respectarea proporţiilor ; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte
proporţiile , să realizeze lucrări îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de
propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea..
VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală
Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi
textul cântecului , audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec
cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa
mişcările în concordanţă cu textul, nu cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) ,
unele cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme, observaţii
sonore..

VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii
execută corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze
corectîn diferite contexte , de asemenea execută mişcări care
necesită orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi
în perceperea schemei corporale , în păstrarea rândului , nu execută
alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc.
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi
; exersarea individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele
referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în
activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat
de copii în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi ,
deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o
evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-
afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu
succes grupa mijlocie.
Rezultatele evaluării iniţiale la grupa mijlocie se
reflectă astfel:

Nr. Categoria de activitate Nr. copii Obiectiv Obiectiv în


crt. testaţi atins (A) dezvoltare
(D)
1 DLC – Educarea 25 21 4
limbajului
2 DS – Activitate 25 21 4
matematică
3 DS – Cunoaşterea 25 21 4
mediului
4 DOS – Educaţie 25 23 2
pentru societate
5 DOS – Activitate 25 22 3
practică
6 DEC – Activitate 25 22 3
artistico-plastică
7 DEC – Educaţie 25 25 0
muzicală
8 DPM – Educaţie fizică 25 25 0

Educatoare :
RAIU ANICUŢA