Sunteți pe pagina 1din 25

SERII DE PUTERI

Serii importante:

dezvoltăm în serie


1
 1  z  z 2  ...  z n  ...   z n
1 z n 0


serie geometrică

1
1  z2
 z
n 0
2n


1
    1  z n
n

1  z n 0

n
1 1 1 1  n  z
       1   
2  z 2 1 z 2 n 0 2
2


z z2 z3 zn zn
ez  1     ...   ...  
1! 2! 3! n! n 0 n !


z2 z4 z6 z 2n
 ...     1 
n
cos z  1   
2! 4! 6! n 0  2n  !

z z3 z5 z7 
z 2 n 1
 ...     1 
n
sin z    
1! 3! 5! 7! n 0  2n  1 !

     1 2     1...   n  1 n
1  z   1
1!
z
2!
z  ... 
n!
z  ... ,  R

z2 z3 z4 n 1 z
n
ln 1  z   z     ...     1 
2 3 4 n 1 n
z  C.

 c   z  a , cn , a ,
n
O serie de puteri este de forma: n
n 1

Teorema lui Abel: Dacă seria  cn  z este convergentă în şi


n
z0
n 1

divergentă în z1 , atunci ea este convergentă în interiorul cercului z  z0 şi


divergentă în domeniul z  z . 1

1 cn 1
Raza de convergenţă a seriei este R , unde L  lim , cn  0
L n  cn
sau
L  lim sup n cn .
n

cn c
Deci, R  lim  lim n .
n  cn 1 n   cn 1

1 pag. 112

zk
1) Determinaţi raza de convergenţă a seriei  k2
şi studiaţi
k 1

comportarea seriei pe cercul de convergenţă.

cn c
R  lim  lim n
n  cn 1 n   cn 1

1 1 1
cn   cn 1   2
k2  k  1 k  2k  1
2

1 k 2  2k  1
R  lim
n  k 2
 1  R 1
1

z  cos   i  sin  


zk 
 cos   i  sin     cos k  i  sin k   cos k  i   sin k 
k
 
k 1
 
k 2 k 1 k2
k 1 k2
k 1 k2
k 1 k2


cos k 
sin k
 k 1 k2
şi 
k 1 k2
sunt convergente deoarece:

 cos k 1
 k2  k2

  seria este convergentă.
 sin k 1
 k 2  k 2

2 pag. 112
2) Aflaţi razele de convergenţă ale seriilor:

1  2  ...  n
a)  3  5  ...   2n  1
 zn
n 0

cn c
R  lim  lim n
n  cn 1 n   cn 1

1  2  ...  n 1  2  ...  n   n  1
cn   cn  1 
3  5  ...   2n  1 3  5  ...   2n  1   2n  3

1  2  ...  n 3  5  ...   2n  1   2n  3 2n  3
 R  lim   lim 2  R2
n  3  5  ...   2n  1 1  2  ...  n   n  1 n   n 1

b) 

 n ! 3

 zn
n 0  3n  !

 n !  n  1 !
3 3

cn   cn 1 
 3n  !  3 n  1  !

 n ! 3
 3n  3 !  n !   3n  !  3n  1   3n  2   3n  3 
3

 R  lim   lim
n  3n  !  n  1 !
3 n  3n  !  n !   n  1
3 3

 3n  1   3n  2   3n  3
 lim  27  R  27 .
n   n  1 3

 n2
 1
c)  1    z
n

n 0  n
1
R , unde L  lim n cn
L n 

n2
 1
cn   1  
 n

n2
n2 n 1
 L  lim n
 1
1  
 1
 lim 1  
n  1
 lim 1    e  R .
n
 n n
 n n
 n e

SERII ÎN COMPLEX

SERIA TAYLOR
Fie f o funcţie olomorfă într-un domeniu domeniu D şi C   , a   D,
cercul de centru a şi rază  .

Teoremă:  z cu za  r   
za ʹ  a   z  a ʹʹ  a   ...   z  a 
2 n
 f  z  f  a  f f  f  n   a   Rn  z  .
1! 2! n!

formula lui Taylor a funcţiei f  z în punctul z  a

SERIA LAURENT

Fie f  z  o funcţie olomorfă într-un domeniu multiplu conex D şi o


coroană circulară  cu centrul în a :   z  a   , având frontiera formată 2 1

din cercurile  : u  a   şi  : u  a   , , 1 , 2  D şi f  z  nu este


1 1 2 2

olomorfă în interiorul cercului 1


 z  D , f  z    cn   z  a  ,
n

n 0

1 f  u
cn   du
2i 1  u  a  n 1
f  n  a
cn 
n!
cn c
f  z   ...   ...  1  c0  c1  z  a   ...  cn  z  a   ...
n

  n
  z  a     
za            
partea întreagã sau partea taylorianã
 
partea principalã a seriei Laurent

1) Arătaţi că:

1
a) f 1  z    n  z n 1 
n 1 1  z  2
dezvoltăm în serie


1
 1  z  z 2  ...  z n  ...   z n
1 z n 0


serie geometrică

 f  z  dz   1  2 z  3z  ...  n  z n 1  ... dz 
2
1

 z  z 2  z 3  ...  z n  ...  z 1  z  z  ... 


2 z
1 z


1
z
n 0
n

1 z

 z  ' 1 z  z 1
 f1  z      
 z  1  1  z  1  z 
2 2

z 1  z 
b) f 2  z    n  z 
2 n

n 1 1  z  3
 z  2 z 2  32 z 3  ...  n 2  z n  ... dz 
z 2 4z 3
 f 2  z  dz  2
  ...
2 3

f2  z   n2  zn  f 2  z    n 2  z  z n 1  f 2  z   z   n 2  z n 1 
n 1 n 1 n 1

f2  z
   n 2  z n 1
z n 1

f2  z
 dz   1  4 z  9 z 2  ... dz  z  2 z 2  3z 3  ...n  z n  ... 
z

 z  1  2 z  3z 2  ...  z   n  z n 1  z 
1
n 1 1  z  2

conform a)

f 2  z   1  ' 1  z   2 z 1  z  1  z  2 z 1  z
2
    
2
 
z   z  1  1  z  4
1  z  1  z  3
3

z 1  z 
 f2  z  .
1  z  3

6 pag. 116

2) Scrieţi seriile Taylor în jurul punctelor indicate:


z3
a) f  z   , z  4.
z  8 z  15
2

z4u  z u4

u7
f  z  
u  16u  8u  8u  32  15  8z  15
2

u7 1 
    u  7      u  7    u 2n ,
u2  1 1  u2 n 01
u
n 0
n

1 u

1
u
n 0
2n

1  u2

cn
R  lim
n  cn 1
 R 1
cn  1

 
 f  z    z  4  7     z  4     z  3    z  4  .
2n 2n

n 0 n 0

z 1
b) f  z  , z0 şi z  i .
z2
z  2 1 1 1 1
f  z  1  1  
Pentru z  0  z2 z2 2 1 z
2

 n 
1 z zn
1     1   n 1 ,
n 0 2 2 n 0 2

1 1
cn  n 1
 cn 1  n 2
2 2
1
 R  lim  2 n 2  2 .
n  2 n 1
cn
R  lim
n  cn 1

1 1
z  2 1 1 1 1  
Pentru z  i  f  z   1  1  i  2 1 z i
z2 z2 z ii2
i2


1
   1
n 0
n
 zn 
1 z

1 
n  z i
n 
 z  i n

    1     1     1 
n
1 ,
i  2 n 0 i  2 n 0  i  2  n1

1 1
cn   cn 1 
 i  2  n 1  i  2  n 2

1 1
  i  2 
n 1
 R  lim .
n   i  2 n 2
i2
1

f  z   1  z 
z
c) , z  0.

Pentru z  0 
1 1 1  z2 z3 z4   z z2 z3 
ln  1 z   z    ...   1   ...  z z2 z3
f  z  e ln  1 z  z    2 3 4     ...
e z
e z  2 3 4 
e  
 ee 2 3 4

 
z2 z3 z4 z z2 z3 zn
ln 1  z   z     ... ez  1     ...   ...
2 3 4 1! 2 ! 3! n!

 1  z z2 z3  1  z z2 z3 
2
1  z z2 z3 
3

 e  1       ...        ...        ...   ...
 1 ! 2 3 4  2 ! 2 3 4 3 ! 2 3 4
  

z 2  4z  1
d) f  z   , z  1 , z  1 şi z  2 .
 z 3  2z 2  z  2

1  2 1 2
1 1  3  2 0

 z 3  2 z 2  z  2   z  1   z 2  3z  2  1  z   z 2  3z  2  1  z  z  1 z  2 

z2  4z  1 1 1 1
f  z     
 z  2z  z  2 1  z 1  z z  2
3 2


 
1 1
z     1  z n
n
 n
,
1 z n 0 1  z n 0

n
1 1 1 1  n  z
       1   
2  z 2 1  z 2 n 0 2
2

 

n 
    1 n 
   n
f z  z   1   1 
n 0  2 n 1 
1 1 1
Pentru z  1  f  z   1  z  1  z  z  2

1 1 1 1   z  1
  
 n
 z  1 n
   
1  z 2 1  z  1 2 n 0  2  n 0 2 n 1
2

1 1
    1   z  1
n n

z  2 1   z  1 n 0


1 n 1 
 f  z      z  1   1  n 1 
n

1  z n 0  2 
1 1 1 1 1 1
Pentru z  1  f  z      
1 z 1 z z  2 z 1 1 z z  2

n  z  1
n n
1  n  z  1

1 1 1
       1        1  n 1
1 z 2 1 z  1 2 n 0  2  n 0 2
2
n  z  1
n n
1  n  z 1

1 1 1
       1        1  n 1
z  2 3 1  z  1 3 n 0  3  n 0 3
3

1 n 1 1 
 f  z       1   z  1  n 1  n 1 
n

z  1 n 0 3 2 

1 1 1
Pentru z  2  f  z   
1 z 1 z z  2


1 1
     1   z  2 
n n

1 z 1   z  2 n 0

n  z  2
n n
1  n  z 2

1 1 1
       1        1  n 1
1  z 3 1  z  2 3 n 0  3  n 0 3
3
n  z  2
n n
1  n  z  2

1 1 1
       1        1  n 1
z  2 4 1  z  2 4 n 0  4  n 0 4
4

n 1 1 
 f  z      1   z  2    1  n 1  n 1 
n

n 0  3 4 

6.5 pag. 116

e) Să se dezvolte în serie în jurul punctului z  1, funcţia


z
f  z   sin .
z 1

Dacă avem z în interiorul cercului, atunci z  1  1.


f  z   sin
 z  1  1  sin1  1  1 1
   sin
 1  cos  cos
 1  sin
z 1  z  1  ct z  1 ct z 1

Trebuie să dezvoltăm în serie în jurul punctului z  1,


1 1
sin şi cos :
z 1 z 1


u2 u4 u6 u 2n
 ...     1 
n
Formule: cos u  1   
2! 4! 6! n 0  2n  !

u u3 u5 u7 
u 2 n 1
 ...     1 
n
sin u    
1! 3! 5! 7! n 0  2n  1 !

dezvoltarea în serie

2
1 1  1  1
  ...    1
n
cos  1   ...
z 1 2 !  z  1  2n  !   z  1 2n
3
1 1 1  1  1
  ...    1
n
sin     ...
z  1 z  1 3 !  z  1  2n  1 !   z  1 2 n 1
2n
 1 
  
1 n  z  1
cos     1 
z  1 n 0  2n  !
2 n 1
 1 
  
1 n  z  1
sin     1 
z  1 n 0  2n  1 !
2n 2 n1
1 1
     
n z 1 n z 1

f  z   sin 1     1     cos1     1   
n 0  2n ! n0  2n  1 !
2n

n  1   1 1  1 
f  z      1    sin 1   cos 1   
n 0  z  1   2n  !  2n  1 !  z  1 

1 1 1
 f  z   sin 1   cos 1   sin 1   cos 1 
z 1 2 ! z  1 3 ! z  1
2 3

1 1
 ...    1   sin 1    1 
n n
 cos1  ...
 2n  ! z  1 2n
 2n  1 ! z  1 2 n 1

ECUAŢII CU DEZVOLTĂRI ÎN SERIE

1) Să se dezvolte în serie de puteri ale lui z funcţia

1
f  z  în următoarele domenii:
z  6 z  11z  6
3 2
a) z 1

b) z  1, 2 

c) z   2, 3

d) z  2.

Descompunem funcţia raţională în fracţii simple:

1
f  z 
z  6 z  11z  6
3 2

A B C A z  2  z  3  B  z  1 z  3  C  z  1 z  2 
f  z    
z 1 z  2 z  3  z  1 z  2 z  3

A z  2  z  3  B  z  1 z  3  C  z  1 z  2   1

1
Pentru z  1  2A  1  A 
2
z2   B  1  B  1
1
z3  2C  1  C 
2

1 1 1
 f  z   
2 z  1 z  2 2 z  3

a) Trebuie să găsim dezvoltarea în serie a fiecărei fracţii în parte.

Deoarece z 1 vom lua un z în interiorul cercului de rază 1 şi


centru în origine.
y

x
serie geometrică
 0 (1,0)
 1

1  q , 0  q  1

 q  1  q  q  ...  q  ...  
n 2 n

n 0  , q  1

 1  z z   1    z n
2 n 
1 1 1 z zn
       1    ...     ...            n 1
z2 2 1  z  2   2 4 2   2  n 0  2  n 0 2
2

( z 1  z 2 1 atunci scoatem pe  2 factor forţat)

 1  z z   1    z n
2 n 
1 1 1 z zn
       1    ...     ...            n 1
z3 3 1  z  3   3 9  3   3  n 0  3  n 0 3
3

(scoatem pe  3 factor forţat)

n n
1  n 1  z 1  z
 f  z     z        
2 n 0 2 n 0  2  6 n 0  3 

(nu avem puteri negative ale lui z când dezvoltăm)

 1   1 1 
f  z        z n 1  n  n 1 
  2  n 0    2  3  
parte taylorianã

b) Luăm z  2 cerc cu centru în origine şi de rază 2 care este


concentric cu cel de rază 1 .

Deoarece z  1, 2  , atunci luăm un z în coroana circulară.

1 1
1 z  2  z 1  z
1  1 y
z
şi
•z

0 (1,0) (2,0) x
z z
z  2  1  1
2 2

Dezvoltăm în serie fiecare fracţie:

1 1 1  1 
1
    n   n 1
z 1  1  z n 0 z n 0 z
z 1  
 z 
n
1 1 1  1   z 
zn
             n 1
z2 2 1  z  2  n 0  2  n 0 2
2
n
1 1 1  1   z  
zn
             n 1
z3 3 1  z  3  n 0  3  n 0 3
3

1  1 1  zn 1  zn
f  z     n  n,
 n 1
2n 0 z 2 n0 2  6 n03
parte principalã parte taylorianã

1
c1  - coeficientul seriei Laurent
2

1 1 1 1 1  1  n 1 1
 f  z  2    2  3  ...  n 1  ...   z   n  n 
z z z z  2 n 0 2 3 .

 c1

2 2
c) 2 z 3  z  2  z
1  1
z
şi
z z
z 3  1  1
3 3

1 1 1  1 
1
    n   n 1
z 1  1  z n 0 z n 0 z
z 1  
 z
n
1 1 1 1  2 
2n
         n 1
z  2 z 1  2 z n 0  z  n 0 z
z
n
1 1 1  1   z  
zn
             n 1
z3 3 1  z  3  n 0  3  n 0 3
3

n
1  1 
2n 1  z
f  z        
 2 n 0 z
n 1
n 0 z
n 1
6 n 0  3 
.
           
parte principalã parte taylorianã

Într-o coroană circulară obţinem dezvoltarea în serie Laurent.

Seria cu puteri negative se numeşte parte principală.

Seria cu puteri pozitive se numeşte parte tayloriană.

3
d) z 3  z
1
y

1 1 1 •z
  1
z 3 z
1
Dar 1
3
0 1 2 3 4 x

Luăm un punct în afara cercului.


Dezvoltăm în serie:

1 1 1  1 
1
    n   n 1
z 1  1  z n 0 z n 0 z
z 1  
 z
n
1 1 1 1  2 
2n
         n 1
z  2 z 1  2 z n 0  z  n 0 z
z
n
1 1 1 1   3 
3n
        n 1
z  3 z 1  3 z n 0  z  n 0 z
z

1  1 
2n 1  3n
 f  z      
2 n 0 z n 1 n 0 z n 1 2 n 0 z n 1


1 3n  1
f  z      2 n   n 1
 2 2 z .
n 0       
parte principalã

1 1
Pentru n  0  c1 
2
1  0.
2

coeficientul seriei Laurent

1
2) Să se dezvolte în serie de puteri ale lui z funcţia f  z  
z  3z  2
2

în următoarele domenii:

a) z 1

b) 1 z  2

c) z  2.

Descompunem funcţia raţională în fracţii simple:


1
f  z 
z  3z  2
2

A B A z  2   B  z  1
f  z   
z 1 z  2  z  1 z  2 

A z  2   B  z  1  1

Pentru z  1  A  1

z2  B 1

1 1 1 1
 f  z    
z 1 z  2 1 z z  2

1
(Pentru a dezvolta în serie pe z 1
introducem  1 la numitor)

a) Trebuie să dezvoltăm în serie fiecare fracţie (pentru un punct z din


interior, deoarece z  1 )

z
z 1  1
2

1 1 1 1 1 1 1
f  z       
 1 z z  2 1 z  z 1 z 2 1 z
 2 1  
 2 2

serie geometrică

y

x
 0 (1,0)
1
 1  z  z 2  ...  z n  ...   z n ,
1 z n 0


dezvoltăm în serie

 1  z z   1    z n
2 n 
1 1 1 z zn
       1    ...     ...            n 1
z2 2 1  z  2   2 4 2 , pentru
  2  n 0  2  n 0 2
2
z
1
2


 
zn  1 
 f  z   zn  
n 0 n 0 2 n 1
 z
n 0
n
1  n 1 
 2 

   1  n 1 
f  z    z  1    
n

  2 
        
n 0

parte taylorianã

y
1 1
b) 1 z  2  z 1  z
1  1
z
•z
şi
z
z  2  1
0 (1,0) (2,0) x
2

1 1 1 1  1 1 1 1
f  z          
 1 z z  2  1  z 1 2 1 z
 21   
z  1
 z 1  
 z  2 z 2

n
1  1 1  1  1 1 1  1  1 
1
         1   2  ...  n  ...         n 1
1 z  z  1 1  z   z z z  z n 0  z  n 0 z
z
n
1  1 1  1  z z2 zn  1  z 
zn
         1   2  ...  n  ...         n 1
z  2  2 1 z  2  2 2 2  2 n 0  2  n 0 2
2

 
1 zn
f  z   z  
 n 1 n 1
n 0  n 02 
parte principalã parte taylorianã

Seria cu puteri negative - parte principală

Seria cu puteri pozitive - serie Taylor.

2
c) z 2  z
1
y
*z
1 1 1
  1
z 2 z
1
Dar 1
2 -2 0 (2,0) x

1 1 1 1  1 1 1 2 1
f  z          
 1 z z  2  1  2 z  1 1 z 1 2
 z 1   z 1   
 z  z z z

n
1  1 1  1  1 1 1  1  1 
1
        1   2  ...  n  ...          n 1
1 z  z  1 1  z   z z z  z n 0  z  n 0 z
z
n
1 1 1 1  2 22 2n  1  2 
2n
    1   2  ...  n  ...        n 1
z  2 z 1 2 z  z z z  z n 0  z  n 0 z
z

  1  2n 
  
1 2n 1
f  z      
 n 0 z n 1 n 0 z n 1
z n 1
n 0     
parte principalã

Pentru z  2 are numai parte principală (deoarece z -urile sunt


numai cu puteri negative).

7 pag.119

2z  1
3) Fie f  z   . Dezvoltaţi după puterile lui z în domeniile:
z  z6
2

a) z  2

b) 2 z 3

c) z  3.

2z  1
f  z 
z z6
2

A B 1 1
f  z    
z2 z3 z2 z3

a) z  2
1 1 1 1 1 1 1 1
f  z        
z2 z3  z  z 2 z 3 z
21    31   1 1
 2  3 2 3

n
1 1 1 1  n  z

zn
    1        1  n 1
n
 
z  2 2 1  z 2 n 0  2  n 0 2
2
 1    1    z n
n 
1 1 1 z z2 z zn
       1   2  ...     ...            n 1
z3 3 1  z  3   3 3  3   3  n 0  3  n 0 3
3

    1 n 1 

zn 
zn f  z    z n   n 1  n 1 
 f  z      1  n 1   n 1 
n
2 3
n 0 2 n 0 3 n 0        
parte taylorianã

b) 2 z 3

1 1 1 1 1 1 1 1
f  z        
z2 z3  2  z z 2 3 1 z
z 1    31   1
 z  3 z 3

n
1 1 1 1  n 2

2n
    1        1  n 1
n
 
z  2 z 1  2 z n 0  z  n 0 z
z
 1    1    z n
n 
1 1 1 z z2 z zn
       1   2  ...     ...            n 1
z3 3 1  z  3   3 3  3   3  n 0  3  n 0 3
3

 
2n zn
f  z      1  n 1   n 1
n

n 0    z n 03 
parte principalã parte taylorianã

c) z 3
1 1 1 1 1 1 1 1
f  z        
z2 z3  2  3 z 1 2 z 1 3
z 1   z 1  
 z  z z z

n
1 1 1 1  2 
2n
    1        1  n 1
n n
 
z  2 z 1  2 z n 0  z  n 0 z
z
n
1 1 1 1   3 
3n
         n 1
z  3 z 1  3 z n 0  z  n 0 z
z

 

1
f  z    n 1    2   3n
  n
2n 3n
 f  z      1  n 1   n 1 
n
z
n 0       
n 0 z n 0 z
parte principalã

S-ar putea să vă placă și