Sunteți pe pagina 1din 1

Teză la Istorie

Semestrul I

I. Incercuiți raspunsul corect 15p.

1.Între anii 101-102 și 105-106,dacii au purtat războaie cu:

a.Grecii b.Perșii c.Romanii d.Sciții

2.Între anii 82-44 î.Hr. statul dac a fost condus de:

a.Burebista b.Decebal c.Deceneu d.Duras

3.Regele Dacilor între anii 87-106 d.Hr. a fost:

a.Burebista b.Comosicus c.Decebal d.Deceneu

4.Capitala statului dac era la:

a.Sarmisegetusa b.Căpalna c.Helis d.Costești

5.Părasirea oficială a Daciei a avut loc în anul :

a.270 b.238 c.271 d.602

II.Construiți,cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos,cate o propoziție referitoare la
un fapt din istorie:

romanizare,creștinism,migrator 15p.

III.Scrieti cu cifre romane următoarele:

a.Ultimele războaie daco-romane 10p.

b.2017-271= 10p.

IV.Citiți cu atenție textul de mai jos:

“Cand Traian a pornit împotriva dacilor și se apropia de Tapae,locul unde barbarii își aveau
tabăra,I se aduse o ciupercă mare,pe care era scris cu litere latine că atat ceilalți aliați,cat si burii
sfatuiesc pe Traian să se întoarca și sa facă pace. Dar Traian dădu lupta cu ei,văzu răniți pe mulți
dintre ai săi și ucise mulți dușmani. Deoarece îi lipseau bandajele se zice ca nu și-a cruțat nici
propriile sale veștminte,ci le-a tăiat fașii. Apoi a poruncit să se ridice un altar soldaților cazuți în
luptă si să li se aducă în fiecare an jertfă pentru morți.

Primul război dacic al lui Traian-Cassius Dio

1.Identificați din text locul în care a avut loc lupta dintre daci și romani 5p.

2.Numiți regele Daciei care s-a luptat cu Traian. 5p.

3.Indicați monumentul ridicat la Roma pentru a glorifica faptele de arme ale romanilor 5p

4.Prezentați principala consecință a cuceririi Daciei de către romani. 5p.

V.Prezentați la alegere,o temă din cele studiate 20p.