Sunteți pe pagina 1din 2

1.4.

CONŢINUTUL HĂRŢILOR MARINE


-Seria hărţii, ca element principal pentru identificarea unei anumite hărţi, din cele de
ordinul sutelor sau chiar a miilor, care pot fi la bord, este menţionată sub forma unui număr în
colţul din stânga sus şi dreapta jos;
-Titlul hărţii este trecut într-un loc convenabil astfel ca să nu acopere o suprafaţă cu un
conţinut important pentru navigaţie;
-Titlul indică zona geografică pe care harta o reprezintă;
-Seria şi titlul hărţii sunt redate şi pe versoul hărţii, astfel ca să poată fi uşor identificate
când sunt în mape;
-Data publicării este indicată pe marginea inferioară, la mijloc;
-Data tipăririi este menţionată în colţul din dreapta sus;
-Dimensiunile hărţii sunt indicate în inci, în colţul din dreapta jos. Aceste valori indică
dimensiunile hărţii între limitele interioare ale scărilor grafice ale latitudinilor şi longitudinilor şi
servesc pentru a verifica eventualele deformaţii; operaţiunea se face când harta este uscată;
-Scara grafică a latitudinilor (crescânde) delimitează suprafaţa reprezentată, spre est şi
vest; scara grafică a longitudinilor delimitează suprafaţa hărţii spre nord şi sud;
-Reţeaua cartografică este reprezentată prin meridianele şi paralele trasate din grad în
grad, multiplii sau subdiviziuni ale acestuia, funcţie de asemenea de scara numerică a hărţii şi
extinderea zonei reprezentate;
-Scara numerică a hărţii (natural scale) este indicată sub titlul hărţii, alături de paralelul
de referinţă, prin latitudinea acestuia;
-Pe o serie de hărţi la scară mare, în partea de jos este redată şi scara grafică a hărţii la
unele dublând scara latitudinilor crescânde, la altele substituind această scală;
-Simbolurile şi abreviaţiile folosite pe hărţile engleze sunt indicate în harta 5011
(˝Explanation of symbol and abreviations used on Admiralty charts˝). Această hartă trebuie
afişată la comandă în camera hărţilor, astfel ca să fie permanent la îndemâna ofiţerului de cart
pentru studiu şi confruntare, atunci când situaţia impune;
-Linia coastei este reprezentată pe hartă în mod diferit funcţie de caracteristicile pe care le
prezintă;
-Topografia coastei este reprezentată pe hartă cu elementele ei constitutive naturale sau
artificiale; prezintă un interes deosebit pentru recunoaşterea zonei prin observare, de la larg,
atunci când se navigă de-a lungul unor coaste necunoscute;
-Pericolele de navigaţie, din apropierea coastei, ca recifuri de corali, stânci, epave, etc.,
sunt reprezentate printr-o serie de simboluri şi abreviaţii;
-Sondajele sunt indicate obişnuit în braţe sau picioare;
-Unitatea de măsură în care sunt exprimate adâncimile este indicată sub titlul hărţii;
-În zonele cu maree, nivelul de referinţă al sondajelor (˝nivelul zero hartă˝) este nivelul
apei joase la sizigii, indicând că indiferent de stadiul mareei, apa nu poate fi mai puţin adâncă
decât cea menţionată în hartă;
-Liniile de pe hartă care unesc punctele de egală adâncime se numesc linii batimetrice sau
izobate. Indicarea de sondaje numeroase în hartă arată că ridicarea care a stat la baza întocmirii
hărţii s-a făcut printr-un studiu atent. Dimpotrivă, sondaje puţine conţinute în hartă pot constitui
un indiciu că studiul zonei respective s-a făcut superficial; excepţii de la o asemenea interpretare
o pot constitui zonele cu adâncimi evident mari.
De aceea „saţiilor albe” de pe hartă li se pot da următoarele interpretări:
- dacă adâncimile din jur sunt mari şi nu sunt pericole de navigaţie, se acceptă că şi în zona
spaţiilor albe adâncimile sunt de asemenea mari;
- dacă adâncimile din jur sunt variabile sau în apropiere se găsesc pericole de navigaţie, este
recomandat a se evita trecerea prin spaţiile albe. Dacă totuşi trecerea este impusă, este necesar a
se lua toate măsurile de siguranţă posibile, funcţie de condiţiile de navigaţie.
-Adâncimile minime la care se navigă de-a lungul coastei sunt determinate de profilul
fundului mării din zonă, de pescajul navei şi de condiţiile de navigaţie;
-Înălţimile reperelor de navigaţie, a elementelor topografice etc., se exprimă în picioare
deasupra nivelului mediu al apei înalte la sizigii.