Sunteți pe pagina 1din 1

1.5.

PROCURAREA HĂRŢILOR ŞI PĂSTRAREA LOR LA BORD

La intrarea în exploatare, nava trebuie dotată cu toate hărţile şi documentele nautice


necesare pentru zona în care urmează să navige. Ulterior, funcţie de extinderea zonei de
navigaţie sau de necesitatea unor hărţi de ediţie recentă, ele se pot procura prin intermediul
agenţilor navei din porturile de escală, de la depozitele de hărţi. Comanda hărţilor se face
indicând seriile acestora.
Documentul ajutător pentru identificarea hărţilor şi a celorlalte documente nautice
necesare este catalogul hărţilor (˝Catalogue of Admiralty charts and other hydrographic
publication˝). Acest catalog, editat anual, trebuie asigurat la bordul fiecărei nave; el conţine o
listă a diferitelor hărţi marine, cu seria şi titlul lor, ca şi a celorlalte documente nautice necesare
la bord. Pentru identificarea seriilor hărţilor necesare şi a zonelor acoperite de acestea, catalogul
conţine o serie de hărţi index, care trebuie consultate; hărţile index sunt prezentate la ˝Section 4:
Limits of Admiralty chart indexes˝.
În lipsa unui catalog, seriile hărţilor mai pot fi găsite şi în hărţile index aflate la începutul
fiecărei cărţi pilot, pentru zona care interesează. Hărţile se păstrează la bord, în mape, pe hărţi
index, în ordinea geografică. În multitudinea hărţilor de la bord, cel mai eficient sistem de
evidentă este următorul: în catalog, pe hărţile index, seriile hărţilor existente la bord se
încadrează cu un creion roşu într-un dreptunghi lângă care se adnotează, cu creion negru, data
ultimei corecţii. O asemenea evidenţă este de foarte mare ajutor în pregătirea hărţilor la plecarea
în voiaj, cât şi la stabilirea hărţilor care mai trebuie procurate.