Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

“DOBROGEA” al judeţului Constanţa

ÎN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR

INFORMEAZĂ-TE!
Centrala nucleară este amplasată la numai 2 km
de orașul Cernavodă. Un eventual accident nuclear
te-ar afecta și pe tine!

Dacă ați fost expus la precipitații radioacti-


ve, spălați-vă şi schimbați-vă hainele!

În caz de evacuare, păstrați la îndemână:


Trusa de prim ajutor
Lanterne, radio şi baterii
Actele importante şi bani
Hrană
Saci de dormit şi pături
Un schimb de haine
Trusă de igienă personală
112 – număr unic de apel pentru situaţii de urgenţă!
RECOMANDĂRI LA PRODUCEREA UNUI ACCIDENT NUCLEAR

ÎNAINTE:
Ascultaţi semnalele de alarmare şi procedurile de evacu-
are;
Să aveţi la dumneavoastră strictul necesar în cazul unei
evacuări.
ÎN TIMPUL: După semnalul de alarmă:
Păstraţi-vă calmul;
Staţi în interiorul clădirilor şi ascultaţi recomandările
făcute prin radio;
Urmaţi instrucţiunile autorităţilor şi ale salvatorilor.
DUPĂ:
Urmaţi ordinele autorităţilor şi ale echipelor de salvare;
Ajutaţi-i pe cei aflaţi în dificultate şi, dacă este nevoie,
colaboraţi cu echipajele de intervenţie;
Dacă vi se cere să ieşiţi afară din imobil, nu atingeţi obi-
ectele, alimentele şi apa din exterior deoarece pot fi conta-
minate.

Dacă vă aflați într-o clădire:


Staţi în interior, închideţi uşile şi ferestrele. Sigilaţi toate
deschiderile către exterior şi opriţi ventilaţia, sau orice alt
sistem care are contact cu aerul din exterior;
Nu folosiţi telefonul! Lăsaţi liniile libere pentru echipele
de intervenţie;
Nu vă duceţi să luaţi copiii de la şcoală, profesorii vor
avea grijă de ei;
Nu vă părăsiţi adăposturile până nu veţi primi acordul
autorităţilor publice;
Dacă vi se solicită să evacuaţi zona, luaţi cu voi un radio,
îmbrăcăminte călduroasă, medicamentele personale, acte-
le de identitate şi bani.
Dacă vă aflați în aer liber:
Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o haină şi intraţi în cea mai
apropiată clădire pentru a vă adăposti;
Nu vă adăpostiţi în maşină pentru că nu este etanşă.
Dacă vă aflați în maşină:
Închideţi ventilaţia şi geamurile;
Ascultaţi radioul şi căutaţi să vă adăpostiţi în cea mai
apropiată clădire. ® COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

“DOBROGEA” al judeţului Constanţa

EVACUAREA POPULAȚIEI
În eventualitatea unei evacuări, toate informaţiile nece-
sare vor fi transmise la radio şi TV sau vor fi anunţate prin
megafoanele maşinilor de poliţie şi ale Protecţiei Civile.
Dacă primiți un astfel de mesaj, părăsiţi locuinţele sau
locurile de muncă şi deplasaţi-vă la locul de îmbarcare!
Evacuarea se poate face:
cu automobilul personal, urmând următoarele reguli:
 urmaţi ruta cea mai cunoscută sau pe cea anunţată
prin radio, spre unul din principalele Centre de Primire;
 de-a lungul traseului, echipaje de poliţie vă vor da
instrucţiuni;
cu autobuze special desemnate:
 acestea se vor afla la puncte de îmbarcare anunţate
prin megafoanele poliţiei, ale Protecţiei Civile sau prin
comunicate Radio-TV.
cu mijloace feroviare şi navale.
Controlul strict al circulaţiei este esenţial pentru o eva-
cuare rapidă.

112 – număr unic de apel pentru situaţii de urgenţă!


ADĂPOSTIREA
Rămâneţi în casă sau în pivniţă până la primirea altor
instrucţiuni. Ieşiţi din casă numai dacă trebuie și echipaţi
cu: salopetă, căciulă, mănuşi şi bocanci sau cizme!
Vă rugăm să nu încercaţi să mergeţi la scoală pentru a vă
lua copiii. Personalul didactic va avea grijă de ei!
Nu folosiţi telefonul dacă nu este absolut necesar. Lăsaţi
liniile libere pentru utilizarea acestora de către autorităţi!
Dacă alarma de urgenţă nucleară v-a surprins în aer liber
deplasaţi-vă la cel mai apropiat adăpost şi nu-l părăsiţi de-
cât la recepţionarea semnalului de încetare a alarmei.
REȚINEȚI:
păstraţi-vă calmul;
adăpostiţi-vă familia și animalele din curte;
închideţi ferestrele şi uşile, încercând ermetizarea
acestora cu materiale din casă (bandă adezivă, bandă izo-
latoare, cârpe etc.);
comutaţi televizoarele sau aparatele de radio, pe
posturile desemnate să transmită informaţii urgente;
opriţi instalaţia de alimentare cu gaze, închideţi gurile
de aerisire, instalaţiile de ventilaţie sau de climatizare.

® COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

S-ar putea să vă placă și