Sunteți pe pagina 1din 70

De ce creştinii se îmbolnăvesc 1 2

De ce creştinii se îmbolnăvesc 3 4

George H. Malkmus

George H. Malkmus DE CE CREŞTINII SE ÎMBOLNĂVESC

All Rights Reserved.


No part of this book may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical
including photocopying, recording, or by any information
retrieval system without permission in writing from the
Publisher.

© Copyright 2002 DSG Press


Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţin
editurii DSG Press.
DE CE Reproducerea integrală sau parţială a textului din
această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris
al editurii DSG Press.

CREŞTINII SE Titlul original:


Why Christians get sick

Tehnoredactare computerizată:
Dani Gujan
ÎMBOLNĂVESC Coperta:
Daniel Nicolici

ISBN 973-98621-1-X
Descrierea CIP: 613.261

Editura “DSG Press”


C.P. 64, O.P. 1
4650 DEJ, Jud. Cluj
Traducere: Tatiana Cif Tel: 093 278 101
e-mail: dsg_press@yahoo.com
De ce creştinii se îmbolnăvesc 5 6

la efectul benefic al alimentaţiei pe care Dumnezeu ne-a


dat-o la Creaţiune. Citiţi această carte, apoi puneţi-vă
CE SPUN ALŢII DESPRE întrebarea: Suntem noi cu adevărat creştini? Şi dacă da,
atunci de ce ne îmbolnăvim?
ACEASTĂ CARTE
(Dr. Radu Pop,
Centrul de Sănătate RADEX Dej)
“De ce creştinii se îmbolnăvesc” este un titlu de carte,
şi în acelaşi timp o întrebare pe care toţi cei ce ne
considerăm creştini ar trebui să ne-o punem. A dorit oare Gândurile şi sfaturile împărtăşite în această carte sunt o
Dumnezeu ca toţi cei ce se numesc creştini să aibă parte punte de salvare a sănătăţii. Dacă fiecare dintre noi ar avea
de aceeaşi suferinţă ca şi cei care nu-L recunosc pe tăria să treacă peste această punte, am elimina multe
Dumnezeu ca şi Creator? În mod sigur, Dumnezeu nu a necazuri şi am scăpa de obsedantele întrebări “De ce?”
dorit acest lucru, deoarece El este Iubire. El, care a creat
omul, El, care a răscumpărat omul, în mod cert nu a dorit ca (Farm. Daniela Rus,
omul să se îmbolnăvească. Neascultarea de preceptele pe Centrul de Sănătate RADEX Dej)
care le-a dat Dumnezeu a dus la îmbolnăvirea rasei umane.
Dumnezeu, care a fixat în fiecare celulă, fibră musculară,
ţesut, organ, sistem şi aparat legi bine determinate, pentru “De ce creştinii se îmbolnăvesc”, iată o carte care
o funcţionalitate normală, a dat omului prospectul pentru ca m-a impresionat de la prima lecturare a manuscrisului. M-a
această maşinărie, numită “Coroana Creaţiunii”, să uimit modul simplu în care autorul prezintă viaţa, această
funcţioneze la parametri stabiliţi de El. Şi totuşi, chiar şi cei viaţă pe care noi o vedem atât de complicată… Credeam că
care-L recunosc pe Dumnezeu ca şi Creator se ştiu aproape totul despre alimentaţia naturală, deoarece
îmbolnăvesc. De ce? Pentru că noi Îl recunoaştem doar orice material care, cu ajutorul lui Dumnezeu, este tipărit de
teoretic, nu şi practic. editura noastră, trece pe la mine… Şi totuşi, am aflat atât
După ce Dumnezeu l-a creat pe om, în Genesa 1:29, El de multe lucruri noi… Cred că unele dintre ele m-au
i-a dat prospectul clar de alimentaţie: “Orice iarbă care face determinat să privesc adevărul în faţă, şi să iau anumite
sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom hotărâri, pe care până acum le-am tot amânat… Cred că
care are în el rod cu sămânţă: Acesta să fie hrana voastră!” această carte mi-a schimbat puţin viaţa…
Dumnezeu spune aceasta în mod imperativ: “Aceasta să fie
hrana voastră!” Câţi dintre noi respectăm acest lucru? Câţi (Dani Gujan,
dintre noi trăim aşa cum scrie în Genesa 1:29? Şi dacă nu o Editura “DSG Press” Dej)
facem, ne întrebăm: “De ce creştinii se îmbolnăvesc?”
În primul rând pentru că noi ne numim creştini, dar nu
recunoaştem hrana dată nouă de Cel care ne-a creat. În al
doilea rând, noi nu recunoaştem această hrană ca fiind cea
mai bună şi cea mai sănătoasă. Concluzia care se impune
este că noi nu-L recunoaştem pe Dumnezeu ca fiind
Creatorul nostru. Apare atunci întrebarea: “Oare noi suntem
creştini?”
Cartea aceasta reprezintă primul pas către o întoarcere
De ce creştinii se îmbolnăvesc 7 8

“Ca să se cunoască pe pământ calea Ta,


şi printre toate neamurile mântuirea Ta!”

(Psalmii 67:2)
DESPRE AUTOR

În 1976, la vârsta de 42 de ani, pastorului George H.


Malkmus i s-a spus că avea cancer de colon. Cum era
aceasta posibil? El era creştin! El era predicator! Îşi
dedicase viaţa Domnului! Întrebarea lui iminentă a fost, “De
“Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile,
ce?”
zice Domnul...”
Nevrând să accepte acest cancer ca fiind “voia lui
Dumnezeu” pentru viaţa lui, el a început un profund studiu
(Ieremia 30:17)
biblic şi ştiinţific pentru a afla “de ce?”, şi pentru a găsi un
tratament alternativ obişnuitelor tratamente ale medicinii,
care nu dau rezultat. Ceea ce pastorul Malkmus a
descoperit, nu numai că a adus vindecare propriului său
organism, dar a răspuns şi acestor întrebări:
“Binecuvântează, suflete, pe Domnul,
De ce creştinii se îmbolnăvesc?
şi tot ce este în mine să binecuvânteze
Pot oamenii să nu aibă probleme fizice?
Numele Lui cel Sfânt!
Este cancerul (şi alte probleme fizice) de înlăturat?
Binecuvântează, suflete, pe Domnul,
Ce poate face o persoană pentru a evita boala?
şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate fărădelegile tale,
Aplicând cunoştinţele împărtăşite în această carte
El îţi vindecă toate bolile tale,
creştinii – şi de fapt toţi oamenii – pot fi liberi de aproape
El îţi izbăveşte viaţa din groapă,
orice problemă fizică cunoscută de către om!
El te încununează cu bunătate şi îndurare,
El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea,
Pastorul George H. Malkmus a păstorit biserici în New
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.”
York, North Carolina, Florida şi Tennessee, şi a înfiinţat o
Şcoală Creştină şi un Institut Biblic. Emisiunea lui
(Psalmul 103:1-5)
radiofonică, “America are nevoie de Hristos”, a fost difuzată
timp de mai mult de 15 ani. Autor a două cărţi, recent a
publicat o revistă de sănătate trimestrială, care are un tiraj
de aproape 40.000 de exemplare. Pastorul Malkmus apare
regulat în emisiuni la televiziune şi radio, şi conduce
seminare de sănătate în toată ţara.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 9 10

demaşte pierderea inutilă a milioane de vieţi în fiecare an


din cauza bolii, a cancerului, apoplexiei, diabetului, etc. Cu
INTRODUCERE învăţăturile din această carte putem opri această risipă de
vieţi omeneşti! Fie ca Dumnezeu să ridice o mulţime de
războinici creştini pentru a demasca acest flagel.
Această carte vă va ajuta să înţelegeţi problema, şi de
În fiecare an aproximativ 25.000 de oameni mor pe
asemenea soluţia! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze,
autostrăzile din America din cauza alcoolului! Datorită
să vă deschidă ochii, să vă lumineze mintea şi să vă ajute
pierderii celor dragi, a fost înfiinţată asociaţia “Mame
să înţelegeţi în timp ce citiţi! Apoi, cu cunoştinţa, iubirea şi
împotriva Şoferilor Beţi” (MADD), cu scopul de a lumina
puterea lui Dumnezeu, să mergem uniţi înainte pentru a-i
poporul american în ceea ce priveşte pericolul conducerii
ajuta pe alţii să înţeleagă “De ce creştinii se
unui autoturism sub influenţa alcoolului.
îmbolnăvesc” şi să le arătăm cum pot să evite şi ei boala
Cu siguranţă că alcoolul este un flagel în rândul
şi maladia, şi să experimenteze o sănătate superioară!
poporului american, şi aplaud pe toţi cei care încearcă să
demaşte acest măcel şi să reducă numărul de morţi şi
injuriile datorate alcoolului.
Totuşi, mai există un flagel în America. Numai acesta ia
vieţile a milioane de americani anual, şi mai mult de
jumătate din aceştia sunt creştini! Şi se pare că nu există
nici o voce sau efort organizat care să strige împotriva
acestei pierderi inutile a milioane de vieţi omeneşti, dintre
care sunt mulţi care mor în prima decadă a vieţii!
În fiecare an, peste 1.000.000 de americani mor din
cauza bolilor de inimă, în timp ce peste 500.000 mor de
cancer! Dar de ce nu există voci care să strige împotriva
acestei risipe inutile de vieţi şi să demaşte acest măcel?
Răspunsul evident la această întrebare este acela că
marea majoritate a oamenilor nu realizează faptul că boala
şi maladia nu sunt necesare şi pot fi evitate! Da, bolile de
inimă, cancerul, apoplexia, diabetul şi o mulţime de alte boli
pot fi eliminate, dacă creştinii se vor întoarce la Biblie şi vor
urma legile naturale ale lui Dumnezeu, date omului cu mii
de ani în urmă!
Această carte studiază amănunţit întrebarea “De ce
creştinii se îmbolnăvesc”, şi apoi continuă prin a da
răspunsul biblic! Da, această carte arată cum pot creştinii
să evite boala şi maladia în timp ce experimentează o
sănătate superioară!
La fel ca şi “Mothers Against Drunk Drivers”, unite să
demaşte pierderea inutilă a vieţii din cauza alcoolului, tot
astfel şi creştinii trebuie să se ridice şi să se unească ca să
De ce creştinii se îmbolnăvesc 11 12

Rugăciunile mele se unesc cu cele ale autorului, ca tu,


dragă cititorule, să citeşti cartea, să studiezi textele
CUVÂNT ÎNAINTE prezentate, să acorzi atenţie dovezilor şi avertismentelor, ca
să culegi beneficiile în viaţa ta şi a altora!
Fie ca Dumnezeu să te îndrume în timp ce citeşti!
Poţi renunţa la câteva ore din timpul tău preţios? Poţi citi
această carte în numai câteva ore, iar aceste câteva ore Pred. David E. Strong,
Wilmington, New York
ţi-ar putea schimba viaţa!
Astăzi există o mulţime de “cărţi de sănătate” la
îndemână. Dar nici una nu ne arată ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu despre aceasta! Prietenul meu, predicatorul
George H. Malkmus a făcut acest lucru în această carte! El,
după cum veţi citi, este o dovadă vie care demonstrează
că, practicând principiile de sănătate ale lui Dumnezeu,
boala va fi îndepărtată şi ni se va da energie şi dorinţă de a-
i servi credincios lui Dumnezeu în toate zilele vieţii noastre.
Această carte este răspunsul lui Dumnezeu panteistului
(celui care identifică divinitatea cu natura) care este
absorbit tot mai mult în “Mişcarea New Age”. Vă rog să luaţi
în considerare textele din Biblie prezentate şi vă rog să le
faceţi parte din viaţa voastră.
Ca pastor am devenit interesat de principiile scripturale
ale acestei cărţi, vizitând şi ascultând suferinţele bolnavilor
cu sănătate precară, fără bani, care mâncau mai multe
medicamente decât mâncare, speriaţi şi dezorientaţi. Am
descoperit contrastul dintre sfârşitul lor amar şi cel al
părinţilor Vechiului Testament, care “şi-au tras picioarele în
pat, şi-au dat duhul, şi au fost adăugaţi la poporul lor.”
(Genesa 49:33). Ei erau în toate facultăţile mintale, erau
aparent fără boală sau durere, şi în pace, bucuroşi s-au dus
acasă sa fie cu Domnul. Este ceva contrastant!

Este posibil să scăpăm de durere, de astronomicele


reţete de medicamente şi de pierderea facultăţilor
mintale experimentate de marea noastră majoritate, şi
în schimb să fim energici, productivi şi fericiţi până
când Dumnezeu ne va lua acasă? Da! Da! Da!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 13 14

rezolvarea unor probleme de sănătate, soluţii care sunt


concluzia experienţei personale a pastorului Malkmus.
PREFAŢĂ LA EDIŢIA Concluzia care se desprinde în finalul lucrării este că
schimbarea modului de alimentaţie tradiţional (bazat pe
ÎN LIMBA ROMÂNĂ consumul excesiv de carne şi alte produse care provin de la
animale, “bune la gust”, dar fără o valoare nutritivă reală) cu
un regim de alimentaţie natural, bine acceptat şi tolerat de
Trăim un sfârşit de mileniu în care spiritualitatea, organism, ne dă şansa unei vieţi sănătoase şi în armonie cu
incluzând numeroasele ei aspecte, nu mai este o modă, ci o Dumnezeu, cu natura şi cu noi înşine.
necesitate. Consider că aspectul cel mai important este exemplul
Pentru unii sănătatea este ceva obişnuit, pentru alţii este personal al autorului, ceea ce dă credibilitate lucrării. Nu
o binecuvântare, este ceva pentru care duc o luptă grea. sunt înşirate aici date culese din diferite surse bibliografice,
Într-adevăr, boala sub diferitele ei forme reprezintă flagelul ci sunt prezentate rezultatele experienţei nemijlocite a
cu care se confruntă omenirea şi în prezent, şi în acelaşi autorului.
timp reprezintă semnalul de alarmă pe care ni-l dă E fascinant modul său direct de a spune: ESTE
organismul nostru. POSIBIL. Este posibil să fim sănătoşi, să devenim sănătoşi,
Lucrarea pastorului George M. Malkmus se înscrie în schimbând ceva în modul nostru de gândire, în modul
rândul acelor lucrări care încearcă să transmită un mesaj nostru de hrănire… în modul nostru de viaţă. Este posibil să
pozitiv către umanitate, adică încearcă să ne arate că ne reîntoarcem la Dumnezeu şi la alimentaţia naturală pe
sănătatea este un dar preţios, care merită îngrijit. care El ne-a lăsat-o, chiar şi în vâltoarea vieţii acestui secol
Primul pas în a menţine o sănătate perfectă este XX. Lucrarea de faţă ne arată chiar aceste posibilităţi.
alimentaţia. Este deja cunoscut faptul că modificarea dietei,
a modului de alimentaţie, determină vindecări miraculoase Farm. Adriana Andok,
(psoriazis, cancer), şi de asemenea încetinirea evoluţiei sau Târgu-Mureş
stoparea unor boli cronice.
Dar o alimentaţie sănătoasă are efecte benefice nu
numai asupra sănătăţii fizice, ci şi asupra stării mentale,
emoţionale şi spirituale a omului. Acest lucru este evident,
fiindcă ştim cu toţii că nu se poate clădi nimic (familie,
carieră) pe o sănătate şubredă.
Cartea “De ce creştinii se îmbolnăvesc” trece în
revistă, în primele opt capitole, principalii factori alimentari
care duc la deteriorarea sănătăţii individului. În vâltoarea
secolului XX, viaţa relevă numeroase aspecte nedorite,
care influenţează nefast existenţa noastră şi a copiilor
noştri.
Mai departe autorul face o analiză a legilor naturale care
guvernează existenţa noastră, legi care ne condiţionează
viaţa şi activitatea, legi privite de această dată prin prisma
educaţiei creştine şi a credinţei în Dumnezeu. Folosind un
limbaj simplu şi pertinent, autorul oferă câteva soluţii pentru
De ce creştinii se îmbolnăvesc 15 16

experimenta fratele meu creştin m-a neliniştit mult, pentru


că ştiam ce mare lucrare făcuse el pentru Domnul. De
asemenea, în diferite ocazii ne-am rugat împreună, şi ştiam
1 de totala lui predare lucrării lui Dumnezeu şi de multele
sacrificii personale pe care le făcea în marea lui dedicare
unui evanghelism continuu.
DILEMA MEA
CONDUCĂTORUL CREŞTIN
SUFERĂ UN ATAC
“Poporul meu piere
din lipsă de cunoştinţă.” Apoi s-a întâmplat din nou, nu mulţi ani mai târziu, unui
(Osea 4:6) alt lider creştin pentru care avusesem cel mai mare respect
– un om între oameni. Acest creştin deosebit, care a fost şi
el un evanghelist şi fondatorul unei mari tabere creştine
Joe a fost un prieten, un om mare şi puternic care a pentru tineret, a suferit un atac care l-a lăsat parţial
criticat înverşunat fotbalul american. De asemenea a fost paralizat.
un evanghelist de succes care a fost extrem de folosit de Creştinii din toată lumea au fost rugaţi să stăruie în
către Domnul. De-a lungul anilor a ţinut câteva
rugăciune, dar activitatea lui a fost brusc diminuată, iar
evanghelizări pentru mine în diferite biserici pe care le după încă câteva atacuri a murit. A fost posibil ca aceste
păstoream. Întotdeauna abia aşteptam ca Joe să fie în atacuri şi moartea finală a acestui mare lider creştin să fi
mijlocul nostru. A fost un om foarte bun, săritor, spiritual, cu fost rezultatul păcatului? A fost moartea lui voia lui
care m-am bucurat de o bună prietenie. Dumnezeu? Adesea, când se întâmplă aşa ceva între
Într-un mesaj către biserică, în timpul unei evanghelizări, creştini, răspunsul frecvent este: “Trebuie să fi fost voia lui
Joe a spus: “Cred că peste 90% din bolile din rândul Dumnezeu”.
creştinilor sunt din cauza păcatului!” Fiind un predicator
tânăr şi impresionabil, şi eu, în timp ce predicam, am spus
cu diferite ocazii: “Cred că peste 90% din toate bolile din UN PUBLICIST CREŞTIN
mijlocul creştinilor sunt din cauza păcatului!” FACE ATAC DE CORD
Am ţinut legătura de-a lungul anilor. Nu mulţi ani mai
târziu, am primit o scrisoare de la Joe, în care făcea apel la Puţin timp după aceea, alt evanghelist, redactorul unui
rugăciune. Nevoia lui era aceasta: suferise un atac de cord mare periodic creştin care a luat poziţie pentru Principiile de
şi zăcea pe patul unui spital în imposibilitatea de a ţine Credinţă, a suferit un atac de cord. Din nou bisericilor şi
evanghelizările programate. Fiind un evanghelist foarte creştinilor din toata lumea li s-a cerut să se roage, dar după
cunoscut, foarte căutat, de obicei îi erau programate o continuă deteriorare a sănătăţii, a murit şi el. A fost
activităţile cu ani înainte. Împreună cu scrisoarea, Joe a moartea lui din cauza păcatului? Este posibil ca moartea
trimis şi o fotografie de-a lui zăcând pe patul din spital. acestui om, care a fost o unealtă a lui Dumnezeu, să fi fost
După ce am citit scrisoarea şi m-am uitat la fotografie, voinţa lui Dumnezeu?
prima mea reacţie a fost: “Este posibil ca acest atac de cord
să fie din cauza păcatului? A căzut Joe din graţia lui
Dumnezeu?”. Această problemă fizică pe care o
De ce creştinii se îmbolnăvesc 17 18

FONDATORUL COLEGIULUI CREŞTIN această cerere pentru rugăciune în bisericile noastre şi să


SUFERĂ DE SENILITATE rugăm poporul din bisericile noastre să se roage pentru
însănătoşirea lui. Aceasta a reprezentat un potenţial în
Cam tot în aceeaşi perioadă, alt lider creştin, tot un exces de 100.000 de creştini rugându-se pentru acest
evanghelist şi fondatorul uneia dintre cele mai cunoscute evanghelist, ca el să se facă bine şi să se întoarcă la
universităţi creştine din America, avea o teribilă problemă câmpul unde făcea o aşa de măreaţă lucrare pentru
cu senilitatea. Senilitatea lui era aşa de gravă încât mulţi ani Domnul… Dar el nu s-a făcut bine. De fapt, a murit nu mult
înainte de moarte a fost incapabil să lucreze sau să aibă după aceea. Se poate ca moartea lui să fi fost rezultatul
orice fel de activitate. Este posibil ca senilitatea lui să fie un păcatului? Dacă moartea lui nu a fost din cauza păcatului,
rezultat al păcatului? Este posibil ca această senilitate să fi atunci de ce n-a răspuns Dumnezeu rugăciunilor pentru
fost voinţa lui Dumnezeu? însănătoşirea lui? A fost moartea lui voinţa lui Dumnezeu?
La acea vreme, am fost extrem de tulburat de ceea ce Acestea au fost întrebări complicate şi m-au măcinat cu atât
vedeam că li se întâmplă oamenilor pe care îi respectam – mai mult cu cât părea a nu exista nici un răspuns relevant.
oameni pe care îi priveam ca fiind cei mai mari lideri Acestea au fost întrebări pe care eu, ca pastor, am simţit că
spirituali ai timpului. Dumnezeu chiar folosise pe unii dintre ar fi trebuit să am răspunsurile la ele… dar nu le aveam!
aceştia când m-a chemat la slujire. Împărtăşesc numai câteva din exemplele cele mai
deosebite, pentru că de-a lungul tuturor acestor ani,
vedeam numai creştini obişnuiţi, mai puţin cunoscuţi, şi de
UN MISIONAR CREŞTIN altfel membri diferitelor biserici pe care le păstoream, care
MOARE DE CANCER experimentau numeroase probleme fizice, şi în mod
aparent mureau prematur. Mulţi dintre prietenii mei
Dintre toate experienţele tulburătoare pe care le-am trăit, predicatori au avut de asemenea indispoziţii fizice, unele
cea mai tristă până în prezent a fost aceea care i s-a destul de serioase ca să le stânjenească slujirea. Unii dintre
întâmplat unui predicator din Conferinţă în jurul anului 1974. ei au şi murit!
Biserica pe care o păstoream fusese foarte amabilă şi m-a
trimes la Conferinţă pentru odihnă şi refacere. A fost un
timp de frăţie cu alţi pastori, un timp pentru a-mi reîncărca ACUM E RÂNDUL MEU
bateriile spirituale. Totuşi, m-am întors de la această
conferinţă mai perplex şi mai tulburat ca niciodată. S-a întâmplat în 1976, când această problemă a bolilor
La conferinţă luau parte peste 1.200 de predicatori din între creştini a ajuns la apogeu. Cu şase ani în urmă am
toata lumea. Spre sfârşitul conferinţei, pastorul gazdă a înfiinţat o nouă biserică în New-York. La început biserica a
prezentat Adunării predicatorilor un pastor misionar. El crescut din chiar propria mea familie până la un număr de
păstorea o biserică de aproximativ 15.000 de oameni în 600 de membri. Unii conduceau mai mult de 100 de mile ca
Filipine, şi experimenta o extraordinară binecuvântare în să participe la serviciile noastre. Mulţi veneau ca să-L
lucrarea lui. Totuşi, el fusese obligat să părăsească această cunoască pe Domnul Isus ca Salvatorul lor personal.
misiune din cauza cancerului. La vârsta de numai 45 de ani, Transmiteam la radio de trei ori pe săptămână, şi aveam
doctorii i-au mai dat numai câteva luni de viaţă. cinci autobuze mari pentru a aduce oamenii la Şcoala de
Am avut o rugăciune specială pentru el. Peste 1.200 de Sabat şi la serviciile bisericii. Şcoala noastră creştină avea
predicatori s-au rugat pentru vindecarea lui. După ce am peste 100 de studenţi, începând cu grădiniţa până la clasa
avut rugăciunea colectivă, am fost încurajaţi să aducem a XII-a, împreună cu un Institut Biblic. Şcoala noastră era
De ce creştinii se îmbolnăvesc 19 20

cotată printre primele cinci şcoli creştine din ţară. Peste aceasta în alt capitol.
doisprezece dintre tinerii noştri frecventau colegii creştine,
unii dintre ei pregătindu-se pentru o slujire creştină
permanentă. Nimeni nu putea să se îndoiască de faptul că DILEMA MEA
binecuvântarea Domnului nu era în această biserică.
Apoi s-a întâmplat nenorocirea! Cu toate aceste Dar mai interesant decât vindecarea pe care o
minunate binecuvântări din serviciul meu, în 1976, la vârsta experimentam în propriul meu organism a fost ceea ce am
de 42 de ani, mi s-a spus că aveam cancer de colon, văzut că se întâmpla în vieţile celorlalţi care luau şi ei parte
împreună cu alte probleme fizice serioase. O! Aceasta a la acest Institut de Nutriţie. Erau acolo oameni din întreaga
fost şocant! “Este posibil ca această boală să fie din cauza lume, cu tot felul de probleme fizice. Mulţi din aceşti oameni
păcatului din propria mea viaţă? A fost aceasta voia lui nu erau creştini. Unii dintre ei erau atei pe faţă. Totuşi, când
Dumnezeu pentru mine?” Când îmi fac un proces de au aplicat în viaţa lor principiile despre care au învăţat, o
conştiinţă, până în ziua de azi nu ştiu cum aş fi putut fi mai adevărată vindecare miraculoasă a avut loc în organismul
sincer sau consacrat Domnului şi lucrării Lui. Pe scurt, lor.
această veste a fost cu totul devastatoare pentru mine. Acum am fost pus cu adevărat faţă în faţă cu dilema
Totul s-a întâmplat la puţin timp după ce îmi văzusem mea. În cei aproape 20 de ani petrecuţi în misiunea
propria-mi mamă murind, ca rezultat al cancerului, după ce creştină, am văzut creştini îmbolnăvindu-se, şi adesea
făcuse tratament mulţi ani. Boala şi deteriorarea ei au fost murind din cauza unor boli variate, în ciuda multor rugăciuni
teribile pentru a fi martor la ele. Cred ca mama a suferit mai şi eforturi medicale. Acum eram faţă în faţă cu mărturia
mult de pe urma tratamentelor pe care le-a primit, decât de personală - chiar necreştini însănătoşindu-se fără
cancer în sine. rugăciune, fără ajutor medical, şi fără să-L recunoască pe
După ce mi-am văzut propria-mi mamă trecând prin Dumnezeu în vieţile lor. Cum trebuia să explic eu acest
acest teribil calvar, m-am hotărât să nu urmez tratamentele fapt? Continuarea acestei cărţi – “De ce creştinii se
convenţionale pentru cancer. Aşa că am căutat şi am găsit îmbolnăvesc” – este dedicată răspunsului la această
o alternativă – nutriţia, şi un alt stil de viaţă! A dat rezultate întrebare importantă.
în cazul altora, dar nu era nici o asigurare că va da rezultate
şi în cazul meu. Totuşi, am simţit că aceasta era cel puţin o
alternativă care avea sens, şi nu intra în contradicţie cu CAPITOLUL 1 - REZUMAT
învăţătura Bibliei, cum ar fi administrarea de droguri.
Înainte de a continua, să ne gândim la acest subiect –
boala între creştini – şi să punem câteva întrebări pentru a
PĂRĂSESC MISIUNEA ne stimula gândirea:
1. Este posibil ca creştinii să fie prea pasivi când ajung
Astfel am părăsit misiunea şi m-am mutat într-un mic la boală, acceptând şi îndurând boala fără
oraş din Florida. Acolo am urmat cursurile unui Institut de împotrivire?
Nutriţie, şi de asemenea, am pus în practică învăţăturile 2. Este posibil ca motivul pentru pasivitatea creştină să
primite. Aproape imediat, lucruri de necrezut au început să fie din cauză că suntem fatalişti în gândire?
se întâmple în organismul meu. Nu numai că afecţiunile Dicţionarul Webster defineşte cuvântul “fatalist” astfel:
serioase au început să dispară, dar şi cele minore au “acele evenimente sunt fixate anterior pentru
început să iasă din organismul meu. Pe scurt, a fost foarte, totdeauna, în aşa fel încât fiinţele umane sunt
foarte fascinant. Dar am să vorbesc mai mult despre neputincioase în a le schimba.”
De ce creştinii se îmbolnăvesc 21 22

3. Este posibil ca noi să atribuim boala “păcatului” sau


“voinţei lui Dumnezeu”, când în realitate cauza acelei
boli se poate datora violării unor legi naturale ale lui
Dumnezeu?
4. V-aţi întrebat vreodată de ce creştinii sunt la fel de
bolnavi ca şi necreştinii? Sau de ce creştinii spirituali
2
sunt la fel de bolnavi ca şi creştinii mai puţin spirituali?
5. Este posibil ca creştinii să nu trebuiască să
SUNT O FĂPTURĂ AŞA
experimenteze atacuri de cord, apoplexii, cancer, DE MINUNATĂ
senilitate, diabet, şi o mulţime de alte indispoziţii
incluzând răceli, gripă, dureri de cap, sinuzite, alergii,
coşuri, deteriorarea dinţilor, artrite, etc.? “Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.
6. Este posibil ca creştinii să nu recunoască posibilitatea Minunate sunt lucrările tale,
ca boala lor să fie cauzată de “ceva” ce ei fac (sau nu şi ce bine vede sufletul meu
fac)? (Dând vina, în schimb, pe o forţă exterioară: lucrul acesta!”
viruşi, ereditate, soartă, Dumnezeu, etc.) (Psalmul 139:14)
7. Este posibil ca creştinii să se îmbolnăvească şi să
moară prematur, pentru că “Poporul meu piere din
lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6)? Cred că Dumnezeu a creat omul! Nu cred că existenţa
omului este rezultatul unui proces evoluţionist! La fel ca şi
un ceas, care, fiind aşa de complex, trebuie să aibă un
ceasornicar care să-l facă, omul, care a fost creat într-un
mod şi mai complex, trebuia să aibă un Creator!
De asemenea, cred că Biblia este “Cuvântul lui
Dumnezeu”; că Dumnezeu nu numai că a creat omul, dar i-
a dat şi o carte cu sfaturi scrise: “Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos...” (2 Timotei 3:16).
Această carte cu sfaturi – Biblia – conţine tot ceea ce
Dumnezeu Creatorul a vrut ca omul să ştie! Da, tot ceea ce
omul avea nevoie pentru ca să trăiască sănătos, fericit, să
aibă succes, să fie spiritual, toate se găsesc în paginile
Bibliei!
Biblia dă răspuns celor trei întrebări de bază ale omului,
şi anume: “De unde vine omul?”, “De ce este el aici?” şi
“Unde merge el după ce viaţa de pe acest pământ ia
sfârşit?”. În acest capitol trebuie să punem baza unor
cunoştinţe, astfel ca în capitolele următoare să putem
înţelege pe deplin “De ce creştinii se îmbolnăvesc”.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 23 24

DE UNDE VINE OMUL de viaţă”), în proporţie de aproximativ 96%, în timp ce restul


elementelor (aproximativ 4%) provin din pământ (“ţărână”).
Biblia spune: “La început Dumnezeu a făcut cerurile şi În mod repetat, Biblia afirmă faptul că Dumnezeu a folosit
pământul.” (Genesa 1:1). Apoi, în capitolul 1 din Genesa, aceste materiale de construcţie la crearea omului: “În
explică cele şase zile ale Creaţiei: sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei
- ZIUA ÎNTÂI: întoarce în pământ, căci din el ai fost luat: căci ţărână eşti,
DUMNEZEU A FĂCUT LUMINA. (Genesa 1:3-5). şi în ţărână te vei întoarce.” (Genesa 3:19). Vezi şi Psalmul
- ZIUA A DOUA: 103:14 şi Eclesiastul 12:7.
DUMNEZEU A CREAT APELE DE SUS ŞI CELE DE Deci, avem aici o Carte, scrisă cu mii de ani în urmă,
JOS. (Genesa 1:6-8). care ne spune care a fost materialul de construcţie al
- ZIUA A TREIA: omului: “ţărâna pământului” şi “suflarea de viaţă”. Aceste
DUMNEZEU A CREAT PĂMÂNTUL, MAREA ŞI afirmaţii ale Bibliei sunt confirmate de cele mai moderne
VERDEAŢA. (Genesa 1:9-13). descoperiri ştiinţifice: omul este cu adevărat făcut din
- ZIUA A PATRA: elementele care se găsesc în aer şi pământ. Atunci cum
DUMNEZEU A CREAT SOARELE, LUNA ŞI poate cineva să se îndoiască de această carte – Biblia –
STELELE. (Genesa 1:14-19). care este chiar “Cuvântul lui Dumnezeu”? Ştiinţa a
- ZIUA A CINCEA: descoperit doar acum ceea ce Biblia ne spune de milenii!
DUMNEZEU A CREAT VIEŢUITOARELE MĂRII.
(Genesa 1:20-23).
- ZIUA A ŞASEA: 125 DE TRILIOANE DE CELULE
DUMNEZEU A CREAT VIEŢUITOARELE
PĂMÂNTULUI ŞI OMUL. (Genesa 1:24-31). Organismul nostru conţine aproximativ 125 de trilioane
(125.000.000.000.000) de celule. Aceste celule cer o
Să examinăm mai atent ziua a şasea a Creaţiunii, hrănire constantă pentru a se reface, şi, de asemenea, o
deoarece este extrem de relevantă pentru a înţelege “De curăţire constantă de impurităţi. Unele părţi ale
ce creştinii se îmbolnăvesc”. organismului sunt reînnoite aproape săptămânal, marea
În primul rând, să vedem ce spune Biblia despre modul majoritate e reînnoită în fiecare an, în timp ce oasele au
cum a fost creat omul: “Domnul Dumnezeu a făcut pe om nevoie de câţiva ani pentru o refacere totală.
din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi Dacă acestor celule nu li se oferă materialul de
omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Genesa 2:7). construcţie necesar, şi dacă celulele nu sunt curăţite
Biblia spune “Sunt o făptură aşa de minunată”. permanent de materialul toxic, celule mai slabe vor lua
Într-adevăr, niciodată n-au fost spuse cuvinte mai adevărate progresiv locul celulelor puternice cu care ne-am născut.
decât acestea. Organismul uman este de fapt o fabrică Aceste celule mai slabe vor duce probabil la boli:
chimică, compus din aproape toate elementele minerale. deteriorarea dinţilor, slăbirea vederii, pierderea auzului,
Amintind numai elementele majore, omul este compus din: chelire, senilitate, cancer, ca şi de altfel la o sumedenie de
oxigen (68%), carbon (15%), fosfor (1%), precum şi din probleme fizice, şi în final la o moarte prematură.
cantităţi mai mici de sulf, sodiu, clor, fluor, potasiu, Când oamenii încep să simtă acestea, precum şi alte
magneziu, fier, cupru, aluminiu, grafit, etc. deteriorări în trupurile lor, de obicei atribuie boala eredităţii,
Din cele de mai sus rezultă clar faptul că omul este făcut bătrâneţii, şi uneori, în cazul multor creştini – “voinţei lui
în primul rând din elemente care se găsesc în aer (“suflare Dumnezeu”. Se pare că ei nu realizează niciodată că
aceste probleme sunt un rezultat direct al neacordării hranei
De ce creştinii se îmbolnăvesc 25 26

adecvate şi necesare celulelor organismului. Hrana fi îndepărtate din organism.


adecvată este absolut esenţială pentru recompletarea Bioxidul de carbon este cel care face bule şi spume în
celulelor, astfel încât celulele noi vor fi la fel de puternice apa carbogazoasă. Când o persoană bea o băutură
sau mai puternice decât cele pe care le înlocuiesc. carbogazoasă, nu îşi dă seama că introduce în organism o
Ei nici nu-şi dau seama că modul lor de viaţă, precum şi substanţă toxică.
modul lor de a mânca, le-a poluat organismul, aşa încât Dacă provizia de oxigen este împiedicată de către o
acum organismul lor este plin de aşa de multe otrăvuri, arteră blocată să ajungă la creier, rezultatul este o
încât celulele sunt efectiv înecate în aceşti poluanţi. Astfel, apoplexie. Dacă aceeaşi piedică are loc la nivelul inimii,
vedem că sănătatea şi starea celulelor determină sănătatea rezultatul este un atac de cord. Modul nostru de viaţă şi
şi starea întregului organism. dieta noastră determină starea plămânilor, arterelor,
venelor, şi disponibilitatea oxigenului către celule.
Respirarea aerului poluat şi fumatul sunt echivalente cu
SÂNGELE o sinucidere treptată! Fiecare inhalare a acestor poluanţi
scurtează viaţa individului.
Cantitatea de sânge care circulă zilnic prin organismul
uman este echivalentă cu 5/4 x greutatea corporală. Acest
sânge circulă în mod constant prin organism, făcând de la FICATUL
3.000 până la 5.000 de circuite zilnic. Inima pompează
aproximativ 20.000.000.000 (20 de miliarde) de celule Ficatul ia fiecare bucăţică de mâncare pe care o
sangvine în tot organismul. Aceste celule sangvine mâncăm şi tot ceea ce bem în minunatul său laborator şi o
transportă hrana spre celule, şi în acelaşi timp colectează transformă într-o formă utilizabilă de către organism. Apoi
toxinele pentru a fi eliminate din organism. Muşchiul inimii sângele ia această “mâncare”, preparată special, şi o
trebuie să fie menţinut puternic pentru a menţine cursul transportă către diferite părţi ale organismului, pentru a
sângelui şi presiunea acestuia în timp ce hrăneşte şi curăţă repara, înlocui şi reconstrui celule şi ţesuturi.
celulele. Mulţi oameni nu realizează că pentru menţinerea Alcoolul, berea, vinul şi lichiorul distrug în mod treptat
unei inimi puternice, care să pompeze sângele, exerciţiile acest organ minunat, fapt care în final duce la serioase
de aerobic sunt o necesitate absolută. probleme fizice şi la o moarte prematură.

PLĂMÂNII ALTE ORGANE

Sistemul respirator (plămânii) lucrează împreună cu Dacă am fi avut spaţiu suficient, am fi putut vorbi despre
sistemul circulator (inimă, artere, vene şi sânge), fiind limfă (pe care o vom trata într-un alt capitol), nervi, muşchi,
sistemul de menţinere a vieţii al organismului. Omul poate glande şi o mulţime de alte componente ale organismului
supravieţui 40 de zile, sau mai mult, fără hrană, probabil 4 pe care Dumnezeu l-a creat. Dar cred că ceea ce am arătat
zile fără apă, dar mai puţin de 4 minute fără aer (oxigen). deja este mai mult decât suficient pentru a demonstra că
Plămânii absorb oxigen şi elimină bioxid de carbon. Biblia are dreptate atunci când spune: “Sunt o făptură aşa
Oxigenul este absorbit de sânge şi transportat în tot de minunată.”
organismul, devenind hrană pentru crearea de noi celule.
Pe calea de întoarcere, sângele ridică gunoiul – bioxidul de
carbon şi alte toxine – şi le retransportă plămânilor, pentru a
De ce creştinii se îmbolnăvesc 27 28

CAPITOLUL 2 - REZUMAT

La sfârşitul fiecărui capitol vom recapitula unele dintre


cele mai importante lucruri pe care le-am învăţat:
1. Dumnezeu a făcut pe om din elementele care se 3
găsesc în pământ şi aer.
2. Descoperirile ştiinţifice confirmă faptul că organismul ARGUMENTE BIBLICE
omenesc este cu adevărat compus din elementele
care se găsesc în sol şi aer.
3. Organismul este compus din trilioane de celule care
“Din pricina aceasta sunt între voi mulţi
sunt într-o stare de înlocuire permanentă.
neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm.”
4. Pentru construirea unor celule puternice, sănătoase şi
(1 Corinteni 11:30)
pline de viaţă sunt absolut necesare materiale de
construcţie adecvate.
5. Sângele transportă în mod constant aceste materiale
V-aţi întrebat vreodată: “De ce creştinii sunt la fel de
de construcţie de la ficat şi plămâni la fiecare parte a
bolnavi ca şi necreştinii?” sau: “De ce creştinii spirituali sunt
organismului.
la fel de bolnavi ca şi creştinii care nu sunt la fel de
6. Dacă o parte a organismului, oricare ar fi ea, este
spirituali?” Aceste două întrebări au fost puse în concluzia
nesănătoasă şi nu funcţionează eficient, aceasta este
de la sfârşitul capitolului întâi. Şi aceste două întrebări m-au
din cauză că materialele de construcţie aduse de
măcinat mult, de-a lungul anilor, în timp ce păstoream
către sânge au fost nepotrivite sau neadecvate pentru
diferite biserici.
a menţine sănătatea. O altă cauză: organismul este
După cum am văzut în capitolul întâi, mari lideri creştini,
poluat cu otrăvuri.
evanghelişti, misionari şi pastori s-au îmbolnăvit, şi uneori
7. Singura sursă de unde sângele poate să-şi procure
au murit, chiar dacă mulţi dintre ei au făcut în tinereţe mari
materialele de construcţie pentru reconstruirea
lucrări pentru Domnul. Am văzut de asemenea creştini care
celulelor este din mâncarea pe care o mâncăm, din
sufereau de cancer, atac de cord, apoplexie, diabet, artrită,
lichidul pe care îl bem şi din aerul pe care-l respirăm.
gripă, răceli, dureri de cap, indispoziţii stomacale, la fel ca şi
necreştinii. Cum ar trebui să ne explicăm acest fapt ca şi
creştini?

CE ÎNVAŢĂ
UNELE RELIGII

Anumite religii au avut unele învăţături şi practici foarte


interesante în ceea ce priveşte boala. Haideţi să vedem
câteva din acestea:
ŞTIINŢA CREŞTINĂ (Christian Science), fondată de
Mary Baker Glover Patterson Eddy, învaţă că boala şi
moartea nu sunt reale, ele nefiind decât o eroare a judecăţii
De ce creştinii se îmbolnăvesc 29 30

umane. Cu toate acestea, chiar şi fondatorul acestei religii, boală. Ei se roagă foarte sincer şi acceptă tratamentul cu
ca de altfel mulţi din adepţii ei (inclusiv una din mătuşile medicamente, radiaţii şi operaţie ca un instrument pe care
mele, care era o creştină a ştiinţei) s-au îmbolnăvit şi au Dumnezeu îl foloseşte pentru a-i vindeca pe creştinii
murit. bolnavi. Dacă rugăciunile şi eforturile personalului medical
ADVENTIŞTII DE ZIUA A ŞAPTEA, mişcare fondată de nu aduc vindecarea, atunci acea boală este acceptată ca
Ellen G. White, au introdus în învăţăturile religiei lor unele “Voia lui Dumnezeu”. Dar în peste 30 de ani de asociere cu
reguli foarte stricte în ceea ce priveşte dieta şi îngrijirea baptiştii, nu i-am văzut, ca şi grup, să aibă o sănătate mai
corporală. De exemplu, ei sunt împotriva folosirii cafelei, bună decât ne-baptiştii.
ceaiului, tutunului şi băuturilor alcoolice. Una dintre cele mai
interesante învăţături este aceea că ei nu trebuie să
mănânce carne de porc, şi că ar fi ideal să nu se consume TREBUIE ÎNVINOVĂŢIT DUMNEZEU?
carne deloc. Deşi nu toţi urmaşii acestei religii au urmat
aceste sfaturi din domeniul dietei, statisticile arată că Nu am tratat acest aspect până acum ca să nu par
adventiştii au un procent mai redus de persoane care răutăcios. Totuşi, cred că a sosit timpul să încetăm să ne
suferă de cancer, şi sunt în general mai sănătoşi decât mai ascundem în spatele Domnului şi să-L învinovăţim pe
americanii de rând, şi ca şi medie de vârstă ei trăiesc cu El pentru afecţiunile noastre fizice.
şase ani mai mult decât un american obişnuit. Şi exact asta facem de fiecare dată când boala vine la
MORMONII, religie fondată de Joseph Smith, includ de noi, la un prieten sau la unul dintre cei iubiţi ai noştri, iar noi
asemenea în învăţăturile lor restricţii în ceea ce priveşte spunem: “Este voia lui Dumnezeu”.
dieta. Acestea includ: abţinerea de la folosirea alcoolului, Se pare că avem acea tendinţă de a învinovăţi pe
tutunului, cafelei, ceaiului, a băuturilor cola şi a altor Dumnezeu pentru lucrurile pe care nu le cunoaştem. De
substanţe care conţin drog. De asemenea, ei încurajează exemplu, o tornadă devastează un oraş din Oklahoma, sau
consumarea de alimente producătoare de energie, în un uragan rupe coasta Lousianei, sau o anumită aşezare
special grânele, precum şi a apei potabile pure. este inundată. În fiecare din aceste incidente se
PENTICOSTALII învaţă în general că vindecarea înregistrează pierderi de vieţi omeneşti şi multe pagube.
trupului a fost inclusă în ispăşire. Ei ţin adesea servicii de Cine este învinovăţit pentru aceste tragedii? De ce
vindecare a bolnavilor, şi pentru aceasta folosesc ulei, compania de asigurări (sau crainicul de ştiri) anunţă: “A fost
împreună cu rugăciunile de vindecare. Am luat parte voia lui Dumnezeu”? De fapt, ceea ce spun ei cu adevărat
personal la întâlniri în care cereau lui Dumnezeu să vindece este: “Dumnezeu este de vină”.
boala “în Numele lui Isus”. Dar în aproape 20 de ani de Să încetăm a-L mai învinovăţi pe Dumnezeu pentru
ministeriat, venind în contact cu mulţi pastori penticostali şi lucrurile pe care nu le înţelegem! Să ne întoarcem la Biblie
cu enoriaşii lor, nu am văzut vreo diminuare a frecvenţei şi să vedem ce are de spus Domnul despre acest subiect al
bolilor în cadrul acestui grup. bolii între creştini: “De ce creştinii se îmbolnăvesc”?
PROTESTANŢII, CATOLICII ŞI EVREII par a privi boala, Biblia dă numai trei motive pentru boală sau afecţiuni
în general, ca o formă a judecăţii lui Dumnezeu asupra lor. fizice între creştini, şi eu cred că fiecare afecţiune fizică
Adesea, ei privesc boala şi moartea ca ceva ce trebuie suferită de creştinii de astăzi intră într-una din cele trei
acceptat, ei fiind neputincioşi în a-şi schimba destinul. Dacă categorii:
rugăciunea sau intervenţia medicală nu aduce alinare, 1) Pentru gloria lui Dumnezeu
atunci trebuie să fie “Voinţa lui Dumnezeu”. 2) Din cauza păcatelor nemărturisite
BAPTIŞTII (şi am fost pastor baptist timp de aproape 3) Violarea legilor naturale ale lui Dumnezeu
douăzeci de ani) sunt extrem de fatalişti când e vorba de
De ce creştinii se îmbolnăvesc 31 32

1) PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU de Dumnezeu. Recitiţi 1 Corinteni 11:30-32 pentru a


înţelege acest aspect. Însă toate rugăciunile din lume nu
În Ioan 9:1-3 citim despre un om care era orb din vor vindeca chinul cauzat de păcat, numai rugăciunea de
naştere. Nici el şi nici părinţii lui nu păcătuiseră. Biblia pocăinţă din partea credinciosului care a păcătuit!
întreabă :”Cine a păcătuit, omul acesta sau părinţii lui, de s- Nu mă îndoiesc că unele suferinţe fizice ale creştinilor
a născut orb?”. Isus a răspuns: “N-a păcătuit nici omul din zilele noastre sunt din cauza păcatelor nemărturisite.
acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el Totuşi, cred că suferinţele fizice ale acestui grup reprezintă
lucrările lui Dumnezeu”. un procentaj foarte scăzut comparativ cu totalul afecţiunilor
Este foarte clar că acest incident a avut loc în timp ce fizice ale acestor zile.
Isus era pe acest pământ şi că această orbire a avut un Astăzi, dacă un creştin suferă de o boală, este foarte
scop: ca Isus să-l poată vindeca, în felul acesta atrăgând uşor să vezi dacă boala se datorează păcatului: să ne
atenţia asupra Lui, şi asupra Tatălui care L-a trimis! Se pare mărturisim sincer toate păcatele cunoscute şi să cerem
că apostolul Pavel suferea de o afecţiune fizică care se iertare Domnului. (1 Ioan 1:9). Dacă aceasta nu aduce
încadra în această categorie. Pavel s-a rugat de trei ori vindecare, atunci boala se datorează cu certitudine celei
pentru vindecare, dar Domnul i-a răspuns în 2 Corinteni de-a treia cauze pe care Biblia o atribuie violării legilor
12:7-9: “Harul meu îţi este de ajuns.” Dacă aceasta este naturale ale lui Dumnezeu!
soarta noastră, să suferim de o afecţiune pentru gloria lui
Dumnezeu, atunci trebuie să învăţăm să spunem aşa cum 3) VIOLAREA LEGILOR NATURALE
a spus Pavel: “Căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea ALE LUI DUMNEZEU
în care mă găsesc.” (Filipeni 4:11). Toate rugăciunile din
lume nu vor ajuta la vindecarea unei boli care este pentru În 1 Corinteni 3:16-17 citim: “Nu ştiţi că voi sunteţi
gloria lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte
în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe
2) DIN CAUZA PĂCATELOR NEMĂRTURISITE acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu
este sfânt, şi aşa sunteţi voi.”
În 1 Corinteni 11:28-32 citim despre slăbiciune, boală şi Aceste versete m-au urmărit pentru mulţi ani. Aceasta
o moarte prematură care vine peste credincioşi atunci când până când am fost confruntat personal cu boala, când, în
aceştia nu şi-au mărturisit păcatele, şi Dumnezeu a trebuit urma studiului privitor la felul cum funcţionează organismul,
să-i judece: “Din pricina aceasta sunt între voi mulţi în urma învăţării unei nutriţii adecvate şi a unui exerciţiu
neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am viguros, mi s-au deschis ochii şi am înţeles sensul
judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, învăţăturii din 1 Corinteni 3:16-17.
suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu O învăţătură adiţională, tot cu privire la acest subiect, o
lumea.” (1 Corinteni 11:30-32). găsim în 1 Corinteni 6:19-20: “Nu ştiţi că trupul vostru este
Potrivit Bibliei, unii creştini suferă de afecţiuni fizice din Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care l-aţi
cauza păcatului! Totuşi, aceste afecţiuni pot fi repede primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci
remediate împlinind învăţăturile din 1 Ioan 1:9: “Dacă ne aţi fost răscumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”
ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire!” Biblia învaţă în mod clar că trupul creştinului nu este al
Boala din cauza păcatului este o judecată a Domnului, lui, ci este al lui Dumnezeu! Dacă un creştin nu are grijă de
dar aceasta poate fi revocată dacă ne corectăm poziţia faţă trupul lui aşa cum trebuie, Dumnezeu va distruge acel trup!
Să recitim acel verset: “Dacă nimiceşte (conform
De ce creştinii se îmbolnăvesc 33 34

dicţionarului Webster: “îl necurăţeşte cu ceva neplăcut sau o moarte prematură: “Nu vă înşelaţi. Dumnezeu nu se lasă
contaminator”) cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera.”
nimici Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:17). (Galateni 6:7). Acest verset se aplică cu cea mai mare
certitudine subiectului pe care îl discutăm: “De ce creştinii
se îmbolnăvesc”.
LIPSA NOASTRĂ Apoi poate este cineva care spune: “Mai degrabă m-aş
DE CUNOŞTINŢĂ duce să fiu cu Isus… această lume e aşa de rea, şi, fiind cu
Isus, voi fi aşa de frumos, şi pe deasupra voi avea un trup
Marea majoritate a oamenilor nu se gândesc cu atenţie nou…” O! Dar dacă vrei, poţi avea un trup nou aici şi acum!
la ceea ce introduc în gura lor. Dacă produsul are un gust Şi să ne aducem aminte de cuvintele apostolului Pavel:
plăcut, ei îl mănâncă. Se pare că ei niciodată nu asociază “Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu
condiţia lor fizică cu ceea ce mănâncă sau beau. Dacă, împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar pentru
înainte de a introduce produsul în gură, oamenii ar citi lista voi este mai de trebuinţă să rămân în trup.” (Filipeni
cu ingrediente de pe etichete, ar fi uimiţi de ceea ce 1:23-24).
consumă – substanţe pe care abia le pot pronunţa, foarte
puţin cunoscute cu adevărat! Marea majoritate a oamenilor
sunt mai grijulii cu selectarea carburantului introdus în CAPITOLUL 3 - REZUMAT
rezervoarele maşinilor lor decât cu mâncarea pe care o
introduc în gură. 1. Creştinii sunt la fel de bolnavi ca şi necredincioşii.
Biblia spune: “Pierim din lipsă de cunoştinţă.” (Osea Creştinii spirituali sunt la fel de bolnavi ca şi creştinii
4:6). care nu sunt la fel de spirituali. De ce?
2. Creştinii tind a fi foarte fatalişti în concepţiile lor cu
privire la boală, adesea atribuind-o lui Dumnezeu,
SCOPUL PENTRU CARE uneori chiar învinovăţindu-L pe Dumnezeu pentru
AM SCRIS CARTEA afecţiunile lor fizice.
3. Biblia ne învaţă că există numai trei cauze de
Scopul meu în scrierea acestei cărţi este acela de a îmbolnăvire în mijlocul creştinilor:
împărtăşi cu voi, fraţi sau surori creştini, unele cunoştinţe pe
care le-am dobândit şi experimentat în ceea ce priveşte 1) PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU. Această
sănătatea corporală, cunoştinţe care atunci când le-am pus cauză a fost folosită pentru prima dată în epoca
în practică mi-au schimbat complet trupul şi viaţa, biblică cu scopul de a demonstra puterea şi
simţindu-mă la fel de bine sau mai bine ca atunci când divinitatea lui Isus Hristos.
aveam 20 de ani. 2) DIN CAUZA PĂCATELOR NEMĂRTURISITE
Unii vor acorda atenţie acestor cunoştinţe şi vor vedea de către creştini. Unele dintre bolile din mijlocul
că lucruri minunate vor începe să se petreacă în propriile lor creştinilor din zilele noastre, pot, fără îndoială,
trupuri. Sănătatea lor se va fortifica, iar viaţa lor va străluci. să fie atribuite acestei cauze. În acest caz,
Simţindu-se aşa de vii, trăirea lor pentru Hristos va excela şi rugăciunea stăruitoare va aduce vindecare.
va deveni o experienţă emoţionantă clipă de clipă! 3) VIOLAREA LEGILOR NATURALE ALE LUI
Alţii vor respinge aceste învăţături şi vor continua să DUMNEZEU. Autorul consideră că în această a
meargă pe îngrozitoarea şi mizerabila cale a trupurilor treia categorie vom găsi cauzele pentru mai
bolnave, suferind tot mai mult, până când, în final, vor suferi mult de 90% din bolile şi afecţiunile fizice de
De ce creştinii se îmbolnăvesc 35 36

care sunt afectaţi creştinii zilelor noastre.

4. Obiceiurile noastre de a mânca sărăcăcios, modul de


viaţă şi lipsa de exerciţiu cauzează marea majoritate a
problemelor noastre de sănătate.
5. Dar avem o şansă! Să fie aceasta sănătatea şi
4
fericirea… sau boala, suferinţa, şi în final, moartea?
Care va fi alegerea ta?
ARGUMENTE TRADIŢIONALE

“Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure…


după datina oamenilor.”
(Coloseni 2:8)

Lipsa de cunoştinţă într-un domeniu particular poate fi


devastatoare, în aşa măsură încât Biblia spune în Osea
4:6: “Poporul este nimicit din lipsă de cunoştinţă.”
Acest verset a fost folosit la începutul capitolului întâi,
unde am văzut un număr de creştini importanţi care
sufereau de grave afecţiuni fizice, şi care în final au murit.
Dacă creştinii suferă de afecţiuni fizice şi mor timpuriu, din
lipsă de cunoştinţă, aceasta devine o problemă serioasă şi
tragică! Să analizăm, pentru câteva momente, cuvântul
“cunoştinţă”, cu atât mai mult cu cât aceasta este definitorie
pentru creştini.

IMPORTANŢA CUNOŞTINŢEI

Creştinii sunt un grup de oameni unici. Ei au dobândit


cunoştinţă în domeniul spiritual, având ca rezultat
acceptarea lui Isus ca Salvator. Această cunoştinţă şi
aplicarea ei conduce o persoană din întunericul spiritual la
lumina minunată a lui Dumnezeu.
Totuşi, această cunoştinţă spirituală pe care o avem ne
poate aduce probleme dacă nu suntem atenţi. De ce?
Pentru că am ajuns să cunoaştem adevărul în problemele
spirituale, adesea credem că ştim totul, fapt care duce la
închiderea minţilor noastre în faţa tuturor contradicţiilor pe
care le avem, indiferent de subiect.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 37 38

Cunoştinţa este una dintre cele mai mari nevoi ale Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea
creştinilor! Isus a vorbit adesea despre aceasta. În Ioan este aşa.” Veţi îngădui cel puţin minţii voastre să exploreze
8:32, Isus a spus: “Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va subiectul? Nu aveţi nimic de pierdut, cu excepţia unor
face liberi.”, iar în Ioan 13:17: “Dacă ştiţi aceste lucruri, posibile concepţii, şi puteţi ca pur şi simplu să schimbaţi
ferice de voi dacă le faceţi.” acea concepţie veche cu o viaţă de creştin productivă,
sănătoasă şi plină de bucurii!
Pentru a dobândi cunoştinţă avem nevoie să separăm
NEVOIA DE MINŢI DESCHISE ceea ce ştim că este adevărat de ceea ce am acceptat
dintotdeauna. Avem nevoie să separăm adevărata
Creştinii ar trebui să aibă minţi deschise, ca şi creştinii cunoştinţă de credinţe şi opinii.
din Berea (vezi Fapte 17). Nu spun că trebuie să credem
totul, dar ar trebui cel puţin să ascultăm, şi apoi să verificăm
cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu – Biblia – dacă ceea TRADIŢII
ce am auzit este adevărat. Totuşi, este trist că mulţi creştini
îşi închid minţile la tot ce e diferit de ceea ce mintea lor este Haideţi să punem câteva întrebări pentru a ne stimula
programată să creadă. Adesea ei ignoră adevărul, gândirea: De ce mâncăm în felul cum mâncăm? De ce
înlocuindu-l cu păreri, teorii, tradiţii şi credinţe despre folosim furculiţă şi lingură, în locul unor beţigaşe sau a altui
adevărata cunoştinţă, în mod nechibzuit. instrument, pentru a introduce mâncarea în gură? De ce
Creştinii (ca şi necreştinii) se ataşează adesea de marea majoritate a americanilor au trei mese importante pe
credinţe transmise de generaţiile anterioare, sau au zi, în timp ce în alte părţi ale lumii două mese sau numai
prejudecăţi adunate de-a lungul călătoriei lor prin viaţă. una singură este de preferat? De ce marea majoritate a
Adesea aceste credinţe sunt false, dar raţiunea este alimentelor consumate în America sunt gătite? De ce mulţi
deseori refractară oricărei alte opinii. Astfel, aceste minţi oameni nu consideră completă o masă fără un desert
închise devin marile noastre obstacole în dobândirea dulce?
cunoştinţei şi adevărului. Am văzut chiar şi creştini care Nu cred că este necesar să pun mai multe întrebări,
respingeau învăţăturile clare ale Bibliei datorită minţilor pentru că răspunsul va fi probabil la fel pentru toate: “Aşa
limitate în ceea ce privea un subiect anume. am fost crescuţi!” După cum putem observa, tradiţia a
jucat un rol important, fiind un factor determinant pentru
ceea ce introducem în trupurile noastre, precum şi pentru
ÎNSPĂIMÂNTĂTOAREA felul în care consumăm alimentele.
LIPSĂ DE CUNOŞTINŢE

Lipsa de cunoştinţă în ceea ce priveşte subiectul “De ce TRANSMITEREA


creştinii se îmbolnăvesc” este înspăimântătoare, şi OBICEIURILOR DE A MÂNCA
trebuie să recunosc că am fost la înălţime în această
ignoranţă ani de-a rândul. Iubiţi creştini care citiţi această Mulţi creştini au fost educaţi, la fel ca mine, să mănânce
carte, vă veţi deschide minţile destul pentru a explora ca şi părinţii lor. Nu că părinţii noştri ne-au vrut răul; ci
subiectul cât de cât? Nu vă cer să acceptaţi orbeşte ceea pentru că obiceiurile de a mânca tind a fi transmise de la o
ce spun în această carte. Dar ceea ce vă cer este să fiţi generaţie la alta. De exemplu, cu ani în urmă, în perioada
deschişi la minte, precum au fost creştinii din Berea (Fapte când păstoream o biserică în partea de răsărit a Carolinei
17:11) care “Au primit cuvântul cu toată râvna, şi cercetau de Nord, carnea de porc era consumată în mari cantităţi. De
De ce creştinii se îmbolnăvesc 39 40

fapt, marea majoritate a meselor conţineau două (uneori CUM AM RĂSPUNS


trei) feluri diferite de carne, şi aproape fiecare mâncare de AFECŢIUNILOR FIZICE
legume era pregătită cu o bucată mare de “untură” (modul
tradiţional de a mânca în zonă). Din cauza acestor obiceiuri Cum trebuia să răspund afecţiunilor fizice pe care le
culinare tradiţionale, în acea zonă erau un număr extrem de experimentam în trupul meu? Aş fi putut să spun:” Ei bine,
mare de bolnavi cu probleme circulatorii, şi numeroase trebuie să fie voia lui Dumnezeu în viaţa mea…” şi să nu
cazuri de moarte prematură cauzate de blocarea arterelor. fac nimic. Sau aş fi putut să mă încredinţez în mâinile
Tradiţia joacă un rol important prin modul în care ne doctorilor care nu au fost în stare să-i ajute pe mama şi pe
alimentăm, precum şi în afecţiunile fizice pe care le tata. Sau, în al treilea rând, aş fi putut pleca în căutarea
experimentăm! cunoştinţei, să aflu de ce organismul meu experimenta
acele probleme, şi să caut o soluţie. Aşa cum am spus în
capitolul întâi, am ales a treia opţiune, şi în final mi-am
MAMA MEA MOARE schimbat dieta şi modul de viaţă, şi am început să fac
DUPĂ CE SUFERISE DE CANCER exerciţii fizice viguroase, împreună cu alte schimbări.

Mama mea a decedat, după o teribilă experienţă, din


cauza cancerului de colon. La vârsta de 42 de ani mi s-a CUM A RĂSPUNS ORGANISMUL MEU
spus că aveam cancer de colon. Aceasta a însemnat că
moştenisem boala de la mama? (fapt susţinut cu fermitate Cum a răspuns trupul meu acestor schimbări? Ei bine,
de multe autorităţi medicale). Sau era posibil ca felul în care să vedem cum au reacţionat inima şi sistemul circulator. În
a trăit şi a mâncat mama, precum şi ceea ce a mâncat, şi 1976, la vârsta de 42 de ani, tensiunea mea era în jur de
felul în care am trăit şi am mâncat eu să fie atât de similare, 150/90, care e considerată ca maximă a tensiunii ridicate.
încât să producă afecţiuni fizice asemănătoare? După şase ani, la vârsta de 48 de ani, după ce mi-am
schimbat dieta şi am devenit activ din punct de vedere fizic,
tensiunea mi-a scăzut la 125/75. Astăzi, la 59 de ani, după
TATĂL MEU MOARE DIN CAUZA şaptesprezece ani de când mi s-a spus că eram predispus
UNUI ATAC DE CORD unui atac de cord, tensiunea mea variază în jur de 110/70.
La vârsta de 42 de ani, pulsul meu, în repaus, era de 70.
Tata a suferit mai multe atacuri de cord începând cu Astăzi, la 59 de ani, în repaus, variază în jur de 40. Chiar
vârsta de 42 de ani, murind în final din cauza unui atac de după ce alerg cinci mile în mai puţin de o oră, rata pulsului
cord. La vârsta de 42 de ani, doctorul mi-a spus că eram este sub 120.
pasibil să sufăr de un atac de cord sau de apoplexie. Acum vă pun o întrebare: “Ce credeţi, afecţiunile mele
Moştenisem o inimă şi un sistem circulator slab de la tatăl fizice de la vârsta de 42 de ani au fost:
meu? Sau situaţia se datora faptului că tata şi cu mine a) “Voia lui Dumnezeu”?
avusesem aceeaşi dietă, pregătită în acelaşi fel, şi acelaşi b) Slăbiciune moştenită de la părinţii mei?
mod de viaţă? c) Rezultatele tradiţiei?
Sau este posibil să fi fost rezultatul combinaţiei a două
cauze: tradiţia şi tradiţia schimbată?
De ce creştinii se îmbolnăvesc 41 42

TRADIŢIE SCHIMBATĂ fructului sau zarzavatului. Astăzi însă există otrăvuri


complexe, care sunt absorbite de către plantă, şi care devin
Obiceiurile de a mânca ale celor mai mulţi americani au parte integrantă a plantei. Astfel, otrava este în interior şi
fost schimbate de publicitatea frecventă a comercianţilor de este imposibil să o îndepărtezi.
alimente din ziarele noastre, de nebunia după “fast food”, Tocmai am vorbit despre insecticide. Astăzi, în cultivarea
precum şi de reclama unei vieţi mai rapide. Să analizăm plantelor sunt folosite şi erbicidele (otrăvuri pentru
schimbarea tradiţiei cu o altă ilustraţie personală. distrugerea buruienilor) şi fungicizii (pentru distrugerea
Părinţii mamei mele, bunicii mei, au fost amândoi ciupercilor sau pentru a le inhiba creşterea). Dacă nu ai
fermieri care munceau din greu, lucrând pe câmp de la propria-ţi grădină, sau posibilitatea de a-ţi cultiva propriile
ivirea zorilor şi până seara târziu, ducând o viaţă simplă de culturi la o fermă agricolă, este imposibil să scapi de aceste
muncă grea, şi mâncând în primul rând mâncări simple, otrăvuri.
preparate din alimente cultivate în propriile lor grădini şi “Pesticidele sunt dăunătoare iar în acelaşi timp îţi
livezi. Nu aveau nici măcar electricitate sau apă curentă. slăbesc sistemul imunitar. Pericolul poate fi acut şi
Totuşi, ambii s-au păstrat puternici şi activi până la 80 de cumulativ. De vreme ce multe chimicale toxice sunt
ani. înmagazinate în celulele tale grase şi în glandele limfatice,
Din această origine puternică, fata lor, mama mea, a ele pot rămâne în organism zeci de ani. Astfel, problemele
avut serioase probleme fizice înaintea vârstei de 50 de ani. de sănătate pot fi acumulate pe o perioadă lungă de timp
Apoi fiul ei, subsemnatul, a avut probleme fizice serioase pe căi pe care ştiinţa nu le înţelege încă pe deplin. Unul
până la vârsta de 42 de ani. Puteţi vedea clar că sănătatea dintre cele mai periculoase efecte ale pesticidelor este că
este în regres de la o generaţie la alta. ele slăbesc sistemul nostru imunitar, astfel că rezistenţa ta
Are ceva în comun tradiţia schimbată cu “De ce scade chiar şi în faţa unor infecţii uşoare. Simptomele unui
creştinii se îmbolnăvesc”? Haideţi să explorăm acest sistem imunitar slăbit includ: erupţii de piele, greaţă,
gând, şi atunci când mă gândesc la o tradiţie schimbată, oboseală, depresie, leucemie, infecţii frecvente şi febră.”
vorbesc despre trecerea de la felul în care predecesorii (Revista Organic Gardening, Apr. 1988, p. 59).
noştri au trăit, au prelucrat, preparat şi consumat mâncarea
la modul în care se fac aceste lucruri în zilele noastre.
CONSERVANŢII

CHIMICALELE Pe vremea când bunicii noştri erau tineri, singurii


conservanţi folosiţi în alimente erau sarea şi oţetul. Astăzi,
De exemplu, înaintea celui de-al doilea război mondial, cu tehnologia modernă, este greu să găseşti un aliment
s-au folosit foarte puţin insecticidele (otrăvuri chimice preparat care să nu conţină conservanţi chimici, împreună
folosite în creşterea plantelor). Astăzi, peste 1.000.000.000 cu coloranţi artificiali, arome artificiale, stabilizatori,
(un miliard) de livre (o livră este egală cu 0,454 kg) de emulgatori, etc.
insecticide sunt pulverizate în fiecare an peste alimentele Marea majoritate a aditivilor care au fost testaţi au
pe care americanii le mănâncă. (Din nefericire, mai puţin de cauzat efecte dăunătoare animalelor pe care s-au făcut
1% din acel miliard de insecticide ajunge pe insecta care testele, totuşi marea majoritate a americanilor consumă
trebuia să fie distrusă). anual peste şapte livre din aceste otrăvuri. Există efectiv
În perioada de început a folosirii insecticidelor, puteai cel sute de diferite chimicale toxice care sunt folosite astăzi în
puţin să speli otrava sau să o îndepărtezi prin descojirea alimentele noastre: BHA, BHT, nitrat de sodiu, nitrit de
sodiu, propinat de calciu, EDTA, coloranţi roşii, coloranţi
De ce creştinii se îmbolnăvesc 43 44

galbeni… şi lista poate continua. Să urmărim doar un o procesare.


exemplu. Astăzi, laptele de la vacă este pus în mari rezervoare
Beatrice Hunter, în cartea sa “Food Additives and speciale pentru răcire. Apoi, este ridicat de un camion care
Your Health”, la pag. 47-48, spune: “S-au raportat îl duce la o fabrică pentru procesare. La fabrică laptele este
puternice reacţii alergice la BHT şi BHA, inclusiv ‘debilitare pasteurizat – încălzit la cel puţin 160 de grade pentru a
şi infirmitate cronică’, usturimi ale pielii, hemoragii ale omorî bacteriile (încălzirea distruge de asemenea aproape
ochiului, senzaţii de usturime pe faţă şi pe mâini, slăbiciune întreaga valoare nutritivă a laptelui). Apoi este omogenizat,
extremă, oboseală, greaţă, sufocări şi dificultăţi în astfel încât smântâna să nu se ridice la suprafaţă, şi, în
respiraţie.” final, este tratat cu vitamine, într-o încercare de a înlocui
Nu există chimicale sigure! Toate chimicalele sunt toxice unele din vitaminele naturale neutralizate în timpul
şi produc reacţii negative în organism! procesului. După procesare, este pus în pungi de plastic,
Mulţi americani iau de bun un produs, spunând că de cutii de carton căptuşite cu ceară sau uneori în sticle, şi, în
vreme ce acesta este pus spre vânzare, atunci produsul final, îşi urmează ultimul drum înspre casa şi stomacul
este şi sigur. NU ESTE CHIAR AŞA! nostru.
De asemenea, este surprinzător, dar adevărat, că marea Ni se spune că laptele este o bogată sursă de calciu.
majoritate a oamenilor nu asociază niciodată problemele Totuşi mulţi oameni nu sunt conştienţi că pasteurizarea
fizice cu ceea ce mănâncă şi cu ceea ce beau. (procesul de încălzire) transformă calciul într-un compus
nefolositor organismului. Căldura schimbă calciul organic
din laptele proaspăt într-o formă anorganică. Se ştie că
APA organismul uman poate folosi numai minerale organice.
Ca şi copil, îmi aduc aminte că aveam mari probleme cu
Predecesorii noştri beau apa din fântână sau izvor. cariile. Dentistul a sfătuit pe părinţii mei să mărească
Această apă era în esenţă pură. Însă apa pe care marea cantitatea de lapte pe care o beam. Părinţii mei au făcut
majoritate a oamenilor o beau astăzi vine de la rezerva exact ce le-a fost spus, aşa că am consumat mari cantităţi
municipală de apă, care a fost clorhidrată, fluoridată şi de lapte pasteurizat. Dar în loc să mi se reducă numărul de
conţine de obicei o mulţime de impurităţi şi minerale toxice. carii, numărul lor a crescut!
Multe fântâni şi izvoare au fost contaminate de poluarea
din apele de sub pământ, datorită otrăvurilor chimice
folosite în cultivarea pământului, sau provenind de la FĂINA
depozitele şi scurgerile de chimicale. Mai multe despre apă
în capitolele următoare. La ce procesare este supusă făina? Ei bine, primul lucru
care se face în prelucrarea făinii este înlăturarea
germenelui – care conţine cea mai mare valoare nutritivă –
LAPTELE pentru că acesta înţepeneşte maşinăriile. Apoi, sunt
îndepărtate tărâţele, pentru că acestea lasă pete maro în
Laptele este un alt exemplu. Ca şi copil, obişnuiam să făină. Apropo! Germenele de grâu şi tărâţele de făină sunt
vizitez ferma unchiului şi mătuşii mele. După mulsul de vândute apoi publicului, ca hrană sănătoasă cu valoare
dimineaţă, o parte din laptele cald şi proaspăt era pus într- nutritivă ridicată, în magazinele care comercializează
un ulcior pe masă pentru micul dejun, la câteva minute aceste produse.
după ce a fost muls de la vacă. Acest lapte nu a suferit nici După ce s-au îndepărtat germenii şi tărâţele, se ia ce a
mai rămas şi se înălbeşte cu agenţi chimici de înălbire,
De ce creştinii se îmbolnăvesc 45 46

asemănători cloroxului, pentru a face făina să pară periculos” de pe piaţa americană!


frumoasă şi albă. Apoi făinii i se adaugă vitamine, este
împachetată şi vândută publicului neştiutor sub formă de
pâine îmbogăţită. CARNEA
Cu siguranţă este o mare diferenţă între felul în care îşi
preparau predecesorii noştri făina şi modul în care ea se Sunt animalele din zilele noastre (şi deci şi carnea lor)
prepară astăzi. Vă puteţi imagina valoarea nutritivă a crescute diferit faţă de cele din zilele bunicilor noştri?
produselor de patiserie din zilele noastre? Încercaţi să citiţi Răspunsul la această întrebare este “Da!” Tot felul de
eticheta de pe următoarea pâine pe care o cumpăraţi. medicamente sunt adăugate la mâncarea şi băutura
animalelor (ca de exemplu antibiotice) pentru a le menţine
în formă şi pentru a le stimula hormonii cu scopul de a
ULEIURI ŞI GRĂSIMI creşte mai repede.
Găinile care ouă ouăle vândute pe piaţă, de obicei nu
Alte produse care au fost prelucrate sunt uleiurile şi văd lumina zilei niciodată. Aceste animale sunt crescute în
grăsimile. În generaţiile anterioare, untul şi untura erau cuşti de sârmă, în care abia se pot mişca, astfel încât toată
grăsimile folosite cu preponderenţă în America. Untul era energia lor va fi concentrată în producerea de ouă.
fabricat din lapte brut nepasteurizat, şi de obicei nu era Mâncarea şi apa le este adusă automat de banda
adăugată nici sare. Astăzi, mulţi oameni realizează faptul că transportoare. Diverse substanţe chimice, inclusiv
untura a fost şi este o substanţă foarte dăunătoare antibiotice, sunt adăugate în mâncare şi apă.
organismului. Aceste păsări sunt cu siguranţă departe de păsările pe
Procesarea şi tehnologia modernă ne-a dat un substitut care bunicii noştri le creşteau în curtea din spate, care
pentru unt, care este de obicei mai puţin costisitor, şi mâncau grăunţe, insecte, viermi, beneficiind de lumina
adesea lăudat ca fiind mai bun decât untul: acesta este soarelui şi de un cocoş, fiecare dând valoare nutriţională
margarina. Margarina este fabricată astfel: se ia ulei lichid, oului.
se încălzeşte la o temperatură ridicată, după care uleiul Am putea continua cu multe alte ilustraţii, dar cred că
este tratat cu gaz de hidrogen sub formă de bule până când fiecare persoană raţională înţelege că este greu de găsit un
se întăreşte. Produsul obţinut este colorat, filtrat şi produs pe piaţă care să nu fi fost modificat în vreo formă
dezodorizat, rezultând o grăsime artificială, fără gust şi fără sau alta faţă de modul cum acesta a fost crescut sau
miros, numită margarină. preparat în generaţiile trecute.
Acest proces transformă un ulei polinesaturat într-o
GRĂSIME TOTAL SATURATĂ! Această grăsime este cea
care, datorită ridicării colesterolului, provoacă probleme… “FAST FOOD”
blocări ale arterelor, care, în final, dau naştere atacurilor de
cord, apoplexiilor şi cancerului. Produsul final – margarina – Trăim într-un timp în care viaţa este prea rapidă.
este o substanţă foarte asemănătoare cu untura, o Gospodinele sunt prea ocupate să pregătească mâncarea
substanţă pe care organismul nu o poate digera. în modul tradiţional. Restaurante cu gustări rapide există la
În plus, datorită faptului că în margarină se găsesc fiecare colţ de stradă. Cuptoarele cu microunde şi
uleiuri hidrogenate şi grăsime, aceasta este folosită în mare semipreparatele sunt o regulă.
măsură în aluaturi (pentru frăgezime), la produsele coapte Astăzi multe femei cred că aceste semipreparate sunt o
sau / şi prăjite şi în multe feluri de unt de arahide. Unii binecuvântare prin faptul că ele cer mai puţin timp pentru
nutriţionişti consideră că margarina este singurul “aliment pregătire. Dar sunt ele într-adevăr o binecuvântare, sau
De ce creştinii se îmbolnăvesc 47 48

contribuie la multitudinea de afecţiuni fizice care afectează VITAMINELE


familiile în zilele noastre?
Voi da numai un exemplu, care sper să vă ajute să “Vitaminele”… Mulţi dintre predecesorii noştri ar întreba:
înţelegeţi riscurile semipreparatelor. Toate sucurile de “Ce sunt acestea?” Producătorii de alimente îndepărtează
fructe, la cutie, sticlă sau congelate, sunt încălzite la marea majoritate a substanţelor nutritive, pentru a
temperaturi ridicate, pentru a avea o viaţă lungă, fără să se împiedica alimentele să se altereze. Apoi ei adaugă variate
altereze. Unii, citind propoziţia anterioară, ar putea spune: substanţe pentru ca produsul să fie mai gustos, să arate
“Şi ce dacă aceste sucuri sunt încălzite la temperaturi mai bine şi să miroase mai bine. În final, ei adaugă
ridicate… ce-i aşa mare scofală?” conservanţi, astfel încât produsul va avea un termen de
Pentru a arăta în ce constă “marea scofală”, dacă vrei să garanţie mai lung, fapt care va determina creşterea
fii sănătos şi puternic fizic, ne vom uita mai îndeaproape vânzărilor şi a profitului.
numai la un suc: sucul de portocale. După ce substanţele nutritive sunt distruse aproape în
totalitate prin procesare, sunt adăugate vitamine, care se
presupune că vor suplini pierderea nutriţională. Să nu
SUCUL DE PORTOCALE credeţi aşa ceva! Aceasta nu merge aşa! Substanţele
nutritive conţinute în alimentul original nu pot fi înlocuite cu
Pentru a prepara suc concentrat şi îngheţat de ceva mort şi artificial!
portocale, prima dată se stoarce sucul din portocale. Apoi,
conţinutul de umiditate este îndepărtat prin fierbere sau prin
pulverizare uscată. Ambele metode folosesc căldură mare BENZINA
pentru a îndepărta umiditatea şi pentru a produce un suc de
portocale concentrat. După cum am spus într-un capitol precedent, probabil că
Apoi, concentratul este îngheţat şi ambalat până în nu este o exagerare să afirmi că mulţi creştini sunt mai
momentul când este plasat comercianţilor, şi în final preocupaţi de marca şi de calitatea benzinei pe care o
consumatorilor. Consumatorul ia apoi acest concentrat folosesc în automobilele lor, decât sunt de valoarea
îngheţat, şi îl reconstituie adăugând lichidul care fusese nutriţională a mâncării pe care o introduc în trupul lor.
înlăturat anterior. Apa adăugată provine de obicei dintr-o Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în viaţa mea… Nu că
rezervă de apă municipală. încercam să mă distrug intenţionat, sau că nu am avut grijă
Aici este problema! Când sucul de portocale a fost de trupul meu… Îmi lipsea cunoştinţa! Am fost cu adevărat
supus temperaturii ridicate, acesta şi-a pierdut nu numai foarte ignorant în ceea ce priveşte acest subiect. Am fost
conţinutul de apă, el a pierdut 100% din enzime, aproape victima tradiţiei şi a tradiţiei modificate. Susţin faptul că
80% din vitamine şi 100% din mineralele organice conţinute astăzi multe dintre bolile fizice şi psihice cu care se
în fructul proaspăt. Cu alte cuvinte, procesarea a distrus confruntă creştinii se datorează direct acestei cauze!
aproape întreaga valoare nutritivă a sucului original În Biblie, în Genesa 6:13, aflăm motivul pentru care
proaspăt stors. Dumnezeu a distrus o mare parte din creaţia Sa: pentru că
Astăzi, am fost programaţi să acceptăm uşurimea, viteza “au umplut pământul de silnicie.” Omul a schimbat lucrurile
şi compromisul, puţin realizând că fiecare pas în procesare din felul în care Dumnezeu le-a rânduit.
ne duce… mai departe de original! În ceea ce priveşte mâncarea pe care o mâncăm, cu
siguranţă că am schimbat-o din felul în care Creatorul a
creat-o şi a vrut ca ea să fie. O otrăvim în timp ce aceasta
De ce creştinii se îmbolnăvesc 49 50

creşte, îi înlăturăm valoarea nutritivă prin procesare, îi


adăugăm substanţe toxice, şi apoi, când ne îmbolnăvim, Îl
învinovăţim pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute!

CAPITOLUL 4 - REZUMAT
5
1. Creştinii adesea sunt lipsiţi de CUNOŞTINŢĂ în ceea
MEDICAMENTELE ŞI
ce priveşte relaţia dintre alimente, nutriţie, stilul de PROFESIUNEA DE DOCTOR
viaţă şi sănătate!
2. Multe dintre problemele noastre fizice provin ca
urmare a metodelor tradiţionale de preparare şi “Şi era o femeie care de doisprezece ani
consumare a alimentelor! avea o scurgere de sânge.
3. Schimbarea tradiţiei şi-a jucat cu siguranţă rolul prin Ea suferise mult de la mulţi doftori;
schimbarea modului de consumare a alimentelor pe cheltuise tot ce avea
care Dumnezeu l-a orânduit! şi nu simţise nici o uşurare;
4. Alimentelor noastre le sunt adăugate otrăvuri în timp ba încă îi era mai rău.”
ce acestea cresc! (Marcu 5:25-26)
5. Alimentelor noastre le sunt adăugate otrăvuri în timpul
procesării!
6. Apei noastre potabile îi sunt adăugate otrăvuri! Într-o emisiune televizată din 10 ianuarie 1975, Dan
7. Marea majoritate a valorii nutritive din lapte este Rather a spus: “În timpul anului 1974, audierile Senatului de
distrusă în timpul procesării! sub preşedinţia senatorului Edward Kennedy s-au axat pe
8. În timpul procesării făinii, nu îi sunt distruse numai problemele siguranţei folosirii medicamentelor.” Senatorul
substanţele nutritive, ci apoi aceasta este înălbită şi îi Kennedy a spus: “Aceasta este o problemă serioasă de
sunt adăugate substanţe nutritive artificiale! sănătate publică, şi este una care, în general, nu e
9. Unii nutriţionişti susţin că margarina este singurul înţeleasă de poporul american, şi una care degenerează în
produs periculos de pe piaţa americană! moarte, aşa cum a fost estimat, de la 40.000 la 120.000 de
10. Carnea şi ouăle sunt infestate! decese anual. Nu putem fi siguri de numărul lor. Unii au
11. Gustările rapide, de tip “fast-food”, şi semipreparatele spus că este cu mult mai mare. Am avut estimări în faţa
sunt de obicei o imitaţie slabă a originalului! comitetului nostru de cercetare care spun că, consumatorii
12. Cu aproximativ 6.000 de ani în urmă, Dumnezeu a americani plătesc cu 2.000.000.000 (două miliarde) de
distrus aproape întreaga Sa creaţie, pentru că omul a dolari pe an mai mult decât ar trebui, din cauza intoxicaţiilor
schimbat lucrurile din felul în care Dumnezeu le-a cu diferite medicamente.”
creat! Prietenul meu creştin, aceasta s-a descoperit în 1974!
De atunci problema s-a înrăutăţit! Şi adu-ţi aminte că
vorbim despre aşa numitele “medicamente legale”,
prescrise de medicii profesionişti.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 51 52

VRACIUL deposedat de importante vitamine pe care aceste bacterii


(florasaprofite) le produc pentru noi. Printre vitaminele
În unele părţi ale lumii oamenii încă mai cred că boala se produse în intestin este şi vitamina B12.
datorează unui spirit rău. Astfel că atunci când se Alimentele noastre au fost “drogate” cu aproximativ
îmbolnăvesc, ei cheamă “omul medicinii” (sau “vraciul”), 7.000 de chimicale diferite: nitrat de sodiu, nitrit de sodiu,
care vine şi le prepară un amestec dezgustător. Ei beau BHA, BHT, EDTA şi o mulţime de alţi conservanţi (droguri),
acest amestec cu speranţa că se vor simţi mai bine. Noi arome artificiale (droguri), şi coloranţi (droguri). Aproximativ
considerăm că acest obicei este crud şi primitiv. Dar haideţi 1.000.000.000 (un miliard) de livre din aceste “droguri” sunt
să fim sinceri, noi, această aşa-numită generaţie “luminată”, consumate în America în fiecare an. Asta înseamnă şapte
am avansat oare mai mult? livre pe an pentru fiecare bărbat, femeie şi copil!
Astăzi, când cineva se îmbolnăveşte, merge la un bărbat Apoi, când ne îmbolnăvim din cauza medicamentelor din
(sau la o femeie) numit “doctor”. Acest doctor îl întreabă apă, sau din cauza consumării de substanţe devitalizante
care este problema, uneori îl examinează, iar apoi, într-o (medicamente impropriu numite “substanţe nutritive”),
limbă pe care pacientul nu o înţelege, scrie ceva pe o chemăm doctorul, bineînţeles, un doctor licenţiat să practice
bucată de hârtie (numită reţetă). Apoi bolnavul ia acea prescrierea de medicamente. Acesta prescrie o reţetă
hârtie şi se duce la o farmacie, unde farmacistul ia hârtia, pentru încă câteva “droguri”, care este dusă la farmacist
prepară medicamentul prescris (sau întinde mâna după (conform dicţionarului Webster, farmacistul este “o
medicamentul deja preparat), îl pune într-o sticlă, iar persoană însărcinată cu prepararea, păstrarea,
bolnavul plăteşte. Apoi bolnavul introduce această amestecarea şi distribuirea medicamentelor”). Farmacistul
substanţă necunoscută (medicament, “drog”) în organismul prepară şi vinde medicamente. Bolnavul, a cărui boală
său, sperând ca acest lucru să aducă uşurare suferinţelor. poate fi o reacţie la medicamentul cu care a fost “drogată”
Este vorba despre credinţă! apa şi mâncarea, ia aceste medicamente ca să-şi trateze
Dacă doctorul nu găseşte medicamentul care ar trebui boala. Ce patetic… şi noi credem că suntem aşa de ştiuţi!
să uşureze suferinţa bolnavului, acesta este trimis acasă,
fiind clasificat ca incurabil, sau este sugerată ideea că
problema ar fi de natură psihologică. Ce părere aveţi? ASPIRINA
Mentalitatea noastră a ajuns cu adevărat departe astăzi, în
zilele “doctorului”, faţă de mentalitatea din zilele “vraciului”? Anual, americanii consumă peste 16.000.000.000 (16
miliarde) de aspirine, un medicament care omoară legal
multe persoane în fiecare an! Acesta este un medicament
TRĂIM ÎNTR-O SOCIETATE ORIENTATĂ care nu necesită prescripţie medicală şi care nu a vindecat
SPRE MEDICAMENTE pe nimeni!
Totuşi, acest medicament acoperă semnalul de
Trăim într-o societate orientată spre medicamente! Apa avertisment natural al lui Dumnezeu. De exemplu, o durere
noastră este tratată cu clor şi fluor (fluorură de sodiu). de cap este un semnal de avertisment care înştiinţează o
Clorul este un agent de înălbire. Fluorura de sodiu este problemă internă. Cum reacţionează americanul obişnuit la
folosită ca şi otravă pentru şobolani şi gândaci. Dacă este acest semnal de avertizare? De ce ia el o aspirină, două,
suficientă clorură în apa pe care o bei (dacă poţi simţi sau trei, iar uneori mai multe? Ce efect au aceste aspirine
mirosul de clor), atunci este destul clor pentru a distruge asupra organismului? Ele droghează omul, şi în felul acesta
bacteriile intestinale, şi în felul acesta organismul este calmează durerea şi scurtcircuitează modul de avertizare al
organismului.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 53 54

Care trebuie să fie răspunsul nostru atunci când avem o Astăzi, mulţi creştini au fost amăgiţi în ceea ce priveşte
durere de cap sau când suferim de alte forme de boală? medicamentele! Ei adoptă o atitudine fermă împotriva unor
Găsiţi cauza, eliminaţi cauza, şi în felul acesta durerea de droguri ca heroina, cocaina, cocaina cristalizată, marijuana
cap sau orice altă boală ar fi va dispărea! Şi va sta departe şi altele asemănătoare. De asemenea, nu vor folosi
de noi atâta timp cât stăm departe de ceea ce a cauzat niciodată bere, vin şi whisky, deoarece conţin drogul numit
durerea de cap sau boala! alcool. Mulţi creştini se abţin de la folosirea tutunului, şi în
acest fel nicotinei, care şi ea este un drog, nu îi este
permisă intrarea în organism prin fumat sau mestecat.
CREŞTINII SUNT ORIENTAŢI De ce se opun creştinii acestor droguri? Pentru că
SPRE MEDICAMENTE “aceste droguri sunt dăunătoare şi sunt împotriva voinţei lui
Dumnezeu”, ne spunem nouă înşine şi copiilor noştri. De
Se spune, şi este adevărat, că creştinii sunt la fel de asemenea, învăţăm împotriva acestor droguri la Şcolile
orientaţi spre medicamente ca şi necreştinii! Dacă un noastre de Sabat, şi predicăm împotriva lor de la
creştin are o durere de cap, el ia un medicament, dacă nu amvoanele bisericilor noastre.
poate dormi, ia un medicament, dacă este nervos, ia un Şi totuşi, creştinii sunt îngăduitori în ceea ce priveşte
medicament. Sunt folosite medicamente pentru a calma un luarea de aspirină, somnifere, tranchilizante, şi acceptă fără
copil supraactiv, când problema acestuia este cauzată, de ezitare orice tabletă şi reţetă pe care doctorul o prescrie.
obicei, de “drogurile” pe care le-a consumat, conţinute în Prietenii mei creştini, şi acestea sunt droguri, şi adesea la
apă şi mâncare. fel de dăunătoare şi contrare Cuvântului lui Dumnezeu ca şi
Creştinii au fost înşelaţi să consume medicamente cocaina, alcoolul şi nicotina pe care le condamnăm!
pentru că sunt aşa de larg folosite, li se face aşa de multă
reclamă, şi sunt o parte foarte importantă a societăţii în care
trăim. Adesea, creştinii încearcă să facă distincţie între TOATE MEDICAMENTELE
medicamentele “bune” şi cele “rele”, probabil pentru că ei SUNT SUBSTANŢE STRĂINE
nu înţeleg ce sunt medicamentele, ce efect au ele asupra ŞI OTRĂVURI PENTRU ORGANISM
organismului, şi ce are de spus Biblia cu privire la ele!
Toate medicamentele sunt toxice şi au un efect de
otrăvire asupra organismului! Dumnezeu ne-a creat nişte
CE ESTE UN MEDICAMENT fiinţe minunate, şi El niciodată nu a vrut ca aceste substanţe
străine să pătrundă în organism! Dar atunci când ele totuşi
Dicţionarul Webster defineşte un medicament ca fiind “o pătrund, acesta îşi mobilizează forţele într-un efort de a
substanţă, alta decât mâncarea, care afectează structura îndepărta aceste substanţe străine şi otrăvitoare pe orice
sau funcţiile organismului.” cale pe care o are la dispoziţie.
Ca şi creştini, trebuie să realizăm faptul că Dumnezeu
ne avertizează în permanenţă împotriva folosirii tuturor
medicamentelor şi a amăgirii medicamentelor. Cuvântul BANALA RĂCEALĂ
biblic pentru vrăjitorie vine din cuvântul grecesc pharmakia,
cuvânt care astăzi, în limba engleză, este echivalent cu Să luăm de exemplu banala răceală pentru care
“drugs” (medicamente). În Apocalipsa 18:23 se spune: Ministerul Sănătăţii a alocat miliarde de dolari, cu scopul de
“pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitorie a-i afla cauza şi antidotul, dar n-a reuşit şi nici n-o să
(droguri).” reuşească! De ce? Pentru că ei caută o bacterie sau un
De ce creştinii se îmbolnăvesc 55 56

virus, şi nu caută unde trebuie. începutul capitolului).


Răceala nu e altceva decât manifestarea exterioară a Nu uitaţi, toate drogurile sau medicamentele sunt în mod
efortului pe care îl face organismul (care este înzestrat de inerent otrăvuri, iar efectele secundare sau reacţiile adverse
Dumnezeu cu un sistem propriu de apărare) pentru a se sunt doar o altă formă de a spune efecte sau reacţii ale
curăţi el însuşi de toxinele acumulate! otrăvirii!
Ce ne-a spus ştiinţa medicală să facem? Să oprim
simptomele răcelii: “Ia nişte aspirină (drog) pentru a-ţi
îndepărta durerea de cap şi eventual febra”, sau: “Ia un NU NE PUTEM “DROGA”
decongestionant sau antiinflamator (drog) pentru a opri PENTRU A NE ÎNSĂNĂTOŞI
nasul să mai curgă.” În felul acesta organismul e drogat!
Durerea de cap (un semnal de avertisment) dispare! Nasul Oamenii nu pot fi drogaţi (otrăviţi) spre a se însănătoşi!
care curge (îndepărtând mari cantităţi de otravă din Medicamentele (drogurile) mai mult creează probleme
organism) se usucă! Omul spune: “Lăudat fie Domnul, decât le soluţionează! Pentru a-şi recâştiga sănătatea,
răceala a dispărut!” bolnavul trebuie să-şi cureţe organismul de medicamentele
Dar ceea ce persoana nu realizează este faptul că (drogurile) şi substanţele toxice care s-au acumulat, şi apoi
otrăvurile care încercau să se elimine din organism, sunt să-i dea organismului materialele de construcţie adecvate
încă în organism şi vor ataca din nou. Data viitoare, va fi o care-i vor permite să se purifice, să se repare şi să se
altă “răceală”, sau poate va fi ceva mult mai serios, ca de reconstruiască el însuşi! Este necesară de asemenea şi o
exemplu un cancer! gândire pozitivă, care să determine emoţii pozitive!
Mulţi creştini nu şi-ar otrăvi trupurile deliberat sau Sănătatea nu poate fi restabilită luând medicamente
conştient. Dar când acea otravă se numeşte “medicament”, (droguri)! Medicamentele (drogurile) nu pot reconstrui
ei îl acceptă ca ceva bun de introdus în organism, indiferent celulele organismului! Atunci când sunt urmate practici
cât de dezgustător ar fi la gust, sau cât de violentă ar fi sănătoase, organismul se auto-vindecă! Exact aşa se
reacţia organismului la acel medicament. întâmplă, de exemplu, în cazul regenerării unei tăieturi: întâi
Numai copiii par să aibă destulă înţelepciune pentru a ea este acoperită de o crustă, apoi se formează o piele
respinge aceste “droguri”. Adesea ei trebuie să fie siliţi să nouă în exterior, în timp ce, dacă sunt oferite condiţii
bea medicamentele, sau pretind să fie îndulcite cu zahăr favorabile, organismul se vindecă în interior!
(alt drog) ca să le facă mai plăcute!

CUVÂNTUL UNUI DOCTOR


REZULTATELE
Doctorul William A. Lane, o autoritate mondială în
Care a fost rezultatul “drogării” în masă a populaţiei medicină, privit ca un chirurg de frunte în chirurgia toracică,
americane, inclusiv a creştinilor? Presa a publicat nişte cifre întâlnindu-se cu personalul spitalului John Hopkins şi al
uimitoare, arătând că cel puţin 200.000 de americani mor în Colegiului Medical, a declarat: “Domnilor, nu voi muri
mâinile doctorilor anual! “The Nutritional Enquirer” afirmă niciodată de cancer, deoarece iau măsuri pentru a
că 4.500.000 de oameni sunt otrăviţi (drogaţi) în fiecare an împiedica aceasta. Cancerul este cauzat de otrăvurile
aşa de grav de către doctorii lor încât necesită spitalizare! create în organismele noastre de mâncarea pe care o
Peste 40.000 de oameni mor de acest fel de tratament consumăm. Ce ar trebui să facem dacă vrem să evităm
în fiecare an, şi mulţi cred că acest număr depăşeşte cifra cancerul? Trebuie să mâncăm fructe proaspete şi
de 120.000 (conform raportului lui Dan Rather de la zarzavaturi; în primul rând, pentru a fi hrăniţi mai bine; în al
De ce creştinii se îmbolnăvesc 57 58

doilea rând, ca să putem elimina mai uşor produsele


consumate. Atunci când ar fi trebuit să studiem dieta şi
drenajul, noi am studiat germenii patogeni. Lumea a fost pe
o cale greşită. Răspunsul a fost în noi tot timpul. Să
asanăm organismul de otrăvurile lui şi să-l hrănim
corespunzător, şi miracolul este înfăptuit. Nimeni nu va mai
6
avea cancer, dacă se va deranja să-l ocolească!”
Mulţumesc, dr. Lane!
ALTE DROGURI

“… Toate neamurile au fost amăgite


CAPITOLUL 5 – RECAPITULARE de vrăjitorie (droguri).”
(Apocalipsa 18:23)
1. Trăim într-o societate orientată spre medicamente,
chiar apa şi alimentele sunt drogate!
2. Luăm droguri pentru a trata problemele fizice cauzate În acest capitol vom continua studiul nostru despre
adesea de substanţe devitalizate, procesate şi droguri ca şi cauză a îmbolnăvirii. Aceste “droguri” sunt
drogate, pe care le introducem în organismul nostru! legale, la îndemâna tuturor, se pot achiziţiona fără
3. Dicţionarul Webster spune că un medicament (drog) prescripţie, şi marea lor majoritate sunt de obicei
este “o substanţă, alta decât mâncarea, care consumate de către creştini.
afectează structura sau funcţiile organismului.” Înainte de a începe studiul cu privire la aceste “droguri”
4. Biblia ne avertizează împotriva folosirii tuturor legale, haideţi să ne amintim definiţia “drogului” (conform
drogurilor şi împotriva decepţiei provocată de ele! Webster): “O substanţă, alta decât mâncarea, care are ca
5. Toate medicamentele (drogurile) sunt otrăvuri pentru rezultat afectarea structurii sau funcţiilor organismului.”
organism! Toate drogurile analizate în acest capitol nu sunt
6. Nu putem fi drogaţi sau otrăviţi pentru a ne vindeca! alimente, deşi mulţi cititori ai acestei cărţi nu le vor
7. Sănătatea vine numai atunci când organismului i se recunoaşte ca fiind droguri. Şi nici nu sunt considerate, în
dau materiale adecvate pentru a curăţi otrăvurile din mod normal, ca agenţi care afectează funcţia şi structura
sisteme, şi pentru a reconstrui celule noi, puternice şi organismului. Cu toate acestea, intenţionat sau nu, cu
vitale! ştiinţă sau fără ştiinţă, ele toate afectează structura şi
8. Dumnezeu a creat un organism care se vindecă prin funcţiile organismului!
el însuşi. Acesta se va vindeca dacă i se dă ocazia! Vom începe cu acele droguri pe care mulţi creştini le vor
recunoaşte ca atare, iar apoi vom vorbi despre nişte
“droguri” care vor surprinde cititorul… pentru că, de obicei,
nu sunt recunoscute de către majoritatea creştinilor!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 59 60

ALCOOLUL CUM AFECTEAZĂ


ALCOOLUL ORGANISMUL
“Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase;
oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.” (Prov. 20:1). Când alcoolul este introdus în organism, el nu afectează
“Dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un numai temporar funcţiile creierului, determinându-i pe
basilic.” (Proverbe 23:32). oamenii care se află sub influenţa lui să facă tot felul de
Mulţi creştini recunosc faptul că alcoolul este un drog lucruri nebuneşti, ci, în timp ce circulă prin organism,
care distruge, mutilează şi omoară. Numai pe autostrăzile alcoolul cauzează daune ireparabile celulelor, membranelor
naţiunii noastre (americane – n.t.) sunt omorâţi aproximativ şi ţesuturilor, şi devastează ficatul.
25.000 de oameni pe an din cauza alcoolului, în timp ce Dacă o persoană consumă alcool pentru o perioadă
zeci de mii sunt mutilaţi pentru tot restul zilelor lor. Apoi este considerabilă, celulele ficatului vor începe să moară în
mulţimea căminelor distruse şi divorţurile, împreună cu număr mare, iar aceste celule vii sunt înlocuite cu ţesut
soţiile şi copiii de care s-a abuzat în urma consumului de cicatrizat. Dacă se continuă folosirea alcoolului, ficatul se
alcool. măreşte, iar apoi, în stadii avansate de deteriorare a
Totuşi, acest narcotic, care dă naştere la dependenţă, acestuia, ficatul începe a se “ofili” şi este incapabil să mai
este o “băutură legală” în marea majoritate a oraşelor şi funcţioneze. Odată ce ficatul ajunge în acest stadiu, s-a
satelor marii noastre naţiuni. Există o largă documentaţie cu ajuns la un punct ireversibil, iar moartea nu este departe!
privire la efectele distructive ale alcoolului în societate! Însă Vedem astfel că, consumul de alcool nu este numai
haideţi să analizăm un alt aspect al consumării alcoolului, şi contrar Bibliei, ci alcoolul este şi un drog narcotic (care îi
să vedem efectul pe care acesta îl produce asupra determină pe oameni să facă lucruri nebuneşti), un ucigaş
organismului unei persoane care-l consumă. pe autostradă, un motiv pentru destrămarea căminelor şi un
factor ce determină numeroase abuzuri şi divorţuri. Pe
lângă toate acestea, consumatorul acestui drog comite
ALCOOLUL – UN DROG genocid încetul cu încetul, datorită faptului că alcoolul
OTRĂVITOR ŞI MORTAL distruge pur şi simplu celulele organismului său!

În procesul de fabricare a alcoolului, se porneşte de la


un lichid natural. Dacă ar fi introdus în organism în starea TUTUNUL
lui naturală, acest lichid (sucul de struguri) ar avea o reacţie
benefică asupra celulelor organismului. Pentru a fi Multe biserici şi grupări religioase învaţă şi predică
transformat din starea lui naturală în alcool, acesta trebuie împotriva folosirii tutunului, totuşi, este un fapt cunoscut că
să treacă printr-un proces numit fermentaţie – un proces al mulţi creştini folosesc tutunul! Pentru a vă convinge, staţi
acţiunii bacteriilor, care, prin alterare, transformă sucul de afară sau verificaţi parcările bisericilor, după serviciul oficiat,
struguri în alcool. şi urmăriţi cât de mulţi “credincioşi” de abia aşteaptă să-şi
Produsul final al fermentaţiei este deci alcoolul! Acesta “aprindă ţigara”. De ce această grabă şi urgenţă de a
poate fi cumpărat sub formă de bere, vin sau lichior. Ceea “aprinde ţigara”? Aceşti oameni sunt dependenţi de drogul
ce mulţi oameni nu realizează este faptul că alcoolul, narcotic numit nicotină. Ei sunt pur şi simplu dependenţi de
indiferent sub ce formă se găseşte sau cum e denumit, sau drog! Iar organismul lor strigă după o “doză”!
cât de legal se poate cumpăra, este un drog otrăvitor!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 61 62

PAPUCUL DE CASĂ FUMĂTOR organismul este incapabil să inhaleze oxigen suficient


pentru a-şi satisface nevoile, şi rezultatul este flămânzirea,
Unii creştini încearcă să ascundă faptul că ei folosesc malnutriţia şi enervarea organismului! În acelaşi timp,
tutun. N-am să uit niciodată un incident din perioada când, toxinele sunt acumulate în organism, deoarece plămânii nu
acum câţiva ani, păstoream o biserică la ţară. pot să le elimine!
În această biserică era un diacon care fuma trabucuri, Aţi observat vreodată cum fumătorii nu pot să depună
dar era întotdeauna atent să nu fumeze când eram prin efort fizic pentru o perioadă mai lungă de timp, din cauză că
preajmă. Cu toate acestea hainele lui duhneau a fum de nu pot inspira suficient aer? Această incapacitate se
trabuc, întotdeauna un miros de trabuc ieftin! datorează faptului că plămânii nu pot inspira destul oxigen
Într-o zi, am auzit că era acasă, bolnav, astfel că am pentru a aproviziona nevoile organismului!
mers să-l vizitez. După ce am bătut la uşă, o voce dinăuntru Dacă fumătorul continuă cu acest obicei distructiv,
a spus: “Intră!”. Evident nu şi-a dat seama că era efectele încep să se manifeste sub forme mai serioase.
predicatorul, pentru că atunci când am intrat în cameră, Scurtimea respiraţiei este urmată adesea de “uzura
avea în mână un trabuc mare. Când a realizat cine era fumătorilor”, aceasta fiind urmată adesea de emfizem
vizitatorul, a aruncat repede trabucul în papucul de casă! (numit de alţii “atac de astm”). Un mare număr de fumători
Cum fumul se înălţa din papuc, mi-am scurtat vizita, pentru sfârşesc în final cu cancer la plămâni sau alte forme de
ca să nu se aprindă papucul, şi pentru ca gazda mea să nu cancer, probleme circulatorii, dificultăţi cardiace şi o moarte
se mai simtă jenată! timpurie, oribilă şi câteodată şocantă!
Adesea m-am gândit la acel incident cu haz, dar şi foarte
trist. Să vezi oameni devenind sclavii drogului numit
nicotină este destul de rău, dar când îţi dai seama de ceea CUM AFECTEAZĂ FUMATUL
ce face acel drog organismului lor este o tragedie! PE ALŢII

Dacă fumătorii ar fi singurii afectaţi de fumul de ţigară,


CUM AFECTEAZĂ NICOTINA trabuc sau pipă, ar fi destul de tragic, dar atunci când şi alţii
CONSUMATORUL sunt forţaţi să respire fumul lor, este o dublă tragedie!
Fumatul în locurile publice, acolo unde ceilalţi sunt forţaţi să
Nicotina este una dintre cele mai nocive otrăvuri pe care respire indirect fumul, este o crimă împotriva umanităţii!
americanii (şi nu numai – n.t.) o introduc regulat în Şi vai de săracul copil cu un părinte fumător sau de o
organism. Este un drog narcotic la fel ca şi cocaina, soţie cu un partener care fumează. Există ample statistici
marijuana, heroina, opiumul sau morfina. Fumul de tutun care arată că fumatul indirect este la fel de dăunător
conţine peste 16 otrăvuri diferite, gudroni şi produse organismului unui nefumător la fel cum este pentru un
oxidante. fumător! De asemenea, statisticile arată o creştere
Dumnezeu ne-a dat plămânii pentru a inspira aer curat şi înfricoşătoare în ceea ce priveşte problemele respiratorii la
proaspăt. Din acest aer organismul îşi extrage prioritatea copiii crescuţi într-un cămin unde se fumează!
nutriţională – oxigenul! Plămânii iau acest oxigen şi îl trimit Multe dependenţe de drog duc numai la distrugerea
în tot organismul pentru a hrăni celulele. dependentului, în timp ce fumatul dăunează nu numai
Când o persoană fumează, plămânii sunt acoperiţi şi dependentului dar şi familiei lui, prietenilor şi chiar străinilor!
înfundaţi cu gudroni şi alte otrăvuri din fum, aceste
substanţe cauzând o disfuncţiune a acestora. Ca urmare,
De ce creştinii se îmbolnăvesc 63 64

CÂTEVA CUVINTE PENTRU CUM AFECTEAZĂ CAFEAUA


FUMĂTORII CREŞTINI ORGANISMUL

Dacă citeşti această carte şi eşti un fumător creştin, de Cofeina este un stimulent! Ea este numit stimulent
ce nu te laşi de fumat? De dragul tău, al familiei tale şi al pentru că excită centri nervoşi, determinând o activitate
Domnului care spune: “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul neobişnuită a acestora, în timp ce organismul îşi adună
Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care l-aţi primit de puterile pentru a elimina otrava! La început, cofeina dă o
la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost senzaţie de exaltare. Dar efectele ei ulterioare sunt:
răscumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în depresii nervoase, epuizare nervoasă, scăderea puterii
trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 musculare, afecţiuni ale ficatului şi rinichilor, etc.
Corinteni 6:19-20). Poţi spune cu toată sinceritatea: Când cofeina intră în organism, presiunea arterială
“Fumatul glorifică pe Dumnezeu”? creşte şi inima bate cu mai multă putere, iar atunci când
drogul este eliminat din organism, inima bate cu mai puţină
forţă ca de obicei, şi presiunea arterială scade sub normal.
CAFEAUA Cofeina determină rinichii să lucreze mai mult, în efortul
lor de a elimina otrava, iar în cazul în care consumul de
Dacă America ar avea o băutură naţională, aceasta ar cafea continuă, rinichii slăbesc şi devin mai puţin eficienţi,
trebui să fie cafeaua. Americanii beau cafea la micul dejun, rezultatul fiind distrugerea rinichilor.
apoi, în mijlocul dimineţii, au o “pauză de cafea”, la prânz, Uleiurile instabile din cafea irită mucoasa stomacului şi
cafea, după masă, cafea, la cină, cafea, etc. Peste intestinelor, cauzând urinare frecventă. Această iritare
2.000.000.000 (2 miliarde) de livre de cafea sunt poate duce la ulcere, gastrite, avorturi spontane, naşterea
consumate anual în America. de copii morţi, naşteri premature, precum şi o mulţime de
Consumul de cafea pare a fi aşa de inocent şi de alte probleme.
inofensiv, încât aproape aud pe unii cititori spunând: “Nu-i Datorită faptului că efectele de otrăvire ale cafelei
nimic în neregulă cu cafeaua, nu-i aşa? Dăunează cafeaua asupra organismului sunt aşa de lente, mulţi consumatori
organismului? Este cafeaua un drog?” de cafea nu realizează faptul că acest obicei le distruge
organismul!
Nu uitaţi, cafeaua nu este un aliment, ci un drog
CAFEAUA ESTE CU ADEVĂRAT otrăvitor, care duce la dependenţă, şi care face numai rău
UN DROG organismului, fiind incapabil să-i facă vreun bine!

Cafeaua nu este un aliment! În cafea nu se găseşte


nimic din ceea ce organismul ar putea folosi, nici o CEAIUL
substanţă care să fie folosită pentru construirea de noi
celule. Drogul din ceai se numeşte “teină” şi este un alt cuvânt
Cafeaua este un drog! Cafeaua conţine cofeină, uleiuri pentru “cofeină”.
dăunătoare şi alte substanţe toxice. Ceaiul conţine aproximativ o jumătate din cantitatea de
cofeină pe care o conţine cafeaua, dar are aceleaşi efecte
otrăvitoare asupra organismului! Diferenţa este că otrăveşte
consumatorul puţin mai încet, şi durează mai mult timp
De ce creştinii se îmbolnăvesc 65 66

până distruge organismul. Dicţionarul Random House defineşte “teobromina” astfel:


“un praf otrăvitor găsit în cacao, folosit în special ca diuretic
şi stimulent miocardic”, iar dicţionarul Webster spune că
COCA-COLA “teobromina” este “un alcaloid amar, înrudit foarte mult cu
ŞI BĂUTURILE RĂCORITOARE cofeina, care are proprietăţi stimulatorii.”
Ciocolata şi cacao sunt excitanţi pentru organism. Atunci
Aceasta poate fi o surpriză, dar toate băuturile de tip când sunt introduşi în organism, el îşi mobilizează imediat
“cola” şi multe băuturi răcoritoare conţin cofeină! Iar cofeina forţele pentru a elimina acest drog otrăvitor cât de repede
este un drog care, după cum am văzut, dă naştere la posibil. Coşurile sunt una dintre căile pe care organismul le
dependenţă! foloseşte pentru a încerca să se debaraseze de acest drog
Prin punerea cofeinei în cola şi în alte băuturi otrăvitor! Şi aşa cum spune dicţionarul Webster,
răcoritoare, se creează o dependenţă, care a făcut industria “teobromina” este o formă de “cofeină”, şi face aceleaşi
producătoare de răcoritoare una dintre cele mai bogate din ravagii în organism pe care le face cofeina (aşa cum am
ţară. Mulţi copii îşi încep dependenţa de acest drog prin văzut în subcapitolul “CAFEAUA”).
sticla de apă minerală! Nu este interesant (şi patetic) cât de multe substanţe
Dicţionarul Webster defineşte “cola” astfel: “o băutură introducem noi în organismul nostru doar pentru că
răcoritoare carbogazoasă cu aromă din extract de frunze de industria alimentară a adăugat zahăr, pentru a ne “păcăli”
coca, nuci de kola, zahăr, caramel, acid şi substanţe papilele gustative? În subcapitolul următor vom vorbi puţin
aromate.” Tot Webster defineşte “cocaina” astfel: “o alcalină despre zahăr.
cristalină şi amară, obţinută din frunze de coca.” În ceea ce
priveşte “nuca de kola”, dicţionarul Webster scrie: “sămânţă
amară cu conţinut de cofeină a unui copac kola folosită în ZAHĂRUL
băuturi.” Vom discuta despre zahărul din cola şi din
băuturile răcoritoare puţin mai târziu, tot în acest capitol. Glucoza este un zahăr natural care se găseşte în fructe
Acei care beau cola şi alte băuturi răcoritoare care proaspete, vegetale şi miere! Glucoza este un zahăr
conţin cofeină, se vor supune aceloraşi probleme cauzate complex care este eliberat încet în sânge. Glucoza este
de cofeină (aşa cum am văzut în subcapitolul forma în care Dumnezeu a făcut zahărul, şi forma în care
“CAFEAUA”). Creatorul nostru, Atotştiutorul, a intenţionat ca zahărul să fie
Băuturile răcoritoare sunt dăunătoare în special copiilor. consumat de organism!
Pentru a menţiona numai câteva aspecte negative, aceste Glucoza este asimilată uşor şi rapid de către organism,
băuturi determină iritabilitate, bătăi neregulate ale inimii, fiind un element extrem de necesar, deoarece furnizează
insomnie, hiperactivitate, etc. combustibil celulelor organismului! Dicţionarul Webster
defineşte “glucoza” astfel: “element care se găseşte în mare
măsură în natură, fiind forma obişnuită în care carbohidraţii
CIOCOLATA sunt asimilaţi de către fiinţele vii.”
Sucroza, pe de altă parte, este un produs a omului!
Poate veni ca o surpriză pentru cititor faptul că ciocolata, Sucroza este un drog care produce dependenţă fizică şi
care este un produs al pământului, obţinut din seminţe mentală! Sucroza este un zahăr simplu, eliberat foarte
prăjite ale arborelui de cacao, e un drog care naşte repede în sânge, care cauzează mult rău organismului!
dependenţă! Cacao (şi deci ciocolata) conţine un drog Procesul tehnologic de transformare a produsului natural
numit “teobromină”. (de obicei trestia de zahăr sau sfecla de zahăr) în sucroză
De ce creştinii se îmbolnăvesc 67 68

este format din aproximativ paisprezece etape. În timpul unei liste interminabile!
procesării, se îndepărtează complexul B, enzimele, La începutul secolului, în SUA, consumul anual de zahăr
proteinele, mineralele şi vitaminele. sub formă de sucroză era de aproximativ 7 livre de
Căldura folosită în procesare transformă glucoza, un persoană. Până în 1964 această cifră a crescut, ajungând
zahăr natural (C6H12O6), în sucroză, un zahăr artificial la 95 de livre. Astăzi, consumul mediu de sucroză pentru
(C12H22O11)! Acest proces produce o substanţă chimică fiecare bărbat, femeie şi copil din ţara noastră este de peste
instabilă care nu conţine vitamine, minerale sau substanţă 125 de livre! Ne-am transformat într-o ţară dependentă de
nutritivă! Această substanţă este un carbohidrat pur, care zahăr!
are proprietăţi foarte dăunătoare organismului! La Creaţiune, Dumnezeu a pus în om o dorinţă naturală
pentru zahăr (glucoză)! Profitând de acest fapt, industria
producătoare de alimente a folosit în mod negativ această
MULTE ALIMENTE FABRICATE dorinţă naturală pentru zahăr dată de Dumnezeu, reuşind
CONŢIN SUCROZĂ să obţină un profit imens pe seama unui public naiv!
Glucoza a fost înlocuită cu sucroza, şi în acest fel papilele
O citire atentă a ingredientelor de pe produsele gustative ale omului au fost “păcălite” şi pervertite!
alimentare găsite pe rafturile magazinelor ne va face să
descoperim zahăr sau sare, sau ambele ingrediente pe
aproape fiecare produs fabricat. Fără zahăr şi / sau sare, CE EFECT ARE SUCROZA
producătorii de alimente nu vor putea să-şi vândă ASUPRA NOASTRĂ
produsele, papilele noastre gustative vor respinge aceste
produse alimentare moarte, devitalizate, toxice! Veţi găsi Sucroza are un efect toxic, otrăvitor, care droghează
zahăr sau sare chiar şi în produse ca pastă de dinţi, apă de organismul nostru! Atunci când zahărul este folosit sub
gură, tutun, gumă de mestecat, etc. formă de sucroză, acesta fermentează în organism,
cauzând formarea acidului carbonic, a acidului acetic şi a
alcoolului.
ZAHĂRUL (SUCROZA) Acidul acetic este foarte dăunător celulelor organismului,
PRODUCE DEPENDENŢĂ pe care le arde efectiv. Are de asemenea un efect
paralizant asupra nervilor. Alcoolul format în organism
Un american comun îşi începe dependenţa de zahăr la poate cauza reacţii similare consumului de alcool,
scurt timp după naştere, când o asistentă pune o sticlă cu ajungându-se chiar la comportament violent! Alcoolul are un
apă cu zahăr în gura noului născut. Aceasta e urmată de efect dăunător şi asupra rinichilor. Acesta afectează nervii
adăugarea zahărului în mâncările pentru bebeluşi, astfel şi funcţiile creierului, în special concentrarea, observaţia şi
încât bebeluşul va bea această substanţă artificială. locomoţia.
Industria producătoare de alimente pentru copii pune zahăr În cazul în care se continuă consumarea de zahăr
în mâncările pentru bebeluşi, iar papilele gustative ale artificial, pancreasul începe să fie afectat! Cantitatea mare
bebeluşilor nu vor refuza aceste produse artificiale. de sucroză suprasolicită pancreasul, iar acesta începe să
Apoi mai sunt cerealele pentru micul dejun, multe dintre se îmbolnăvească. De aici pot rezulta o mulţime de
ele conţinând zahăr în exces (aproape 50%)! Îngheţata probleme, dintre cele mai serioase sunt hiperglicemia şi
conţine de obicei 33% zahăr! O conservă de 12 uncii (1 diabetul!
uncie = 28,35 g) conţine opt linguriţe de ceai de zahăr (tot Mulţi cititori sunt familiarizaţi cu diabetul, dar şi
atât conţine şi o sticlă de cola)… şi acesta e doar începutul hiperglicemia dă naştere unor probleme de necrezut. Şi
De ce creştinii se îmbolnăvesc 69 70

este trist că mulţi care suferă de hiperglicemie, nici măcar cauzat umanităţii suferinţe fizice nespuse, datorită lipsei de
nu sunt conştienţi că suferă de această boală. Unele din înţelegere în ceea ce priveşte funcţionarea organismului
simptomele hiperglicemiei sunt: durerea de cap, omenesc, medicina a recunoscut, în final, că a greşit.
iritabilitatea, depresia, oboseala, imposibilitatea de Acum, medicina afirmă că nu ar trebui să luăm sare în plus,
concentrare, conflicte cu soţia sau copiii fără un motiv ci mai degrabă să scoatem sarea din dieta noastră, sau cel
aparent, etc. Unii consilieri de familie familiarizaţi cu puţin să micşorăm drastic consumul de sare.
hiperglicemia estimează că peste 50% din problemele Sarea de pământ, chiar şi sarea de mare, este o formă
cuplurilor se datorează acestei cauze. anorganică de sodiu care nu poate fi folosită de către
Sucroza extrage vitamina B din organism, distruge organism! Aceasta intră în organism sub formă de clorură
calciul, distruge sistemul nervos, cauzează căderea dinţilor, de sodiu, şi ceea ce organismul nu poate elimina prin urină
căderea părului, senilitate, probleme circulatorii, probleme sau glandele sudoripare este depozitat în ţesuturile
de inimă, etc. organismului sub aceeaşi formă de clorură de sodiu! Când,
Consumarea unei conserve de 12 uncii sau a unei sticle în sfârşit, poate părăsi organismul, va avea aceeaşi formă
de cola (sau altă răcoritoare) pe zi va adăuga 12 livre în de clorură de sodiu! Dar, de la intrare până la ieşire, sarea
greutatea organismului într-un an, datorită conţinutului a lăsat o mulţime de suferinţe şi distrugeri!
ridicat de zahăr (sucroză)! De asemenea sucroza este una Vă daţi seama de ceea ce s-a întâmplat cu adevărat
dintre cauzele majore ale problemelor de disciplină la copii, atunci când medicina a descoperit că toată clorura de sodiu
şi adesea rădăcina care duce la alcoolism, crimă, viol, care se elimina prin glandele sudoripare era de fapt
suicid şi multe alte boli sociale! modalitatea prin care organismul îşi folosea porii pentru a
Mulţi creştini consumă zilnic mari cantităţi de sucroză! Ar scăpa de această otravă nocivă? Dumnezeu a creat un
fi interesant să încercaţi să vă verificaţi consumul zilnic! organism aşa de minunat, care încearcă, în permanenţă, să
Citiţi eticheta cu ingredientele fiecărui produs alimentar se cureţe de orice substanţă toxică şi să se menţină curat şi
procesat pe care-l cumpăraţi. Cu cât cuvântul “zahăr” se pur!
află mai aproape de începutul listei, cu atât cantitatea de
zahăr din produsul respectiv este mai mare!
Doctorul C. Samuel West, în cartea sa “The Golden CUM AFECTEAZĂ SAREA
Seven Plus One”, la pagina 102, spune: “Dacă nu reuşeşti ORGANISMUL
să faci ceva cu consumul tău de zahăr, începând chiar de
astăzi, vei comite un suicid voit!” Când SAREA, sub formă de clorură de sodiu, intră în
organism, ea absoarbe apa din sistemul circulator,
determinând organismul să transmită un semnal S.O.S.,
SAREA care se manifestă prin sete! După consumarea unei farfurii
de supă, care de obicei conţine multă sare, organismul
Sarea, sub formă de clorură de sodiu (NaCl), este un trimite un semnal creierului: “Ajutor! Trimiteţi apă!” De ce?
drog nociv, otrăvitor, şi probabil cel mai mare criminal al Pentru că apa ajută la diluarea concentraţiei de sare,
umanităţii! ajutând astfel la neutralizarea otrăvirii organismului de către
Timp de mulţi ani, medicina ne-a spus că, în anotimpul aceasta! Totuşi, mulţi oameni consumă aşa de multă sare
călduros, când organismul transpiră în exces, este necesar (aceasta găsindu-se în aproape fiecare produs
să consumăm mai multă sare sau tablete de sare. Medicii comercializat), încât organismul nu poate elimina toată
au raţionat cam aşa: “Marile cantităţi de sare fiind eliminate sarea din sistem, aşa că aceasta este preluată de către
prin porii organismului, trebuie să fie înlocuite!” După ce a sânge şi depozitată în ţesuturile fluide ale organismului,
De ce creştinii se îmbolnăvesc 71 72

într-un efort de a-i diminua efectele devastatoare. Când o DUMNEZEU NE-A DAT
persoană posteşte, în numai câteva zile ea poate pierde UN ORGANISM MINUNAT
până la 10 livre (sau chiar mai mult) din surplusurile de
lichide ale organismului, reţinute de acesta într-un efort de a Învăţând despre toate substanţele oribile şi dăunătoare
neutraliza sarea. pe care le-am introdus în organismul nostru de atâţia ani,
Aceste depozite de sare se găsesc în tot organismul şi prima reacţie pe care fiecare ar trebui s-o avem este: “E un
cauzează un rău de neimaginat. Dintre problemele fizice miracol că mai suntem în viaţă!”
cauzate de sare amintim: întărirea arterelor, artrite, ulcere, Motivul pentru care încă mai trăim este acesta: Creatorul
dificultăţi ale vederii (ajungând chiar la orbire), tensiune nostru minunat a creat un organism aşa de minunat, care
ridicată, tumori, cancer şi o multitudine de alte tulburări suportă abuz după abuz, întotdeauna făcând tot efortul să
degenerative! se cureţe şi să se reconstruiască. Aceasta până într-o zi,
Sarea este un antibiotic (o substanţă care ucide viaţa)! când nu va mai putea să suporte nici un abuz. Atunci vor
Deoarece omoară bacteriile (viaţa) din mâncare, este începe să se manifeste anii de abuzuri şi neglijenţe, iar
folosită ca şi conservant, pentru a preveni descompunerea partea cea mai slabă a organismului va ceda prima. Dacă
naturală a alimentelor. În organismul uman, sarea este în dieta şi modul de viaţă nu sunt schimbate în acest punct, şi
acelaşi timp un distrugător şi ucigaş al celulelor, ca şi al abuzul nu încetează, căderea va continua cu a doua parte
vieţii însăşi! slabă a organismului, etc.
Dependenţa de sare începe în viaţa unui copil mic atunci Organismul unor indivizi poate suporta mai multe
când mama sa, după ce a extras prin preparare toată abuzuri comparativ cu al altor indivizi, probabil din cauza
aroma şi valoarea nutritivă din mâncare, adaugă sare, într- unui exerciţiu fizic intens, care ajută la eliminarea toxinelor,
un efort de a o face să fie gustoasă în conformitate cu sau datorită unei moşteniri ereditare puternice. Dar puteţi fi
papilele ei gustative. Multe dintre mâncările pentru copii siguri că pentru toţi cei care abuzează va veni o zi a plăţii,
aflate în magazine sunt gătite folosind sare în exces. Când pentru că există o lege ireversibilă care spune: “Nu vă
această mâncare sărată este pusă pentru prima oară în înşelaţi: ‘Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit’. Ce
gura unui copil, aceasta este de obicei scuipată afară. Şi ce seamănă omul, aceea va şi secera.” (Galateni 6:7).
face persoana care hrăneşte copilul? O împinge înapoi! Din fericire, chiar dacă organismul începe să se
Bebeluşul o scuipă din nou afară, iar părintele o forţează deterioreze, el va răspunde prin refacerea celulelor
înapoi în gura copilului, până când mâncarea este afectate, cu condiţia ca noi să cooperăm cu el, încetând
acceptată… Astfel începe dependenţa de sare!! Este abuzurile, ajutându-l să se cureţe de substanţele nocive, şi
adevărat, a fost făcută din ignoranţă, dar ce trist!! apoi hrănind adecvat acest “Templul al lui Dumnezeu”.
Are organismul nostru nevoie de sodiu? Da, dar numai “De ce creştinii se îmbolnăvesc” şi sunt la fel de
în cantităţi mici, şi cu condiţia ca sodiul să se găsească într- bolnavi ca şi necreştinii? De ce creştinii spirituali sunt la fel
o formă organică, pentru ca organismul să-l poată folosi. de bolnavi ca şi creştinii care nu sunt la fel de spirituali?
Sodiul organic se găseşte în multe fructe proaspete şi Răspunsul este acelaşi: Dieta şi modul nostru de viaţă sunt
vegetale! la fel!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 73 74

CAPITOLUL 6 - RECAPITULARE

1. Faptul că un drog este “legal” şi uşor de procurat nu-l


face folositor organismului!
2. Toate drogurile afectează structura şi funcţiile 7
organismului!
3. Consumul de alcool este nebiblic, iar alcoolul este un LIPSA DE EXERCIŢIU
drog narcotic care-i determină pe oameni să facă
lucruri nebuneşti, un ucigător de vieţi pe autostradă şi
de cele mai multe ori o cauză de divorţ. În plus
“În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea…”
consumul de alcool este echivalent cu comiterea unui
(Genesa 3:19)
lent suicid, pentru că acesta distruge de fapt celulele
organismului, care este Templul lui Dumnezeu!
4. Tutunul, un drog narcotic, conţine aproximativ 16
Când Dumnezeu l-a creat pe om, El l-a făcut activ din
otrăvuri diferite care acoperă plămânii, împiedicân-du-
punct de vedere fizic! Cum ştim că aceasta este adevărat?
i să funcţioneze normal. Acesta ucide încet
consumatorul şi pe cei din jurul lui!
5. Cafeaua conţine drogul numit cofeină, care cauzează
ÎN PRIMUL RÂND,
o multitudine de probleme fizice!
PENTRU CĂ DUMNEZEU ORDONĂ ACEASTA!
6. Ceaiul, cola, băuturile răcoritoare şi ciocolata conţin
de asemenea drogul numit cofeină, şi toate sunt
“Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina
extrem de dăunătoare organismului!
Edenului, ca s-o lucreze (“să o cultive” – Webster) şi să o
7. Zahărul sub formă de “sucroză” este un drog care dă
păzească (“să aibă grijă de ea ca un îngrijitor” – Webster).”
naştere dependenţei, creând multe din problemele
(Genesa 2:15).
noastre fizice, emoţionale şi chiar sociale!
8. Sarea este un drog mortal şi otrăvitor, probabil cel mai
“De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina
mare criminal al umanităţii!
Edenului, ca să lucreze (“să lucreze arând, semănând şi
9. Din fericire, chiar şi după ce organismul începe să se
secerând recolte” – Webster) pământul, din care fusese
degradeze, el va răspunde “apelului” nostru, şi va
luat.” (Genesa 3:23).
reconstrui celulele afectate, atunci când cooperăm cu
acesta, încetând abuzurile de orice fel şi hrănind
“Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.” (Exod 20:9).
corespunzător “Templul lui Dumnezeu”!
“Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Am auzit
însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează
nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia
şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce
pâinea (“mâncarea” – Webster) lucrând în linişte.” (2
Tesaloniceni 3:10-12).
De ce creştinii se îmbolnăvesc 75 76

ÎN AL DOILEA RÂND, IMPORTANŢA GRĂDINĂRITULUI


PRIN EXEMPLU!
De-a lungul istoriei, cea mai importantă îndeletnicire a
“Noe a început să fie lucrător de pământ! (cineva care omului a fost cultivarea propriei hrane! De fapt, cultivarea
ară şi cultivă pământul, fermier).” (Genesa 9:20). propriei provizii de hrană, a fost practicată de marea
majoritate a oamenilor până de curând. Una dintre marile
tragedii a generaţiilor recente este părăsirea pământului de
ÎN AL TREILEA RÂND, către mulţi oameni!
ORGANISMUL NU POATE Dacă ai 50 de ani sau eşti mai în vârstă, este probabil că
FUNCŢIONA NORMAL părinţii tăi (sau cel puţin bunicii tăi) au fost fermieri! Încă mi-
FĂRĂ EXERCIŢIU! o mai imaginez pe bunica mea, cu cei 80 de ani ai ei, afară,
în grădină, înainte de răsăritul soarelui, plivind buruienile
Când studiem corpul omenesc şi felul cum a fost creat dintre rândurile de zarzavat. Îmi amintesc de bunicul meu
să funcţioneze, învăţăm că organismul nu poate funcţiona mânuind un plug tras de cai şi arând pământul pentru
normal fără mişcare fizică zilnică şi viguroasă! grădinărit.
Ei au supravieţuit fiicei lor, mama mea, cu aproape un
sfert de secol. Mama mea, o fată de la ţară, s-a căsătorit cu
DUMNEZEU A VRUT tatăl meu, un orăşean, şi s-au mutat la oraş. Ei şi-au
CA OMUL SĂ FIE ACTIV cumpărat hrana şi au dus o viaţă inactivă din punct de
DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC vedere fizic.
Ceea ce încerc să spun este că Dumnezeu l-a creat pe
Când Dumnezeu a creat omul, l-a pus într-o grădină om activ din punct de vedere fizic! Această activitate fizică
(Genesa 2:15). În această grădină Dumnezeu a asigurat trebuia să fie desfăşurată afară, în aerul proaspăt!
hrana pe care omul urma să o mănânce. (Genesa 1:29;
2:9,16). Totuşi, după cădere existau “spini şi pălămidă”
(Genesa 3:18) – ceea ce noi numim buruieni – care au PĂRĂSIREA PĂMÂNTULUI
stânjenit creşterea hranei omului. Astfel că, pentru a cultiva ÎŞI ARE PREŢUL SĂU
hrana, omul trebuia să menţină viaţa, trebuind să
îndepărteze buruienile. Aceasta cerea efort fizic! Pentru că omul s-a îndepărtat de felul în care Dumnezeu
De la Creaţie până aproape recent, omul a muncit fizic a intenţionat ca el să trăiască, organismul omului a plătit un
pentru hrana lui aproape zilnic! Numai câteva sute de ani preţ teribil! De fapt, îndrăznesc să spun că americanul
au trecut de când părinţii noştri au venit pe tărâmurile comun de 40 de ani nu s-ar putea compara din punct de
acestui întins pământ (este vorba de S.U.A. – n.t.) şi au vedere fizic cu bunicii mei fermieri, când aceştia aveau 80
desţelenit pământul, au făcut grădini, şi în felul acesta au de ani!
lucrat fizic pentru hrana lor. Ziua recunoştinţei era Probabil că americanii de astăzi sunt în stare să
sărbătoarea pentru o recoltă bogată. deschidă o conservă, sau să ia un pacheţel cu mâncare
îngheţată din congelator, sau chiar să meargă la magazin şi
să cumpere produse proaspete (???), dar afecţiunile fizice
cu care plătesc pentru aceste conforturi sunt incalculabile!
Această modalitate facilă de procurare a hranei, fără a cere
De ce creştinii se îmbolnăvesc 77 78

efort fizic în schimb, a dat naştere multor probleme şi în mişcare – inima, pentru a pune în mişcare limfa nu există
suferinţe fizice, şi multor cazuri de moarte prematură! nici o pompă!
În acest mod trăim noi azi, mâncând numai alimente Pentru că nu are nici o pompă, limfa depinde de
procesate, ambalate, lipsite aproape în întregime de mişcarea sau exerciţiul organismului. Atunci când
valoare nutritivă, încărcate cu chimicale, şi, în plus, nici un organismul este exersat regulat şi viguros, limfa circulă, se
efort fizic nu ne-a fost cerut în schimb pentru a le obţine! mişcă, şi îşi desfăşoară funcţiile de hrănire şi curăţire, aşa
cum a intenţionat Dumnezeu. Dar atunci când organismul
nu este exersat, hrănirea şi curăţirea acestuia de către limfă
DE CE ARE ORGANISMUL NEVOIE este împiedicată, iar toxinele şi resturile încep să se
DE ACTIVITATE FIZICĂ acumuleze în organism. Depozitele de resturi vor
împiedeca în continuare procesul de curăţire a limfei.
Pentru ca organismul să menţină viaţa fizică, sunt Dacă depozitele continuă să se acumuleze, celulele
necesare patru ingrediente de bază! Aceste ingrediente organismului sunt lipsite de provizia de aer proaspăt
sunt: - AER (OXIGEN) (oxigen) şi nu pot să elimine resturile (bioxid de carbon,
- APĂ etc.). De asemenea, celulele sunt împiedicate să primească
- MÂNCARE noi materiale pentru construcţie. Întregul sistem începe să
- EXERCIŢIU se deterioreze, rezultând o multitudine de probleme fizice,
Mâncarea este cea mai puţin importantă dintre aceste inclusiv cancerul, şi, în final, moartea!
nevoi de bază, deoarece poţi trăi mai bine de 40 de zile fără
mâncare. Fără apă nu poţi trăi mai mult de 4 zile, iar fără
aer nu poţi trăi mai mult de 4 minute. Totodată, fără AMIGDALELE ŞI APENDICELE
mişcare, celulele organismului vor muri încet!
Motivul pentru care organismul are nevoie de activitate Este interesant de observat că amigdalele umflate sunt
fizică este următorul: ţesutul de celule din care este compus unul dintre mijloacele de avertizare ale lui Dumnezeu! Când
are nevoie de o stimulare zilnică, pentru a-şi menţine limfa este încărcată cu o încărcătură de otravă prea grea în
elasticitatea şi pliabilitatea. Dacă nu sunt exersate în mod sistem, amigdalele se umflă. Medicina spune: “Daţi-i
regulat, celulele vor deveni slabe, bolnăvicioase şi vor suferindului un medicament!”, care va scurtcircuita semnalul
începe să funcţioneze anormal. În final, dacă aceste celule de avertisment. “Dacă medicamentul nu are efect, scoateţi-
continuă să nu fie exersate, ele vor înceta să funcţioneze, şi le!” Doctorul mi le-a scos când am fost copil!
în loc să reproducă noi celule, sănătoase, vitale, vibrante, În mod interesant, toţi cei patru copii ai noştri au avut
aşa cum Dumnezeu le-a rânduit să facă, aceste celule vor probleme grave cu amigdalele, şi doctorul le-a dat
muri încet, fiind adăugate acumulărilor de toxine din medicamente ani de zile. În final doctorul a vrut să scoată
organism. amigdalele tuturor copiilor. Era perioada în care învăţam
despre dietă şi sănătate. Astfel că în loc să scoatem
amigdalele copiilor noştri, le-am schimbat dieta, şi toate
LIMFA problemele cu amigdalele au încetat!
Apendicele are o funcţie similară amigdalelor, el se
Ţesutul moale al celulelor organismului este scăldat în umflă adesea atunci când sistemul limfatic este
permanenţă într-un lichid numit limfă. Această limfă are supraîncărcat cu reziduuri toxice. Medicina tratează
câteva funcţii vitale dintre care una este hrănirea şi apendicele într-o manieră similară amigdalelor: “Dacă este
curăţirea celulelor! Dacă sângele are o pompă care îl pune vreo problemă, scoateţi-l!” Când Dumnezeu a creat omul, El
De ce creştinii se îmbolnăvesc 79 80

n-a făcut nici un organ de rezervă sau părţi nefolositoare! CAPITOLUL 7 - RECAPITULARE

1. Dumnezeu a creat omul ca să fie activ din punct de


MUŞCHII vedere fizic!
2. Activitatea fizică primară a omului a fost aceea de a-şi
Fără exerciţiu, muşchii încep să se atrofieze. (“să scadă procura şi cultiva prin munca necesară propria-şi
în mărime sau să slăbească” – Webster). Aceasta este hrană!
foarte evident când începi să foloseşti anumiţi muşchi care 3. Până nu de mult, mulţi oameni îşi cultivau propriile
n-au fost exersaţi o vreme. Cel mai important muşchi rezerve de hrană!
afectat de lipsa de exerciţiu este muşchiul inimii! 4. Semipreparatele şi uşurinţa procurării hranei a redus
Fără exerciţiu, inima începe să nu mai funcţioneze dramatic cantitatea de exerciţiu fizic a omului şi în
normal, iar rezultatele nu se lasă aşteptate: dopuri arteriale, mod corespunzător a determinat creşterea
apoplexii, atacuri de cord, etc. În fiecare an, mulţi oameni problemelor fizice!
mor, atunci când ei fac un efort prea mare pentru o inimă 5. Pentru a menţine viaţa sunt necesare patru elemente
neexersată. Un bun exemplu în acest sens ar fi de bază:
îndepărtarea zăpezii cu lopata. (1) AER (OXIGEN)
(2) APĂ
(3) HRANĂ
IMPORTANŢA EXERCIŢIULUI (4) MIŞCARE SAU EXERCIŢIU
6. Fără un exerciţiu zilnic şi viguros, ţesutul celulelor îşi
În cei şaisprezece ani în care am studiat organismul pierde elasticitatea!
uman şi modul în care se întrepătrund nutriţia cu exerciţiul 7. Fără un exerciţiu zilnic şi viguros, limfa nu poate
fizic, am aflat că un om care exersează regulat şi viguros, circula adecvat pentru a curăţa şi hrăni celulele
iar în schimb are o dietă slabă, va experimenta de obicei organismului!
mai puţine probleme fizice decât o persoană care mănâncă 8. Fără un exerciţiu zilnic şi viguros, muşchii se
bine, dar care nu exersează! Motivul este clar: persoana atrofiază, adică scad în mărime sau slăbesc!
care exersează poate să elimine mai bine toxinele şi 9. Fără un exerciţiu zilnic şi viguros organismul nu
reziduurile din sistem! primeşte o doză suficientă de oxigen, rezultând dopuri
Fără un exerciţiu zilnic şi viguros, ţesutul celulelor îşi arteriale, încetinirea facultăţilor mintale, oamenii devin
pierde elasticitatea, limfa nu poate circula adecvat pentru a uituci şi eventual senili, iar rezultatul final este
curăţa şi hrăni celulele organismului, muşchii se atrofiază, moartea!
organismul nu primeşte o rezervă suficientă de oxigen, se 10. Insuficienţa exerciţiului zilnic şi viguros este una dintre
pot produce dopuri arteriale, facultăţile mintale sunt cauzele majore pentru care creştinii se
încetinite, oamenii devin uituci şi eventual senili, iar în final îmbolnăvesc!
rezultatul este moartea!
Există mult mai multe probleme cauzate de insuficienţa
exerciţiului, dar sperăm că am arătat suficient pentru a
convinge cititorul că exerciţiul fizic insuficient este o cauză
majoră pentru care creştinii se îmbolnăvesc.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 81 82

ISUS VREA CA NOI SĂ FIM FERICIŢI

Dacă citim Biblia trebuie să ajungem la concluzia că


8 Domnul vrea ca noi să fim fericiţi! “Ferice de oricine se teme
de Domnul şi umblă pe căile lui… eşti fericit şi-ţi merge
bine.” (Psalmul 128:1-2). “Ferice de poporul al cărui
STRESUL ŞI EMOŢIILE Dumnezeu este Domnul.” (Psalmul 144:15). “… şi cine se
încrede în Domnul este fericit.” (Proverbe 16:20). Isus a
NEGATIVE spus: “Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din
belşug.” (Ioan 10:10).

“Şi pacea lui Dumnezeu,


care întrece orice pricepere, SUNT CREŞTINII FERICIŢI?
vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
Încolo fraţii mei, tot ce este adevărat, Cunoaşteţi personal multe persoane care trăiesc o
tot ce este vrednic de cinste, adevărată viaţă de creştin, fericită, abundentă, vibrantă? Şi
tot ce este drept, tot ce este curat, dacă nu, de ce nu?
tot ce este vrednic de iubit, Se pare că în multe cercuri creştine există o tendinţă de
tot ce este vrednic de primit, a da vina pentru orice pe păcat! Dacă eşti bolnav, cineva
orice faptă bună şi orice laudă, inevitabil va spune: “Ai nevoie să-ţi pui inima în rânduială cu
aceea să vă însufleţească. Dumnezeu.” Sau dacă eşti nefericit, va spune: “Ştii, dacă ai
Căci m-am deprins să fiu mulţumit fi împăcat cu Domnul, ai fi fericit!”
cu starea în care mă găsesc.” Astfel, suntem înclinaţi să credem că toate problemele
(Filipeni 4:7-8,11) fizice şi emoţionale au o cauză spirituală. Este interesant
cum tindem a-L învinovăţi pe Dumnezeu pentru ceea ce nu
înţelegem, punând toate problemele noastre în seama unei
Timp de aproape douăzeci de ani de ministeriat, venind cauze spirituale.
în contact cu o mulţime de oameni, am găsit un procentaj Nu spun că păcatul nu poate fi “o cauză”, dar cred că de
neobişnuit de mare de creştini cu probleme emoţionale. De obicei cauza este ceva mai tangibil. Şi există mai multe
fapt, sunt mulţi predicatori care se ocupă exclusiv cu cauze pentru problemele emoţionale!
creştinii care au probleme emoţionale.
Problemele emoţionale sunt categoric o formă de boală;
totuşi, o boală pe care mulţi nu vor să o recunoască, sau DOUĂ FELURI DE EMOŢII
măcar să admită că este o boală. De fapt, mulţi nu vor să
admită că au o problemă. Şi este trist când, în final, se Există numai două tipuri de emoţii! Emoţiile pot fi:
caută ajutor, iar acesta adesea nu are de-a face cu cauza, (1) pozitive
ci mai de grabă cu simptomele. (2) negative!
Dacă am putea în vreun fel să urmărim emoţiile unei
persoane şi să grupăm fiecare emoţie, în funcţie de natura
ei, pe o coloană pozitivă şi pe una negativă; coloana
De ce creştinii se îmbolnăvesc 83 84

negativă ar fi marele câştigător în cazul majorităţii putea numi “o înălţare”, o stare de fericire şi sănătate. De
creştinilor! Ce tragedie! asemenea, am descoperit că în timpul alergării, facultăţile
Emoţiile sunt simple “senzaţii” care sunt stimulate de mele mintale sunt mai pătrunzătoare, pot gândi foarte clar şi
gândire şi / sau părţile organismului nostru. Totuşi, aceste iau cele mai bune decizii. Nutriţioniştii afirmă că cel mai la
emoţii (“senzaţii”) sunt atât de puternice, încât afectează îndemână antidepresiv este exerciţiul fizic viguros.
vieţile noastre şi ale celor din jurul nostru mai mult decât
poate cineva să-şi imagineze.
EMOŢIILE NEGATIVE

EMOŢIILE POZITIVE Un organism care nu funcţionează bine, fie datorită unei


răceli, dureri de cap sau unei alte probleme fizice mai
Când simţim bucurie, dragoste, fericire, pace, mulţumire serioase, va induce emoţii negative persoanei respective.
sau satisfacţie, care toate sunt emoţii pozitive, are loc o În acest caz problema se înrăutăţeşte. Aceste probleme
radiere de influenţe plăcute în tot organismul şi asupra celor fizice produc emoţii negative. Emoţiile negative fură energia
din jurul nostru. Aceste emoţii pozitive au un efect pozitiv disponibilă din organism, şi astfel împiedică eforturile
asupra funcţionării întregii noastre fiinţe, chiar şi în organismului de a se curăţi şi vindeca.
promovarea unei bune sănătăţi fizice! Organismul fiind împiedicat în eforturile lui de curăţire şi
Dar cine vine primul, oul sau găina? Fiind creştini, putem vindecare, stresul determinat de întârzierea vindecării va
răspunde simplu la această întrebare: găina, pentru că produce şi mai multe emoţii negative. Acest cerc vicios se
Dumnezeu a creat totul! În cazul emoţiilor, care vine prima: intensifică, iar rezultatele pot fi devastatoare! Din păcate,
emoţia pozitivă, care determină un organism sănătos, o există o mulţime de necreştini care se găsesc într-o astfel
minte sănătoasă, pozitivă? În majoritatea cazurilor, evidenţa de situaţie.
covârşitoare favorizează emoţia negativă, dar aceasta nu Sentimente de frică, îngrijorare, durere, ură, gelozie,
se întâmplă întotdeauna. mânie şi altele asemănătoare, radiază o influenţă negativă
în tot organismul, de asemenea, şi celor din jurul nostru.
Aceste emoţii negative scurtcircuitează funcţionarea
EXPERIENŢA PERSONALĂ normală a organismului, dăunându-i. Organismul nostru
funcţionează efectiv pe bază de curent electric, iar emoţiile
Din experienţă proprie pot să vă spun că în timp ce negative fac să dispară această energie!
organismul meu răspundea fizic noului meu stil de viaţă, eu
am devenit puternic fiziceşte, iar emoţiile au devenit tot mai
pozitive. Şi trebuie să mărturisesc că, înainte de a-mi MULŢI CREŞTINI AU PROBLEME
schimba stilul de viaţă, intelectul meu degenerase foarte EMOŢIONALE
mult.
Astfel, am descoperit personal că o dietă săracă şi lipsa Creştinii au atât de multe probleme emoţionale, şi totuşi
de exerciţiu viguros rezultă într-o gândire negativă. Când rareori înţeleg motivele pentru care sunt confruntaţi cu
mi-am schimbat dieta şi am început să fac zilnic exerciţii astfel de probleme. Şi atunci când se confruntă cu o
fizice, inhalând în plămâni mari cantităţi de oxigen, problemă emoţională, adesea tendinţa este aceea de a
organismul meu a început să se vindece, iar emoţiile mele învinui pe toată lumea, refuzând să accepte că problema se
au început să fie tot mai pozitive. află în interiorul lor. Ei sunt problema!
De fapt, când alerg, adesea experimentez ceva ce s-ar Într-un efort de a scăpa de aceste emoţii negative, unii
De ce creştinii se îmbolnăvesc 85 86

oameni, chiar creştini fiind, se îndreaptă spre droguri. Alţii divorţul şi tot felul de alte fapte dezgustătoare sunt
se îndreaptă spre droguri sub formă de medicamente, iar prezentate ca ceva “la modă”.
alţii se îndreaptă spre alcool. O uşurare temporară se poate Care sunt rezultatele acestor emoţii negative în viaţa
găsi şi în tutun, cafea, zahăr, ciocolată, etc. telespectatorilor? O mulţime de căsnicii au fost nefavorabil
Toate drogurile despre care am învăţat în capitolul 6 afectate, rezultând chiar numeroase divorţuri.
determină o gândire negativă şi cauzează depresii! În Marea majoritate a programelor de televiziune din ziua
aparenţă aceste droguri produc uşurare, dar aceasta e de astăzi sunt negative! Mulţi creştini savurează programe
numai temporară, în final ele înrăutăţesc situaţia! în care este prezentată violenţă, crimă, viol, război, abuzuri,
Zahărul este unul dintre vinovaţii cei mai cruzi care încălcări ale legii, droguri, furt, etc. În general copiii
afectează emoţiile noastre, pentru că determină o dereglare preşcolari se uită la televizor 30 de ore pe săptămână. La
a organelor reglatoare ale zahărului din sânge. Consumul vârsta de 16 ani copilul a acumulat 16.000 de ore de stat în
mare de zahăr face ca nivelul de zahăr din sânge să faţa televizorului, comparativ cu cele 12.000 de ore
fluctueze excesiv, împingând oamenii într-un “montagne petrecute la şcoală! Această înmagazinare de emoţii
russe” (în parcul de distracţii). Poate aţi vrea să vă negative poate face un rău incalculabil!
întoarceţi şi să citiţi capitolul 6 în această privinţă. Versurile multor cântece din ziua de astăzi promovează
negativismul, principalele teme fiind drogurile, alcoolul şi
infidelitatea! Chiar şi buletinele de ştiri par să prezinte
INFORMAŢII NEGATIVE întotdeauna evenimentele negative ale lumii!

În ceea ce priveşte emoţiile negative între creştini, există


şi o altă faţă a monedei. Pe de o parte, avem probleme CE POT SĂ FACĂ CREŞTINII
fizice care produc emoţii negative. Pe de altă parte, avem
informaţii negative care produc emoţii negative… care Orice persoană care vrea să trăiască o viaţă de creştin
produc probleme fizice! fericită şi abundentă trebuie să evite cât mai multe informaţii
Îi învăţăm pe tinerii noştri: “Vei deveni ceea ce te negative posibil! De ce? Pentru că aceste informaţii
preocupă! Ce citeşti, ce asculţi, ce vezi, toate merg în negative dau naştere la o gândire negativă, care aduce
computerul (creierul) tău, programându-l în bine sau rău, nefericirea în viaţa unei persoane, şi-i afectează dezastruos
pozitiv sau negativ. Ceea ce intră, aceea şi iese! Intră viaţa, viitorul şi tot ceea ce vine în contact cu ea!
gunoi, iese gunoi! Aceste gânduri şi sentimente negative au un efect
Biblia spune: “Nu vă înşelaţi: ‘Dumnezeu nu se lasă să negativ şi asupra organismului, scurtcircuitându-i funcţiile
fie batjocorit.’ Ce seamănă omul aceea va şi secera.” de bază. Emoţiile negative, stresul şi depresia pot crea
(Galateni 6:7). Aceasta este o lege ireversibilă! multe probleme fizice!

TELENOVELELE INFORMAŢIE NEGATIVĂ EXCESIVĂ


ÎN BISERICĂ
De exemplu, este extrem de greu ca oamenii să-şi
menţină o viziune pozitivă şi sănătoasă în ceea ce priveşte Înainte de a concluziona, aş vrea să ating un subiect
dragostea şi căsătoria, atâta timp cât îşi hrănesc minţile cu care, cu cât mă implic mai mult în lucrarea lui Dumnezeu,
“telenovele” difuzate la televizor. În aceste “seriale” soţii şi cu atât mă preocupă mai mult. Acesta este excesul de
soţiile îşi înşeală partenerul, iar abuzul fizic, alcoolul, informaţie negativă din bisericile noastre! Şi amintiţi-vă că
De ce creştinii se îmbolnăvesc 87 88

aceasta vine de obicei din partea unui predicator! Dumnezeu, se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei
Când eram în şcoală, pregătindu-mă pentru ministeriat, morţi în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas,
am avut un musafir care ne-a vorbit nouă, “micilor vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să
predicatori”. Esenţa mesajului său a fost: “Dacă vrei să fii întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi
un predicator vestit, dacă vrei să construieşti o biserică, pentru totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-
trebuie să predici împotriva lucrurilor! Nu contează care 18).
sunt acestea, doar predică împotriva lor!”
Acest mesaj mi-a lăsat o adâncă impresie; în aşa ACESTA ESTE UN MESAJ POZITIV DE LA ÎNCEPUT
măsură, încât a devenit abordarea majoră în predica mea PÂNĂ LA SFÂRŞIT! CREŞTINII AR TREBUI SĂ FIE CEI
pentru mulţi ani. Dar, cu timpul, am fost tot mai puţin MAI FERICIŢI OAMENI DE PE PĂMÂNT!
mulţumit de rezultatul pe care acest tip de abordare îl CREŞTINII ÎL CUNOSC PERSONAL PE CREATOR!
producea asupra oamenilor pe care îi păstoream. EI ŞTIU DE UNDE VIN!
Bineînţeles, ca şi creştini, trebuie să fim împotriva EI ŞTIU DE CE SUNT AICI!
lucrurilor - Isus aşa a fost! Dar nu trebuie să fim aşa de EI ŞTIU UNDE VOR MERGE CÂND ACEASTĂ VIAŢĂ
obsedaţi de negativism, încât să retrogradăm pozitivismul SE VA SFÂRŞI!
pe o poziţie secundară, sau să-l eliminăm cu totul! Nu
trebuie să fim vinovaţi de încurajarea gândirii negative!
ESTE NEVOIE DE O
CREŞTINĂTATE POZITIVĂ
SCRIPTURA – UN MESAJ POZITIV
Începând de la pastor, lucrător al bisericii sau membru
MESAJUL SCRIPTURII ESTE UN MESAJ POZITIV: de rând, cu toţii avem nevoie cu disperare de o apropiere
pozitivă de adevăratul creştinism! Se pare că prea adesea
I. DUMNEZEU NE IUBEŞTE! (Ioan 3:16) creştinii au faţa posomorâtă şi îndurerată, această atitudine
II. ISUS A PLĂTIT DATORIA PENTRU PĂCATELE având ca rezultat multe probleme fizice şi emoţionale. Fraţii
OMULUI PE LEMNUL CRUCII! (1 Petru 2:24). ISUS mei, aceste lucruri nu ar trebui să fie aşa!
A MURIT, A FOST ÎNGROPAT, DAR A ÎNVIAT! (1 Mulţi oameni din lume evită creştinismul, considerându-l
Corinteni 15:3-4). o religie în care cuvântul de bază este “Nu!”, deoarece cei
III. ISUS IARTĂ ŞI SALVEAZĂ PĂCĂTOŞII, DACĂ EI mai mulţi creştini cu care au venit în contact sunt orice, dar
CRED MESAJUL SCRIPTURII ŞI-L INVITĂ PE ISUS nu sunt pozitivi sau fericiţi.
PERSONAL ÎN INIMA LOR, PENTRU A FI Lumea are nevoie să vadă un creştinism pozitiv şi
SALVATORUL LOR. (Ioan 1:12; Coloseni 2:13). consistent! Pentru bunăstarea lor mentală şi fizică, creştinii
IV. SPIRITUL SFÂNT VINE SĂ LOCUIASCĂ ÎN trebuie să accentueze pozitivismul. De asemenea, ei
FIECARE CREDINCIOS, CĂLĂUZINDU-L ÎN VIAŢA trebuie să arate ceva diferit acestei lumi negative! Ceva mai
LUI DE TOATE ZILELE! (1 Corinteni 3:16; Ioan bun!
16:13). Creştinii ar trebui să fie cei mai sănătoşi şi mai fericiţi
V. LA SFÂRŞITUL ACESTEI VIEŢI, MOŞTENIREA oameni de pe acest pământ!
CREŞTINILOR ESTE CERUL! (2 Corinteni 5:8)
VI. ISUS VINE IARĂŞI PENTRU A-I LUA PE CREŞTINI
ÎN CĂMINUL LOR CERESC! “Căci însăşi Domnul cu
un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
De ce creştinii se îmbolnăvesc 89 90

CAPITOLUL 8 – RECAPITULARE

1. Mulţi creştini experimentează probleme emoţionale!


2.
3.
Există doar două feluri de emoţii: pozitive şi negative!
Emoţiile pozitive contribuie la fericire şi sănătate! 9
4. Emoţiile negative produc nefericire şi probleme fizice!
5. Problemele fizice contribuie în mare măsură la VIOLAREA LEGILOR NATURALE
emoţiile negative!
6. Drogurile mai degrabă înrăutăţesc decât uşurează ALE LUI DUMNEZEU
emoţiile negative!
7. Îmbunătăţirea sănătăţii fizice prin dietă şi exerciţiu
fizic viguros va duce la emoţii pozitive! “Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile
8. Informaţiile negative pot produce emoţii negative! care sunt în ceruri şi pe pământ,
9. Devenim ceea ce programăm în computerul (creierul) cele văzute şi cele nevăzute.
nostru: “Căci ceea ce seamănă omul, aceea va şi Şi toate se ţin prin El (sunt unite).”
secera.” (Coloseni 1:16-17)
10. Mesajul Scripturii este un mesaj pozitiv!
11. Lumea are nevoie să vadă o creştinătate pozitivă! “Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse,
12. Creştinii trebuie să fie oamenii cei mai sănătoşi şi cei şi iată că erau foarte bune.”
mai fericiţi de pe faţa pământului! (Genesa 1:31)

Din versetele de mai sus observăm că, la Creaţiune,


Dumnezeu nu a făcut numai o creaţie perfectă, ci a stabilit
legi naturale pentru a perpetua această perfecţiune!
Acestea erau legi naturale prin care creaţia Sa urma să fie
guvernată.
Fără aceste legi naturale, creaţia Lui nu ar fi putut să se
supravieţuiască.

LEGI NATURALE

Am putea da exemplu una dintre legile naturale ale lui


Dumnezeu – legea gravitaţiei – o lege cu care toţi suntem
familiari. Această lege a fost stabilită încă de la început, cu
scopul de a menţine ordinea în univers, şi pentru a-i permite
omului să se deplaseze în siguranţă pe faţa pământului.
Dacă Dumnezeu nu ar fi stabilit această lege, viaţa pe
pământ ar fi fost prin excelenţă haotică!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 91 92

Este interesant de observat faptul că, deşi această lege rău, şi acest lucru a fost programat în fiecare persoană,
a fost stabilită la Creaţiune, omul nu a fost conştient de începând de la copiii lui Adam şi Eva, şi până la tine şi
existenţa acestei legi a gravitaţiei până relativ târziu. mine, prin ADN (baza moleculară de ereditate care conţine
Necunoaşterea existenţei acestei legi a anulat consecinţa planurile generale pentru construirea organismului) şi ARN
călcării acesteia? Bineînţeles că nu! (activităţile chimice celulare care permit organismului să
Indiferent dacă omul cunoaşte existenţa unei legi sau urmeze aceste planuri).
nu, violările acelei legi aduc o pedeapsă vinovatului. Atunci Când o persoană suferă din cauza unei tăieturi, victima
când o persoană se apropie prea mult de marginea unei poate curăţi rana, un doctor poate pune nişte copcii pentru
faleze înalte, această persoană poate să cadă pe stâncile a o închide, dar creierul este acela care pune în mişcare
de jos şi să fie omorâtă! De ce? Pentru că a violat o lege automat procesul de vindecare! Apoi, putem observa că
naturală! miracolul vindecării se desfăşoară chiar în faţa propriilor
În acelaşi fel o persoană care atinge o sobă fierbinte se noştri ochi!
arde! Cineva păşeşte în faţa unui vehicul în mişcare, va fi Mulţi dintre noi am experimentat personal vindecarea
rănit sau ucis! O persoană care, pentru un motiv anume, îşi propriilor noastre organisme, şi ne putem aduce aminte de
ţine capul sub apă pentru o perioadă de timp mai lungă, se tăieturi, lovituri, vânătăi şi arsuri pe care le-am avut în
va îneca! Aceste exemple (arsuri, răniri, moarte) sunt toate trecut, şi care s-au vindecat!
rezultatul călcării unei legi naturale!

BOALA NU ESTE NATURALĂ


LEGILE NATURALE
SUNT IMPERSONALE Faptul că Dumnezeu a programat vindecarea în creierul
nostru este o dovadă că Dumnezeu nu vrea ca omul să fie
Toate întâmplările de mai sus sunt rezultatul violării bolnav! Când o persoană se îmbolnăveşte, motivul este
legilor naturale, iar legile care le-au cauzat sunt total violarea unei legi naturale! Punct! Nu sunt alte cauze!
impersonale! Violarea legilor naturale va duce la boală, (Excepţie fac cele despre care am vorbit în capitolul 3, când
rănire şi în final moarte, indiferent dacă vinovatul realizează boala este pentru gloria lui Dumnezeu sau din cauza
faptul că legea există sau nu; indiferent dacă vinovatul este păcatului).
creştin sau nu; indiferent dacă vinovatul este un creştin Dacă o persoană bolnavă vrea să se vindece, în primul
spiritual sau mai puţin spiritual! Legea va fi aplicată automat rând acea persoană trebuie să înceteze să mai violeze
indiferent dacă omul ştie de existenţa legii sau nu! legea care cauzează boala, apoi să înceapă să coopereze
Necunoaşterea unei legi nu determină nici o diferenţă în cu acea lege! Totul este aşa de simplu atunci când legile lui
consecinţele încălcării acesteia! Dumnezeu sunt înţelese!
De asemenea, este foarte important să se înţeleagă
faptul că boala reprezintă efortul organismului de a se
LEGILE NATURALE ALE vindeca, şi deci ceea ce numim noi boală este de fapt
SĂNĂTĂŢII ŞI VINDECĂRII manifestarea acestui efort de vindecare! Un exemplu în
acest sens poate fi considerat “banala răceală”, despre care
Dumnezeu a creat omul ca să trăiască în bunăstare şi am vorbit într-un capitol anterior.
să aibă o sănătate perfectă! Dumnezeu a programat Alte eforturi ale organismului de a se curăţa şi vindeca
creierul să răspundă automat la orice substanţă sau materie sunt manifestate prin: febre, glande umflate, amigdalită,
care intră în organism, atunci când aceasta vrea să-i facă apendicită, coşuri, etc. Atunci când aceste manifestări sunt
De ce creştinii se îmbolnăvesc 93 94

ignorate, drogate sau eliminate prin operaţie, cu scopul de a ORGANISMUL POATE SUPORTA
îndepărta simptomele, rezultatele vor duce de obicei la o MULT ABUZ
boală mai serioasă sau chiar la moarte!
În capitolul 2 am învăţat despre minunatul organism pe
care Dumnezeu l-a creat pentru om. În capitolele 4-8, am
RESPONSABILITATE văzut cum omul îşi cauzează singur, “cu mâna lui”,
PERSONALĂ numeroase probleme fizice.
Dacă organismul ar reacţiona violent în momentul în
Mulţi oameni au o problemă în ceea ce priveşte care introducem în el ceva ce nu este natural sau sănătos,
acceptarea responsabilităţii personale pentru propriile lor poate că aceasta ar ajuta. Dar adesea oamenii ignoră
probleme de sănătate. Acestor oameni le este mult mai protestele şi reacţiile violente ale organismului!
uşor să crezi că un germene, un virus sau o influenţă Nu este nici o îndoială că sunt oameni care citesc
exterioară necontrolată cauzează problemele lor fizice, această carte şi îşi aduc aminte de reacţia violentă a
decât să recunoască faptul că ei înşişi şi-au cauzat organismului când au inhalat fum de ţigară pentru prima
problemele! Adesea, din ignoranţă, oamenii Îl învinovăţesc dată, şi totuşi au continuat să inhaleze acel fum dezgustător
chiar pe Dumnezeu, sau spun că este “voia lui Dumnezeu”, şi toxic!
îndepărtând în felul acesta vina de la ei încă o dată. Dacă ignorarea mijloacelor de avertisment ale
Biblia ne învaţă în permanenţă despre responsabilitatea organismului continuă, puţin câte puţin, mijloacele de
noastră personală! “Nu vă înşelaţi: ‘Dumnezeu nu se lasă avertizare vor fi paralizate sau înăbuşite, iar la un moment
să fie batjocorit.’ Ce seamănă omul aceea va şi secera.” dat, nu va mai exista nici un protest al organismului. Din
(Galateni 6:7). Şi din nou: “Nu ştiţi că voi (trupul vostru) acel moment, fumătorul poate să-şi “pufăie” viaţa, puţin mai
sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu mult cu fiecare ţigară, fără ca organismul să mai opună vreo
locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva (“strică puritatea rezistenţă. Fumătorul nu va mai realiza că violează o lege
sau perfecţiunea” – Webster) Templul lui Dumnezeu pe naturală, o lege care declară: “Plămânii omului cer aer
acela îl va nimici Dumnezeu (“îi va stinge existenţa” – curat!”
Webster) căci Templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa
sunteţi şi voi!” (1 Corinteni 3:16-17). Citiţi aceste versete
din nou! CUM SE MANIFESTĂ ORGANISMUL
Legile sănătăţii sunt pur şi simplu legile naturale ÎN URMA ACESTOR VIOLĂRI
ireversibile pe care le-a stabilit Dumnezeu! În acest sens,
nu contează că eşti creştin sau necreştin, spiritual sau mai Răceli, febre, dureri de cap, dureri de stomac, indigestii,
puţin spiritual… “Căci El face să răsară soarele peste cei răi junghiuri la inimă, amigdalite, apendicite, coşuri, furunculi,
şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei erupţii, artrite, astm, pietre la rinichi, pietre la vezica biliară,
nedrepţi.” (Matei 5:45). ciroze, constipaţie, diabet, atac de cord, apoplexie, tensiune
Dacă o persoană violează legile naturale ale lui ridicată, obezitate, pneumonie, tumori, vene varicoase,
Dumnezeu, acea persoană va culege personal, mai cancer, etc., toate sunt manifestări ale organismului ca
devreme sau mai târziu, consecinţele acelei violări! Aceasta rezultat a violării legilor naturale ale lui Dumnezeu!
este inevitabil! Dumnezeu a creat un organism minunat, şi acesta este
motivul pentru care el continuă să funcţioneze, chiar dacă
este supus abuzurilor succesive. În orice situaţie,
De ce creştinii se îmbolnăvesc 95 96

organismul face un efort continuu să se cureţe, să se ORGANISMUL SE VINDECĂ SINGUR


repare şi să se reconstruiască.
Acest proces de curăţire şi reconstruire a fost întipărit în Mai devreme în acest capitol am învăţat că există legi
creierul omului la Creaţiune, şi a fost transmis fiecărei naturale pentru sănătate şi vindecare. Am văzut în acţiune
persoane născute în această lume, de la Adam şi Eva până această lege naturală a vindecării, atunci când o tăietură,
la tine şi mine. vânătaie sau arsură se vindecă singură, chiar în faţa ochilor
Totuşi, oricât de minunat ar fi creat Dumnezeu noştri.
organismul uman, există un punct de la care acesta nu mai Mulţi creştini, ca de altfel şi necreştini, au violat multe
poate suporta sau tolera abuzul, şi începe să se dintre legile naturale ale sănătăţii! Ştiu, pentru că şi în ceea
deterioreze, începând cu partea cea mai slabă, de obicei ce mă priveşte, o bună parte din viaţa mea am fost un
partea care a suportat cel mai mare abuz, sau acolo unde călcător al legilor sănătăţii. Ca rezultat al propriei mele
este o slăbiciune moştenită! violări, am avut unele probleme fizice foarte serioase.
În capitolul următor vrem să analizăm legile naturale ale
lui Dumnezeu pentru sănătatea şi vindecarea noastră. Vom
ŢIGĂRILE, ALCOOLUL învăţa care sunt aceste legi. Vom învăţa că atunci când
ŞI CAFEAUA sunt urmate, aceste legi nu numai că îi vor menţine
sănătoşi pe cei care le aplică, dar vor aduce şi vindecarea
În ceea ce priveşte fumătorii, de obicei primii care majorităţii problemelor fizice deja existente!
cedează sunt plămânii, deşi tot organismul suferă de pe
urma folosirii tutunului. Este trist că această cădere nu se
manifestă de obicei decât atunci când au avut loc deja CAPITOLUL 9 - RECAPITULARE
daune serioase în organism.
Persoana care consumă alcool, cafea, ceai sau băuturi 1. Când Dumnezeu a creat omul, El a stabilit legi
răcoritoare va descoperi, în general, că ficatul este organul naturale care să guverneze creaţia!
care cedează primul. 2. Creaţia lui Dumnezeu a fost perfectă, iar legile Lui
Persoanele care folosesc cocaina şi marijuana vor naturale erau destinate să perpetueze acea
descoperi că celulele creierului se distrug, iar cei care perfecţiune!
fumează marijuana vor suferi de aceleaşi probleme ca şi 3. Legile naturale sunt impersonale! Ele se aplică în mod
cele ale fumătorului de ţigări. De fapt, fumul de marijuana egal fiecărei persoane în parte, fie ea creştin sau
conţine DE PATRU ORI cantitatea de gudron şi monoxid de necreştin!
carbon pe care o conţine fumul de ţigară. 4. Boala sau maladia nu sunt naturale, ele reprezintă
Cel care foloseşte zahăr va descoperi afecţiuni ale efortul organismului de a se curăţi şi vindeca, chiar şi
pancreasului şi organelor înrudite, rezultând “zahăr în după ce legile naturale au fost încălcate!
sânge” (vezi capitolul 8). 5. Fiecare persoană este personal răspunzătoare pentru
Toate abuzurile şi violările legilor de bază ale propria-i sănătate! Omul nu poate învinovăţii pe
organismului au un efect negativ şi distructiv asupra cineva sau ceva pentru propria-i cădere fizică!
acestuia! Sub numele de “boală” şi “maladie” sunt ascunse 6. Organismul poate suferi multe abuzuri, dar există o
manifestările exterioare ale efortului organismului de a se limită care, odată depăşită, toate aceste abuzuri se
curăţa şi vindeca! Dacă abuzul nu încetează la timp, vor manifesta în probleme fizice!
problema se agravează, rezultând o moarte “neaşteptată”!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 97 98

Noului Testament. Ele avertizează împotriva uciderii,


furtului, minciunii, bârfei, promiscuităţii sexuale, etc. Cu
toate acestea, omul s-a răsculat împotriva legilor lui
10 Dumnezeu şi a umblat pe căile lui proprii, făcând ceea ce a
vrut el. Însă, pentru aceste violări ale legilor lui Dumnezeu,
omul a plătit un preţ teribil!
LEGILE NATURALE
ALE LUI DUMNEZEU IGNORANŢA FAŢĂ DE
LEGILE NATURALE
PENTRU SĂNĂTATE ALE LUI DUMNEZEU

Cei mai mulţi creştini cunosc şi încearcă să respecte


“Dumnezeu S-a uitat spre pământ legile morale ale lui Dumnezeu, dar ce putem spune despre
şi iată că pământul era stricat… legile naturale ale lui Dumnezeu, legi fizice şi chimice?
Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: Pentru mulţi creştini acesta este un domeniu nefamiliar. De
Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.” ce? Pentru că creştinismul s-a dedicat aproape complet
(Genesa 6:12-13) “hrănirii” părţii spirituale a omului, ignorând în totalitate
partea fizică! Totuşi Biblia ne învaţă clar că omul este o
fiinţă triunitară, formată din spirit, suflet şi trup: “şi duhul
Aproximativ o mie de ani după ce Dumnezeu a creat vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi
omul, El a hotărât să distrugă Creaţiunea! De ce? Pentru că fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1
omul a stricat (“a schimbat, a alterat originalul” – Webster) Tesaloniceni 5: 23).
modul în care a vrut Dumnezeu ca el să trăiască! Eu nu ştiu de ce creştinii, chiar şi predicatorii, au ignorat
Mai târziu, Biblia vorbeşte din nou despre schimbarea pe şi chiar respins legile naturale ale lui Dumnezeu. Dar ceea
care a făcut-o omul modului în care a vrut Dumnezeu ca el ce ştiu cu siguranţă este că aceste legi sunt reale, şi cei ce
să trăiască, şi aceasta după ce omului i s-a mai acordat o le calcă, fie ei creştini sau necreştini, vor plăti un preţ teribil
şansă: “S-au fălit că sunt înţelepţi, căci au schimbat în pentru aceste violări: dureri inutile, suferinţă şi moarte
minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit şi s-au închinat prematură!
făpturii în locul Făcătorului, fiindcă nu au căutat să păstreze
pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia
minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” MĂRTURIA PERSONALĂ
(Romani 1:22,25,28).
În capitolele anterioare am vorbit despre schimbările
fizice pe care le-am experimentat pe măsură ce am aplicat
LEGILE MORALE în viaţa mea legile naturale ale lui Dumnezeu, schimbări
ALE LUI DUMNEZEU care erau aproape imposibile, şi care sunt considerate
minuni de către cei ce nu sunt familiarizaţi cu modul de
Cu siguranţă că toţi creştinii sunt conştienţi că omul s-a funcţionare al organismului.
răzvrătit împotriva legilor morale ale lui Dumnezeu şi le-a Daţi-mi voie să împărtăşesc cu dvs. câteva dintre
călcat. Aceste legi sunt arătate clar de-a lungul Vechiului şi schimbările pe care le-am experimentat personal, atunci
De ce creştinii se îmbolnăvesc 99 100

când mi-am schimbat dieta şi modul de viaţă: care permit vindecarea problemelor fizice ale omului, cu
1. Cancerul meu s-a vindecat sau s-a retras! Acum, condiţia ca violarea acestor legi să fie oprită înainte ca omul
după 17 ani, nu trebuie să merg la doctor să aflu să fie drogat, ars, mutilat sau să moară?
exact ce s-a întâmplat. Pentru a răspunde acestor întrebări, trebuie să ne
2. Presiunea arterială a scăzut de la 150/90 la 110/70! întoarcem la Creaţiune, pentru a vedea ce i-a spus
3. Pulsul a scăzut de la minim 70 la maxim 40 în timpul Dumnezeu omului, şi în ce mediu acesta a fost aşezat.
odihnei. (Trebuie să presupunem că modul în care Dumnezeu a
4. Alergiile mele au dispărut! Aceste alergii erau atât de învăţat omul să trăiască la început, era modul în care
grave încât în anumite perioade ale anului nu puteam Dumnezeu a dorit ca omul să trăiască întotdeauna). “Căci
să ţin o predică fără să iau medicamente. Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb.” (Maleahi 3:6).
5. Sinusurile mi s-au curăţat!
6. Vederea mi-a fost îmbunătăţită! Încă mai am o
pereche de ochelari prescrişi cu 20 de ani în urmă SĂ LUĂM UN EXEMPLU
care sunt prea puternici!
7. Mirosul organismului şi mătreaţa au dispărut! Să luăm un exemplu: După ce Dumnezeu a creat omul,
8. Hemoroizii care necesitau adesea medicaţie au “Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a aşezat în grădină,
dispărut! să o lucreze şi să o păzească.” (Genesa 2:15). Apoi, după
9. Din 1976, anul când am început să aplic legile ce omul a păcătuit, “Domnul Dumnezeu l-a izgonit din
naturale ale lui Dumnezeu în viaţa mea, nu am răcit grădina Edenului, ca să lucreze pământul.” (Genesa 3:23).
niciodată, nu am avut un stomac supărat, nu am avut Aici vreau să ajung! Cu cât omul se îndepărtează mai
nici o gripă, nici o durere de cap, nici o indigestie, nici mult de modul în care Dumnezeu doreşte ca el să trăiască,
o constipaţie, nici o altă problemă fizică! Lauda fie a cu atât mai sigur este faptul că el va experimenta probleme!
lui Dumnezeu! Legile Lui naturale şi modul Său de Astfel, dacă locuieşti în mediul rural eşti mai aproape de
viaţă este eficient! planul iniţial al lui Dumnezeu decât dacă locuieşti în mediul
10. Capacităţile mele fizice au crescut spectaculos, iar suburban, în timp ce viaţa în mediul urban (oraş) este chiar
rezistenţa mea fizică este mult mărită! La vârsta de 42 şi mai departe de planul lui Dumnezeu.
de ani rămâneam fără respiraţie doar dacă urcam Majoritatea cititorilor vor fi de acord cu mine că există un
câteva trepte. Acum, 17 ani mai târziu, pot alerga sentiment mai mare de apropiere faţă de Creatorul nostru
literalmente pe munţi! când te plimbi pe o uliţă de sat, printr-o pădure, sau lucrând
S-ar putea să vrei să respingi ceea ce învaţă această în grădină, decât în jungla oraşului, cu aerul lui poluat, cu
carte, dar nu vei putea nega că învăţăturile acestei cărţi au apa sa poluată, cu traficul încurcat, zgomotos, ca să nu mai
funcţionat atunci când le-am aplicat trupului şi vieţii mele! amintesc rata mai mare a criminalităţii, ritmul de viaţă alert,
etc.
Dumnezeu a dorit ca omul să trăiască aproape de
CARE SUNT ACESTE pământ, pentru ca să poată “lucra pământul din care a fost
LEGI NATURALE? luat.” (Genesa 3:23). “Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o
grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe
Ce schimbări am făcut în modul meu de viaţă în 1976? care-l întocmise.” (Genesa 2:8).
Ce au adus aceste schimbări fizice pentru trupul şi
sănătatea mea? Care sunt legile naturale pe care le-a lăsat
Dumnezeu pentru ca omul să fie sănătos? Care sunt legile
De ce creştinii se îmbolnăvesc 101 102

OMUL AR TREBUI SĂ TRĂIASCĂ II. APĂ PURĂ


120 DE ANI
A asigurat Dumnezeu apă pentru Creaţiunea Sa? Da!
Dacă dorim să avem o viaţă fizică activă, fericită, “Şi un râu ieşea din Eden ca să ude grădina.” (Genesa
sănătoasă, fără boli, până la moarte (la aproximativ 120 de 2:10).
ani, exceptând vreun accident sau întoarcerea Domnului), Ce fel de apă a oferit Dumnezeu? Cea mai potrivită
trebuie să încercăm şi să facem din aceste legi naturale o descriere ar fi “apă pură”. Mai mult ca sigur că râurile nu
parte din viaţa noastră! Cu cât le respectăm mai strict, cu erau poluate imediat după Creaţiune!
atât mai mult vom fi răsplătiţi cu o sănătate superioară şi cu În Apocalipsa 22:1 Biblia descrie apa care va fi în
o viaţă mai lungă! În ce priveşte lungimea vieţii, după potop, locuinţele noastre cereşti: “Şi mi-a arătat un râu (pur - ed.
Domnul a spus: “Zilele lui vor fi de 120 de ani.” (Genesa engl.) cu apa vieţii, limpede ca cristalul.”
6:3). Astăzi, omul a poluat pământul într-o aşa de mare
Pentru restul acestui capitol, haideţi să considerăm fie măsură, încât este aproape imposibil să găseşti o sursă de
învăţăturile directe şi clare ale Bibliei, fie experienţa practică apă pură. Chiar şi picăturile de ploaie sunt atât de poluate,
şi cunoştinţa ştiinţifică de astăzi, pentru a afla care sunt încât atunci când ating pământul sunt orice, dar nu apă
legile naturale ale lui Dumnezeu pentru sănătate. pură.
Probabil că cea mai bună metodă de a obţine APĂ
PURĂ este de a distila apa de băut în casele dvs. Din 1976,
I. AER CURAT mi-am purificat apa în locuinţa mea cu un distilator de apă
din inox, distilarea făcându-se pe bază de vapori. Necesită
Ce fel de aer v-aţi aştepta să găsiţi în grădina Edenului? iniţial o investiţie, dar dacă dorim ca organismul nostru şi al
Probabil că cel mai potrivit cuvânt pentru a-l descrie ar fi celor din familia noastră să fie sănătos, atunci trebuie să
“aer curat”, cu un conţinut bogat în oxigenul dătător de folosim numai apă pură.
viaţă, acesta fiind asigurat de plantele şi copacii din Organismul foloseşte apa pentru curăţire, eliminarea
grădină! toxinelor, lubrifiere, răcire (atunci când este supraîncălzit),
Cea mai mare nevoie a organismului este “aerul curat”. etc. De fapt, procentul de apă din organism este de 75-
Aproximativ 96% dintre nevoile noastre nutritive provin din 85%.
aer! Astfel, cu cât este mai curat aerul, cu atât este mai Pentru funcţionarea corespunzătoare a organismului,
mare calitatea hranei noastre! pentru menţinerea sănătăţii, pentru curăţire sau vindecare,
Dacă vrem să ne bucurăm de o sănătate mai bună noi avem nevoie de apă pură!
trebuie să evităm aerul poluat; cu cât este mai mare
poluarea, cu atât daunele aduse organismului vor fi mai
mari! Dacă fumaţi, opriţi-vă! Evitaţi camerele îmbâcsite cu III. HRANĂ VIE
fum de ţigară sau oricare altă arie cu aer poluat!
Dacă locuiţi într-un oraş cu o calitate a aerului săracă, “Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot
gândiţi-vă să vă mutaţi în afara oraşului, departe de felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare.”
poluare. Orice schimbări necesare pentru a avea aer curat (Genesa 2:9).
şi proaspăt trebuie să primească o atenţie deosebită! “Şi Dumnezeu a zis: Iată ca v-am dat orice iarbă care
Sănătatea şi chiar viaţa voastră depinde de rezerva de aer face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice
proaspăt! pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana
De ce creştinii se îmbolnăvesc 103 104

voastră.” (Genesa 1: 29). fungicide care să fie aplicate plantelor sau pământului.
Hrana constituie doar 4% din nevoile nutriţionale ale
organismului. Cu toate acestea, fără hrană AŞADAR,
corespunzătoare, pregătită într-un mod corespunzător, DIETA ORIGINALĂ A OMULUI
organismul nu este în măsură să construiască celule ERA FORMATĂ DIN:
puternice, sănătoase şi vitale, menţinându-se într-o stare de
sănătate bună. Mâncând o hrană necorespunzătoare, > ZARZAVATURI CRUDE
pregătită în mod necorespunzător, se poate ajunge la > FRUCTE CRUDE
blocarea unor funcţii ale organismului, care va determina tot > SEMINŢE, CEREALE
felul de probleme fizice. ŞI NUCI NEGĂTITE
Haideţi să vedem ce putem învăţa despre hrana pe care
Dumnezeu i-a dat-o iniţial omului: Această hrană creştea fără nici o otravă chimică, şi era
1. TOŢI OAMENII DE LA ADAM LA NOE AU FOST consumată în starea ei naturală, fără să fie pregătită,
VEGETARIENI! În Genesa 1:29, Dumnezeu a spus: procesată şi fără să i se adauge conservanţi.
“Fructe şi zarzavaturi, seminţe, cereale şi nuci: aceasta Seamănă acest mod de alimentaţie cu cel al majorităţii
să fie hrana voastră.” Cu această dietă lipsită de carne oamenilor de azi? Astăzi, în momentul în care mâncarea
omul a trăit în medie 912 ani, fără să fie menţionat este introdusă în gura noastră, ea se aseamănă foarte puţin
vreun caz de boală! Poate că ar fi interesant să citeşti cu “hrana reală” a strămoşilor noştri.
primele cinci capitole din Genesa, pentru a te convinge Întrebarea nu este “Unde este carnea de vacă?” ci
de aceasta. “Unde este mâncarea?”, “Unde este nutriţia?”, “Ce a făcut
2. OMUL NU A CONSUMAT CARNE 1000 DE ANI DUPĂ omul cu hrana naturală, sănătoasă, creată de Dumnezeu
CREAŢIUNE! Numai după potop, când întreaga pentru alimentaţia omului?”
vegetaţie a fost distrusă, omul a început să mănânce Noi avem un organism format din trilioane de celule vii.
carne. (Genesa 9:3). Este interesant de remarcat că, Celulele vii nu pot fi hrănite cu hrană moartă! Viaţa naşte
după ce omul a început să mănânce carne, peste doar viaţă! Toată hrana gătită este hrană moartă! Căldura
câteva generaţii durata vieţii omului a scăzut de la 900 folosită la gătit distruge toate enzimele, peste 80% din
la 100 de ani. Genesa 11 ne arată acest declin rapid al vitamine, modifică proteinele într-o formă nefolosibilă, iar
lungimii vieţii oamenilor. Lungimea vieţii omului a mineralele organice se întorc la starea lor anorganică!
continuat apoi să scadă până la aproximativ 70 de ani. Testele făcute pe mâncătorii de crudităţi arată că atunci
3. HRANA ERA CONSUMATĂ ÎN STAREA EI când se consumă hrană gătită, celulele albe din sânge se
NATURALĂ, CRUDĂ! Nu există nici un indiciu în Biblie înmulţesc, încercând să elimine substanţele toxice, străine
care să ateste faptul că în primii 1000 de ani ai care pătrund în organism.
existenţei sale, omul şi-ar fi gătit mâncarea. Cu Deoarece gătirea hranei este un obicei practicat de mii
siguranţă că nu avea gaz, plite electrice sau cuptoare de ani, este un lucru foarte greu de acceptat ca omul să
cu microunde! înceapă din nou să consume hrană crudă. Probabil că este
4. HRANA NU ERA PROCESATĂ, AMBALATĂ, lucrul cel mai greu de acceptat din această carte, deoarece
CONSERVATĂ, ÎNGHEŢATĂ SAU IRADIATĂ! Nu erau majoritatea rasei umane este dependentă de mâncarea
adăugaţi conservanţi chimici, agenţi coloranţi, arome, gătită!
hormoni de creştere, antibiotice, etc.! Cu toate acestea omul este singurul membru al regnului
5. ACEASTĂ HRANĂ ERA CRESCUTĂ ORGANIC! Nu se animal care îşi găteşte hrana! De asemenea, cu excepţia
foloseau fertilizatori chimici, pesticide, erbicide sau
De ce creştinii se îmbolnăvesc 105 106

regiunilor în care omul consumă hrană aparţinând regnului V. SOARE DIN ABUNDENŢĂ
animal, bolile sunt practic inexistente!
Cu câţiva ani în urmă au fost găsite triburi izolate. Ele au Dumnezeu l-a creat pe om ca acesta să trăiască cu
fost separate de lume timp de mii de ani, şi totuşi nu s-au preponderenţă în aer liber. De fapt, omul a fost creat şi
găsit urme de boală. Când au început să mănânce hrana aşezat în grădină atât de îmbrăcat, încât soarele putea să
procesată, devitalizată a omului modern, au început să aibă strălucească asupra întregului său organism! “Omul şi
probleme asemănătoare aşa-zisei “lumi civilizate”. nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.” (Genesa
Astăzi, dacă omul vrea să se bucure de o sănătate mai 2: 25).
bună şi să evite bolile, el trebuie să-şi consume hrana într- Astăzi, cei mai mulţi oameni îşi petrec majoritatea vieţii
un stadiu cât mai aproape de cel în care ea a fost creată de în spatele uşilor, sperând într-un sfârşit de săptămână pe
Dumnezeu, aşa cum El a dorit ca omul să o consume: fără care să-l petreacă afară, în aer liber.
procesare, fără aditivi, fără încălzire, ci crescută organic! Datorită subţierii stratului de ozon, există pericolul
expunerii la raze dăunătoare, dar aceasta este de obicei o
problemă doar în zonele cu cea mai caldă climă, şi numai în
IV. EXERCIŢIU VIGUROS timpul celor mai calde zile din an.
Oricum, organismul nu poate funcţiona corespunzător
Dumnezeu l-a creat pe om pentru a fi activ din punct de fără lumina soarelui! Toată creaţia lui Dumnezeu depinde
vedere fizic, deoarece l-a aşezat în grădină cu scopul de a de lumina soarelui. Soarele este cea mai bună sursă de
menţine viaţa, iar acest lucru necesita efort fizic. În Genesa vitamina D a omului! Soarele face posibilă absorbţia
2:15, Dumnezeu i-a spus omului “să lucreze şi să calciului în organism. Soarele dă energie corpului. Soarele
îngrijească grădina.”, în Genesa 3:19 aflăm că pentru a încălzeşte şi linişteşte organismul uman.
“lucra şi îngriji” grădina era nevoie de “sudoarea frunţii”. Omul trebuie să petreacă cât mai mult timp posibil afară,
Genesa 3: 23 spune că omul avea să “lucreze pământul.” în aer liber şi în lumina soarelui, expunându-şi corpul
Când Dumnezeu l-a creat pe om, El l-a creat în aşa fel razelor sale vindecătoare şi liniştitoare atât de mult cât este
încât activitatea fizică să fie necesară pentru ca omul să-şi potrivit situaţiei. (Atenţie! Dacă nu aţi fost expuşi de mult
poată obţine hrana, şi această activitatea fizică să fie destul timp razelor solare, aveţi grijă să nu vă expuneţi prea mult
de puternică încât să-l facă să transpire. Biblia spune: “dacă dintr-o dată. Astfel veţi evita cu siguranţă arsurile de soare).
cineva nu lucrează, nici să nu mănânce.” (2 Tesa-loniceni
3:10).
Numai în ultimii anii noi am învăţat că exerciţiul fizic VI. ODIHNĂ ADECVATĂ
zilnic este un imperativ absolut pentru menţinerea unui corp
sănătos. Încă sunt destui oameni care se laudă că ei au “Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult fie
reuşit să scape de munca fizică, fără să ştie cât de multă că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să
nevoie are organismul lor de aceasta. doarmă.” (Eclesiastul 5:12).
Pentru ca organismul să funcţioneze corespunzător şi Persoana care lucrează în timpul zilei nu va avea
pentru a ne bucura de o sănătate mai bună, este absolut probleme cu dormitul, şi de obicei somnul lui va fi unul
necesar un exerciţiu fizic viguros pe care să-l practicăm în liniştit. Persoana care are o activitate fizică redusă va avea
fiecare zi. adesea greutăţi pentru a adormi şi adesea nu va avea un
somn liniştit. Fără o activitate fizică zilnică şi viguroasă,
organismul nu funcţionează corespunzător.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 107 108

Scopul somnului este ca organismul să aibă timp să se SOCIETATEA DE ASTĂZI


cureţe, să se încarce cu energie pentru activităţile zilei
următoare, să-şi repare şi să-şi reconstruiască celulele. Lumea în care trăim astăzi este foarte diferită de lumea
Majoritatea persoanelor îşi petrec o treime din viaţă în care a aşezat Dumnezeu prima familie. Adam şi Eva au
dormind. avut un ritm de viaţă încet, cu puţine presiuni şi cu multă
Somnul ar trebui să fie o bucurie! De asemenea ar trebui activitate fizică. Nu existau mai multe feluri de locuri de
să dormim în locuri liniştite, unde există aer curat din muncă, nu erau ture de noapte, nici servicii care să
abundenţă. Cel mai bun loc pentru somn este afară, astfel necesite călătorii agitate şi aglomerate. Nu erau facturi de
că cu cât putem să adaptăm mai mult condiţiile noastre de curent, telefon, taxe pentru maşină; nu existau ipoteci sau
dormit celor recomandate, cu atât va fi mai bine. Lăsarea cărţi de credit lunare. Nu erau radiouri, televizoare sau
ferestrelor deschise ar fi o sugestie. telefoane care să întrerupă vieţile lor, nu era nici trafic
Pe măsură ce o persoană respectă legile naturale aglomerat sau sirene.
descrise în acest capitol, nevoile sale de somn se reduc Nu; ei se aflau într-un loc minunat, înconjuraţi de copaci,
semnificativ. Aceasta datorită organismului mai curat care flori şi vegetaţie, împreună cu cântecul minunat al păsărilor,
are nevoie de mai puţin timp pentru a se curăţa, reface şi murmurul apelor izvoarelor, foşnetul frunzelor şi cântecul
reîncărca. Calitatea somnului cuiva este adesea un vântului prin copaci.
indicator al bunăstării sale fizice, mentale şi emoţionale. Ritmul vieţii de astăzi este prea rapid, prea agitat. Mulţi
oameni se luptă să ţină pasul cu “X” sau cu “Y”, sau
muncesc din greu pentru a-şi asigura aşa-numitele “nevoi”
VII. GÂNDIRE POZITIVĂ ale vieţii cotidiene.
Dumnezeu a dorit ca viaţa noastră să fie foarte simplă şi
“O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit frumoasă, aşa cum era atunci când omul se afla în
usucă oasele.” (Proverbe 17: 22). apropiere de Creaţia lui Dumnezeu. Dar omul şi-a făcut
Cu mii de ani în urmă, Biblia ne-a spus că există o viaţa foarte diferită, şi mult mai dificilă de cum a intenţionat
legătură între gândurile şi emoţiile noastre şi sănătatea vreodată Dumnezeu. Omul a pervertit intenţiile lui
organismului. Astăzi aven dovezi concludente cum că multe Dumnezeu. Omul a schimbat modul în care Dumnezeu a
boli sunt determinate de gândirea noastră negativă şi de dorit ca el să trăiască.
emoţiile instabile. Am întâlnit mulţi oameni care trăiau cu o mulţime de
Efectul gândirii negative este slăbirea fizică a lucruri materiale, dar care erau nenorociţi şi nefericiţi, în
organismului. Emoţiile negative pot aduce probleme fizice. timp ce alţii, care aveau foarte puţin din bunurile acestei
Gândirea negativă este unul dintre motivele pentru care lumi, trăiau o viaţă plină şi fericită aproape de natură.
creştinii se îmbolnăvesc. “Negreşit evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.
Gândirea pozitivă şi o vedere pozitivă asupra vieţii sunt Căci noi nu am adus nimic în lume, şi mici nu putem să
componentele necesare pentru o viaţă sănătoasă, fericită şi luăm cu noi nimic din ea.” (1 Timotei 6:6-8).
plină de succes!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 109 110

CONCLUZIE

Bolile şi problemele fizice nu sunt normale. Ele sunt


pedeapsa călcării legilor naturale ale lui Dumnezeu.
Dumnezeu a intenţionat ca omul să se bucure de viaţă: 11
“Am venit ca ei să aibă viaţă, şi să o aibă din belşug.” (Ioan
10:10). ESTE TIMPUL
Dumnezeu a dorit de asemenea ca noi să fim fericiţi:
“Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă SĂ FACEM CEVA
bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum îţi sporeşte
sufletul.” (3 Ioan 2).
Este foarte greu să te bucuri de viaţă sau de orice “Ţi-am pus înainte viaţa şi moartea,
altceva dacă nu ai sănătate! binecuvântarea şi blestemul;
Dumnezeu a rânduit o cale pentru o viaţă sănătoasă, alege viaţa ca să trăieşti,
fericită, spirituală! Acum depinde de fiecare dintre noi dacă tu şi sămânţa ta.”
acceptăm oferta măreaţă a lui Dumnezeu. “Dacă cunoaşteţi (Deuteronom 30:19)
aceste lucruri ferice de voi dacă le faceţi.” (Ioan 13:17).

În timp ce scriam capitolul 10 al acestei cărţi, am primit


CAPITOLUL 10 – REZUMAT două scrisori care m-au întristat foarte tare, şi care mi-au
arătat mai clar importanţa acestei lucrări şi urgenţa de a
Cea mai bună metodă de a revedea capitolul 10 este de ajunge în mâinile creştinilor.
a reciti “LEGILE NATURALE ALE LUI DUMNEZEU”. Ele au
cheia sănătăţii, fericirii şi chiar a vieţii voastre! Prima scrisoare a fost de la sora mea, Carolyn:

“Dragă George, am cele mai teribile veşti pe care le


poate avea cineva în viaţa sa. Iubirea mea a murit de
cancer. Avea doar 52 de ani… Ne-am iubit atât de mult…
Eram în casa noastră cea nouă şi eram atât de fericiţi.
Cam prin august el a început să se poarte ciudat. Înainte
fusese un om atât de dulce şi blând! El a devenit violent
faţă de lucruri, iar verbal a devenit batjocoritor faţă de
oricine şi în mod deosebit faţă de mine. Am fost şocată. M-
am simţit pierdută cu totul. Nu am putut să-mi imaginez ce
s-a întâmplat cu el. Nu m-am gândit niciodată la vreo boală
fizică – a avut o operaţie de hernie pe data de 10 iulie şi
doctorii au spus că este în regulă…
În septembrie a făcut sciatică la piciorul stâng. Puţin mai
târziu a apărut o durere în umărul stâng… Apoi, în 20
septembrie i s-a rupt osul colar stâng… În timpul nopţii s-a
De ce creştinii se îmbolnăvesc 111 112

rupt pur şi simplu. La secţia de urgenţă ne-au spus să CUM AI RĂSPUNDE


mergem a doua zi la un doctor. A mers la spital… LA ACEASTĂ SCRISOARE?
În 26 septembrie ne-au spus că are cancer… “un fel de
cancer rău”. Mi-au spus: “Cel mult un an…” Bine… Eram Aici este o parte din răspunsul meu:
gata să luptăm şi să facem orice pentru a le demonstra că “Am primit scrisoarea ta în urmă cu câteva minute.
greşesc. Dar nu am avut niciodată ocazia. A fost supus la Lacrimi curgeau pe obrajii mei când o citeam. Îmi doream
terapie chimică şi la radiaţii… Durerea era groaznică. Îţi atât de mult să pot ajunge până la tine şi să încerc să te
sfâşia inima. A fost atât de curajos. Durerea mea mângâi în mare ta pierdere şi durere. Viaţa pare atât de
emoţională a atins durerea lui fizică… L-am tratat ca pe o nedreaptă câteodată. Există vreo posibilitate de a putea
floare preţioasă. Devenise atât de fragil – doar un schelet. veni într-o vizită?
Mi-era atât de drag. Ţipa la mine… Carolyn, Dumnezeu nu trebuie să fie blamat pentru ce i
În dorinţa mea de a-l ajuta, câteodată eram prea aspră, s-a întâmplat lui Frank. De fapt cartea pe care o scriu
dar imediat el spunea: “Îmi pare rău. Nu-mi da atenţie. Te conţine răspunsurile pe care le cauţi. Titlul cărţii este “De
iubesc atât de mult, tu ştii că te iubesc!” Era atât de dulce… ce creştinii se îmbolnăvesc?”, şi încearcă să explice
Aş fi făcut orice ca să-l ajut. Nu l-am lăsat niciodată să-şi motivele pentru care mama şi Frank au murit de cancer, iar
piardă speranţa că se va face bine… tata a suferit numeroase atacuri de inimă, murind apoi în
În seara dinaintea morţii un om a venit să-l vadă şi s-a urma unui infarct. În câteva minute plec în oraş să fac o
rugat ca şi când urma să moară în orice minut. Frank şi-a copie după această carte şi să ţi-o trimit. Aceasta este doar
deschis ochii şi a spus tare şi clar: “Stai puţin. Am o altă o schiţă, nefiind încă terminată, dar mă rog ca să-ţi fie de
posibilitate. Sunt sub TRATAMENT, tu ştii asta!”. folos…”
El credea aceasta şi la fel credeam şi eu. În acea seară
s-a ridicat în picioare. Pentru prima dată mi-a făcut cu mâna
când am plecat de la spital. Dimineaţa următoare am sosit FATA ZILEI MELE DE NAŞTERE MOARE
strălucitoare şi devreme cu valiza – venea acasă! Dar l-am
găsit în comă şi nu şi-a mai revenit niciodată. Picioarele i se Câteva zile mai târziu după ce am primit scrisoarea de la
înnegriseră, şi la fel începuseră şi mâinile. Nu am ştiut sora mea, am mai primit încă o scrisoare:
niciodată cât de devastator este cancerul. Dacă ar mai fi “Fata din ziua ta de naştere a plecat acasă pentru a fi cu
putut avea încă o oră să se simtă bine şi să putem vorbi. Isus, în 15 decembrie, în urma unei operaţii chirurgicale
Dar nu a mai avut nici una. Aş fi dat orice pentru aceasta… majore.”
Viaţa şi iubirea sunt atât de preţioase! Dar nu există nici Susanna era fata unui cuplu tânăr care s-au întâlnit şi s-
o cale să înţelegem pe deplin cât sunt de preţioase până nu au curtat în biserică. Eu i-am căsătorit. Mai târziu au mers
simţi că pleacă de la tine pentru totdeauna. Aceasta este o la Colegiul Biblic şi şi-au păstorit biserica locală timp de
experienţă cu greu de imaginat. Mi-e teribil de dor de el, şi-l mulţi ani.
vreau înapoi! Dar în orice parte o apuc, uşa e închisă Când primul lor copil s-a născut era 12 februarie,
pentru totdeauna. Era atât de bun. Nu merita aceasta. Nu. aceeaşi dată de naştere ca şi a mea. Din această cauză
De ce el? Îmi poţi spune? De ce ne-a făcut Dumnezeu Susanna a fost întotdeauna ceva special pentru mine.
aceasta?... Acum, această frumoasă fată de 14 ani nu mai era.
Te rog să îmi scrii.” Motivul? Vorbind cu mama şi cu tatăl ei, am aflat că
moartea ei se datora unei operaţii nereuşite de îndepărtare
a unei tumori care presa coloana ei vertebrală!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 113 114

CÂTEVA STATISTICI DESPRE CANCER modalităţi de tratament neortodoxe, implicând nutriţia şi alte
remedii oferite de natură.”
1. CANCERUL OMOARĂ ACUM COPIII ÎNTRE 3-14 “Nu ne putem aştepta ca medicii să ne informeze despre
ANI MAI MULT DECÂT ORICE ALTCEVA! “remediile naturale” pe care ei înşişi le ignoră.”
2. UNUL DIN TREI AMERICANI VA SUFERI DE
CANCER ÎN TIMPUL VIEŢII LUI, IAR ACEASTA
INCLUDE ŞI CREŞTINII! CERCETĂRI DESPRE CANCER
3. UNUL DIN CINCI CAZURI DE MOARTE ÎN
AMERICA SE DATOREAZĂ CANCERULUI! Cu toate că s-au cheltuit miliarde de dolari pentru
4. DOUĂ DIN TREI FAMILII ÎN AMERICA VOR AVEA cercetarea cancerului, numărul oamenilor care mor de
UN MEMBRU CARE VA SUFERI RAVAGIILE cancer continuă să crească. Moartea datorată cancerului a
CANCERULUI! crescut din 1960 până în 1982 cu 223%.
5. ÎN FIECARE AN APROXIMATIV 500.000 DE Recent, Societatea Americană de Cancer a declarat că
AMERICANI MOR DE CANCER! cercetările demonstrează că o dietă îmbogăţită ar putea
6. CÂT PLĂTEŞTE POPORUL AMERICAN PENTRU ajuta o persoană să nu dezvolte cancer. Pentru aceasta se
TRATAMENTUL DE CANCER? fac următoarele recomandări:
PESTE 100.000.000.000 $ ÎN FIECARE AN!
1. CONSUMAŢI MAI MULTE ALIMENTE CU UN
CONŢINUT RIDICAT DE FIBRE: FRUCTE,
CHIRURGIA, TERAPIA CHIMICĂ ZARZAVATURI ŞI CEREALE INTEGRALE!
ŞI RADIAŢIILE 2. INCLUDEŢI ÎN DIETĂ FRUCTE ŞI ZARZAVATURI
DE CULOARE VERDE ŞI GALBEN ÎNCHIS,
Dr. Mary Ruth Swope, în excelenta sa carte “Green BOGATE ÎN VITAMINA A ŞI VITAMINA C!
Leaves of Barley” (Frunzele verzi ale orzului), spune: 3. ADĂUGAŢI BROCOLI, VARZĂ, VARZĂ DE
“Inutilitatea chirurgiei pentru cazurile de cancer este BRUXELLES, GULII ŞI CONOPIDĂ!
cunoscută de trei decenii. Chirurgul dvs. va fi, bineînţeles, 4. FIŢI MODERAŢI ÎN CONSUMUL DE SARE ŞI DE
ultimul care să recunoască aceasta. Atâta timp cât poate ALIMENTE AFUMATE ŞI SĂRATE!
găsi oameni care să se supună bisturiului său, el o va face. 5. ELIMINAŢI TOTAL CONSUMUL DE GRĂSIMI DE
Dar, este bine cunoscut în cercurile medicale, că chirurgia ORIGINE ANIMALĂ, ŞI ÎN GENERAL CONSUMUL
cauzează răspândirea celulelor canceroase. DE GRĂSIMI ŞI ULEIURI!
Doctorii de la spitalul Kaiser din California au arătat că 6. EVITAŢI OBEZITATEA!
radiaţiile cauzează formarea de noi cancere acolo unde 7. FIŢI TEMPERAŢI ÎN CONSUMUL DE BĂUTURI
razele X ale primei radiaţii ard ţesutul sănătos. Terapia ALCOOLICE!
chimică, de asemenea, nu are prea mult succes, aşa cum
am fost învăţaţi să credem. În timp ce distruge celulele
canceroase din sânge, dăunează sănătăţii şi de obicei ATACURILE DE INIMĂ
distruge sistemul imunitar.”
“Dacă americanii vor să se vindece de cancer, boli de Bolile de inimă sunt cauza uneia din două morţi în
inimă, artrite, diabet, obezitate şi de o mulţime de stări de America: PESTE 1.000.000 (UN MILION) DE OAMENI
debilitate, după părerea mea, ei trebuie să găsească MOR ÎN FIECARE AN! Costul pentru poporul american
este de PESTE 7.000.000.000 $ ANUAL!
De ce creştinii se îmbolnăvesc 115 116

Statistici recente indică o scădere uşoară a procentajului 7. REDUCEŢI CONSUMUL DE SARE ŞI DE ALIMENTE
de morţi cauzate de atacurile de inimă, iar motivul acestei BOGATE ÎN SARE!
scăderi este o dietă îmbogăţită.
Nu vi se par toate acestea ca fiind foarte interesante? DECLARAŢIA SENATORULUI GEORGE McGOVERN
Mă veţi întreba: “De ce?” Pentru că autorităţile ne-au spus LA PUBLICAREA ŢELURILOR DIETETICE PENTRU
ani de-a rândul că ceea ce mâncăm nu are nimic de-a face STATELE UNITE (Conferinţa de presă din 14 ian. 1977):
cu bunăstarea noastră fizică, iar acum ne spun că o
schimbare în dieta noastră va ajuta la reducerea riscului “Bună dimineaţa. Scopul acestei conferinţe de presă
cancerului şi atacului de inimă! este de a da publicităţii un studiu al comitetului de nutriţie
intitulat “Ţeluri dietetice pentru Statele Unite”, şi pentru a
explica de ce avem nevoie de un astfel de raport.
ŢELURI DIETETICE Trebuie să spun încă de la început că aceasta este
PENTRU S.U.A. prima declaraţie făcută de vreo anumită ramură a
guvernului federal asupra factorilor de risc în dieta
În 1977 SENATUL STATELOR UNITE a publicat “Ţeluri americană.
dietetice pentru Statele Unite”. În introducerea acestui Simplul fapt este că dieta noastră s-a schimbat radical în
raport, senatorul George McGovern, preşedintele ultimii 50 de ani, ceea ce a cauzat efecte foarte dăunătoare
Comitetului Ales pentru Nutriţie şi Nevoi Umane a spus: sănătăţii noastre. Aceste schimbări în dietă reprezintă o
“Scopul acestui raport este de a arăta că modul de hrănire mare ameninţare pentru sănătatea publică, la fel ca şi
al acestui secol reprezintă o preocupare publică tot atât de fumatul. Prea multă grăsime, prea mult zahăr şi sare pot fi
critică ca oricare alta.” şi sunt legate în mod direct de bolile de inimă, cancer,
Senatorul Charles H. Percy, membru al Minorităţii obezitate, congestie cerebrală şi alte boli ucigătoare. Şase
Oamenilor de Rând, a spus: “Fără un angajament din din zece cauze conducătoare la moarte în Statele Unite au
partea guvernului şi a industriei, poporul american va de-a face cu dieta noastră.
continua să se distrugă printr-o sănătate sărăcăcioasă.” Noi, cei din guvern, avem obligaţia să recunoaştem
Ţelurile “raportului” sugerează următoarele schimbări în aceasta. Publicul doreşte o călăuzire, vrea să cunoască
alegerea hranei şi în pregătirea ei: adevărul, şi sperăm că astăzi putem aşeza piatra de
temelie pentru construirea unei sănătăţi mai bune pentru
1. MĂRIŢI CONSUMUL DE FRUCTE, ZARZAVATURI toţi americanii, printr-o nutriţie mai bună.”
ŞI CEREALE INTEGRALE!
2. REDUCEŢI CONSUMUL DE CARNE ŞI CREŞTEŢI DECLARAŢIA DR. D. M. HEGSTED, PROFESOR DE
CONSUMUL DE PĂSĂRI ŞI PEŞTE! NUTRIŢIE LA ŞCOALA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
3. REDUCEŢI CONSUMUL DE ALIMENTE BOGATE ÎN HARVARD, BOSTON (Conferinţa de presă din 14 ian.
GRĂSIMI ŞI ÎNLOCUIŢI PARŢIAL GRĂSIMILE 1977):
SATURATE CU POLIGRĂSIMI NESATURATE!
4. ÎNLOCUIŢI LAPTELE INTEGRAL CU LAPTE “Dieta americanilor s-a îmbogăţit în carne, alte surse de
DEGRESAT! grăsimi saturate, colesterol şi zahăr. Trebuie subliniat faptul
5. REDUCEŢI CONSUMUL DE UNT, OUĂ ŞI ALTE că această dietă, pe care oamenii bogaţi o consumă, este
SURSE BOGATE ÎN COLESTEROL! pretutindeni asociată cu boli asemănătoare: rată ridicată de
6. REDUCEŢI CONSUMUL DE ZAHĂR ŞI PRODUSE boli de inimă, anumite forme de cancer, diabet şi obezitate.
BOGATE ÎN ZAHĂR! Acestea sunt cauzele majore de moarte şi invaliditate în
De ce creştinii se îmbolnăvesc 117 118

Statele Unite. DIETA CREŞTINILOR


Bolile de inimă, cancerul, diabetul, şi hipertensiunea
arterială sunt bolile care ne ucid. Ele reprezintă adevărate Din anumite motive, majoritatea creştinilor, şi în general
epidemii pentru populaţia noastră. Nu ne putem permite să majoritatea americanilor, au acordat foarte puţină atenţie
întârziem. Avem obligaţia să informăm publicul despre alimentelor pe care le introduc în organismul lor. O parte a
cunoştinţele actuale şi să îndrumăm oamenii în alegerea acestei lipse de îngrijorare poate fi atribuită probabil
hranei corespunzătoare. A face mai puţin decât atât încrederii în capacităţile “industriei alimentare”, crezând că
înseamnă a ne evita responsabilitatea.” aceasta nu ar produce sau comercializa un produs care ar
putea fi dăunător, crezând de asemenea că agenţiile
DECLARAŢIA DR. BEVERLY WINIKOFF, FUNDAŢIA guvernamentale înfiinţate exact cu astfel de scopuri i-ar
ROCKEFELLER, NEW YORK (Conferinţa de presă din 14 proteja de produsele dăunătoare.
ian. 1977):

“Există o încredere foarte răspândită şi nefondată în ASOCIAŢIA MEDICALĂ AMERICANĂ


capacitatea ştiinţei medicale de a vindeca sau de a micşora
efectele unor boli, odată ce ele au apărut. O educare Oricum, consider că Asociaţia Medicală Americană
adecvată a publicului trebuie să sublinieze, nefericitele, dar trebuie să poarte vina majoră a lipsei de îngrijorare a
totuşi clarele limite ale practicii medicale actuale în cetăţenilor. Nereuşita lor de a avertiza poporul despre
vindecarea bolilor comune aducătoare de moarte. O dată pericolele din dieta majorităţii americanilor este de înţeles
ce hipertensiunea, diabetul, arteroscleroza sau bolile de când ne dăm seama că din 127 de şcoli medicale din
inimă s-au instalat, în realitate ştiinţa medicală poate face Statele Unite, doar o treime oferă un curs de nutriţie, iar din
foarte puţin pentru a readuce un pacient la starea normală această treime numai jumătate cere frecventarea cursurilor!
de funcţionare fiziologică. Pe măsură ce creşte cunoaşterea Când au fost publicate “Ţelurile dietetice pentru Statele
acestor limite, importanţa prevenirii bolilor va deveni mai Unite”, în 1977, Asociaţia Medicală Americană a trimis o
evidentă.” scrisoare în care declara: “Dovada presupunerii cum că s-ar
obţine beneficii în urma adoptării acestor ţeluri universale,
DECLARAŢIA DR. PHILIP LEE, PROFESOR DE aşa cum sunt arătate în raport, nu este convingătoare şi…
MEDICINĂ SOCIALĂ ŞI DIRECTOR AL PROGRAMULUI potenţială de efectele negative care ar apărea datorită
POLITIC DE SĂNĂTATE, UNIVERSITATEA CALIFORNIA adoptării ţelurilor naţionale propuse.”
(Conferinţa de presă din 14 ian. 1977): Înaintea sfârşitului anului 1977, prima ediţie a “Ţelurilor
dietetice ale Statelor Unite” nu mai era disponibilă şi a fost
“Ca naţiune am ajuns să credem că medicina şi tehnica înlocuită cu o a doua ediţie! Cea de-a doua ediţie a fost
medicală pot rezolva problemele noastre majore de publicată în decembrie 1977, şi conţinea o introducere de
sănătate. Rolul unui factor atât de important cum este dieta trei pagini în care cita declaraţia Asociaţiei Medicale
în cazurile de cancer şi boli de inimă a fost umbrit mult timp Americane, care spunea că schimbarea dietei ar putea fi
de emfaza cuceririi acestor boli prin miracolele medicinii dăunătoare! Introducerea continuă încercând să
moderne. Tratament şi nu prevenire, a fost ordinea de zi. discrediteze întregul document spunând că ştiinţa nu a
Problemele nu pot fi niciodată rezolvate doar prin mai multă dovedit nici o legătură între dietă şi boală!
şi mai multă îngrijire medicală. În cele din urmă, bastionul Amintiţi-vă că toate acestea vin de la “experţi”, de la
nostru cel mai puternic împotriva intereselor care au ajutat oamenii care se presupune că ar trebui să-i înveţe şi să-i
la crearea problemelor actuale este un public informat.”
De ce creştinii se îmbolnăvesc 119 120

protejeze pe cetăţeni. De fapt Asociaţia Medicală Lăudat fie Domnul pentru că El mi-a arătat eroarea
Americană împreună cu Asociaţia Dietetică Americană, învăţăturilor şi metodelor folosite de către aceste grupuri.
sunt singurele instituţii abilitate să facă aceasta! Dar este o crimă atunci când creştinii urmează învăţăturile
lor periculoase, acceptând “drogarea”, arderea şi mutilarea
organismului lor, care este “Templul lui Dumnezeu!”
ASOCIAŢIA DIETETICĂ AMERICANĂ

Vorbind despre Asociaţia Dietetică Americană (ADA), ai ŞCOLILE CREŞTINE


cărei membri au responsabilitatea şi dreptul legal de a
spune poporului american ce ar trebui şi ce nu ar trebui să Timp de mulţi ani, creştinii au permis prin pasivitatea lor
mănânce, şi ceea ce înseamnă o dietă echilibrată, găsim că ca un secular sistem umanistic educaţional să îndepărteze
învăţăturile lor sunt ridicole şi absurde. pe Dumnezeu, Biblia, rugăciunea şi învăţăturile morale din
Pentru a vedea un exemplu relevant al învăţăturilor şcolile noastre publice, în timp ce copiii lor învăţau că omul
ADA, verificaţi meniurile care se servesc în spitalele din descinde dintr-o maimuţă.
localităţile voastre, meniuri pregătite de dieteticieni Când comunitatea creştină a fost suficient de revoltată,
recunoscuţi de ADA. O analiză a acestor meniuri scoate la creştinii au făcut ceva, şi astfel Mişcarea Şcolii Creştine a
iveală faptul că sunt atât de sărace din punct de vedere luat fiinţă! Acest sistem a fost înfiinţat la sfârşitul anilor ’70,
nutriţional, încât contribuie mai mult la prelungirea şederii timp în care o nouă şcoală creştină de prestigiu îşi
unei persoane în spital decât la însănătoşirea şi întoarcerea deschidea uşile în fiecare zi! Astăzi, în aproape fiecare
ei acasă. comunitate din America, părinţii creştini pot oferi copiilor lor
De asemenea, verificaţi meniul de prânz al unei şcoli un sistem educaţional alternativ! Lăudat fie Domnul!
obişnuite, meniu aprobat de ADA: pizza, mâncări
unsuroase (hamburger, cartofi franţuzeşti, etc.), cremvuşti
şi deserturi cu zahăr, sunt doar câteva exemple pentru un ARTA VINDECĂRII
meniu tipic. Şi aduceţi-vă aminte, aceste meniuri vin de la
“experţii” care se presupune că trebuie să arate poporului Timp de prea mulţi ani creştinii au lenevit, iar lumea a
american din ce se compune o dietă sănătoasă! preluat total controlul profesiei vindecării, şi în acelaşi timp
controlul trupurilor creştinilor, care sunt templele lui
Dumnezeu!
DACĂ PAR DUR Creştinii apelează pentru vindecarea bolilor lor la doctori
şi spitale în care întreaga concepţie despre vindecare şi
Dacă par dur în unele lucruri pe care le-am scris, vă rog sănătate este în cea mai mare parte într-o opoziţie directă
să mă iertaţi! Vreau doar ca creştinii să fie conştienţi de metodelor lui Dumnezeu! Creştinii au permis ca trupurile lor
situaţie! Totuşi, nici creştinii şi nici poporul american nu-şi să fie drogate cu chimicale, arse de radiaţii, şi mutilate prin
vor da seama ce se întâmplă cu ei dacă cineva nu le spune îndepărtarea părţilor nesănătoase ale organismului prin
şi nu-i avertizează! operaţie!
Dacă am criticat aspru profesiunea medicală sau ADA, Când pacientul nu se însănătoşeşte sau moare, creştinii
nu acuz nici o persoană anume. Mulţi dintre ei încearcă cu acceptă acest “Am făcut tot posibilul!” ca o explicaţie
sinceritate să-şi ajute aproapele! Totuşi, nu contează cât de întemeiată din partea medicinii, şi apoi raţionează spiritual,
sinceri sunt, ei greşesc total în concepţia lor în ceea ce spunând că a fost “Voia lui Dumnezeu!”
priveşte nutriţia, sănătatea şi vindecarea! Este timpul ca creştinii să realizeze că eşecurile
De ce creştinii se îmbolnăvesc 121 122

medicinii nu sunt neapărat “voia lui Dumnezeu”, şi că 3. EDUCAŢIA!


medicina nu a făcut tot ce ar fi putut să facă! Creştinii trebuie să se reeduce! Cunoştinţa este absolut
necesară pentru a face schimbări inteligente! Există
multe cărţi excepţionale la dispoziţie. Trebuie să
HIPOCRATE încetăm să acceptăm ca şi “Evanghelie” tot ce ne spun
aşa-numiţii “experţi”. Aduceţi-vă aminte că dacă nu ar
Hipocrate a trăit în sec. V î.Hr. şi este supranumit exista nici o boală, “experţii” ar rămâne fără slujbe!
“Părintele medicinii”. El a spus: “Acolo unde este dragoste
pentru oameni, există dragoste pentru arta vindecării.” 4. ÎNVĂŢAŢI!
Acest precursor al medicinii a scris că mâncarea trebuie În biserici, pastorii şi învăţătorii trebuie să introducă în
consumată în starea în care aceasta se găseşte în natură. învăţăturile lor îngrijirea adecvată a organismului –
Negătită! Unul dintre îndemnurile lui a rămas celebru până “Templul lui Dumnezeu”. Şcolile şi colegiile noastre
astăzi: “Medicamentele voastre să fie alimentele voastre creştine trebuie să ofere cursuri care să înveţe accesul
şi alimentele voastre să fie medicamentele voastre!” la îngrijirea organismului, iar programul de studiu
Se pare că medicina s-a îndepărtat foarte mult de trebuie aplicat claselor!
principiile stabilite de către fondatorul acesteia!
5. SCHIMBĂ LEGILE!
Asociaţia Americană de Medicină şi Asociaţia Dietetică
CE POT FACE CREŞTINII Americană (ADA) încearcă în prezent să împiedice prin
lege orice încercare de informare a altor foruri care
1. ÎNCEPE! oferă sfaturi nutriţionale. Şi aceasta ar împiedica chiar şi
Făcând paşi pentru îmbunătăţirea propriei tale sănătăţi bisericile de a predica o dietă sănătoasă! În prezent
va fi un început excelent! Legile naturale care se este privit ca o ofensă criminală să oferi sfat unei
găsesc în capitolul 10 conţin ingredientele necesare persoane bolnave dacă nu eşti membru al asociaţiei lor
pentru ca tu să experimentezi personal o sănătate de elită! Legile actuale permit doctorilor să drogheze,
superioară! iradieze şi chiar să mutileze organismul uman, iar dacă
pacientul moare, ca rezultat al acestor “eforturi”,
2. SCHIMBĂ-ŢI FELUL DE GÂNDIRE! aceasta este legal! Află care sunt legile în statul tău.
Creştinii, inclusiv pastorii, evangheliştii şi misionarii, Scrie conducătorilor tăi despre ce te preocupă! Trimite-
trebuie să-şi schimbe felul de gândire în ceea ce le o copie a acestei cărţi! Datorită legilor actuale,
priveşte boala şi sănătatea! Trebuie să înceapă să se americanii trebuie să meargă într-o ţară străină, dacă
întrebe dacă dieta lor actuală şi modul de viaţă vor vor o alternativă la drogare, ardere şi amputare. Aceste
produce boală sau sănătate superioară! O minte legi trebuie schimbate!
deschisă ideilor noi este o necesitate absolută dacă
sănătatea superioară este dorită! Nu este uşor să 6. SPITALELE!
schimbi felul de gândire încetăţenit de-a lungul anilor! Bisericile trebuie să-şi deschidă propriile lor “locuri de
Cere Domnului să te ajute! vindecare”, unde creştinilor cu probleme fizice li se pot
oferi metode de vindecare care sunt în concordanţă cu
învăţăturile lui Dumnezeu! În felul în care Mişcarea
Şcolii Creştine s-a răspândit în toată naţiunea – atunci
De ce creştinii se îmbolnăvesc 123 124

când bisericile şi-au deschis propriile şcoli, tot în acelaşi 11. FERME NATURALE!
fel “Templele Retrase” trebuie să fie înfiinţate! Avem nevoie de întreprinzători care, în apropierea
fiecărui oraş american, să înfiinţeze ferme naturale,
7. DOCTORII! care să producă produse fără chimicale pentru cei ce
Aceste “Temple Retrase” trebuie să fie dotate cu doctori nu pot cultiva pentru ei înşişi! În zonele mai reci,
nutriţionişti, care au fost iniţiaţi în arta vindecării folosirea serelor ar înlesni o producţie continuă pe tot
naturale! Colegiile creştine trebuie să pună la dispoziţie timpul anului. Preţul, costurile de producţie vor creşte,
aceste cursuri şi grade! dar această problemă ar conta mai puţin decât o
sănătate mai bună, iar banii care în prezent sunt
8. ASIGURAREA SPITALELOR! cheltuiţi pe articole necomestibile şi reţete medicale ar fi
Industria de asigurări trebuie să-şi extindă raza de economisiţi!
acoperire pentru a include metodele de vindecare
alternative! Aceasta ar rezulta în economisiri imense ale 12. TREBUIE SĂ ÎMPĂRTĂŞIM CUNOŞTINŢELE
industriei şi în acelaşi timp taxe mai mici pentru oameni! NOASTRE ŞI ENTUZIASMUL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
GRIJA ADECVATĂ PENTRU ORGANISM CU
9. HRANA NATURALĂ! FAMILIA, PRIETENII ŞI VECINII!
Creştinii trebuie să înceapă să ceară departamentelor Această carte poate fi o unealtă extrem de utilă pentru a
de producţie şi pieţelor de desfacere să producă le-o pune în mână! În mod special, trebuie să dăm
alimente fără chimicale! Dacă milioane de oameni ar această carte (aceste cunoştinţe) în mâinile pastorilor,
cere acest lucru, presiunea exercitată asupra industriei misionarilor, conducătorilor şcolilor creştine, şi altor
alimentare ar face ca acest lucru să se întâmple! În conducători creştini care au influenţă asupra maselor!
California şi în alte state, unele pieţe alimentare încep
deja să se specializeze în alimente cultivate natural. În
Germania sunt lanţuri întregi de magazine care fac CÂTEVA CUVINTE DE ÎNCHEIERE
lucrul acesta!
Hrana consumată în prezent, precum şi modul de viaţă
10. CULTIVĂ-ŢI PROPRIA-ŢI HRANĂ! urmat, distrug încet sănătatea şi vitalitatea marii noastre
Orice creştin care are o bucăţică de pământ, trebuie să naţiuni, inclusiv comunitatea creştină! Diferite forme de
aibă o grădină! Este uimitor, dar adevărat, că o grădină boală şi maladie consumă o tot mai mare parte din energia
de 200 m2, cu un sezon agricol de şase luni, poate noastră, timp, bani şi emoţii!
produce cantitatea de vegetale consumate anual de un De ce se întâmplă aceasta? Pentru că am luat-o pe un
american obişnuit! Metodele de cultivare naturale drum greşit în ceea ce priveşte sănătatea, nutriţia şi
trebuie să fie învăţate în bisericile şi şcolile noastre! îngrijirea adecvată a organismului! “Căci largă este poarta,
Trebuie să ne întoarcem la pământ şi să ne cultivăm lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce
propria noastră hrană, aşa cum a intenţionat Dumnezeu intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea
ca aceasta să fie cultivată! Prin creşterea răsadurilor, care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13-
geamul fiecărei bucătării poate fi transformat într-o 14).
grădină interioară, unde hrana naturală poate fi cultivată Nu este nevoie să se continue drumul pe calea care
tot timpul anului! duce la boală, epidemie şi un mormânt timpuriu!
Schimbându-ne căile, renunţând la căile rele şi urmând
De ce creştinii se îmbolnăvesc 125 126

căile naturale pe care Dumnezeu le-a făcut cunoscute, ne


putem bucura de binecuvântările minunate ale sănătăţii
superioare, aşa cum a intenţionat Creatorul!
Trebuie să respingem alimentele distrugătoare ale vieţii
şi obiceiurile care distrug organismul prin refuzul de a le mai
consuma! Căile vechi trebuiesc să dispară! Fiţi atenţi, toate
12
lucrurile trebuie să devină noi în ceea ce priveşte dieta şi
modul de viaţă!
CONCLUZIE
“Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale
să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să-ţi sporească, “Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi,
tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” şi de aceea suntem plini de bucurie.”
(3 Ioan 2). (Psalmul 126:3)

Aceasta este rugăciunea mea pentru voi! Fie ca


Dumnezeu să vă binecuvânteze din abundenţă! Domnul a fost foarte bun cu mine! La vârsta de 23 de ani
mi-a arătat calea de salvare. I-am acceptat invitaţia şi L-am
“Ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, primit pe Isus în inima mea ca Salvator personal. Au trecut
douăzeci şi trei de ani din viaţa mea fără ca eu să-L cunosc
binecuvântarea şi blestemul.
Alege viaţa, ca să trăieşti, personal pe Creatorul meu. Dar în 29 mai 1957, Marele
tu şi sămânţa ta.” Creator a devenit Salvatorul meu!
(Deuteronom 30:19). Aproape imediat am devenit preocupat pentru ceilalţi şi
am început să le spun despre Isus. Aceasta nu a fost cu
“Numai Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: mult timp înainte să merg la şcoală, unde urma să mă
‘Până când vreţi să şchiopătaţi pregătesc pentru lucrarea de predicare a Evangheliei.
de amândouă picioarele? Domnul mi-a dat mulţi ani memorabili şi emoţionanţi ca
pastor. Am păstorit patru biserici diferite, începând cu două
Dacă Domnul este Dumnezeu,
mergeţi după El.’” biserici noi, o şcoală creştină, Institutul Biblic, iar timp de
(1 Împăraţi 18:21). cincisprezece ani am fost şi “pastor la radio”, cu emisiunea
“America are nevoie de Hristos”. Dar cea mai emoţionantă
parte a fost privilegiul de a-L împărţi pe Isus cu ceilalţi, cu
mulţimile care veneau să-L cunoască pe Isus personal,
împreună cu vieţile lor schimbate într-un fel aşa de minunat.
În toţi anii aceia, când, datorită zelului şi dedicaţiei mele
totale, eram rugat “să o las mai încet”, spuneam adesea:
“Mai degrabă ard decât să ruginesc!”
Dar, când la vârsta de 42 de ani, am fost pe punctul de a
“arde” (prognoza de cancer de colon nu este prea
încântătoare), nu am putut accepta acest lucru ca fiind “voia
lui Dumnezeu” pentru mine, aşa că am început să caut
răspunsuri. În capitolul 1 v-am împărtăşit unele dintre
De ce creştinii se îmbolnăvesc 127 128

aceste experienţe. Scriptura. Gândiţi-vă la mulţimile de oameni care ar


Acum, unii creştini ar putea să mă întrebe: “De ce putea fi atinse de Isus printr-o misiune a “Templului”,
această carte accentuează atât de mult sănătatea omului care nu numai ar vindeca oamenii, dar i-ar împiedica
acesta trecător?” Eu cred din toată inima că Domnul mi-a să se îmbolnăvească! Misionarii ar putea avea un rol
arătat toate lucrurile scrise în această carte, şi m-a pregătit dublu, să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în timp
pentru o slujire a “Templului”! ce-i pregătesc pentru veşnicie!
Există mii de preoţi care ajută oamenii să se
pregătească să moară. Dar câţi învaţă oamenii să trăiască
o viaţă vibrantă, sănătoasă, abundentă, fericită, aşa încât ANGAJAMENTUL MEU
să aibă energie şi sănătate pentru a-L împărtăşi pe Hristos?
Da, chiar şi sănătatea să rămână vie pentru a spune veştile În ultimii 20 de ani din viaţa mea, I-am cerut lui
bune! Dumnezeu să-mi arate “DE CE CREŞTINII SE
ÎMBOLNĂVESC”. Şi El a făcut-o, şi în acelaşi timp mi-a
arătat cum pot creştinii să se simtă bine şi să
RAMIFICĂRI POTENŢIALE experimenteze o sănătate superioară!
Cu cât mi-a deschis Domnul ochii şi mi-a relevat legile
Prietenul meu creştin, realizezi posibilele ramificări ale Lui naturale cu privire la sănătate, cu atât mai mult am vrut
informaţiei din această carte, dacă aceste învăţături ar fi să împărtăşesc aceste cunoştinţe şi cu alţii!
universal aplicate? Cu câţiva ani în urmă, dr. Al. Janney, care era pe atunci
1) Misionarii, pastorii, evangheliştii şi familiile lor nu ar preşedintele Asociaţiei Americane a Şcolilor Creştine, m-a
mai fi nevoiţi să-şi părăsească câmpurile din cauza întrebat dacă voiam să înfiinţez un “Centru de Sănătate” în
bolii, sau să li se întrerupă slujirea prematur prin Center Hill, Florida, unde pastorii bolnavi ar fi putut să
moarte! primească o îngrijire alternativă sănătoasă.
2) Doctorii costisitori, spitalele şi notele de plată pentru Dr. Janney avea greutatea şi facilităţile necesare, dar nu
medicamente ar fi eliminate! De fapt singura şi finanţarea! A încercat să atragă alţi pastori pentru a
posibilitate pentru doctori şi spitale ar rămâne să susţine proiectul, dar acesta a murit din lipsă de interes.
repare organismele “stricate” ca urmare a În acea perioadă eu am realizat faptul că, înainte ca
accidentelor! această misiune să se poată realiza, comunităţii creştine ar
3) Vizitele la spital ar deveni practic “istorie” dacă n-ar trebui să i se aducă la cunoştinţă legile naturale ale
mai exista boală! Înmormântări ar avea loc numai sănătăţii ale lui Dumnezeu şi nevoia pentru o astfel de
când cei în vârstă ar muri de bătrâneţe, sau ca misiune!
rezultat al accidentelor! În ultimii câţiva ani am scris această carte, în timp ce am
4) În acest caz, chiar şi sanatoriile ar fi inutile, de vreme încercat să mă propulsez într-o poziţie din care să-i pot
ce persoanele în vârstă ar rămâne activi, conştienţi şi ajuta pe cei ce au nevoie de ajutor! Simt că pot să-i ajut pe
în stare să-şi poarte de grijă până aproape de moarte! ceilalţi cel mai bine scriind cărţi, înregistrând casete, ţinând
5) Prin învăţarea unei nutriţii şi al unui mod de viaţă seminare, evaluând produsele, făcând demonstraţii de
adecvat de la amvoane şi prin misionarii colportori, grădini şi livezi naturale, învăţând prepararea hranei şi
foamea lumii ar putea fi săturată! metode de depozitare, bineînţeles prin exemplul personal!
6) Multe societăţi misionare au folosit misionarii medicali După câţiva ani de eforturi am putut în sfârşit să mă
nu numai pentru a ajuta ţările din lumea a treia, dar şi stabilesc pe o fâşie de pământ de 50 de acri în zona
ca o cale de a-i aduce pe oameni în contact cu muntoasă din nord-estul statului Tennessee, unde este aer
De ce creştinii se îmbolnăvesc 129 130

curat, sol fără chimicale, izvoare abundente, împrejurimi


liniştite, grădini şi livezi naturale. Locul se numeşte
“HALLELUJAH ACRES”, şi este cu adevărat un loc unde
frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu este evidentă din plin!
Ţelul meu este de a transforma “Hallelujah Acres” într-o
modernă “Grădină a Edenului”, din care căile naturale de
vindecare ale lui Dumnezeu să curgă către creştinii din
toată lumea!
De asemenea prevăd că “Halleluiah Acres” va fi un loc
în care predicatorii, evangheliştii, misionarii şi conducătorii
creştini vor putea veni pentru seminare, aici ei vor învăţa să
cultive, să prepare şi să consume hrana aşa cum a
intenţionat Dumnezeu. Dup ce vor învăţa nutriţia şi îngrijirea
adecvată a organismului, aceşti conducători creştini vor
putea să se întoarcă în zonele lor de influenţă şi să
împărtăşească aceste cunoştinţe cu alţii!
Personal, eu cred că poporul american, şi în special
creştinii, sunt profund dezamăgiţi de alternativele
disponibile în prezent, în ceea ce priveşte boala, sănătatea
şi nutriţia, şi aşteaptă pe cineva care să le arate o cale mai
bună!
Vreau, sunt doritor şi sunt gata să fac totul ca să pot să
văd acest proiect împlinindu-se! Vreţi să mă ajutaţi? Nu pot
face aceasta singur! Munca este imensă, dar rezultatele pot
fi extraordinar de îmbucurătoare!
Dacă sunteţi interesaţi în a mă ajuta, scrieţi-mi! Chiar şi
o scrisoare în care îmi spuneţi că sunteţi lângă mine în
rugăciune poate fi încurajatoare şi apreciată!

Rev. George Malkmus


Hallelujah Acres
P.O. Box 10
Eidson, TN 37731
U.S.A.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 131 132

California: Ehret Literature Publishing Co., 1967.


18. Fry, T.C., The Myth of Medicine. Austin, Texas: Life
BIBLIOGRAFIE Science, 1974.
19. The Miracle of Living Foods. Austin, Texas: Life
Science.
20. The Great Water Controversy. Austin, Texas: Life
1. ABC of the Human Body. Pleasantville, N.Y: The
Science, 1974.
Reader’s Assoc. Inc., 1987.
21. Gray, Robert, The Colon Health Handbook. Oakland,
2. Airola, Paavo, Ph.D., Hypoglycemia: A Better
California: Rockridge Publishing Co., 1982.
Approach. Phoenix: Health Plus, 1997.
22. Heritage, Ford, Composition and About Food.
3. Rejuvenation Secrets from Around the Wold. Phoenix:
Mokelumne Hill, California: Health Research, 1968.
Health Plus, 1977.
23. Hoffman, Debbie L., The Raw Food Program. Valley
4. Allen, Hannan, Homemakers Guide to Foods for
Center, California: Professional Press, 1984.
Pleasured Health. Chicago: Natural Hygiene Press,
24. Havannessian, Arshavir Ter, Raw Eating. Tehran,
1976.
Iran: Arshavir Ter Havannessian, 1967.
5. Berry, Linda, D.C., Internal Cleansing. Capitola,
25. Hunter, Beatrice Trum, Food Additives and Your
California: Botanica Press, 1985.
Health. New Cannon, Connecticut: Keats Publishing
6. Boie, Thorwald and Shirley, Raw Food Diet Plan. Los
Inc., 1972.
Angeles: Boie Enterprises, 1971.
26. Jesen, Bernard, D.C., Tissue Cleansing Through
7. Bragg, Paul C., N.D., Pt. T., Nerve Force. Hot
Bowel Management. Escondido, California: Dr.
Springs, California: Health Science, 1975.
Bernard Jensen. 1981.
8. Internal Physical Fitness. Hot Springs, California:
27. Josephson, Elmer A., God’s Key to Health and
Health Science.
Happiness. Old Tappan, New Jersey: Fleming H.
9. Natures Way to Health. Hot Springs, California:
Revel Co., 1962.
Health Science, 1979.
28. Kirban, Salem, How to Eat Your Way Back to Vibrant
10. The Philosophy of Super-Health. Hot Springs,
Health. Huntingdon Valley, Pennsylvania: Salem
California: Health Science, 1975.
Kirban Inc., 1977.
11. The Shocking Truth about Water. Hot Springs,
29. How to Keep Healthy and Happy By Fasting.
California: Health Science, 1975.
Huntingdon Valley, Pennsylvania: Salem Kirban Inc.,
12. Christopher, John R., M.H., Dr. Christopher’s Three
1976.
Day Cleansing Program and Mucusless Diet.
30. Health Guide for Survival. Huntingdon Valley,
Springville, Utah: Dr. Christopher, 1969.
Pennsylvania: Salem Kirban Inc., 1976.
13. Cook, Lewis E. Jr. and Junko Yasui, Goldot.
31. Kirschner, H.E., M.D., Live Food Juices. Monrovia,
Yorktown, Texas: Life Science, 1978.
California: H.E. Krischner Publications, 1975.
14. Diamond, Harvey and Marilyn, Fit for Life. New York:
32. Nature’s Healing Grasses. Riverside, California: H.C.
Warner Books, 1985.
White Publications.
15. Living Health. New York: Warner Books, 1987.
33. Nature’s Seven Doctors. Riverside, California: H.C.
16. Ehret, Arnold, Prof., Mucusless Diet Healing System.
White Publications, 1962.
Beaumont, California: Ehret Literature Publishing Co.,
34. Kulvinskas, Victorias, Survival Into the 21st Century.
1922.
Wethersfield, Connecticut: Omangod Press, 1975.
17. Fathman, George and Doris, Live Foods. Beaumont,
35. Love Your Body. Wethersfield, Connecticut: Omangod
De ce creştinii se îmbolnăvesc 133 134

Press, 1974. 55. Trop, Jak D., Please Don’t Smoke in Our House.
36. Life in the 21st Century. Woodstock Valley, Chicago: Natural Hygiene Press, 1976.
Connecticut: Omangod Press, 1981. 56. United States Senate Report, Dietary Goals for the
37. Sprout for the Love of Every Body. Woodstock Valley, United States. Washington, D.C.: Government
Connecticut: 1978. Printing Office, 1977.
38. Lovett, C.S., Jesus Wants Us Well. Baldwin Park, 57. Walcker, N.W., D.S.C., Become Younger. Phoenix,
California: Personal Christianity, 1973. Arizona: Norwalk Press, 1949.
39. Lust, John, Drink Your Troubles Away. New York: 58. Diet and Salad Suggestions. Phoenix, Arizona:
Benedict Lust Publications, 1967. Norwalk Press, 1971.
40. Mae, Edie, How I Conquered Cancer Naturally. Irvine, 59. Vibrant Health. Phoenix, Arizona: Norwalk Press,
California: Harvest House Publications, 1975. 1972.
41. McDermott, Stella, Metaphysics of Raw Foods. 60. Water Can Undermine Your Health. Phoenix, Arizona:
Kansas City, Missouri: Burton Publishing Co., 1919. Norwalk Press, 1974.
42. Mendelsohn, Robert S., M.D., Confessions of Medical 61. Fresh Vegetables and Fruit Juices. Phoenix, Arizona:
Heretic. New York: Warner Books, 1980. Norwalk Press, 1978.
43. Nittler, Alan H., M.D., A New Breed of Doctor. New 62. Colon Cancer. Phoenix, Arizona: Norwalk Press,
York: Pyramid House, 1972. 1979.
44. Parks, Mary June and Burgess, Cooking for the Lord. 63. Back to the Land. Phoenix, Arizona: Norwalk Press,
Frankfort, Kentucky: Park’s Publishers, 1981. 1977.
45. Shelton, Herbert M., Ph.D., Superior Nutrition. San 64. Natural Weight Control. Phoenix, Arizona: Norwalk
Antonio, Texas: Dr. Shelton, Health School, 1951. Press, 1981.
46. Fasting Can Save Your Life. Chicago: Natural 65. West, C. Samuel, D.N., N.D., The Golden Seven Plus
Hygiene Society, 1964. One. Orem, Utah: Samuel Publishing, 1981.
47. Food Combining Made East. Chicago: Natural 66. Wigmore, Ann, D.D., N.D., Be Your Own Doctor.
Hygiene Society, 1976. Boston: Hippocrates Press, 1973.
48. Sherman, Ingrid, Natural Remedies for Better Health. 67. Why Suffer. Boston: Hippocrates Press, 1984.
Healdsburg, California: Naturegraph Publishers, 1970. 68. Hippocrates Live Food Program. Boston: Hippocrates
49. Swope, Mary Ruth, B.S., M.S., D.SC., Green Leaves Press, 1984.
of Barley. Melbourne, Florida: National Preventive 69. The Wheatgrass Book. Wayne, New Jersey: Avery
Health Services, 1987. Publishing Group, Inc., 1985.
50. Nutrition for Christians. Melbourne, Florida: Swope 70. The Hippocrates Diet. Waine, New Jersey: Avery
Enterprises, Inc., 1981. Publishing Group, Inc., 1984.
51. Are You Sick and Tired of Feeling Sick and Tired?
Pittsburg: Whitakkker House, 1984.
52. Szekely, Edmond, Treasury of Raw Foods. Costa
Rica, South America: International Biogenic Society,
1978.
53. Thomas, Luke Gordan, Dying at 60 Youthful at 90.
Tracy, California: Plains Corporation, 1983.
54. Tilden, John H., M.D., Toxemia the Basic Cause of
Disease. Chicago: Natural Hygiene Press, 1974.
De ce creştinii se îmbolnăvesc 135 136

CUPRINS

Ce spun alţii despre această carte


Despre autor
Introducere
Cuvânt înainte
Prefaţă la ediţia în limba română
1. Dilema mea
2. Sunt o făptură aşa de minunată
3. Argumente biblice
4. Argumente tradiţionale
5. Medicamentele şi profesiunea
de doctor
6. Alte droguri
7. Lipsa de exerciţiu
8. Stresul şi emoţiile negative
9. Violarea legilor naturale
ale lui Dumnezeu
10. Legile naturale ale lui Dumnezeu
pentru sănătate
11. Este timpul să facem ceva
12. Concluzie
Bibliografie
De ce creştinii se îmbolnăvesc 137 138

este necesară o schimbare a stilului de viaţă, şi, în mod


normal veţi căuta un răspuns la întrebarea: “Atunci ce să
!!! mâncăm?”

Cartea “Pro Sănătate” este un răspuns la întrebarea


dumneavoastră: 553 de reţete culinare strict vegetariene
“Există ierburi şi rădăcini simple pe care
vă stau la dispoziţie!
orice familie le poate folosi pentru ei înşişi.
Şi nu au nevoie să cheme un doctor
mai curând decât ar chema un avocat.”
***
(E.G. White)

“Când înţelegeţi fiziologia în sensul cel mai adevărat


Trăim la început de mileniu, într-o lume a contrastelor,
al acesteia, nota voastră de plată pentru medicamente
când se încheie tratate de pace, dar pacea se realizează
va fi mult mai mică şi veţi înceta să luaţi vreun
prin acceptarea războiului aducător de pace, când se
medicament. Medicul care depinde de medicamente în
poartă ample discuţii despre unificări istorice, şi în realitate
practica lui arată că el nu înţelege delicata maşinărie a
despărţirile sunt cât se poate de diverse.
organismului omenesc. El introduce în organism o
sămânţă de cultură care niciodată în cursul vieţii nu-şi
Chiar şi apariţia acestei cărţi, în premieră pe piaţa
va pierde proprietăţile distructive. Vă spun aceasta
românească, vine să întregească această lume a
deoarece nu îndrăznesc să n-o spun. Hristos a plătit
contrastelor, prin simplitatea la care te îndeamnă, într-o
prea mult pentru răscumpărarea omului ca acesta să
lume pe care omul a complicat-o atât de mult.
aibă trupul atât de fără milă tratat cum a fost cazul prin
medicamente.”
Sunt convins că mulţi dintre cei care aţi citit această
(E.G. White)
carte aţi considerat-o banală, sau poate chiar aţi râs de
temele abordate de autor. Pare ciudat să vorbeşti despre
metode de viaţă şi de hrană atât de simple, când noi nu mai
trăim în Paradis, ci trăim la începutul secolului XXI, într-o
lume aproape sintetică. Tot atât de ciudat e să vorbeşti
despre remedii simple ale sănătăţii, pregătite în laboratorul
natural lăsat de Dumnezeu, când noi avem astăzi
laboratoare ingenioase de fabricat şi vindecat bolile
ucigătoare ale generaţiei în care trăim.

Oricât de ciudat ni s-ar părea, realitatea este că lucrurile


naturale sunt tot atât de simple ca şi la început, când
Dumnezeu a sădit o grădină în Eden.

Dacă printre dumneavoastră sunt şi persoane pe care


această carte i-a impresionat, cu siguranţă aţi înţeles că
De ce creştinii se îmbolnăvesc 139 140

Editura “DSG Press”


vă stă la dispoziţie
cu următoarele publicaţii:

Pro Sănătate (Dr. Radu Pop):


553 de reţete strict vegetariene pentru toate gusturile
Adevărata zi de odihnă:
O pledoarie pentru respectarea adevăratei zile
de odihnă a lui Dumnezeu
Calea către Hristos (Ellen White):
Paşii necesari pentru trăirea unei vieţi de creştin
Istorie trecută - Avertismente prezente:
Descoperiri arheologice uimitoare care confirmă
relatările Bibliei: Sodoma şi Gomora, potopul,
Trecerea Mării Roşii, etc.
Afaceri cu suflete de copii (Dr. Maria Goron):
Un roman inspirat din evenimente reale,
trăite de autoare în perioada în care a fost
coordonatoarea unei Case de Copii.
("Este sfâşietorul strigăt de ajutor al unor copii
abandonaţi, strigăt pe care ar trebui să-l auzi tu,
citind această carte.")

Aşteptăm comenzile dumneavoastră pe adresa:

S.C. “DSG Press” S.R.L.


C.P. 64, O.P. 1
4650 DEJ, Jud. Cluj
Telefon: 093 278 101
092 500 965
e-mail: dsg_press@yahoo.com

(Pentru o ofertă completă


vă rugăm să vă adresaţi editurii)