Sunteți pe pagina 1din 7

PROFIL REAL

SUBIECTUL I (38 de puncte)


Scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţe,
pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos:

Ce rămâne din viață

oamenii sunt convinși


că în poezii nu se întâmplă nimic
că ele ar trebui citite
după moarte
când e bine să nu mai ai pofte
idei

oamenii nu deschid cărți subțiri


iar dacă o fac
observă imediat că în ele sunt
puține cuvinte pe rând
puține cuvinte pe pagină
în rest
alb mult alb
și le închid repede

fără să le spună nimeni


oamenii știu însă că
poezia este ceea ce rămâne din viață
după ce o trăiești

Robert Șerban
Nr. Item Scor
1 Propune câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: L L
0 0
convinși –
1 1
nu se întâmplă – 2 2
pofte – 3 3
4 4
cărți –
2 Scrie 4 expresii frazeologice/ locuţiuni în a căror structură să intre verbul a deschide. L L
0 0
1)
1 1
2) 2 2
3) 3 3
4 4
4)
3 Elucidează în 2 enunțuri rostul stilistic al adverbelor din versurile subliniate. L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

4 Comentează, în spațiul dat, simbolul cuvinte, relaționându-l cu un alt simbol din text. L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

5 Interpretează în text coerent de 5-6 rânduri semnificaţia unei figuri de stil din poem L L
(nu uita să numeşti figura și să demonstrezi cum s-a constituit). 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
6 Propune pentru acest poem un titlu propriu exprimat printr-o îmbinare de cuvinte, L L
argumentându-ți în 2 rânduri opțiunea. 0 0
1 1
Titlul:
2 2
Argumentul: 3 3
4 4

7 Comentează mesajul poemului într-un eseu de 10-12 rânduri, în raport cu afirmația L L


poetului și eseistului Alexandru Mușina Poezia reprezintă o revanșă a spiritului 0 0
împotriva hazardului nașterii. În acest minieseu, urmează: 1 1
 să formulezi ideea globală a poeziei, prin raportare la imagini artistice, motive 2 2
literare, titlu, orice alt semn sugestiv (6 puncte);
3 3
 să relaţionezi mesajul cu afirmația lui Alexandru Mușina (2 puncte);
4 4
 să dezvolţi ideea din această afirmație (2 puncte).
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
SUBIECTUL AL II-LEA (28 de puncte)
Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Mariana, în baza fragmentului:
Doamna Mariana – sub numele acesta o cunoștea toată lumea literară a Iașului – era secretara
prestigioasei publicații ieșene Gazeta culturală de peste douăzeci și cinci de ani, adică dinainte de
căderea comunismului. Era fiica unor țărani dintr-un sat de pe lângă Iași și venise pentru prima oară în
marele oraș la paisprezece ani, ca elevă la liceul pedagogic. Pe la șaisprezece ani se apucase să scrie
poezii, ca mai toți adolescenții sensibili de la liceele umaniste. Doamna Mariana, pe atunci doar eleva
Mariana Acojocăriței, a simțit însă că fiorul ei poetic e menit să inspire și alți oameni. Cam pe atunci a
descoperit cenaclul literar al prestigioasei reviste sus-pomenite, unde s-a bucurat din primele clipe de
toată atenția scriitorilor aspiranți sau consacrați. La acea vreme nu era blondă, ci brunetă, și unii poeți
spuneau că seamănă cu Ana Blandiana. La boi și la păr desigur, fiindcă nimeni nu-și mai amintea cât
de bune erau poeziile brunetei subțiri. Oricum, aproape toți poeții bărbați au încurajat-o să
persevereze, fiindcă avea cu certitudine o voce lirică originală. Și într-una din zilele deceniului opt la
cenaclul literar al Gazetei culturale a venit un activist de partid, responsabil cu cultura. Tovarășul
Caproș a fost fermecat de talentul studentei Mariana și, până tânăra poetă a terminat facultatea, a
izbutit să divorțeze de soție fără să fie pedepsit pentru încălcarea moralei comuniste. A convins-o pe
viitoarea profesoară să se mărite cu el. Numai că doamna Mariana n-a ajuns niciodată profesoară și cu
atât mai puțin profesoară la sat, așa cum se întâmplă cu mai toți absolvenții de la Filologie. Cum fiorii
lirici n-o părăsiseră încă, tânăra și-a manifestat dorința să rămână alături de soț și cât mai aproape de
lumea literară, iar tovarășul Caproș a aranjat repede să fie numită secretară la Gazeta culturală.
De atunci tânăra poetă n-a stat nicio clipă degeaba. E drept că a renunțat la poezie, lucru pe
care-l mai regretă din când în când și azi. O metodă bună de a intra în grațiile ei ar fi să amintești de
niște texte publicate prin anii șaptezeci de o poetă pe nume Mariana Acojocăriței, de care nu știi ce s-a
mai ales, deși, desigur, știi foarte bine, așa cum știu toți scriitorii ieșeni. Căci promițătorul talent s-a
dedicat culturii locale cu atâta devotament, încât în scurt timp știa tot ce se mișcă în lumea literară de
acolo și de aiurea. S-a mutat împreună cu soțul ei într-o fostă casă boierească de pe dealul Copoului și
au trăit amândoi fericiți până la adânca bătrânețe a tovarășului Caproș. Și poate că ar fi trăit și astăzi,
dacă nu se întâmpla să cadă regimul comunist. Pentru tovarășul Caproș, ca și pentru alți activiști mai
vârstnici, șocul schimbării a fost prea mare: în 1991, a murit de-un atac de cord. I-a lăsat însă doamnei
Mariana casa (ce-i drept, la pachet cu un proces lung și sâcâitor cu moștenitorii fostului proprietar, dat
afară de comuniști în 1949) și o poziție de invidiat.
Oricum ar fi fost, doamna Mariana se identifica de-acum cu Gazeta culturală ieșeană. Un
zâmbet prietenos din partea ei era echivalentul unei cronici literare elogioase, iar simpatia etalată fățiș
valora cât un premiu al Uniunii Scriitorilor. Dacă se mulțumea să-ți răspundă sec la un politicos și
prelung Săruʼ mâna!, era limpede că nu făceai prea multe parale. Iar dacă te întreba ea ceva, prestigiul
tău printre oamenii de litere era deja în mod cert unul solid.
Despre doamna Mariana circulau multe legende. Se spunea, de pildă, că pe la sfârșitul anilor
ʼ70, când era mai fragedă, se avusese de bine cu poetul Nichita Stănescu. Femeia nu confirmase
niciodată zvonul, dar nici nu-l negase. Recunoștea totuși că luase de câteva ori cina cu marele Nichita,
„așa, tête-à-tête. Dar Nichita era un rafinat. Un rafinat și un geniu”, explica doamna Mariana zâmbind.
Radu Pavel Gheo, Noapte bună, copii!
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)
În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe: Scor
1) 1) Stabilirea, prin două argumente, a tipului uman reprezentat de personaj. L0123456 L0123456
2) 2) Comentarea a două trăsături morale ale personajului respectiv. L0123456 L0123456
3) 3) Interpretarea adecvată a atitudinii naratorului faţă de secretara revistei. L01234 L01234
4) 4) Exprimarea viziunii proprii, în raport cu una dintre ideile ce se desprind L0123456 L0123456
din fragmentul subliniat.
5) 5) Formularea unei concluzii cu referire la misiunea socială a unui poet. L0123 L0123
6) 6) Referinţa la un personaj din literatura română (poți invoca un personaj și L0123 L0123
cu altă ocupație, pe care să-l poți compara, în situații concrete, cu Mariana
Caproș).
În atenţia candidatului!
Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a eseului-caracterizare, vei obţine, suplimentar, 24 de
puncte. În acest scop, vei respecta următoarele cerinţe:
Cerinţe faţă de redactarea textului Scor
1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L012 L012
2) Utilizarea limbii literare. L01234 L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare critică. L01234 L01234
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456 L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456 L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L012 L012
SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)

Te numești Marius/ Maria Eftodi. Ești directorul librăriei „Țesut viu” din Chișinău, singura din
municipiu care are program de vizitare până la ora 22.00, din motivul permanentelor seri de lectură
organizate în incinta ei. Ai nevoie de o persoană tânără cu majoratul atins (licean, student) pe care să o
angajezi în postura de consultant-supraveghetor în sala principală, în zilele de luni, miercuri și vineri,
când are loc lectura publică.

Redactează un anunț prin care să comunici oferta și pe care-l vei publica pe site-ul librăriei.
Timpul pe care eventualul angajat trebuie să-l dedice serviciului este de la 16.30 până la 22.30. Dintre
calitățile solicitate candidaților, vei evidenția punctualitatea, deschiderea în comunicare și o minimă
orientare în literatura contemporană.

Atenţie! În text, trebuie:

 să utilizezi structura specifică acestui tip de compunere; 2 puncte


 să valorifici conţinutul legendei; 6 puncte
 să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie. 2 puncte