Sunteți pe pagina 1din 19

Mecanisme

Prof.dr.ing. Csaba Antonya


antonya@unitbv.ro
Mecanisme – curs 13
DATR

 Tema cursului:
 Geometria roţilor dinţate
 Roţi dinţate cu profil deplasat
 Proiectul de an,
 Predarea
 Susţinerea
 Examenul
MECANISME

2 Curs13
Roţi dinţate cu dantură normală (nedeplasată)
DATR

 La dantura normală cremaliera de


generare se dispune faţă de roată astfel
încât dreapta de referinţă este tangentă
cercului de divizare
 Dantura se numeşte “zero”
 Pe cercul de divizare golul şi plinul sunt
egale
MECANISME

3 Curs13
Roţi dinţate cu profilul dinţilor deplasat
DATR

 Dacă cremaliera de generare este


îndepărtată sau apropiată de centrul roţii cu
cantitatea xm (x - coeficientul deplasării de
profil, m – modul).
 Deplasare plus – cazul îndepărtării
cremalierei
 Deplasare minus – cazul apropierii
cremalierei
x=0, nedeplasat x>0, deplasare plus x<0, deplasare minus

Δr
Δd Δd
MECANISME

Δr

4 Curs13
Deplasarea de profil
DATR

 Grosimea dintelui pe cercul de divizare,


imprimată de pe dreapta de divizare

sd = x=0
2
MECANISME

π 
sd= m  ± 2 x ⋅ tgα 
2 

5 Curs13
Roată dinţată cu dantură normală
DATR

 (α= 20°, z = 10, x = 0)


MECANISME

6 Curs13
Roţi dinţate cu profilul dinţilor deplasat
DATR

Deplasare plus Deplasare minus


x = +0.5 x = -0.5
MECANISME

7 Curs13
Deplasarea de profil
DATR

La deplasarea negativă dintele se îngroaşă la


vârf şi se subţiază la bază.
La deplasarea pozitivă dintele se subţiază la
vârf şi se îngroaşă la bază.
Deplasările trebuie deci limitate superior
pentru a nu se ascuţi dinţii la vârf şi inferior
pentru a nu se subţia prea mult dinţii la bază.
Apropiind prea mult cremaliera generatoare de
centrul roţii se poate întâmpla să apară
fenomenul de subtăiere a dintelui, la baza lui
apărând a doua ramură a evolventei
MECANISME

Prin deplasarea de profil se pot realiza, cu


acelaşi profil de referinţă standardizat, danturi
cu caracteristici geometrice şi de rezistenţă
diferite.
8 Curs13
Angrenajul general evolventic
DATR

Roţile cu profil
deplasat nu mai
pot angrena astfel
încât cercurile de
divizare să fie
tangente.

Ca atare alte
cercuri vor deveni
cercuri de
rostogolire
MECANISME

9 Curs13
Angrenajul general evolventic
DATR

Unghiul evolventic

x1 + x2
θ w= θ + 2 tgα
z1 + z2
θ w tgα w − α w ,
=
θ tgα − α
=

d ⋅ cos α =⋅
db = d w cos α w
Cercul de d ⋅ cos α
rostogolire dw = ,
cos α w
d ⋅ cos α
cos α w =
MECANISME

dw
cos α cos α cos α
Distanţa dintre axe aw = rw1 + rw2 = r1 + r2 =a ,
cos α w cos α w cos α w
10 Curs13
Angrenajul general evolventic
DATR

 Cercul de picior

d f = m( z − 2,5) + 2 xm = m( z − 2,5 + 2 x )

 Cercul de cap

da1= 2aw − d f 2 − 2co= 2aw − m( z2 − 2 + 2 x2 )


MECANISME

11 Curs13
DATR

 În funcţie de distribuţia coeficienţilor pe


pinion şi roată
 Angrenaj “zero deplasat”
x1 + x2 = − x2 , ⇒ θ w =
0, x1 = θ , αw =
α , rw =
r , aw =
a

 Angrenaj “plus”
x1 + x2 > 0, ⇒ θ w > θ , α w > α , rw > r, aw > a

 Angrenaj “minus”

x1 + x2 < 0, ⇒ θ w < θ , α w < α , rw < r, aw < a


MECANISME

 Angrenaj “zero”, nedeplasat


x=
1 x=
2 0
12 Curs13
Gradul de acoperire
DATR
MECANISME

13 Curs13
Gradul de acoperire
DATR

 Dacă se urmăreşte angrenarea unei perechi


de roţi dinţate, se poate observa că începutul
şi sfârşitul contactului la o pereche de dinţi
are loc în punctele în care dreapta de
angrenare intersectează cercurile de cap a
celor două roţi.
 Pentru continuitatea angrenajului este
necesar ca înainte de ieşirea unei perechi de
dinţi din angrenare cea următoare să fi intrat
deja în angrenare.
 Arcul pe cercul de rostogolire parcurs de o
pereche de dinţi ce se află în angrenare: arc
MECANISME

de angrenare
 Pasul pe cercul de rostogolire: pas de
angrenare
14 Curs13
Gradul de acoperire
DATR

 Gradul de acoperire: raportul dintre


segmentul de angrenare şi pasul pe cercul
de bază BD = AD + EB − AE
BD
ε= =
AE AC + EC
pb
pb rb
= = cos α
MECANISME

p r
ra21 − rb21 + ra22 − rb22 − ( r1 + r2 ) sin α
ε = , r1 + r2 a
p ⋅ cos α
ε ≥ 1,1
15 Curs13
Interferenţa
DATR

 Fenomenul de interferenţă constă în


tendinţa pătrunderii vârfurilor dinţilor
unei roţi în profilul evolventic din zona
piciorului dintelui celeilalte roţi
 În acest caz angrenajul dintre două
roţi sau roată-cremalieră nu mai
admite o normală comună în punctul
de contact
 Mărimea interferenţei la angrenare sau
a subtăierii la prelucrare depinde de
numărul de dinţi ai roţii. Pentru a evita
MECANISME

aceste fenomene, este necesar ca


numărul de dinţi să fie cel puţin egal
cu numărul admis de dinţi zmin
16 Curs13
Interferenţa
DATR

Cerc de cap
Cerc de rostogolire

Cerc de bază

Interferenţă
MECANISME

17 Curs13
Evitarea interferenţei
DATR

cremaliera trebuie
astfel aşezată încât
linia de cap a
acesteia să treacă
mai jos de punctul K
sau la limită prin
acest punct
 z 2 
xmin ⋅ m = ha − BC = ha − KC sin α = ha − r sin α = m 1 − sin α 
2

 2 
 z 
xmin= 1 − sin 2 α  z 2 2
 2  1 − sin α =0 ⇒ z = =17
sin 2 α
MECANISME

0
2
17 − z
xmin =
17
18 Curs13
Evitarea interferenţei
DATR

 Pentru a evita interferenţa, este necesar


ca numărul de dinţi să fie cel puţin egal cu
numărul admis de dinţi zmin

 Pentru x = 0 şi o cremalieră de referinţă


standardizată rezultă zmin = 17
 Fenomenul de subtăiere nu este foarte
pronunţat dacă numărul de dinţi ai roţii
scade până la 14.
 Dacă condiţia nu este satisfăcută şi deci
MECANISME

apare fenomenul de subtăiere, se poate


majora coeficientul deplasării de profil x.

19 Curs13