Sunteți pe pagina 1din 4

DATA: 5. 04.

2011
CLASA a III-a B
Prof.înv.primar Stoica Dija

PROIECT DE LECŢIE

ARIA CURRICULARĂ: Arte


OBIECTUL: Educaţie muzicală
SUBIECTUL: Timbrul vocal
TIPUL LECŢIEI: mixt
SCOPUL: Formarea şi dezvoltarea auzului muzical (simţ melodic, simţ ritmic, simţ armonico-polifonic) ,dezvoltarea deprinderilor
elementare de cânt (ţinuta corpului, folosirea corectă a inspiraţiei-expiraţiei, receptarea şi preluarea tonului, emisia, dicţia), dezvoltarea
vocii (flexibilitate, omogenitate),cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei, a creativităţii.
OBIECTIVE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 - Să analizeze sunetele şi notele învăţate din gama Do (numărul de trepte, modul de dispunere a sunetelor, denumirea
acestora)
O2 - Să recunoască, după auz, sunetele învăţate din gama Do în diferite relaţii sonore
O3 - Să recunoască şi să intoneze scurte fragmente ritmico- melodice care cuprind sunetele gamei
O4 - Să recunoască sunetele gamei Do în funcţie de poziţia acestora pe portative
O6 - Să intoneze corect cântecele învăţate
O7- Să reprezinte grafic sunetele învăţate cuprinse între Do1 şi Do2
O8-să diferenţieze auditiv sunetele pentru fiecare timbru vocal prezentat
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, munca în echipă, , jocul didactic
 Mijloace de învăţământ: videoproiector , laptop ,caiete de muzică .
BIBLIOGRAFIE:
Georgeta Aldea, Gabriela Munteanu- “Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar”, E.D.P, Bucureşti, 2001

1
Ob. Momentele Conţinutul ştiinţific Doza- Strategii Evaluare Obs.
op. lecţiei rea
1. Moment or-  Se pregătesc cele necesare începerii orei. . 1’ Conversaţia
ganizatoric  Se asigură liniştea.
2. Captarea  Conversaţia dirijată: 5’ Conversaţia Frontală
atenţiei Se rezolvă un rebus muzical . dirijată

3. Anunţarea  Li se comunică elevilor că la ora de muzică vom Frontală


temei şi obiec- cânta ca de obicei şi vom afla lucruri interesante 1’ Conversaţia
tivelor despre timbrul vocal .

O2
 Pentru început să ne aducem aminte de

2
4.  valorile notelor patrimea, optimea, pauzele Dicteu ritmic
Reactualizarea  notele muzicale învăţate până acum 5’ Dicteu ritmico- Individuală
O2 cunoştinţelor - unde se scriu pe portativ Mi , Sol, La , Do , Do2 melodic Frontală
dobândite Vom scrie un dicteu ritmic si unul ritmico-melodic
anterior  Intonarea cântecelor învăţate după recunoaşterea lor
O1 după bătăi ritmice Observa
Pregătirea vocilor pentru cânt. 5’ rea siste-
- Exerciţii de respiraţie:”miroase floarea”, Vocalize matică
O4
“stingerea lumânărilor de pe tort”, “păpădia”, “ce
frumos miroase floarea”. Individua-
- Exerciţii de încălzire a vocii: intonarea unor scurte lă
O5 fragmente musicale folosindu-se diverse silabe: ma,
me, mi ,mo mu,, etc. Intonarea cântecului gamei
Vom recunoaşte după ritm şi câteva cîntecele învăţate Frontală
de noi după ce ne vom încălzi vocile 10’ Cântare în cor
O3 După bătăile rimice se intonează Primăvara a sosit, Observa
Foaie verde busuioc ,Prietenii cântăreţi, Dacă furnica rea siste-
Mult e dulce şi frumoasă , Melodie matică

Jocul muzical Frontală


Dobândirea  Ghicitoare muzicală: 3’
cunoştinţelor „Deschide urechea bine!”
Numesc un copil care va sta cu spatele la clasă.
- explic modul de desfăşurare a jocului
- opresc jocul după ce au ieşit doi copii: o fetiţă şi un
băiat.
Copilul ghicitor va sta cu spatele la clasă.
- el va trebui să recunoască glasul celui care l-a strigat,
spunându-i numele.
- clasa va cânta cântecelul „Deschide urechea bine”,
apoi după caz: „ Ai ghicit, ai ghicit, treci la loc fii
O5
mulţumit. N-ai ghicit, n-ai ghicit, stai pe loc eşti
pedepsit” 15’
Adresez întrebări de tipul: Conversatia
-Cum e posibil să ghicim vocea unei persoane
cunoscute chiar dacă nu o vedem? Exercitiul Frontală
Elevii vor formula răspunsuri de tipul:
O6
- pentru că fiecare voce are o sonoritate proprie, care o
3
5. Obţinerea  Elevii primesc o fişă de evaluare pe care o vor 3’ Munca Individua-
performanţei şi rezolva individual. independentă lă
evaluarea

6. Încheierea Voi face aprecieri la modul de participare la lectie şi 1’ Frontală


activităţii voi cere elevilor să spună ce le-a placut cel mai mult
din lectie şi care moment ar dori sa se repete la lectiile Conversaţia
de muzică. Observa
rea siste-
matică

NUMELE.......................................

MICĂ EVALUARE

1. Calitatea sunetului de a fi recunoscut după voce se numeşte.....................................................

2. timbrul vocal poate fi a) ..................................

b) ..................................

3. La această lecţie m-am simţit aşa :