Sunteți pe pagina 1din 2

CONŢINUTUL ŞI ROLUL POLITICII DE MARKETING

Rolul politicii de marketing

Pentru ca o întreprindere să-şi desfăşoare activitatea pe piaţă în condiţii optime


trebuie să analizeze piaţa pe care acţionează şi să-şi adapteze activitatea, astfel
încât să poată valorifica oportunităţile pieţei, evitând eventualele dificultăţi.
Capacitatea unei firme de adaptare la cerinţele mediului depinde de potenţialul
material, uman, financiar si informaţional. Pentru o eficienţă ridicată a activităţii firmei
este necesară analiza evoluţiei în timp si spaţiu a resurselor interne, precum şi a
factorilor externi (analiza concurenţei, a furnizorilor, a clienţilor etc.)
Politica de marketing reprezintă un ansamblu coerent de componente
specifice care pot fi politici de producţie, de dezvoltare, de aprovizionare, politici
financiare, comerciale de cercetare etc, fiecare din acestea înscriindu-se într-un
cadru predeterminat, de preferinţă ipoteze şi anticipaţii.
Politica de marketing comportă trei caracteristici şi anume:

 Un efort raţional de evaluare realistă a obiectivelor întreprinderii şi a


caracteristicilor pieţei; efortul raţional comportă doua aspecte: utilizarea
constantă a unor modele de raţionament şi amplificarea unor metode
ştiinţifice în procesul luării deciziilor.
 O buna ierarhizare a deciziilor de marketing; presupune respectarea unei
ordini ierarhice în luarea oricărei decizii: modificarea caracteristicilor unui
produs, lărgirea sau restrângerea unei game de produse, schimbarea unui
ambalaj, modificarea unui preţ, alegerea unui canal de distribuţie,
schimbarea unui contract etc.
 Evaluarea realistă presupune cunoaşterea cadrului de acţiune al oricărei
întreprinderi, a strategiilor care trebuie adoptate.
Deşi aflate în strânsă legătură, strategia şi politica de marketing sunt noţiuni
diferite, fiecare având o arie de cuprindere specifică; ele se află în raporturi de la
parte la întreg.

Strategia de marketing reprezintă direcţia principală în care o întreprindere


îşi mobilizează potenţialul uman, material, financiar şi informaţional, astfel încât să-şi
îndeplinească obiectivele propuse în cadrul politicii de marketing.

În funcţie de termenul de referinţă, strategia de marketing poate lua diverse


concretizări: strategie de piaţă, strategie de produs, de preţ etc.

Strategia marchează perioade definitorii în viaţa întreprinderii şi nu simple


momente sau etape ale acesteia, cu semnificaţii minore în mersul ei general.
Noţiunea de strategie se asociază, deci, unor perioade, de lungimi variabile, la
capătul cărora vor fi atinse anumite obiective de importanţă majoră pentru
întreprindere.
Tactica de marketing reprezintă ansamblul mijloacelor şi tehnicilor concrete
prin care întreprinderea pune în practică o anumită strategie. Aceasta implică acţiuni
practice prin care întreprinderea îşi pune în valoare potenţialul, adaptându-se
totodată condiţiilor concrete ale pieţei, astfel încât, pas cu pas, să se îndrepte spre
obiectivele strategice pe care şi le-a propus. Între strategie şi tacticile aferente trebuie
să existe o corespondenţă; de fapt, tacticile se află în relaţii de subordonare faţă de
strategie.

Modul în care compania concepe dezvoltarea activităţii sale, direcţiile de


perspectivă şi acţiunile practice, concrete, vizând valorificarea potenţialului sau în
concordanţă cu cerinţele pieţei, caracterizează politica de marketing a întreprinderii.

S-ar putea să vă placă și