Sunteți pe pagina 1din 2

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Nr. Modul de acordare Maximu m
Răspuns corect/ posibil
item a punctelor pentru item
SUBIECTUL I 12
1 Orașul Chișinău – capitala
1
Republicii Moldova
Basarabia în 1918-1940 s-a aflat în
cadrul României Mari. Acest fapt a 3
condus la o dezvoltare radicală a 2
întregii regiuni. De rând cu alte orașe
s-a schimbat și orașul Chișinău
2 Marea Adunare Națională din
1
Chișinău, 27 august 1991
Este vorba despre proclamarea
Independenței de Stat a 3
Republicii Moldova în urma 2
căreia țara noastră a devenit
suverană și independentă.
3 o Satul Cornești 1
Satul Cornești face parte din
raionul Ungheni.
2 3
Se acordă un punct pentru
subliniera raionului și a satului
Cornești
4 se acordă 3 puncte pentru
formularea unor concluzii în 3 3
baza datelor din diagramă.
SUBIECTUL II 23
1 Se acordă câte 2 puncte pentru
scrierea corectă a două
4 4
caracteristici specifice crizei
economice din Basarabia.
2 Se acordă 3 puncte pentru
scrierea corectă a evenimentului 3 3
istoric studiind sursele B și C
3 Se acordă 2 puncte pentru
explicarea noțiunii subliniate în
2 2
sursa A
4 Se acordă 3 puncte pentru
alcătuirea unei frazecu termenul 3 3
subliniat în sursa A
5 Se acordă câte 3 puncte pentru
scrierea corectă a cauzelor 6
economice și politice. 7
Se acordă un punct pentru 1
argumentarea răspunsului
6 Se acordă 4 puncte pentru
descrierea efectelor unei crize 3 3
economice asupra societății
7 Se acordă un punct pentru
scrierea corectă a autorului
1 1
Programului ″Noul Curs″ din
SUA
SUBIECTUL III 15
1  Se acordă 2 puncte pentru
utilizarea limbajului istoric 2
 Se acordă 3 puncte pentru
3
expunerea subiectului în relție
cu tematică
7
 Se acordă 7 puncte pentru 15
expunerea logică
2
 Se acordă 2 puncte pentru
scrierea unei concluzii 1
 Se acordă un punct pentru
respectarea spațiului
Total 50 50