Sunteți pe pagina 1din 2

Tema proiectului: „Pompe și motoare hidraulice”

CUPRINS:

1. ARGUMENT

2. GENERALITĂȚI

3. TIPURI DE POMPE ȘI MOTOARE HIDRAULICE

3.1. Pompe și motoare hidraulice cu palete

3.2. Pompe și motoare hidraulice cu roți dințate

3.3. Pompe si motoare hidraulice liniare

4. ÎNTREȚINEREA POMPELOR ȘI MOTOARELOR HIDRAULICE

5. NORME DE SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

6. BIBLIOGRAFIE

7. ANEXE
BIBLIOGRAFIE:

1. Auxiliar curricular: Asamblări mecanice- Mărginean Carmen, Salai Maria, Blujdea Elena,

2006

2 . Organe de mașini- Pavelescu D. .a. - Edit. Didactică și Pedagogică, București, 1985

3. Organe de mașini. Cuplaje. Probleme rezolvate- Ovidiu Belcin, Marius Puștan,

Ed. Risoprint, 2009