Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic Carsium- Hîrșova

Subiecte pentru – Etapa școlară a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa școlară
Proba scrisă
ianuarie 2019

Profil: TEHNIC
Domeniul: MECANICĂ
Calificarea: Tehnician prelucrări la cald
Clasa: a XI a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. TOTAL: 15 puncte

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 5 puncte

1. Este o proprietate tehnologică a metalelor şi aliajelor:


a. fuzibilitatea
b. ductilitatea
c. sudabilitatea
d. duritatea
2. Conţinutul de carbon al oţelurilor carbon moi, este:
a. mai mic de 0,25%
b. mai mare de 0,25%
c. cuprins intre 0,25% si 0,60%
d. mai mic de 0,45%
3. Controlul operaţiei de trasare constă în:
a. confruntarea cotelor de pe desen cu cele trasate
b. reprezentarea cotelor de pe semifabricat pe desen
c. măsurarea cotelor de pe piesă
d. măsurarea cotelor de pe semifabricat
4. Pilele fine nu se folosesc la pilirea:
a. fontei;
b. oţelului carbon
c. plumbului şi cositorului;
d. oțelului aliat
5. Cuplajele permanente fixe realizează asamblarea permanentă şi rigidă, numai pentru
a. arbori drepţi
b. arbori coaxiali
c. arbori cotiţi
d. arbori în trepte

I.2. În coloana A sunt indicate tipuri de mărimi fizice, iar în coloana B, simboluri ale
unitaţilor de măsură corespunzătoare. Scrieţi pe foaie, asocierile dintre cifrele din coloana A
şi literele din coloana B: 5 puncte
A. Mărimi B. Unităţi de
fizice măsură

Profil: ……Tehnic.......… – domeniul.......................Mecanică................ clasa …a XI- a…… 1


Liceul Tehnologic Carsium- Hîrșova
Subiecte pentru – Etapa școlară a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

1. presiune a. kN
2. debit gravimetric b. t
3. masă c. rot/min
4. energie electrică d. mA
5. turaţie e. kgf/s
6. temperatură f. Pa
7. intensitatea curentului electric g. ◦R
8. forţă h. 
9. rezistenţă electrică i. W
10. putere electrică j. kWh

I.3.Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecarui enunţ si notaţi


în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevarat sau litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals. 5 puncte
a. Cele mai întâlnite reţele de cristalizare la metale si aliaje sunt cele cubice si
hexagonale.
b. Cea mai raspandită piuliţă este cea hexagonală.
c. Penele longitudinale cu prestrângere (de fixare) sunt utilizate la transmiterea
momentelor mari şi a turaţiilor mari.
d. Lagărele cu alunecare nu pot funcţiona la turaţii mari şi foarte mari.
e. Inelele şi corpurile de rostogolire ale lagărelor de rostogolire se execută din oţeluri
aliate cu crom.

Subiectul. II. TOTAL: 35 puncte

II.1. Scrieţi pe foaia de concurs, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
20 puncte
a. La aliaje, punctul de topire este mai .....(1)..... decat cel al metalului de bază. Aliajele
se topesc intr-un interval de temperatura definit de punctul de .....(2)..... de topire si
de punctul de sfârşit de topire.
b. Fontele brute, numite şi fonte de .....(3)..... fuziune sunt obţinute în furnal, prin
reducerea minereurilor de fier cu ajutorul .....(4)......
c. Îmbinările nituite se pot realiza prin .....(5)..... sau cap la cap cu .....(6)..... .
d. De regula, .....(7)..... sunt dispuse în apropierea capetelor arborilor si pot fi executate
cu suprafețe ......(8)......, conice sau sferice.
e. Materialele pentru confecţionarea coliviilor rulmenților, trebuie să prezinte calităţi ......
(9)...... şi capacitate de a ......(10)...... vibraţiile.

II.2. În figura alăturată este reprezentată o asamblare mecanică. 15 puncte

Precizaţi:

Profil: ……Tehnic.......… – domeniul.......................Mecanică................ clasa …a XI- a…… 2


Liceul Tehnologic Carsium- Hîrșova
Subiecte pentru – Etapa școlară a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

a. Tipul asamblării mecanice şi rolul funcțional al acesteia;


b. Avantajele asamblării față de alte tipuri de asamblări mecanice;
c.. Elementele componente ale asamblării mecanice;
d. Principiul de funcționare și etapele montării asamblării cu caneluri

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

III.1. Realizaţi un eseu cu tema „Mijloace pentru măsurarea forţelor” după următoarea
structură: 20 puncte

a. Definirea forţei (inclusiv relaţia de calcul).


b. Precizarea unităţii de măsură pentru forţa in SI;
c. Indicarea denumirilor mijloacelor pentru măsurarea forţelor
d. Precizari privind principiile de funciţonare ale mijloacelor indicate la c)

III.2. În figura de mai jos, este prezentată o poziţie reciprocă a elementelor unui aparat de
măsurare pentru lungimi, astfel încât să permită citirea valorii mărimii măsurate. 20 puncte

a. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare.


b. Ce valoare va fi citită în cazul prezentat în figură?

Profil: ……Tehnic.......… – domeniul.......................Mecanică................ clasa …a XI- a…… 3