Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Director

Profilul :Tehnic
Clasa a XI-a B –Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
Modulul: M III. Detectarea defectelor
Nr. de ore/an: 165 din careT 66 LT 33 IP 66
Avizat,
Nr. ore/săptămână din care: T 2; LT: 1; IP: 2 Şef catedră
Cadru didactic: prof. Fometescu Octavian
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An scolar 2018-2019
Nr. Unitatea de Rezultate ale învăţării (codificareConţinutile învăţării Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
rezultate ale conform SPP)
învăţării Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP

1. Metode de control al semifabricatelor,


pieselor, sistemelor tehnice:
1.1. Metode de control optico-vizual (pentru 1 1 S1 S1
defecte macroscopice);
12.2.1 12.3.1. 1.2. Metode de control cu instrumente şi
12.1.1. aparatură obişnuită (pentru determinarea 1 1 S2 S2
12.2.2 12.3.2. uzurilor, durităţii, fisurilor microscopice,
răsucirilor);
12.2.3 12.3.3. 1.3. Metode de control cu instrumente şi 2 2 S3,4 S3,4
dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii
roţilor dinţate, rulmenţilor, a elasticităţii
12.2.4. 12.3.4.
arcurilor, segmenţilor);
1.4. Metode de control defectoscopic
12.2.5. 12.3.5.
nedistructiv:
1.4.1. Metode de control cu radiaţii
3.2.2. 12.3.6. penetrante (materiale necesare, echipamente
2 2 S5,6 S5,6
12.2.7. de control cu radiaţii penetrante, proceduri de
12.2.16. 12.3.7. lucru, tehnici de expunere, normative aplicabile
in vigoare);
12.3.8. 1.4.2. Metode de control cu ultrasunete
2 2 S7,8 S7,8
(cerinţe standard privind calibrarea, proceduri
de lucru, caracteristici tehnice ale
defectoscoapelor ultrasonice)
1.4.3. Metode de control cu lichide
penetrante (metode de examinare, echipamente 2 2 S9,10 S9,10
si accesorii);

1.4.4 Metode de control cu


particule magnetice (metode de examinare,
2 2 S11,S S11,S
12 12
tipuri de particule magnetice, echipamente de
examinare cu particule magnetice);
1.4.5 Metode de control cu curenţi turbionari
(metode de examinare, echipamente de 2 2 S13,1 S13,1
4 4
control cu curenţi turbionari);
1.4.6 Norme generale de securitate şi
sănătate în muncă specifice;
1.5. Norme de protecţie a mediului specifice 1 1 S17 S17
Nr. Unitatea de Rezultate ale învăţării (codificareConţinutile învăţării Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
rezultate ale conform SPP)
învăţării
12.1.2. 12.2.8. 12.3.1. 2. Defecte, defectare, cauze de apariţie a
12.3.2. defectelor semifabricatelor şi pieselor:
12.2.9. 12.3.3. 1 1 S18 S18
12.3.4. 2.1 Tipuri de defecte
12.2.16. 12.3.5.
12.3.6. 1 1 S19 S19
2.2 Defecte macroscopice: abateri
12.3.7. dimensionale si de forma, de suprafaţa;
12.3.8.
2.3 Defecte microscopice: de structura 2 2 S20,2 S20,2
1 1
interna, incluziuni metalice si
nemetalice, pori, fisuri, segregaţii;

2.4 Defecte de funcţionare 1 1 S22 S22

2.5 Cauze de apariţie a defectelor 2 2 S22,2 S22,2


semifabricatelor, pieselor si sistemelor 3 3
tehnice: abateri de la tehnologiile de
elaborare a materialelor, abateri de la
tehnologiile de fabricaţie, exploatare
necorespunzătoare a sistemelor tehnice.

12.3.1. 3. Defecţiunile sistemelor mecanice:


12.3.2. defecţiuni generate de concepţia
12.3.3. constructivă, defecţiuni datorate concepţiei
12.3.4. tehnologice şi de execuţie, defecţiuni
12.3.5. cauzate de uzare, defecţiuni cauzate de
12.3.6. predeformaţii şi şocuri, defecţiuni cauzate
12.3.7. de mediul ambient, defecţiuni provocate de
12.3.8 factorul uman).
3.1 Starea limită de funcţionare a organelor 1 1 S24 S24
de maşini;
3.2 Comportarea sistemelor mecanice la 1 1 S25 S25
principalii factori de stres ai mediului
ambiant..
Nr. Unitatea de Rezultate ale învăţării (codificareConţinutile învăţării Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
rezultate ale conform SPP)
învăţării
12.1.4. 12.2.13. 12.3.1. 4. Fiabilitatea, mentenabilitatea şi
12.3.2. disponibilitatea sistemelor mecanice:
12.2.14. 12.3.3. 4.1 Siguranţa in funcţionare;
12.3.4. 1 1 S27 S27
12.2.15. 12.3.5. 4.2 Conceptul de fiabilitate, modele tipice
12.3.6.
3.2.3. 12.3.7.
12.2.17. 12.3.8 4.3 de fiabilitate, factorii care influenteaza 1 1 S29 S29
fiabilitatea sistemelor mecanice;

4.4 Rate de defectare (r.d.d.), factorii care


influenţează ratele de defectare, 2 2 S30,3 S30,3
1 1
calcularea r.d.d. ale echipamentelor cu
ajutorul r.d.d. ale componentelor;

4.5 Mentenabilitatea sistemelor tehnice 1 1 S33 S33


4.6 Disponibilitatea sistemelor mecanice 1 1 S34 S34
12.1.5. 12.2.18. 5. Norme de sănătate ţi securitate în 1 1 S35 S35
muncă şi a normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor

12.1.6. 12.2.19. 6. Norme de protecţia mediului 1 1 S36 S36

S-ar putea să vă placă și