Sunteți pe pagina 1din 7

- ELEMENTELE GEOMETRICE ALE

FILETULUI
-CLASIFICAREA FILETELOR
DEFINIȚII

 Filetarea este operaţia tehnologică de prelucrare prin așchiere,


realizată în scopul obținerii unui filet pe suprafața interioară sau
exterioară a unei piese.
Filetarea se poate realiza: manual sau mecanic.

 Filetul reprezintă totalitatea spirelor dispuse pe o suprafață


cilindrică sau conică, exterioară sau interioară, iar uneori pe o
suprafață plană.
ELEMENTELE GEOMETRICE ALE
FILETULUI
ELEMENTELE GEOMETRICE ALE
FILETULUI
 profilul - este forma geometrică a filetului într-o secțiune axială a
piesei;

 pasul p – distanța dintre două puncte consecutive ale aceleași spire


măsurată pe o paralelă la axa șurubului;

 unghiul filetului - cuprins între flancurile consecutive ale filetului


măsurat în planul axial al filetului.
ELEMENTELE GEOMETRICE ALE
FILETULUI
 diametrul exterior, d la șurub şi D la piuliță – distanța, între vârfurile filetului la șurub
sau între fundurile filetului la piuliță, măsurată perpendicular pe axa filetului;

 diametrul mediu, d2 la șurub și D2 la piuliță - distanța dintre mijloacele flancurilor


filetului măsurată perpendicular pe axa filetului ;

 diametrul interior, d1 la șurub și D1 la piuliță – distanța între fundurile filetului la șurub


sau între vârfurile filetului la piuliță, măsurată perpendicular pe axa filetului;

 Înălțimea filetului șurubului h și al piuliței H – distanța măsurată perpendicular pe axa


asamblării între vârful şi fundul filetului șurubului, respectiv piuliței
CLASIFICAREA FILETELOR
 a. după rolul funcțional: - de fixare
- de strângere-etanșare
- de mișcare
- de reglare
- de măsurare
- cu destinație speciala
 b. după secțiunea profilului: - triunghiulara
- pătrata
- trapezoidală
- ferăstrău
- rotundă
 c. după direcția de înfășurare a spirei: - spre dreapta
- spre stânga
CLASIFICAREA FILETELOR
 d. după numărul de inceputuri: - cu un singur început
- cu mai multe începuturi
 e. după sistemul de măsurare: - metric: are un profil triunghiular echilateral, α=600
- in inch: are un profil triunghiular isoscel, α=550
 f. după finețe: - normale
- fine
- speciale
 g. după forma geometrica a corpului de înfasurare: -filet cilindric
- filet conic
- filet plan
 h. după poziția filetului pe piesă: - filet exterior
- filet interior