Sunteți pe pagina 1din 5

SPEȚĂ PENSIE DE INVALIDITATE

X, născut la data de 1 ianuarie 1975, a fost încadrat în muncă la data de 1 iulie 1998,
în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Acesta a prestat munca în favoarea societății Y până la data de 1 ianuarie 2017, când
contractul individual de muncă a încetat în baza art. 56 lit. c) din Codul muncii (la
data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă, în cazul invalidității
de gradul I sau II).

În perioada 1 octombrie 1994 - 30 septembrie 1998, X a urmat cursurile Facultății


de matematică, pe care a absolvit-o cu diplomă. În anul I, acesta a urmat cursurile
Facultății de matematică la forma învățământ la distanță, transferându-se la zi în
anul II de facultate.

Începând cu data de 1 mai 2011, X a intrat în concediu pentru creșterea copilului


până la data de 28 februarie 2013.

La data de 1 martie 2013, X s-a reîntors la locul de muncă, prestând activitatea în


favoarea societății Y până la data de 1 ianuarie 2017.

La data de 27 noiembrie 2015, X a depus la cabinetul de expertiză medicală a


capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente cererea și
documentele necesare în vederea evaluării capacității sale de muncă.

La data de 31 decembrie 2016, lui X i-a fost comunicată decizia medicală asupra
capacității de muncă, fiind încadrat în gradul II de invaliditate, din cauza faptului că
suferea de hemofilie.

Precizați care este cuantumul pensiei de invaliditate la care este îndreptățit X.

Notă:

În perioada 1994-1998:

 Salariul de bază minim brut a fost de 1000 de lei.

În perioada iulie 1998-31 decembrie 2003:

 Cuantumul câștigului salarial brut a lui X a fost de 1500 de lei


 Câștigul salarial mediu brut comunicat de INS a fost de 1700 de lei
DSS 2

În perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2009

 Cuantumul câștigului salarial brut a lui X a fost de 2500 de lei


 Câștigul salarial mediu brut comunicat de INS a fost de 2100 lei

În perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

 Cuantumul câștigului salarial brut a lui X a fost de 3000 de lei


 Câștigul salarial mediu brut comunicat de INS a fost de 2300 lei

În perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013

 Câștigul salarial mediu brut comunicat de INS a fost de 2400 lei


 Începând cu luna ianuarie 2011, cuantumul câștigului salarial brut a lui X a
fost de 3000 de lei.
 Începând cu luna martie 2013, cuantumul câștigului salarial brut a lui X a fost
de 3200 de lei

În perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2016

 Cuantumul câștigului salarial brut a lui X a fost de 3500 de lei


 Câștigul salarial mediu brut comunicat de INS a fost de 2500 lei

𝐶âș𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡 𝑏𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢ț𝑖𝑒𝑖


 Punctajul lunar: 𝐶âș𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣ă (𝐼𝑁𝑆)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣


 Punctajul anual: 12
 Stagiul potențial: stagiul complet de cotizare – stagiul efectiv realizat până
la momentul acordării pensiei de invaliditate.

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒


 Punctajul mediu anual: 𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑛𝑧ă𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒

Cuantum pensie:
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐ț𝑖𝑒 (1,14 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑙 2017) ×
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒 î𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒 (917,5 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑙 2017)

2
DSS 3

I. Perioada studiilor :
- Anul I de studii a urmat cursurile Facultății de matematică – forma
învățământ la distanță, deci nu vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului
pensiei;
- Anii 1997 și 1998 sunt ani „întregi de facultate” – pentru care se acordă un
punctaj lunar de 0,25;
- Punctajul lunar va fi egal cu punctajul anual, întrucât nu se modifică
referențialele.
- Astfel :
o Anul 1995 – anul universitar 1995-1996 începe la 1 octombrie și se
finalizează la 30 septembrie, de unde rezultă că punctajul lunar
aferent studiilor va fi :
 Anul 1995 (3 luni, i.e. octombrie, noiembrie, decembrie) –

3 ∗ 0,25
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 0,0625
12
 Anul 1996: 0,25
 Anul 1997: 0,25

II. Anul 1998:


- La 1 iulie 1998, X a început prestarea activității (rezultă că pentru anul 1998
se va lua în calcul un punctaj lunar de 0, 25 numai pentru primele 6 luni –
când nu a obținut venituri pentru care asigurarea este obligatorie în sistemul
public de pensii.
- Astfel:
o Pentru primele 6 luni va avea un punctaj lunar de 0, 25
o Pentru perioada iulie – decembrie 1998 – punctajul lunar (pentru
fiecare lună din această perioadă) se va calcula după cum
urmează:

1500
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = = 0,88
1700
𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟖𝟖 ∗ 𝟔
𝑷𝒖𝒏𝒄𝒕𝒂𝒋 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = = 𝟎, 𝟓𝟔
𝟏𝟐
III. Perioada 1999-2003 (5 ani)

3
DSS 4

1500
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = = 0,88
1700
0,88 ∗ 12
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 0,88
12
IV. Perioada 2004-2009 (6 ani)

2500
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = = 1,19
2100
1,19 ∗ 12
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 1,19
12

V. Anul 2010

3000
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = = 1,30
2300
1,30 ∗ 12
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 1,30
12
VI. Perioada ianuarie 2011-decembrie 2013

- Pentru anul 2011:


o Până în luna mai, X a lucrat – deci i se va calcula punctajul lunar
pentru această perioadă:
3000
o 𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = 2400 = 1,25 – pentru 4 luni (ianuarie – aprilie)
o Începând cu luna mai, X a intrat în concediu pentru creșterea
copilului
Punctaj lunar: 0,25 – pentru 8 luni (mai-decembrie)

1,25 ∗ 4 + 0,25 ∗ 8
P𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2011 = = 0,83
12

- Pentru anul 2012 – punctajul lunar este de 0,25 – tot anul aflându-se în
concediu pentru creșterea copilului ; pentru că referențialul nu se modifică,
punctajul lunar va fi egal cu punctajul anual.
- Pentru anul 2013:

4
DSS 5

o Până în luna februarie, X s-a aflat în concediu pentru creșterea


copilului, deci pentru această perioadă i se va acorda un punctaj de
0,25:
o Pentru perioada martie – decembrie, i se va calcula punctajul lunar.
3200
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = 2400 = 1,33 – pentru 10 luni (martie – decembrie)

𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐 + 𝟏, 𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟎
𝑷𝒖𝒏𝒄𝒕𝒂𝒋 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝟐𝟎𝟏𝟑 = = 𝟏, 𝟏𝟓
𝟏𝟐

VII. Perioada 2014-2016 (pentru o perioadă de 2 ani)


3500
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = 2500 = 1,4

1,4 ∗ 12
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 1,4
12
VIII. Stagiul potențial („SP”)

SP=Stagiul complet de cotizare-stagiul efectiv realizat = 35 de ani-20 de ani și 3 luni


= 14 ani și 9 luni.

Punctaj lunar stagiu potențial aferent grad II de invaliditate = 0,55.

Pentru cei 14 ani de stagiu potențial, punctajul anual va fi egal cu punctajul lunar
(pentru că nu se modifică referențialele) = 0,55

Se va calcula punctajul anual pentru cele 9 luni rămase:


0,55 ∗ 9
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 0,41
12

Punctaj mediu anual:


0,0625+2∗0,25+0,56+0,88∗5+1,19∗6+1,30+0,83+0,25+1,15+1,4∗2+14∗0,55+0,41
=
35
0,0625+0,5+0,56+4,4+7,14+1,30+0,83+0,25+1,15+2,8+7,7+0,41 27,1
= = 0,77
35 35

Pensie: 0,77× 𝟏, 𝟏𝟒 × 𝟗𝟏𝟕, 𝟓 = 𝟖𝟎𝟗, 𝟗 RON

S-ar putea să vă placă și