Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitatea actuală a activelor intangibile: non-

conservativă şi non-informativă

Nume, Prenume
An 2 Masterat ESS,
Noiembrie 2014

„Un activ este prin definiție o resursã controlatã de o entitate, rezultat al unor
evenimente trecute şi de la care se aşteaptã generarea unor beneficii economice viitoare. Un
activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar şi fãrã substanțã fizicã. Activele
necorporale pentru scopuri contabile, includ: licențe, patente, software-ul, mãrcile comerciale,
dreptul de proprietate intelectualã şi drepturi de marketing.”(IAS 38)
Aceste active necorporale vor fi recunoscute de contabilitate ĩn momentul ĩn care
beneficii economice vor fi obținute ĩn urma utilizãrii acestora, iar mãsurarea costului se va
putea realiza ĩn mod corect.
Ordinul nr. 306/2002 defineşte activul necorporal ca fiind un „activ identificabil, fãrã
suport material şi deținut pentru utilizare ĩn procesul de producție, furnizare de bunuri sau
servicii, pentru a fi ĩnchiriat terților sau pentru scopuri administrative.” (Ordinul nr. 306/2002)
Pentru evidențierea activelor necorporale se poate face o distincție ĩntre acestea şi cele
corporale. Cele corporale suntem siguri cã reprezintã un lucru palpabil, pe cānd cele
necorporale sunt elemente esențiale pentru obținerea unei productivitãți şi a recunoaşterii pe
piațã.
Termenul de capital intelectual face referire la totalitatea cunoştințelor şi
competențelor acumulate de o ĩntreprindere, iar prin exploatarea acestora se genereazã profit
pentru acea ĩntreprindere. Dezvoltarea capitalului intelectual se va realiza prin cercetãri şi
pregãtirea personalului. În urma analizãrii definiției din IAS 38 a activelor necorporale şi a
termenului de capital intelectual putem spune cã cele douã sunt sinonime, ambele se referã la
cunoştințele acumulate şi la creşterea beneficiilor economice viitoare pentru entitate.
Capitalul uman este un element al capitalului intelectual, alãturi de capitalul structural.
Din punctul meu de vedere capitalul uman este mult mai important decāt cel intelectual,
deoarece omului ĩi este oferit un suport ca apoi sub influența cunoştințelor, abilitãților şi a
experiențelor trecute acesta sã poatã realiza o variantã mai bunã a produselor şi serviciilor,
implicit creşterea profitului.
Māna de lucru reprezintã efectiv forța de muncã, persoanele angrenate ĩn activitatea de
producție sau prestãri de servicii.
Creşterea capitalului intelectual prin capitalizarea capitalul uman are un efect direct,
provenit din acțiunile omului. De asemenea capitalul tangibil al unei ĩntreprinderi va fi mai
mic decāt valoarea de piațã obținutã ĩn urma interacțiunii cu , capitalul intelectual. Resursele
intelectuale vor da valoare mai mare activelor tangibile, exact cum formula elixirului tinereții
va da o valoare inestimabilã caietului prãfuit ĩn care a fost gãsitã.
Baruch Lev ne prezintã metoda conservatoare cu privire la mãsurarea şi raportarea ĩn
contabilitate a investițiilor ĩn activele necorporale, şi anume acestea ar trebui trecute imediat
pe cheltuieli, metodã prin care esrau subestimate veniturile şi valoarea acestor active. Prin
utilizarea permanentã a acestei metoda, ĩn unele perioade va avea loc o umflare a veniturilor.
Dacã luãm ca exemplu clasificarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare prin douã
metode/tratamente contabile, ca primã metodã ratele de utilizare a activelor intangibile sunt ĩn
scãdere, fapt ce va duce la o scadere a ratelor de creştere şi implicit la o metodã agresivã.
Pentru aceste companii nivelul rentabilitãții capitalului propriu şi a activelor şi creşterea
activelor este mult mai bine situat decāt ĩn realitate. A doua metodã prin trecerea imediatã pe
cheltuieli, ne aratã o creştere a ratei de utilizare a activelor intangibile a entitãții şi reprezintã
contabilitatea conservativã.
În urma unui studiu realizat ĩnpreunã cu Paul Yarowin ne aratã cã situațiile financiare
unde cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea au suferit schimbãri majore, informațiile contabile
au fost cele mai afectate.