Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE DEZVOLTARE

PERSONALA

Student:
I. Evaluarea situației actuale ( analiza SWOT )

I.1. Date personale

Nume:
Data nașterii:
Domiciliu: i

Stare civilă:

Studii: - Liceale:
- Licență:
- Masterat:
Profesie: reșcolar
Ocupație:

Pasiuni:

I.2. Motto

„Nu pot să învăţ pe nimeni nimic. Pot doar să fac oamenii să gândească” (Socrate)

"Indiferent de ceea ce poti face sau visezi ca poti face, incepe. Indrazneala are
geniu, putere si magie in ea" - W.H. Murray.
I.3. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Dorinţă de autoperfecţionare şi de - Implicarea simultană în activităţi din
învăţare continuă dublată de domenii diferite;
curiozitate; - Debutant în învățământ
- Dorinţă de autodepăşire - Ocupant al unui post de suplinire
- Răbdare şi tenacitate în urmărirea - Resurse financiare limitate la salariul
scopurilor propuse; bugetar;
- Capacitate de asimilare a informaţiilor - Roluri asumate multiple;
din domenii diferite; - Resurse de timp limitate comparativ cu
- Găndire divergentă; volumul de achiziţii de informaţii
- Capacitate de adaptare şi flexibilitate necesar;
în gândire;
- Atitudine pro-activă;
- Cunoştinţe IT (hardware şi software) şi
de tehnoredactare computerizată;
- Cunoaşterea limbii engleze
- Capacitate de comunicare şi
relaţionare;
- Dispoziţie de lucru în program
prelungit;
- Dublă specializare: inv. Primar și
Preșcolar
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Cursuri de formare prin programe - Lucrul la calculator peste 8 ore/zi;
POSDRU; - Diminuarea acuităţii vizuale;
- Participarea la proiecte „Comenius” - Reducerea numărului de ore în
- Valorificarea experienţei prin specialitate;
implicarea activă în proiecte şcoală- - Riscul pierderii locului de muncă ca
comunitate; urmare a neacordării continuității
- Acces la informaţii din domenii - Predictibilitate scăzută datorită
diverse, complementare; schimbărilor legislative.
- Valorificarea cunostinţelor/ achiziţiilor
dobândite şi comunicarea prin
intermediul internetului;
- Posibilitatea de a rămâne pe postul
curent
II. Stabilirea obiectivelor

II.1. Misiunea personală

În activitatea pe care o desfăşor, urmăresc pregătirea omului pentru viaţă,


formarea capacităţii de adaptare continuă la viață, la schimbările prin care trece
societatea de astăzi și la progresul continuu al tehnologiei. Pregătirea
postuniversitară a specialistului în educaţie trebuie să fie mai mult decât o simplă
extensie cantitativă a cunoştinţelor existente, în condiţiile în care se dovedeşte că
nu mai este suficient să fii bun într-un anumit domeniu.

Educatorului, căruia îi revine misiunea de a conduce destine, i se cere să fie


capabil să restructureze şi să adapteze cunoştinţe din domenii/aspectele diverse
ale realităţii astfel încât să ofere o viziune de ansamblu asupra vieţii precum şi
persepective care să permită integrarea şi valorizarea individului în cadrul
societăţii dar şi ca cetăţean al comunității din care face parte.

Este de dorit să înţelegem cât mai repede că: trebuie să dezvoltăm mintea la
nivelul complexităţii naturii, nu să simplificăm natura la nivelul minţii şi
cunoştinţelor avute la un moment dat.

Având ca și pasiune Consilierea, imi doresc sa urmez studii în acest domeniu și să


ajung sa profesez ca și Consilier Școlar. Însă, înainte de a ajunge la acest nivel,
consider ca este necesar să îmi definitivez situația în învățământ și apoi să continui
sa mă perfecționez, pentru a putea practica ambele meserii simultan.

II.2. Enunțarea obiectivelor

- Obținerea definitivatului in învățământ


- Obținerea unui post de titular
- Îmbunătăţirea imaginii mele ca și cadru didactic în cadrul şcolii prin
implicarea în proiecte şcoală-comunitate
- Obținerea specializării de Consilier școlar
- Practicarea meseriei de Consilier școlar
II.3. Alcătuirea planului de dezvoltare personală

Modalităţi de
Nevoi Strategii şi evaluare a
profesionale Obiective mijloace de Timp alocat nivelului de
identificate realizare realizare a
obiectivelor
-Urmarea
cursurilor
acreditate CCD
-Susținerea
Depășirea Obținerea Obținerea
inspecțiilor Ianuarie 2014 –
statutului de definitivatului in certificatului de
speciale la clasă Iulie 2014
Debutant învățământ Definitivat
-Promovarea
examenului cu
cel puțin nota 8

Depășirea -Susținerea Obținerea


Obținerea unui
statutului de examenului de Iunie – Iulie 2014 titularizării în
post de titular
Suplinitor titularizare învățământ
-Implicarea in cat
Îmbunătăţirea
mai multe
imaginii mele ca
programe și
Nevoia de și cadru didactic Derularea a cel
proiecte
afirmare în cadrul şcolii Permanent puțin 2 proiecte
-Inițierea a cel
profesionala prin implicarea în educaționale
puțin unui
proiecte şcoală-
proiect
comunitate
educațional
-Înscrierea la
Concretizarea
Obținerea masterul de Obținerea
pasiunii pentru Septembrie 2014
specializării de Consiliere specializării de
Consilierea – Iunie 2016
Consilier școlar -Promovarea Consilier Școlar
Școlara
cursului
-Căutarea de
Dorința de Practicarea
oportunități de Mai – Angajarea ca și
avansare meseriei de
angajare in Septembrie 2016 consilier școlar
profesionala Consilier școlar
domeniu