Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTUL EDUCAŢIONAL

TITLUL: "Comunicarea educaţională - modalitate de prevenire a conflictelor din


mediul şcolar"

ŞCOALA: Liceul Tehnologic "Moga Voievod" Hălmagiu

DURATA: proiectul se va desfăşura pe durata anului şcolar 2016-2017, semestrul


al II-lea, în perioada februarie 2017 - iunie 2017

BUGETUL: costuri suportate de familia elevului

GRUPUL ŢINTĂ: elevii de liceu, clasa a X-a, 15 elevi ai Liceului Tehnologic


"Moga Voievod" Hălmagiu, din judeţul Arad

ARGUMENT:
Nevoile de interrelaţionare şi de cunoaştere nerealizate la timp sunt cauzele
violenţelor din mediul şcolar.
În primul rînd, activităţile extraşcolare trebuie realizate cu sprijinul părinţilor,
dar şi a altor surse disponibile şi moderne, cum ar fi: navigarea pe internet, în
siguranţă, având ca scop, dezvoltarea personalităţii fiecărui elev.
În al doilea rând, comunicarea educaţională presupune nu doar resurse, ci şi
bunăvoinţă din partea receptorilor, cât şi a emiţătorilor de a dori rezolvarea
problemelor de orice fel.
Realizarea unui plan de carieră înainte de absolvirea liceului este util în
stagnarea actelor de violenţă din şcoală, care provin, mai ales, din cauze obiective,
cum ar fi: stilul de viaţă diferit al elevilor şi neimplicarea familiei în soluţionarea
acestor probleme.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei;
2. integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi
profesionale;
3. utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea
succesului;
4. elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională;
REZULTATE AŞTEPTATE:
- reducerea abandonului şcolar;
- relaţionarea pozitivă elev-profesor, elev-elev, elev-părinte, părinte-profesor,
profesor-părinte;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de colegi/adulţi prin creşterea stimei de
sine;
- implicarea părinţilor în procesul educaţional;

IMPACTUL AŞTEPTAT:
- recreerea imaginii pozitive a şcolii;
- 15 elevi vor deveni mai responsabili;
- promovarea muncii ca valoare şi modalitate de prevenire a conflictelor;

ACTIVITĂŢI PENTRU PREVENIRE: cursuri oferite de


www.laboratoruldecariere.ro şi de www.atelieruldigital.ro, în funcţie de
conţinuturile şi competenţele specifice consilierii elevilor de clasa a X-a prezente
în programa pentru Aria curriculară: Consiliere şi orientare;

Coordonatorul proiectului: profesor diriginte Mateş Ionela Cristina


Responsabil, prof. Mateş Ionela Cristina
Beneficiari: 15 elevi ai clasei a X-a

I. Autocunoaştere şi dezvoltare personală:


"Ce vreau şi ce pot să fac?"
"Plan de carieră"
"Învăţarea pentru performanţă"

II. Comunicare şi abilităţi sociale:


"Eficienţa personală": "Productivitate"
"Obiceiuri sănătoase"
"Gestionarea emoţiilor şi a motivaţiei"
"Gestionarea relaţiilor"

III. Managementul informaţiilor şi al învăţării:


"Brandul personal"
"Interviuri"
"Networking"

IV. Planificarea carierei:


"Ce vreau să urmez după absolvirea liceului?"
"Atelierul digital": "Primii paşi către succesul online", "Creează-ţi o
prezenţă online"
"Certificatul de competenţă online"

V. Calitatea stilului de viaţă:


"Viaţa trăită cu pasiune"
"Cultivarea pasiunii",
"Frica de eşec"/ "Frica de succes"
"Busola interioară"

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

Activităţile se vor ţine săptămânal, o oră pe săptămână, online pe site-ul


laboratoruldecariera.ro pe care totţi evevii clasei a X-a vor avea cont, precum şi pe
site-ul atelieruldigital.ro.

Activitatea nr. 1.
Titlul: "Ce vreau şi ce pot să fac?"
Data: 16 februarie 2017
Descriere: exerciţii de autocunoaştere şi dezvoltare personală, prin identificarea
relaţiei dintre calităţile personale, valorile personale şi reuşita personală
- www.simulatoruldejoburi.ro/holland, tipuri de personalitate: realist,
conventional, social, investigativ, întreprinzător, artistic

Activitatea nr. 2.
Titlul: "Plan de carieră"
Data: 23 februarie 2017
Descriere: elaborarea unui plan de carieră după finalizarea învăţământului
obligatoriu: obiective, resurse, obstacole, acţiuni
- sense making, social intelligence (a te conecta cu ceilalţi),
novel&adoptive thinking, cross-cultural competency, computational thinking, new
media literacy, transdisciplinarity, design mindset, cognitive lood management,
virtual collaboration

Activitatea nr. 3.
Titlul: "Învăţarea prin performanţă"
Data: 2 martie 2017
Descriere: www.truity.com/test/big-five-personality
Activitatea nr. 4.
Titlul: "Eficienţa personală"
Data: 9 martie 2017
Descriere: cele şase ingrediente ale eficienţei personale;
www.onetcenter.org/mynextmove.html

Activitatea nr. 5
Titlul: "Productivitate"
Data: 16 martie 2017
Descriere: beneficiile auto-descoperirii, beneficiile autocunoaşterii, 10 tool-
uri consacrate pentru autocunoaştere
- www.livecareer.com

Activitatea nr. 6.
Titlul: "Obiceiuri sănătoase"
Data: 23 martie 2017
Descriere: exemple de obiceiuri pentru o zi eficientă; obiceiuri care te fac om
"mare"; www.traininguri.ro

Activitatea nr. 7.
Titlul: "Gestionarea emoţiilor şi a motivaţiei"
Data: 30 martie 2017

Activitatea nr. 8.
Titlul: "Gestionarea relaţiilor"
Data: 6 aprilie
Descriere: dezvoltarea relaţiilor interumane şi respectul

Activitatea nr. 9
Titlul: "Brandul personal"
Data: 13 aprilie
Descriere: cele şapte elemente ale ale unei cariere de succes; folosirea eficientă
a abilităţilor, autonomiei şi a libertăţii
- Transferable Skills Inventory

Activitatea nr. 10
Titlul: "Interviuri"
Data: 4 mai 2017
Descriere: nevoia de realizare prin muncă, www.myperfectresume.com
Activitatea nr. 11
Titlul: "Networking"
Data: 11 mai 2017
Descriere: exersarea deprinderilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi
comunicaţionale, pentru clarificarea traseului educaţional şi profesional

Activitatea nr. 12.


Titlul: "Ce vreau să urmez după absolvirea liceului?"
Data: 18 mai 2017
Descriere: înscrierea la anumite work-shop-uri educaţionale
- Skills Search
- CoachCompas&Assessement

Activitatea nr. 13.


Titlul: "Atelierul digital"
Data: 25 mai 2017
Descriere: obiectivele tale online, crearea prezenţei online, cum se poate un
certificat de competenţă online

Activitatea nr. 14.


Titlul: "Primii paşi către succesul online"
Data: 1 iunie 2017
Descriere: promovarea prezenţei online, analizarea şi adaptarea online

Activitatea nr. 15.


Titlul: "Creează-ţi o prezenţă online!"
Data: 8 iunie 2017
Descriere: alegerea prezenţei online, cum funcţionează site-urile,
ingredientele esenţiale ale unui site, site-urile şi obiectivele tale comerciale,
creearea un site uşor de utilizat, recomandări şi contraindicaţii pentru designul site-
ului

Activitatea nr. 16.


Titlul: "Calitatea stilului de viaţă"
Data: 16 iunie 2017
Descriere: analizarea unor fenomene cu consecinţe negative asupra vieţii
tinerilor şi a stilului de viaţă sănătos;
- www.onetonline.org
MODALITATE DE EVALUARE A PROIECTULUI:

- CHESTIONAR CU URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

Exerciţiu: "Povestea mea": gândeşte-te la un succes personal care te-a


făcut să te simţi bine. Retrăieşte acest succes şi răspunde la următoarele întrebări:
1. Ce anume din această experienţă te-a făcut să te simţi bine?
2. Cum ai comunicat cu colegii tăi?
3. Cum te-ai implicat? Ce ai învăţat? Ce calităţi ai folosit?

- REALIZAREA PLANULUI DE CARIERĂ PROPRIU-ZIS:

Exerciţiul 1

Rezervă-ţi câteva minute pentru a face un exerciţiu simplu, dar util:


Ia o foaie de hârtie şi scrie! Imaginează-te şi prezintă-te, concentrându-te pe ce
doreşti să realizezi:

· Unde vei fi, ce vei face peste 5 ani?


· Unde vei fi, ce vei face peste 10 de ani?
· Unde vei fi, ce vei face peste 20 de ani?
Atenţie!: Ar fi de dorit să scrii cât mai multe lucruri despre stilul de viată pe care ţi-
l doreşti, despre realizările din plan profesional, de ce nu, şi despre realizările din
plan material/financiar! Succes!

Pasi importanti în planificarea carierei:


· Clarificarea situaţiei;
· Stabilirea obiectivelor;
· Elaborarea şi punerea în aplicare a planului de acţiune.

Exercitiul 2
Acum, când ai clarificat ceea ce vrei să realizezi, este foarte important să-ti
construieşti un plan care să te ajute să răspunzi la întrebarea ”Cum voi reuşi?”.
Planul meu de carieră trebuie să cuprindă:
· Un scop (”Îmi doresc să devin ...”)
· Obiective (Ce voi face?), Acţiuni concrete (”Ce voi face? Cum voi reuşi să
îndeplinesc fiecare obiectiv?”)
o Pe termen lung
o Pe termen scurt
 Estimarea timpului necesar (”Până când voi acţiona?”)
 Identificarea posibilelor riscuri (”Ce m-ar putea împiedica?”)
 Punerea în practică a programului

Planul meu de cariera

1. Stablirea scopurilor/obiectivelor:
◦ Pe termen lung
1 ◦ Pe termen scurt
2 2. Identificarea modalităților de utilizare a timpului
3 3. Planifcarea acţiunii
4 4. Identificarea dificultăților
5 5. Punerea în practică a programului

Obiectivele mele:
Îmi doresc să
devin .....................................................................................................................
◦ 3 motive pentru care succesul e important pentru mine
......................................................................................................
....................
1 ......................................................................................................
..................... ........................................................................
..................................................
◦ Obiectivele mele pe termen scurt care mă ajută să ating acest obiectiv
pe termen lung
_ ......................................................................................................
....................
_ ...........................................................................................................................

Planul meu de acţiune


Scopul meu este:
1 ...........................................................................................................................
.............
Obiectivul 1
1 ...........................................................................................................................
..............

Obiectivul 2
2 ...........................................................................................................................
...............

Obiectivul 3
3 ..........................................................................................................................................

Strategii de Termen Resurse Bariere


realizare

DISEMINARE: prin promovarea celor două site-uri laboratoruldecariera.ro şi


atelieruldigital.ro