Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Completează spațiile libere cu următoarele cuvinte: iubire, Dă exemple de fapte care ne apropie de Dumnezeu.
Fiul, Biblie, iubitori, rugăm

Dumnezeu Tatăl L-a trimis în lume pe ____________ Său din


iubire pentru noi.

Iisus Hristos ne-a învățat să ne ____________ și să fim


____________.

Îl putem cunoaște pe Dumnezeu citind din ______________.

Dumnezeu ne însoțește pretutindeni cu _______________.

Formulează enunțuri care să conțină cuvintele: Iisus Hristos, Realizează un desen care sugerează o modalitate prin care noi
iubire, Biblia, rugăciuni. aflăm mai multe despre Dumnezeu.