Sunteți pe pagina 1din 29

l

LICHIDAREA SI DIZOLVAREA
SOCIETATILOR COMERCIALE

CIAUSU DOMNICA
Stagiu An I –Expert contabil
semestru II -
2013

CECCAR Bucuresti
2013

1
CUPRINS

CAP.1. DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE


1.1. Societati comerciale.Definire. Tipuri…..…………………………………………… 3
1.2. Notiunea de dizolvare a societatilor comerciale……………………………………... 4
1.3. Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale……………………………... 4
1.4. Caile dizolvarii societatilor comerciale………………………………………………. 5
1.5. Efectele dizolvarii societatii comerciale……………………………………....……... 7
CAP.2.LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
2.1. Notiunea de lichidare a societatilor comerciale………………………………............ 8
2.2. Lichidatorul…………………………………………………………………………...10
2.3. Lichidarea activului societatii comerciale dizolvate………………………………….12
2.4. Satisfacerea pasivului ( lichidarea pasivului)……………………………………….. 14
2.5. Drepturile asociatilor cuvenite din lichidarea societatii comerciale…………….……15
CAP.3.CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE ……………………………………………20

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………..…..27

2
CAP.1.DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

1.1.Societati comerciale.Definire.Tipuri.

Notiunea de societate comerciala este definita ca fiind un contract prin care doua
sau mai multe personae,fizice sau juridice, se invoiesc sa puna ceva in comun,cu scopul
declarat de a imparti foloasele ce ar putea deriva din aceasta.
Societatea comerciala este o asociere, in general voluntara, realizata in scopul
efectuarii unor activitati comerciale.
In tarile cu o economie de piata dezvoltata aceasta asociere constituie si o tehnica
de organizre a parteneriatului dintre asociati,o tehnica de organizre a activitatii,cat si de
organizare a patrimoniului fiecarei societati.
Orice societate comerciala actioneaza in circuitul civil independent de vointa
proprie a fiecarui asociat, aceasta caracterizandu-se printr-o dubla natura juridica, in
sensul ca are loc o imbinare a laturii volitionale (a asociatilor), cat si o latura
institutionalizata, in temeiul dispozitiilor legale referitoare la societatile comerciale.
Conform prevederilor legale 1, societatile comerciale pot fi:
- in nume colectiv;
- in comandita simpla;
- pe actiuni;
- in comandita pe actiuni;
- cu raspundere limitata.

Fiecare dintre tipurile de societati comerciale are caracteristici proprii in ce


priveste modul de constituire si functionare,caracteristici stabilite prin legea privind
societatile comerciale cat si prin actul constitutiv adoptat de asociati.

1.2.Notiunea de dizolvarea a societatilor comerciale.

1
Legea nr 31/1990 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 1066 din 17 noiembrie 2004

3
O societate comerciala dispare ca entitate economica,sociala si juridica odata cu
dizolvarea si lichidarea ei.
Procesul de incetare a existentei societatii comerciale cuprinde mai multe
operatiuni care trebuie indeplinite in conditiile legii.
Dizolvarea societatii priveste acele operatiuni care declanseaza acest proces si
asigura premisele lichidarii patrimoniului social. Aceste operatiuni se refera la hotararea
de dizolvare a societatii si aducerea ei la cunostinta celor interesati.
Potrivit legii,hotararea privind dizolvarea societatii este luata,dupa caz,de adunarea
asociatilor ori de instanta judecatoreasca.In mod exceptional,dizolvarea societatii se
poate produce in temeiul legii.
Dizolvarea priveste insasi societatea comerciala ca entitate juridica si nu incetarea
actului constitutiv al acesteia.
Intrucat operatiunile mentionate au numai rolul de a declansa procesul de incetare
a existentei societatii comerciale,inseamna ca dizolvarea nu afecteaza personalitatea
juridica a societatii.Calitatea de persoana juridica este indispensabila societatii pentru
indeplinirea operatiunilor care privesc lichidarea patrimoniului sau social.

1.3.Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale


Societatea se dizolva prin :2
a.Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii.
b.Imposibilitatea realizarii obiectul de activitate al societatii sau realizarea
acestuia.
c. Declararea nulitatii societatii.
d. Hotararea adunarii generale a asociatilor.
e.Hotararea tribunalului la cerearea oricarui asociat pentru motive temeinice
, precum neintelegerile grave dintre asociati , care impiedica functionarea societatii
f. Falimentul societatii.
g. Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
2
Legea 31/1990 , modificata prin Legea nr 441/2006

4
1.4. Caile dizolvarii societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale se realizeaza pe trei cai:


- de drept;
- prin vointa asociatilor;
- pe cale judecatoreasca.
Fiecare dintre aceste cai de dizolvare impune respectarea anumitor conditii
prevazute de lege.
a. Dizolvarea de drept a societatii.
Legea consacra un singur caz de dizolvare de drept a societatii si anume
expirarea termenului stabilit pentru durata societatii.
Din moment ce asociatii au stabilit,prin actul constitutiv,durata societatii,iar
termenul fixat a expirat,societatea se dizolva,de plin drept,la data expirarii termenului.
Intrucat dizolvarea se produce de drept,nu este necesara nici o manifestare de
vointa a asociatilor si nici o formalitate de publicitate.
Vointa asociatilor a fost exprimata prin actul constitutiv si,daca nu s-a hotarat
prelungirea duratei societatii,ea isi produce efectul.
In caz de litigiu,orice persoana interesata poate cere tribunalului constatarea
dizolvarii societatii.Instanta nu pronunta dizolvarea,ci constata ca,fiind indeplinita cerinta
legii,dizolvarea a operat in puterea legii.
b. Dizolvarea societatii prin vointa asociatilor.
Societatea comerciala se poate dizolva prin vointa asociatilor, manifestata in
cadrul adunarii generale.
Pentru dizolvarea societatii prin vointa asociatilor trebuie respectate conditiile
stabilite de lege pentru modificarea actului constitutiv.
Hotararea privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum si
majoritate prevazute de lege pentru adunarea generala extraordinara.
Actul care constata hotararea privind dizolvarea societatii,in forma autentica,se
depune la oficiul registrului comertului pentru a se mentiona in registru,dupa care se

5
transmite,din oficiu,Monitorului Oficial,spre publicare.
In cazul dizolvarii societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata
sa,dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile
de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pentru a proteja pe asociati,legea permite revenirea asupra hotararii privind
dizolvarea societatii.
Hotararea privind revenirea asupra dizolvarii societatii trebuie luata in conditiile
de cvorum si majoritate cerute de lege pentru adunarea extraordinara. Revenirea este
permisa atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie de active intre asociati.
Noua hotarare se va mentiona in registrul comertului,dupa care oficiul registrului
comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei,spre publicare.
Impotriva aceste hotarari orice persoana interesata poate face opozitie, in termen
de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
c. Dizolvarea societatii pe cale judecatoreasca.
Societatea comerciala poate fi dizolvata prin hotarare a tribunalului.
In cazul falimentului,dizolvarea societatii se pronunta de tribunalul investit cu
procedura falimentului.Orice asociat poate cere tribunalului,pentru motive temeinice,
dizolvarea societatii.Legea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre
asociati,care impiedica functionarea societatii.Se intelege ca,daca datorita neintelegerilor
dintre asociati,se creaza un blocaj care face imposibila desfasurarea activitatii,singura
solutie este dizolvarea si lichidarea societatii.
Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Aceste formalitati trebuie
indeplinite in temen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit
irevocabila.
Dizolvarea societatii se poate cere de camera de comert,industrie si agricultura
teritoriala sau de orice persoana interesata.
Hotararea tribunalului privind dizolvarea se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire.
Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel,in termen de 30 de
zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

6
Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului,societatea va fi radiata din
registrul comertului.

1.5. Efectele dizolvarii societatii comerciale

Indiferent de modul in care se realizeaza,dizolvarea societatii produce anumite


efecte.Aceste efecte privesc deschiderea procedurii lichidarii si interdictia unor operatiuni
comerciale noi.
Trebuie aratat ca dizolvarea nu are o consecinta asupara personalitatii juridice a
societatii.Prin dizolvare,societatea nu se desfinteaza,ci ea isi continua existenta juridica,insa
numai pentru operatiunile de lichidare.
Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie mentionata in registrul comertului
si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si are ca efect deschiderea procedurii
lichidarii.
Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii.
Din momentul dizolvarii,administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni comerciale,
ei fiind personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-ar intreprinde
dupa aceasta data.
Hotararea privind dizolvarea societatii comerciale apartine asociatilor sau justitiei
si are drept consecinta interdictia de a efectua operatiunei noi, altele decat cele destinate
lichidarii.
Aceasta interdictie impusa administratorului,de a angaja operatiuni comerciale
noi,se explica prin starea in care se afla societatea.Activitatea societatii nu mai este una
normala,care sa urmareasca realizarea de beneficii, ci o activitate orientata spre lichidare. a
administratorului pentru operatiunile intreprinse.

CAP.2. LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

7
2.1. Notiunea de lichidare a societilor comerciale.

Lichidarea societatii comerciale presupune un ansamblu de operatiuni care are


drept scop realizarea activului societatii in vederea platii creditorilor sai si realizarea
partajului activului net intre actionari, respectiv asociati.
Incetarea existentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni care
sa puna capat activitatii societatii, si, totodata, sa duca in final la incetarea statutului de
persoana juridica al societatii.
Ca urmare a dizolvarii,societatea nu mai poate angaja noi operatiuni comerciale
dar,operatiunile aflate in curs la data dizolvarii trebuie finalizate. Aceasta inseamna ca
societatea trebuie sa isi execute obligatiile si sa isi valorifice drepturile care au ca izvor
raporturile juridice incheiate anterior dizolvarii.
In cazul actiunilor juridice ce au ca scop impartirea patrimoniului , deci si in cazul
lichidarii este obligatorie evaluarea pentru ca orice utilizare a valorilor din contabilitate
poate prejudicia in mod semnificativ o parte din actorii operatiunii in favoarea altora .3
Pentru a dispune de mijloacele de plata necesare satisfacerii creantelor
creditorilor,bunurile societatii sunt prefacute in bani,pe calea licitatiei publice sau negocierii
directe.
In faza de lichidare,societatea comerciala continua sa beneficieze de personalitate
juridica,dar numai pentru nevoile lichidarii.
Mentinerea personalitatii juridice a societatii are anumite consecinte.
Astfel,societatea comerciala isi conserva atributele de identificare;ea isi pastreaza
firma, sediul social si nationalitatea. Legea cere insa ca toate actele care emana de la
societate sa arate ca societatea este in lichidare.
Apoi,patrimonial societatii continua sa apartina acesteia,ca subiect de drept
distinct.Patrimoniul social constituie,si dupa dizolvarea societatii,gajul general al
creditorilor sai sociali.Intr’adevar,lichidarea societatii nu aduce modificari raporturilor
juridice dintre societate si creditorii sai.Acestia isi pot valorifica drepturile lor impotriva
societatii,care va raspunde cu patrimonial sau.

3
Marin Toma –Initiere in evaluarea intreprinderilor , Editura CECCAR 2011

8
In sfarsit,in faza lichidarii,organele societatii nu isi inceteaza activitatea.
In cazul lichidarii voluntare, adunarea asociatilor numeste lichidatorii iar in
cel al lichidarii judiciare numirea lichidatorului este facuta de catre judecatorul – sindic,la
propunerea adunarii creditorilor societatii lichidate.
Administratorii societatii continua mandatul lor pana la intrarea in functie a
lichidatorului,fiindu-le interzise insa, din momentul dizolvarii societatii,operatiuni
comerciale noi.
Cenzorii societatii isi continua activitatea lor de control asupra gestiunii
societatii.Potrivit legii,cenzorii exercita controlul si asupra activitatii lichidatorilor,care
organizeaza si conduc operatiunile de lichidare a societatii.
Lichidarea voluntara a societatii,ca urmare a dizolvarii ei,se face,in principal,in
interesul asociatilor.
Desigur ,prin reglementarea lichidarii sunt avute in vedere si interesele creditorilor
societatii,dar numai in mod secundar.Intra’devar,asociatii nu pot primi nici o suma de bani
in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creantelor creditorilor
societatii.
Interesul asociatilor imprima specificitatea acestei lichidari si o deosebeste de
procedura falimentului,care este menita sa ocroteasca,in mod exclusiv,interesele
creditorilor.
In primul rand,lichidarea voluntara a societatii comerciale poate fi ceruta numai de
catre asociati,cu excluderea creditorilor societatii.
In al doilea rand,asociatii constituiti in adunarea asociatilor sunt in drept sa
numeasca pe lichidatori si sa stabileasca puterile acestora.
In al treilea rand,legea permite asociatilor sa stabileasca prin actul constitutiv
conditiile lichidarii societatii. Regulile stabilite prin actul constitutiv se aplica in masura
in care nu sunt incompatibile cu cele inscrise in legea privind societatile comerciale in ce
priveste lichidarea.

2.2. Lichidatorii.

9
Precizari prealabile.
Lichidatorii sunt persoanele însărcinate să organizeze si sa conduca operatiunile de
lichidare a societatilor comerciale . Avand in vedere rolul pe care il au in administarea
societatii aflate in lichidare,legea reglementeaza conditiile de numire a ichidatorilor,puterile
si raspunderea lor.
Calitatea de lichidator.
Lichidatorul poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica. Lichidatorul
persona fizica,ca si persoana fizica - desemnata ca reprezentant permanent de catre
lichidatorul persoana juridica - trebuie sa fie lichidatori autorizati,in conditiile legii4.
Numirea lichidatorilor.
Lichidatorii sunt numiti prin hotararea adunarii asociatilor; in cazul societatilor in
nume colectiv,in comandita simpla si cu raspundere limitata.Hotarerea trebuie luanta in
unanimitate,daca in actul constitutiv nu se prevede altfel; in cazul societatilor pe
actiuni sau in comandita pe actiuni,hotararea trebuie sa se adopte cu majoritatea
prevazuta de lege pentru modificarile actului constitutiv.
In toate cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile mentionate, lichidatorii sunt
numiti de catre instanta judecatoreasca,la cererea oricarui dintre creditori sau asociatii.
Solutionarea cererii se face cu citarea asociatilor si administartorilor in conditiile
stabilite de lege5.
Impotriva hotararii instantei se poate declara recurs de catre asociatii sau
creditorii nemultumiti,in termen de 15 zile de la pronuntare.
Pentru lichidarea si repartizarea activului net,chiar daca in actul constitutiv sunt
prevazute norme in acest scop,sunt obligatorii o serie de reguli,respectiv:
- pana la preluarea functiei de catre lichidatori,administratorii isi continua madatul lor;
- actul de numire a lichidatorilor, ori sentinta care ii tine locul, si orice act ulterior care ar
aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse,prin grija lichidatorilor,la oficiul
registrului comertului, pentru a fi inscrise si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei.

4
Art.253 alin.1 din Legea nr.31/1990,republicata

5
Art.262 alin.2 din Legea nr.31/1990,republicata

10
Numai dupa indeplinirea formalitatilor de mai sus lichidatorii vor depune
semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
Incepand cu acesta data nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau
contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.
Pe timpul lichidarii toate actele emanand de la societatea aflata in procedura
lichidarii trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Natura juridica a functiei lichidatorilor.
Lichidatorii au aceleasi raspunderi ca si administratorii si isi indeplinesc mandatul,
in cazul lichidarii judiciare sub controlul judecatorului - sindic iar in cel al lichidarii
voluntare,sub controlul cenzorilor.
Mandatul lichidatorilor,ca si cel al administratorilor,are un continut contractual si
legal.Anumite puteri ale lichidatorilor sunt conferite de asociati,cu aceasi majoritate ceruta
pentru numirea lor.
Puterile lichidatorilor.
Lichidatorii au in principal urmatoarele atributii6:
- sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii.Acest lucru se explica prin
aceea ca,potrivit legii,de la data intrarii in functie a lichidatorilor,nici o actiune nu se
poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorului sau
impotriva lui;
- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare.Ei nu pot
intreprinde noi operatiuni comerciale,care nu sunt necesare scopului lichidarii.Daca se
angazeaza asemenea operatiuni, lichidarorii raspund personal si solidar de executarea lor;
-sa vanda,prin negociere directa ori prin licitatie publica , imobilele si orice avere mobiliara
a societatii.Legea cere ca vanzarea sa aiba ca obiect bunurile singure sau in bloc a
societatii comeciale.Sumele obtinute din valorificarea bunurilor societatii,ca si cele
provenite din valorificarea creantelor acesteia,sunt destinate satisfacerii creditorilor
societatii,iar restul satisfacerii drepturilor cuvenite asociatilor.Potrivit legii lichidatorul nu
poate plati asociatilor nici o suma de bani in contul partilor ce li s-ar cuveni din

6
Art.255 alin.1din Legea nr.31/1990,republicata

11
lichidare,inaintea achitarii creditorilor societatii;
- sa faca tranzatii;
- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.Lichidatorii trebuie sa ii urmareasca pe
debitorii sociali,pentru satisfacerea creantelor societatii.In cazul in care debitorul social este
supus procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului,lichidatorii trebuie sa declare
creantele societatii si vor participa la aceasta procedura.Pentru creantele incasate
lichidatorii sunt in drept sa dea chitanta;
- sa contracteze imprumuturi neipotecare si orice alte acte necesare lichidarii.Legea are in
vedere numai asumarea obligatiilor care servesc scopului lichidarii si care nu sunt
pagubitoare pentru patrimonial societatii aflate in lichidare.
Bunurile societatii vor putea fi ipotecate daca exista dispozitii in acest sens in actul
constitutiv,sau in actul de numire a lichidatorului.In absenta unor asemenea
dispozitii,ipotecarea bunurilor societatii se poate face cu avizul cenzorilor si autorizatia
instantei judecatoresti.
Raspunderea lichidatorilor.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratori societatii,ei raspund pentru
nerespectarea obligatiilor izvorate din imputernicirile asociatilor,(raspundere civila
contractuala), precum si pentru nerespectarea obligatiilor stabilite de legea societatilor
comerciale (raspundere civila delictuala sau raspundere penala).
Raspunderea lichidatorilor se angazeaza potrivit dispozitiilor stabilite de lege
pentru raspunderea administratorilor,care se aplica in mod corespunzator.

2.3.Lichidarea activului societatii comerciale dizolvate.

Lichidarea societatii comerciale impune efectuarea unor operatiuni care au drept


rezultat lichidarea patrimoniului societatii.
Scopul operatiunilor de lichidare a activului este prefacerea bunurilor societatii in
bani si incasarea creantelor pe care societatea le are fata de terti.
Transformarea bunurilor societatii in bani se realizeaza pe calea licitatiei
publice.Potrivit legii,lichidatorii vor putea sa vanda,prin licitatie publica,imobilele si
orice avere imobiliara a societatii.Ca masura de protectie,legea interzice in cazul

12
lichidarii voluntare,vanzarea in bloc a bunurilor societatii,adica vanzarea bunurilor pe un
pret forfetar.Prin urmare, fiecare bun care se vinde prin licitatie trebuie evaluat in mod
individual.
Din dispozitiile legii rezulta ca toate bunurile societatii trebuie prefacute in bani,in
vederea satisfacerii creantelor creditorilor sociali si impartirea restului intre asociati.Aceasta
concluzie se intemeiaza si pe faptul ca legea nu reglementeaza partajul bunurilor societatii
intre asociati ci activul net al acesteia.
Totusi anumite bunuri ale societaii vor putea fi sustrase vanzarii la licitatie daca
prin actul constitutiv s-a stabilit ca bunurile in cauza vor reveni, in contul partilor ce li s-
ar cuveni din lichidare,asociatilor care le-au adus ca aport social.
Lichidatorii trebuie sa incaseze de la debitorii societatii creantele acestora.Aceasta
operatiune se face la scadenta,potrivit dispozitiilor asumate.Solutia are la baza faptul ca
starea de lichidare a societaii nu are nici o consecinta asupra raporturilor juridice ale
societatii cu debitorii sai.
In situatia in care fondurile societaii,realizate din vinderea la licitatie a bunurilor
acesteia si din incasare creantelor nu sunt indestulatoare pentru plata creditorilor
societatii, lichidatorii care probeaza,prin prezentarea bilantului,ca fondurile de care dispune
societate nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil,trebuie sa ceara sumele necesare
asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele,daca
acestia sunt obligati sa le procure, dupa forma societii sau,daca sunt debitori fata de
societate,pentru varsamintele neefectuate la care erau obligati in calitate de asociati.
Pentru complinirea fondurilor necesare pot fi urmariti asociatii care raspund
nelimitat pentru obligatiile sociale sau asociatii care datoreaza societatii anumite sume de
bani cu titlu de aport.
Asociatii urmariti nu vor putea sa invoce compensatia sumelor datorate societatii
cu sumele care li s-ar cuveni din lichidare,intrucat s-ar incalca dispozitiile legii care
prevad ca asociatii nu pot primii nici o suma de bani in contul partilor ce li s-ar cuveni
din lichidare,inaintea achitarii creditorilor societatii.
Fondurile necesare platii creantelor societatii pot fi asigurate si prin contractarea
de imprumuturi neipotecare si de obligatii cambiale in conditiile prevazute de lege.
Lichidarea activului societatii se realizeaza de catre lichidatori,sub

13
supravegherea cenzorilor societatii.

2.4.Satisfacerea pasivului.

Prin satisfacerea (lichidarea)pasivului societatii se intelege plata datoriei


acesteia care creditorii sai.
Operatiunea de lichidare a pasivului societatii se realizeaza la randul sau tot de
catre lichidatori,in conditiile legii.
Plata datoriilor fata de creditorii sociali se face cu sumele de bani realizate din
lichidarea activului societaii. Asa cum am arata anterior, pentru singerea datoriilor
societatii,lichidatorii pot contracta obligatii cambiale ori imprumuturi.
Datoriile societatii pot fi achitate de catre lichidatori si cu proprii lor bani.Intr- un
asemenea caz,lichidatorii au dreptul la restituirea sumelor achitate creditorilor insa acestia
nu vor putea reclama impotriva societatii drepturi mai mare decat acelea ce au fost platite
creditorilor.Solutia reprezinta o aplicare a institutiei subrogatiei in drepturile creditorului
prin plata creantei.
Intrucat procedura lichidarii nu afecteaza raporturile juridice ale societatii cu
creditorii sai,plata datoriilor se face la scadenta si integral.
Pentru a proteja interesele creditorilor societatii,legea consacra anumite actiuni
prin care acestia isi pot valorifica drepturile lor.
Astfel,creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg
din creantele ajunse la termen,pana la concurenta bunurilor existente in patrimonial
societatii lichidate.Potrivit regulilor generale,creditorii societatii care nu au fost satifacuti
in drepturile lor pot actiona societatea,prin lichidatori,pentru a urmarii bunurile
existente in patrimonial social al acesteia.
In subsidiar,creditorii au o actiune impotriva asociatilor,pentru plata sumelor
datorate din valoarea actiunilor subscrise,sau din aceea a aporturilor la capitalul
societatii.Aceasta actiune are ca obiect plata sumelor de bani datorate ca aport de catre
asociati.Recunoasterea unei asemenea actiuni directe a creditorilor sociali impotriva
asociatilor care are ca obiect sumele datorate de acestia fata de societate constituie o masura
de favoare pentru creditorii sociali fiind in prezenta unei derogari de la regimul juridic al

14
actiunii oblice reglementat de Codul civil.
In pofida faptului ca legea nu cuprinde dispozitii in acest sens,totusi creditorii
sociali pot actiona in subsidiar,si pe actionarii,care raspund nelimitat si solidar pentru
obligatiile sociale, aceasta privind pe asociatii societatii in nume colectiv si asociatii
comanditati din societatea in comandita.

2.5.Drepturile asociatilor cuvenite din lichidarea societatii

La incetarea existentei societatii ca urmare a dizolvarii si lichidarii, asociatii sunt


indreptatiti sa li se restituie valoarea aporturilor efectuate la consituirea societatii sau cu
ocazia majorarii capitalului social,precum si sa primeasca partea ce li se cuvine din
eventualele beneficii ramase nedistribuite. Asemenea drepturi pot fi insa valorificate
numai dupa ce au fost achitate toate datoriile fata de creditorii societatii si numai daca a
mai ramas un sold activ.
Uneori,activul societatii este suficient de mare fata de pasivul acesteia, incat
lichidatorii pot platii asociatilor anumite sume de bani in contul drepturilor care li se
cuvin chiar inainte de a incheia operatiunile de lichidare.
Cel mai adesea insa, numai la incheierea operatiunilor de lichidare lichidatorii pot
constat daca exista un activ net care urmeaza sa fie impartit intre asociati. In acest caz,
lichidatorii sunt obligatii sa incheie bilantul final si,daca este cazul,sa faca propuneri pentru
impartirea intre asociati a activului net.
Asociatii vor putea cere lichidatorilor ca sumele realizate din operatiunile de lichidare sa
fie depuse la CEC si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale chiar
in timpul lichidarii.O asemenea cerere a asociatilor poate fi satisfacuta numai
daca,afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii,scadente
sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin
10 % din cuntumul sumelor depuse.
Lichidatorii care fac platii asociatilor cu nesocotirea acestor dispozitii legale sunt
pasibili de sanctiuni penale,in conditiile legii.
Dupa terminarea operatiunilor de lichidare a activului si satisfacere a pasivului
societatii,lichidatorii sunt obligatii sa intocmeasca bilantul final pentru a constata
15
rezultate lichidarii.
Bilantul final consemneaza,pe de o parte,sumele de bani rezultate din vanzarea
bunurilor societatii si din incasare creantelor acesteia si,pe de alta parte,sumele de bani
achitate pentru plata obligatiilor societatii.Totodata bilantul constata eventualul activ net
ca diferenta intre activul si pasivul societatii.
Activul net constituie sursa din care sunt satisfacute drepturile asociatilor
rezultate din lichidare.
In mod normal, activul net ar trebui sa serveasca pentru rambursarea valorii
aporturilor asociatilor iar restul, care reprezinta beneficiul net,sa fie repartizat intre asociati,
proportional cu participarea la capitalul social.
Pentru simplificare,cele doua operatiuni sunt contopite si intregul activ net este
repartizat asociatilor.
Bilantul final de lichidare si proiectul de repartizare a activului net, intocmite si
semnate de lichidator,trebuie aduse la cunostinta asociatilor.
Asociatii nemultumiti pot face opozitie impotriva bilantului final de lichidare si a
proiectul de repartizare. Opozitia se face la tribunal in termen de 15 zile de la data
notificarii.
Dupa solutionarea de catre tribunal a eventualelor opozitii,pe baza propunerilor de
repartizare intocmite de lichidatori, asociatii vor incasa sumele de bani ce li se cuvin,in
schimbul unor chitante de primire.
Prin aprobarea bilantului final al lichidarii si repartizarii activului net intre
asociati lichidatorii sunt liberati.
La randul sau,falimentul,ca forma de lichidare,a unei societati presupune
parcurgerea de catre lichidatori a umatoarelor etape7:
- sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitoarei falite,sigilandu-se
magazinele,locurile de depozitare,birourile,corespondenta comerciala si toate bunurile
mobile care aprtin debitorului.Nu se sigileaza bunurile perisabile care trebuie vandute
imediat,registrele de contabilitate, cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care au o
scadenta intr-un termen scurt fiind luate de judecatorul sindic in vederea obtinerii

7
Legea nr.64/1995,republicata,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.1066 din 17 noiembrie
2004.

16
numerarului necesar activitatilor de lichidare sau pentru conservarea altor bunuri din
patrimoniul debitorului;
- inventarierea si evaluarea bunurilor falitei.
In acest scop sunt supuse inventarierii si evaluarii toate elementele patrimoniale, inclusive
cele nesigilate,intocmindu-se un bilant care prezinta situatia activelor si pasivelor falitei la
inceputul operatiunilor de faliment.In scopul efectuarii evaluarii, lichidatorul judiciar
poate angaja,pe cheltuiala debitorului, un expert pentru a-l asista la evaluare ;
- vanzarea bunurilor.Dupa inventariere si evaluarea bunurilor se
procedeaza la vanzarea acestora,incepand cu cele perisabile.Trebuie avut in vedere ca
vanzarea bunurilor debitorului trebuie facuta cat mai avantajos si cat mai repede
posibil,cu acordul prealabil al creditorilor.Operatiunea de vanzare a bunurilor debitorului
trebuie facuta de lichidator sub supravegherea judecatorului – sindic.Vanzarea bunurilor
se poate face in bloc sau fiecare in parte si poate fi facuta prin negociere directa ori prin
licitatie;
- incasarea contravalorii bunurilor vandute si a altor creante si depunerea
sumelor la banca,in contul lichidarii,recipisele eliberate de banca fiind depuse
judecatorului - sindic;
- prezentarea planului de distribuire a sumelor obtinute din operatiunea de
lichidare.La fiecare 3 luni de la data declansarii procedurii falimentului, lichidatorul judiciar
va prezenta judecatorului – sindic spre aprobare o situatie privind sumele obtinute din
lichidare si propunerile de distribuire;
Sumele vor fi distribuite in urmatoarea ordine de prioritate8
a. taxele,timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin
lege,inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea
falitei,remuneratiile personelor angajate de lichidator precum si indemnizatia acestuia;
b. creantele reprezentand creditele cu dobanzile si cheltuielile aferente,acordate
de institutii de credit dupa deschiderea procedurii precum si ceantele rezultand din
continuarea activitatii debitoarei dupa deschiderea procedurii;
c. creantele izvorate din raporturi de munca,pe cel mult 6 luni anterioare

8
Art.122 din Legea nr.64/1995,republicata

17
deschiderii procedurii;
d. creantele bugetare;
e. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti in baza unor
obligatii de intretinere,alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate
asigurarii mijloacelor de existenta;
f.. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul – sindic pentru
intretinerea debitorului si a familie sale, daca acesta este persoana fizica;
g. creantele reprezentand credite bancare cu cheltuielile si dobanzile
aferente,cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte
lucrari,precum si din chirii;
h. alte creante chirografare;
i. creantele subordinate;
j. creantele membrilor,asociatilor sau actionarilor personae juridice
debitoare,derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conditiile prevazute in actul
constitutiv.
Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi
acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta din tabelul de creante aprobat.
Titularilor de creanta dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa
deplina indestulare a titularilor de creanta din categoria erarhica superioara.
- intocmirea raportului final al lichidarii.Dupa ce bunurile debitoarei au fost vandute si
sumele obtinute au fost distribuite creditorilor in baza tabelului de creante aprobat,
lichidatorul judiciar intocmeste un raport final al lichidarii impreuna cu bilantul final al
acesteia.Acestea este supus aprobarii adunarii creditorilor intr-un termen de 30 de zile de
la data intocmirii.
Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.Pentru
motive temeinice,tribunalul poate prelungii acest termen cu cel mult 2 ani.
Dupa terminarea lichidarii,lichidatorii intocmesc situatia financiara finala,aratand
partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul
cenzorilor.
Situatia finaciara astfel intocmita se va depune pentru a fi mentionata la oficiul
registrului comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

18
Daca in terment de 30 de zile de la publicare nu s-a formulat vreo opozitie de catre
actionari sau creditori,situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii,iar
lichidatorii sunt liberati,sub rezerva repartizarii activului societatii.
Sumele cuvenite actionarilor, respectiv asociatilor, neancasate in termen de 2 luni
de la publicarea situatie financiare vor fi depuse la banca cu aratarea numelui si prenumelui
actionarului ,respectiv asociatului.
In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii,lichidatorii trebuie sa ceara, sub
sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, radierea societatii
lichidate din registrul comertului .
La cererea de radiere vor fi anexate, in vederea arhivarii de catre oficiul registrul
comertului pentru o durata de 5 ani, registrele societatii, respectiv:
- registrul actionarilor;
- registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
- registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor.
In cazul dizolvarii si lichidarii judiciare, radierea societatii debitoare este dispusa
de judecatorul sindic,la cererea lichidatorului judiciar, prin sentinta de inchidere a
procedurii falimentului fata de aceasta.

19
CAP.3 CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE

Efectuarea operatiilor propru-zise de lichidare nu ridica probleme deosebite in ceea


ce priveste contabilizarea lor,in raport cu inregistrarile efectuate in cursul vietii,pentru
operatii similare
Operatiile de lichidare sunt contabilizate in intregime in contabilitatea societatii
aflate in lichidare,sub autoritatea lichidatoriul si supravegherea judecatorului – sindic.

3.1.Lichidarea hotarata de adunarea generala a actionarilor sau


a asociatilor,in situatia in care se obtine profit din lichidare
Cu aceasta ocazie se efectueaza:
- Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatiilor comerciale
care urmeaza sa se lichideze si inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii;
-Intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeze sa se lichideze:
Bilantul societatii “Y”
Nr.rd. Sold
A.ACTIVE IMOBILIZATE
II.IMPOBILIZARI CORPORALE (ct.212-2812) 02 800.000
(2.000.000– 1.2000.000)
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01 la 03) 04 800.000
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct.301-391)(200.000-40.000) 05 160.000
II.CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o 06 280.000
perioda mai mare de un an sunt prezentate separate.)
(ct.4111+4118-491)(250.000+50.000-20.000)
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121) 08 60.000
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (ct.05 la 08) 09 500.000
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 11 600.000
PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.404)

20
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 12 - 100.000
DATORII CRENTE NETE (.rd.09+10-11-18)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 700.000
(rd.04+12-17)
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 15 100.000
CHELTUIELI (ct.151)
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPIATL (rd.20 la 22), din care 19 500.000
- capital sibscris varsat (ct.1012) 21 500.000
(500 mii actiuni x 1 leu/actiune
IV.REZERVE (ct.1061) 26 100.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 600.000
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 600.000
- Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor
operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii
comerciale ce se lichideaza;
- Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a
stocurilor,incasarea creantelor,a investitiilor financiare pe termen scurt);
- Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat,bugetul
asigurarilor sociale de stat,celelalte obligatii sociale si alte fonduri,salariati si alti terti.
Operatiuni de lichidare a societatilor comerciale efectuate
de lichidator:
1.cladirile au fost vandute cu 900.000 lei fata de valoarea contabila neta de
800.000 lei;
2.materiile prime au fost vandute cu 140.000 lei fata de valoarea contabila neta de
160.000 lei;
3.clientii incerti sunt in suma de 50.000 lei,din care se incaseaza 24.000 lei,iar pentru
incasarea inainte de termen a clinentilor certi s- au acordat sconturi in suma totala de 5.000
lei;
4. pentru plata inainte de termen a datoriilor catre furnizori,acestia au acordat sconturi in
suma de 20.000 lei;
5.cheltuielile efectuate cu lichidarea societatii sunt de 52.000 lei.
Inregistrarile in evidenta contabila a operatiunilor de lichidare lei:
21
1.Valorificarea impobilizarilor corporale:
- vanzarea cladirilor
461 = % 1.071.000
7583 900.000
4427 171.000
- incasarea contravalorii cladirii vindute

5121 1.071.000
- scaderea din evidenta contabila a cladirilor vandute
% = 212 2.000.000
281 1.200.000
658.3 800.000
- inchiderea contului de 7583
758.3 = 121 900.000
- inchiderea contului 6583
121 = 658.3 800.0000
2 .vanzarea materiilor prime
411 = % 171.360
707 144.000
4427 27.360
- trecerea la marfuri a materiilor prime si scaderea din gestiune a marfurilor
vindute
371 = 301 200.000
- anularea provizionului
607 = 371 200.000
391 = 7814 40.000
- inchiderea contului 607
121 = 607 200.000
- inchidrea contului 707 si 7814
% = 121 184.000
707 144.000
7814 40.000
- incasarea contravalorii materiilor prime vandute
5121 = 411 171.360
3.Inregistarea creantelor:

22
- incasarea partiala de la clienti incerti
5121 = 4118 24.000
- trecerea pe cheltuieli a clientilor incerti neincasati
6588 = 4118 26.000
- anularea provizioanelor
491 = 7814 20.000
- incasarea clientilor incerti
5121= 411 245.000
-acordarea sconturilor
607 = 411 5000
- inchiderea conturilor 667 si 6588
121 = % 31.000
667 5.000
6588 6.000
- inchiderea contului 7814
7814 = 121 20.000
4.Plata datoriilor:
- plata furnizorilor de imobilizari
404 = 5121 580.000
imit 404 = 767 20.000
- inchiderea cont 767
767 = 121 20.000
5.Cheltuieli de lichidare:
- cheltuieli efectuate
628 = 5121 52.0000
- inchiderea contului 628
121 = 628 52.000
6.Anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli
- anularea provizioanelor
151 = 7812 100.000
- inchiderea contului 7812
7812 = 121 100.000

7.Regularizarea TVA:
TVA de plata
4427 = 4423 198.360

23
- plata TVA
4423 = 5121 198.360
- Calcularea,retinerea si virarea impozitului pe profit /venit si a impozitului
pe dividende in urma actiunii de dizolvare /lichidare.
- Societatea “Y” se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 16 %,
iar asociatii sunt personae fizice.
8.Impozitul pe profit pentru profitul din lichidare:
- impozit pe profit datorat
691 = 441 32.250
- inchiderea contului 691
121 = 691 32.250
- virarea impozitului pe profit
441 = 5121 32.350
situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului:
---------------------------------- ------------------------------------------
D 121 C D 5121 C
800.000 900.000 60.000
200.000 184.000 1.071.000 580.000
31.000 20.000 171.360 198.360
52.000 20.000 24.000 52.000
100.000 245.000 35.250
-------------- ---------------- -------------
1.083.000
35.250 1.224.000 1.571.360 865.610
1.118.250 sold D
705.750 sold C 105.750
------------------------------------------- -------------------------------------------------------

24
Bilantul inainte de efectuarea partajului
Nr.rd. Sold
B. ACTIVE CIRCULANTE
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121) 08 705.750
ACTIVE CIRCULANTE – TOATL 09 705.750
(rd.05 la 08)
D. DATORII CETREBUIE PLATITE INTR-O 11 0
PERIOADA DE PANA LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 12 705.750
RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
9rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 705.750
( rd.04+12-17)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 la 22) din care: 19 500.000
- capital subscris varsat (ct.1012 21 500.000
(500 mii actiuni x 1 leu actiune)
IV. REZERVE (ct.1061) 26 100.000
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI 29 105.750
FINANCIAR (ct.121) Sold C
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 705.750
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30+31)
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 705.750

Efectuarea partajului capitalului propriu (activul net) al societatii


comerciale,rezultat din lichidarea acesteia,in functie de:
- prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
- hotararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor consemnata in
registrul sedintelor adunarii generale;
- cota de partcipare la capitalul social.
Partajul consta in impartirea capiatalului propriu (activul net), rezultat din
lichidare,intre asociati sau asociatii societatii comerciale.

Inregistarile contabile privind operatiunile de partaj intre asociati sau


actionari,persoane fizice,in lei:

25
1.Restituirea capitalului social
1012 = 456 500.000
456 = 5121 500.000
2.Decontarea rezervelor legale
impozit pe profit aferent rezervelor
1016 = 456 100.000
456 = 441 25.000
441 = 5121 25.000
3.Decontarea profitului din lichidare
121 = 456 105.750
4.Impozitul pe dividende aferent rezervelor legale si profitul din operatiuni de
lichidare
456 = 446 9.037

5.Virarea impozitului pe dividende


446 = 5121 9.037
6.Plata dividendelor din rezerva legala si din lichidare
456 = 5121 171.712
Situatia conturilor 456 si 5121,dupa efectuarea partajului,se prezinta
astfel:
----------------------------------- --------------------------------------------------
D 456 C D 5121 C
----------------------------------- --------------------------------------------------
500.000 500.000 705.750 500.000
25.000 100.000 250.000
105.750 9.037
9.037 171.712
171.712
--------------------------------- --------------------------------------------------

705.750 705.750 705.750 705.750

26
BIBLIOGRAFIE

MARIN TOMA ,Initiere in evaluarea intreprinderilor ,Editura CECCAR 2011.

CAPRENARU STANCIU D. Drept commercial roman,Editia a III a ,Editura ALL


BECK.

COMAN FLORIN ,Contabilitatea financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine.

FELEANGA NICULAE , lOAN IONASCU. Tratat de contabilitate financiara,Editura


Economica.

Legea nr.31/1990,republicata,publicata in Monitor! Oficial al Romaniei,Partea I, nr.1066 din


17 noiembrie 2004.

Legea nr.82/1991,republicata,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.380 din


05 iunie 2002.

Legea nr,64/1995,republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066


din 17 noiembrie 2004.
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ,modificata prin OUG nr.138/2004 si parobata de
Legea nr. 163/01.06.2005,publicata in Monitorul Oficial al Romanie nr.466 din 01 iunie
2005.

27
627 = 5121 500

28
29