Sunteți pe pagina 1din 4

CONCLUZII FINALE

Crearea unei economii româneşti puternice si viabile au impus cu


necesitate realizarea unui cadru juridic adecvat, care să reglementeze statutul
noilor agenţi economici şi raporturile juridice la care aceştia participă.
Era deci absolut necesară elaborarea unui cadru juridic de reglementare a
activităţii comerciale.
Acest fapt s-a realizat prin apariţia Legii nr.31/1990 privind organizarea
şi funcţionarea societăţilor comerciale.
Apariţia Legii nr.31/1990 a fost posibilă ca urmare reconsiderării şi
reactualizării dreptului comercial pe fondul transformărilor social-economice
din România după decembrie 1989.
Complexitatea legii a cresut căpătând aspectul unui adevărat cod al
societăţilor comerciale.
Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drepturi şi
obligaţii şi participă în relaţiile comerciale în nume proprii, dar toate actele,
faptele licite şi ilicite prin care societatea se manifestă ca subiect de drept sunt
realizate de către organele de conducere, de administrare.
Funcţionarea în condiţii corespunzătoare a unei societăţi comerciale de
orice fel şi sub orice formă dintre cele permise de lege implică o mare
responsabilitate şi o bună cunoaştere a legilor de către fondator, organele de
conducere şi de administrare a societăţilor comerciale.
Se poate afirma că Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată asigură în prezent cadrul legal pentru funcţionarea societăţilor
comerciale din România, cu posibilităţi de perfecţionare continuă în funcţie de
evoluţia reformei şi a dezvoltării economico-sociale a României.
Desfăşurarea unei activităţi comerciale prezintă aspecte largi, şi pentru o
bună evoluţie a ei trebuie avute în vedere şi celelalte norme care au un caracter
comercial, deoarece în desfăşurarea activităţii sale un comerciant intră în
interacţiune cu legislaţia civilă, penală, legislaţii care, la rândul lor sunt
modificate, actualizate, fapt care duce la un adevărat complex de norme ce
trebuie asimilate, sistematizate, aplicate corect.
Legislaţia comercială română este departe de a fi perfectă, dar având în
vedere noile raporturi şi valori spre care tinde ţara noastră, sperăm ca aceasta să
fie revizuită în sensul îmbunătăţirii şi modernizării ei.
BIBLIOGRAFIE

1. ANGHENI, Smaranda, VOLONCIU, Magda, STOICA, Camelia,


Drept comercial, Editura All Beck, 2004;
2. BOROI, G., "Codul de procedura civila comentat si adnotat", vol. I,
Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
3. CĂPĂŢÂNĂ, Octavian, Societăţile comerciale, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1991
4. CĂRPENARU, Stanciu D., Drept comercial român, Editia a VII-a , Universul
Juridic, Bucureşti, 2007
5. DEAK, Francisc, Tratat de drept civil, Universul juridic, Bucureşti,
2001
6. GEOGESCU, I.L., Drept comercial român. Teoria generală a
obligaţiilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994
7. PETRESCU, Raul, Drept comercial român, Editura Oscar print,
Bucureşti, 1997
8. RAIS, Dorin, Drept comercial, Editura Independenţa Economică,
Piteşti, 2001;
9. Revista Dreptul
10. ROŞU, Claudia, Drept comercial (curs universitar), Editura Mirton,
Timişoara, 2002
11. TURCU, Ion, Contracte comerciale. Formare şi executare, vol. I.,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
12. VONICA, Romul Petru, Drept comercial (partea generală), Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2000
13. Y.Guyon, Droits des affaires, Tome 1, 8-ème edition, Economica, Paris, 1994

LEGISLAŢIE

14. Codul Comercial


15. Codul Civil
16. Codul Juristului
17. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale

S-ar putea să vă placă și